1.

0

DEFINISI KONSEP TINGKAH LAKU BERMASALAH Lewis M. Baker (2001) yang dipetik tingkah dari laku

Menurut

http://ceritarasahati2.blogspot.com/2009/05/pengurusan-tingkah-laku-no-1.html,

bermasalah bermaksud sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku juga adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Dari sumber yang sama, Carl Rogers (1999) menekankan seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut Kamus Dewan Edisi Empat, ‘tingkah laku’ bermaksud gerak geri, kelakuan dan perbuatan. Manakala ‘masalah’ pula membawa maksud perkara atau keadaan yang menimbulkan kesukaran (kesulitan). Selain itu, tingkah laku bermasalah juga boleh membawa pengertian tingkah laku yang tidak normal, iaitu abnormal behavior dalam Bahasa Inggeris dan terkeluar dari nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Konsepnya bertentangan dengan tingkah laku normal yang lazimnya dipersepsi, dirasai, dilakukan dan dialami oleh kebanyakan orang dalam masyarakat. Menurut Mohd. Nazar Mohamad (1990) yang dipetik daripada Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkahlaku oleh Mok Soon Sang, tingkah laku bermasalah seseorang individu sebagai tingkah laku yang menggangu perjalanan kehidupannya. Jika dilihat dari konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kelicinan ataupun keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, khasnya di dalam bilik darjah. Maka, jika mengikut definisi-definisi yang telah dinyatakan, pengertian tingkahlaku bermasalah ialah gerak geri atau kelakuan atau perbuatan yang menimbulkan kesukaran atau terkeluar dari norma sosial dalam masyarakat. Kesulitan atau kesukaran yang dinyatakan ialah apa yang berlaku di dalam bilik darjah apabila adanya murid yang melakukan tingkah laku yang boleh mengganggu proses Pengajaran dan Pembelajaran.

Namun sebaliknya. murid yang cepat belajar pula memberi masalah kerana memberi tekanan kepada rakan-rakannya yang kurang cepat berbanding murid tersebut. Sebenarnya. Malah. tingkah laku yang mengganggu (disruptif) dan tingkah laku anti sosial (distruktif). Manakala. ia pasti menyusahkan murid tersebut kerana guru hendaklah membuat perancangan dan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kecerdasan majoriti. apabila disebut mengenai tingkahlaku bermasalah. dengan adanya murid sebegini. jenis-jenis tingkah laku bermasalah boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu tingkah laku bermasalah negatif dan tingkah laku bermasalah positif. Apabila difikirkan. Ini menyebabkan murid yang cepat belajar tersebut menjadi cepat bosan. ramai beranggapan bahawa ia merujuk kepada bermasalah disiplin sahaja. . tingkah laku bermasalah positif merujuk kepada perlakuan murid yang ingin tahu yang keterlaluan. rakan-rakan yang lain merasa rendah diri. memang ada betulnya kerana perlakuan tersebut secara umumnya dilihat sangat baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid. Ramai yang beranggapan bahawa tingkah laku positif tidak begitu merumitkan. Murid yang mempunyai perasaan ingin tahu yang keterlaluan boleh menyebabkan gangguan terhadap rakan-rakan yang lain serta mengganggu guru untuk menjelaskan topik dengan lebih lanjut. tingkah laku bermasalah negatif merangkumi tingkah laku yang menghalang(bergantung). 2. Lagipun. Selain itu. cepat belajar. pintar cerdas dan proaktif. Manakala. cepat belajar. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti ialah tingkah laku ingin tahu.2. Soalan yang ditanya serta jawapan yang dijawab akan menyebabkan murid-murid yang lain merasa bingung. ramai beranggapan terutamanya ibu bapa menganggap perkara sebegini makin menyenangkan kerja dan mengurangkan tanggung jawab guru di bilik darjah. pintar cerdas dan proaktif.0 JENIS-JENIS TINGKAH LAKU BERMASALAH Selalunya. Lebih teruk sekiranya murid-murid lain langsung tidak dapat menguasai topik kerana mendengar soalan yang tidak sepatutnya ditanya ataupun keluar daripada topik.1 TINGKAH LAKU BERMASALAH POSITIF Seperti yang telah dinyatakan. ia mengganggu kelancaran proses Pengajaran dan Pembelajaran yang berlangsung.

di mana sebuah kelas susah untuk berjalan dengan lancar jika pelajar-pelajar ini gagal dikawal. keadaan bilik darjah menjadi tidak seimbang kerana murid tersebut sudah pun menguasai topik yang diajar. tingkah laku disruptif serta tingkah laku distruktif. Murid lebih suka duduk di sudut dan berkhayal serta tidak mempunyai hubungan yang bagus dengan rakan sekelas.Bagi murid yang pintar cerdas pula. Tingkah laku disruptif merupakan kelakuan yang boleh menyebabkan gangguan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Tingkah laku bergantung merupakan kelakuan yang membahayakan diri sahaja dan tidak membahayakan pelajar lain. murid sebegini sangat inginkan perhatian daripada guru. Selain itu. Antara kelakuan yang termasuk dalam tingkah laku disruptif ialah hiperaktif. pergantungan berlebihan juga merupakan salah satu kelakuan yang merumitkan keadaan di dalam bilik darjah. Bagi murid ini. Biasanya. bising juga termasuk dalam tingkah laku disruptif di mana murid tidak menumpukan perhatian malah membuat bising semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. Antara kelakuan yang termasuk dalam tingkah laku bergantung ialah kebimbangan. Murid yang hiperaktif akan mengganggu rakan-rakan sekelas yang lain seperti berlari di dalam kelas. Selain daripada itu. mengganggu rakan dan sebagainya. Contohnya. murid terlalu mengharapkan nota daripada guru dan tidak berusaha dalam pembelajaran. Selain itu. 2. Kelakuan agresif secara lisan atau fizikal juga termasuk dalam tingkah laku disruptif. murid juga merasa rendah diri serta kurang berkeyakinan. Murid yang mengalami kebimbangan tidak dapat memberi perhatian semasa dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran. tiada gunanya untuk pergi ke sekolah kerana perkara yang diajar adalah perkara yang sudah lama diketahui.2 TINGKAH LAKU BERMASALAH NEGATIF Tingkah laku bermasalah negatif boleh dibahagikan kepada tiga iaitu tingkah laku bergantung. Contohnya. kelakuan yang termasuk dalam tingkah laku bergantung ialah pengasingan diri iaitu murid tidak mahu terlibat dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran. Murid sebegini tidak mempunyai keyakinan diri ataupun memang tidak mempunyai keinginan untuk belajar sendiri. Seterusnya. Tingkah laku ini . Akhir sekali ialah tingkah laku distruktif iaitu tingkah laku yang paling serius dalam ketiga-tiga tingkah laki bermasalah ini. Perkataan distruktif dipinjamkan dari perkataan Bahasa Inggeris iaitu destructive yang bermaksud membinasakan atau merosakkan. murid menggunakan perkataan kesat bagi kelakuan agresif secara lisan.

geng dan kumpulan liar tertentu di dalam sekolah mahupun di luar kawasan sekolah juga merupakan antara kelakuan yang termasuk dalam tingkah laku distruktif. buku teks atau buku kerja. Ini menyebabkan murid-murid lain tidak berminat untuk turun ke sekolah dan sekolah bukan lagi tempat yang selamat. sudah tentu murid tidak membuat latihan yang diberikan di dalam kelas. Selain itu. Antara kelakuan yang termasuk dalam tingkah laku ini ialah permusuhan yang nyata. murid yang mempunyai klik. alasan yang diberikan tidak kurang wajar dan tidak boleh diterima. Perkara ini merupakan perkara yang boleh menggugat keharmonian di sekolah.bukan sahaja merosakkan diri. Jika terlupa untuk membawa buku latihan atau buku kerja. Kadang-kadang. murid yang lupa membawa buku juga merupakan contoh tingkah laku bermasalah seperti lupa membawa buku latihan. ‘vandalisme’ bermaksud perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Menurut Kamus Dewan Edisi Empat. Cara murid berkomunikasi tidak semestinya secara lisan. Ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan yang boleh menyebabkan kecederaan. ia akan melibatkan sekolah mendapat rugi serta banyak kemudahan tidak boleh digunakan dengan sempurna. Seterusnya. Seterusnya. Paling teruk. Selain itu. Adanya kumpulan liar. rakan malah masyarakat serta sekolah. Contohnya. Apabila berkongsi buku teks dengan rakan. Sekiranya murid membuat vandalisme. geng dan klik boleh menyebabkan permusuhan di antara satu sama lain mengikut kumpulan atau geng masing-masing. vandalisme juga merupakan kelakuan yang termasuk dalam tingkah laku distruktif. murid yang terlibat boleh disabitkan kesalahan di bawah jenayah juvana. mereka akan memberikan alasan bagi menjelaskan keadaan tersebut berlaku. Selain itu. 3. antara tingkah laku bermasalah ialah murid tidak menyiapkan kerja rumah atau tugasan yang telah diberikan oleh guru.0 CONTOH-CONTOH TINGKAH LAKU BERMASALAH Terdapat pelbagai contoh tingkah laku bermasalah termasuk murid berkomunikasi di antara satu sama lain di bilik darjah semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. perkara sebegini juga punca berleluasanya kes buli di kalangan murid. murid menghantar nota bertulis kepada rakan yang lain dan rakan tersebut membalas nota yang diberikan. sudah pasti ia akan mengganggu rakannya tersebut. Biasanya. .

Kegagalan pelajar untuk melawan sikap ini telah mengundang pelbagai masalah kepada guru dan pelajar lain.0 PUNCA-PUNCA TINGKAH LAKU BERMASALAH Di peringkat sekolah. Selalunya. Selain itu. Perlakuan negatif pelajar adalah berpunca daripada sikap ingin tahu yang telah disalahgunakan oleh pelajar untuk belajar perkara-perkara yang lain. Tingkah laku sedemikian dianggap kurang sopan dan tidak menghormati guru dan rakan-rakan. Begitu juga dengan tutur kata sopan dan sebagainya. Ini disebabkan pelajar kurang mendapat contoh yang nyata untuk sesuatu nilai itu diterima dalam logik akal mereka. iaitu masa mereka berada diluar peraturan dan undang-undang sekolah. Ada sesetengah murid gemar menggunakan bahasa yang kesat di depan rakan-rakan. murid yang menggunakan bahasa kesat tersebut ialah murid lelaki dan sengaja menyebutnya di depan murid-murid perempuan. Peribadi tersebut akan merosak nilai yang telah diterapkan sewaktu disekolah. Pelajar juga sering melakukan sesuatu tindakan negatif kerana inginkan perhatian daripada guru dan pelajar lain. kebanyakannya disebabkan oleh pelajar sendiri. Perkara ini terdapat dalah heriaki Keperluan Marslow dimana keperluan individu harus dipenuhi untuk memastikan individu berada dalam ruang yang selesa. Sebilangan kecilnya berlaku kerana masalah keluarga.Malas membuat latihan kelas juga merupakan tingkah laku bermasalah. Murid ini lebih gemar berbual-bual antara satu sama lain. Punca kedua iaitu masalah keluarga juga merupakan perkara yang amat penting ini kerana pelajar menghabiskan separuh masa mereka dirumah. punca-punca utama salah laku dikenal pasti. murid ini juga akan mengganggu rakan lain yang ingin membuat kerja yang diberikan. Sebagai contoh jika guru mengajar merokok merupakan perkara yang tidak elok dan membahayakan kesihatan tetapi bapa pelajar itu merokok dihadapnya pada setiap masa dirumah maka pengajaran yang diberikan oleh guru itu akan menjadi sia-sia. pengaruh persekitaran dan kecuaian sekolah. Jika ibu bapa pelajar sibuk dan mengabaikan anak mereka terutamanya yang berada disekolah rendah ini akan membentuk satu peribadi yang bebas didalam diri mereka. Secara umumnya seseorang individu akan memberontak apabila keperluan kendiri dan kasih sayangnya tidak dipenuhi. 4. Pada umumnya pelajar sering melakukan sesuatu yang dianggap baru dan menyebabkan berlakunya tingkah laku negetif. ini kerana ibu bapa boleh .

Persekitaran tempat tinggal dan sekolah juga memainkan peranan dalam tingkah laku bermasalah negetif ini. Perasaan yang kurang sihat ini merupakan salah satu punca yang menimbulkan masalah disiplin di dalam bilik darjah. sebaliknya keadaan ini mewujudkan suasana sosioemosi yang kurang sihat. Pelajar yang mentah dalam penilaian mengenai kebaikan dan keburukan akan mudah terpengaruh dengan satu perbuatan yang dianggap seronok berbanding perbuatan yang menuju kearah kebaikan. Ini berlaku apabila murid merasa bosan hingga mereka memberontak dan mencetuskan masalah didalam bilik darjah. gelisah dan takut pada guru. Dibawah kepimpinan jenis ini. Contohnya kerusi meja terlalu sesak. Penggunaan Pendekatan dan Strategi mengajar yang kurang sesuai. ini berlaku sekiranya pihak sekolah gagal membimbing pelajar bermasalah ini dan kurangnya perhatian daripada guru-guru. cuaca terlalu panas. Keadaan fizikal yang kurang selesa ini akan menjadikan murid-murid gelisah. tidak teratur. cahaya kurang cukup. Punca ini menjadi semakin teruk apabila pelajar dibesarkan dalam keadaan persekitaran yang tidak sihat atau dalam masyarakat yang tidak mementingkan pelajaran. Padangan negetif guru-guru terhadap murid bermasalah seharusnya diubah dan bimbingan harus diberikan jika pelajar menunjukkan sikap luar biasa di kelas ataupun dipersekitaran sekolah. udara dan tempat kurang bersih dan sebagainya. Keadaan fizikal bilik darjah yang kurang selesa. interaksi dua hala di antara guru dan murid tidak dapat diwujudkan.dikatan guru kedua kepada pelajar dan merupakan orang yang terdekat yang dapat memberikan contoh maujud kepada mereka. Perasaan murid yang kurang selesa merupakan punca masalah disiplin yang berlaku. Muridmurid sentiasa merasa bimbang. Perkara ini merupakan kelemahan guru dalam mewujudkan suatu suasana pengajaran yang kondusif dan ceria. Selain itu secara terperinci terdapat juga beberapa punca yang lain yang menyebabkan wujudnya masalah salah laku disekolah iaitu. Kecuaian pihak sekolah juga menjadi punca tingkah laku negetif. Kecenderungan pelajar untuk mencontohi segala perbuatan dan percakapan telah dibuktika melalui teori Albert Bandura iaitu teori Peniruan. guru mengamalkan kepimpinan bercorak autokratik dan mengawal disiplin murid secara kuku besi. Percakapan lucah sering kali diperlajari oleh pelajar melalui peniruan dan ini menyebabkan mereka tidak takut untuk mentuturkannya apabila berada disekolah. Hubungan guru dengan murid kurang baik dan kurang mesra. Misalnya. .

Bilangan murid yang ramai dalam sesebuah bilik darjah pula menimbulkan masalah disiplin. Dalam keadaan bilanagan murid yang ramai ini. kemudiannya menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. murid-murid ini terpaksa meniru kerja murid yang lain atau tidak langsung membuat tugasan. rakan sebaya dan alam sekitar. Kerja kelas diberikan pun tidak dapat disempurnakan kerana tidak sanggup mengikuti pelajaran secara sepenuhnya. berkeliaran. . Untuk mengelakkan hukuman daripada guru.Sahsiah guru yang kurang meyakinan. Aspirasi sekolah yang terlalu tinggi. seperti membua bising. berbual-bual dengan rakan sedarjah. Murid-murid ini sering mengantuk dan tidak cergas mengikuti pelajaran dan akibatnya tidak berupaya menyempurnakan tugasan yang diberikan. Ini kerana murid-murid yang tidak berupaya mencapai aspirasi sekolah sebagaimana yang diharapkan biasanya lebih cenderung untuk menibulkan masalah disiplin. membaca buku lucah dan sebagainya adalah mudah dicontohi oleh murid-murid mereka. Murid-murid yang kurang sihat dan tidak mendapat masa rehat yang mencukupi akan menghadapi kesulitan untuk menumpukan perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. bergaduh. Pengaruh negative dari keluarga. bercakap kasar. Murid-murid yang tidak dapat layanan yang wajar daripada guru ataupun tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajarkan akan merasa bosan dan kecewa. membuli rakan sedarjah. Pengaruh negative seperti berjudi. Kesihatan murid yang kurang baik. Murid-murid yang nakal akan sering menimbulkan masalah disiplin dengan tujuan membuli guru yang kurang tegas. tidur dalam kelas dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang kurang sihat ini akan dibawa oleh mereka ke sekolah. ponteng kelas. Pihak sekolah yang amat menekankan pencapaian dan prestasi akademik akan menggalakkan murid-murid yang kurang cerdas menimbulkan masalah disiplin sekolah. Murid-murid mudahdipengaruhi oleh tingkah laku daripada ahli keluarga atau alam sekitar. kawalan kelas adalah rumit dan sukar bagi guru member perhatian kepada setiap murid semasa melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan menimbulkan masalah disiplin semasa mereka belajar. Guru yang kurang berpengalaman dan kurang tegas atas disiplin bilik darjah tidak akan mendapat penghormatan dan kepercayaan daripada murid-murid.

5. Terdapat beberapa kaedah pengurusan masalah dan disiplin di dalam bilik darjah yang boleh diguna pakai iaitu pactoral care.0 PELBAGAI KAEDAH PENGURUSAN MASALAH DAN DISIPLIN DI DALAM BILIK DARJAH Masalah disiplin bilik darjah yang gagal ditangani oleh guru akan bertambah serius sehingga berkemungkinan menjadi jenayah seperti kecurian. pengurusan tingkah laku dan sokongan emosi.1 PACTORAL CARE Pastoral care merujuk kepada perkhidmatan jagaan kerohanian dan kaunseling yang diberikan oleh golongan paderi. sosial dan pendidikan moral. bimbingan dan pendidikan peribadi dan sosial. iaitu kaunseling. Secara keseluruhannya. Ianya merangkumi skop yang agak luas termasuk isu-isu kesihatan. . Dengan kata lain. rompakan dan sebagainya. perkembangan sosial dan moral. teknik modifikasi tingkah laku. terdapat tiga jenis strategi pastoral. Menurut Hornby. ia merupakan satu himpunan sistem. pastoral care merujuk kepada proses pendidikan yang berhubung dengan bantuan yang diberikan kepada murid-murid dari segi peribadi. Oleh itu. prosedur dan program yang bertujuan untuk memenuhi keperluan murid secara menyeluruh agar mereka berpeluang mencapai potensi masing-masing serta melengkapi diri dengan kemahiran-kemahiran penting bagi mengharungi liku-liku dalam kehidupan nanti. Perlakuan yang agresif di bilik darjah jika tidak dibendung boleh menyebabkan berlakunya kecederaan di kalangan murid mahupun guru. Kaunseling bermaksud membantu murid-murid secara individu atau kelompok untuk menangani masalah yang sedang dihadapi serta mengurus kehidupan dengan lebih berkesan. Antara kemahiran-kemahiran yang penting termasuk mendengar. Manakala dalam konteks pendidikan pula. pastoral care bermaksud amalan guru dari segi menjaga kebajikan peribadi dan sosial muris-murid bawah tanggungjawabnya. dan pemimpin-pemimpin agama kepada penganut-penganut Kristian dalam seting berasaskan agama. bimbingan akademik dan vokasional. pengurusan disiplin bilik darjah merupakan aras pertama dalam sistem disiplin sekolah. kaunseling. member dorongan dan bersifat sebagai seorang kawan. 5. member sokongan moral. pastoral care dianggap sebagai cirri utama pendidikan yang ditawarkan kepada semua murid. Justeru. Hall dan Hall (2003).

terdapat satu jawatankuasa khas diwujudkan di sekolah yang dikenali sebagai jawatankuasa pastoral care dan bimbingan (Wettasinghe. Perkhidmatan yang positif akan mewujudkan suasana yang sihat dan prihatin di mana murid-murid berasa selamat. Mengikut kebiasaan. guru disiplin adalah pengerusi jawatankuasa tersebut. dan agensi luar biasanya berbentuk maklumat penting yang berkaitan. diintegrasikan dalam tutorial oleh tutor. emosi dan sosial. 5. kualiti perkhidmatan pastoral care yang ditawarkan mempengaruhi etos dan iklim sekolah secara keseluruhan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ditawarkan di semua sekolah menengah dan kebanyakkan sekolah rendah seluruh negara ini. kes-kes tertentu seperti mereka yang menghadapi masalah pembelajaran. ia juga berasaskan prinsip-prinsip hubungan guru-murid dan murid-murid yang baik dan saling menghormati.2 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Bimbingan dan kaunseling merupakan dua strategi yang terangkum di bawah pastoral care. atau disampaikan sebagai satu mata pelajaran yang berasingan oleh guru bimbingan. akademik atau kerjaya. banyak sekolah rendah juga mempunyai guru bimbingan dan kaunseling yang terlatih berikutan keputusan Jemaah Menteri pada akhir tahun 2002 untuk melatih guru-guru sekolah rendah melalui Kursus Dalam Perkhidmatan 14 minggu (KDPM 14M) . Ahli-ahli jawatankuasa tersebut bekerjasama dengan ahli-ahli jawatankuasa tersebut berkerjasama dengan ahli-ahli jawatankuasa disiplin di peringkat sekolah. Bantuan yang diberikan oleh guru kelas. Hari ini. sosial. dalam Myint Swe Khine et al. tutor peribadi. Oleh itu. 2004). Di samping itu. Malahan sejak tahun 1996 kebanyakan sekolah menengah sudah mempunyai kaunselor sepenuh masa dengan penguatkuasaan dasar yang berkaitan. dihargai dan digalakkan untuk berkembang dari segi akademik. pendekatan yang digunakan adalah soft approach seperti kaunseling bertujuan membantu murid-murid menyelesaikan masalah mereka. guru bimbingan dan kaunseling. Selain daripada itu. emosi dan tingkah laku akan dirujuk oleh guru-guru untuk menjalani sesi kaunseling.. bagi pendidikan peribadi dan sosial pula isu-isu penting boleh diserapkan merentasi kurikulum oleh guru mata pelajaran yang berkeaan. Menurut ahli teoris.Bimbingan pula adalah untuk membantu muird-murid secara individu atau kelompok membuat keputusan berhubung dengan hal-hal peribadi. guru bimbingan dan kaunseling dan sebagainya.

2. kaunseling merupakan proses pertemuan secara bersemuka di antara seorang pengajar yang memainkan peranan sebagai kaunselor. potensi dan keupayaannya. ialah proses interaksi yang membolehkan individu memahami ciri dan situasinya. Menurut Arbuckle (1965). Mengikut kamus dewan (1998). Mengikut Crow dan Crow (1983). Bimbingan. Sebagaimana yang dihuraikan oleh G. Konsep bimbingan dan kaunseling 1. dengan tujuan membawa perubahan tingkah laku pelajar itu kearah . beliau menulis : “Bimbingan merangkumi aspek-aspek otientasi. mengikut Shertzer dan Stone (1968). Berdasarkan huraian diatas. bimbingan. inventori. tetapi menolongnya memahami kelebihan dan kelemahannya. Manakala. 4. Partterson dan Eisenberg (1983) menghuraikan kaunseling sebagai proses pertemuan secara bersemuka di antara seorang kaunselor dengan kliennya yang membawa perubahan klien pada akhirnya. Di peringkat institusi pendidikan. kita boleh rumuskan bahawa konsep bimbngan adalah saling berkait dengan konsep kaunseling. akademik. dengan seorang pelajar (disebut sebagai klien) yang menghadapi masalah peribadi. kaunseling merupakan penempatan dan perkhidmatan. S Belkin dalam bukunya Practical Counselling in the schools. 5. kaunseling bukan bertujuan menolong klies meyesuaikan diri dengan alam sosial. kaunseling merupakan proses teratur yang melibatkan perbncangan rapi tentang masalah yang dihadapi oleh seseorang dan usaha mengatasi atau menyelesaikannya menerusi bimbngan dan nasihat. kaunseling merupakan sebahagian proses daripada perkhidmatan. 6. atau ‘guidance’ dalam bahasa inggeris bermaksud memberi panduan atau nasihat kepada seseorang. 3.Guru Bimbingan Sekolah Rendah dua tahun lalu. 7. KDP 14M juga terbuka kepada guru-guru sekolah menengah. di bawah konteks pendidikan merujk kepada bantuan atau pertolongan yang diberikan dengan betul kepada pelajar yang berkenaan. Kaunseling. Kesimpulannya. maklumat pendidikan dan kerjaya.” 8.

Kaunseling ialah interaksi di antara kaunselor dengan pelajar berdasarkan hubungan mesra dan kepercayaan. Bimbingan merangkumi segala aspek seperti orientasi. Tiap-tiap pelajar yang menghadapi masalah harus diberi peluang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. tidak akan timbul semula. Ia akanmenjadi berkesan apabila dirancang secara sistematik dan teratur. . Prinsip-prinsip bimbingan dan kaunseling 1. Bimbingan dan Kaunseling hendaklah dijalankan dalam situasi bersendirian di antara kaunselor dan pelajar sahaja. termasuk memilih tempat perbincangan. iaitu kerjasama harus wujud bukan sahaja di antara kaunselor dan pelajar yang memerlukan bimbingan.menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Segala perkara yang dibincangkan haruslah dirahsiakan. 7. 4. termasuk rakan sejawat dan ibubapa yang berkenaan. 8. status sosial. penempatan. Sesi kaunseling hanya boleh dijalankan di antara kaunselor dan kliennya di dalam bilik yang disediakan khas. tetapi juga di antara kaunselor dengan pihak pentadbiran. demi memelihara hak pelajar. 6. latar belakang dan agama atau kepercayaannya. kaunseling. 2. tanpa mengira kaum. 5. Segala maklumat pelajar adalah dianggap sulit dan hanya boleh didedahkan kepada pihak yang bersama membantunya sahaja. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling hanya boleh diberi kepada pelajar yang sudi rela menerimanya dan tidak boleh dipaksa. sama ada akademik ataupun emosi sosial. Tindakan susulan hendaklah dirancangkan selepas proses perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling agar memastikan masalah yang dihadapi. tunjuk ajar dan nasihat serta tindakan susulan. 3. Bimbingan dan Kaunseling harus diuruskan mengikut etikanya. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling ialah tanggungjawab bersama. 9. inventori. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling haruslah diuruskan mengikut prosedur dan pertauran atau tatacara yang ditetapkan.

Member nasihat supaya membantu pelajar memilih kerjaya yang sesuai pada masa depan. Melayan keperluan-keperluan pelajar kea rah perkembangan potensi mereka secara optimum. 7. sama ada akademik ataupun emosi sosial yang diahadapinya. Mendorongkan pelajar menghadapi masalah dengan tabah hati dan berusaha menyelesaikannya dengan penuh keyakinan. . Menyedari pelajar bahawa ada orang yang rela membantunya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Di antara objektif yang lain ialah : 1. 3. 6. 5. Erkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling hanya boleh diuruskan oleh kaunselor yang bertauliah atau pengajar bimbingan yang terlatih.10. Menolong pelajar memahami kekuatan dan kelemahannya agar mereka dapat menyesuaikan diri mengiut kebolehannya serta memilih dan merancang masa depan dengan berkesan. iaitu orang yang mahir serta berupaya membimbing klien dirinya menyelesaikan masalah akademik ataupun masalah peribadi. Menolong pelajar memahami dan membentuk nilai. Objektif-objektif bimbingan dan kaunseling Objektif utama Bimbingan dan Kaunseling ialah menolong pelajar menyelesaikan masalah. 8. sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya sekolah dan norma masyarakat. 2. Menolong pelajar membentuk konsep kendiri positif. Mengubah tingkah laku bermasalah pelajar dan seterusnya membentuk tingkah laku yang diingini. 4.

Menganjurkan kem motivasi bagi pelajar yang mempunyai motivasi rendah untuk belajar. dan membimbingnya memikir masalah dari pelbagai sudut. demi membolehkannya memahami pelbagai cara yang boleh dipilih untuk menyelesaikan masalah peribadi. 10. Konsep bimbingan dan kaunseling kadangkala disalahertikan sebagai satu sesi digunakan untuk menganalisis dan mengkriti kesalah pelajar. Membantu kliennya menguasai pelbagai kemahiran asas untuk adaptasi dan penyesuaian diri 3. Secara ringkasnya. Konsep Bimbingan dan Kaunseling yang sebenar ialah kaunselor hanya perlu mendengar dan memahami masalah yan dihadapi oleh kliennya. Bimbingan dan Kaunseling ialah :1. pembelajaran atau kerjaya yang dihadapinya melalui usaha diri sendiri. Dapat menggunakan potensi dan pelbagai sumber yang sedia ada untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam kehidupan. Memupuk kebolehan menyelesaikan masalah sendiri 2. . 11. Member nasihta supaya membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif atau jurusan yang sesuai mengikut potensi dan minatnya. Member tunjuk ajar supaya pelajar dapat mengatasi masalah akademik.9. Matlamat utama Bimbingan dan Kaunseling Berdasarkan objektif-objektif Bimbingan dan Kaunseling yang dihuraikan maka matlamat utamanya ialah memberikan bimbingan dan saranan penyelesaian supaya pelajar dapat menggunakan nasihat dan hasil saranan perbincangan dengan kaunselornya untuk menyelesaikan masalah peribadi. pembelajaran atau kerjaya yang dihadapinya. dan seterusnya meningkatkan prestasinya dalam bidang pelajaran yang dahulu dinilai lemah. member ajaran ataupun memaksa pelajar yang berkenaan supaya menurut cara penyelesaian yang dicadangkan oleh kaunselor. menentukan punca kesalahan.

di antara tujuan-tujuan kaunseling individu yang dapat disimpulkan ialah untuk menjalin hubungan baik di antara kaunseling dengan klien. Mengikut Cottle dan Downie (1970).Jenis Bimbingan Jenis bimbingan boleh dibahagikan kepada dua iaitu bimbingan individu ataupun bimbingan berkelompok. Di peringkat sekolah. membantu pelajar supaya membuat keputusan secara rasional dan praktikal dan menyelesaikan masalah dengan berkesan atau mencegah masalah kritikal menimbul. di mana kaunselor berusaha menolong kliennya memahami diri sendiri dan menerima masalah yang dihadapinya. Apabila pengajar mendapati bahawa terdapat ramai pelajar menghadapi masalah yang serupa. bimbingan secara individu merujuk kepada proses perhubungan bersemuka di antara seorang pelajar dengan seorang pengajar bimbingan yang menyediakan peluang untuk sesuatu situasi temu bual dengan tujuan membantu pelajar yang berkenaan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi. . kaunseling di bawah bimbingan secara individu merujuk kepada proses perbincangan di antara seorang kaunselor dan seorang kliennya. sehingga dia membuat keputusan daripada pilihan-pilihan yang boleh membantunya mengatasi masalah. Oleh itu. bimbingan secara kelompok adalah lebih sesuai digunakan. Shertzer dan Stone (1981) merujuk kaunseling secara individu sebagai proses interaksi yang menyediakan hubungan bermakna diantara diri dengan persekitaran dan menghasilkan pencapaian matlamat serta mewujudkan nilai-nilai yang sesuia untuk tingkah laku pada masa kelak. Blackhma (1977) menjelaskan kaunseling secara individu sebagai hubungan dan kerjasama unik di antara seorang kaunselor dan seorang klien yang akan diberi peluang menghayati. dan seterusnya membuat pemilihan daripada alternatif-alternatif yang disarankan. berfikir dan berubah mengikut cara yang boleh memberinya manfaat. atau mengubah tingkah laku negatif kepada positif. membantu pelajar membina kemahiran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalah diri sendiri. dengan harapan dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah diri sendiri.

Terdapat beberapa teknik untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak wajar. A Mahler dan E. guru seharusnya mengurangkan tingkah laku yang tidak wajar itu ataupun menghapuskannya sama sekali. Tetapi. Dyer dan Vocind (1973) menyatakan kaunseling kelompok sebagai perubahan sosial dan psikologi setiap individu. kehilangan keistimewaan. penghapusan.3 TEKNIK MODIFIKASI TINGKAH LAKU Secara amnya. bagi muris-murid yang mempunyai masalah tingkahlaku bermasalah. modifikasi tingkah laku merujuk kepada penggunaan teknik-teknik pembelajaran asas untuk mengubah tingkah laku manusia. teguran. 5. menghuraikan kaunseling kelompok sebagai ‘proses sosial tentang masalah perkembangan dan sikap para pelajar di bawah keadaan terkawal. Isi kandungan kaunseling kelompok merangkumi keperluan dan minat bersama dalam kalangan kebanyakan pelajar’. Teknik yang biasanya digunakan untuk melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling secara berkelompok ialah pemerhatian atau soal selidik dalam peringkat pembentukan kumpulan. . sama ada dalam bidang akademik atau bidang sosial. bimbingan dan kaunseling kelompok boleh dirumuskan sebagai proses mencari alternatif untuk membantu sekumpulan pelajar yang menhadapi masalah yang serupa. time-out dan juga hukuman. Di antaranya ialah pengukuhan kebezaan. sama ada meningkatkan tingkah laku yang wajar atau mengurangkan tingkah laku yang tidak wajar. Pengukuhan kebezaan ditakrifkan sebagai proses pengukuhan tingkah laku yang wajar tetapi pada masa yang sama tidak mengukuhkan tingkah laku yang tidak wajar. Penghapusan pula merujuk kepada ketidaksinambungan atau penahanan pengukuh yang sebelum ini merupakan pengukuhan bagi sesuatu tingkah laku. Caldwell dalam buku mereka Group Counseling in Secondary Schools. Carl Rogers (1970) menjelaskan kaunseling di bawah Bimbingan Kelompok sebagai orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalisasikan setiap orang pelajar mengikut kehendak kumpulannya. Berdasarkan huraian-huraian di atas. iaitu mengubah tingkah laku dan pengalamnnya dengan individu yang lain serta persekitarannya.C. dan sesi sumbangsaran.

pengenepian. Ia hanya berkesan sekiranya keistimewaan yang kehilangan itu merupakan konsekuen semulajadi atau logikal. Pengasingan pula bermaksud murid yang berkenaan keluar dari bilik darjah dan pergi ke satu bilik yang terpencil. . Shea dan Bauer. Selain itu. Pengenepian pula ialah murid yang berkenaan tidak dibenarkan memerhatikan rakan sekelas yang sedang melakukan aktiviti. Ia bermaksud mengeluarkan murid daripada seting yang memperkukuhkan kepada satu seting yang lain yang tidak bagi satu tempoh masa yang khusus dan terhad. Seelok-eloknya disertai dengan satu pernyataan sebagai alternatif kepada tingkah laku yang kurang ajar. Manakala Lweellen dalam Walker. time-out juga adalah salah satu daripada teknik-teknik untuk mengurangkan atau menghapuskan tingkah laku bermasalah. pengenepian dan juga pengasingan. Pemindahan keadaan rangsangan yang bersifat pengukuhan dan ketidakendahan atau penghapusan. 2004 menyenaraikan lima jenis time-out seperti pemulauan. Shea dan Bauer. Time-out berbentuk pemerhatian ialah murid dikehendaki untuk membuat pemerhatian terhadap aktiviti yang dilakukan di dalam kelas tetapi dilarang untuk mengambil bahagian. 2004 pula mengkategorikan time-out kepada tiga jenis iaitu time-out berbentuk pemerhatian. Wajar jikalau ingin berhentikan tingkah laku yang kurang wajar dengan serta merta. Kehilangan keistimewaan pula berbentuk intervensi pengurusan tingkah laku yang negatif. pemerhatian kontingen. memekik. melaung murid yang melakukan salah laku.Teguran pula bermaksud memarahi. Ia juga dikenali sebagai kos respon. Haris dalam Walker. namum mempunyia akibat positif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful