Kajian Tindakan

1

Nama dan Alamat Sekolah SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA KLIAS, 89808 BEAUFORT, SABAH.

Nama Pengkaji MOHD NAZAN BIN KAMARUL ZAMAN

Tajuk Kajian MENINGKAT KEMAHIRAN PELAJAR MEMFAKTORKAN PERSAMAAN KUADRATIK DENGAN MENGGUNAKAN KALKULATOR (BACKWARD SOLUTION-KAEDAH KEBELAKANG) BAGI PELAJAR TINGKATAN 5 VOLTA.

Kajian Tindakan

2

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG LALU Kajian ini dijalankan kepada 23 orang murid Tingkatan 5 Volta (5V) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Klias, Sabah. Sekolah ini mempunyai dua kelas Tingkatan 5 iaitu satu kelas Sains dan satu kelas Sastera. Tingkatan 5V adalah kelas Sains. Objektif kajian, pertamanya untuk menentukan tahap pencapaian murid dalam memfaktor persamaan kuadratik. Keduanya, mengenalpasti bentuk kesilapan murid dan akhir sekali mengenalpasti kesilapan dan mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan jawapan.

Daripada rekod keputusan peperiksaan semester dan ujian bulanan kelas tingkatan 5 Volta, didapati bahawa tahap penguasaan murid untuk bab dua “Quadratic expressions and Equations” masih lagi ditahap yang lemah. Semasa memeriksa kertas ujian excel 1, saya dapati bahawa murid masih lemah dalam melakukan pemfaktoran untuk soalan persamaan kuadratik. Daripada jawapan murid yang menggunakan kaedah silang, hanya 21.74% atau 5 orang murid sahaja menjawap dengan betul. Pelbagai bentuk jawapan yang diberikan oleh murid dalam membuat pemfaktoran. Saya merasakan bahawa penerangan bersama contoh, aktiviti dan penekanan beserta penyertaan pelajar dan latihan yang diberikan di dalam kelas sudah cukup untuk pelajar menguasai konsep ini. Sangkaan ini meleset apabila mendapati rata rata pelajar saya masih belum dapat menguasainya.Ini terbukti daripada keputusan peperiksaan excel yang baru saja berlalu. Mereka tidak dapat menjawab solan yang berkaitan dengan tajuk ini. Bagi kebanyakan pelajar, matematik dianggap sebagai satu mata pelajaran yang sukar dan mengelirukan (Noor Azlan, 2005). Ini membuatkan saya teruja

Kajian Tindakan

3

untuk mengkaji permasalahan ini . Tajuk ini menjadi tajuk kajian tindakan yang bakal saya jalankan. 2.0 FOKUS KAJIAN Fokus kajian kes saya ialah untuk menyelesaikan masalah pelajar saya yang gagal memfaktorkan persamaan kuadratik dengan betul. Saya merasakan bahawa penekanan dalam menyelesaikan masalah ini penting kerana konsep ini adalah merupakan sebahagian daripada soalan kertas 1 yang pasti mereka akan hadapi dan soalan wajib bagi murid menjawab dikertas 2. Fokus kepada kajian kes saya ialah: i. Murid menguasai kemahiran memfaktorkan persamaan kuadratik menggunakan kalkulator. ii. Murid dapat menguasai kemahiran memfaktorkan persamaan kuadratik dengan cepat dan betul. iii. Murid tidak melakukan kesilapan dalam memfaktorkan ungkapan kuadratik 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran memfaktorkan persamaan kuadratik ax2 + bx + c = 0 3.2 OBJEKTIF KHUSUS 1. Murid menguasai kemahiran memfaktorkan persamaan kuadratik menggunakan kalkulator. 2. Murid dapat menguasai kemahiran memfaktorkan persamaan kuadratik dengan cepat dan betul. 3. Murid tidak melakukan kesilapan dalam memfaktorkan ungkapan kuadratik 4.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan semua murid tingkatan 5Volta murid

Kajian Tindakan

4

Lelaki : 9 orang Perempuan : 14 orang Jumlah 5.0 Bil 1. 2. 3. 4. 5. : 23 orang

PELAKSANAAN KAJIAN Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Membincang dan menganalisis masalah yang timbul dalam tindakan 1. Menulis Proposal Kajian Pembentangan Proposal Kajian Pelaksanaan “Program Backward Solution” - Ujian Pra (memfaktorkan persamaan kuadratik) - bimbingan penggunaan kalkulator untuk memfaktorkan persamaan kuadratik - Ujian Post Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Pembentangan dapatan Kajian Tarikh Pelaksanaan Ujian Excel 1 Februari April 29 / 04 / 2009 5 – 12 Mei 2009 4 Mei 2009 5 – 11 Mei 2009 12 Mei 2009 Julai Julai Julai Catatan

6. 7. 8.

5.1

TINJAUAN MASALAH 5.1.1 Pemerhatian Saya teruja untuk menjadikan tajuk kecil ini sebagai tajuk kajian (walaupun nampak mudah) tetapi menjadi masalah untuk pelajar saya menguasai konsep ini. Pelajar saya kurang memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan sebahagian pelajar kurang menunjukkan kajian dijalankan. Malahan pembelajaran,

respon yang baik sebelum

Kajian Tindakan

5

pelajar tidak menunujukkan sikap yakin diri apabila saya meminta mereka menjawab soalan di papan putih. Keputusan ujian topikal dan ujian bulanan juga tidak memberangsangkan.

5.1.2 Ujian pra dan pos Ujian pra dijalankan kepada pelajar untuk menguji

kemahiran mereka tentang konsep ini. Item adalah dari konsep asas pemfaktoran kepada ”kaedah kebelakang” dalam menyelesaikan persamaan kuadratik dalam bentuk ax2 + bx + c = 0 dan sebaliknya. Keputusan pelajar ramai yang gagal dan tiada pelajar yang mendapat keputusan 100 %. Konsep mudah ini kemudian saya konkritkan lagi dalam minda pelajar melalui aktiviti berkumpulan dan individu individu . Ganjaran diberikan kepada kumpulan dan yang mendapat markah yang tertinggi. Pelajar

diuji lagi dengan ujian pos dangan format soalan yang sama. Item dipilih dari soalan tahun tahun lepas yang agak ebih mencabar minda pelajar.

5.2

ANALISIS TINJAUAN MASALAH 5.2.1 Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan didapati: murid lebih memahami dan dapat menguasai konsep topik diatas.

Kajian Tindakan Lebih yakin menjawab soalan di papan putih. Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan.

6

5.2.1

Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Keputusan bagi kedua dua ujian adalah seperti tertera di bawah.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA Adi Nur Hidayat Sahat Hasan Abd Rahman Mohammad Harris Harnain Mohd Asis Ishak Mohd Faizan Kassim Mohd Hafiz Hashim Mohd Hafizz Jusri Mohd Huzaimi Mustapin Mohd Ihsan Ahmad Anisah Mat Sidek Dg. Nor Shazalienawati A. Rosdi Effa Nazihah Abd Kasim Faruzyanah Taha Khairiyah Shahzwana Kujaimah Jandih Noorazuanna Sulaiman

Ujian Pra 30 25 25 10 15 20 25 15 30 25 80 20 15 25 20 35

Ujian Pos 80 75 70 40 60 65 77 62 77 75 100 65 77 70 80

Kajian Tindakan 17 18 19 20 21 22 23 Norazuwa Zuyyin Mazlan Norillyana Rizal Nur Nabila Izzati Mat Jali Siti Aisah Abdul Siti Arnina Muhamad Siti Fauziah Abd Aziz Sozillah Aris 60 20 70 25 50 25 75 100 70 100 70 95 65 100

7

Dapatan Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan terdapat peningkatan dari segi pencapaian murid. Murid yang sedikit ini telah dapat menguasai konsep asas topik kajian tindakan ini. 5.3 1. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Langkah pertama yang saya ambil ialah memikirkan teknik berkesan untuk menyampaikan konsep ini kepada pelajar. Tiada teknik khas hanya pemantapan konkrit konsep melalui latihan berkala. 2. 3. Untuk memantapkan penguasaan konsep ini – teknik latih tubi saya terapkan pada murid . Cungkil pengetahuan sedia ada murid tentang menukarkan persamaan kepada bentuk am. 4. Tekankan persamaan am persamaan kuadratik dalam bentuk ax2 + bx + c = 0 dan disertakan nota ringkas. 5. Murid akan menulis konsep ini setiap kali sebelum memulakan sesi aktiviti . 6. Seterusnya latihan berkumpulan diberikan . Dalam aktiviti ’ match and mate ’ Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang dan ada 1 kumpulan terdiri daripada 3 orang ahli.

Kajian Tindakan 7. Murid membuat latihan 1 dan latihan 2 di antara

8

masa senggang yang ada untuk menguji kemahiran pelajar. Perbincangan dijalankan diantara guru dan pelajar. 8. Murid menjalani ujian pos untuk menguji

pemantapan kemahiran 9. Disusuli pula dengan perbincangan sebagai

pengukuhan.

5.4

PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh

PENILAIAN 2 minggu (8 sesi) dan diluar waktu pengajaran dan pembelajaran. Saya memperuntukkan 5 waktu seminggu untuk bertemu murid dan membimbing mereka memantapkan konsep mudah ini. Minggu pertama saya konkritkan konsep topik ini kepada murid secara peta minda. Pada Disusuli ke dengan dua beberapa sesi latihan aktiviti pengukuhan. minggu adalah

berkumpulan untuk memantapkan kemahiran

bersama rakan

rakan. Aktiviti berkumpulan adalah seperti di bawah : Disediakan 4 buah meja dengan aktiviti yang berlainan: Meja 1 – Menukar persamaan kuadratik kepada bentuk am Meja 2 – Murid menentukan nilai a, b dan c

Kajian Tindakan -

9 Meja 3 – Menggunakan kalkulator untuk mendapat punca-punca kepada persamaan kuadratik Meja 4 – Menukar jawapan kepada faktor selepas aktiviti adalah sangat

Latihan

pengukuhan

memberangsangkan dari segi pemarkahan berbanding dengan latihan pada minggu pertama. menduduki Minggu berikutnya pelajar ujian pos .Berdasarkan pemerhatian saya subtopik

kecil ini adalah mudah untuk dilaksanakan. Pelajar sasaran saya juga adalah pelajar terpilih dari Aliran Sains. Mereka sebenarnya terkejut dengan subjek ini yang pertama kali mereka belajar, ada sebahagian tajuk sukar untuk mereka memahaminya membuat aktiviti aktiviti yang seperti ini . Mereka Saya lebih mendapat respon dari pelajar bahawa mereka suka untuk memahami kerana konsepnya dimantapkan beberapa kali.

5.5

REFLEKSI KAJIAN Prestasi pelajar yang sangat ketara dalam Ujian Pra dan

Ujian Pos 1 menunjukkan keberkesanan aktiviti secara individu , berkumpulan , latihan yang diberi disatukan di dalam topik kajian tindakan saya. Di samping menggalakkan murid membina sikap dan personaliti yang positif terutama dalam aktiviti berkumpulan yang dijalankan. Saya memandang hikmahnya memilih subtopik yang agak mudah ini kerana dengan sedikit ilmu pengetahuan

Kajian Tindakan mengenai penulisan kajian tindakan saya teruskan

10 jua.

Pembelajaran secara ini sangat berkesan untuk memantapkan sesuatu konsep sehingga murid murid master dalam topik ini. Suasana semasa kerja berkumpulan dapat membantu murid murid membina kemahiran sosial menggalakkan kerjasama dan membina keyakinan diri.

6.0

CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Prestasi murid murid saya menunjukkan peningkatan yang baik

dan mereka telah memahami konsep memfaktorkan persamaan kuadratik dalam bentuk ax2 + bx + c = 0. Hasil dari kajian tindakan yang dijalankan , saya dapati terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru dan pembelajaran murid. Semoga hasil kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan.

Kajian Tindakan

11

LAMPIRAN

Lampiran 1 Aktiviti-aktiviti ini akan diubah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. Bil 1. 2. 3. 4. 5. Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal. Membincang dan menganalisis masalah yang timbul dalam tindakan 1. Menulis Proposal Kajian Pembentangan Proposal Kajian Pelaksanaan “Program Backward Solution” Tarikh Pelaksanaan Ujian Excel 1 Februari April 29 / 04 / 2009 5 – 12 Mei 2009 Catatan

Kajian Tindakan - Ujian Pra (memfaktorkan persamaan kuadratik) - bimbingan penggunaan kalkulator untuk memfaktorkan persamaan kuadratik - Ujian Post Refleksi Kajian Menulis Laporan Kajian Pembentangan dapatan Kajian

12

4 Mei 2009 5 – 11 mei 2009 12 Mei 2009

6. 7. 8.

Lampiran 2 SOALAN SOALSELIDIK Jawab semua soalan. Tandakan ( / ) pada petak yang berkenaan. Kerjasama anda sangat dihargai. 1. Jantina 2. Bangsa L M P B A A <500 B L B C C

3. Keputusan UPSR bagi matapelajaran Matematik D E 4. Keputusan PMR bagi matapelajaran Matematik D E 5. Pendapatan Keluarga

Kajian Tindakan
500 - 1000 1000 - 2000 >2000 6. Adakah anda mengikuti kelas tuisyen matematik di pusat tuisyen Tidak Pilih jawapan yang tepat. 1-Sangat Tidak Setuju 2-Tidak Setuju 3-Tidak Pasti 4-Setuju 5-Sangat Setuju 1 2 3 7. Saya meminati matapelajaran matematik 8. Saya menyiapkan latihan matematik yang diberikan oleh guru 9. Saya mempunyai masalah keluarga 10. Ahli keluarga saya memberi sokongan yang penuh untuk saya belajar 11. Keadaan di rumah saya menyebabkan saya sukar untuk memberi tumpuan masa belajar. 12. Saya bekerja diluar waktu sekolah 13. Saya selalu tidur lewat kerana menonton televisyen 14. Saya membantu ibu dan bapa membuat kerja di rumah 15. Saya tiada masa untuk mengulangkaji pelajaran di rumah 16. Saya tidak berminat untuk belajar 17. Saya tidak dapat beri tumpuan semasa guru mengajar. 18. Matematik adalah matapelajaran yang susah untuk belajar 19. Guru matematik tidak membantu saya untuk memahami topiktopik yang diajar. 20. Cara guru matematik mengajar sangat bosan dan tidak menarik 21. Saya suka guru mengajar menggunakan bahasa Inggeris 22. Saya tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru matematik 23.Latihan yang diberikan oleh guru tidak mencukupi 24. Saya akan belajar jika guru matematik seorang yang garang 25. Saya suka ponteng kelas matematik 26. Saya selalu tidur dalam kelas semasa guru mengajar 27. Saya tidak suka keadaan kelas yang bising 28. Kelas saya sangat bising 29. Keadaan di rumah saya sangat bising 30. Kawan-kawan saya mempengaruhi saya untuk bersembangsembang semasa guru mengajar Ya

13

4

5

Lampiran 3 SMK KOTA KLIAS, 89808 BEAUFORT, SABAH PRE-TEST NAME:........................... 1. Factorize each of the quadratic expressions given below. a) m² + 3m – 10 b) x² – 8x + 15

Kajian Tindakan

14

c) 2x² + 5x – 3

d) p² – 2p – 8

2. Find the roots of each quadratic equation given below by using factorization. a) x² + 4x + 4 = 0 b) 3x² + 2x – 5 = 0

3. Solve the following quadratic equations. a) (h – 4)² = 4 b) x + 5 =
6 x

Kajian Tindakan

15

c) p 2 =

p +6 2

d) x² =– 4(3 – 2x)

Lampiran 4 SMK KOTA KLIAS, 89808 BEAUFORT, SABAH POST-TEST NAME:........................... 1. Factorize each of the quadratic expressions given below. a) s² – 2s – 8 b) x² – 8x + 15

Kajian Tindakan

16

c) 2h² + 5h – 3

d) m² + 3m – 10

2. Find the roots of each quadratic equation given below by using factorization. a) x² = - 4x - 4 b) 3x² + 2x = 5

3. Solve the following quadratic equations. a) (h – 4)(h – 4) = 4 b) x(x + 5) = 6

Kajian Tindakan

17

c) 2 p 2 =p + 6

d)

x2 =– 4 (3 − x ) 2