P. 1
SEJ T1(NOTA)

SEJ T1(NOTA)

|Views: 958|Likes:
Published by Zul Zainuhal

More info:

Published by: Zul Zainuhal on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

Sections

 • BAB 1 SEJARAH DAN KITA
 • BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA
 • BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
 • BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
 • BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA
 • BAB 6 KEMEROSOTAN MELAKA
 • BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
 • BAB 8 KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU
 • BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU
 • BAB 10 SARAWAK
 • BAB 11 SABAH

BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

menguasai ilmu pelajaran. Sg.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan.tempat tinggal. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan. Kaundinya. 2.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan. orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal. Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1. Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab.kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa.Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 . Mekong. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat.

Pusat pertukaran barangamn antara China.kapur barus.lada hitam.Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3.kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 .Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas.India dan Barat. . - 3.dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit.1.tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2.Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar.Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching.cendana.kemenyan.Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang. .raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching.

Patih Gajah Mada. Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya. Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara.emas .tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang.- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha.berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 . Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar.bijih tanah.pengasas kesultanan Melayu Melaka. Temasik.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara.China.India. Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras.Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.makanan. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua).Timur Tengah.

Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’.Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’. ii) Istilah Arab .Menguruskan Balirungseri . (Dari nama pokok Amalaka) .dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) .Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan.Melantik i) Pembesar . Apabila sampai ke perkampungan nelayan.Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik .Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .lari ke Muar.Vishnu dan Shira.- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam.Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 . Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu.iaitu Brahma.Buahnya mempunyai kuasa ghaib.Menyusun sistem pentadbiran .melalui Sening Ujong dan Bertam.terpaksa meninggalkan Temasik.Menjalankan perintah raja . iii) Mitos Hindu.Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka.

pengorbanan. -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan.Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka . ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran.Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat .ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka. BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 .menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini.

Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan. -Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur. Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 ..Temenggong. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan.Enam Belas.sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah.Tiga Puluh Dua.kawasan pegangan’ .bijaksana dan bertanggungjawab .sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil.Penghulu Bendahara.dibantu Pembesar Berempat(Bendahara.1.

perahu. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti.tanggungjawab nakhoda.sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain.cara berjuak beli. -cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan.pasar .Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan.Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi ..menguasai perdagangan ..Berbeza mengikut tempat : - 11 .gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang. Pusat Perdagangan . -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga.boleh mengawal selat Melaka .hukum-hukum jenayah di atas kapal. d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal.muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh .larangan. . 2.anak kapal.terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) .jong.gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga.kaucar.kiwi.

Penggunaan sistem mata wang .dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat .Jawa. .dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3. • Bahasa perantaraan.menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan. .Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat .Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas.Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) . . . .Pasai membekalkan Lada hitam.Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi .Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) .Siam dan Kampar membekalkan emas .Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak.Siak.hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 .siak dan kampar.Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca.emas dan beras kepada Melaka.bahan makanan dan rempah.untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.hubungan diplomatik dan perdagangan .(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) .Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam.Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai.Hubungan dengan Pasai.Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport .Jawa membekalkan beras. .Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu .Jawa. Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau .

) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka.Hubungan perdagangan . i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah.Melaka . Pusat pengembangan Agama Islam . ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya.sutera dan teh dari China.Hubungan perdagangan .Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu. 4. .mengembangkan agama Islam.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 .Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka.rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam.Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu . 13 . (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama. -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid.Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) .Melaka mendapat bekalan kain . iv) Sifat agam Islam Itoleransi..Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka.Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja .Bukti . d) Melaka – Gujerat .kemajuan ekonomi .adil. Pembesar.penemuan batu nesan .Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab .hubungan diplomatik dan dan perdagangan . iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam.Surau.Madrasah.Rakyat Melaka.

Pusat Kegiatan Ilmu.memberi galakan dan serius. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain.menyadur.Kalimantan.ufti. Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran. vi) I(slam mempengaruhi kesenian.pengarang.ukiran. iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia.ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa.Selatan Filipina. (kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah . iv) Peranan mubaligh.corak kehidupan seharian masyarakat Melaka. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka.menterjemah dan menyadur karya.ulama. vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran. -Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin.ulama. 14 . i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf. ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi.tulisan khat.dan menyimpan kitabkitab agama islam.

Kelantan.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta.barangan. Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang. Menerima Ufti (wang. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai. a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang.Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru.Siak. Perluasan Kuasa.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1.Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang.Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru. Kebijaksanaan Pemimpin.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama.bantuan tentera) 15 .Indragiri. d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan.

Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka. • Guna slogan “Grospel. 16 .Glory.tidak berstu padu .Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan .” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r. 3.Gold. c) Kelemahan Askar Melaka. mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas.Angkatan perang yang tidak lengkap . 5.menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan.Bantam. • Satu faktor kejatuhan Melaka.rakyat berpecah belah. .menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) . • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan.Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih .Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik .Pembesar memfitnah Tun Mutakhir.2. Kedatangan Portugis.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh.Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok . -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan.Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh . KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin .Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) . 4.Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah .lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah .

Portugis Mengusai Melaka. Kota Kara (kota pertahanan). Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan.) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 . Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk. Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka. • • • • • • • • 1509. Sulatan Ahmad Shah. Portugis.(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570.(letak wakil di Bengkalis.Acheh.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor.Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan.Siak.mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru.Jambi. (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam.Kampar. Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga. BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564). Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka. Ogos 1511) – Melaka kalah .Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam.Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka. Serangan kedua Portugis (10 hb.

Pahang dan Japara (jawa).- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak.Pahang(1617). Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat. Cukai yang tinggi oleh Portugis. Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh. 18 . Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka. Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing.-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu.Pedir dan Pasai. - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis.Kedah (1619). Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka. e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka.Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing.pedagang dari Benggala. b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil. Acheh menyerang perak (1575). Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat.untuk menyerang Melaka tetapi gagal.

ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon.bahasa.barangan tembikar. . i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M. Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis.Raja India Bongsu. a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan. Perkembangan Persuratan Melayu.Temenggung. . (mata wang emas – emas.pemuda.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah. Abad ke-17.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap. 19 .Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu.the.pencalang. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji. Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu.sutera putih.Laksamana.buku agama Islam dihasilkan.khidmat membaiki kapal. Johor sebagai Pusat Perdagangan.kain. Perkembangan bidang persuratan.bijih timah.pengawas perairan Johor.penunjuk arah. c) Perdagangan mela.kolek.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya.sagu dan sebagainya.baluk.tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang..Kepentingan Kerajaan johor. e) Sistem cukai yang berpatutan.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga. menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.tikar. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka.pencacap).)Barangan luar negeri – barang emas.

2.Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta. - - 3.O. Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685. Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623. Perebutan Kuasa 20 . Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor.C) 1. Timbul perasaan tidak puas hati.

dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. Orang laut mempercayai dakwaan.orang Bugis kembali ke Riau.- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis. Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau.persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali. b) Bendahara Johor bertapak di Pahang.Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor. . Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah.Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa.Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan. Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. . Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara.Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera). Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 . Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) . .Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis.1802. Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka. Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot.. . . 4.

kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah.Parsi.Kedah.O. Kerajaan Melayu yang tua .Contoh:kelantan.Pahang 2. -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya. Kerajaan Melayu yang baru .antaranya di Teluk Ketapang dan Riau. KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1.Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka.C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor.Sri Lanka.Contoh.China dan Barat.Terengganu. -Hasil dagangan – emas.O. V.India.bijih 22 .C) Abad 17.C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi. . .Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V. Persengketaan antara V.Perak.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka.terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan.O.Negeri Senbilan. V. -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab. Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis. -Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu.daripada sultan dan pembesar) 5.O.

23 .Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak. -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah.Burma menawan Siam.Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah. -Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah.dammar. -1842 – Kedah merdeka dari Siam. -menurut A.gading.lada hitam.rota n.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam.iaitu perak.tanduk. Kedah semakin amat makmur. Halim Nasir. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar. -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah.Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris. -1767.Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. 1575 – Acheh menawan perak. -Sultan.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah.

) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816.Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.gaharu dan kapur barus.) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun. -Sejarah Melayu – dikenali Pura.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur. -mulai 1641-1673.(Kelantan tewas). -1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. -Pahang menghasilkan beras.Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang. -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir. .Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani.(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda. -tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam.Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat.1818 dan 1819 (1819. -Selepas Long Yunus mangkat.Kemboja dan 24 .Perak tewas. memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers.

Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam. -Zaman kesultanan Melayu Melaka.bijih timah.Klang. -1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 . -Barang dagangan – lada hitam.Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka. China. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi. -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan.daerah-daerah di Selangor(Jeram.perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan.emas. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis.

Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor. -Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. -1785.Pasir. (menetap di Naning.Gu nung.Remba u.s ungai ujong.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor.Jelebu.Sungai Ujong.Jempol. -digelar Sultan Salehuddin Shah. -Kurun ke 17. -kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera.Bernam dank e Pahang. -membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat.Johol.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak.Te rachi. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor. -Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah. Ulu Muar. -menjelang kurun 18. 26 .Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman.Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang.luas.

Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja .tombak berambu.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) .Struktur pentadbiran.Kedaulatan raja diperkukuhkan :1. Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4. 3.seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka.kebolehan memerintah. Mendapat sokongtan rakyat.tengkolok. :.Sultan :1. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran . 27 . alat-alat kebesaran.(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri. . . -Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773.keris.Raja menjadi tunggak utama. .pedang kambing. lambang kedaulatan negeri.destar. 2. -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar.payung kuning dan sebagainya. Mempunyai kesempurnaan.cop mohor. -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan.

pembesar negeri.. 2.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung. 3.kadi. Peringkat Kampung.mangkat. 4.2. . penasihat Sultan. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap. berdakwah. .Tugasnya – memungut cukai. pemimpin masyarakat kampong. Sumatera. mahir dalam bidang perubatan 2. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan. 3.membekalkan tenaga tentera.mufti.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba. 28 . 2. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah. 1.kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri. 1.menyediakan tenaga kerja.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu. Nobat. .Indonesia. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan.menjadi perantara pembesar dengan rakyat.Golongan agama :1. Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning.menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. 3.gering.mengendalikan pengajian agama.mengekalkan taat setia masyarakat kampung.bersemayam. Pembesar – menjaga keamanan.

3. Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu. (rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong.Jelebu. Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan.2.johol. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum.Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu.15 oleh keturunan raja Palembang. 29 . Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar.

(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan. 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 . Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih. Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum.

iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah. ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar.keluarga. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku.ketua. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan. 31 . -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi. Undang-undang Bertulis.pentadbir. Pembahagian Harta Pusaka. -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan. a) Hukum Kanun Melaka.Pentadbiran -bercorak autokratik. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita.keterangan dan acara.muamalah. -Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat. -secara turun temurun kepunyaan suku.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain. -hukuman bertujuan untuk pemulihan.

kadi. e) Undang-undang 99 Perak.b) Undang-undang Laut Melaka.penderhaka. • Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan .penghulu. Kandungan :i) Tugas pegawai kapal. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. iii) Hukuman jenayah.keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah. • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai.peraturan keselamatan. d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah.khatib.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri.penzina dan undang-undang awam. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 . Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan.perceraian dan zina. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja. Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan. c) Undang-undang Kedah. • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini .

belacan.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas.) Contoh.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.perdagangan.cangkul.tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.buah-buahan.penyisir.Larut.pertolongan.bajak. • Pandai menenun songket.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah.tudung saji. Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong.tangguk.Dinding.bubu. 33 . • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian.sungai Selangor.perak.bakul.daun pandan. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah.matawang.kuku kambing. • Kegunaan bijih timah – bahan dagangan.syursayuran.tenggala.ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air. -Sungai Bernam.nipah) dijadikan tikar.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak.padi huma.Pahang. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak.perkakas rumah.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang.hasil hutan.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau.lombong Siam. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap.budu.

rotan.(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan.Hasi hutan.sumber pendapatan pemerintah -.Kedah. -.) • Adanya sikap taat setia.gambir. Penggunaan mata wang – 34 .jalan.• • • • • -.beras.Klang.sedia berkorban.Johor Lama.(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah.damar.kayu kayan.saliran.hasil tenunan.kubu.lada hitam.lambang kekuasaan seseorang pembesar.) • Barang dagangan – rempah. Sungai – tempat memungut cukai. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat.garam.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah). • Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka.) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu.bijih timah. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana. h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal. Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai.

Selangor.Pahang.lembu untuk mengangkut barang. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat.kerbau.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang.dinar. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional. • Jenis pengangkutan air – jalur. • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa. Negeri Sembilan . • Guna gajah. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 .rempah.sehasta.cupak. Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan.rempah.pohon pitis.kupang.kolek. • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.wang syiling keeping/pitis.sampan.bijih timah.perak.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan. j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul. (sejengkal.garam.perahu.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas.bijih timah.sedepa) l) Pengangkutan.gantang • Barangan – beras.

membantu raja dalam pentadbiran .keamanan.Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya.Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 . .kemakmuran negeri. . Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja.Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan.) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) .Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar.

cogan.Hamba biasa .kesusasteraan.pedagang.Hamba berhutang .al-quran turut dibawa bersama.kadi/imam.) . Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah.Ada yang menjadi penghibur Raja.kebuyaan.tukang ukir.kesenian.tepak.ketur.guru agama. Alat Kemangkatan Raja b) 37 . .) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan.pawing/bomoh ii) Rakyat asing . - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap.- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.perlombongan.barang tembikar.menjadi pedagang.menjadi askar upahan. .Hamba raja .petani.Melakukan kerja berkaitan pertanian.pertahanan.Undang-undang dan adapt di negeri melayu. Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.pembuat senjata..adapt-adat melayu.peniaga.pelakon sandiwara.tempat bara.hamba . Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang. b) Golongan hamba . pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu.

dikenali sebagai berderau/berseraya.dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja .menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah.Diadakan upacara perlantikan raja yang baru. -tepak sirih disorong.bersawah.dokoh. .berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan .dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka.membina jalan(diUtara.menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya. .menggunakan emas. . 38 .dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja .mesti bertajak.keris. -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati. Pakaian di raja . Adat Menjunjung Duli.Alat perhiasan yang dipakai – panding. -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk. Gaya Hidup Golongan Rakyat. Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong.c) d) e) f) . Kegiatan Sosiobudaya.Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam .makanan dan minuman dihidangkan.) . -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat.diganti dengan bendera putih .Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf. c) Ziarah.berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak. -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan). -menjadi amalan utama.bengkung.Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat .pemimpin.) b) Menghormati Jiran/orang tua. .dihiasi permata.Bendera kuning diturunkan. -Dilakukan semasa majlis perkahwinan.

gasing.Terengganu.bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita.menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam. .penyair.penyanyi. -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan.bahasa.catur.menambahkan ilmu pengetahuan.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan .kitab al-Darr al.hadis • Sastera.senjata.persuratan .Pahang 39 .Aktiviti masa lapang – berkarya. -Hikayat Meli.Tuhfat al-Nafis. Deman.Manzum .Nazam Kamzul Ula.sejarah.ketatanegaraan.Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu. -Layang-layang. Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga. .Syair Sultan Ahmad Tajuddin.congkak Hiburan -bercerita berpantun.tasawuf.melalui tulisan jawi .untuk menyampaikan buah fikiran . .Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab. -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai.tafsir.Hikayat Anggun Cik Tunggal.Sejarah Melayu.karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda.menghiburkan dan memberi nasihat.ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar.dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah. Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.

bentuk geometri.Diadakan bacaan berzanji dan marhaban .Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan.berkelakuan sopan. Adat Menyambut Kelahiran Bayi .Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah. .bunga. Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia.kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung.diwarisi turun. Melalui cerita lisan.berhemah tinggi. .• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket.pantun.Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak.temurun Adat Perkahwinan . .teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang.diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan.Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan. Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan.bertatasusila.Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran. .Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat. • Corak Tenunan – berunsur tenunan.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri.Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat. Adat Berkhatan.binatang.peribahasa. -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri.Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan. 40 .adat. .

tajwid. BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara.mengira. 41 .Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -. kawasan tanah tinggi. (1 unit – pembesar yang mendapat autonomi. budaya . Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar. Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai . Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah. lembah sungai . SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik.dibahagi kepada beberapa unit jajahan. Kawasan terpadat – dataran pantai .menulis jawi. Kayan dengan Sg.mereka berbeza – bahasa . kawasan antara S. Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan. lembah sungai (barat Kuching) .mesjid.surau.rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana. cara hidup.madrasah.) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik. daerah pedalaman . Mukah.• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran.pondok..rukun islam.di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah.Fardu ain. .

(membaca al-quran dan menulis jawi.Bintulu. Kegiatan Sosiobudaya.Balui.Oya.).. Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza .sungai Skrang. ii)Singgai. Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing.Oya.Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya. Ulu Batang.Simanggang. Guru al-quran.Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang. Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama.Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching.Sibu.Sadong.S anibas.Mukah. c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang.Rajah. 42 .Mukah.Sungai Kayan iii)Batang Baram. menghormati budaya etnik lain .Kaw. bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam.imam dan lebai mengjar cara beribadat.Sunagai Rajang.Sungai Batang Lupar. wujud semangat kekitaan.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang . b)Lembah sungai i)sungai Saribas.

iii) menentukan dua upacara penting .sungai.Kelabit.perayaan.perceraian.bernilai.menyanyi dan berpantun.perayaan beranyi. Gawai Antu.gong.pokok kayu. iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.Kenyah. -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi.busut.kaum perempuan bermain gendang.ii) menyelesaikan masalah perkahwinan. Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu.Murut. -diamalkan oleh orang Iban. .Tajau diwarisi turun temurun.) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung.suci. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.Gawai Batu .Kelabit.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak.Bidayuh.(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan. Gawai Kenyalang . Iban.Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 .hutan mempunyai semangat dan roh.menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai .tempayan. Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung.tajau.Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang.peraturan.

boleh ditanam di kawasan berbukau.. sumber alam.Orang Ulu.) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka.(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. Kayan .padi swah. i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit.. Orang melayu menanam padi . menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah . Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang. berburu dan memungut hasil hutan. Kegiatan Ekonomi. Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan. berburu dan memungut hasi hutan. Kelabit menanam padi sawah .Bidayuh. kawasan penempatan . menjadi nelayan. memungut hasil hutan .-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian.Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario.) #Kepercayaan Kaum Iban. Padi sawah tidak begitu terkenal. nelayan . Iban . Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong . -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri. Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting. -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai. -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi . iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu.sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban. 44 .lada hitam. menanam padi huma.Tidak memerlukan sistem saliran. berniaga kecil-kecilan.

halia. c) Sistem politik ketua bebas. b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) . Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan. Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba). ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.sarang burung.kain.permata.India.emas.sumbu badak.Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.emas.kaca.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja.arab.Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.kayu cendana.barang logam. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.Orang Sungai.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh.sutera. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah.barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar. 45 . Sebelum abad ke. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam.Murut.kapu barus.- - Brangan dari Sarawak – lada hitam.telur penyu (mereka menjual barangan besi.kapur barus.pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China.16.masyarakat Bajau – Pisang Jaba.

Lahad Datu.Dapat menguatkan hubungan masyarakat.Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai. . Penduduk pedalaman i)Terom.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar.Timbunan. Undang –undang adat . .Papar dan Kudat. Pendidikan - ii) Panduan adat Resam.Persiangan. Peraturan .) 46 .Kimenis.Contoh amalan – babas. iii)Pantai timur seperti di Semporna. . kepercayaan turun temurun.pondok.menyumpit. Membaca al-quran. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda. adapt resam .bertukang.kepanasan.Membolehkan berdikari.rumah guru agama.sogit.Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka. Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling.Keringau dan Rundam.Diadakan di surau.menulis jawi. Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing. Pendidikan Formal.Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah .bersaw ah.Tertumpu pada pendidikan agama islam .Terhad .Ranau. .Semporna dan Tuaram.Contoh. agama . .Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup .memanjat. dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.berburu.Papar. i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang.

47 . .Selepas musim menuai.Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. .Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme .) . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi. ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada. Adat Kematian.Saudara mara akan memukul tiang rumah .Abad ke.Bagi Kaum Murut :.Bomoh untuk membuang kepanasan.Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan.Setiap etnik – nilai hidup berbeza.Mayat dibakar dalam tembikar.berkaitan pertanian.16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .) .Mayat dibersihkan.dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk .i) Antara undang-undang adapt. .sal. - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan .Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.) . . perkahwinan dan kematian.Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka. j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam. Adat Pertanian .

Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau.Penanaman padi huma .Gabung) Senibina – unik.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru.) . (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun.anyaman.i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal.Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib. .berpindah rumah. = Babalian.vi) menangkap ikan. Kegiatan ekonomi.sara diri .iii) memungut hasil hutan .rotan.sompoton. .Bergantung pada bentuk muka bumi.Keningau.alat muzik.suling.Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya. .Papar.Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :.Ranau.Kawasan kaki bukit .kulingtangan. Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang.Mempercayai animisme (percaya batu .Tuaran.hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas.pokok. . Pertanian Pindah .Tambunan. .Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci. daun rumbia. perdagangan. .Bagi Etnik Murut.salun.ii) memungut hasil laut . Kegiatan Lain menanam 48 .senjata. perikanan .kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh.Penempatan menentukan aktiviti ekonomi .sungai mempunyai roh) . (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh.

rotan./semangat muhibbah 49 . .barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina.sumbu badak. Aktiviti menukar barangan (damar.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras.sayur-sayuran.Sandakan. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli.buah-buahan. Memungut Hasi Hutan. Perdagangan.madu lebah.lilin lebah. Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik.Mencari Damar.Melayu-Brunei.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut .Dilakukan oleh orang Murut . Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran. .Dijalankan di Gua Gomontong.dieksport ke China.karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung.timur laut.manik.keledek.bahan getah. Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung.getah. Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau.- Ubi.rotan.perca.Agar-agar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->