BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

Kaundinya. Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 . Sg. Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1. 2.kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan.menguasai ilmu pelajaran. orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal.tempat tinggal.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi.Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha. Mekong.

kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 .Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching. .dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching.Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .kapur barus.India dan Barat.tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2.dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas.Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang.cendana.Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.lada hitam.Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3. . Pusat pertukaran barangamn antara China. - 3.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar.Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.1.raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.kemenyan.

Timur Tengah. Temasik.tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara.makanan. Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara.- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha.berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 .China.Patih Gajah Mada. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua).bijih tanah. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya. Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara. Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar.emas .Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5.India. Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.pengasas kesultanan Melayu Melaka. Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras.

melalui Sening Ujong dan Bertam. Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka. ii) Istilah Arab .Buahnya mempunyai kuasa ghaib.Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’. Apabila sampai ke perkampungan nelayan.dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) .Menyusun sistem pentadbiran .Menjalankan perintah raja . iii) Mitos Hindu.Melantik i) Pembesar .Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu.Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’.terpaksa meninggalkan Temasik.Vishnu dan Shira.Menguruskan Balirungseri .lari ke Muar.Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan.Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik .Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 . (Dari nama pokok Amalaka) .iaitu Brahma.

BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 .pengorbanan.ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini.Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka .Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat .Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran. -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan. ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka.

Temenggong. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan. Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 .Enam Belas.sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah. -Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur.bijaksana dan bertanggungjawab .sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil.dibantu Pembesar Berempat(Bendahara..1.kawasan pegangan’ .Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan.Penghulu Bendahara.Tiga Puluh Dua.

larangan.Berbeza mengikut tempat : - 11 .hukum-hukum jenayah di atas kapal.kiwi.tanggungjawab nakhoda. Pusat Perdagangan .sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain.pasar .cara berjuak beli.Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi . d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal.anak kapal.perahu.gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga.. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti.Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan.jong.kaucar.terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) .menguasai perdagangan . 2.boleh mengawal selat Melaka . .gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang.muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh . -cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan.. -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga.

Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca. .Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) .Jawa.Jawa.untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) .Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) .Jawa membekalkan beras.Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas.Pasai membekalkan Lada hitam.dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3.siak dan kampar.dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat .hubungan diplomatik dan perdagangan .hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 .Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu . Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau .Siak.Hubungan dengan Pasai.menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan. .Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam.Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport . • Bahasa perantaraan. . . .Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi .Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat .bahan makanan dan rempah. Penggunaan sistem mata wang .Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak. .emas dan beras kepada Melaka.Siam dan Kampar membekalkan emas .Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai.

13 .) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka. -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid. iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam.mengembangkan agama Islam.Melaka mendapat bekalan kain . 4.Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab .Melaka .hubungan diplomatik dan dan perdagangan .Hubungan perdagangan .Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka.Hubungan perdagangan .Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka.Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja .Madrasah.kemajuan ekonomi . iv) Sifat agam Islam Itoleransi. ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya.Surau.Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) . d) Melaka – Gujerat .adil. Pusat pengembangan Agama Islam .rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 ..sutera dan teh dari China.Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu . i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.Bukti .Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu.penemuan batu nesan . Pembesar.Rakyat Melaka.pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah. . (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama.

iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia.pengarang.memberi galakan dan serius. vi) I(slam mempengaruhi kesenian.tulisan khat.Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah.menterjemah dan menyadur karya. -Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin. ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Pusat Kegiatan Ilmu. vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran.ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa. 14 . (kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah .corak kehidupan seharian masyarakat Melaka.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi.ukiran. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain. i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis.Selatan Filipina.ulama.ufti. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf.Kalimantan. iv) Peranan mubaligh.ulama. Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka.menyadur.dan menyimpan kitabkitab agama islam.

a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang. d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan. Kebijaksanaan Pemimpin.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta. Menerima Ufti (wang.Indragiri.bantuan tentera) 15 . Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang. Perluasan Kuasa.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1.Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru.barangan.Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru.Siak. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama.Kelantan.Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang.

Bantam.menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) . 4.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh.tidak berstu padu . -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan. .Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) .2.Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan .lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah .Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah .Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik . 5. KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin .rakyat berpecah belah. Kedatangan Portugis.Gold.menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan. mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas.Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka. c) Kelemahan Askar Melaka.Pembesar memfitnah Tun Mutakhir.Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih .Angkatan perang yang tidak lengkap .Glory.Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok .Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh . • Satu faktor kejatuhan Melaka. 16 . • Guna slogan “Grospel. 3. • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan.” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r.

Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor.Siak. Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan. Sulatan Ahmad Shah.Kampar.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga.Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu. Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb.Acheh.(letak wakil di Bengkalis.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam. Ogos 1511) – Melaka kalah . Serangan kedua Portugis (10 hb. Portugis. BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564).mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru.(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur.) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 .Portugis Mengusai Melaka.Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570.Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam. • • • • • • • • 1509. Kota Kara (kota pertahanan). (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka.Jambi. Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka. Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua.

pedagang dari Benggala. Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil. Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis.Pahang(1617). Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka.Kedah (1619). d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh. 18 . Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat. Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat.-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu. Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing. b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis.Pedir dan Pasai. Acheh menyerang perak (1575).Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing.Pahang dan Japara (jawa). c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. Cukai yang tinggi oleh Portugis.untuk menyerang Melaka tetapi gagal. Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka. - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis. e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka.- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat.

pencalang.Laksamana. a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M. (mata wang emas – emas.Kepentingan Kerajaan johor.penunjuk arah. menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan.khidmat membaiki kapal.the.sagu dan sebagainya.)Barangan luar negeri – barang emas.sutera putih. i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar.buku agama Islam dihasilkan. Johor sebagai Pusat Perdagangan. . . Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis.kolek.Temenggung. Abad ke-17.baluk.bahasa.pemuda.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya.pencacap). 19 .ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang.Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu.tikar.Raja India Bongsu. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka. c) Perdagangan mela. e) Sistem cukai yang berpatutan.. Perkembangan Persuratan Melayu.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap.barangan tembikar.tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang.kain. Perkembangan bidang persuratan. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga. Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu.bijih timah.pengawas perairan Johor. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.

Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685.Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta. Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor.O. Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang. Timbul perasaan tidak puas hati. - - 3. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623. Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor. 2. Perebutan Kuasa 20 .C) 1.

. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis.persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali. Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka. . . Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot.dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua.Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor.Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera). 4. Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 . ..Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa. Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) . .Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan. Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah. b) Bendahara Johor bertapak di Pahang. Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Orang laut mempercayai dakwaan.Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis.1802.orang Bugis kembali ke Riau.- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat. Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau.

daripada sultan dan pembesar) 5.O.Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha.Terengganu.Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka.terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka. V.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka. -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab. Persengketaan antara V.C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi.Perak. .Negeri Senbilan. -Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu.antaranya di Teluk Ketapang dan Riau.Kedah.O. -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya.bijih 22 . Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan. -Hasil dagangan – emas.Pahang 2. KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1. Kerajaan Melayu yang baru . Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.C) Abad 17.Sri Lanka.Contoh:kelantan.O. V.O. Kerajaan Melayu yang tua .India. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali.Parsi. .China dan Barat.Contoh.kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah.C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor.

-Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah.Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak. 23 . -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah.rota n.Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam.dammar. -1767. -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah. Halim Nasir. -1842 – Kedah merdeka dari Siam.gading. Kedah semakin amat makmur.tanduk. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah. -Sultan.Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya. 1575 – Acheh menawan perak. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris.lada hitam. -menurut A. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah.iaitu perak.Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah.Burma menawan Siam.

-Pahang menghasilkan beras.) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun. -Sejarah Melayu – dikenali Pura.(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda.gaharu dan kapur barus.Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau.Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang.Kemboja dan 24 . -Selepas Long Yunus mangkat. -mulai 1641-1673. memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers.Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat. -tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam.(Kelantan tewas).Perak tewas.1818 dan 1819 (1819.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur. -1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. . -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir.Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani.

perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan. -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam.Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka. -Zaman kesultanan Melayu Melaka.Klang.Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan. China. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 . -Barang dagangan – lada hitam. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis.emas.bijih timah.daerah-daerah di Selangor(Jeram. -1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I.

s ungai ujong.Gu nung. -Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat.Johol.Jempol. -membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri.Jelebu.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor. -1785. -Kurun ke 17. (menetap di Naning.luas.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis.Pasir.Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis.Bernam dank e Pahang.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan.Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor.Te rachi. -kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera. -digelar Sultan Salehuddin Shah. 26 .Remba u. Ulu Muar. -menjelang kurun 18.Sungai Ujong. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman.Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh. -Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah.

kebolehan memerintah. lambang kedaulatan negeri.Raja menjadi tunggak utama.pedang kambing. . -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan. 2.keris.(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri. -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar. Mendapat sokongtan rakyat.payung kuning dan sebagainya. .Kedaulatan raja diperkukuhkan :1.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) .Struktur pentadbiran. alat-alat kebesaran. Mempunyai kesempurnaan.Sultan :1.destar.tengkolok. . 27 .Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja . :.tombak berambu. 3.seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran . -Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773. Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4.cop mohor.

Nobat.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu. Pembesar – menjaga keamanan. .Tugasnya – memungut cukai. Sumatera.bersemayam.. 3.gering. pemimpin masyarakat kampong. penasihat Sultan.Indonesia. 3.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja. 3. .mangkat.membekalkan tenaga tentera. berdakwah.menyediakan tenaga kerja.mengekalkan taat setia masyarakat kampung.pembesar negeri. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung.menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan.menjadi perantara pembesar dengan rakyat. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap.Golongan agama :1. 28 .kadi.mengendalikan pengajian agama. 2. Peringkat Kampung. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba.kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri. 2.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1. 1. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah.mufti. . mahir dalam bidang perubatan 2.2. Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning. 4. 1.

(rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar.johol. Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning.15 oleh keturunan raja Palembang.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke.2. 3. 29 .Jelebu. Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu.Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu.

Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih. 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 .(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan. Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum.

iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah.keterangan dan acara.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan.Pentadbiran -bercorak autokratik. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. -secara turun temurun kepunyaan suku. 31 . -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan. -Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku. Pembahagian Harta Pusaka. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat. Undang-undang Bertulis.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah.ketua. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa. -hukuman bertujuan untuk pemulihan.keluarga.muamalah. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. a) Hukum Kanun Melaka. -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi.pentadbir. ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain.

peraturan keselamatan.b) Undang-undang Laut Melaka. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja. c) Undang-undang Kedah. Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri.kadi. iii) Hukuman jenayah.penghulu. d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 . • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini . • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai.khatib. e) Undang-undang 99 Perak.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran.penderhaka.perceraian dan zina.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan.penzina dan undang-undang awam. • Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan . Kandungan :i) Tugas pegawai kapal.keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah.

pertolongan.belacan. • Kegunaan bijih timah – bahan dagangan. -Sungai Bernam. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.Pahang. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah. • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian.daun pandan.tangguk.cangkul.padi huma.matawang.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak.) Contoh.hasil hutan.syursayuran. Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong.perak.sungai Selangor.tenggala. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak.bubu.lombong Siam.bakul.ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau.Dinding.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang. 33 .penyisir.Larut.tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering.budu.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.tudung saji.buah-buahan.perkakas rumah. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap.bajak.nipah) dijadikan tikar.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah.kuku kambing.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan. • Pandai menenun songket.perdagangan.

• Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka.kayu kayan. h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat.Klang. Sungai – tempat memungut cukai.lada hitam.Johor Lama.lambang kekuasaan seseorang pembesar.rotan.(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan.garam.kubu.bijih timah.saliran.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah.jalan.Kedah. Penggunaan mata wang – 34 .gambir. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana.sedia berkorban. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai.beras. -.• • • • • -.sumber pendapatan pemerintah -.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah). Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan.) • Adanya sikap taat setia.) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu.) • Barang dagangan – rempah. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain.Hasi hutan.hasil tenunan.damar.(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.

cupak.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang.kolek. • Guna gajah.rempah.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan. Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan.Pahang.sedepa) l) Pengangkutan. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 .pohon pitis.bijih timah.wang syiling keeping/pitis. (sejengkal. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional.gantang • Barangan – beras.Selangor.rempah.lembu untuk mengangkut barang.kupang. • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.sehasta.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas.perak. • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa. j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat.sampan.bijih timah.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang.garam.dinar. Negeri Sembilan .perahu. • Jenis pengangkutan air – jalur.kerbau.

Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar.Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya. . Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan.menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja.keamanan.kemakmuran negeri. .) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) .membantu raja dalam pentadbiran .Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 .

) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri. b) Golongan hamba .menjadi pedagang.Hamba raja .guru agama. Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah.pelakon sandiwara.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu..pawing/bomoh ii) Rakyat asing .pedagang. - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap.) .Ada yang menjadi penghibur Raja.Melakukan kerja berkaitan pertanian. pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja.tempat bara.hamba . .tepak.cogan.peniaga.kesenian.pertahanan.al-quran turut dibawa bersama. Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.perlombongan.Undang-undang dan adapt di negeri melayu. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan.adapt-adat melayu.kadi/imam.kebuyaan.pembuat senjata.barang tembikar. .Hamba berhutang .petani.- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.Hamba biasa .menjadi askar upahan.ketur.kesusasteraan.tukang ukir. Alat Kemangkatan Raja b) 37 .

membina jalan(diUtara.dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka. . -menjadi amalan utama.) b) Menghormati Jiran/orang tua. Kegiatan Sosiobudaya. . 38 . -Dilakukan semasa majlis perkahwinan.) .bengkung.berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan .mesti bertajak.Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf.Diadakan upacara perlantikan raja yang baru. Gaya Hidup Golongan Rakyat.keris.dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja .pemimpin.dokoh. .berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak.menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya.menggunakan emas. -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk. -tepak sirih disorong.Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat . c) Ziarah.diganti dengan bendera putih .Alat perhiasan yang dipakai – panding.Bendera kuning diturunkan.dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja . Pakaian di raja .dikenali sebagai berderau/berseraya.makanan dan minuman dihidangkan. -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat. -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan).Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam .menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah. .bersawah. Adat Menjunjung Duli.c) d) e) f) .dihiasi permata. Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong. -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati.

karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda. .tasawuf.Manzum .dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah.Terengganu.gasing.Nazam Kamzul Ula.Tuhfat al-Nafis.Hikayat Anggun Cik Tunggal.Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab.catur.untuk menyampaikan buah fikiran . Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.Sejarah Melayu.ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar. .senjata.sejarah.ketatanegaraan. Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga. -Hikayat Meli.penyair.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan .Pahang 39 .Aktiviti masa lapang – berkarya.menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam.Syair Sultan Ahmad Tajuddin.bahasa. -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai. .hadis • Sastera. Deman.penyanyi.melalui tulisan jawi .bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita.kitab al-Darr al.Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu.tafsir.menghiburkan dan memberi nasihat.congkak Hiburan -bercerita berpantun.menambahkan ilmu pengetahuan.persuratan . -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan. -Layang-layang.

peribahasa. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat. 40 .kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung. .diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan.pantun. -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri.bunga.Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan.adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan. Adat Menyambut Kelahiran Bayi .bertatasusila. .Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak.Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat. . Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri.Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin.temurun Adat Perkahwinan .Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran.• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket. Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan.adat. Melalui cerita lisan.Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah.Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan. Adat Berkhatan.diwarisi turun.bentuk geometri.Diadakan bacaan berzanji dan marhaban .berkelakuan sopan.binatang. . . • Corak Tenunan – berunsur tenunan.teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang.Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.berhemah tinggi.

SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik. BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara. Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar. .di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah.mereka berbeza – bahasa . Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan.menulis jawi.tajwid. Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah.dibahagi kepada beberapa unit jajahan. lembah sungai (barat Kuching) .. kawasan antara S.) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik.surau. cara hidup. Kayan dengan Sg.pondok. Mukah. budaya . lembah sungai .Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -. daerah pedalaman . 41 . Kawasan terpadat – dataran pantai .rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana.madrasah.rukun islam.mengira. kawasan tanah tinggi.Fardu ain.mesjid. (1 unit – pembesar yang mendapat autonomi.• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran. Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai .

). Kegiatan Sosiobudaya.imam dan lebai mengjar cara beribadat. ii)Singgai. bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam. Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama.Kaw.Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya.Mukah.Rajah. Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza .Sadong. (membaca al-quran dan menulis jawi.Oya.Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching.sungai Skrang.S anibas.Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang. wujud semangat kekitaan. Ulu Batang. menghormati budaya etnik lain . b)Lembah sungai i)sungai Saribas. c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang.Sungai Kayan iii)Batang Baram.Sibu.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang .Oya.. Guru al-quran.Balui.Mukah.Bintulu. 42 .Sunagai Rajang. Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing.Simanggang.Sungai Batang Lupar.

kaum perempuan bermain gendang.menyanyi dan berpantun.Kelabit.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak.Kelabit. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 . -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi.ii) menyelesaikan masalah perkahwinan.peraturan. Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu. iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.Tajau diwarisi turun temurun.Kenyah. -diamalkan oleh orang Iban. Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung.Bidayuh.tempayan.Gawai Batu . Iban.(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan. Gawai Kenyalang .perayaan beranyi.gong.) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung. Gawai Antu.sungai.Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang.tajau. iii) menentukan dua upacara penting .Murut.busut.hutan mempunyai semangat dan roh.perayaan.menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai .suci.bernilai.pokok kayu. .perceraian.

memungut hasil hutan .(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. berniaga kecil-kecilan. Orang melayu menanam padi .sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban. Kayan . kawasan penempatan . Kelabit menanam padi sawah .Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario. -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi .Tidak memerlukan sistem saliran. sumber alam. Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting. i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit.Orang Ulu. Kegiatan Ekonomi. menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah . Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang.padi swah.lada hitam.boleh ditanam di kawasan berbukau. menanam padi huma.Bidayuh.-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian. -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri. 44 . -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai..) #Kepercayaan Kaum Iban. Padi sawah tidak begitu terkenal. menjadi nelayan.. Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong . iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu. Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan.) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka. Iban . berburu dan memungut hasi hutan. nelayan . berburu dan memungut hasil hutan.

- - Brangan dari Sarawak – lada hitam.emas. c) Sistem politik ketua bebas.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja.kapu barus.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh. Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan.kaca.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam. ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.kapur barus.barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar.sutera. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.emas.permata.16. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah.India.Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.sarang burung. b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) . Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba).Orang Sungai.halia.Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.barang logam. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah.kain. 45 .masyarakat Bajau – Pisang Jaba.kayu cendana.arab.Murut.pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China. Sebelum abad ke.sumbu badak.telur penyu (mereka menjual barangan besi.

Peraturan .Contoh amalan – babas.Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai.Keringau dan Rundam.Persiangan.berburu.Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup .Contoh. kepercayaan turun temurun. i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang.Membolehkan berdikari.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar. . Penduduk pedalaman i)Terom.bertukang.rumah guru agama.Semporna dan Tuaram. agama .menulis jawi.Dapat menguatkan hubungan masyarakat. .Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka. Pendidikan - ii) Panduan adat Resam.Papar dan Kudat.Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah .Papar.Diadakan di surau.Tertumpu pada pendidikan agama islam . . adapt resam . Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing. iii)Pantai timur seperti di Semporna.sogit. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda.Timbunan. . . dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.) 46 .Lahad Datu.menyumpit.Kimenis. Pendidikan Formal.Ranau. Membaca al-quran. Undang –undang adat .kepanasan. Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling.Terhad .memanjat.pondok.bersaw ah.

Bagi Kaum Murut :.Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan. . perkahwinan dan kematian.) . j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam.Abad ke. .sal.Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. .) . Adat Kematian.i) Antara undang-undang adapt.Bomoh untuk membuang kepanasan. Adat Pertanian .Mayat dibakar dalam tembikar. 47 .dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk .Saudara mara akan memukul tiang rumah . .ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan .16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.Setiap etnik – nilai hidup berbeza. - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme .) . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi.berkaitan pertanian.Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka.Selepas musim menuai. ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada.Mayat dibersihkan.

Kawasan kaki bukit . (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun.sungai mempunyai roh) . daun rumbia.) .Bergantung pada bentuk muka bumi.suling.Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci.pokok. .Ranau.rotan. perikanan . (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh. Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang. Kegiatan Lain menanam 48 .anyaman.Bagi Etnik Murut. .Tuaran.Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :. .senjata.sompoton. = Babalian.Penanaman padi huma .kulingtangan.Gabung) Senibina – unik.ii) memungut hasil laut .Keningau.i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal.Tambunan.kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh. .hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas.Penempatan menentukan aktiviti ekonomi . perdagangan.sara diri .salun.alat muzik. .Papar.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru.Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya. Kegiatan ekonomi. Pertanian Pindah .Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib. Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau. .berpindah rumah.iii) memungut hasil hutan .vi) menangkap ikan.Mempercayai animisme (percaya batu .

Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung.lilin lebah. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli.madu lebah.keledek.getah.karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung.sayur-sayuran.manik.Melayu-Brunei.Agar-agar.bahan getah.Mencari Damar.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut ./semangat muhibbah 49 .Sandakan. Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik.Dilakukan oleh orang Murut . Memungut Hasi Hutan.Dijalankan di Gua Gomontong. . Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran.rotan. Perdagangan.sumbu badak.buah-buahan.- Ubi.barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina.perca.dieksport ke China. Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau.rotan.timur laut. Aktiviti menukar barangan (damar.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful