TEORI PEMBELAJARAN BRUNER

kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing. .vPembelajaran adalah satu proses sosial yang aktif di mana murid-murid kita akan membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan.

murid-murid kita akan aktif di mana membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. v Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan.v Pembelajaran adalah satu proses sosial Prinsip-prinsip Pembelajaran yang Penemuan. kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing. .

Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah: üEnaktif (berasaskan tindakan) üIkonik (berasaskan imej) üSimbolik (berasaskan bahasa) .

Pecutan disebabkan oleh pemahaman satusatu konsep yang mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya pergerakan ke langkah seterusnya. Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat.  .

 . Persekitaran di mana kita berada memainkan peranan yang penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satusaru konsep. iaitu sama ada mempercepatkan atau melambatkan  Murid-murid akan lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri.

.  Dengan kata lain. imaginasi dan kreativiti secara aktif.Pembelajaran penemuan  Pembelajaran penemuan menggalakkan murid-murid untuk menggunakan intuisi. pendekatan pembelajaran penemuan ini menggunakan penaakulan induktif.

3)Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. 4)Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif 1)Sediakan data yang berupa contohcontoh positif 2)Sediakan data yang mewakili contohcontoh negatif. . Telitikan ciri-ciri.

5)Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. 6)Bina definisi konsep.  . 7)Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman.