TEORI PEMBELAJARAN BRUNER

Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan. kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing. .vPembelajaran adalah satu proses sosial yang aktif di mana murid-murid kita akan membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada.

. v Mereka akan memilih maklumat yang diperlukan.v Pembelajaran adalah satu proses sosial Prinsip-prinsip Pembelajaran yang Penemuan. murid-murid kita akan aktif di mana membina atau konsep baru berasaskan pengetahuan sedia ada. kemudian membentuk hipotesis dan seterusnya mengintegrasikan bahan yang baru ke dalam pengetahuan sedia ada serta konstruk mental masing-masing.

Pembelajaran berlaku mengikut tiga langkah: üEnaktif (berasaskan tindakan) üIkonik (berasaskan imej) üSimbolik (berasaskan bahasa) .

 . Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat. Pecutan disebabkan oleh pemahaman satusatu konsep yang mengambil masa untuk dikuasai sebelum berlakunya pergerakan ke langkah seterusnya.

 . Persekitaran di mana kita berada memainkan peranan yang penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satusaru konsep. iaitu sama ada mempercepatkan atau melambatkan  Murid-murid akan lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemuinya sendiri.

. imaginasi dan kreativiti secara aktif.  Dengan kata lain.Pembelajaran penemuan  Pembelajaran penemuan menggalakkan murid-murid untuk menggunakan intuisi. pendekatan pembelajaran penemuan ini menggunakan penaakulan induktif.

. 4)Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. 3)Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Telitikan ciri-ciri.Langkah-langkah pembelajaran konsep secara induktif 1)Sediakan data yang berupa contohcontoh positif 2)Sediakan data yang mewakili contohcontoh negatif.

 . 6)Bina definisi konsep. 7)Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman.5)Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful