BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu.tempat tinggal.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 . Kaundinya. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat. Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan. orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal. Sg.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan.Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha. Mekong.menguasai ilmu pelajaran.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1. 2.kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa.

Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang.1.Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3. .Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.kemenyan.cendana.dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit.raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching.kapur barus.India dan Barat.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar. Pusat pertukaran barangamn antara China. - 3.Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching. .kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 .dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas.tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2.lada hitam.

- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha.makanan.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5.pengasas kesultanan Melayu Melaka.bijih tanah.Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran. Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar.tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang. Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras.berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 .Patih Gajah Mada. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara.Timur Tengah. Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.emas .China. Temasik. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua). Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara. Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara.India. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya.

- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam.Vishnu dan Shira.Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini.Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik .Menjalankan perintah raja .Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’.Menguruskan Balirungseri . Apabila sampai ke perkampungan nelayan.Buahnya mempunyai kuasa ghaib.Melantik i) Pembesar .melalui Sening Ujong dan Bertam.iaitu Brahma.terpaksa meninggalkan Temasik.lari ke Muar. Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu. ii) Istilah Arab .Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 .Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan. iii) Mitos Hindu.Menyusun sistem pentadbiran .dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) . (Dari nama pokok Amalaka) .Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka.

ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka .Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka. BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 .menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini. -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan.ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat .pengorbanan.Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran.

Enam Belas.1.Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan.sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil. Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 ..kawasan pegangan’ .Temenggong.Tiga Puluh Dua.sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah.bijaksana dan bertanggungjawab .dibantu Pembesar Berempat(Bendahara. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan. -Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur.Penghulu Bendahara.

terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) . .perahu.tanggungjawab nakhoda.pasar .Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi .cara berjuak beli. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti. -cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan.kiwi.gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang. d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal.sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain.boleh mengawal selat Melaka . 2.larangan.menguasai perdagangan .gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga.muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh .jong.anak kapal.Berbeza mengikut tempat : - 11 . Pusat Perdagangan .kaucar..hukum-hukum jenayah di atas kapal. -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga.Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan..

dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat .Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat . . Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau .Hubungan dengan Pasai.Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca.Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport . Penggunaan sistem mata wang .siak dan kampar.Jawa. .Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) . .emas dan beras kepada Melaka.Jawa.(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) .Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam.Siam dan Kampar membekalkan emas .untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) .Pasai membekalkan Lada hitam.Siak. • Bahasa perantaraan.dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3. .Jawa membekalkan beras.menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan.hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 .Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi . .hubungan diplomatik dan perdagangan .Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai.Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu .Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak.Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas. .bahan makanan dan rempah.

iv) Sifat agam Islam Itoleransi. -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid. i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.Hubungan perdagangan .Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu.Rakyat Melaka. 13 .penemuan batu nesan .Melaka . (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 .) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka. Pusat pengembangan Agama Islam .Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu . ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya.hubungan diplomatik dan dan perdagangan .adil. 4.rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam.kemajuan ekonomi .Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) . d) Melaka – Gujerat .Madrasah.Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka.mengembangkan agama Islam.pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah. iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam.sutera dan teh dari China.Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab ..Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka.Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja .Bukti . Pembesar.Hubungan perdagangan . .Surau.Melaka mendapat bekalan kain .

Kalimantan. 14 . Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran. vi) I(slam mempengaruhi kesenian.ufti.menyadur. Pusat Kegiatan Ilmu.corak kehidupan seharian masyarakat Melaka.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi. iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia.dan menyimpan kitabkitab agama islam.tulisan khat. ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu.ulama.ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa. (kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah . vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka. i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf.ulama.pengarang. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain.menterjemah dan menyadur karya.ukiran.memberi galakan dan serius. -Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran. iv) Peranan mubaligh.Selatan Filipina.

Siak. Kebijaksanaan Pemimpin.bantuan tentera) 15 .Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru. Perluasan Kuasa.Kelantan.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai. Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang. Menerima Ufti (wang.Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru.Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang.barangan.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta.Indragiri. a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang. d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan.

Angkatan perang yang tidak lengkap .menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) .” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r.Gold.tidak berstu padu . 16 . Kedatangan Portugis. .Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan .lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah . -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan.Pembesar memfitnah Tun Mutakhir. 4.Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka.Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) . KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin . 3.2.rakyat berpecah belah. • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan. c) Kelemahan Askar Melaka.menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan.Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok . • Guna slogan “Grospel.Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah . • Satu faktor kejatuhan Melaka.Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh .Glory.Bantam.Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih . mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh.Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik . 5.

Portugis. Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka.Jambi. Kota Kara (kota pertahanan). Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk. • • • • • • • • 1509.Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam.Portugis Mengusai Melaka.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu. Sulatan Ahmad Shah.) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 .Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor.mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru.(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur. BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564). Ogos 1511) – Melaka kalah . Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga.Kampar.Siak.Acheh. Serangan kedua Portugis (10 hb. Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570.Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan. Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb. (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam.(letak wakil di Bengkalis. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka.

Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat.Pahang(1617).untuk menyerang Melaka tetapi gagal. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat. Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka. Cukai yang tinggi oleh Portugis. e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka. Acheh menyerang perak (1575). Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat.pedagang dari Benggala. b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis.Kedah (1619). Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil. 18 . c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh. - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis. Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka. Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis.-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu.- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak.Pedir dan Pasai.Pahang dan Japara (jawa). Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing.Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing.

sutera putih.pengawas perairan Johor.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan.bahasa. a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan.buku agama Islam dihasilkan.khidmat membaiki kapal.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya.pencacap).ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang.tikar.kolek. Abad ke-17.Raja India Bongsu. 19 .tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang.penunjuk arah.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga.the.Temenggung. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji. i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng.Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu..kain.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar. c) Perdagangan mela.baluk. Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis.Laksamana.sagu dan sebagainya. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka. Perkembangan bidang persuratan. .Kepentingan Kerajaan johor. (mata wang emas – emas. Perkembangan Persuratan Melayu.pemuda.bijih timah. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon. menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah. Johor sebagai Pusat Perdagangan. . Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu.)Barangan luar negeri – barang emas.pencalang.barangan tembikar. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara. e) Sistem cukai yang berpatutan.

Timbul perasaan tidak puas hati. Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang. Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685.O.Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta.C) 1. - - 3. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. 2. Perebutan Kuasa 20 . Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor.

Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis.Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa.1802. .dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua.- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat. Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 . . Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah. . b) Bendahara Johor bertapak di Pahang.persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali. Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara.. Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) . Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau.Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor. Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot. . Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis.Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera).orang Bugis kembali ke Riau. 4. . Orang laut mempercayai dakwaan.

C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor. -Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu.India.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka.Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha. . -Hasil dagangan – emas. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali. -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab. V.C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi. Persengketaan antara V. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan. Kerajaan Melayu yang tua .Contoh:kelantan.China dan Barat. Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis.O.terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka.Contoh.Perak.Sri Lanka.kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah.daripada sultan dan pembesar) 5. V.Terengganu.Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka.O.Negeri Senbilan.O.C) Abad 17.Parsi. KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1. .antaranya di Teluk Ketapang dan Riau.bijih 22 .Kedah. Kerajaan Melayu yang baru . -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya.Pahang 2.O. Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.

Burma menawan Siam. -menurut A. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah.tanduk.Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya. -1767. -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah.gading.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah. 23 .Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. -1842 – Kedah merdeka dari Siam. Halim Nasir. -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat. -Sultan.lada hitam.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah.Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris. 1575 – Acheh menawan perak.dammar. Kedah semakin amat makmur. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar.iaitu perak.rota n.Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak. -Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah.

-tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam. -Pahang menghasilkan beras.1818 dan 1819 (1819.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau.Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur.) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816. -1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah.(Kelantan tewas).Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun.gaharu dan kapur barus. -Selepas Long Yunus mangkat. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat. -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir.(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda. . memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers. -mulai 1641-1673.Kemboja dan 24 .Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani.Perak tewas.Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang. -Sejarah Melayu – dikenali Pura.

-1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal. -Barang dagangan – lada hitam. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor.Klang. -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 .Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka.perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang.bijih timah. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis. -Zaman kesultanan Melayu Melaka.Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam.daerah-daerah di Selangor(Jeram. China.emas.

-Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah. -1785.Johol.s ungai ujong. -Kurun ke 17.Remba u. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor.Sungai Ujong.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak.Bernam dank e Pahang.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi. -Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah. 26 .Te rachi. -kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera.Gu nung.Jelebu.luas.Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor.Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman. (menetap di Naning. Ulu Muar.Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis.Jempol. -digelar Sultan Salehuddin Shah.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor.Pasir. -membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. -menjelang kurun 18.

Struktur pentadbiran. Mempunyai kesempurnaan. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran .(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri.tengkolok. Mendapat sokongtan rakyat.destar.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) . :. . alat-alat kebesaran.payung kuning dan sebagainya. -Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773. lambang kedaulatan negeri. 3. .Sultan :1.keris. 27 . . 2.seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka. -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar.Kedaulatan raja diperkukuhkan :1. -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan.cop mohor.tombak berambu.kebolehan memerintah. Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4.pedang kambing.Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja .Raja menjadi tunggak utama.

mangkat.bersemayam..membekalkan tenaga tentera. 28 . berdakwah. . 1.menjadi perantara pembesar dengan rakyat. Peringkat Kampung.Tugasnya – memungut cukai.menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. Nobat. 3.Indonesia. 1.kadi. 2.gering. Sumatera.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja.pembesar negeri.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu.mengekalkan taat setia masyarakat kampung. pemimpin masyarakat kampong. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera.2. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap.kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri. penasihat Sultan.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah. Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba. Pembesar – menjaga keamanan.mufti. .Golongan agama :1. mahir dalam bidang perubatan 2. 3.mengendalikan pengajian agama. 3. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan. 4.menyediakan tenaga kerja. . 2. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan.

johol. 29 .Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar.2. Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum. (rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong.15 oleh keturunan raja Palembang. 3. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke. Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu.Jelebu.

16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 . Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih.(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan. Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum.

iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain. -hukuman bertujuan untuk pemulihan. -secara turun temurun kepunyaan suku. 31 . -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi. Pembahagian Harta Pusaka. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa. -Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku.Pentadbiran -bercorak autokratik.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan.keterangan dan acara.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah. Undang-undang Bertulis. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat.keluarga.ketua. a) Hukum Kanun Melaka. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku. ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar.muamalah.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara. -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan.pentadbir.

d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah. Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan. iii) Hukuman jenayah. • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai. e) Undang-undang 99 Perak. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja.penzina dan undang-undang awam.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan.kadi.peraturan keselamatan.khatib.penghulu. Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu.penderhaka. • Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan .keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri.b) Undang-undang Laut Melaka.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran.perceraian dan zina. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 . c) Undang-undang Kedah. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini . Kandungan :i) Tugas pegawai kapal.

bajak.) Contoh.daun pandan.perkakas rumah.perdagangan. Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong.pertolongan. -Sungai Bernam.hasil hutan.cangkul.matawang. 33 .perak.kuku kambing. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap.buah-buahan. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak.tangguk.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas.bubu.budu.tudung saji.Pahang. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah.syursayuran. • Pandai menenun songket.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah.Larut.ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air.belacan. • Kegunaan bijih timah – bahan dagangan.tenggala.tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering.Dinding.penyisir.nipah) dijadikan tikar.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang.sungai Selangor.bakul.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan. • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian.padi huma. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau.lombong Siam.

(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan.saliran.kubu.) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu.lambang kekuasaan seseorang pembesar. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat.sedia berkorban.Klang.Hasi hutan.jalan.Kedah.) • Adanya sikap taat setia. Sungai – tempat memungut cukai.sumber pendapatan pemerintah -.• • • • • -.kayu kayan. Penggunaan mata wang – 34 . Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah).gambir.Johor Lama. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain. h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana.beras.bijih timah. -.lada hitam.(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.garam.damar.) • Barang dagangan – rempah. • Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah.rotan.hasil tenunan.

rempah.Selangor. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang. j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul.bijih timah. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 .cupak.sampan.Pahang.kerbau. • Jenis pengangkutan air – jalur.wang syiling keeping/pitis.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang.sedepa) l) Pengangkutan. • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa.kolek.garam.lembu untuk mengangkut barang. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat.bijih timah.perahu.perak.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan.rempah. (sejengkal. • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas.dinar. • Guna gajah. Negeri Sembilan . Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan.kupang.sehasta.pohon pitis.gantang • Barangan – beras.

Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya.membantu raja dalam pentadbiran . . .Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 .Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar.menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja.keamanan.Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan. Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .kemakmuran negeri.) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) .

petani.Hamba biasa .pembuat senjata.pertahanan.kesenian.kebuyaan.kesusasteraan.Hamba berhutang . .) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri.- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.) ..tepak.Ada yang menjadi penghibur Raja.tempat bara.kadi/imam.peniaga.ketur. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan.pawing/bomoh ii) Rakyat asing .menjadi askar upahan.guru agama.hamba .Hamba raja .Undang-undang dan adapt di negeri melayu. Alat Kemangkatan Raja b) 37 .pedagang.barang tembikar. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang.tukang ukir.adapt-adat melayu. b) Golongan hamba .Melakukan kerja berkaitan pertanian.pelakon sandiwara.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu.perlombongan.menjadi pedagang. - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap. Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah. Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.al-quran turut dibawa bersama.cogan. pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja. .

keris.berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan .dokoh. -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati.pemimpin.dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja .Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam .Diadakan upacara perlantikan raja yang baru.Bendera kuning diturunkan.) b) Menghormati Jiran/orang tua.menggunakan emas. .Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf. -Dilakukan semasa majlis perkahwinan.dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka.membina jalan(diUtara.) . . -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan).menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya.dikenali sebagai berderau/berseraya. . 38 .menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah. Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong.bengkung.dihiasi permata. c) Ziarah. Pakaian di raja . Adat Menjunjung Duli.bersawah. -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat. Kegiatan Sosiobudaya. -menjadi amalan utama.makanan dan minuman dihidangkan. -tepak sirih disorong.diganti dengan bendera putih .dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja .berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak.Alat perhiasan yang dipakai – panding. .Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat . -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk.mesti bertajak.c) d) e) f) . Gaya Hidup Golongan Rakyat.

Pahang 39 .Terengganu. Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.menambahkan ilmu pengetahuan. .menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam.dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah.untuk menyampaikan buah fikiran .Nazam Kamzul Ula.Tuhfat al-Nafis.Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab.ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar.Sejarah Melayu.senjata.bahasa.tafsir.catur.Hikayat Anggun Cik Tunggal.karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda.congkak Hiburan -bercerita berpantun.menghiburkan dan memberi nasihat.penyanyi.Syair Sultan Ahmad Tajuddin.Manzum .Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu.kitab al-Darr al.penyair.Aktiviti masa lapang – berkarya. -Layang-layang.persuratan .sejarah. Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga. . Deman. .bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita.gasing. -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan.tasawuf.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan .melalui tulisan jawi .ketatanegaraan.hadis • Sastera. -Hikayat Meli. -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai.

Melalui cerita lisan. 40 .Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri. .peribahasa.adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan.Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak. . -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri. Adat Berkhatan.pantun.Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah.diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat.bentuk geometri. Adat Menyambut Kelahiran Bayi . . Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan. • Corak Tenunan – berunsur tenunan.adat.temurun Adat Perkahwinan .diwarisi turun.• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket.berhemah tinggi.Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan.binatang. .Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin.Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan. Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia.kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung.bunga.bertatasusila.Diadakan bacaan berzanji dan marhaban . .Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran.berkelakuan sopan.teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang.

SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik. .surau. budaya . daerah pedalaman ..tajwid. cara hidup. BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara.di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah.) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik. Kayan dengan Sg.rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana. kawasan tanah tinggi. Mukah.pondok. Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah.madrasah. lembah sungai .Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -.Fardu ain. (1 unit – pembesar yang mendapat autonomi. Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan.mengira.rukun islam.menulis jawi. Kawasan terpadat – dataran pantai . kawasan antara S. Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar.mesjid. 41 . Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai .• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran.mereka berbeza – bahasa .dibahagi kepada beberapa unit jajahan. lembah sungai (barat Kuching) .

c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang.S anibas.Balui. bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam. wujud semangat kekitaan. ii)Singgai.Oya.Oya.Kaw. Kegiatan Sosiobudaya.Rajah.Sibu.Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya.sungai Skrang. 42 . Guru al-quran.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang .imam dan lebai mengjar cara beribadat.Sungai Kayan iii)Batang Baram. Ulu Batang. menghormati budaya etnik lain . Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing. b)Lembah sungai i)sungai Saribas.Bintulu.Mukah.Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching.Simanggang.Sadong. (membaca al-quran dan menulis jawi.). Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza .Sungai Batang Lupar.Sunagai Rajang.Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang. Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama..Mukah.

Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu.Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang.perceraian.busut. .pokok kayu.menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai .Bidayuh.Tajau diwarisi turun temurun. Gawai Kenyalang .Kelabit.peraturan.hutan mempunyai semangat dan roh.menyanyi dan berpantun. Iban. -diamalkan oleh orang Iban.perayaan.Gawai Batu .) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung.tempayan. Gawai Antu.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak.gong.bernilai. iii) menentukan dua upacara penting .kaum perempuan bermain gendang. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 .sungai.(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan.Kenyah.tajau.Kelabit.Murut.perayaan beranyi. -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi. iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.suci.ii) menyelesaikan masalah perkahwinan. Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung.

Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang. berburu dan memungut hasi hutan. kawasan penempatan .Bidayuh. Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting. memungut hasil hutan . sumber alam. Kayan . menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah . -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri. Kelabit menanam padi sawah .padi swah. menanam padi huma.sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban. -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi . nelayan . Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan.boleh ditanam di kawasan berbukau. menjadi nelayan.) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka. iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu.) #Kepercayaan Kaum Iban.lada hitam. Kegiatan Ekonomi.Orang Ulu. berniaga kecil-kecilan. Padi sawah tidak begitu terkenal.. berburu dan memungut hasil hutan.Tidak memerlukan sistem saliran.(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu.-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian. -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai. i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit.Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario. 44 .. Orang melayu menanam padi . Iban . Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong .

- - Brangan dari Sarawak – lada hitam. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.India.barang logam.Murut. 45 .Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.arab. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah.kayu cendana.emas.kapur barus. Sebelum abad ke.kain.16.barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar. b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) .halia.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh.sumbu badak.kaca. c) Sistem politik ketua bebas.sutera.telur penyu (mereka menjual barangan besi. ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.kapu barus. Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan. Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba).sarang burung.Orang Sungai.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja.pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China.emas.masyarakat Bajau – Pisang Jaba.permata.Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.

. . dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup . Membaca al-quran. adapt resam .Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka.bersaw ah.memanjat.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar.menyumpit.rumah guru agama. Peraturan .Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah .Dapat menguatkan hubungan masyarakat.Contoh amalan – babas.berburu. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda.Semporna dan Tuaram.sogit. .menulis jawi.) 46 .Contoh.Kimenis.pondok. Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling.Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai.kepanasan.Persiangan. Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing.Lahad Datu. iii)Pantai timur seperti di Semporna. i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang.bertukang.Timbunan. agama .Ranau. Undang –undang adat .Tertumpu pada pendidikan agama islam .Membolehkan berdikari.Terhad . kepercayaan turun temurun.Keringau dan Rundam. . Pendidikan Formal.Papar.Diadakan di surau. Penduduk pedalaman i)Terom.Papar dan Kudat. . Pendidikan - ii) Panduan adat Resam.

. j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam.Mayat dibakar dalam tembikar.Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka.Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme .Bagi Kaum Murut :. . 47 .Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan. - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.Abad ke. . .sal.i) Antara undang-undang adapt.) .16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk .Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.Saudara mara akan memukul tiang rumah . ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada.Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki.) . Adat Kematian.ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi.Bomoh untuk membuang kepanasan. perkahwinan dan kematian.Selepas musim menuai. Adat Pertanian .Mayat dibersihkan.Setiap etnik – nilai hidup berbeza.berkaitan pertanian.) .

Kawasan kaki bukit .) .alat muzik.sara diri .hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas. daun rumbia. .Mempercayai animisme (percaya batu .rotan.pokok. . = Babalian. Kegiatan Lain menanam 48 .Gabung) Senibina – unik.sompoton. perikanan .Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :. Kegiatan ekonomi. Pertanian Pindah . Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau.anyaman.kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh. .Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci.Keningau.Tuaran.Bergantung pada bentuk muka bumi. Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang.salun.Penanaman padi huma .Penempatan menentukan aktiviti ekonomi . (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh.kulingtangan.ii) memungut hasil laut .Tambunan.Bagi Etnik Murut. .Ranau.iii) memungut hasil hutan .Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib.berpindah rumah.senjata.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru. .i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal. .sungai mempunyai roh) .Papar.Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya.vi) menangkap ikan. (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun. perdagangan.suling.

Perdagangan.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras. Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik.perca. .manik. Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau./semangat muhibbah 49 .Melayu-Brunei. Aktiviti menukar barangan (damar.- Ubi.rotan. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli.rotan. Memungut Hasi Hutan.sayur-sayuran.madu lebah.Dilakukan oleh orang Murut .bahan getah.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut . Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung. .dieksport ke China.karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung.Mencari Damar.keledek.sumbu badak.lilin lebah.timur laut.barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina.getah.buah-buahan.Agar-agar. Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran.Dijalankan di Gua Gomontong.Sandakan.