KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1 1.

Muka hadapan (cover page)

2010

Sila rujuk Keratan 1

2. Isi Kandungan

Sila rujuk Keratan 2

3. Penghargaan – Ucapan terima kasih kepada ibu bapa, guru sejarah, rakanrakan dan saudara-mara atas bantuan yang diberikan 4. Objektif Kajian

Sila rujuk Keratan 3

5. Kaedah kajian

Sila rujuk Keratan 4

6. Laporan Kajian A. Salasilah keluarga

Carta keluarga (Family Tree) – Sila rujuk Keratan 5 i. ii. iii. Sebelah Ibu Sebelah Bapa Keluarga saya

Cerita tentang keluarga secara umum bermula dari datuk dan nenek.

B. Perkembangan diri dan keluarga 

Ceritakan biodata (Sila rujuk Keratan 6) setiap ahli keluarga iaitu :i. ii. iii. iv. v. vi. Bapa Ibu Kakak Abang Adik lelaki/perempuan Saya (Diri anda)

C. Tokoh dalam keluarga

Ceritakan orang yang kamu paling sanjungi dan hormati dalam keluarga (kelayakan pendidikan, pencapaian, sumbangan terhadap keluarga dan pengajaran/teladan yang dapat dipelajari

D. Peristiwa bersejarah keluarga
Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1       

2010

 

hari perkahwinan/ulang tahun. berpindah ke tempat lain Contoh : melawat/melancong Hari Perkahwinan Ibu dan Bapa rumah terbakar _____________________ banjir _____________________ Gamba kematian r _____________________ _____________________ anugerah cemerlang/pingat ____________________________________ konvensyen/konvokesyen ____________________________________ majlis rasmi/kursus /seminar dan lain-lain

7. Rumusan – Sila rujuk Keratan 7 8. Lampiran

• •

Gambar yang berkenaan Dokumen-dokumen berkaitan         Salinan Sijil kelahiran, Sijil perkahwinan, Kad pengenalan, Kad pekerjaan, Sijil-sijil sekolah Sijil penghargaan Majalah Lain-lain sumber

• • • • • • •

Rakaman tv Sijil anugerah/ Sijil pengiktirafan Pingat-pingat (gambar) Potangan akhbar Surat rasmi Sijil kematian

9. Rujukan Orang sumber yang memberikan maklumat yang berguna seperti ibu, bapa, datuk, nenek dan sebagainya.

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

Sertakan nama penuh mereka, umur, No kad pengenalan, Alamat rumah, No telefon dan emel. ESEI

10.
• •

Tajuk : Menyayangi diri dan keluarga Soalan : Bagaimanakah anda seharusnya menyayangi keluarga anda? 

Tulis esei anda melebihi 100 patah perkataan Masukkan sekurang-kurangnya empat (4) unsur-unsur

Format Kerja Kursus Sejarah : dalam Keratan 8 patriotisme yang tersenarai

Bertaip dengan menggunakan computer yang memenuhi syarat berikut :Fon Times New Roman, Saiz 12 dengan langkau SEJARAH 21/2 2.0 Hasil kerja kursus hendaklah menggunakan kertas saiz A4 sahaja : ______________________________________________
: Sekolah Bestari Sapura, KERJA KURSUS

Nama

Tarikh akhir : Nombor Kad Pengenalan penghantaran kerja kursus : 30 Julai ______________________________________________
Keratan 1

2010 Nama dan Alamat Sekolah

Peruntukan 30% daripada kerja kursus ini dalam No.1, Persiaran A, Off Jalan Lapangan Terbang, Peperiksaan Akhir47200 Subang, Selangor Darul Ehsan. Tahun
: : : Sejarah Diri dan Keluarga ______________________________________________

Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Sejarah Skor

Elemen Elemen 1 Mengumpul Fakta Sejarah Elemen 2 Merekod Fakta Sejarah Elemen 3 Penerapan Unsur Patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian

Markah

Afhami bin Azami

Tandatangan guru, ____________________

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

Keratan 2

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Butir-butir Tajuk Isi Kandungan 1.0 - Penghargaan 2.0 - Objektif Kajian 3.0 - Kaedah Kajian 4.0 - Laporan Kajian 4.1 - Salasilah keluarga 4.2 - Perkembangan diri dan keluarga

Muka surat (i) (ii) (iii) (iv) (v)
(mula dengan nombor 1)

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

4.3 - Tokoh dalam keluarga 4.4 - Peristiwa bersejarah dalam keluarga 7. 8. 9. 10. 5.0 - Rumusan 6.0 - Lampiran 7.0 - Rujukan 8.0 - Esei

2.0 - Objektif Kajian
Kajian yang dibuat oleh saya untuk menyediakan folio Sejarah ini mempunyai beberapa objektif seperti yang berikut: a) Saya dapat mengenali dan memahami asal usul keluarga saya
b) Saya boleh menghubung kait dan membentuk salasilah keluarga saya bermula dari datuk dan

nenek saya sehinggalah kepada generasi saya
c) Saya dapat mengenali dan memahami dengan lebih dekat setiap anggota keluarga saya d) Saya boleh berasa bangga dan sayang kepada keluarga saya atas segala kemajuan yang

dicapai oleh keluarga saya e) Saya dapat menjadikan kegigihan anggota keluarga saya dalam mencapai sesuatu

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

kejayaan sebagai panduan dan pedoman untuk meneruskan kesinambungan kemajuan dan kejayaan yang dikecapi oleh mereka agar tidak tergugat dan hilang begitu sahaja
f) Saya boleh menyatakan rasa berterima kasih dan bersyukur kerana memiliki sebuah keluarga

yang harmoni dan ceria
g) Saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat

tentang keluarga saya

Keratan 4

3.0 – Kaedah Kajian
Kaedah-kaedah kajian salasilah keluarga yang saya gunakan adalah seperti berikut:
a)

Kaedah temuramah Saya telah menemuramah orang sumber yang merupakan ibu bapa saya bagi mengetahui dengan lebih lanjut beberapa peristiwa sama ada melalui penglibatan mereka secara langsung dalam peristiwa itu atau sekadar menyaksikannya.

b)

Kaedah pemerhatian Saya melihat dan mengkaji perkembangan orang sumber iaitu ibu bapa saya dari segi aktiviti yang mereka lakukan, hobi dan tingkah laku mereka.

c)

Kaedah analisis dokumen

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

Saya melihat dan mengambil maklumat daripada buku catatan harian ibu bapa saya, dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh ibu bapa dan mengumpul beberapa gambar dari album keluarga.

Keratan 5 Contoh-contoh Carta Keluarga yang boleh anda jadikan sebagai rujukan :-

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

Keratan 6 Di bawah Perkembangan Diri dan Keluarga, anda boleh menyenaraikan kesemua maklumat tentang biodata anda dan ahli keluarga anda seperti di bawah :Bapa  Nama  Umur  Tarikh Lahir  Tempat Lahir  Alamat  No. Telefon  Pekerjaan  Hobi  Makanan/Minuman kegemaran  Warna kegemaran  Rancangan kegemaran  Buku kegemaran  Haiwan kegemaran Abang (jika ada)  Nama  Umur  Tarikh Lahir  Tempat Lahir  Alamat  No. Telefon  Pekerjaan / Cita-cita  Hobi  Makanan/Minuman kegemaran  Warna kegemaran  Rancangan kegemaran Bapa  Nama  Umur  Tarikh Lahir  Tempat Lahir  Alamat  No. Telefon  Pekerjaan  Hobi  Makanan/Minuman kegemaran  Warna kegemaran  Rancangan kegemaran  Buku kegemaran  Haiwan kegemaran Kakak (jika ada)  Nama  Umur  Tarikh Lahir  Tempat Lahir  Alamat  No. Telefon  Pekerjaan / Cita-cita  Hobi  Makanan/Minuman kegemaran  Warna kegemaran  Rancangan kegemaran

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1
 Haiwan kegemaran Adik Lelaki/Perempuan (jika ada)  Nama  Umur  Tarikh Lahir  Tempat Lahir  Alamat  No. Telefon  Cita-cita  Hobi  Makanan/Minuman kegemaran  Warna kegemaran  Rancangan kegemaran  Haiwan kegemaran  Haiwan kegemaran Saya (jika ada)  Nama  Umur  Tarikh Lahir  Tempat Lahir  Alamat  No. Telefon  Sekolah Rendah  Sekolah Menengah  Cita-cita  Hobi  Makanan/Minuman kegemaran  Warna kegemaran  Rancangan/Filem/Drama kegemaran  Haiwan kegemaran  Tempat kegemaran  Laman Web kegemaran  Subjek kegemaran  Guru kegemaran  Kawan-kawan karib

2010

Keratan 7

5.0 - RUMUSAN
Sesungguhnya dengan membuat kajian ini saya telah memperolehi pelbagai info mengenai sejarah diri dan keluarga saya yang selama ini belum pernah saya ketahuinya. Melalui kajian ini, saya dapat mengetahui asal-usul dan salasilah keluarga saya yang seterusnya membantu saya mengetahui dengan lebih mendalam tentang sejarah-sejarah yang berlaku dalam keluarga saya. Selepas penyempurnaan kajian ini, saya juga dapat mengenali ahli keluarga dan saudara-mara dengan lebih rapat lagi. Ini dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan hubungan silaturahim yang sedia terjalin. Perasaan cinta dan bangga juga dapat dipupuk terhadap ahli keluarga setelah membuat kajian ini. Perasaan ini akan lebih mendekatkan lagi ahli keluarga antara satu sama lain.

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

2010

Kajian ini juga telah membolehkan saya menguasai kemahiran yang berguna. Antara kemahiran tersebut ialah kemahiran mencari, mengumpul, dan menganalisis maklumat dan data mengenai salasilah keluarga saya. Diharapkan rakan-rakan yang lain turut memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang saya alami dalam melaksanakan Kerja Kursus Sejarah Tingkatan 1 ini.

(Nama) (Tingkatan)

Keratan 8

1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia  menghormati raja dan pemimpin negara  menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara  menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, dan jata negara)  menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara  menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa  berbangga dengan sejarah negara 2 Bersemangat Setia Negara  cinta akan bangsa dan negara  taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara  sedia berkorban untuk bangsa dan negara  bertanggungjawab kepada bangsa dan negara  berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara  peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara  bersyukur sebagai warganegara Malaysia 3 Bersemangat Kekitaan  bersatu padu dan berharmoni  bertolak ansur dan bertoleransi  bekerjasama dan tolong-menolong  hormat-menghormati

Afhami bin Azami

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1
  bersefahaman dan bermuafakat muhibah atau semangat bermasyarakat

2010

4 Berdisiplin  berakhlak dan berbudi pekerti mulia  mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara  mematuhi peraturan dan undang-undang  berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi  bertindak wajar  bersifat amanah dan jujur  berlaku adil dan bertimbang rasa 5 Berusaha dan Produktif  rajin dan gigih  berdikari  tabah menghadapi cabaran  menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan  berganding bahu membangunkan negara  berilmu dan berketrampilan

Afhami bin Azami