Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Merlimau (2), Jalan Jasin, 77300. Merlimau. Melaka.

Fail Rujuk :

11 MAC 2010

Tuan / Puan, Kebenaran Untuk Mengikuti Lawatan Sambil Belajar Saya Ibu/Bapa/Penjaga kepada pelajar No.K/P kelas .. .

memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya untuk mengikuti lawatan tersebut. Saya sesungguhnya memahami akan tindakan pihak sekolah terhadap langkah-langkah keselamatan yang akan diambil namun demikian saya akur dan mengakui tidak akan mengenakan sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang terbabit dengan sebarang kehilangan harta, kemalangan atau kecederaan terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku semasa dalam perjalanan pergi dan pulang sepanjang lawatan diadakan. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika diperlukan.

Sekian, terima kasih. Pengakuan dibuat oleh: Saksi:

.. Tandatangan Nama: No.K/Pengenalan: Tarikh: Tandatangan Nama: No.K/Pengenalan:

..