SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

PROGRAM KELAS TAMBAHAN

Program kelas tambahan ini berobjektif untuk meningkatkan lagi keupayaan murid agar mempunyai daya tahan diri yang kuat. Di samping itu, murid didedahkan dengan seberapa banyak soalan berkaitan dengan mata pelajaran UPSR. Kelas tambahan ini dibahagikan kepada tiga kumpulan murid:a. Kelas Murid Cemerlang b. Kelas Murid Sederhana c. Kelas Murid Galus Program kelas tambahan di Sekolah Kebangsaan Tok Mat Salleh dilaksanakan mengikut skim baucer sekolah. Program ini melibatkan murid tahap dua iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Program ini diadakan pada setiap hari jumaat dan sabtu bermula dari pukul 8.00 pagi sehingga pukul 12.00 tengah hari. Bagi murid tahun 6, mereka akan diadakan kelas tambahan 3 bulan sebelum

peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah (UPSR) sebagai latih tubi. Antara kelas tambahan yang dijalankan ialah kelas Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Selain itu, kelas tambahan turut diadakan pada sebelah malam bermula jam 8.00 malam sehingga pukul 11.00 malam.

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

PROGRAM KELAS INTENSIF Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi murid-murid cemerlang. Ia merupakan satu bentuk tutorial bagi murid-murid dalam Siri Bimbingan Cemerlang semasa musim cuti semester dan penggal.

PROGRAM GERAK GEMPUR UPSR Program ini bertujuan untuk memberi bimbingan mengikut kumpulan murid. Semua guru terlibat menjayakan program ini. Masing-masing guru akan memberi bimbingan kepada lima orang pelajar. Selepas itu, murid-murid akan diberi ujian pada akhir pembelajaran. Murid-murid diwajibkan menduduki 10 ujian bagi setiap mata pelajaran. Markah-markah akan dihantar kepada ibu bapa / penjaga masing-masing. Sebagai konklusinya, murid-murid dapat dibimbing dan diberi tunjuk ajar berkesan dan menyeluruh

Program lain Program ini ialah program dimana murid banyak membaca buku-buku sama ada berunsur ilmiah, cerita, fakta dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga program GALUS dan Mulus yang pernah diperkenalkan oleh jabatan pendidikan negeri Kedah beberapa tahun yang lalu. Selainitu, terdapat juga bebeerpa program di sekolah tersebut. Antaranya ialah program Kuarantin dimana guru, pelajar dan ibu bapa berkhemah di sekolah sebulan sebelum peperiksaan UPSR. Menjelang peperiksaan akan diadakan program hayati yassin, program solat sunat hajat pada malam seminngu sebelum UPSR. Disamping itu, terdapat juga program 5 Bintang dimana 5 orang pelajar yang dikategorikan calon 5A akan dikuarantin selama seminggu di satu tempat yang melibatkan semua sekolah di daerah Yan. Antara aktiviti bagi program tersebut ialah seminar 5A, bengkel latih tubi soalan,dan seminar jati diri. Terdapat juga program khas UPSR menngilap permata yang pudar.

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR RASIONAL 1. Guru-guru akan mengajar lebih tekun dan dengan cara yang lebih berkesan di mana pelbagai corak aktiviti pengajaran digunakan bagi menambahkan minat muridmurid. 2. Diharap berlakunya perubahan positif terhadap pembelajaran murid dengan adanya Program ke Arah Peningkatan UPSR. 3. Program ini dijangka menambahkan lagi pengetahuan dan pengalaman murid terhadap pelajaran mereka. 4. Murid-murid lebih sedar dan prihatin terhadap pelajaran mereka dengan adanya doa, motivasi dan nasihat oleh guru-guru secara tidak langsung dalam proses pembelajaran.

OBJEKTIF 1. Bagi mencapai target dan matlamat yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 2. Mendedahkan murid-murid tentang kepentingan ilmu dan menggunakan masa belajar secara berkesan. 3. Memberi dan membangkitkan semangat ingin berlumba-lumba bagi mencapai kejayaan dalam pelajaran. 4. Melahirkan semangat kerjasama di kalangan murid-murid, kasih sayang guru dan sekolah serta sanggup bertungkus lumus bagi memastikan matlamat dicapai oleh murid-murid. 5. Menanam sikap tidak ada perkara yang susah kalau kita sanggup berusaha. 6. Melahirkan murid-murid berdikari dan bermotivasi untuk majukan diri.

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

7. Menghindarkan daripada sifat "rendah diri" apabila berada di Sekolah

Program Kecemerlangan Akademik
Program kecemerlangan akademik adalah program khas bagi pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPSR Program ini di laksanakan dengan memberi penekanan untuk menyuntik semangat kepada peserta disamping memberi tunjuk ajar tentang perkara-perkara yang harus dilakukan oleh pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. Objektif
• • •

Menyuntik semangat juang ke dalam jiwa peserta. Melahirkan pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. Mempertingkatkan potensi diri peserta dan mendedahkan kepentingan kejayaan sekarang untuk kebahagian masa depan.

Kandungan Program
• • • • • • • •

Pembentukan Peribadi Pelajar Pengurusan Masa dan Teknik Belajar Berkesan Rencah dan Resipi Kejayaan Menghadapi dan Mengawal Tekanan ( Stress ) Kreativiti dan Imiginasi Rahsia Ilmu Pemantapan Rohani Pemantapan Mental dan Fizikal

Jangkamasa Program 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam Peserta Pelajar-pelajar sekolah rendah yang bakal menduduki peperiksaan.

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

Tempat Program Kem Latihan atau di sekolah

Program TOP

program berfokus Sektor Pengurusan Akademik Pejabat Pendidikan Daerah Yan bagi tahun 2000 – 2002 bermatlamat ke arah kecemerlangan Akademik mata pelajaran utama UPSR,PMR, SPM dan membantu subjek-subjek utama ialah UPSR (BM,Sains, BI,Matematik) PMR (Matematik, Sains, BI, Sejarah) Hasil penelitian dari analisis keputusan UPSR (1995-1998), PMR (1995 – 1998) dan SPM (1995 – 1998) pihak Pejabat Pendidikan Daerah Yan mendapati peratus kelulusan mata pelajaran utama peperiksaan bagi daerah Kulai masih tidak banyak kemajuan iaitu UPSR,PMR dan SPM di bawah purata peratus Negeri Kedah. Oleh itu Sektor Pengurusan Akademik telah bergabung usaha dengan semua panitia subjek Peperiksaan Sekolah Rendah dan untuk membentuk program berfokus dan ini membentuk jawatankuasa penggerak di peringkat panitia daerah untuk menggubal soalan latihan setara subjek-subjek utama peperiksaan UPSR dan PMR. Tujuan utama program ini ialah untuk membantu sekolah mengikuti perkembangan pencapaian pelajar sepanjang tahun di samping dapat memberi petunjuk kepada sekolah dan guru untuk mengambil tindakan pembetulan seawal mungkin.

PROGRAM KEM JATI DIRI DAN MOTIVASI UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2009 YAYASAN PELAJARAN MARA (YPM)

Yayasan Pelajaran MARA (YPM) ialah suatu perbadanan yang telah ditubuhkan di bawah seksyen 25, Akta Majlis Amanah Rakyat 1965 dan dinamakan Perintah Majlis

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

Amanah Rakyat (Yayasan Pelajaran MARA) 1969, dan disifatkan sebagai mula berkuat kuasa pada 1 haribulan November, 1968. YPM merupakan salah satu yayasan yang berperanan di dalam mempertingkatkan kecemerlangan ilmu dan pendidikan Bumiputera khususnya. Dalam mencapai usaha ini, YPM telah mengatur pelbagai program strategik kepada para pelajar, ibu bapa dan tidak ketinggalan kepada para pendidik. Antara program strategik anjuran YPM ialah Program Kecemerlangan Ilmu dan Pendidikan (PKIP), di mana matlamat pelaksanaannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah diri para pelajar khususnya kepada Bumiputera. Melalui PKIP, YPM akan menganjurkan Program Kem Jati diri Dan Motivasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2009. Program yang berlangsung selama dua hari bermula 20hb Jun 2009 dan berakhir pada 21hb Jun 2009 ini melibatkan 120 orang pelajar tahun enam (6) dari Sekolah Kebangsaan Tok Mat Saleh , Yan Kedah. Program ini diadakan bagi memberi semangat kepada para pelajar untuk berusaha dengan lebih giat bagi mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR yang bakal ditempuhi kelak.

Program seperti ini adalah landasan yang terbaik bagi pelajar untuk meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan mereka. Selain itu, ia bertujuan untuk meningkatkan motivasi dalaman serta luaran pelajar agar mereka lebih bersedia untuk menempuh peperiksaan sekaligus dapat mencapai prestasi yang cemerlang dalam akademik. Selain itu, melalui program ini juga, ia dapat membentuk jati diri supaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang di masa hadapan. Ini bermakna, pelajar akan dapat memahami potensi diri sekaligus dapat meningkatkan keyakinan diri untuk menghadapi dunia globalisasi yang mencabar. Pelajar juga dapat membangunkan dan memperkasakan minda mereka ke arah kecemerlangan

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

pemikiran yang sesuai dengan peredaran zaman, serta mampu menggunakannya ke arah yang lebih baik di dalam bidang pendidikan. Banyak kelebihan dan informasi yang dapat diperoleh oleh para pelajar dalam program ini. Mereka akan didedahkan dengan pelbagai kaedah pembelajaran dan teknik-teknik menjawab peperiksaan seterusnya dapat diaplikasikan dengan lebih sistematik. Ini bermakna, para pelajar akan lebih bersedia untuk menempuh peperiksaan kelak.

SITI NOOR BAIZURA BINTI ABD RAHIM 890521-02-5172 PISMP PEMULIHAN

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.