P. 1
Politik Dan Kenegaraan Islam

Politik Dan Kenegaraan Islam

|Views: 1,849|Likes:
Published by Mikail Longhunt

More info:

Published by: Mikail Longhunt on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM

Dasar-Dasar Pemerintahan Isalam Di Malaysia : Diantara Teori Dan Realiti Dari Aspek :

Sumber Pemerintahan
Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara tadi, maupun hal-hal yang menjadikannya perbezaan sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarchi. Bahkan, Islam tidak mengakui sistem monarchi, maupun yang sejenis dengan sistem monarchi. Kalau sistem monarchi, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti kalau mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh ridla dan bebas memilih. Sistem monarchi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Dan kadangkala raja hanya simbol bagi umat, dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, sebagaimana raja-raja di Eropah. Atau kadangkala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum. Dimana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya, sebagaimana raja di Saudi, Maroko, dan Yordania. Lain halnya dengan sistem Islam, sistem Islam tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Disamping khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan membolehkan memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya. Namun, khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan mereka bai'at dengan penuh redha agar menerapkan syari'at Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat. Disamping itu, dalam pemerintahan Islam tidak mengenal wilayatul ahdi (putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara mengambil pemerintahan yaitu dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam, dengan penuh ridla dan bebas memilih. Para ilmuwan Muslim membahaskan masalah ini dengan panjang lebar. Ada berpendapat menyatakan Islam tiada sama dengan demokrasi, ada juga yang berpendapat ia adalah sama dengan demokrasi. Ada berpendapat, di sana ada persamaan dan juga perbezaan.Fahmi Huwaidi dalam bukunya al-Islam wa al-Dimuqratiyah menjelaskan bahawa dua keadaan yang menjadi kesalahan besar kepada Islam iaitu ketika seseorang yang menyatakan Islam sama dengan demokrasi dan ketika ia menyatakan Islam menentang demokrasi. Sesungguhnya perkara ini memerlukan kepada kebebasan dan penjelasan yang mendalam. 1

Demokrasi ialah kesepakatan rakyat untuk memilih sebahagian orang yang akan memerintah dan mengatur urusan mereka. bahasa dan kebudayaan.termasuklah kepentingan ini ialah : i. Beliau juga menjelaskan bahawa Islam tidak dapat disamakan dengan sistem-sistem yang lain sama ada faham autokrasi. Jaminan berpelembagaan untuk kebebasan berkumpul dan luahan pendapat dan hak-hak kebebasan lain-lain yang akan membantu menjamin siapa yang akan membuat keputusan atau dipilih untuk buat keputusan supaya boleh memilih dari pilihan-pilihan yang terbaik. digunakan untuk membela kepentingan sesetengah kelompok yang kuat dan meruntuhkan nilai-nilai murni termasuk nilai-nilai murni demokrasi itu sendiri. Oleh itu. Umat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. jenis. kepentingan hak untuk samarata ii. Meskipun demokrasi Barat memiliki kelebihan-kelebihan. Menurut Islam. tetapi ia tidak memiliki sebarang prinsip yang membatasinya atau nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupannya seperti kebebasan mutlak. Menurut demokrasi Barat. maka sistem demokrasi yang digambarkan sebagai terbaik menjadi lebih kejam daripada kediktatoran.Umat tidak boleh bertindak melebihi batas-batas yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Prinsip undang-undang iv. Apabila perkara ini terjadi. Ini adalah untuk memastikan keputusan kolektif dipersetujui oleh sebilangan suara yang secukupnya untuk membuat keputusan tersebut. Ini disebabkan kekuasaan tertinggi dalam Islam sangat utuh dan mantap yang berpadu kepada umat dan syariat Islam. Dyiauddin al-Ris dalam bukunya yang bertajuk Nazariah al-Siyasah al-Islamiah menyebut: Kalimat ³bangsa´ atau ³rakyat´ dalam sistem demokrasi hanya terhad dalam rakyat negara tërsebut atau dikenali sebagai ³Nasionalisme´. teokrasi dan demokrasi dengan pengertian yang sempit.Dengan cara itu rakyat terhindar daripada memilih seorang pemimpin yang tidak mereka kehendaki dan dari sistem yang menindas mereka. Matlamatnya adalah untuk material semata-mata manakala Islam meliputi kerohanian dan kebendaan dengan memberi semua keperluan tersebut secara seimbang. umat dan syariat merupakan pemegang kekuasaan penuh dalam negara Islam. iii. ³umat´ tidak harus terikat oleh sesuatu tempat. 2 . Umat boleh membuat dan membatalkan undang-undang dan segala keputusan meskipun keputusan itu bertentangan dengan norma-norma susila atau bertentangan dengan kepentingan manusia secara keseluruhan.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Dr. Demokrasi boleh difahami sebagai satu sistem yng mempunyai undang-undang berprosedur yang mengkhususkan siapa yang berwibawa untuk membuat sesuatu keputusan secara kolektif dan melalui prosedur apakah yang harus digunakan untuk membut keputusan.. yang hidup dalam satu iklim di mana individu-individu di dalamnya terikat oleh ikatan darah. Bangsa tersebut dibatasi oleh sempadan geografi. darah atau bahasa tetapi terikat dalam bentuk akidah. kepentingan golongan majoriti yang memerintah dan jaminan kepada hak minoriti.Demokrasi mengandungi prosedur-prosedur demi untuk mencapai keputusan secara kolektif dalam suasana menjamin penyertaan secara maksima yang boleh tercapai bagi mereka yang berkepentingan. kekuasaan rakyat adalah secara mutlak. Perkara ini berbeza dengan Islam yang mana kekuasaan itu tertakluk kcpada undang-undang Islam.

perlu disesuaikan amalan demokrsi dengan pengalaman sejarah dan suasana objektif tempatan. keadilan. 3 . malah melakukan keterlaluan-keterlaluan yang melampau dalam pemerintahannya seperti penghinaan terhadap Yang Dipertun Agung. trend autoritarian bukan sahaja menular dalam kerajaan tetapi dalam Umno juga. Seharusnya difahami bahawa demokrasi mutlak adalah idealisme yang tidak mungkin tercapai sepenuhnya. kewujudan elitis politik. definisi sedemikian yang difahami dari demokrasi adalah amat sesuai dengan nilai-nilai syura yang diamalkan dalam ajaran Islam. Ini menambahkan lagi kecurigaan terhadap demokrasi.Jauh daripada memperkenalkan pembaharuan politik dan demokratik. sensitiviti isu-isu etnik yang jika tidak dikawal perdebatan awam tentangannya akan memudaratkan kestabilan sosial ii. Hujah pimpinan Umno dalam mempertahankan pembatasan demokrasi iaitu: i. Di samping itu. Ramai penganalisis yang menganggap Malaysia sebagai sebuah µrejim kacukan¶ yang tidak autoktratik tetapi tidak juga demokratik. politik demokrasi moden ialah pemerintah di mana pemerintah dipertanggungjawabkan dalam tindakan mereka dihadapan orang awam dari rakyat jelata yang bertindak secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam satu suasana persaingan dan permuafakatan. FIS dan Nahdah di atas pentas demokrasi. Demokrasi juga bukan sahaja bentuk kerajaan tetapi juga satu bentuk masyarakat. Janji yang tidak ditunaikan hari ini terbantut dengan wujudnya realiti-realiti seperti survival politik. Berlakunya jurang antara demokrasi yang ideal sebagaimana ianya difahami dengan kenyataan yang berlaku dalam suasana demokrasi hari ini. Bagi Lim Kit Siang. Bahkan demokrasi terkenal dengan sikap menabur dan mengkhianati janji. Bagi Tun Suffian.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Demokrasi sebenarnya cara atau metode bagi menghalang sokongan yang memerintah untuk terus menerus menyesuaikan kuasa yang ada padanya untuk kepentingan matlamatnya sahaja. penangkapan dan pendakwaan pemimpin pembangkang. Walaupun demikian ada di kalangan pemikir Islam menganggap dengan penuh keyakinan demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Bagi pemikir-pemikir politik Islam yang utama. kurangnya penyertaan rakyat dan kegagalan mendidik orang ramai tentang demokrasi dan hak mereka. keutamaan meningkatkan taraf hidup rakyat iii. tiada kebebasan akhbar dan media. kita melihat Barat cuba menafikan kemenangan beberapa parti politik yang dikatakan Islam seperti parti Refah. Namun ada sebahagian pemikir Islam mendesak supaya umat Islam tidak berfikir secara dikatomi demokrasi mahupun diktator sahaja tanpa melihat elemen-elemen Islam seperti syura. namum ia juga mempunyai peraturan-peraturan drakonian yang membatasi pembangkangan dan yang memberi kuasa yang sangat luas kepada eksekutif. persamaan yang lebih lengkap dan mantap sifatnya dalam ajaran Islam. perlembangaan dan parlimen. kepentingan tertentu atas nama perwakilan rakyat. kegunaan kuasa polis secara besar-besaran dan pencabulan sistem kehakiman. Atau dengan kata yang berbeza sedikit. Ia memiliki keperluan luaran sebagai sebuah negara demokrasi. Demokrasi juga bermaksud kuasa politik dan segala hak politik diserahkan kepada rakyat. Di mana rakyat tidak mengambil penyertaan terhadap perwakilan tonggak pemerintahan. Ada juga melihat Malaysia sebagai 'semi -demokrasi'. Fenomena inilah yang berlaku di dalam Malaysia. pemerintahan Mahathir telah menyekat kebebasan dan Mahathir tidak bersedia untuk berbuat demikian.

terlaksananya rancangan-rancangan kita bermakna faktor-faktor ini ada pada kita. ia tidak sama dengan demokrasi Barat yng memberi kebebasan mutlak seratus peratus kepada rakyat sehingga boleh melakukan apa saja atas nama demokrasi. pengamalan demokrasi di Malaysia mengikut acuannya sendiri. mereka telah menjadi mangsa demokrasi tanpa sedikit pun memperolehi manfaat. Tetapi hanya dengan ini sahaja tidak menjamin kita akan maju. Keadilan Dan Kesaksamaan Diantara Kaum 4 .Mereka menciptakan slogan Vox populi. Mahathir Mohamad dalam Konvesyen UMNO sempena ulangtahun yang ke 50 (11 Mei 1996) menjelaskan : ³ ramai yang kononnya menerima demokrasi sebagai sistem politik tetapi kerana tidak faham apa ianya demokrasi. Bangsa-bangsa Barat cuba mendakwa bahawa demokrasi tidak cacat dan menanggapnya sebagai satu sistem yang tidak siapa boleh mempertikaikan atau mengubahnya. Beliau istilahkan sebagai µDemokrsi Asia¶.Menurutnya.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Bagi Mahathir. wawasan. bahkan ia penuh dengan kecacatan dan yang boleh membinasakan pengamalnya dan menjadikan mereka mangsa kezaliman sistem demokrasi yang tidak kurang buruknya daripada kezaliman sistem feudal atau pun sistem diktator. Tetapi percayalah demokrasi bukan suara Tuhan dan jauh daripada sempurna. demokrasi mesti disesuai dan diselaraskan dengan keadaan setiap negara dan budayanya. pendekatan yang boleh menjayakan ide-ide berkenaan dan pengurus-pengurus yang berkebolehan. Mahathir Mohamad sekali lagi menjelaskan : ³ Malaysia berjaya juga menggunakan sistem demokrasi. Untuk mencapai kemajuan kita perlu ada ide-ide yang baik.´ Bagi Mahathir. memilih kerajaan dan mempunyai pentadbiran yang berkesan. kejayaan sesebuah negara bukan bergantung kepada sistem demokrasi sahaja tetapi adalah ide-ide. µNilai Asia Baru¶ atau µDemokrasi ala Malaysia. perancangan yang rapi dan pengurus yang terbaik dalam melaksanakan pembangunan negara. Demokrasi adalah ciptaan manusia dan sudah tentu ia jauh daripada sempurna.Majunya negara kita. Mahathir juga percaya untuk membawa keutuhan sesebuah negara memerlukan demokrasi dan autoritariannisme wujud seiringan.¶ yang mementing disiplin dan mendahulukan kepentingan awam sebagai kunci untuk mencapai perpaduan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pindaan-pindaan baru kepada perlembagaan Umno seperti undi bonus kepada mereka yang dicalonkan untuk jawatan tinggi parti ± meningkatkan kuasa kepimpinan parti dan penguncupan tatacara demokratik dalam urusan dalamannya. Harus diingat juga bahawa demokrasi bukan agama Tuhan. vox Dei iaitu suara ramai adalah suara Tuhan. Walaupun ia mengamalkan demokrasi tetapi dalam beberapa hal.´ Dalam Perasmian Perhimpunan Agung UMNO tahun 1997.

Kata Umar: aku menyerumu dengan nama Allah. Kata µUmar: ³Jangan tergesagesa wahai Salman´. ini. Beliau pernah berkata kepada gabenor yang dilantiknya iaitu Abu Musa al-µAsy¶ari: ³Wahai Abu Musa! Sesungguhnya engkau hanyalah salah seorang dari orang ramai. 1/109). Lalu Umar memanggil anaknya Abd Allah. 1/55). sedangkan engkau memakai dua helai´. Sekalipun keadilan itu terpaksa dirasai kepedihannya oleh pemerintah sendiri. melainkan Allah menjadikan engkau yang paling berat menanggung beban antara mereka´. µUmar mencubanya sehingga cacat. Kerana kes itu. maka engkaulah penjaminnya maka hendaklah engkau pulangkan semula dalam keadaan yang elok dan tidak cacat´. bukan dipecat. apabila umat Islam gagal mempamerkan sistem dan perlaksanaan pemerintahan yang adil lagi saksama. Maka kata Salman: ³Sekarang kami akan dengar´. Maka kita tidak peliklah mengapa umat ini sepanjang sejarahnya amat merindui dan mencintai pemerintahan al-khulafa al-rasyidin terutama Khalifah Umar bin al-Khattab r. Shuraih yang merupakan seorang muslim yang bertakwa lagi bijak dalam penghakiman. Seseorang yang adil lagi berkelayakan itu ditabalkan. Lantas Umar bertanya: Kenapa wahai Salman?´ Jawabnya: Engkau berikan kamu semua seorang sehelai. Namun. (Ibn Qutaibah. maka bukan muslim bukan sahaja tidak mahu menerima Islam. Apabila diangkat kes ini kepada Shuraih dia berkata kepada Umar yang merupakan seorang khalifah yang berkuasa: ³Engkau telah mengambilnya dalam keadaan elok.a. Kata yahudi berkenaan: ³Aku redha dengan Shuraih al-µIraqi sebagai hakim. Rakyat tidak bangga untuk mendengar cerita pemimpin mereka mewah dengan penuh tanda tanya tentang hartanya dan berjalan dengan penuh kebongkakan seakan dia ialah maharaja yang tidak boleh dikalahkan atau dipersalahkan. bukankah pakaian yang aku pakai ini adalah peruntukanmu yang engkau berikan padaku´. Umar berkata kepada yahudi berkenaan: ³Carilah seorang yang dapat memutuskan kes ini´. Jawabnya: Ya!. (lihat: Ibn Qayyim alJauziyyah. 5 . ketika beliau berkuasa sebagai khalifah lalu berselisih dengan seorang yahudi yang merupakan rakyat negaranya mengenai kuda yahudi berkenaan yang hendak dijual. bahkan tidak memandang hormat kepada Islam. Lebih memalukan jika mereka pula lebih bermoral daripada kita dalam mernguruskan harta rakyat mereka. I¶lam al-Muwaqq¶in. Lihatlah Khalifah µUmar bin al-Khattab. Justeru itulah al-µAdl wa al-Musawah (keadilan dan kesaksamaan) adalah teras kepada pemerintahan dalam Islam.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Rakyat akan bangga melihat pemimpin mereka adil amanah terhadap harta negara. µUyun al-Akhbar. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah membahagi-bahagikan kepada rakyatnya pakaian lalu beliau naik ke atas mimbar dan berkata: ³Wahai manusia dengarlah!´ Tiba-tiba bangun Salman al-Farisi berkata: ³Kami tidak mahu dengar´. Ini keadilan dan keinsafan. Disebabkan keadilan yang pernah ditunjukkan oleh para khalifah yang adil dalam sejarah merekalah maka ribuan manusia menganut Islam atau ingin berlindung di bawah pemerintahan Islam. Shuraih dilantik menjadi hakim besar oleh µUmar. Seseorang pemerintah dibangga dan dikasihi oleh rakyatnya apabila terselah keadilannya.

A. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Golongan minoriti kadangkala menikmati lebih kelebihan (walaupun kebiasaannya sedikit berkurang) dalam sektor pekerjaan. (Surah al-Hujurat: 13). Polisi ´Bersih. Kerajaan telah mengatur pelan dan strategi perpaduan melalui beberapa dasar sedia ada untuk membentuk masyarakat berbilang kaum yang utuh lagi padu. mengwujud dan mengekalkan identiti nasional negara dan masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu. Kerajaan Malaysia dalam ruang yang ada sejak daripada selepas Peristiwa 13 Mei 1969 berusaha membentuk perpaduan dan keutuhan masyarakat berbilang kaum yang mempunyai identiti nasional dan tidak menghalang hak-hak bukan Islam dalam menjalani semua aktiviti kehidupan. tidak ada sebuah negarapun yang mampu melahirkan rasa selamat golongan minoriti kecuali dalam kes Malaysia. Cekap dan Amanah´ pula menampilkan integriti tinggi yang dikehendaki kerajaan di kalangan kakitangan awam khususnya. Kerajaan juga telah secara perlahan-lahan menghapuskan pengkelasan dan identifikasi kelompok etnik mengikut jenis pekerjaan ataupun aktiviti ekonomi kesan daripada strategi penjajahan British ke atas negara kita dahulu. yang mementingkan rakyat dan kesaksamaan rakyat. Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Ini mengurangkan rasa tersisih dan kurang selamat di kalangan etnik minoriti. lagi Maha mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). Mengakui kerumitan pelaksanaannya. Respons kerajaan kepada tuntutan etnik minoriti sentiasa adil dan saksama. pembangunan dan kemajuan negara secara bersama. Etnik majoriti merasa selamat dan etnik minoriti pula turut menikmati keamanan. Apa yang lebih penting ialah kerajaan ingin melihat masyarakat berbilang kaum berbudaya keperibadian kebangsaan Malaysia yang lebih ekstensif menjangkau batasan suku kaum sempit dengan Islam dijadikan sebagai komponen utama kebudayaan nasional. 6 . bukannya melemahkan. kerajaan telah memperkenalkan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) hasil daripada ilham YAB Perdana Menteri. kemajuan ekonomi dan pembangunan fizikal kerana peluang. Kita percaya.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Prinsip kesaksamaan ini ditegaskan oleh banyak nas-nas Islam. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ini adalah tompok pemerintahan Islam pada zman selepas kewafatan Rasulullah S.W. dasar dan ruang yang diwujudkan oleh pihak kerajaan. Dasar keadilan dan amanah kerajaan juga telah lama dilaksanakan dalam konteks memantap dan memperkukuhkan hubungan etnik. kerajaan meminta rakyat agar insaf serta faham tentang kepentingan perpaduan antara kaum dan perlunya dihakis kebudayaan kesukuan yang menidakkan kebudayaan nasional. Kepelbagaian budaya dan agama diterima sebagai satu entiti kekuatan. Betapa pentingnya perpaduan kaum dan semangat muhibah dipupuk di peringkat awal lagi. Kerajaan juga sentiasa berwaspada dan berusaha mengelakkan ketegangan dan pergaduhan etnik walau apapun puncanya. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Firman Allah (maksudnya): Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. maka kerana itulah ketegangan dan perbalahan antara etnik dapat diatasi dengan bijak dan saksama. supaya kamu berkenal-kenalan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) telah digubal sebagai garis panduan dalam membentuk.

Beberapa istilah berkaitan misalnya istilah ³undang-undang Islam´ dan istilah ³pentadbiran´ undang-undang itu sendiri ada hubungan dengan perlaksanaan undang-undang itu sendiri. Perlembagaan Persekutuan juga telah memberi kuasa kepada Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal Islam di negeri masing-masing termasuk di Wilayah-wilayah Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan dianggap sebagai undang-undang tertinggi negara Dari segi definisi. serta kedudukan dan keistimewaan Raja-raja Melayu sebagai Ketua Agama Islam dalam negeri sebagaimana diakui dan diisytiharkan oleh Perlembagaan Negeri. Jabatan Mufti. Pengalaman-pengalaman mereka menjajah negara ini dan seterusnya memperkenalkan beberapa statut atau undang-undang bertulis dimana sebahagiannya telah dikekalkan hingga ke hari ini juga harus diteliti kerana ia mempunyai hubungan dalam konteks perkembangan pentadbiran undang-undang Islam.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Peruntukan Undang-Undang Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia kini. Majlis Agama negeri menjadi pihak berkuasa utama di dalam negeri masing-masing. undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran undang-undang Islam adalah diluluskan oleh Parlimen yang juga berfungsi 7 . Labuan dan Putrajaya) dimana Parlimen diberi kuasa untuk membuat undang-undang mengenai pentadbiran hal ehwal Islam dan penubuhan Majlis Agama untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkaraperkara berhubung dengan agama Islam. keistimewaan dan kedaulatan dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua Agama Islam tidak tersentuh dan tercacat. segala hak. Pulau Pinang. Bertitik tolak dari semangat Perkara 3. maka atas sifat Raja sebagai ketua Agama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya. perlembagaan merupakan suatu himpuan peraturan tertinggi yang telah dipersetujui bersama dan maksud setiap peruntukan memberi manfaat kepada warga selain memasyurkan sebagai sebuah negara merdeka. Apa yang menarik perhatian ialah di Wilayah-wilayah Persekutuan. Apa yang perlu difahami ialah dalam perkara yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal agama Islam. harus difahami berdasarkan perkembangan perundangan negara terutama zaman sebelum merdeka iaitu zaman penjajahan Inggeris. Selaras dengan tuntutan semasa untuk memperkemaskan pentadbiran hal ehwal Islam. amalan dan upacara yang telah dipersetujui oleh Majlis Raja-raja adalah meliputi seluruh Persekutuan. Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah apabila undang-undang induk (pentadbiran hukum Syarak) dipinda dengan memperuntukkan fungsi Majlis secara jelas iaitu membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong/Sultan berkenaan dengan semua perkara yang berhubung dengan agama Islam di dalam negeri kecuali perkara-perkara hukum Syarak iaitu penubuhan Jabatan Mufti dan yang berhubung dengan pentadbiran keadilan iaitu penubuhan Mahkamah Syariah. kerajaan-kerajaan negeri telah mula mengasingkan tiga institusi penting iaitu Majlis /Jabatan Agama. Keistimewaan Perlembagaan Persekutuan ialah dengan memasukkan empat elemen tradisi dimana antaranya ialah agama Islam sebagai agama bagi Persekutuan. dan. tetapi dalam apa-apa perbuatan. Mahkamah Syariah dan lain-lain. maka perkara-perkara lain berkaitan mempunyai hubungan dengan pentadiran hal ehwal agama Islam misalnya penubuhan Majlis/Jabatan Agama Islam di negeri-negeri. Yang di-Pertuan Agong juga menjadi Ketua Agama Islam bagi Wilayah-wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur.. Pembebasan sesebuah tanah jajahan seperti Malaysia dan pembentukan sesebuah negara moden biasanya ditanda oleh pembentukan sebuah perlembagaan bertulis. Perlembagaan-perlembagaan bagi negeri-negeri yang tidak beraja (Melaka. Tertakluk kepada Perlembagaan Negeri. Sabah dan Sarawak hendaklah membuat peruntukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri itu.

Keanggotaan. maskawin. nafkah. yayasan. Badan Perundangan Negeri tidak diberi kuasa menggubal suatu peruntukan yang melebihi daripada peruntukan berkenaan dan harus mengambikira perkara 75 Perlembagaan Persekutuan. perceraian. penyusunan dan acara bagi mahkamah-mahkamah Syar`iyyah. pertunangan. Namun. Kerajaan-kerajaan negeri tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahankesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan iaitu peruntukan hukuman bagi kesalahan-kesalahan termasuk kesalahan jenayah Syariah untuk seluruh Persekutuan.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM sebagai Badan Perundangan Persekutuan. kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan. dalam Perkara 3 (5) Perlembagaan Persekutuan dimana peruntukan dibuat bagi memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang mengenai pentadbiran hal ehwal Islam dan penubuhan Majlis Agama Agama Islam. 8 y y y . y y y Mengadakan atau menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam. pembahagian harta dan amanah bukan khairat. termasuk hukum Syarak yang berhubung dengan mewarisi harta berwasiat dan tak berwasiat. amanah. pemberian. perkahwinan. tetapi tidak mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan kecuali setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. Zakat fitrah dan Baitulmal atau hasil agama Islam yang seumpamanya.(28) namun peruntukan yang diluluskan hanya berkuatkuasa di negeri-negeri jika Badan Perundangan Negeri menggubal atau meminda undang-undang kesalahan jenayah Syariah di negeri masing-masing supaya selaras dengan peruntukan berkenaan. (29) Kerajaan-kerajaan negeri yang lain juga diberi kuasa untuk menggubal undang-undang yang berkaitan dengan hal ehwal agama Islam di bawah Jadual Kesembilan Senarai 2 Senarai Negeri Butiran 1 memperuntukkan: y Hukum Syarak dan Undang-undang diri dan keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Kuasa tersebut dibuat dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Jadual Kesembilan Senarai 1 Senarai Persekutuan Butiran 4 (k) yang memperuntukkan bahawa ³Undang-undang dan acara sivil dan jenayah dan pentadbiran keadilan termasuk menentukan Hukum Syarak dan lain-lain undang-undang diri bagi maksud undang-undang Persekutuan. yang akan mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya mengenai mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini. Mengawal pengembangan iktikad dan kepercayaan antara orang-orang yang menganut agama Islam. perlantikan pemegang-pemegang amanah dan perbadanan bagi orang-orang mengenai pemberian agama Islam dan khairat.´ Malah. taraf anak. Wakaf Islam dan takrif serta peraturan mengenai amanah khairat dan khairat agama. khairat dan yayasan khairat yang dijalankan. pengambilan anak angkat. perlu difahami bahawa status undangundang yang berkaitan dengan pentadbiran hal ehwal agama atau hukum Syarak hanya berkuat kuasa di dalam Wilayah-wilayah Persekutuan sahaja dan sama seperti undang-undang Islam yang digubal di negeri-negeri. Menentukan perkara-perkara Hukum Syarak dan iktikad dan adat istiadat Melayu. penjagaan anak.

a. artis. termasuk memperniagakan bahan-bahan lucah dan tidak bermoral. Tetapi saya akan bermati-matian mempertahankan kebebasan anda untuk bersuara''. Kes buku tulisan Salman Rushdie The Satanic Verses amat menggemparkan masyarakat Islam.w mengenai perkahwinan baginda dengan wanita-wanita yang menjadi isteri baginda yang amat disalahtafsirkan oleh musuh Islam itu. Laman baru ini juga dimasuki oleh orang-orang yang ingin memberikan pandangan dan pendapat peribadi tentang agama. Voltaire mengisytiharkan bahawa ''Saya tidak menerima apa yang anda katakan. Pejuang kebebasan wanita Bangladesh juga menurut jejak Salman Rushdie ketika mengemukakan komen-komennya yang amat sinikal tentang kitab suci al-Quran dan undangundang syariah. ''Hak pertama ialah kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat di mana saja mereka berada di dalam dunia ini''. dan hal ini sama seperti laman web yang mempamerkan tohmahan tidak berasas kepada Islam dan baginda Rasulullah s. malah baru-baru ini masyarakat Islam di Malaysia dikejutkan juga oleh penulis Nora Marzuki dengan komennya tentang tudung wanita yang dirasakan agak menyentuh hukum agama. terutamanya apabila ditulis secara senda gurau sebagai bahan ketawa. Kita tahu wujudnya laman-laman web di dalam Internet. pengusaha filem dan sebagainya telah memasuki gelanggang masing-masing dengan penuh kebebasan untuk menyata dan menterjemahkan perasaan. fikiran dan bisikan naluri mereka. termasuklah memberikan idea dan pandangan tentang segala-galanya di dalam masyarakat tanpa ragu-ragu lagi. risalah dan surat yang dikeluarkan untuk tujuan memburuk-burukkan ajaran Islam di samping lawak jenaka yang mempersendakan nilai-nilai ajaran agama. Masyarakat Barat yang terkenal dengan masyarakat permisif tanpa terikat dengan prinsip nilai akhlak kerohanian memanglah memberikan hak yang luas kepada kebebasan ini. buku-buku yang tertentu. Hak bersuara umpamanya bukanlah diberikan tanpa sempadan sehingga semua orang boleh berbicara apa saja yang ia mahu tanpa mempunyai prinsip dan asas yang tertentu.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Kebebasan Bersuara Di dalam ajaran Islam setiap kebebasan mempunyai batas dan hadnya yang tertentu. Apa yang berlaku di dalam masyarakat Islam rasanya amat menggalakkan orang bukan Islam yang menaruh permusuhan kepada Islam menjadi amat terdorong untuk melahirkan rasa permusuhan mereka kepada umat dan agama Islam melalui hak dan kebebasan bersuara ini. semua yang terlibat dengan penampilan kepada masyarakat seperti penulis. Sejak itu. Medan terbaru yang dimasuki oleh manusia moden pada hari ini ialah medan teknologi dan komunikasi maklumat yang telah dipergunakan dengan seluas-luasnya oleh mereka untuk mencari keuntungan kebendaan seperti berdagang dan berniaga. Di kalangan masyarakat Islam sendiri hal ini menjadi duri di dalam daging yang amat menyakitkan. politik dan sosial sehingga pandangan tentang hal ini menjadi terlalu banyak disebarkan ke seluruh dunia tanpa sempadan ini. Franklin Roosevelt ketika mengemukakan empat perkara dalam gagasan kebebasan menegaskan bahawa. kartunis. 9 . Bekas Presiden Amerika Syarikat.

Hal ini sebenarnya yang meletakkan beban yang amat berat ke atas bahu kita sebagai insan yang beragama dan beriman. Oleh itu. Berkahwin dan berketurunan.w.POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Mungkin ramai juga yang mengetahui wujudnya filem yang cuba menceritakan secara menyeleweng tentang Nabi Isa a. maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Makan dan pakailah dengan bebas. menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Kita sebenarnya merasa amat tersinggung sekiranya hak asasi ini dipergunakan oleh media Barat untuk memberikan imej yang negatif terhadap umat Islam seperti yang banyak berlaku di dalam media Barat selama ini. sama ada yang selaras dengan fitrah kejadiannya atau pun tidak. berfirman di dalam surah Al-Nisa'. Dua perkara itu ialah kebenaran dan keadilan. bukan kebenaran dan keadilan yang diomong-omongkan oleh orang-orang yang tidak berilmu atau berdasarkan emosi dan sentimen tertentu. Malah seperti yang dapat kita saksikan rakyat kita sendiri telah menggunakan teknologi ini dengan segala kebebasannya menyibarkan maklumat sama ada betul atau palsu. guru-guru. ayat 135: ³Wahai orang-orang yang beriman. 10 . Jika ia kaya ataupun miskin. Falsafah hak asasi manusia yang tidak terbatas menjustifikasikan kelakuan manusia. maka semuanya tertakluk kepada nilai-nilai yang ditentukan oleh agama. mengeluarkan fatwafatwa tertentu dan sebagainya sehingga laman-laman seperti ini menjadi amat eksklusif dan diminati. Banyak program dari Barat yang menonjolkan perkara ini termasuk di dalam programprogram jenakanya seperti program Friends yang amat digemari oleh generasi muda. termasuk para ibu bapa. Islam telah mengehadkan kebebasan ini di dalam berbagai-bagai bidang. termasuk menulis. Dan jika kamu memutarbelitkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Seperti yang diterangkan di atas bahawa di dalam dunia moden dengan sistem teknologi maklumat dan komunikasi yang canggih ini kebebasan tersebut akan dipergunakan dengan seluas-luasnya tanpa tapisan dan sempadan. berlakon. Allah s. cerita tentang orang dalam bentuk tohmahan atau fitnah. perjudian dan sebagainya. menyanyi. jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. berbicara atau bercakap. Demikian juga di dalam perkara-perkara yang lain. minuman keras. pemimpin masyarakat dan sebagainya. Oleh itu.´ Ayat ini memberikan dua asas penting dalam kehidupan kita. Maka janganlah kamu mengikut hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. iaitu tentang kehidupan seks baginda seperti filem The Last Temptation of Christ. tetapi hal ini tertakluk kepada sistem dan peraturan yang tertentu.t. juga tertakluk kepada ajaran yang tertentu. termasuk ketika melaksanakan segala hak asasi manusia. Pendeknya manusia harus mendalami ilmu pengetahuan berasaskan world view Islam yang mendalam untuk memahami segala sesuatu yang bersumberkan ilmu pengetahuan dan gagasan moden dari Barat.s. Malahan kita juga tersinggung dengan penampilan program TV yang terlalu banyak menonjolkan nilai permisif dalam hubungan lelaki wanita. Kebenaran dan keadilan ini pula adalah berdasarkan prinsip dan ajaran Islam yang sebenarnya. dalam menangani hal ini nampaknya hanya akal budi dan ilmu yang berasaskan kepada agama dan nilai moralnya yang akan dapat menjadi panduan bagi manusia melawan kehendak hati yang berasaskan kebebasan mutlak hukuman manusia itu.

Tugas kita sekarang ini adalah untuk mengisi dan memantapkan lagi apa-apa yang perlu diperkemaskan dan tidak lagi menghabiskan masa mempertikaikannya kerana telah jelas bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam yang terbukti dari segi sejarah. pembangunan dan penghayatan Islam. perundangan. 11 .POLITIK DAN KENEGARAAN ISLAM Kesimpulan Malaysia sebagai sebuah negara Islam adalah menepati dengan definisi yang diperkatakan oleh ulama masa kini dan terdahulu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->