Definisi MODAL INSAN atau human capital The set of skills which an employee acquires on the job, through

training and experience, and which increase that employee's value in the marketplace. http://www.investorwords.com/2359/human_capital.html Human capital refers to the stock of productive skills and technical knowledge embodied in labour. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital Modal insan bermaksud: • Mempunyai sakhsiah yang terpuji • Menghayati sistem kepercayaan berfalsafah dan berprinsip • Berintegriti: ada wawasan, perancangan yang rapi, keterampilan diri, pemantaun dan adab dan akhlak terpuji (kertas kerja I Dr. Che Noraini Bt Hashim, Pensyarah UIAM pada konvensyen tersebut) Kepentingan Modal Insan “Untuk membangunkan modal insan, kita mahu memberi ilmu pengetahuan yang secukupnya, kita mahu mendidik mereka menjadi bangsa yang berpekerti mulia, mempunyai hemah yang tinggi, berjiwa besar, cintakan negara dan mereka mempunyai kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kita mestilah menjadi rakyat yang cintakan negara ini, rakyat yang bersemangat, bersedia bekerja dengan kuat, bekerja dengan rajin serta menjadi rakyat yang mengamalkan budi bahasa yang bermutu tinggi.” PM Malaysia (Petikan Perutusan Hari Kemerdekaan ke-48) Modal Insan negara yang berkualiti merupakan elemen paling kritikal dalam mencapai misi nasional. Oleh itu, pembangunan modal insane akan menjadi teras utama pembangunan dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-9. Pembangunan modal insan akan dilaksanakan secara holistic merangkumi pemerolehan pengetahuan dan kemahiran atau modal intelek termasuk keupayaan keusahawanan dan pengetahuan sains dan teknologi serta memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif melalu pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. (Rancangan Malaysia ke-9: RMK 9) "Tiada satu penekanan khusus yang diberikan bagi membangunkan insan khususnya golongan muda terpelajar ini dalam sasaran utama pelan tersebut," ujar Kamarudin mempertikaikan keseriusan kerajaan yang pernah menyebut agenda pembangunan modal insan sebagai aset utama negara yang kelihatan tidak selari

Mengikut statistic pada tahun 2008. Kejadian rasuah. ayat ke-28) Namun. Firman Allah S. memperkasakan institut pengajian tinggi. sistem pendidikan sekarang yang kebanyakan menekankan tentang praktikal bekerja semata-mata. tarbiyyah(didikan) semestinya diperlukan oleh semua.W. Orang yang memegang amanah untuk menjadi BPR juga menghadapi tuduhan rasuah. apabila kita membincangkan tentang modal insan pasti sekali kita akan berbalik kepada pengisian dari sudut rohani. Jangan kata pelajar sahaja. di manakah kedudukan modal insan di Malaysia yang menjadi subjek utama untuk ditekankan di peringkat atasan. orang yang menerima rasuah ini rata-rata mempunyai pendidikan yang baik. Dalam menghadapi zaman fitnah yang dahsyat ini. Kita lihat sahaja." (Surah Fatir. membudayakan pembelajaran sepanjang hayat dan mengukuhkan sistem penyampaian KPT.T yang bermaksud: "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba-Nya ialah mereka yang berilmu. (sumber: Harakahdaily. modal insan bukan sahaja khusus untuk masyarakat Islam malah kepada . Di bawah rancangan jangka panjang yang dinamakan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui Tahun 2020 yang dilancarkan Perdana Menteri itu menggariskan tujuh teras utama iaitu meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti. gangguan seksual dan jenayah lain terjadi kerana ketiadaan modal insan dikalangan masyarakat. pak-pak menteri juga perlu diisi dengan pengisian rohani mereka. Adakah ini satu perkara yang normal? Amanah dipersia-siakan apakah mereka tidak menilai tentang implikasi pada hari pembalasan nanti? Lebih dekat dari itu.net) Tidak dapat kita nafikan modal insan merupakan satu-satunya jawapan untuk mengisi kelompongan-kelompongan nilai murni dikalangan rakyat Malaysia tatkala ini. berapakah banyakkah agaknya jam kredit wajib diambil hanya untuk meningkatkan modal insane di kalangan pelajar university? Bagi umat Islam. Jika kita meneruskan pelajaran di universiti. adakah mereka akan tenang dalam kehidupan? Lebih pelik dari itu. memperteguh penyelidikan dan inovasi. pecah amanah. tetapi disebalik ambang kemerdekaan ke-51 negara pada 31 Ogos ini. mempergiat pengantarabangsaan. menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran. Isu rasuah yang berlegar-legar dikalangan mereka seakan-akan menjadi suatu kebiasaan pada akhir-akhir ini. Bukan hendak menuding jari ke mana-mana pihak. dimanakah nilai-nilai murni yang sepatutnya diterapkan dikalangan pelajar tidak kira di peringkat sekolah mahupun universiti. sehingga bulan Jun sebanyak 319 kes rasuah yang dilaporkan.dengan perancangan dan tindakan yang dibuat setakat ini.

. Selain itu. pensyarah. Perlu diingat bahawa untuk mengubah nasib orang lain. Kemudiannya diikuti tokoh-tokoh seperti Jacob Mincer dalam artikelnya Investment in Human Capital and Personal Income Distribution pada tahun 1958 dan Gary Becker dalam Human Capital pada tahun 1964. sistem pendidikan negara perlu dikaji semula dengan mengambil kira pendapat keseluruhan kerajaan. Pada pendapat saya. idea mereka menyamai idea Karl Marx (1818-1883) iaitu konsep labor power. diberikan tempat dan waktu yang khas untuk menyuarakan pendapat mereka pada kerajaan. AUKU dilihat sebagai suatu akta yang mengonkong pelajar. AUKU juga menyekat kebebasan bersuara yang sepatutnya negara demokrasi seperti Malaysia berikan kepada rakyat. pelajar. Menurut perspektif mereka. pembangunan modal insan didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengenal dan mengkategori kemahiran dan kebolehan orang yang diguna dalam pengambilan pekerja dan dalam hal lain. Kerajaan perlu mengambil serius mengenai isu ini kerana negara yang kuat lahir dari pemimpin yang berkaliber. Mana mungkin Malaysia dapat melahirkan pemikir hebat yang bakal memimpin negara untuk menangkis anasir-anasir jahat. Kerajaan juga perlu mengkaji sebaiknya tentang satu platform yang boleh mengira tentang keberkesanan sistem pendidikan negara dalam melahirkan modal insan yang cemerlang dan tidak memfokus pendidikan untuk melahirkan pelajar yang hanya terbaik dalam akademiknya. salah satu halangan yang menjadi batu di tengah jalan ialah AUKU itu sendiri. Bagi definisi Barat. web dan sebagainya pasti akan membicarakan tentang isu-isu politik nasional. mereka memberi sumbangan kepada pembangunan negara. blog. ulama’ dan sebagainya. mereka begitu memberi fokus kepada pembangunan sumber manusia dari sudut pengetahuan dan kemahiran tertentu yang dapat memberi pulangan kepada ekonomi sesebuah organisasi atau masyarakat. DEFINISI MENURUT ISLAM Istilah modal insan pada mulanya dipercayai pertama kali dibincangkan oleh Arthur Cecil Pigou (1877-1959) dalam karyanya. diri sendiri perlu dimulai dahulu.seluruh manusia. sentiment politik perlulah diketepikan agar negara akan terus maju. Jika kita membaca akhbar. A Study in Public Finance pada tahun 1928. Ini menyebabkan pemikiran dan pendapat pelajar tidak dapat disalurkan sebaiknya. Jika kita lihat negara seperti Indonesia. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang bagus. Pada aspek yang tertentu. mahasiswa dibenarkan untuk berdemonstrasi. AUKU tidak relevan bagi mereka yang sentiasa mengambil tahu isu-isu semasa dan hanya normal untuk dipraktikkan bagi mereka yang tidak cakna dengan isu semasa yang berlaku di negara.

berketrampilan. Ilmu tunjang kepada kekuatan dan kemajuan kemanusiaan. Walaupun begitu. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Modal insan ataupun sumber manusia (human resource) yang menjadi pemacu kepada kemajuan dan pembangunan sesebuah tamadun yang wujud di dunia perlu dititikberatkan dalam kaca mata pembudayaan ilmu. masyarakat. rohani. Mereka sudah pasti tidak akan dapat mengubah kualiti hidup mereka kepada yang lebih baik. Mereka perlu diberi kefahaman yang jelas berkaitan ilmu dan maklumat. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perkara ini begitu penting terutamanya apabila disentuh siapakah pewaris khazanah dan amanah negara? Sudah pasti akan terbayang di mata bahawa pewaris terbaik yang paling hampir untuk menerajui negara ialah golongan mahasiswa di seluruh negara. Sekiranya pembentukan ini terbantut. selaku umat Islam kita percaya bahawa sebelum kewujudan golongan Sophis dan ahli falsafah Greek. Ia telah pun dititikberatkan sejak zaman Greek lagi di tangan tokoh-tokoh penentang golongan Sophis iaitu golongan yang menggelar diri mereka sebagai golongan yang bijak tapi sebenarnya mereka tidak layak kerana ilmu mereka lebih bermatlamatkan ganjaran. modal insan dilihat tidak sekadar mementingkan aspek pembangunan intelektual dan emosional bahkan melibatkan pembangunan spiritual. telah muncul agama Hanif iaitu agama Tauhid atau agama Islam yang berasaskan pancaran ilmu wahyu yang lebih . malah memberi arah serta makna kepada manusia dan bangsa tersebut’’. sudah pasti harapan menggunung terhadap mereka akan turut hancur. Islam melihat modal insan sebagai suatu konsep yang amat luas dan lebih terperinci tanpa terdapat lompang-lompang yang tidak dihuraikan. Golongan ini perlu diasuh dan diberi latihan mencukupi bagi memantapkan elemen-elemen sumber manusia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ilmu dapat memandu mereka berfikir dan bertindak. Manusia yang berkualiti ialah mereka yang memiliki ilmu dan nilai ilmu yang berkualiti. Persoalan modal insan dalam konteks pembudayaan ilmu dapat dikesan dalam Falsafah Pendidikan di Malaysia iaitu suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia.Sebaliknya. dan negara. maka tiadalah ketamadunan yang didambakan selama ini. ‘’kekuatan ilmu bukan sahaja menjadi syarat dan pelengkap kepada kekuatan fizikal. Definisi yang komprehensif ini dapat menjelaskan betapa pentingnya sumber ini kepada sesebuah negara khususnya umat Islam. pada perspektif Islam. Tiada ilmu. Menurut Ibnu Khaldun dalam Mukadimahnya iaitu.

layak universiti banggakan? Atau adakah mahasiswa yang berpeluang menjawat jawatan besar dalam sesebuah syarikat terkenal namun besar juga penyelewengannya layak dibanggakan? Atau patutkah universiti berasa bangga dengan mahasiswa yang lebih mengenali para artis berbanding para pensyarahnya? Atau mahasiswa yang rajin membaca komik. Patutkah mahasiswa yang tidak memenuhi ciri-ciri budaya keilmuan layak diklasifikasikan sebagai golongan intelektual yang menepati tuntutan modal insan atau sumber manusia ini? . Majalah I dan sebagainya yang patut dibanggakan? Sekurang-kurangnya persoalan tersebut dapat memberi gambaran umum berkaitan perbezaan budaya Ilmu di kalangan mahasiswa. berhujah dan seumpamanya. majalah Dewan Masyarakat. Di sini berkumpulnya ribuan sarjana. dan seumpamanya berbanding jurnal. budaya menyelidik. Keganjilan ini dirasai lantaran merasai bahawa terdapat perbezaan ketara antara institusi ini dengan institusi pada peringkat bawah jika kedua-duanya sama sahaja mutunya. Siapakah sebenarnya mahasiswa yang benar-benar menepati gagasan modal insan yang disebut selama ini. Apatah lagi jika kita ingin mencari mereka yang cenderung kepada budaya berhujah. menyelidik. penyumbang ilmu dan penggunaan ilmu. berfikir. budaya menulis dan seumpamanya. Tiga fungsi utamanya ialah pemindahan ilmu. Kedua-duanya saling memerlukan dan mempunyai perhubungan yang begitu rapat. majalah picisan. mahasiswa dan universiti sepersis irama dan lagu yang tidak akan dapat dipisahkan. Begitu juga apabila disentuh berkaitan universiti. Tiga fungsi inilah dianggap sebagai teras kepada falsafah dan matlamat penubuhan universiti. budaya bertanya. Sesungguhnya universiti adalah tempat pembudayaan ilmu secara formal yang paling ideal. Universiti merupakan institusi pendidikan yang kaya dengan khazanah keilmuan dan sarat dengan pembudayaan ilmu seperti membaca. menulis. ilmuwan dalam kepelbagaian bidang yang diceburi. budaya berfikir. Terdapat persoalan yang memungkinkan kita memahami permasalahan ini. putera Nabi Daud yang perkasa dan dianugerahkan oleh Allah dengan pelbagai kebolehan termasuk keagungan kerajaannya yang sudah pasti berasaskan kepada ilmu berkualiti bersalut pancaran tauhid ketuhanan kepada Allah. Namun tiga fungsi ini tidak akan bermakna apabila mahasiswa sendiri tidak menepati ciri-ciri yang sepatutnya. Dalam konteks mahasiswa. mahasiswa merupakan antara entiti terpenting dalam sesebuah negara yang memerlukan pengganti berkualiti. majalah hiburan. Antara zaman yang paling dekat dengan zaman Greek menurut kajian ialah zaman Nabi Sulaiman. Hubungan unik antara universiti dan mahasiswa akan kelihatan luar biasa dan ganjil sekiranya elemen pembudayaan ilmu tiada dan semakin hari kian merudum.berautoriti di samping ilmu akal. buku ilmiah. Adakah mahasiswa yang lulus cemerlang PNGK tetapi tidak dalam akhlaknya.

Mahasiswa khususnya muslim. bahkan yang lebih teruk. Konsep pembangunan sumber manusia dalam Islam adalah proses menyeluruh untuk membentuk insane yang berguna. menurut Imam Ghazali. Harapan menggembleng sepenuhnya modal insan atau sumber manusia tentu tidak kesampaian jika elemen keilmuan diabaikan dan tidak menjadi sebagai faktor utama dalam membina tamadun kemanusiaan yang berasaskan nilai-nilai murni. bersikap endah tidak endah dengan budaya keilmuan. kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah. profesional. negara dan agama. “Sekiranya penduduk sesuatu negeri itu bertakwa nescaya Kami akan membuka kepada mereka (pintu-pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi”. Terdapat juga yang sudah nazak namun masih lagi menyuruh pembantu atau rakannya mengambil alat tulis kerana ingin menulis idea yang muncul ketika itu. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan. Islam mengenal pasti pembangunan sumber manusia sebagai elemen terpenting dalam modal insan kerana sumber yang utama ialah individu. Manusia yang lahir kelak akan menerima janji daripada Tuhannya iaitu . progresif. jujur. “Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu”. Komitmen mereka terhadap ilmu dan keilmuan amat mengagumkan. Bayangkan terdapat ulama yang meninggal sewaktu bukunya masih di sisinya. berakhlak mulia. cergas dan bertamadun. Hasil akhir yang cemerlang adalah tonggak utama pembangunan modal insan dalam Islam kerana Islam telah menyediakan satu sistem hidup yang lengkap dari mula lahir hinggalah ke akhir hayat. manusia dalam keadaan tanpa pakaian. Manusia sebegini sepatutnya harus malu dengan sikap sendiri. Kegelapan atau kemalapan lambang kejahilan yang menjadi musuh masyarakat. sepatutnya komited dengan proses pembelajaran mereka. DEFINISI MODAL INSAN 2 Definisi modal insan dalam Islam sangat berbeza daripada Barat yang asasnya adalah fahaman kapitalis.Pemerkasaan budaya berilmu patut diteruskan tanpa mengenal rasa penat membanting tulang. Tanpa ilmu. (Surah Al-A’raf ayat 96) . Siapalah kita tanpa ilmu. Sikap tidak mementingkan modal insan. kemahiran. Keperluan dunia semata-mata tidak akan memberi kelebihan ke atas pembangunan modal insan kerana tujuan penciptaan manusia ialah jelas seperti maksud Surah Az-Zariyat ayat 56. kepakaran. Ilmu ibarat cahaya yang menerangi kegelapan malam. Amat memalukan jika golongan bukan Islam sentiasa berkepit dengan jurnal serta buku sedangkan mahasiswa dan remaja Islam sering berkepit dengan teman lelaki atau wanita tanpa segan silu.

Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) yang memberi perhatian terhadap membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.Aziz Deraman. Sebanyak lapan teras Dasar Pembangunan Modal Insan yang telah digariskan iaitu : 1. sistem nilai yang boleh diteladani dan budaya mengutamakan prestasi tinggi serta menghargai tradisi dan warisan. sektor swasta. strategi seterusnya beralih kepada memberi keutamaan terhadap pembangunan jasmani dan rohani melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang (1991-1995).1 bilion yang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai program pendidikan dan latihan yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.Melaksanakan penambaikan serta komprehensif terhadap sistem penyampaian pendidikan dan latihan.Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai perspektif progresif. Keseriusan kerajaan terhadap pembangunan modal insan ini diterjemahkan sebanyak RM45. (A. Perhatian yang lebih serius terhadap modal insan ini terserlah dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9).Memperluas dan memperkemas forum perbincangan dan perundingan antara kerajaan. Pendekatan fizikal melalui sesebuah dasar yang memberi fokus terhadap ekonomi tidak akan dapat memaksimumkan pembangunan modal insan.Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan sains dan teknologi yang kukuh dan memiliki kemampuan memperoleh dan menggunakan pengetahuan. subjek bahasa Mandarin dan Tamil akan diperkenalkan.2005). ibu bapa dan masyarakat dalam pembangunan modal insan. .Mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari memenuhi keperluan majikan. Untuk tujuan ini. mahir ataupun profesional dalam bidang masing-masing tetapi penuh dengan nilai-nilai positif seperti amanah. 8.Modal insan yang diketengahkan oleh Islam bukan hanya melahirkan individu yang pakar.Memperkasa sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat Malaysia bagi meningkatkan perpaduan negara. Pembentukan nilai-nilai ini tidak sekadar memenuhi kehendak organisasi malah untuk masyarakat dan negara. 2. 7. 5. 6.Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan latihan dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang berkualiti di semua peringkat. jujur dan sebagainya. 3.Melaksanakan langkah bagi merapatkan jurang prestasi di antara sekolah luar bandar dan bandar termasuk menggantikan semua sekolah daif bagi menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif serta menempatkan guru berpengalaman di sekolah luar bandar. 4.

Membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang seragam. agenda pembangunan sumber manusia perlu diutamakan dalam proses pembangunan sesebuah negara kerana modal insan adalah pemangkin yang bakal mencorak tahap kemajuan dan kemunduran masyarakat dan negara berkenaan. Tumpuan khas Tun Abdul Razak dan jawatankuasanya ialah (Asnarulkhadi Abu Samah. Kementerian Sumber Manusia. Pelaksanaan pembangunan modal insan di peringkat negara akan dijalankan oleh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi yang akan bertanggungjawab menyediakan lebih banyak peluang pendidikan prasekolah.Memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipelihara. Kepentingan modal insan dalam pendidikan Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan telah timbul kesedaran di kalangan para pemimpin dan rakyat Malaysia betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah demi memenuhi kehendak negara (Fadzilah Abdullah. seramai 12. . Dasar Pendidikan Kebangsaan secara tidak rasminya bermula selepas pilihan raya 1955 setelah wujudnya manifesto oleh parti Perikatan untukmembentuk sistem pendidikan yang seragam dan bersepadu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Kementerian Belia dan Sukan akan mengambil tanggungjawab bagi menyediakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran tenaga buruh. 1997): 1. Jawatankuasa pendidikan telah dibentuk pada tahun 1956 yang diketuai oleh Tun Abdul Razak. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 dan telah menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan jawatankuasa ini telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan pada 16 Mei 1956 yang dikenali sebagai Penyata Razak. rendah dan menengah serta pendidikan guru yang berkualiti seterusnya meningkatkan peluang pendidikan tertiari yang berkualiti.1993). Peranan pendidikan sentiasa mendapat perhatian utama oleh kerajaan yang memperuntukkan jumlah yang sangat besar dalam belanjawan tahunan. Dijangka pada tahun 2010. Undang-undang Pelajaran 1957 digubal dan diluluskan oleh Dewan Negara pada tahun 1957. 2. Justeru.Permintaan ekonomi terhadap kualiti tenaga buruh dipertingkatkan dengan menambah peratusan kelompok ini yang mempunyai pencapaian pendidikan di peringkat tertiari.4 juta tenaga kerja ini diperlukan.Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 3.

Laporan jawatankuasa ini telah ditambah keada Dasar Pendidikan Kebangsaan yang merangkumi beberapa matlamat yang dikenal pasti iaitu (Asnarulkhadi Abu Samah. Rancangan Lima Tahun yang diperkenalkan oleh kerajaan sentiasa menitikberatkan sumber manusia sebagai tumpuan.000 orang) selepas Taiwan (35.1991). Abad ke-19 adalah detik yang menyaksikan pelaburan modal insan secara sistematik tidak begitu diutamakan di semua negara. Malaysia akan mencapai status negara maju kira-kira 14 tahun yang akan datang. 2003). Di samping itu matlamat untuk melahirkan masyarakat yang bersepadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan semasa rakyat yang terlatih untuk pembangunan negara (Fadzillah Abdullah. pengisian terhadap sumber utama ialah prasyarat terhadap kemajuan sains dan teknologi serta penyelidikan dan pembangunan.1997) : 1. Keperluan terhadap pendidikan.Menyatukan sistem pelajaran bagi memupuk kesedaran dan perpaduan kebangsaan. Kajian oleh NAFSA (National Association of Foreign Students in America) pada tahun 1985 meletakkan pelajar Malaysia di tangga kedua (32. 1993). 3. Sembilan cabaran Wawasan 2020 yang sebahagian besarnya berkaitan pembangunan modal insan bermula dengan cabaran membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan berakhir dengan cabaran membentuk masyarakat yang makmur (Mahathir Mohamad. 2.Memperbaiki kemudahan-kemudahan penyelidikan. Jangka masa ini akan diisi oleh generasi muda yang berada dalam masyarakat kita yang sedang ghairah meniti perkembangan usia dan mereka inilah akan merasai sepenuhnya nikmat negara maju. Perubahan secara radikal yang berlaku pada abad . perancangan dan pelaksanaan bagi mencapai objektif di atas. 4. Perkembangan modal insan di Malaysia telah bermula dengan terancang selepas negara mencapai kemerdekaan.Dasar Pendidikan Kebangsaan secara rasminya diisytiharkan pada tahun 1961 dan digubal berdasarkan kedua-dua laporan iaitu Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 (Zulhilmi Paidi & Rohani Abd. Ghani.Memperbaiki mutu pelajaran bagi membina suatu masyarakat yang progresif berlandaskan sains dan teknologi moden. latihan dalam kerja dan semua jenis pelaburan adalah begitu kecil. Sebuah jawatankuasa telah dibentuk pada tahun 1974 bagi mengkaji semula dasar pendidikan untuk menambah baik dan memantapkan pelaksanaan dasar sedia ada.000 orang) dari segi bilangan pelajar asing yang menuntut di sana.Memperluaskan serta mengubah suai rancangan-rancangan pelajaran dan latihan bagi memenuhi memenuhi keperluan tenaga kerja. Merealisasikan Wawasan 2020 adalah suatu tugas yang penuh kebertanggungjawaban di atas bahu semua pihak khususnya peneraju pendidikan negara. Melihat cabaran-cabaran ini yang begitu besar.

tidak ramai golongan terpelajar yang merokok. Apatah lagi berkemungkinan pendidikan adalah satu-satunya faktor tunggal yang menentusahkan kesihatan dan jangka hayat. Malaysia juga telah membuat pelaburan yang banyak bagi meningkatkan modal insan (Sila hubungi editor). Tabiat merokok di Amerika Syarikat hanya terhad kebanyakannya kepada mereka yang tidak ada pendidikan dan pelajar sekolah yang tercicir. Umpamanya di Amerika Syarikat dan negara-negara yang kaya. Jadual 1 : Perbelanjaan dan Peruntukan Pembangunan untuk Pendidikan dan Latihan 2001-2010 (RM Juta) Pentingnya modal insan terhadap sesebuah negara boleh dilihat daripada pencapaian Jepun. Taiwan. Persekitaran ekonomi moden meletakkan pendidikan. 40 tahun yang lepas menyaksikan para graduan memperolehi 40 hingga 50 peratus lebih pendapatan daripada lulusan sekolah tinggi. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih cenderung membuat pelaburan ke atas kesihatan diri dan keluarga. kesihatan dan produktiviti telah meningkat di negara-negara yang membuat pelaburan besar dalam pendidikan. Perubahan demi perubahan berlalu dan merebak ke negara-negara lain dalam masa yang singkat. Perubahan di antara pendidikan dan tahap pendapatan boleh dilihat di banyak negara. Pendidikan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah membantu meningkatkan pengambilan makanan dengan cara melatih mereka untuk memilih makanan yang sihat. Mereka mempunyai masyarakat yang terlatih. Negara-negara ini tidak mempunyai sumber semula jadi yang banyak bagi membangunkan negara masing-masing tetapi keupayaan mereka ialah “mengurus apa yang ada” sangat membanggakan. tenaga kerja yang gigih dan ibu bapa yang berdedikasi. Mereka yang berpendidikan amat diperlukan . latihan dan sumber-sumber ilmu pengetahuan sebagai sangat relevan walaupun dalam jangka masa 50 tahun. Korea Selatan dan negara-negara Asean yang pesat membangun. Secara umum. sikap dan amalan seterusnya menjayakan program kerajaan bagi mengurangkan tahap kemiskinan di kalangan rakyat berpendapatan rendah. Hong Kong. mereka yang berpendidikan lebih cenderung mengamalkan diet yang lebih baik. Usaha kerajaan Malaysia melaksanakan program pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat kena pada masanya kerana hasil daripada proses pembelajaran dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah mengubah kaedah pemikiran. Pelaburan modal insan akan meningkatkan kebajikan ekonomi dan mengurangkan kemiskinan. pembangunan ilmu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pantas pada abad ke-20 boleh dianggap sebagai era modal insan kerana taraf hidup.ini telah bermula di Great Britain setelah aplikasi dan pembangunan sains bagi mencipta barangan baru dan kaedah pengeluaran yang lebih cekap. United Kingdom contohnya. berpendidikan. bersih dan segar. kemahiran.

dan (iii) promosi integrasi dalam masyarakat. pekerjanya akan mendapat kemahiran yang salah disebabkan insentif yang lemah.di Korea Selatan sejak 20 tahun yang lepas bagi memenuhi keperluan pembangunan negara. sistem pekerjaan yang tidak menggalakkan pekerja terlatih mendapatkan gaji lebih tinggi akan memberi kesan terhadap pelaburan dalam meningkatkan latihan dan kemahiran mereka. Modal insan tidak banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi jika mereka yang terlibat tidak dilatih dengan berkesan. Pendidikan dan latihan bukan sekadar menggalakkan pertumbuhan dan kecekapan ekonomi malah turut mengurangkan ketidaksamaan dan impak ke atas golongan yang tidak berkemampuan. Pendidikan merupakan kaedah paling berkesan kepada orang muda yang datang daripada kelompok miskin untuk meningkatkan tahap ekonomi kerana modal insan merupakan 90 peratus aset berharga untuk mana-mana penduduk sesebuah negara. (ii) menyediakan tenaga kerja. Itulah yang berlaku ke atas bekas Kesatuan Soviet dan negara-negara komunis. Institusi pendidikan mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat iaitu: (i) sosialisasi. . Jurang pendapatan yang tidak seimbang pada sesebuah negara menjadi lebih besar apabila jurang dalam pendidikan menjadi besar. Sebagai contoh. Mereka mempunyai program pendidikan yang meluas dan menarik tetapi sistem ekonomi kekurangan kakitangan yang terlatih dan berkemahiran. Jika sesebuah organisasi tidak cekap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful