ABDUL MANAN BIN NORDIN

QUARTERS HOSPITAL DAERAH JELEBU,
71600 KUALA KLAWANG.NSDK
_______________________________________________________________________________
Tarikh :
Kepada,
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Perkara: ……………………………………………………………
Saya seperti nama diatas, bapa kepada ……………………………………………………………………
Ingin memaklumkan kepada pihak tuan bahawa anak saya yang bernama ……………………………….
……………………….. dari darjah / tingkatan ……….......................... tidak dapat hadir ke sekolah pada
………………………….. kerana ……. ………………………….……….……………………………….
2.

Segala kesulitan yang dihadapi kerana ketidakhadiran anak saya amat dikesali, dan berharap

perkara ini dapat pertimbangan yang sewajarnya dari pihak tuan.

Sekian, terima kasih.
Yang Benar,

……………………………………
(ABDUL MANAN BIN NORDIN)