P. 1
SEJ T1(NOTA)

SEJ T1(NOTA)

|Views: 958|Likes:
Published by Zul Zainuhal

More info:

Published by: Zul Zainuhal on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

Sections

 • BAB 1 SEJARAH DAN KITA
 • BAB 2 ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA
 • BAB 3 KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
 • BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
 • BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA
 • BAB 6 KEMEROSOTAN MELAKA
 • BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
 • BAB 8 KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU
 • BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU
 • BAB 10 SARAWAK
 • BAB 11 SABAH

BAB 1

SEJARAH DAN KITA

Pengertian Sejarah. Sejarah membolehkan kita memahami dan mempelajari peristiwaperistiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan diri,keluarga,masyarakat dan negara Istlah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan arab,’syajaratun’ yang bermaksud pokok atau pohon.syajaratu juga bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal-usul

# Pengertian Lain Sejarah i) Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu (IBN KHALDUN) ii) Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. (HERODOTUS) iii) Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. (MUHD YUSOF IBRAHIM) Ciri-ciri sejarah 1. Fakta yang tepat dan bena - Kesahihan dan kebenaran setiap peristiws,tempat,tokoh dan tarikh mesti dapat dibuktikan. - Setiap fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah 2.. Penting dan bermakna - Peristiwa sejarah mestilah penting dan memberi kesan kepada semua pelajar,ahli keluarga,masyarakat dan keluarga. 3. Mempunyai sebab dan akibat - sejarah bertujuan memberi kebenaran tentang sesuatu peristiwa masa lalu untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa ,pengkaji perlu mengetahui apa,siapa,bila,di mana,mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku.Cara ini dapat membuktikan kesahihan fakta sejarah itu. Sumber pertama juga dikenali sumber primer bahan dalam bentuk kertas,fosil,artifak dan keterangan lisan sumber yang belum diolah dan dicetak,bersifat asli dan belum ditafsir  contoh : fail rasmi jabatan,surat peribadi,diari,manuskrip yang belum dicetak,batu bersurat. Sumber kedua juga dikenali sumber kedua

-

1

-

bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan tertulis ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah bahan yang telah diolah,dicetak,disebarkan kepada umum contoh : buku,majalah,jurnal,ensiklopedia,akhbar,risalah,laporan tahunan Jabatan.

Kaedah Pengkaedahan Sejarah 1. Kaedah lisan - Dinamakan kaedah lisan kerana maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan,pencritaan,perpisahan dan perbualan(temubual) - Juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar - Kelemahan kaedah ini ialah adanya unsur tokok tambah.Oleh itu sejarah akan memilih,mentafsir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat 2. Kaedah bertulis - Maklumat didapati daripada sumber yang ditulis,dilakar atau dipahat pada batu,dinding gua,kulit kayu,daun kayu,logam,gading dan kertas. - Dapat memberi maklumat tentang sesuatu perkara,peristiwa,tokoh,kejadian,perundangan dan adt resam. 3. Kaedah Arkeologi - Maklumat diperolehi berdasarkan kajian saintifik - Cabang-cabang arkeologi angkasa lepas,maritime,carigali. - Ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan melalui kajian saintifik seperti pentarikhan radiokarbon. - Ahli arkeologi akan membuat tafsiran berdasarkan maklumat yang diperolehi. Pentafsiran Sejarah

-

Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna,berfaedah atau sebaliknya. Sejarawan mungkin memberi tafsiran yang berbeza untuk sesuatu peristiwa sejarah yang sama kerana mereka mempunyai pandangan yang berlainan. Nmaun begitu,sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam membuat penyelidikan dan penilaian tentang sesuatu peristiwa sejarah agar masyarakat mendapat maklumat yang tepat dan benar.

Kepentingan Sejarah Memperolehi banyak pengetahuan untuk menilai kepentingan sesuatu peristiwa dan sebab serta akibatnya. Untuk menghargai jasa dan usaha pemimpin negara.

2

-

Dapat merangka wawasan masa depan dengan lebih yakin dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan negara. Untuk melahirkan perasaan jati diri yang tinggi dan membventuk keperibadian bangsa.

Faedah Mempelajari Sejarah Menjadi panduan dan memberi iktibar Boleh menjadi perangsang untuk mempunyai kemajuan negara Keagungan zaman lampau dapat dicapai semula dengan kesungguhan rakyat. Dapat memupuk semangat patriofisme Berbangga menjadi rakyat malaysia.

BAB 2

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman Prasejarah di Malaysia dibahagikan kepada 3 :Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Logam Ciri-ciri penempatan -Hidup berpindah randah -biasanya tinggal di kawasan terbuka (luar gua) ,dalam gua,sekitar tasik -wujud sistem bermasyara kat seperti mempunyai ketua dan membuat pembahagia n kerja -tinggal di gua dan Kegiatan -Memburu binatang liar -memungut hasil hutan(buahbuahan,pucuk -pucuk daun) -sara diri Peralatan yang digunakan -guna alat serpihan seperti alat batu penetak Kepercaya an -animisme -upacara perkubura n Lokasi di Malaysia i)Bukit Jawa,Kota Tampan,Bukit Bunuh di Lenggong,Perak . ii)Gua Niah,Sarawak iii)Tingkayu,Sab ah i)Gua Cha,Kelantan ii)Bukit Tengkorak

Jangka Masa Zaman Paleolit ik -Bermula kira-kira 200 000 hingga 300 000 tahun dahulu

Zaman Neolitik

-Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu

-mencipta peralatan tembikar seperti bekas air,periuk,bel anga, -bercucuk tanam menangkap ikan dan menternak

-guna alat batu seperti beliung dan penukul kulit kayu. -Cipta barang kemas seperti kalung,anting -anting dan gelang -guna tanah

-animisme

3

berhampira n sungai

Zaman Logam

-Bermula kira-kira 4000 tahun dahulu

-hidup menetap -ada yang masih tinggal dalam gua dan berhampira n dengan sungai -mempunyai adat resam

binatang berburu,mem ungut hasi hutan -berdagang secara tukar barang Menghasilkan alat logam daripada gangsa dan besi -bercucuk tanam,menan gkap ikan,berburu, menternak binatang. -perdagangan secara tukar barang

liat buat tembikar

-Mencipta alat gangsa dan besi

mempuny ai kepercaya an dan pegangan hidup yang tertentu. menjalank an pengebum ian mengguna kan kepingan batu.

i)Sungai Tembeling, Pahang. ii)Gua Harimau, Perak. iii)Changkat Menteri,Perak.

-

BAB 3

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA KERAJAAN AGRARIA -Kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian -Terletak di kawasan tanah subur,lembangan sungai,kawasan pedalaman, -cth Kerajaan Angkor dan Funan KERAJAAN MARITIM -kerajaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut -terletak di kawasan persisiran pantai dan menjalankan kegiatan berkaitan dengan laut. Cth Kerajaan Champa,Chih Tu,Srivijaya,Kedah Tua,Majapahit. -Menjalankan perdagangan ,perikanan,membuat kapal. -Berfungsi sebagai

DEFINASI LOKASI

KEGIATAN EKONOMI

-Berburu,mengutip hasil hutan,menangkap ikan,bertani dan menternak binatang. -Hasi utama : ubi taro,padi huma dan padi sawah

4

Buddha sebagai agama utama Angkor wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha. Sg. FAKTOR KEMAJUAN (PERKEMBANG AN) -Pemerintah yang cekap dan bertanggungjawab. orang tengah (pusat pengumpulan barangan) -mahir dalam kegiatan di laut->membuat kapal. Kawasan pertanian utama di sekitar tasik Tonle sap Membina ‘baray’ (kolam air) untuk pertanian Raja dianggap sebagai Devaraja (Raja mempunyai kuasa mutlak) Raja dibantu oleh kerabatnya.Kerajaan Funan Diasaskan pada abad pertama Masihi Kerajaan terawal di Asia Tenggara Pusat kerajaan di Vyadhapura Empangan.yang menggunakan gelaran ‘Kurung Baum’ adalah raja yang pertama Fan Shih-Mau > jeneral yang agung Pelabuhan utama > Oc-Eo Contoh Kerajaan Maritim 5 .kawasan berjual beli) -kejayaan menjadi pusat pengumpulan barangan dan pelabuhan entreport -Permintaan tinggi di pasaran antarabangsa.KEMAHIRAN -mahir membina empangan dan saliran untuk kegiatan pertanian dan penternakan.Kerajaan Angkor diasaskan pada ke 7 masihi Pusat kerajaan terletak dikawasan hilir Sg. -Adanya empangan dan terusan -kegigihan anggota masyarakat.tempat tinggal. Kaundinya.saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutama sawah padi. 2.Mekong membekalkan air dan jalan perhubungan perdagangan. -mampu belayar hingga ke Afrika -kemudahan di pelabuhan yang lengkap(air.menguasai ilmu pelajaran. Mekong. Gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II Agam Hindu. CONTOH KERAJAAN AGRARIA 1.

1. - 3. Pusat pertukaran barangamn antara China.Sumatera Raja berkuasa mutlak Menurut catatan arab.Raja dengan rakyat dihubungkan oleh menteri.India dan Barat.kemenyan.kapur barus.lada hitam.kemudian ke Lembah Bujang Dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu 6 .Chih Tu bermaksud Tanah Merah diasaskan oleh raja Guantamo pada abad keenam Masihi Diketuai Raja yang berkuasa mutlak Raja dibantu oleh tiga orang menteri yang bertanggungjawab dalam pemerintahan dan pentadbiran Mengikut corak pemerintahan kerajaan Srivijaya yang menerima pengaruh Hindu 3.Kerajaan Chih-Tu menurut catatan I-Ching.raja dinggap sebagai raja di Gunung dan Maharaja di Pulau.Selat Sunda dan Laut Jawa Palembang ialah pelabuhan pentingnya Barang dagangan seperti dammar.Kerajaan Srivijaya Diasaskan sekitar abad ke tujuh masihi Berpusat di Palembang.dikenali Cheh-Cha Diasaskan pada kurun kelima masihi Pelabuhanutama di Sunagai Mas.Ada 3 bahagian pentadbiran i) pentadbiran diraja ii) pentadbiran ketenteraan iii) pentadbiran daerah Menguasai Selat Melaka.tahu 400 M diterajui oleh Bhadravarnom Nama ‘Champa’ wujud pada tahu 655 Masihi 2.dipengaruhi China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke 15 Dari sumber sanksrit. .Kerajaan Champa diasakan sekitar tahun192 masihi oleh Chu Lien Raja Champa dipengaruhi oleh Agama Hindu Terdapat pegawai pemungut cukai dalam pentadbirannya Pelabuhan terkenal > Inderapura Ditadbir oleh 14 Dinasti Akhir kurun ke 13 .cendana.Kerajaan Kedah Tua Kerajaan awal yang terkenal Dikenali juga sebagai’Kataha’ Menurut catatn I-Ching. .

Dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara. Faktor Kejayaan Kerajaan Awal Di Asia Tenggara. Pemimpin yang cekap memerintah Sistem pentadbiran yang tersusun Suasana yang aman dan damai Rakyat menyokong sepenuhnya Mampu mengendalikan pelabuhan dan perdagangan bvertaraf dunia Pedagang asing tertarik dengan kebijaksanaan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan negara luar.Patih Gajah Mada. Perdana Menteri dan 4 menteri membantu Raja Konsep Devaraja Diamalkan Kegemilangannya ialah semasa pemerintahan Hayam Wuruk(Raja Senagara) dan Perdana Menterinya.Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya yang mnerima pengaru Hindu-Buddha Undang-undang Mnau (sumber bertulis tentang peranan hakim) adalah asas sistem pentadbiran.- Candi di Lembah Bujang menunjukkan pengaruh agama HinduBuddha. Sistem pentadbiran yang teratur Adanya pelbagai kemudahan(air.emas .China.India.Timur Tengah. PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA BAB 4 Kedatangan Parameswara Parameswara. Gunung Jerai menjadi panduan kepada pedagang untuk singgah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang Pelabuhannya menjadi pusat pertukaran barang-barang dan persinggahan pelayar Pusat perdagangan hasil tempatan (beras. Temasik.makanan.berasal dari Palembang yang pernah dikuasai Majapahit Penguasaan Majapahit ditentang Parameswara Parameswara berusaha membebaskan Palembang dari Kerajaan majapahit (menyerang Palembang tetapi gagal) 7 .tempat tinggal) dapat menarik minat pedagang. Tempat perdagangan utama pada abad ke 15 M Pelabuhan utama > Kataha (Kedah Tua).bijih tanah.pengasas kesultanan Melayu Melaka.lada hitam dll) Penemuan wang perak pada zaman pemerintahan sultana almutawakil(847-861 masihi)mereka dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah adalah bukti kegemilangannya 5.

iii) Mitos Hindu.Dipercayai pokok pertama tumbuh di alam ini. Apabila sampai ke perkampungan nelayan.Buahnya mempunyai kuasa ghaib.- Parameswara lari ke Temasik – berusaha menguasai Temasik yang diperintah oleh Temagi (wakil kerajaan Siam) Beliau membunuh Temagi dan menjadi pemerintah Temasik Diburu oleh orang Siam. a) Sistem Pemerintahan yang teratur .melalui Sening Ujong dan Bertam.terpaksa meninggalkan Temasik.Vishnu dan Shira.Parameswara mengadakan hubungan diplomatic dengan Siam untuk i) mengelakkan Melaka diserang oleh Siam 8 .Parameswara amat menyukai kawasan itu(Melaka) kerana :i) Berdekatan laut yang menjadi laluan kapal dagang ii) Kemudahan air bersih iii) Bukit bukau menjadi benteng pertahanan.Sempena nama pokok Melaka dalam bahasa sanksrit yang disebut ‘Amalaka’. ii) Istilah Arab .Melantik i) Pembesar .Membawa alat kebesaran raja ii) 40 batara iii) Biduanda kecil b) Kemudahan Pelabuhan .Menjalankan perintah raja .Parameswara kagum melihat Peristiwa seekor Pelanduk menendang anjing perburuannya ketika beliau sedang berehat di bawah pokok Melaka.Dari istilah arab ‘Mulaqah’ yang bermaksud pertemuan dan ‘Melaka’ yang bermaksud ‘perhimpunan segala dagang’.Dikaitkan dengan kuasa ghaib dan tempat kediaman tuhan agama Hindu.Menguruskan Balirungseri .lari ke Muar.iaitu Brahma.Menyusun sistem pentadbiran . Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.Parameswara menyediakan i) Tempat membaiki kapal ii) bekalan air bersih iii) makanan iv) tenaga kerja v) tempat penginapan pedagang c) Hubungan Diplomatik .dapat mengawal Selat Melaka iv) Muara sungai terlindung dari tiupan angina monsoon Asal-usul Melaka i) Sumber Sejarah Melayu (Dari nama Pokok Melaka) . (Dari nama pokok Amalaka) .

Pembangunan Melaka dibantu oleh :i) Orang Melayu (Rakyat Melaka) -memegang jawatan sepertu hulubalang dan biduanda yang menguruskan pentadbiran.menghormati pemimpin dan ketaatan yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka ini. ii) Orang Asli -membekalkan hasil hutan untuk perdagangan iii) Orang Laut -membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka.Orang laut juga taat setia pada Sultan dan Kerajaan British e) Ikatan Konsep Daulat .ii) mengiktiraf kedaulatan Melaka Melaka juga mengadakan hubungan dengan China untuk :i) meminta perlindungan ii) mengiktiraf Melaka iii) selamat dari ancaman Siam dan Majapahit d) Bantuan Orang laut .pengorbanan.Demi menjamin keselamatan untuk keamanan Melaka. BAB 5 KEGEMILANGAN MELAKA Perluasan Kuasa Pentadbira n yang Sistematik Pusat Kegiatan Ilmu Faktor Kegemilangan Melaka Pusat Perdaganga n Pusat Pengembangan Agama Islam Kematangan hubungan luar 9 .Parameswara meminta bantuan orang larut yang cekap dalam bidang kelautan untuk mengawasi perairan Melaka . -Kemajuan Melaka banyak bergantung kepada kesetiaan.

Contoh: Bendahara hurar dan Bentan - 10 .sungai atau pulau untuk menambahkan ketaatan mereka kepada sultan kawasan itu dipanggil.Enam Belas.dibantu Pembesar Berempat(Bendahara. Pentadbiran Yang Sistematik a) Diketuai oleh Sultan -memperluas kegiatan ekonomi -lambang perpaduan rakyat -mengetuai hubungan diplomatik -menjadi ketua agama Islam dan adapt istiadat Melayu -mengetuai angkatan tentera -melantik pembesar negeri b) Sistem Pembesar Empat Lipatan -diwujudkan oleh sultan untuk melicinkan pentadbiran -diketuai oleh Sultan.bijaksana dan bertanggungjawab .Laksamana) Pembesar berempat dibantu oleh pembesar Balapan.1.Temenggong.sultan memberi kuasa kepada pembesar untuk mentadbir wilayah..Tiga Puluh Dua.Penghulu Bendahara. -Tugas Pembesar Berempat i) Bendahara  Penasihat raja dalam pentadbiran  Menteri utama  Ketua terus angkatan perang  Ketua hakim  Pemangku Sultan ketika gering atau keluar negara ii) Penghulu Bendahari  pemungut hasil atau ufti  ketua segala bendahari  ketua urusetia Istana  ketua segala syahbandar iii) Temenggong  ketua polis dan penjara  pengurus Bandar dan kota Melaka  protokol istana  hakim di darat iv) Laksamana  ketua angkatan laut  pengawal peribadi raja  ketua duta  mengetuai utusan pembesar menjalankan tugas mereka dengan jujur.kawasan pegangan’ .

-cukainya berpatutan -perlu bayar ‘panduan’ cukai rasmi9 sebelum berjual beli dikenali sistem cukai berkeutamaan.jong.hukum-hukum jenayah di atas kapal.boleh mengawal selat Melaka .Melaka maju sebagai pusat perdagangan kerana 2 faktor  kedudukan geografi  adanya pemangkin i) Kedudukan Geografi .muara sungai Melaka yang dalam memudahkan kapal berlabuh .larangan.Pelabuhan Melaka terlindung daripada tiupan angin ii) Pemangkin Kemajuan Perdagangan di Melaka a) Peranan Syahbandar -menguruskan pelabuhan.sistem pentadbiran yang teratur ini diwarisi oleh kerajaan Melayu yang lain.pasar .terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dan barat(jadi negara perdagangan sejak 1800 tahun lalu) . 2.. d) kemudahan di Pelabuhan -Adanya gudang untuk menyimpan barang -tempat tinggal untuk pedagang -kapal.cara berjuak beli.kiwi.gudang -menjaga kebajikan dan keselamatan pedagang -memeriksa alat timbang dan sukat serta mata wang -menjadi hakim di pelabuhan -menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal -menguruskan cukai -menjaga kumpulan pedagang b) Peranan Laksamana orang laut -menjaga keselamatan perairan Selat Melaka -dikawal oleh orang laut c) Keberkesanan Undang-undang laut Melaka -ada 24 fasal peraturan berniaga. Pusat Perdagangan .menguasai perdagangan .perahu. .kaucar.tanggungjawab nakhoda.gajah dan pekerja untuk mengangkat barang ke gudang.anak kapal.Berbeza mengikut tempat : - 11 . -tempat membaiki kapal -bekalan makanan dan minuman e) Sistem cukai dan surat kebenaran berniaga. Penghulu Bendahara Sering Ujong  Laksamana Temasik  Hulubalang Sungai Raya dan Siantan -“ kawasan pemakanan” (kawasan memungut cukai) – sultan melantik pembesar di kawasan jajahan/daerah untuk menyampaikan ufti..

• Bahasa perantaraan. Penggunaan sistem mata wang .Kampar dan Siak mesti hantar ufti ke Melaka – taraf lebih rendah ii) Hubungan antarabangsa Melaka a) Melaka – China (Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka) .Kampar menyumbang kepada kemajuan ekonomi . .Penguasaan hasil perdagangan diperoleh dari penaklukan(Melaka menakluk Kampar) .Siam dan Kampar membekalkan emas .Adanya wang logam daripada timah(calains) dan wang emas.Hubungan dengan Pasai terjalin :• perkahwinan Sultan Melaka (Megar Iskandar Shah) dengan Puteri Pasai • pertukaran pendapat tentang soal-soal yang berkaitan dengan hukum agama Islam.Urusan perdagangan lancar Pelabuhan entreport .Kedudukan Melaka dan Pasai sertaraf Apabila berutus surat .Siak.Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pasai. Kematangan Hubungan Luar Mempunyai dasar luar yang jelas untuk keselamatan dan kepentingan perdagangan i) Hubungan serantau .Jawa membekalkan beras.dapat pengiktirafan dan perlindungan b) Melaka – Siam (Tun Telanai dan Menteri Jana Putera melawat .Melaka memberi taraf naungan terhadap Siak.Hanya memperdagangkan hasil tempatan Penggunaan bahasa Melayu sebagai Lingua Franca.emas dan beras kepada Melaka.siak dan kampar.Hubungan dengan Pasai.dipertuturkan oleh pedagang kerana mudah difahami dan bahasa utama 3. .untuk f) g) h) • Pedagang dari barat (6%) • Pedagang yang tetap tinggal di Melaka (3%) • Pedagang dari China dan Jepun (beli hadiah) -pedagang perlu dapat surat kebenaran berniaga(kesan) – melicinkan urusan perdagangan dan sumber pendapatan negara.bahan makanan dan rempah.(guna Istilah ‘Sembah’ ketika berutus surat) . .hubungan diplomatik dan perdagangan .hubungan diplomatik dan perdagangan Siam) 12 . .Pusat pengumpulan barangan dari kepulauan Melayu dan pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke kepulauan Melayu .Jawa.Pasai membekalkan Lada hitam.Jawa.menggunakan istilah ‘Salam’ Melaka pernah membantu Pasai dalam ketenteraan. . .

4.Agama Islam mula bertapak abad ke 15 . Pusat pengembangan Agama Islam .Hubungan perdagangan .kemajuan ekonomi . i) Peranan Melaka -pusat penyebaran dan pengajian agama Islam -tempat pertemuan ulama dan pendakwah (ulama mengajar ilmu agama kepada sultan.Melaka mendapat bekalan kain .Rakyat Melaka.Kerajaan awal di Semenanjung Tanah Melayu yang menerima agama Islam -> Kedah dan Terengganu .Bukti .rasional) Keunggulan Melaka sebagai PusatPenyebaran Agama Islam. iv) Sifat agam Islam Itoleransi.sutera dan teh dari China.Kedatangan Agama Islam ke Melaka i) Melalui perkahwinan Sultan Melaka..Madrasah. . -menyokong dan melibatkan diri dalam mengembangkan Islam -mewujudkan Institusi agama seperti Masjid.Megat Iskandar Shah dengan puteri raja Pasai yang telah memeluk Islam ii) Dari Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatim menyatakan agama islam disebarkan oleh mubaligh Arab yang bernama Syeikh Abdul Aziz dari Makkah(Beliau mengislamkan Raja Sri Maharaja .Penyebaran agama Islam e) Melaka –Tanah Arab .Pedagang arab membeli emas dan rempah dari kepulauan Melayu. iii) Kemasukan ahli agama oleh pedagang Islam. d) Melaka – Gujerat .Hubungan perdagangan . (diikuti pembesar dan rakyat Melaka) -Sultan Mansor Shah menghantar Tun Bija Wangsa ke Pasai untuk bertanyakan hal-hal agama.mengembangkan agama Islam.Siam membekalkan beras c) Melaka – Ryukyu (melalui surat kepada raja Ryukyu) . Pembesar.Raja Ryukyu menyanjung kedaulatan Melaka.Surau.) -Islam mudah disebarkan Melaka kerana :i) peranan pedagang Islam dari Arab dan India ii) perkahwinan pedagang Islam dengan penduduk Melaka.adil.penemuan batu nesan . ii) Peranan Sultan -menerima baik agama Islam dan menganutinya.Melaka . 13 .pembesar rakyat Melaka -pendakwah sanggup dihantar ke luar Melaka untuk menyebarkan Islam -menyediakan tempat tinggal kepada pendakwah.hubungan diplomatik dan dan perdagangan .

-Kegiatan ilmu giat dujalankan – aktiviti menyalin.Kalimantan.ulama. Sinar Islam di Melaka -Kesan kegemilangan Melaka :i) Wujud Institusi kesultanan menggantikan sistem beraja ii) Ulama memainkan peranan penting dalam pentadbiran iii) Islam mempengaruhi sistem perundangan (Hukum kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka) iv) Masjid dan madrasah menjadi pusat pengajian Islam v) Sistem pendidikan berasaskan pengajian al-Quran.dan menyimpan kitabkitab agama islam. (kitab yang diterjemah – hikayat Amir Hamzah .Abdul Karim Al-Jili – mengarang kitab Insan Al-Kamil) -Istana menjadi tempat menterjemah.menterjemah dan menyadur karya.menyadur.corak kehidupan seharian masyarakat Melaka.ufti. iii) Negeri taklukan – raja di negeri taklukan memeluk Islam untuk menjamin keselamatan dan menunjukkan taat setia. vi) Peranan pemerintah Melaka – Hantar ahli-ahli agama. i) Tempat berhimpunnya cedekiawan-jurutulis.tulisan khat. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah) -mengamalkan ‘masyarakat’ dalam pentadbiran. iv) Peranan mubaligh. Kegigihan Melaka Menyebarkan Agama Islam ke Asia Tenggara -Penyebaran Agama Islam melalui : i) Perdagangan – pedagang yang datang ke Melaka akan menyebarkan Islam apabila ke tempat mereka ii) Tentera upahan dari Jawa – memeluk Islam dan menyebarkannya di tempat asal mereka. Pusat Kegiatan Ilmu. 14 .ulama.-menjadikan Melaka pusat pengajian ilmu Tasawuf (ahli tasawuf.ahli sufi – menyebarkan islam hingga ke Pulau Jawa. vi) I(slam mempengaruhi kesenian.memberi galakan dan serius. Peranan Istana Sebagai Pusat Kegitan Ilmu.Selatan Filipina.Bahasa menjadi Lingua Francis – menggunakan tulisan jawi. ii) Tempat penterjemahan dan pengadunan karya Sultan dari Arab dan Parsi (Hikayat Melayu juga dihasilkan) iii) Penghasilan karya undang-undang – Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.ukiran.pengarang. (Secara berhemah) v) Perkahwinan politik – antara puter atau puteri Sultan Melaka dengan Putera dan Puteri kerajaan lain.

Kebijaksanaan Pemimpin. Menerima Ufti (wang.Sultan Zainal Abidin yang hendak digulingkan dari Takhta.) - - - Kesan Perluasan Kuasa :1.Indragiri.Kampar dan Indragini dari membebaskan diri dari pengusaan Melaka c) Sultan Alauddin Shah perihatin tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri menyamar untuk menghapuskan jenayah bijak memilih Hang Tuah sebagai hulubalang – dapat menguasai Aru. iv) Bantuan Ketenteraan – Melaka membantu Raja Pasai.Kampar Menghantar Tun Perak menghadapi serangan Siam Mengadakan hubungan diplomatik dengan China menyebabkannya mendapat pengiktirafan Menyelesaikan perbalahan antara orang melayu dengan India Muslim (mewujudkan keamanan) b) Sultan Mansor Syah menguasai Bernam Perak dan Siak menghalang pahang.barangan.Siak.Kelantan.Melaka membantu Pasai mengalahkan Aru. Cara-cara Perluasan Kuasa :i) Penaklukan – menakluk Kampar dan Pahang ii) Kerelaan Pemerintah – Jambi dan Lingga iii) Perkahwinan – Putera dan Puteri Sultan Melaka akan dikahwinkan dengan putera puteri negeri lain seperti Pahang.iv) Tempat buku0buku disimpan v) Tempat perbincangan dan perdebatan alim Ulama. Perluasan Kuasa.bantuan tentera) 15 . d) Tun Perak dapat menghalang serangan Siam dengan taktik yang bijak mengusai Pahang yang dibawah keluasan Siam taat setia (tidak menuntut bela walau anaknya dibunuh oleh Putera Sultan. a) Sultan Muzafar Shah :Menguasai Pahang.

menggunakan senjata tradisional (portugis lebih canggih) . 4.Angkatan perang yang tidak lengkap . . c) Kelemahan Askar Melaka.2.Persaingan antara orang melayu dengan orang Islam untuk mendapatkan pengaruh .Bendahara Tun pepatih pula uzur dan tepok .Bendahara Tun Mutakhir bersikap pilih kasih .Persaingan wujud kerana sikap pilih kasih – contoh : Persaingan antara Laksamana Khoja Hassan dan Tun Mutahir  Raja Mendeliar memfitnah Tun Mutahir  Kesan konflik . 16 .Bantam.rakyat berpecah belah.Glory.menggugat kestabilkan kerajaan dan perdagangan. • Satu faktor kejatuhan Melaka.Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan lain (Acheh. 3.Sultan Ahmad Shah tidak cekap dan lemah . • Guna slogan “Grospel.Askar upahan di Melaka (dari Jawa) lari ketika Portugis menyerang Melaka. 5.Pembesar memfitnah Tun Mutakhir.Patani dan Brunei) b) Masalah Perpaduan . -Ingin meneruskan perang salib (menghancurkan kerajaan Islam – Melaka) -ingin menyebarkan agama Islam -menguasai perdagangan rempah – mengaut keuntungan.lalu beliau dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah .Gold. KEMEROSOTAN MELAKA Zaman kegemilanagan – Sultan Mansor Shah Zaman kemerosotan – Sulatan Mahmud Shah BAB 6 Faktor Kemerosotan Melaka :a) Kelemahan pemimpin . Kedatangan Portugis. mengawal perairan Selat Melaka Dapat bekalan barangan Dapat mengembangkan agama Islam Membentuk empayar yang luas. • Faktor kedatangan (utama) -penemuan jalan laut -penyebaran agama kristian -meluaskan perdagangan.Askar Portugis lebih terlatih (disokong oleh tentera di Goa) .tidak berstu padu .” • Sebab-sebab kedatangan Portugis :-Galakan dari Putera Henry supaya rakyat Portugis belayar ke Timu8r.

Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya berundur ke Pahang hingga ke Bentam. Portugis. • • • • • • • • 1509.Ruy de Araujo (ada yang dibunuh) 1570. Julai 1511) berjaya menguasai jambatan Sultan Melaka. Serangan kedua Portugis (10 hb.meminta gantirugi dan ingin mendirikan kubu.) Usaha Johor Menguasai Melaka 17 .Jambi.Lopez de Sequeira dan angkatannya tiba di Melaka.Jambi sentiasa ancam kerajaan Johor Mengubah pusat pentadbiran untuk mempertahankan diri (dari sepanjang sungai Johor untuk kepulauan Riau-Lingga.Kampar. BAB 7 JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA Penguasaan Kerajaan Johor – (Penerusan Warisan Melaka) Raja Ali (Putera Sultan Mahmud Shah) dilantik sebagai Sultan-digelar Sultan Aluddin Riayat Shah II (1528-1564).(maklumat daripada Si Kitol) Serangan balas oleh angkatan Sultan Ahmad Shah (semangat dari Hikayat Muhammad Ali Hanafiah)-Portugis berundur. Kota Kara (kota pertahanan). Mengukuhkan kuasa dengan menguasai semua jajahan takluk Melaka. (untuk berniaga) Tun Mutahir mendapat maklumat kedatangan Portugis untuk mengusai perdagangan dan menentang agama Islam.Alfonso de Alburquerque tiba – menuntut pembebasan tawanan.Rokan) Jajahan takluk Johor akan hantar askar menyertai angkatan perang Johor Apabila diperlukan dan bekalkan barangan eksport kepada Johor. Sulatan Ahmad Shah.untuk juga keselamatan ibu negeri Johor.Acheh. Dikenali juga Raja Ujong Tanah Bentam. Sultan menangkap orang Portugis dan Pegawai Kanan.Siak. Ogos 1511) – Melaka kalah . Bendahara dan Seri Nara Diraja ditugaskan membangunkan pusat pentadbiran kerajaan Johor di Pekan Tua.Portugis Mengusai Melaka.(letak wakil di Bengkalis.mengawal hal ehwal Pahang dan meluaskan kuasa dengan meguasai Aru. Laksamana Tun Abdul Jamil mengukuhkan penguasan Johor terhadap jajahan takluk. Tuntutan ditolak oleh Sultan Mahmud Shah – menimbulkan kemarahan beliau – bertindak menyerang Melaka (25 hb.Alfonso de Alburquerqe mengusai Melaka.

Portugis mengenakan peraturan perdagangan yang ketat. Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (1607-1637) – menjadikan Acheh sebuah kuasa yang kuat. Acheh menguasai perdagangan lada Hitam yang sangat diperlukan oleh perdagangan asing.Pedir dan Pasai. Berlaku peperangan – Perang Tiga Segi (selama 100 tahun) kerana :a) Johor dan Acheh ingin mengusir Portugis dari Melaka.- Usaha yang sentiasa berterusan sehingga tahun 1564 Jun 1551 – angkatan tentera Johor telah bergabung dengan angkatan Perak.Kedah (1619).Pahang(1617). Dua pembesar yang terlibat ialah Tun Sri Lanang dan Laksamana Tun Abdul Jamil. d) Acheh menyerang Johor kerana Johor akanmengancam perdagangan Acheh.pedagang dari Benggala.Begu dan Turki telah beralih ke Acheh Ini berlaku kerana :Portugis mahu menghapuskan monopoli perdagangan di kalangan pedagang asing. c) Acheh menyerang Portugis di Melaka kerana Portugis mahu menghalang perdagangan Acheh. Acheh menyerang perak (1575).Pahang dan Japara (jawa). 18 . b) Johor menyerang Portugis di Melaka kerana hendak merampas semula Melaka daripada Portugis.untuk menyerang Melaka tetapi gagal. - Persaingan Antara Johor dengan Acheh dan Portugis. Oleh itu Acheh muncul sebagai kuasa politik dan ekonomi yang kuat. Cukai yang tinggi oleh Portugis. e) Portugis menyerang Johor kerana menganggap Johor berpakat dengan Acheh untuk menyerang Melaka. Gabungan antara angkatan Perang Johor dan Belanda yang diketuai Oleh Laksamana Tun Abdu Jamil berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641Belanda dapat menduduki Melaka(Johor belum dapat merampas Melaka dari penjajah) Kebangkitan Acheh i) ii) iii) Selepas Melaka ditawan Portugis.-berjaya menguasai perdagangan Selat Melaka dan berazam menguasai Smenanjung Tanah Melayu. Sultan Iskandar dan Portugis bersaing bagi menguasai Jalan perdagangan di Selat Melaka.

barangan tembikar. – menjadi pintu masuk di bahagian selatan selat Melaka.ui dua cara :• Tukar barang • Menggunakan matawang.Johor adalah pelabuhan entreport bagi kepulauan Melayu. Johor sebagai Pusat Perdagangan. e) Sistem cukai yang berpatutan. a) b) c) Faktor Kegemilangan Johor Kecekapan Sultan dan Pembesar Johor mentadbir negeri Kemajuan dalam kegiatan perdagangan. Perkembangan bidang persuratan.Perdagangan di Johor maju kerana:a) Kepelbagaian barang dagangan (dammar. h) Pelabuhannya terlindung daripada tiupan angina monsoon. f) Mengamalkan sistem naungan bagi menjamin keselamatan pedagang asing (pedagang asing dilindungi oleh Bendahara.) g) Peranan orang laut – pengawal pelabuhan.the. Naskhah tersebut dihasilkan dalam tulisan Jawi bertulis tangan dan dicetak pada abad ke-19 M.)Barangan luar negeri – barang emas.pemuda.sagu dan sebagainya. menggunakan kaedah ‘Cap Batu’.bijih timah.Laksamana. Abad ke-17.buku agama Islam dihasilkan.baluk.pencacap).sutera putih. . Perkembangan Persuratan Melayu.tembaga) b) Pelbagai kemudahan – gudang.pengawas perairan Johor. . c) Perdagangan mela..Raja India Bongsu.matawang perak – kupangmartawang perak – katun) d) Pentadbiran di pelabuhan yang cekap.khidmat membaiki kapal. Karya terkenal – Tuhfat al-Nafis.pencalang. i) Pusat pembuat kapal persisiran pantai (benteng.Hikayat Hang Tuah dihasilkan (mengagungkan nama kesultanan Melayu Melaka) Abad ke-18 banyak karya sejarah.penunjuk arah.kolek.tikar. 19 . (mata wang emas – emas.Kepentingan Kerajaan johor. Johor dikenali sebagai pusat Persuratan Melayu dan Pusat Pengajaran ilmu Agama Islam sejak abad ke-17 1612 – Tun Sri Lanang berjaya menyusun sejarah Melayu sebagai sumber sejarah kerajaan Melayu.Salasilah Melayu dan Bugis dan sekalian Raja-Rajanya.Hikayat Johor serta Pahang dan Syair Sultan Mahmud Lingga.kain. Pengarang terkenal – Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.Temenggung.bahasa.

C) 1. Penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor. Bendahara Tun habib Abdul Majid merupakan pembesar negeri yang terkanan dan diketepikan semasa melantik Sultan Mahmud Shah II menjadi sulattan Johor pada tahun 1685.Kemerosotan Kerajaan Johor a) b) c) d) e) Faktor kemerosotan Perang Johor – Jambi Perebutan Kuasa Perebutan Takhta. Menyerang Johor lama Batu Sawar sehingga menjejaskan perdagangan Johor. Minta bantuan Belanda untuk menyerang Johor. Sultan Alauddin Riayat Shah III berundur dan bersemayam di Pahang. Pengaruh syarikat Hindia Timur Belanda (V. Perbalahan ini telah menjejaskan kestabilan politik negeri Johor. Perebutan Kuasa Persaingan antara Laksamana Tun Abdul jamil dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid Laksaman Tun abdul Jamil merupakan pembesar yang berpengaruh dan panglima perang yang mengambil alih tugas Bendahara sebagai pelantik dan pemangku Raja pada 1623. 2. Perebutan Kuasa 20 . Timbul perasaan tidak puas hati. Laksamana Tun Abdul Jamil telah menyelamatkan Johor dengan mengalahkan Johor (dibantu askar upahan Bugis -1679 ) Mendapat gelaran paduka Raja kerana kejayaan mengalahkan Jambi. Beberapa jajahan takluk Johor berusaha membebaskan diri daripada Johor. - - 3.O. Perang Johor – Jambi Jambi – jajahan takluk > Johor muncul sebagai sebuah kuasa politik dan ekonomi yang baru di Selat Melaka (abad ke-17) Berusaha menyaingi Johor dan mendapat kebebasan daripada Johor.

Raja Kecil telah menyerang Johor dengan bantuan angkatan perang Minangkabau.persaingan orang melayu dan Bugis berlaku kembali. .1802. Penglibatan Bugis Di Johor Raja Sulaiman (Putera Sulta Abdul Jalil Riayat Shah IV) ditabal menjadi Sultan Johor yang baru (menglahkan Raja Kechil dengan bantuan anak Raja Bugis (Lima Bersaudara) .Daeng Merewah (Kelana Jaiya Putera)..Perkahwinan antara anak-anak orang Bugis dengan anak Raja dan anak pembesar melayu dapat mengukuhkan kuasa Bugis.orang Bugis kembali ke Riau. c) Sultan Johor bersemayam di Lingga Riau terus dikuasai oleh orang Bugis. Orang Laut berpecah dan mengikut pembesar melayu (ada yang menjauhkan diri - 21 . Raja Kecil di Siak tidak puas hati kerana mendakwa dirinya puteras almarhum Sultan Mahmud Shah. . b) Bendahara Johor bertapak di Pahang.Pembesar Johor terus berusaha mengekalkan kuasa dan pengaruh di kawasan masing-masing :a) Temenggung Johor bertapak di Pulau Bulang dan menguasai Singapura serta Tanah Besar Johor. Perebutan ini menyebabkan kemakmuran Johor mulai merosot.Pembesar melayu bertindak meminta bantuan Belanda untuk mengusir bugis dari Riau (1784) dan pembesar melayu kembali menguasai pemerintahan. 4. . Bendahara Tun Abdu Jalil telah dilantik menjadi Sultan Johor dengan sokongan pembesar dan rakyat (bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV – 1699-1718) Perlantikan ini memulakan kesultanan Johor daripada keturunan Bendahara. Raja Kecil mengisytiharkan dirinya sebagai Sulatan Johor dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.dilantik sebagai Yamtuan Muda Riau dan Daeng Menampok dikurniakan gelaran Raja Tua.- Sulatan Mahmud Shah II mangkat (1699) tanpa meninggalkan zuriat. Raja Kecil dan menyokongnya sebagi bukti taat setia pada kesultanan Johor daripada kesultana melayu Melaka. .Pakatan melayu Johor dan Bugis idak bertahan lama kerana Bugis inginkan hak melantik Sultan Johor mengikut pilihannya manakala orang melayu pula merasakan kuasa Sultan dan pembesar Melayu semakin lemah dan hilang kuasa. . Orang laut mempercayai dakwaan.

-Bahagi kepada 3 pentadbiran : i) Kota Palas ii) Langkawi iii)Kota Ulu. Kerajaan Melayu yang baru . Kerajaan Melayu yang tua . Pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda (V.C ditubuhkan oleh pedagang Belanda dan bertapak di Betawi. .Wujud sebelum zaman kesultanan Melayu Melaka.Sri Lanka.Terengganu.O.Perak.O. .terbentuk selepas zaman kesultanan melayu Melaka. Persengketaan antara V.C dengan orang Bugis telah memberi kesan buruk pada Johor.Negeri Senbilan.kalagam@ Kadaram Pedagang Arab menggelarnya Kalah@kalah Bar -Orang Siam memanggilnya Sai -Diasaskan oleh Sultan Muzaffar Syah.Kedah. -Hasil dagangan – emas.Parsi.O.China dan Barat.bijih 22 . V.C) Abad 17.Contoh. Belanda dan Bugis telah berperang beberapa kali.daripada sultan dan pembesar) 5.Contoh:kelantan.O.Pahang 2. -1735 – kota Setar dijadikan pusat pentadbiran(Bandar Alor Setar diwujudkan) -Kedah jadi tumpuan pedagang luar seperti Arab.India.antaranya di Teluk Ketapang dan Riau.C bimbang penguasaan Bugis dalam kerajaan Johor akan mengancam kedudukan Belanda di Melaka. KERAJAAN-KERAJAAN NEGERI MELAYU BAB 8 Kerajaan Negeri-negeri Melayu 1.Kerajaan Melayu yang Tua :Asp ek Neger i Keda h Asal Usul Nama Pembentukan Kerajaan Keistimewaan dan Keunikannya -Orang China menggelar Chehcha -Pedagang India menggelar Kataha. V. Daviod Ruhde dilantik menjadi Gabenor Belanda di Riau dan mengusir orang Bugis. -Kedah menghantar bunga -Terkenal sebagai sebuah pelabuhan entreport -mengamalkan undang-undang Laut Melaka dalam menguruskan pelabuhannya. -Sistem sukat dan mata wang diperkenalkan untuk memudahkan urusan perdagangan.

iaitu perak.gading.Kedah menjalankan persahabatan dengan Burma bagi menjamin keselamatan negerinya. -1651 – Belanda mengepung Perak dan timah. -menurut A. Halim Nasir.Perak diambil sempena nama sungai Perak yang terletak Chegar Galah yang terdapat sejenis ikan berwarna putih seperti perak. -Kaya dan sangat terkenal dengan perdagangan bijih timah. -1821 – Siam menakluk Kedah kerana keengganan Kedah untuk akur kepada Siam dan hubungan baik kedah dengan Inggeris.tanduk.Perak -Dikaitkan dengan sejenis logam. Kedah semakin amat makmur.Raja Melaka) ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama dengan gelaran Sultan Mezaffar Shah ibni alMarhum Sultan Mahmud Shah. -1842 – Kedah merdeka dari Siam.lada hitam. -Sultan.rota n. -Pusat pemerintahannya – Tanah Abang -Kekayaan hasi bumi dan kemakmuran Perak menarik minat kuasa luar. 23 . -Selepas 1842 – hubungan Kedah dan Siam bertambah erat.Burma menawan Siam.Sultan Kedah berundur ke Perlis dan meminta bantuan Siam. 1575 – Acheh menawan perak. -Diasaskan pada 1528 apabila Raja Muzaffar Syah (Putera Sultan mahmud Shah. -1767. Emas ke Siam – tanda persahabatan -1619 – Sultan Iskandar Muda Makhkota Alam (Acheh) mengetuai serangan menyerang Kedah.pembesar dan pengikutnya berundur ke Pulau Pinang bagi mengatur strategi menyerang Siam di Kedah.dammar.

memaksa Sultan Perak menandatangani satu perjanjian dengan Thomas Acheppers. -1470 – Sultan Masor Shah telah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan Pahang dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Keistimewaan dan Keunikannya -Terletak di tengah-tengah lautan perdagangan timur dan barat. -tempat persinggaham pedagang sebelum ke Teluk Siam.) -Perak terpaksa menghantar Bunga emas kepada Siam setiap tahun.Pahan g -Orang China menggelar Pahang – Phang@Pahangh -Chao Ju-Kua menggelar – Pang-Fong -Cerita tradisi ‘Melayu’ diambil sempena nama pokok Machang yang tumbang merentasi sungai Pahang. -Selepas Long Yunus mangkat.Kemboja dan 24 .(Perak bersetuju menjual bujuh timah kepada Belanda.) -Siam juga berminat dengan kekayaan Perak(mengerahkan Kedah menyerang Perak pada 1816.1818 dan 1819 (1819.bijih timah dan hasi hutan seperti kayu kapur. -1882 – Bendahara Wan Ahmad (Johor) menjadi Sulatan bergelar Sultan Ahmad al-Muadzan Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir. . -Sejarah Melayu – dikenali Pura. -mulai 1641-1673.Raja Long Yunus telah memindahkan ibu kotanya dari kota Kubang Labu ke Kota Bharu.Pahang diletakkan dibawah pentadbiran Yamtuan Muda Johor iaitu Raja Bajau.gaharu dan kapur barus.(Kelantan tewas).Kelantan diserang oleh Terengganu yang dibantu Patani.Perak tewas. -Pahang menghasilkan beras.Kerajaan Melayu Yang Baru :As pek Negeri Kelanta n Asal-usul nama -Shah -Yau (sejarawan China) mencatatnya sebagi Ho-LoTan atau KuoLa-Tan -Geinimenyatakan gabungan Pembentukan Kerajaan -Diasaskan oleh Long Yunus 1777.

emas. China. -mengeluarkan wang emas – dinar dan matawang pitis.perkataan ‘kolam’ (tanah) dengan “autam’ (sempadan) dan akhirnya menjadi Kelantan. -Terengganu bersahabat dengan Siam (siam minta bantuan Terengganu untuk menyerang Raja Ligor – 1765) -Sultan Mansor Shah I telah menghantar Bunga emas ke Siam sebagai tanda persahabatan tetapi Siam menganggap Terengganu mengakui ketuanan Siam -muncul kurun ke-18 -berasaskan kampung kecil -Sultan Selangor berasal daripada orang Bugis(menetap di Kuala Selangor dan Kuala Linggi.Klang. -kesultanan yang mempunyai pengaruh Bugis 25 . -Sultan Umar berpegang erat kepada Islam -negeri terawal menerima Islam. Terengg anu -menurut Sultan Umar – disebut ‘Taring Anu’ (anu – harimau) -catatn cina – disebut sebagai Tong Ya Nong dan Teng Ya Neng. -Barang dagangan – lada hitam.daerah-daerah di Selangor(Jeram. -pengeluar bijih timah yang banyak dan tekenal. Selango r -diperoleh sempena nama sungai Selangor.Langat dan Kuala Selangor)berada dibawah jajahan Melaka.Bukti :i) Tembaga purba bertulisan ayat al-quran bertarikh (1254 m) ii) Prasasti Terengganu bertarikh 7024 (1303 m) yang mengandungi perundangan Islam. -1801 – Long Muhammad (Putera Raja Long Yunus) telah berjaya membebaskan Kelantan dari kekuasaan Terengganu – isytihar dirinya Sultan Muhammad I. -Zaman kesultanan Melayu Melaka.bijih timah. -Dikenali sebagai Negeri Cik Siti Wan Kembang. -Untuk menjamin kemerdekaan Kelantan – menjalinkan hubungan diplomatik dengan Siam (hantar bunga Emas setiap 3 tahun sekali) -Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja (keluarga Bendahara Pahang) dilantik menjadi Raja Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I (dilantik oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah) -Gemilang semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah I (pelabuhan pedalaman terpenting) -Baginda melibatkan diri dalam perdagangan dan melantik wakil-wakil untuk urusan perdagangan.

-digelar Sultan Salehuddin Shah. -1785. (menetap di Naning.Jelebu. -semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.s ungai ujong. 26 .Kuala Selangor dan Klang didiami oleh orang Bugis.Bernam dank e Pahang. Ulu Muar.luas.Te rachi.Sungai Ujong.Negeri Sembila n -terdiri daripada sembilan daerah/luak. -kemajuan Melaka telah menarik minat kedatangan orang minangkabau dari Sumatera.Jempol. -menjelang kurun 18.Rembau) -ingin menunkukkan taat setia kepada Sultan Melaka kerana baginda berasal dari Melayu Jambi.Kuala Selangor dapat ditawan (dengan bantuan Pahang) -Sultan Ibrahim mangkat.Sultan Muhammad Shah dilantik menjadi Sultan Selangor.kelewatan pengaruh Bugis di Johor dan bermulanya kesultanan Bugis di Selangor.Remba u.Raja Lumu ditabal menjadi Raja Selangor oleh Sultan Muhammad(Sultan Perak) kedudukan orang Bugis semakin kukuh.Tun Perak(anak bendahara Melaka)dilantik sebagai Penghulu Klang. -oleh itu Belanda menyerang selangor dan Baginda berundur ke Hulu Selangor. -menyebabkan keadaan di negeri Sembilan tidak aman. -Penghulu-penghulu di negeri Sembilan memohon kepada Sultan untuk mendapatkan -mengeluarkan bijih timah. -kejatuhan Melaka ke tangan Portugis.Johol.Pasir.Gu nung. -Kurun ke 17. -membuktikan perpaduan sangat penting untuk keamanan negeri.beras dan hasil hutan untuk kegiatan perdagangan. -Sultan Ibrahim (pengganti Sultan Salehuddin) berjaya memajukan selangor sebagi pengeluar bijih timah.

kebolehan memerintah. Mendapat sokongtan rakyat.Kedaulatan raja diperkukuhkan :1. -Raja Melewar pergi ke Siak dan Johor untuk mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan. . Mempunyai kesempurnaan.Negeri-negeri Melayu amalkan sistem pemerintahan beraja .seorang Putera Raja bagi mentadbir negeri mereka. BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran .Raja menjadi tunggak utama. . 27 .tengkolok. . lambang kedaulatan negeri.(Rujuk Rajah) HHHHHHHHHHHHHHHHHHH SULTAN PEMBESAR PERINGKAT NEGERI PEMBESAR PERINGKAT DAERAH DAN JAJAHAN PENGHULU PERINGKAT KAMPUNG Peringkat Negeri.tombak berambu. 3.keris. alat-alat kebesaran.Sultan :1.cop mohor.Diketuai oleh raja atau Sultan (dibantu kerabat raja@pembesar) .pedang kambing. -Ditabal sebagai Yamtuan pada tahun1773.destar.Struktur pentadbiran.payung kuning dan sebagainya. Dapat melaksanakan undang-undang dengan adil 4. -Johor tidak dapat membantu dan meminta mereka mendapatkan seorang anak raja dari Pagar Ruyung iaitu Raja Melewar. 2. :.

3. .kemangktan raja dan keberangkatan raja ke balairung seri.mengendalikan pengajian agama.  Negeri Sembilan – berdasarkan adat pepatih  Negeri Melayu lain – berdasrkan adat Temenggung  Adat pepatih :diasaskan oleh Datu Pepatih Nan Sebatang yang memrintah Pagar Ruyung.Indonesia.menjadi perantara pembesar dengan rakyat.alat muzik diraja yang dimainkan dalam upacara pertabalan raja. 2. Diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning  Adat Temenggung :Diasaskan oleh DatukKetemenggungan yang memerintah Palembang di Sumatera. 3. penggunaan “bahasa dalam” (bahasa utama) – bersantap.2.mufti.membekalkan tenaga tentera. berpengetahuan tentang khasiat akar kayu dan herba.bersemayam. Pembesar – menjaga keamanan.menyerahkan sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan. mahir dalam bidang perubatan 2.Tugasnya – memungut cukai. 1. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negeri Sembilan.menghasilkan karya agama Ahli magis (pawang/bomoh) 1.kadi.pembesar negeri. 1.Ketua kampung dikenali sebagi penggawa/penghulu. 3. Peringkat Kampung. Sumatera. pemimpin masyarakat kampong. berdakwah. Nobat. 4.gering.mangkat. Diperkenalkan dalam budaya masyarakat Melayu bila orang Minangkabau berhijr5ah ke Tanah Melayu dan menetap di Negeri Sembilan dan Naning. penasihat Sultan.mengekalkan taat setia masyarakat kampung..Golongan agama :1. 28 . 2. . .menyediakan tenaga kerja. Sistem melantik pembesar melalui pemberian surat tauliah. konsep tulah (bencana yang akan menimpoa sekiranya merdehaka) Pembesar peringkat negeri :membantu pentadbiran melaksanakan perintah Sultan mentadbir dan mengutip cukai Peringkat Daerah atau Jajahan.

3. (rujuk rajah) Yamtuan Besar Undang Lembaga Buapak Yamtuan Besar    Undang    Lembaga       Buapak   Ketua pusat Setiap anggota pusat merupakan anak buah Ketua suku atau waris Memilih Undang Menjaga keselamatan dan keamanan Menyelesaikan pertelingkahan antara suku Mengendalikan pembahagian harta pusaka Menjadi perantaraan antara anggota suku dengan Undang Ketua segala luhak/luak Memerintah 4 luak(sungai Ujong.  Ketua adapt – orang yang mahir mentafsir dan melaksanakan hukum. Tugas utama – memilih Yamtuan Besar. Diamalkan di semua negeri di Tanah Melayu kecuali negeri Sembilan Naning.Jelebu. Struktur Pemerintahan Dan Pentadbiran Negeri Sembilan. Dibawa masuk ke Tanah Melayu pada abad ke. 29 .Rembau) – Daerah lain > diperintah penghulu.15 oleh keturunan raja Palembang.2.johol. Pemerintah tertinggi Dikenali Yang Dipertuan Besar Peranan sama dengan raja-raja Melayu.

16 kaki payung kuning 16 bilah pedang 16 bilah keris panjang 16 batang tombak benderang 8 buah tepak sirih 8 buah tempat abu 8 batang tiang lilin 4 tunggul (panji) yang berwarna kuning 2 tunggul panji berwarna jmerah 2 tunggul panji berwarna hitam Adat Temenggung Adat Aspek Adat Pepatih 30 . Tempat rujukan hal berkaitan adapt dan hukum. Pemilihan Pemimpin Dalam Adat Pepatih.(rujuk rajah) Yamtuan Besar melantik Undang melantik Lembaga melantik Buapak melantik Anak Buah Alat-alat kebesaran duiraja a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Undang-undang Adat :- Negeri Sembilan.

-Diberatkan di sebelah ibu kerana perempuan menjadi asas kewujudan suku.keluarga. Pembahagian Harta Pusaka. 31 .pentadbir. ii) peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar. Undang-undang Bertulis. -Hukuman bertujuan memberi pengajaran kepada orang lain.  Undang-undang bertulis terawal :a) Hukum kanun Melaka b) Undang-undang Laut Melaka  Lain-lain undang-undang Bertulis :a) Hukum kanun Pahang b) Undang-undang 99 Perak c) Undang-undang Kedah. -dilakukan mengikut hukum syarak -Anak lelaki diutamakan kerana lelaki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita. -sistem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah -lelaki mendapat keutamaan)menjadi ketua keluarga) -nasab keturunan dikira sebelah bapa. -Raja/Sultan mempunyai kuasa tertinggi. a) Hukum Kanun Melaka. • Dokumen Undang-undang yang mengandungi 44 fasal keundangannya i) hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabat.Pentadbiran -bercorak autokratik. -keputusan secara bersama -Yamtuan Besar berunding dengan Undang untuk membuat keputusan. -setiap ahli suku bersaudara -keluarga sebelah ibu diutamakan (kerana melahirkan suku.keterangan dan acara.) Hukuman -perkahwinan sesama suku dilarang kerana suku sama dianggap bersaudara. -hukuman bertujuan untuk pemulihan.muamalah. -undang-undang dapat menyedarkan pesalah supaya tidak mengulangi kesalahan. -secara turun temurun kepunyaan suku. -Sultan melaksanakan hukuman -(pembesar/penghulu boleh melakukannya dengan mandat -menekankan unsure demokrasi dan permuafakatan -setiap suku mempunyai wakil dalam pemerintahan. iii) Unsur Islam yang berkaitan dengan jernyah.ketua.sy mbol kedaulatan dan perpaduan rakyat Keturunan Adat Perkahwinan.

khatib.penghulu.pelabuhan serta peraturan timbangan dan ukuran. • Digubal bagi menentukan peraturan dan perdagangan .penzina dan undang-undang awam. d) Undang-undang Pahang • Digubal pada tahun 1596 semasa pemerintahan Sultan Abdul alGhaffar Muhaiyuddin Shah.undang-undang dan pertanian iv) Undang-undang kekeluargaan seperti perkahwinan. Kandungan :i) Tugas pegawai kapal. Kandungannya :i) Adat lembaga negeri. ii) Langkah keselamatan dalam kapal iii) Tugas anak-anak kapal iv) Penyewaan dan penumpangan kapal dagang v) Kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman. • Dibahagikan kepada beberapa bahagian :Undang-undang pelabuhan seperti cukai. c) Undang-undang Kedah. • Berasal dari Parsi dan digunakan di Perak pada abad ke -18 • Terdapat 99 kesalahan dan hukuman dalam undang-undang ini .penderhaka. iii) Hukuman jenayah.kadi. Kegiatan Ekonomi Di Negeri-negeri Melayu.keistimewaan raja dan pembesar ii) Undang-undang jenayah. ii) peraturan adap istiadat menghadap dan melantik raja. Kandungannya :i) Syarat memegang jawatan kerajaan seperti Sultan. e) Undang-undang 99 Perak. Kegiatan ekonomi • Pertanian • Perikanan • Kraftangan • Perlombongan Perdagangan mewujudkan • Sistem mata wang • Cukai • Sistem timbangan dan ukuran • Sistem pengangkutan 32 .b) Undang-undang Laut Melaka.perceraian dan zina.peraturan keselamatan.

tanggul) • Hasil tangkapan diperdagangkan • Lebihan hasil tangkapan dijadikan ikan kering. Contoh : terusan Wan Mat Saman di Kedah.hasil hutan.bajak.tangguk.syursayuran.tenaga binatang (kerbau) – untuk membantu kerja-kerja membajak.padi huma. -Sungai Bernam.ubi (sumber makanan • Kawasan pertanian – bertumpu di kawasan sungai( tanah subur dan mudah mendapat bekalan air.penyisir.tenggala.Dinding. d) Perlombongan • Melombong bijih timah dan emas • Kawasan bijih timah :-Lembah Kinta.budu.matawang. 33 .perak.bubu.daun pandan.kuku kambing.bakul. Delta sungai di Kedah dan Kelantan (kawasan padi) • Peralatan – tajak. • Kegunaan bijih timah – bahan dagangan.sungai Selangor.pertolongan.keropok c) Kraftangan • Menghasilkan barangan yang menarik • Memanfaatkan sumber semulajadi 9daun mengkuang.cangkul.nipah) dijadikan tikar.Pahang.) Contoh.Sungai Klang (selangor) • Kawasan emas – Kelantan.Larut. b) Perikanan • Menggunakan peralatan tradisional • Orang melayu mahir membuat alat menangkap ikan (sarkap.membuat senjata (keris) menghasilkan perhiasan daripada emas. • Empangan – dibina oleh petani untuk menakung air dan disalurkan ke kawasan pertanian melalui terusan.Terengganu • Kaedah melombong – mendulang/melampau.perkakas rumah.lombong Siam.buah-buahan. • Kegunaan emas dan perak – membuat barang perhiasan e) Sistem percukaian • Cukai – bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian. • Pandai menenun songket.a) Pertanian • Jenis tanaman – padi sawah.perdagangan.belacan. Beruas (perak) -Sungai Linggi dan Sungai Ujong.tudung saji.

lambang kekuasaan seseorang pembesar. f) Sistem serah • Diamalkan oleh masyarakat melayu • Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pemerintah (balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat.Klang.Hasi hutan.jalan.saliran.beras. -.• • • • • -.gambir.) • Kadar dan nilai serahan bergantung kepada hasil tanaman dan ternakan pada tahun itu. Penggunaan mata wang – 34 .bijih timah.Johor Lama.sedia berkorban.kubu.garam.sumber pendapatan pemerintah -. g) Sistem Kerah • Pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah (contoh : membina istana. h) Perdagangan • Secara berjual beli/tukar barang • Sultan dan pembesar jadi pemodal.madu lebah • Kegiatan mengumpul hasi hutan untuk tujuan perdagangan – • Peringkat awal – sistem barter (tukar barang) • Bila ekonomi berkembang – matawang diperkenalkan (pedagang awal guna kulit suit geweng dan siput gerus sebagai matawang) – kemudian guna matawang logam (emas dan timah).) • Adanya sikap taat setia. Cukai bebas kuala – cukai yang dipungut di kuala sungai Cukai kepala dan cukai tanaman – cukai-cukai lain.(pusat mengumpul dan mengedar barangan dari Timur dan Barat.kayu kayan.berganding bahu rakyat untuk membantu pemerintah. • Pusat perdagangan – di pelabuhan berdekatan muara sungai Contoh : pelabuhan Melaka.(memonopoli kegiatan perdagangan) • Rakyat berjaja – di pasar/luar kawasan.) • Barang dagangan – rempah.rotan. Sungai – tempat memungut cukai. Cukai turut dikenakan kepada barang dagangan yang dfibawa masuk melalui pelabuhan.hasil tenunan.damar.lada hitam.Kedah. Cukai labuh batu – cukai yang dipungut di tempat tertentu di sepanjang sungai.

rempah.garam.dinar.• • • • • • Melaka – Kaleng(calains) – dibuat daripada timah Terengganu – wang emas dan kupang.cupak.bijih timah. • Jenis pengangkutan air – jalur.jokoh Johor – wang emas dan (mas dan kupang) Kelantan – wang emas kijang. Kedah – mata wang berbentuk ayam jantan.perak. • Guna gajah.Pahang.sehasta. • Menggunakan jalan air dan darat • Jalan air(sungai dan laut) penting kerana perhubungan dan barangan dapat diangkut dengan lebih mudah dan cepat.sampan. Negeri Sembilan .kerbau.gantang • Barangan – beras.pohon pitis.sedepa) l) Pengangkutan.kolek.Perak – jongkong tampang/timah (selangor – tampang sebuaya) i) Timbangan • Untuk mmengukur berat sesuatu barangan • Guna alat – dacing dan pikul • Barangan yang ditimbang – emas. Sosiobudaya Struktur Masyarakat Melayu Tradisional. (sejengkal.rempah.wang syiling keeping/pitis.Selangor.kupang.bijih timah. Sultan Golongan Pemerintah (A) 35 . • Ada ‘denai penarikan’ – jalan dimana perahu ditarik untuk sampai ke sungai (hubungkan Pahang dengan Melaka) – jimat masa.lembu untuk mengangkut barang. j) Sukatan • Mengukur isipadu sesuatu benda • Alatan – kaul.perahu. • Sungai sangat penting – banyak didirikan penempatan.kacang k) ukuran • Mengukur keluasan dan jarak antara dua tempat • Kedah – guna unit relung (ukur keluasan tanah) • Ukur jarak kependekan – guna ukuran badan.

) ii) taraf pencapaian (berubah ke lapisan yang lebih tinggi kerana kebolehan istimewa atau khidmat baktinya kepada pemerintah) .kemakmuran negeri.Peranan setiap individu : A) Golongan Pemerintah :a) Sultan : b) pemerintah tertinggi bertanggungjawab memelihara perpaduan. .keamanan.membantu raja dalam pentadbiran .Menjadi pembesar di daerah atau raja jajahan Pembesar. .Pentadbir yamg membantu sultan dalam pentadbiran c) 36 . Sistem penggantian raja berbeza mengikut negeri Kerabat Diraja .menjalankan tugas rasmi yang diberikan oleh raja.Keluarga dan Kerabat Sultan Pembesar/Ulama/Pendeta Golongan Diperintah (B) Rakyat/Hamba # Perubahan kedudukan individu melalui 2 cara :i) taraf sedia ada (pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya.

al-quran turut dibawa bersama.barang tembikar.pelakon sandiwara.Hamba raja .menjadi pedagang.ketur.pembuat senjata.tepak.peniaga.kesusasteraan.perlombongan. pakar dalam ilmu pengetahuan mahir dalam bidang salasilah raja.hamba .Hamba berhutang .kesenian.Undang-undang dan adapt di negeri melayu.) Terdapat ulama tempatan dan luar negeri.Melakukan kerja berkaitan pertanian.menjadi askar upahan.pawing/bomoh ii) Rakyat asing .petani.kadi/imam. Alat Kemangkatan Raja b) 37 .tempat bara.bebas melakukan sebarang kegiatan tetapi masih tetap menghormati undang-undang dan adapt di negeri Melayu. Gaya Hidup Golongan Bangsawan Gaya Hidup Golongan Bangsawan a) Upacara pertabalan Sultan Upacara pertabalan Sultan Laksaman dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan Alat-alat kebesaran kerajaan seperti keris panjang. .tukang ukir.. - e) Pendeta - a) i) Golongan merdeheka dan hamba (golongan merdeheka – rakyat biasa bermastautin tetap.cogan.Ada yang menjadi penghibur Raja. Laksamana yang disandang oleh keluarga Hang Tuah. Membantu keraajaan mendidik rakyat supaya berakhlak mulia Menjadi penasihat Sultan. b) Golongan hamba .guru agama.Hamba biasa .) .- Boleh mngarahkan rakyat melakukan kerja awam Jawatan pembesar disandang secara monarki dan dilantik oleh Sultan/Raja (contoh.pedagang.kebuyaan. .adapt-adat melayu.pertahanan. Pakar rujuk Sultan/Raja dan masyarakat B) Golongan Diperintah d) ulama.

. -Membasuh tangan dan membaca doa sebelum makan -makan menggunakan tangan kanan dan kurangkan berbual atau ketawa ketika makan(dianggap kurang sopan). Amalan dan Adab :a) Amalan Gotong –royong.pemimpin.bersawah. c) Ziarah.makanan dan minuman dihidangkan. Kegiatan Sosiobudaya.c) d) e) f) .diganti dengan bendera putih .menziarahi -tetamu memberi salam dan dijawab oleh tuan rumah.Diadakan upacara perlantikan raja yang baru.dilakukan oleh pembesar sebagai tanda hormat kepada raja .Alat perhiasan yang dipakai – panding.bengkung. -tepak sirih disorong.dilarang memakai kain lapis seperti kain kasa Adat menyambut tetamu atau utusan Melaka.menggunakan emas.keris. Pakaian di raja .Bendera kuning diturunkan.berpancung dan keris hendaklah diselitkan dihadapan .berdasarkan kedudukan negara utusan samada setaraf atau tidak.) b) Menghormati Jiran/orang tua.Jenazah disempurnakan mengikut agama Islam . -jiran dianggap sebagai keluarga terdekat. Gaya Hidup Golongan Rakyat.dikenali sebagai berderau/berseraya.menggunakan bahasa dalam/bahasa istana (bahasa yang hanya boleh digunakan oleh sultan dan kaum kerabatnya. .dihiasi permata. -tetamu membasuh kaki dan bersalaman dengan tuan rumah -tetamu dipersilakan masuk dan tikar dihampar untuk tetamu duduk.) .Tembakanmeriam untuk memberitahu rakyat .dokoh.membina jalan(diUtara.Banyak atau kurang alat kebesaran dan peralatan juga yang bergantung kepada kedudukan taraf. . -Dilakukan semasa majlis perkahwinan. . -mewujudkan keamanan dan ketenteraman -pemimpin dan orang tua mesti dihormati.mesti bertajak. Adat Menjunjung Duli.dilakukan di balirung seri ketika mengadap dan menyembah raja Adat Mengadap Raja . 38 . -menjadi amalan utama.

menambahkan ilmu pengetahuan.ahli muzik) menghiburkan Sultan dan Pembesar.tafsir.senjata. .tasawuf.karya-karya • Jenis sastera Lisan : • Panglipur Lara -Hikayat Raja Muda. Deman.Karya-karya yang dihasilkan – Nisa Melayu.Nazam Kamzul Ula.penyair.gasing.sejarah.Syair Sultan Ahmad Tajuddin.Lisan – disampaikan oleh tukang cerita sambil bermain alat muzik seperti gendang dan rebab.menghasilkan pelbagai bentuk kesenian mengamalkan adat resam.kitab al-Darr al.Tuhfat al-Nafis. -Seri Tenun • Terkenal di Kelantan.Aktiviti masa lapang – berkarya. Golongan Rakyat :-(masa lapang ialah semasa menunggu hasil atau selepas menuai hasil @pada waktu petang atau malam) Permainan.hadis • Sastera.penyanyi.Pahang 39 .congkak Hiburan -bercerita berpantun.bahasa.Terengganu.ketatanegaraan.Sejarah Melayu.Manzum . . -Hikayat Meli.dalam pelbagai bidang • Agama – Fikah.catur.persuratan .menghiburkan dan memberi nasihat.untuk menyampaikan buah fikiran . -Layang-layang. -Hikayat Anggun Cik Tunggal • Jenaka -Lebai Malang -Pak Kaduk -Si Luncai.bersilatmenunggang kuda Hiburan -Ada penghibur (tukang cerita. Golongan Pemerintah :-(masa lapang ialah ketika mereka tidak menjalankan urusan pentadbiran negara) Permainan -Permaianan bermain sepak raga. .melalui tulisan jawi .Hikayat Anggun Cik Tunggal.bersyair Karya Persuratan a)Bertulis b)Lisan .

Diadakan bacaan berzanji dan marhaban . Adat Menyambut Kelahiran Bayi . .adab sopan daripada ibu bapa/orang dewasa Ilmu pertukangan. Adat Resam a) Amalan oleh masyarakat.binatang. Melalui cerita lisan.• 3 jenis -tenunan biasa -benang ikat celup -songket.temurun Adat Perkahwinan .bunga. Dilakukan setelah kanak-kanak lelaki cukup umur/baligh Biasanya dilakukan beramai-ramai Sebelum dikhatankan.Tarikh akad nikah dan majlis perkahwinan akan ditetapkan. 40 . -Seni mempertahankan diri dan bermain senjata – dapat mendisiplinkan individu dan membentuk ketahanan diri.peribahasa.adat.Majlis diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamat.diadakan selepas seminggu bayi dilahirkan. .Meminang – pihak lelaki menghantar rombongan peminangan dengan membawa cincin pertunangan.Kenduri dan upacara mencukur rambut bayi diadakan sebagai tanda kesyukuran. • Corak Tenunan – berunsur tenunan.Cincin tanda diberikan sebagai tanda setuju.pantun.bertatasusila.Majlis Perkahwinan – Pengantin disandingkan di atas pelamin.Merisik – bagi mengetahui gadis tersebut sudah berpunya atau tidak. .diwarisi turun.kanak-kanak dimandikan dan diarak mengelilingi kampong Dijalankan oleh Tok Mudin b) c) Pendidikan Tidak Formal • • • • • Secara tidak langsung.ilmu perubatan tradisional (melalui pemerhatian) diri. Adat Berkhatan.bentuk geometri.Akad nikah – majlis diadakan di rumah pengantin perempuan oleh jurunikah. . .berkelakuan sopan. Bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia.teka-teki Berkesan kepada kanak-kanak Kanak-kanak belajar tentang pantang-larang.berhemah tinggi.

menulis jawi. Terbahagi mengikut penempatan – persisiran pantai . Oleh itu wujud pelbagai kelompok etnik :Rujuk Jadual Dibawah. lembah sungai .• Seni mempertahankan diri(diwarisi dari satu generasi ke satu generasi) Formal • • • • Berkembang selepas kedatangan islam Belajar kitab muqaddam dan al-quran.surau.Fardu ain. Kawasan terpadat – dataran pantai . Mukah.rukun iman Pendidikan agama islam di ajar di istana. Kayan dengan Sg.mengira.dibahagi kepada beberapa unit jajahan. kawasan antara S. 41 . budaya . BAB 10 Sarawak Lartar Belakang Sejarah Sarawak/Pertalian dengan Kesultanan Brunei & Sulu Nama Sarawak – dari nama batang Sarawak atau sungai Srawak Kewujudan manusia di Sarawak bermula kira-kira 40000 tahun dahulu(bukti – penemuan bahan tinggalan sejarah di Gua Niah) menunjukkan Sarawak atau negeri terawal diduduki manusia di Asia Tenggara. SARAWAK Negeri Terbaesar di Malaysia Negeri unik/menarik.mesjid. (1 unit – pembesar yang mendapat autonomi.tajwid. Taburan Pemnempatan Kumpulan Etnik mengikut Kawasan. daerah pedalaman .) Masyarakat Sarawak Ada 27 kumpulan etnik. . kawasan tanah tinggi. cara hidup.pondok.di rumah guru agama Sebilangannya melanjutkan agama ke Makkah. Corak penempatan dan taburan yang berselerak menyebabkan mereka tidak banyak berhubung dengan orang luar.mereka berbeza – bahasa .madrasah.rukun islam. lembah sungai (barat Kuching) ..Sejak abad ke – 15 – ditadbir Kesultanan Brunei -.

Mukah.Mukah. 42 .Simanggang.Kaw. (membaca al-quran dan menulis jawi.Oya.Sungai Kayan iii)Batang Baram. menghormati budaya etnik lain . bagi yang beragama islam – amalan berasaskan agama islam. Kegiatan Sosiobudaya. Guru al-quran. c)Pedalaman i)Lembah terusan dan sungai Baram ii)kawasan hutan Baram dan Sungai Ujong iii)Kawasan kaki bukit dan gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai Trusan dan Limbang.bagi yang bukan beragama islam – amalan yang diwarisi dari nenek moyang .).Oya.Sunagai Rajang.Sadong.Rajah. Kumpulan Etnik i) orang melayu ii) orang Melanau i) Iban ii) Bidayuh iii) Kenyah i) ii) Kelabit Penan iii) Murut Pelbagai etnik – corak sosiobudaya berbeza . wujud semangat kekitaan.Balui. Peraturan Adat Resam mengikut sosiobudaya etnik masing-masing.sungai Skrang.S anibas.Sungai Batang Lupar. Ulu Batang.imam dan lebai mengjar cara beribadat.Sibu.Tanjung Datu ii) Lembah utara Rajang. Pendidikan i) Pendidikan tidak formal – cerita-cerita lisan berkaitan amalan dan kepercayaan turun temurun (berburu dan memungut hasil hutan) ii) Pendidikan formal – di masjid dan sekolah agama. ii)Singgai. b)Lembah sungai i)sungai Saribas..Peranan ‘Tuai Rumah’ i) menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya.Kawasan Penempatan a)Persisiran pantai i) kawasan Kuching.Bintulu.

Kelabit.menetapkan tarikh hari Gawai/Pesta menuai .Tajau diwarisi turun temurun.Gawai Batu .(berfungsi sebagai harta simpanan) Orang Kayan.) Agama Dan Kepercayaan i) Anamisme – -menganggap semua benda seperti gunung. Iban.pokok kayu.busut.sungai.ii) menyelesaikan masalah perkahwinan. -diamalkan oleh orang Iban.Kelabit. iii) menentukan dua upacara penting .menyanyi dan berpantun.peraturan.tajau. Orang Iban – -mempunyai tradisi menyimpan pasu.Murut.gong.tempayan.perayaan. Gawai Antu.bernilai. Orang Melayu Sarawak – -Mengamalkan adat resam berasaskan Islam -Hidup bermasyarakat dan saling membantu. .perayaan beranyi.kaum perempuan bermain gendang.Kenyah – -menindik telinga dan menggantung gelang-gelang ti8mah atau tembaga hingga cuping telinga menjadi lanjut(jenis anting-anting – status berbeza) -melukis tatu/mencacah badan dengan pelbagai corak. Gawai Kenyalang .hutan mempunyai semangat dan roh.suci.perceraian. -menarikan tarian ngajat – tanda kesyukuran dan pesta menuai padi. iii) orang Melayu Sarawak – -tradisi bergendang (kaum lelaki menari.Kedayan ii) Menyembah Ipok (makhluk ghaib) -diamalkan oleh orang Melanau yang bukan Islam iii) Larangan menetap kekal di sesuatu tempat - 43 . Kebudayaan i) Melanau – perayaan Kaul -menjamu Ipok yang mengawal Laut -mendapat tangkapan yang baik -selamat semasa di laut -mengelakkan penyakit ii) Iban – perayaan Gawai -Gawai Burung.Bidayuh.Orang Ulu – -tinggal di rumah panjang.Kenyah.

Kegiatan Ekonomi. -percaya pada bunyi burung Ketupang dan burung Bragai. Iban . berburu dan memungut hasi hutan.lada hitam.Orang Kelabit menanamnya di Hulu Sungai Baram dikenali Beras Bario. Padi sawah tidak begitu terkenal.-Larangan menebang pokok besar -Larangan melapangkan kawasan hutan # Diamalkan oleh orang Penan nomad yang hidup berpindah randah terutama apabila berlaku kematian.) iii) Perlombongan Sarawak menjalinkan hubungan perdagangan dengan Melaka.boleh ditanam di kawasan berbukau. menjadi peniaga kecil-kecilan dan orang tengah dalam kegiatan perdagangan Orang Melanau menanam padi sawah . Kenyah menanam padi huma secara bergotong-royong . Berburu dan memungut hasil hutan adalah kegiatan penting bagi etnik tinggal di pedalaman Orang Penan berburu menggunakan sumpitan. Orang Bidayuh menanam padi Huma dan menjadi Peladang.Tidak memerlukan sistem saliran.. Orang melayu menanam padi . nelayan . sumber alam. Melanau – mengusahakan sagu – tepung sagu/lemantak diperolehi daripada isi pokok sagu yang dipanggil vipo Kedayan dan Murut – mengusahakan lada hitam (tanaman tradisional terpenting.Orang Ulu. kawasan penempatan .. menanam padi huma.sagu padi Huma ialah makanan penting kaum Iban.Bidayuh.(tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu. i) Kegiatan sara diri ii) Pertanian menanam padi huma/padi bukit. -KIegiatan ekonomi – ekonomi sara diri.) #Kepercayaan Kaum Iban. iv) Upacara Sawah -kawasan yang hendak didirikan rumah hendaklah disemah terlebih dahulu. memungut hasil hutan . Kelabit menanam padi sawah .padi swah. Kayan . -Kegitan ekonomi bergantung kepada – bentuk muka bumi . menjadi nelayan. 44 . berburu dan memungut hasil hutan. berniaga kecil-kecilan.

kapur barus.sutera.barang perhiasan) SABAH BAB 11 Sabah – - Digelar. ‘Negeri di Bawah Bayu’ Mempunyai pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu. Sebelum abad ke.Sabah tidak mempunyai pemerintahan beraja.emas.telur penyu (mereka menjual barangan besi. 45 .sarang burung.sumbu badak.kayu cendana.emas.Orang Sungai. c) Sistem politik ketua bebas.permata.masyarakat Bajau – Pisang Jaba.kain.barang logam.halia. Rujuk Jadual Dibawah Penempatan Masyarakat Sabah.Murut. Masyarakat Sabah Kumpulan etnik dan penempatan – terdapat lebih 30 kumpulan etnik di Sabah. Negeri ini disebut sebagai sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai bahan makanan.kawasa timur laut di serah oleh Sultan Muyiddin (Brunei) kepada Sultan Suku kerana pertolongannya menewaskan musuh.kapu barus. b) Sistem politik Kesultanan – diamalkan di bahagian persisiran pantai barat dan Timur Sabah (ditadbir oleh kesultanan Brunei dan Sulu) .arab.kaca.- - Brangan dari Sarawak – lada hitam. Pertalian dengan Kesultanan Brunei dan Sulu.Sultan atau organisasi yang boleh diiktiraf sebagai sebuah negeri>Oleh itu sistem pemerintahannya terbahagi :-a) sistem politik kesukuan – diamalkan di daerah pedalaman yang diduduki oleh kadazan dusun.16.ikan (diperdagangkan di pelabuhan Melaka) Pedagang China datang ke Sarawak untuk mendapatkan lada hitam. Latar Belakang Sejarah sabah Namanya dikatakan berasal daripada perkataan ‘Saba’ (sejarah buah pisang – pisang Saba).Kepulauan Melayu (Mereka membawa barang-barang seperti tembikar.India.pinggan mangkuk di Santubong) Kemajuan Perdagangan di Sarawak menarik minat pedagamng asing dari China.

Untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan hidup .Tertumpu pada pendidikan agama islam . Peraturan .Papar dan Kudat.Papar. Undang –undang adat .berburu. i)Pantai barat dan pedalaman di Panampang. adapt resam .menulis jawi.) 46 .Tawau dan Kudat b)Penduduk Lembah Pantai. Pendidikan Formal. dan Sipitang ii)pantai barat dan pantai timur seperti di Kota Belud.Penting dalam kehidupan masyarakat bumiputera Sabah . agama .Diadakan di surau.Timbunan.Contoh amalan – babas. Pendidikan - ii) Panduan adat Resam. Pendidikan i) tidak formal Dipelajari kanak-kanak melalui keluarga Memberi kemahiran Diajar memancing. Kegiatan Sosiobudaya - Kumpulajn Etnik i) Melayu Brunei ii)Bajau iii) Suluk i) Kadazan dusun i) Murut Dipengaruh oleh keadaan sekeliling. Membaca al-quran.Lahad Datu. Penduduk pedalaman i)Terom.memanjat.menyumpit.Terhad .sogit. Ahli keluarga dan masyarakat akan membimbing golongan muda. . .Ranau. . .Kimenis.Persiangan.Kawasan Penempatan a)Penduduk Persisiran Pantai i)Pantai Barat Papar.Dapat menguatkan hubungan masyarakat.Membolehkan berdikari.bersaw ah. iii)Pantai timur seperti di Semporna. .Semporna dan Tuaram.kepanasan.rumah guru agama. kepercayaan turun temurun.pondok.Contoh.Keringau dan Rundam.bertukang.Masyarakat kadazandusun mempercayai undangundangadat(sekiranya tidak dipatuhi – mendapat malapetaka.

47 . Adat Kematian.Abad ke. ii) Etnik yang bukan beragama islam – orang tua menguatkusakan undang-undang ada. Adat Pertanian .Mayat dibakar dalam tembikar.Bomoh untuk membuang kepanasan.Setiap etnik – nilai hidup berbeza. j) etnik yang beragama islam – orang tua menguatkuasakan hukum agama islam.Upacara perkahwinan biasanya akan dijalankan antara kaum kerabat dengan mengadakan acara menglamilami (beramairamai) – menjamu selera dan menyaksikan hiburan.berkaitan pertanian. - ii) iii) Agama Dan Kepercayaan.) .Mayat dibersihkan.) . perkahwinan dan kematian. . c) Selepas menuai – diadakan upacara Magavau (menghormati semangat padi) d) Pesta keamatan – tanda kesyukuran kepada Kinorohingan (beri hasil padi) – acara menarik – pertandingan ratu cantik/Unduk Ngadau (ratu cantik melambangkan Huminodum yang telah dikorbankan menjadi padi.Saudara mara akan memukul tiang rumah . .sal.Masyarakat peringkat awal – Pagan (kepercayaan kepada hal Ghaib) dan amalkan animisme . .Selepas musim menuai. .i) Antara undang-undang adapt.16 – mula terima pengaruh islam (Bajau dan Melayu Brunei) .Masyarakat Bajau – biasanya mengadakan perkahwinan pada 14dan 15 haribulan Hijrah (cahaya bukan terang menandakan pengantin akan dimurahkan rezeki.Bagi Etnik – Kadazandusun :a) mengamalkan animisme (sebilangan di dunia lain) b) percaya roh orang mati akan ke gunung Kinabalu sebelum ke syurga atau neraka.ah satu perayaan penting – Pesta menuai (mempersembahkan tarian Sumazau) Adat Perkahwinan .) .Untuk Keharmonian – mewujudkan sistem ketua – ‘orang tua’.Mengamalkan monogit (upacara memuja semangat semasa menanam dan menuai padi.dipakaikan pakaian sebelum dikebumikan dalam posisi duduk .Bagi Kaum Murut :.

Gunung Aru (gunung hantu) – tempat suci. daun rumbia. . .sompoton.Gabung) Senibina – unik.pokok.iii) memungut hasil hutan .) .kebanyakan rumah panjang diperbuat daripada hasi hutan seperti buluh. .alat muzik. Kegiatan Lain menanam 48 .Papar.anyaman. . Pertanian Pindah .sungai mempunyai roh) . Kesenian Ada pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei (petani menjual hasil tanaman di tempat perayaan – Tamu Besar) Pelbagai jenis tarian :-i)Tarian Magunatip (Murut) – Ditarikan semasa majlis Magavau.hari monggotom (Hari Pesta Menuai padi) Alat-alat muzik – kebanyakan daripada buluh (bas. Pertanian Kekal :Penanaman padi sawah Etnik kadazandusun Di Panampang. .kulingtangan.Penanaman padi huma .Bagi Etnik Murut.Mempercayai aki Kopuno – kuasa yang mencipta segalagalanya. Kegiatan ekonomi.Keningau. (tempat tinggal orang Murut dan Rungus) Hasil kraftangan – kain tenun. perdagangan.Selepas 2-3 tahun berpindah tempat baru.Mempercayai animisme (percaya batu .Bergantung pada bentuk muka bumi.Bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib.ii) memungut hasil laut .Kebanyakannya megamalkan kegiatan sara diri dari :.Penempatan menentukan aktiviti ekonomi .vi) menangkap ikan.sara diri . = Babalian.Kawasan kaki bukit .i) pertanian (pertanian pindah & pertanian kekal.senjata.rotan.salun.berpindah rumah.suling. perikanan .Tuaran.Tambunan.Ranau. . (memuja semanagat padi ) ii)Tarian Sumazau (kadazandusun) – semasa sambutan pesta menuai iii)tarian Mengalang (Murut)upcara menyambut tetamu jauh.

Aktiviti menukar barangan (damar. .- Ubi.Agar-agar. Berkumpul untuk menjuak hasi keluaran.manik.kelapa dan menternak binatang Memungut Hasil Laut .sayur-sayuran. Terdapat pelbagai barangan Orang Bajau.Melayu-Brunei.sumbu badak.bahan getah.perca.karang llaut (orang Bajau merupakan penyelam dan pengutip hasil laut Memungut Sarang Burung.getah.Mencari Damar. Pasar Tamu – tempat aktiviti bertukar barangan dan berjual beli.rotan.timur laut.Dijalankan di Gua Gomontong.Suluk – perdagangkan hasil laut dan beras.barang-barang makanan) Penggunaan wang – aktiviti perdagangan dengan pedagang cina. Orang Kadazandusun dan Murut – pedagang hasil hutan Mengeratkan hubungan antara etnik.buah-buahan.dieksport ke China. Di pasar tamu :Peniaga dari kawasan pedalaman dan kampung.rotan.Dilakukan oleh orang Murut .madu lebah.lilin lebah. Perdagangan. Memungut Hasi Hutan.keledek.Sandakan. ./semangat muhibbah 49 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->