BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab.kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 . Kaundinya. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi.tempat tinggal.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan. 2. Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1. Mekong.menguasai ilmu pelajaran. Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya.Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha. Sg.

raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.kapur barus.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching.India dan Barat.Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas. - 3.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar.cendana.dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit.kemenyan.Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang. .Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching.Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3.1.Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2.kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 . . Pusat pertukaran barangamn antara China.lada hitam.

bijih tanah.China. Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya. Temasik. Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5.Patih Gajah Mada. Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras.emas .berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 .tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang. Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran. Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar.Timur Tengah. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua).makanan.- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha.India.pengasas kesultanan Melayu Melaka.

Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.Melantik i) Pembesar .Menguruskan Balirungseri .Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik .- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam.Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka.iaitu Brahma.Menjalankan perintah raja .Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .Vishnu dan Shira. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .Menyusun sistem pentadbiran .melalui Sening Ujong dan Bertam.dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) .Buahnya mempunyai kuasa ghaib.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu.terpaksa meninggalkan Temasik. (Dari nama pokok Amalaka) .Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’. Apabila sampai ke perkampungan nelayan.lari ke Muar.Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’.Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 . ii) Istilah Arab .Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan. iii) Mitos Hindu.Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini.

BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 . ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran.ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini.Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka.pengorbanan.Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka . -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan.Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat .

-Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur.Enam Belas.1.bijaksana dan bertanggungjawab . Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 .sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah..Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan.Temenggong.Penghulu Bendahara.sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan.kawasan pegangan’ .dibantu Pembesar Berempat(Bendahara.Tiga Puluh Dua.

gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang.jong. 2.Berbeza mengikut tempat : - 11 .larangan.pasar .Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan.boleh mengawal selat Melaka .sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain. -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga. . Pusat Perdagangan .anak kapal.muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh .kaucar..hukum-hukum jenayah di atas kapal. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti.Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi .kiwi.terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) .gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga. d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal.perahu.cara berjuak beli.tanggungjawab nakhoda.menguasai perdagangan .. -cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan.

Siak.Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) . Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau .Hubungan dengan Pasai. .untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat .Jawa. .Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi .bahan makanan dan rempah.hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 . Penggunaan sistem mata wang .Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca.Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu .Pasai membekalkan Lada hitam.(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) . .siak dan kampar.emas dan beras kepada Melaka.menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan.Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport . .Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai. .Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak.dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3.Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) .Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat .Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam. .Jawa.Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas.hubungan diplomatik dan perdagangan .Siam dan Kampar membekalkan emas .Jawa membekalkan beras. • Bahasa perantaraan.

Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja .hubungan diplomatik dan dan perdagangan .Bukti . -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid. . Pusat pengembangan Agama Islam .Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu .Surau.kemajuan ekonomi . (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama.Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu.Rakyat Melaka.Hubungan perdagangan .) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka.sutera dan teh dari China.Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) .penemuan batu nesan .rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam. iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam.Melaka mendapat bekalan kain .Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab .. 13 . Pembesar. iv) Sifat agam Islam Itoleransi. ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya.mengembangkan agama Islam.Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka.Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka. i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.Melaka .Hubungan perdagangan . d) Melaka – Gujerat .adil.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 .Madrasah. 4.pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah.

-Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin. Pusat Kegiatan Ilmu.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf.Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah. iv) Peranan mubaligh.Kalimantan.menyadur. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain.ulama.menterjemah dan menyadur karya.ukiran.dan menyimpan kitabkitab agama islam.Selatan Filipina.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi. Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu.corak kehidupan seharian masyarakat Melaka. (kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah .pengarang. iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia.ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa. 14 . ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.ulama. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka. vi) I(slam mempengaruhi kesenian. vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama.memberi galakan dan serius.tulisan khat.ufti. i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis.

Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang. Perluasan Kuasa.barangan. a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang. d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan.Siak.Kelantan.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama. Kebijaksanaan Pemimpin.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1. Menerima Ufti (wang.Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta. Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang.Indragiri.bantuan tentera) 15 .Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru.

rakyat berpecah belah. • Guna slogan “Grospel. 4.Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik .Bantam. c) Kelemahan Askar Melaka. • Satu faktor kejatuhan Melaka. 5.Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok . 3.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh.Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan .Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka.Gold.Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih .Pembesar memfitnah Tun Mutakhir.lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah .” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r. -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan.tidak berstu padu .Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh . KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin .menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan.menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) . 16 . • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan. Kedatangan Portugis.Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah .Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) .Glory. mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas.Angkatan perang yang tidak lengkap .2. .

Siak. Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga. Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka. Sulatan Ahmad Shah.Portugis Mengusai Melaka.(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur.Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan.Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor.(letak wakil di Bengkalis.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570.mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru.Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam. Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu. Ogos 1511) – Melaka kalah . BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564). Kota Kara (kota pertahanan).Kampar. Serangan kedua Portugis (10 hb. Portugis. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka. Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan.) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 . (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam.Acheh. Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor. • • • • • • • • 1509.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka.Jambi.

Kedah (1619). Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis. Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis. Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat. 18 . e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka.Pedir dan Pasai.-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu. c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis.- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak. Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing. d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh. Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka. Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka.Pahang dan Japara (jawa). Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat.pedagang dari Benggala.untuk menyerang Melaka tetapi gagal. Acheh menyerang perak (1575).Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing. Cukai yang tinggi oleh Portugis.Pahang(1617).

khidmat membaiki kapal.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar. Johor sebagai Pusat Perdagangan. .barangan tembikar.penunjuk arah.sagu dan sebagainya.kolek.Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu. Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis. Perkembangan Persuratan Melayu. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon.ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang.the.)Barangan luar negeri – barang emas.pencalang.Kepentingan Kerajaan johor. c) Perdagangan mela.Temenggung.pemuda. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara.bahasa. e) Sistem cukai yang berpatutan. i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng.tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang.sutera putih. menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap.. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah. Perkembangan bidang persuratan. Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu. (mata wang emas – emas.Raja India Bongsu.Laksamana.pengawas perairan Johor.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya. . Abad ke-17.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga.pencacap). 19 . a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan.tikar.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan.baluk. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka.kain.buku agama Islam dihasilkan.bijih timah.

Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. - - 3. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi.O. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang. Perebutan Kuasa 20 . Timbul perasaan tidak puas hati. Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685.C) 1. Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor. 2. Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623. Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor.

Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka. Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot.Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera). . Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis. 4. Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) . Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah. .orang Bugis kembali ke Riau. b) Bendahara Johor bertapak di Pahang.Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 ..persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali.dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua. .Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis. .1802. Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau.Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor. .- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat. Orang laut mempercayai dakwaan.

Perak.C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali.Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka. V.terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka.China dan Barat.Kedah. -Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu.bijih 22 .kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah. KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1. . Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V. Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis.O.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka. -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab.C) Abad 17.Contoh.daripada sultan dan pembesar) 5.Terengganu.O. Kerajaan Melayu yang baru . Kerajaan Melayu yang tua .O.Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha.Parsi. Persengketaan antara V.C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor. -Hasil dagangan – emas.O. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan.Contoh:kelantan. V. .India.Pahang 2.Sri Lanka. -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya.antaranya di Teluk Ketapang dan Riau.Negeri Senbilan.

-1842 – Kedah merdeka dari Siam.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah.dammar. -Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah.gading.Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak.iaitu perak.Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya. Halim Nasir.tanduk. -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah. Kedah semakin amat makmur. -Sultan. -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah.lada hitam. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris.rota n. -menurut A.Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar. 1575 – Acheh menawan perak.Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam. -1767. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah. 23 .Burma menawan Siam.

Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu.Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.Kemboja dan 24 .gaharu dan kapur barus.Perak tewas. -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir.(Kelantan tewas).Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang. -Sejarah Melayu – dikenali Pura.1818 dan 1819 (1819. . -1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers.) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun.(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur. -mulai 1641-1673. -Selepas Long Yunus mangkat. -tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam.Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani.) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau. -Pahang menghasilkan beras.

-Barang dagangan – lada hitam. -Zaman kesultanan Melayu Melaka.perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal.emas. -1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng.Klang. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan.bijih timah. China. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis.daerah-daerah di Selangor(Jeram. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi.Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam.Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 . -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam.

-Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak.Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis.Bernam dank e Pahang.Te rachi. -Kurun ke 17.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat. -digelar Sultan Salehuddin Shah. -1785. -membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis.Pasir.Sungai Ujong. -menjelang kurun 18.Remba u.Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi. 26 .Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang. -Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan.Gu nung.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor. (menetap di Naning.luas. Ulu Muar.s ungai ujong.Jempol.Jelebu.Johol. -kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman.

-Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773.payung kuning dan sebagainya.Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja .keris.destar. Mempunyai kesempurnaan. -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan.seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) . lambang kedaulatan negeri. -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar. Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4. 3.tombak berambu.tengkolok. .kebolehan memerintah.Sultan :1. 27 .Kedaulatan raja diperkukuhkan :1.cop mohor. :.Struktur pentadbiran. . . Mendapat sokongtan rakyat. 2.(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri.Raja menjadi tunggak utama.pedang kambing. alat-alat kebesaran. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran .

gering.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan.mengendalikan pengajian agama.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja. Sumatera. penasihat Sultan. 1. 3. Peringkat Kampung. . 2. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera.menjadi perantara pembesar dengan rakyat. 3.. 3. .mangkat.Indonesia.mengekalkan taat setia masyarakat kampung.Tugasnya – memungut cukai. pemimpin masyarakat kampong. Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning. 28 .pembesar negeri. 4.mufti. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan.2.menyediakan tenaga kerja.kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1. 1.kadi. Pembesar – menjaga keamanan. .Golongan agama :1. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap.menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. Nobat. berdakwah.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung.membekalkan tenaga tentera. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah.bersemayam. mahir dalam bidang perubatan 2. 2.

Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning. 29 . Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu.Jelebu.johol.15 oleh keturunan raja Palembang.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum.2.Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar. 3. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke. (rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong.

Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih.(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan. 16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 . Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum.

pentadbir. -Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku. ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar. a) Hukum Kanun Melaka. iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah. Undang-undang Bertulis.ketua. -hukuman bertujuan untuk pemulihan. Pembahagian Harta Pusaka. 31 . -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan.keterangan dan acara. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan. -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah. -secara turun temurun kepunyaan suku. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa.keluarga. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat.muamalah.Pentadbiran -bercorak autokratik.

e) Undang-undang 99 Perak. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri. d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan.kadi. • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai.peraturan keselamatan.penghulu. • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini .b) Undang-undang Laut Melaka. • Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan . iii) Hukuman jenayah.khatib. c) Undang-undang Kedah. Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. Kandungan :i) Tugas pegawai kapal.perceraian dan zina. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 .penderhaka.keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah. Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu.penzina dan undang-undang awam.

Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak. 33 .hasil hutan.pertolongan.perak.nipah) dijadikan tikar.belacan.matawang.tangguk.syursayuran.daun pandan. -Sungai Bernam.tenggala.bubu.Larut.ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air.buah-buahan.cangkul.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering.kuku kambing.Pahang.) Contoh.sungai Selangor.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas.perkakas rumah.bajak.tudung saji.Dinding.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah. • Pandai menenun songket.lombong Siam. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan.bakul. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap.penyisir. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah.padi huma. • Kegunaan bijih timah – bahan dagangan. • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian.budu.perdagangan.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang.

jalan. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain. h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal.(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.gambir.bijih timah.) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu.sedia berkorban.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah).Hasi hutan. Sungai – tempat memungut cukai.garam.rotan.• • • • • -.saliran.damar.lambang kekuasaan seseorang pembesar. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat.sumber pendapatan pemerintah -.beras.kubu.hasil tenunan.kayu kayan. Penggunaan mata wang – 34 . -.(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan.Kedah.) • Barang dagangan – rempah.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah.Klang. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai. Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan.) • Adanya sikap taat setia. • Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka.lada hitam.Johor Lama.

kolek.wang syiling keeping/pitis.rempah.garam. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 . j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul.kerbau.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan. Negeri Sembilan .sampan.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang. • Guna gajah.pohon pitis.bijih timah.dinar. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional. • Jenis pengangkutan air – jalur.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas.lembu untuk mengangkut barang.rempah. Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan.perahu. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat. • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang.cupak.perak.Pahang.gantang • Barangan – beras.sedepa) l) Pengangkutan.Selangor. • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.sehasta.kupang. (sejengkal.bijih timah.

Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja.keamanan.Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar.Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 .Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya.kemakmuran negeri.Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan.) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) . .membantu raja dalam pentadbiran . .

guru agama.kebuyaan.Hamba biasa . .cogan. - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap. Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.pembuat senjata.tepak.pedagang.- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.pertahanan.al-quran turut dibawa bersama.) .peniaga.tempat bara.Ada yang menjadi penghibur Raja.) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri.Hamba berhutang .menjadi askar upahan.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu.perlombongan.hamba .Melakukan kerja berkaitan pertanian.adapt-adat melayu. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang.petani. Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah.. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan.menjadi pedagang.ketur.tukang ukir.Undang-undang dan adapt di negeri melayu.kesenian. . pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja. b) Golongan hamba .kadi/imam.pelakon sandiwara.barang tembikar.pawing/bomoh ii) Rakyat asing .kesusasteraan. Alat Kemangkatan Raja b) 37 .Hamba raja .

menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah. 38 .dihiasi permata. -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat. Kegiatan Sosiobudaya. -Dilakukan semasa majlis perkahwinan.Bendera kuning diturunkan. .menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya. .pemimpin.diganti dengan bendera putih .keris.dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja .menggunakan emas.bersawah.) b) Menghormati Jiran/orang tua.dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja . -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk.Diadakan upacara perlantikan raja yang baru.berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan . -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati.bengkung.dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka.) .membina jalan(diUtara.makanan dan minuman dihidangkan. .mesti bertajak. -tepak sirih disorong. -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan).berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak. . Adat Menjunjung Duli.dokoh.Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf.Alat perhiasan yang dipakai – panding.Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam .dikenali sebagai berderau/berseraya. Gaya Hidup Golongan Rakyat. Pakaian di raja .Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat . c) Ziarah. -menjadi amalan utama.c) d) e) f) . Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong.

Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu.menambahkan ilmu pengetahuan.Aktiviti masa lapang – berkarya.Syair Sultan Ahmad Tajuddin.persuratan . .bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita.Terengganu. -Layang-layang.kitab al-Darr al.catur.dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah. Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.Sejarah Melayu.tasawuf.Nazam Kamzul Ula.melalui tulisan jawi .congkak Hiburan -bercerita berpantun. Deman.hadis • Sastera.menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam.untuk menyampaikan buah fikiran .Pahang 39 .Manzum . Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga.penyanyi.bahasa.karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda. .menghiburkan dan memberi nasihat. -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan.ketatanegaraan.Tuhfat al-Nafis.gasing.penyair.Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab.sejarah. -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai.Hikayat Anggun Cik Tunggal.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan .tafsir. . -Hikayat Meli.senjata.ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar.

Adat Menyambut Kelahiran Bayi . .Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin.pantun. 40 .bunga.diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan.temurun Adat Perkahwinan . Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia. .berkelakuan sopan.Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah. Adat Berkhatan.binatang.adat.kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung.adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan.teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang.peribahasa.Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan. .Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran.bentuk geometri.Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak.Diadakan bacaan berzanji dan marhaban .Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan.berhemah tinggi.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri. .bertatasusila.• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat. -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri. Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan.Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat. • Corak Tenunan – berunsur tenunan. . Melalui cerita lisan.diwarisi turun.

BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara.) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik. kawasan tanah tinggi.menulis jawi.Fardu ain. budaya . daerah pedalaman . .surau. lembah sungai . (1 unit – pembesar yang mendapat autonomi.rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana.mesjid. 41 . lembah sungai (barat Kuching) . SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik. Kawasan terpadat – dataran pantai . Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai .mengira. Mukah. Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah.tajwid.madrasah.Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -. cara hidup.dibahagi kepada beberapa unit jajahan. kawasan antara S.• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran.di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah. Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan.. Kayan dengan Sg.pondok.mereka berbeza – bahasa .rukun islam. Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar.

Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang. wujud semangat kekitaan.Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching. 42 .Bintulu.Sadong. bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam.)..Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya.Mukah. menghormati budaya etnik lain . ii)Singgai. Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama. Ulu Batang.Oya.Oya.Rajah.Balui.S anibas. c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang.Mukah. Kegiatan Sosiobudaya.sungai Skrang.Sungai Kayan iii)Batang Baram.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang . Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza . Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing.Sungai Batang Lupar. Guru al-quran.Sunagai Rajang.Kaw.Sibu. b)Lembah sungai i)sungai Saribas. (membaca al-quran dan menulis jawi.imam dan lebai mengjar cara beribadat.Simanggang.

busut.) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung. iii) menentukan dua upacara penting . -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi.(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan.perceraian.Gawai Batu . iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak.kaum perempuan bermain gendang. .Murut.menyanyi dan berpantun. Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu.tajau.Kelabit.peraturan.ii) menyelesaikan masalah perkahwinan.Bidayuh.Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 .suci.Kelabit. -diamalkan oleh orang Iban. Iban.Kenyah. Gawai Antu.perayaan beranyi.gong. Gawai Kenyalang .Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang. Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung.hutan mempunyai semangat dan roh.menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai .pokok kayu.tempayan.perayaan.bernilai.sungai. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.Tajau diwarisi turun temurun.

Tidak memerlukan sistem saliran.(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong . Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang. berburu dan memungut hasil hutan. Padi sawah tidak begitu terkenal..boleh ditanam di kawasan berbukau. -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi . berburu dan memungut hasi hutan. iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu. Orang melayu menanam padi . i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit.Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario..) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka.Bidayuh. Kayan . menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah . -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai. memungut hasil hutan .Orang Ulu. kawasan penempatan . sumber alam. Iban .padi swah.sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban. menjadi nelayan. 44 .lada hitam. Kelabit menanam padi sawah . Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting. berniaga kecil-kecilan. -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri.-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian. Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan. nelayan . Kegiatan Ekonomi. menanam padi huma.) #Kepercayaan Kaum Iban.

b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) . 45 .kapur barus.16.pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China.emas.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam.sarang burung.telur penyu (mereka menjual barangan besi.kain. ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.sumbu badak.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh. Sebelum abad ke.halia. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah.permata.arab.- - Brangan dari Sarawak – lada hitam.Orang Sungai. c) Sistem politik ketua bebas.emas. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah.India.barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar.barang logam.masyarakat Bajau – Pisang Jaba.kaca.kayu cendana.kapu barus.Murut. Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja. Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba).Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.sutera. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.

Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda. Membaca al-quran. dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.menyumpit.kepanasan.sogit. .rumah guru agama.Papar dan Kudat.Ranau. Pendidikan - ii) Panduan adat Resam.Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka.Semporna dan Tuaram.bertukang. Penduduk pedalaman i)Terom.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar. adapt resam .Persiangan. agama . . i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang. kepercayaan turun temurun.Tertumpu pada pendidikan agama islam .Membolehkan berdikari.Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup . Pendidikan Formal. Undang –undang adat .Keringau dan Rundam.menulis jawi.memanjat.Terhad .berburu. Peraturan . iii)Pantai timur seperti di Semporna.Timbunan. Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing.Diadakan di surau. .Papar.Contoh amalan – babas. . Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling.Kimenis. .pondok.Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah .Lahad Datu.Dapat menguatkan hubungan masyarakat.bersaw ah.) 46 .Contoh.

Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.Abad ke.dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk . Adat Pertanian . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi.) .Saudara mara akan memukul tiang rumah .Bomoh untuk membuang kepanasan. Adat Kematian.Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan.Mayat dibakar dalam tembikar.Mayat dibersihkan. .Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme . .) .sal. - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.Bagi Kaum Murut :. .Selepas musim menuai.ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan .Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.berkaitan pertanian.16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki. j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam.Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka.i) Antara undang-undang adapt. perkahwinan dan kematian. 47 . ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada.) .Setiap etnik – nilai hidup berbeza. .

Kegiatan ekonomi.Tambunan.Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib.salun.sompoton. daun rumbia.hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas.kulingtangan. (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh.senjata. .Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci.sungai mempunyai roh) . perdagangan.sara diri . Pertanian Pindah .) .alat muzik.pokok.Mempercayai animisme (percaya batu .ii) memungut hasil laut .berpindah rumah.suling. . (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun. = Babalian.i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal.Penanaman padi huma .kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh.Bagi Etnik Murut.Ranau. .iii) memungut hasil hutan .Keningau.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru.Papar.Penempatan menentukan aktiviti ekonomi . Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau. . Kegiatan Lain menanam 48 . .Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :. Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang.Gabung) Senibina – unik.Kawasan kaki bukit .Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya.vi) menangkap ikan. perikanan .Bergantung pada bentuk muka bumi.rotan.anyaman.Tuaran. .

Sandakan.perca.lilin lebah. Memungut Hasi Hutan.rotan.barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina.madu lebah.sayur-sayuran.Dilakukan oleh orang Murut . . Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau.bahan getah.karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung. Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran.dieksport ke China.sumbu badak. Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras. Aktiviti menukar barangan (damar. ./semangat muhibbah 49 .keledek. Perdagangan.Dijalankan di Gua Gomontong.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut .Mencari Damar. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli.getah.Agar-agar. Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik.manik.rotan.Melayu-Brunei.buah-buahan.- Ubi.timur laut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful