BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

Mekong. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg. Sg.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan. Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya.tempat tinggal.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 . 2. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan.menguasai ilmu pelajaran. orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal.Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi.kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa. Kaundinya. Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1.

tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2.Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.1. - 3.Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .kemenyan.Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas. Pusat pertukaran barangamn antara China.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar.India dan Barat.kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 .kapur barus.Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching. .Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3.cendana.Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang. .lada hitam.raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit.

Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.makanan.Patih Gajah Mada. Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara.Timur Tengah.pengasas kesultanan Melayu Melaka.- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara. Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5.emas . Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua). Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras.Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran.bijih tanah.China. Temasik.India.berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 .tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang.

Menyusun sistem pentadbiran .Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan. Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. ii) Istilah Arab .Menguruskan Balirungseri .Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’.Vishnu dan Shira.Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka. Apabila sampai ke perkampungan nelayan.Melantik i) Pembesar .lari ke Muar.Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini.Menjalankan perintah raja .Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik . iii) Mitos Hindu.iaitu Brahma.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu.Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 .dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) .Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’.terpaksa meninggalkan Temasik.melalui Sening Ujong dan Bertam.Buahnya mempunyai kuasa ghaib. (Dari nama pokok Amalaka) .

ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini.Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka .Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat . BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 .ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka.Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran.pengorbanan. -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan.

Temenggong.Enam Belas.Penghulu Bendahara.dibantu Pembesar Berempat(Bendahara. -Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur.Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan.kawasan pegangan’ .Tiga Puluh Dua. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan.bijaksana dan bertanggungjawab .sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah. Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 .1..sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil.

perahu. -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga.menguasai perdagangan .gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti.muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh .terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) .gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga.sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain.cara berjuak beli.kaucar.hukum-hukum jenayah di atas kapal.anak kapal. -cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan.jong..kiwi. 2.Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi . Pusat Perdagangan .pasar . d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal.larangan.boleh mengawal selat Melaka .tanggungjawab nakhoda. .Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan..Berbeza mengikut tempat : - 11 .

Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak.emas dan beras kepada Melaka.Jawa membekalkan beras.dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3. • Bahasa perantaraan.dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat . .Jawa.menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan.Pasai membekalkan Lada hitam.Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) .Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca.Siam dan Kampar membekalkan emas .Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) .siak dan kampar.Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai. .Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas.Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat .hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 . .Hubungan dengan Pasai.Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport .bahan makanan dan rempah. . Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau . .Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam.Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi . .hubungan diplomatik dan perdagangan .Siak.(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) .untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.Jawa.Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu . Penggunaan sistem mata wang .

Melaka . d) Melaka – Gujerat .Melaka mendapat bekalan kain .penemuan batu nesan .mengembangkan agama Islam.hubungan diplomatik dan dan perdagangan . .) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 .Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab .Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja . ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya.Madrasah.Rakyat Melaka.Surau.Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka.Hubungan perdagangan .pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah.rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam.Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu. 13 . 4. iv) Sifat agam Islam Itoleransi. Pembesar. -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid..Bukti . iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam. i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) .kemajuan ekonomi .sutera dan teh dari China.Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka.Hubungan perdagangan . (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama.Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu .adil. Pusat pengembangan Agama Islam .

Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran.ufti.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi.ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa.ukiran.tulisan khat. iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia.corak kehidupan seharian masyarakat Melaka. Pusat Kegiatan Ilmu. ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka.pengarang.Kalimantan. (kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah . 14 . Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu.ulama. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran.menterjemah dan menyadur karya. iv) Peranan mubaligh.ulama. vi) I(slam mempengaruhi kesenian.memberi galakan dan serius.Selatan Filipina.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf. vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama.dan menyimpan kitabkitab agama islam. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain.Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah.menyadur. i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis. -Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin.

Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang.Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru.Kelantan.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1. Menerima Ufti (wang. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai. Perluasan Kuasa. d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama.Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang.barangan. Kebijaksanaan Pemimpin.Siak.bantuan tentera) 15 .Indragiri.Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru. a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang.

Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok .Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih .2. Kedatangan Portugis. 5.tidak berstu padu . • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan.Bantam. KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin .menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan. -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan.Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) . • Satu faktor kejatuhan Melaka.Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik .Pembesar memfitnah Tun Mutakhir. 3.” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r.Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka. • Guna slogan “Grospel.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh.Angkatan perang yang tidak lengkap .Gold.Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah .rakyat berpecah belah.Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan . c) Kelemahan Askar Melaka. mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas.Glory.lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah . 16 .menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) . . 4.Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh .

Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570. Kota Kara (kota pertahanan).(letak wakil di Bengkalis. BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564). Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka.Acheh.mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru. (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor. Portugis. Ogos 1511) – Melaka kalah .Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan.Jambi. Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk. • • • • • • • • 1509. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka. Serangan kedua Portugis (10 hb.) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 .Portugis Mengusai Melaka.(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur.Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka. Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam.Kampar.Siak.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga. Sulatan Ahmad Shah.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor. Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan.Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam.

Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing.Pahang dan Japara (jawa). e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat.-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu. Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka. Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat. Cukai yang tinggi oleh Portugis. Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat.Kedah (1619). - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis. d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh.Pahang(1617). Acheh menyerang perak (1575).Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing. c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis.- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak. Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka. Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis. 18 . Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil.Pedir dan Pasai.untuk menyerang Melaka tetapi gagal.pedagang dari Benggala.

menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.bahasa.. Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M. Perkembangan bidang persuratan.tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya.bijih timah.Temenggung. a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan.Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu.pencalang.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap. e) Sistem cukai yang berpatutan. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon.the.baluk.kolek.pemuda.pencacap). (mata wang emas – emas.Kepentingan Kerajaan johor. Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis.penunjuk arah.khidmat membaiki kapal. c) Perdagangan mela.tikar.buku agama Islam dihasilkan. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah. .pengawas perairan Johor. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka.sagu dan sebagainya.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan. Johor sebagai Pusat Perdagangan.ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang.)Barangan luar negeri – barang emas.Laksamana. 19 .Raja India Bongsu. i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng. Perkembangan Persuratan Melayu.kain.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar. . Abad ke-17.sutera putih.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara.barangan tembikar.

Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V.C) 1. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang. Timbul perasaan tidak puas hati. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi. - - 3. Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor. 2.O.Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor. Perebutan Kuasa 20 .

.orang Bugis kembali ke Riau.Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan. Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka. 4. .. .Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera).Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor.persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali.- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat. Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah. b) Bendahara Johor bertapak di Pahang. Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. .dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis.Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis. Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot. Orang laut mempercayai dakwaan. . Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau. Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) .1802. Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 .Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa.

Sri Lanka.kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah.China dan Barat. V. Kerajaan Melayu yang baru .daripada sultan dan pembesar) 5. -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali.Terengganu.Kedah. Persengketaan antara V. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha.Perak.India.Contoh:kelantan.Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka.C) Abad 17.C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor. KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1.bijih 22 .antaranya di Teluk Ketapang dan Riau.Negeri Senbilan. Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis. .Parsi.C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi.O.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka. -Hasil dagangan – emas.O. Kerajaan Melayu yang tua . .terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka. -Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu.O. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan. -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab. V.Contoh.Pahang 2.O.

gading.dammar.Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. -Sultan. -1767. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar.Burma menawan Siam. 1575 – Acheh menawan perak. -1842 – Kedah merdeka dari Siam.Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak. -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat.rota n. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris.Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah.iaitu perak.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah.Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya.lada hitam.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam.tanduk. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah. 23 . -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah. -Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah. Kedah semakin amat makmur. Halim Nasir. -menurut A.

Kemboja dan 24 .(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda. .gaharu dan kapur barus.Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani. -Sejarah Melayu – dikenali Pura.) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816.(Kelantan tewas).) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat. -1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. -mulai 1641-1673. -tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam. -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir.Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau.Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu. memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers.Perak tewas.1818 dan 1819 (1819. -Selepas Long Yunus mangkat. -Pahang menghasilkan beras.Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.

emas. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor.Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis.perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan. -1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I. -Zaman kesultanan Melayu Melaka. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang. -Barang dagangan – lada hitam. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan.Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka. -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 . China.Klang.daerah-daerah di Selangor(Jeram.bijih timah.

-kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis.Bernam dank e Pahang.s ungai ujong.Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang. -menjelang kurun 18. (menetap di Naning.Sungai Ujong. Ulu Muar.Jempol.Jelebu. -1785.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor.luas.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan.Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh. -Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah.Remba u.Johol. -Kurun ke 17. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.Pasir. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor.Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis. -digelar Sultan Salehuddin Shah. 26 . -Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah. -membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri.Te rachi.Gu nung.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi.

Raja menjadi tunggak utama.payung kuning dan sebagainya.kebolehan memerintah.Struktur pentadbiran. -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar. Mempunyai kesempurnaan. alat-alat kebesaran.tengkolok. lambang kedaulatan negeri. Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4.Sultan :1.Kedaulatan raja diperkukuhkan :1. Mendapat sokongtan rakyat. . . 3. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran .tombak berambu. :.seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka.(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri. 27 . -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan.pedang kambing. 2. .cop mohor.keris.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) . -Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773.Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja .destar.

2.menjadi perantara pembesar dengan rakyat.mengekalkan taat setia masyarakat kampung. 3.kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri..gering. . berdakwah.pembesar negeri. 2.mufti. mahir dalam bidang perubatan 2. 1. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan.bersemayam. 28 . Nobat. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan.menyediakan tenaga kerja.Tugasnya – memungut cukai.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung.membekalkan tenaga tentera.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu. 4. Peringkat Kampung.mangkat.Golongan agama :1. . Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja.Indonesia. 2.kadi. . penasihat Sultan. pemimpin masyarakat kampong. Sumatera. 3.mengendalikan pengajian agama. 3. Pembesar – menjaga keamanan. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba. 1. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera.menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan.

3.johol. Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke.Jelebu.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum.Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu. (rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong.15 oleh keturunan raja Palembang. Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu. 29 . Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning.2.

(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan. Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum. Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih. 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 .

-secara turun temurun kepunyaan suku.Pentadbiran -bercorak autokratik.pentadbir.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah. -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain. Undang-undang Bertulis.ketua. ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku. iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah.keterangan dan acara. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. -Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku. 31 . a) Hukum Kanun Melaka.keluarga.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan. -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan.muamalah. Pembahagian Harta Pusaka.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa. -hukuman bertujuan untuk pemulihan.

b) Undang-undang Laut Melaka. Kandungan :i) Tugas pegawai kapal.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran.kadi.penderhaka. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri. Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan.peraturan keselamatan.khatib.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 . • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai. iii) Hukuman jenayah. d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah. • Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan . Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja. e) Undang-undang 99 Perak.keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah.perceraian dan zina. c) Undang-undang Kedah.penghulu. • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini .penzina dan undang-undang awam.

Larut. • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian.bakul. • Kegunaan bijih timah – bahan dagangan. -Sungai Bernam.cangkul. Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong.bubu.penyisir. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah.lombong Siam.daun pandan.nipah) dijadikan tikar.syursayuran.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau.tenggala.pertolongan.perak.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang.perkakas rumah.) Contoh.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak. • Pandai menenun songket.tangguk.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas.sungai Selangor.Dinding.hasil hutan.padi huma.Pahang.matawang. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.belacan. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap.budu.tudung saji.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak.perdagangan.buah-buahan.bajak.tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering. 33 .ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air.kuku kambing.

(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.bijih timah. Sungai – tempat memungut cukai. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat.Klang.damar.) • Adanya sikap taat setia. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain.lada hitam.• • • • • -.sumber pendapatan pemerintah -. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana. h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal.lambang kekuasaan seseorang pembesar.Kedah.Hasi hutan.gambir.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah). Penggunaan mata wang – 34 . • Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka.kubu.rotan.garam. -.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai.saliran.beras.(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan. Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan.hasil tenunan.) • Barang dagangan – rempah.) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu.Johor Lama.kayu kayan.sedia berkorban.jalan.

kolek.bijih timah.cupak.garam. • Jenis pengangkutan air – jalur.rempah.gantang • Barangan – beras.sedepa) l) Pengangkutan.perak.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang.kerbau.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional. • Guna gajah. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 .lembu untuk mengangkut barang.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang.perahu. • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.sampan.Pahang.dinar. j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas.bijih timah. Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan.pohon pitis. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat. • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa.Selangor.kupang.wang syiling keeping/pitis. Negeri Sembilan . (sejengkal.sehasta.rempah.

Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar.Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 .Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya. .) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) .menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja. Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan.keamanan.membantu raja dalam pentadbiran . .kemakmuran negeri.

- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.pawing/bomoh ii) Rakyat asing . Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.pedagang. .peniaga.tepak.Hamba raja .barang tembikar.Hamba berhutang .kadi/imam.kesusasteraan.pertahanan. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan.) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri.adapt-adat melayu. b) Golongan hamba .Hamba biasa .Ada yang menjadi penghibur Raja.cogan.petani.menjadi pedagang. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang. - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap. Alat Kemangkatan Raja b) 37 .) .guru agama.menjadi askar upahan.perlombongan.tukang ukir.Melakukan kerja berkaitan pertanian.Undang-undang dan adapt di negeri melayu. Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah. pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja.hamba ..al-quran turut dibawa bersama.pelakon sandiwara.ketur. .kesenian.tempat bara.pembuat senjata.kebuyaan.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu.

mesti bertajak.dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka.Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf.dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja . -tepak sirih disorong.dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja . -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat. -Dilakukan semasa majlis perkahwinan.pemimpin.berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan .dokoh.Diadakan upacara perlantikan raja yang baru. -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati.keris.bengkung. -menjadi amalan utama.bersawah. -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk.diganti dengan bendera putih . 38 .Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam .Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat .dihiasi permata.berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak. -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan). Pakaian di raja .makanan dan minuman dihidangkan. Kegiatan Sosiobudaya. .menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah.menggunakan emas.) b) Menghormati Jiran/orang tua.membina jalan(diUtara. c) Ziarah.c) d) e) f) .menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya. .Alat perhiasan yang dipakai – panding.dikenali sebagai berderau/berseraya. . Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong.) . Adat Menjunjung Duli. . Gaya Hidup Golongan Rakyat.Bendera kuning diturunkan.

Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu.ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar.Nazam Kamzul Ula.melalui tulisan jawi .Manzum .penyanyi.dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah.menambahkan ilmu pengetahuan. -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan.persuratan .Terengganu.Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab.congkak Hiburan -bercerita berpantun.menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam.Hikayat Anggun Cik Tunggal.menghiburkan dan memberi nasihat.kitab al-Darr al. .gasing.tasawuf. . -Hikayat Meli.ketatanegaraan.bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita.Syair Sultan Ahmad Tajuddin.karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda. . -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai. Deman.Sejarah Melayu.bahasa. Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga.catur.hadis • Sastera.Aktiviti masa lapang – berkarya.untuk menyampaikan buah fikiran .Tuhfat al-Nafis. -Layang-layang.senjata.penyair.tafsir.sejarah.Pahang 39 . Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan .

Adat Berkhatan. . .Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin.bertatasusila.• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket. .Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan.diwarisi turun. Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan. .pantun.Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju. • Corak Tenunan – berunsur tenunan.kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung.adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan.binatang.temurun Adat Perkahwinan . Melalui cerita lisan. Adat Menyambut Kelahiran Bayi .adat.peribahasa. Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia. 40 .diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan.Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat. -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri.berkelakuan sopan.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri. .bunga.Diadakan bacaan berzanji dan marhaban .teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang.Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah.berhemah tinggi.Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak.Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat.Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran.bentuk geometri.

budaya . BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara. Mukah.) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik. Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar. Kayan dengan Sg.• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran.dibahagi kepada beberapa unit jajahan. daerah pedalaman . kawasan tanah tinggi.mereka berbeza – bahasa . lembah sungai ..madrasah.di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah. Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah.pondok. Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai . lembah sungai (barat Kuching) . (1 unit – pembesar yang mendapat autonomi. 41 .mengira. SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik.rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana.Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -.Fardu ain.mesjid. kawasan antara S. Kawasan terpadat – dataran pantai .surau.menulis jawi.tajwid. . cara hidup. Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan.rukun islam.

wujud semangat kekitaan.). Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama..Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya. c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang. (membaca al-quran dan menulis jawi.Mukah. menghormati budaya etnik lain .Rajah.imam dan lebai mengjar cara beribadat.Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang.Sunagai Rajang.Oya.Sibu.Balui.S anibas. Kegiatan Sosiobudaya.Sungai Batang Lupar. Ulu Batang.Oya. ii)Singgai.sungai Skrang.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang .Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching.Simanggang. Guru al-quran.Bintulu.Mukah. bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam.Kaw. Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza . 42 .Sungai Kayan iii)Batang Baram. b)Lembah sungai i)sungai Saribas.Sadong. Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing.

Gawai Batu .peraturan.Kenyah.suci.) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung.Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 .sungai. . Iban.Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang.perayaan beranyi.Kelabit.tempayan.tajau.gong. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.Bidayuh.hutan mempunyai semangat dan roh.Kelabit.ii) menyelesaikan masalah perkahwinan. iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak.Murut.Tajau diwarisi turun temurun.menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai . -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi.busut.perayaan. Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu. iii) menentukan dua upacara penting .bernilai. Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung.pokok kayu. -diamalkan oleh orang Iban. Gawai Kenyalang .kaum perempuan bermain gendang.menyanyi dan berpantun.perceraian. Gawai Antu.

Iban . berburu dan memungut hasil hutan. -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi . -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai. berburu dan memungut hasi hutan.Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario.. i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit. sumber alam. berniaga kecil-kecilan. 44 .Bidayuh. memungut hasil hutan . Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang. kawasan penempatan . Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting. nelayan . Orang melayu menanam padi .padi swah. Kegiatan Ekonomi. Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong . Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan.-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian. menanam padi huma.(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu.Tidak memerlukan sistem saliran. -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri.lada hitam.sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban.Orang Ulu. Kelabit menanam padi sawah .boleh ditanam di kawasan berbukau. Kayan .) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka.. menjadi nelayan. menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah . Padi sawah tidak begitu terkenal.) #Kepercayaan Kaum Iban.

kapu barus.India.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh.permata.Murut.telur penyu (mereka menjual barangan besi. c) Sistem politik ketua bebas.kain.Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.kapur barus. 45 . ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.emas.sumbu badak.barang logam.arab.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah.sutera.halia.Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja.Orang Sungai.kaca.emas.masyarakat Bajau – Pisang Jaba.sarang burung.16. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah.pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China. Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan. Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba).barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar.- - Brangan dari Sarawak – lada hitam. b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) .kayu cendana. Sebelum abad ke. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.

sogit. i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang.bertukang.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar.rumah guru agama. . adapt resam .memanjat. .Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah .Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup . Membaca al-quran.Semporna dan Tuaram. kepercayaan turun temurun.Kimenis.menyumpit. Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling. .Keringau dan Rundam. agama .) 46 . Undang –undang adat . Peraturan . Pendidikan - ii) Panduan adat Resam.Diadakan di surau.Lahad Datu.berburu. dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai.Tertumpu pada pendidikan agama islam .Ranau.Contoh amalan – babas.Membolehkan berdikari.Contoh.Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka. iii)Pantai timur seperti di Semporna.bersaw ah.kepanasan.Dapat menguatkan hubungan masyarakat. Penduduk pedalaman i)Terom. Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing.menulis jawi.Persiangan.Papar dan Kudat. .Terhad . Pendidikan Formal.Papar. .pondok. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda.Timbunan.

Abad ke.ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan .dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk .Selepas musim menuai.Saudara mara akan memukul tiang rumah . - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka.Setiap etnik – nilai hidup berbeza. . j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam. .Bagi Kaum Murut :.) . perkahwinan dan kematian.i) Antara undang-undang adapt. ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada.Bomoh untuk membuang kepanasan.Mayat dibakar dalam tembikar.berkaitan pertanian. .) . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi.Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme .16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .sal. Adat Pertanian .Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan.Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. Adat Kematian. 47 .) .Mayat dibersihkan. .

daun rumbia.kulingtangan. .vi) menangkap ikan. (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun.Penempatan menentukan aktiviti ekonomi .Bagi Etnik Murut. . (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh.Kawasan kaki bukit . Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang.Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci. . Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau. = Babalian.sara diri . .Gabung) Senibina – unik. Pertanian Pindah . .Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :. Kegiatan Lain menanam 48 .Keningau.) .berpindah rumah.alat muzik.Mempercayai animisme (percaya batu .anyaman. Kegiatan ekonomi.suling.senjata.Tuaran.hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru.rotan.Tambunan.Penanaman padi huma .Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya.i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal.pokok.sungai mempunyai roh) .sompoton.Ranau.Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib. perikanan .Bergantung pada bentuk muka bumi.kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh.Papar.salun. .ii) memungut hasil laut . perdagangan.iii) memungut hasil hutan .

Agar-agar.buah-buahan.- Ubi.getah. Perdagangan. .sayur-sayuran.Mencari Damar.Dijalankan di Gua Gomontong.Sandakan.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut .karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung./semangat muhibbah 49 .Dilakukan oleh orang Murut . Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik. Aktiviti menukar barangan (damar.perca.sumbu badak.rotan. Memungut Hasi Hutan.madu lebah.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras. Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau.Melayu-Brunei. Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran.bahan getah.barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina. Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli.timur laut.manik.rotan.dieksport ke China.keledek. .lilin lebah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful