MASALAH BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN KHAS

1.0

PENDAHULUAN

Setiap insan istimewa tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang serba kekurangan. Jika diberi peluang, mereka juga mahu menikmati kehidupan normal seperti manusia biasa yang bebas bergerak, lancar berkomunikasi, dan pantas berfikir. Kekurangan mereka tidak seharusnya dipersendakan dan dipertikaikan masyarakat, apatah lagi menganggap mereka sebagai beban. Anggapan yang positif seharusnya diterapkan dalam minda setiap kali menilai tentang golongan istimewa yang juga dikenali sebagai orang kurang upaya (OKU).

Mengikut Jabatan Kebajikan Masyarakat, golongan kurang upaya ditakrifkan sebagai seseorang yang tidak berupaya menentukan sebahagian atau seluruh keperluan hidupnya sebagaimana insan normal yang lain, atau tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan kekurangan sama ada fizikal atau mental yang berpunca sejak lahir atau hilang upaya selepas lahir. Terdapat beberapa masalah yang boleh diketengahkan di dalam bidang pendidikan khas ini.

1

Justeru. kokurikulum. Walaubagaimanapun. penempatan dan lain-lain. Keadaan ini disebabkan kebanyakkan pentadbir tidak mempunyai latar belakang pendidikan khas. Pihak pentadbir kurang memberi tumpuan kepada kelas pendidikan khas kerana mereka lebih mengutamakan kelas aliran perdana. Pentadbiran sekolah biasanya merangkumi aspek pentadbiran kurikulum. murid-murid di aliran perdana mempunyai kredibiliti untuk cemerlang dalam pelajaran sekaligus boleh menaikkan nama dan imej sekolah berbanding murid pendidikan khas.2. kewangan. 2 . Kesannya.0 PENTADBIRAN / SEKOLAH Umum mengetahui bahawa pentadbiran sekolah merupakan organisasi yang paling penting di sekolah dalam memastikan dan menguruskan operasi sekolah dengan baik. program PKBP kurang diberi perhatian. kebanyakan aktiviti yang dilaksanakan di sekolah tidak melibatkan kanak-kanak bermasalah pembelajaran dan ini menyebabkan kanak-kanak istimewa ini rasa terpinggir dan tidak diperlukan. Pada pendapat mereka. dan pengetahuan mereka tentang kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah sangat terhad. terdapat pihak pentadbir sekolah yang kurang menghayati pelaksanaan pendidikan khas masalah pembelajaran di sekolah mereka.

Oleh itu.3. murid-murid ini akan turut terikut-ikut perwatakan tidak baik guru mereka sekiranya guru mempamerkan sikap yang tidak sesuai di khalayak mereka. Selain itu. terdapat juga guru-guru daripada aliran perdana yang memandang serong terhadap murid pendidikan khas.0 GURU Guru merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan. Mereka juga sering dipinggirkan dari segala bantuan seperti KWAPM. guru-guru pendidikan khas seharusnya perlu mempunyai sikap yang paling penting iaitu sabar dan penyayang dalam mendidik dan menangani masalah pembelajaran yang dihadapi oleh kanak-kanak istimewa ini. Murid ini sering diketepikan dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah. tidak ramai guru yang benar-benar boleh mengaplikasikan sikap tersebut dalam menjadi ’role model’ kepada murid-murid. kesannya. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan biasiswa kerana dianggap sudah mendapat elaun sara diri dari kebajikan masyarakat. 3 . guru juga perlu mempunyai ilmu dan kreativiti yang cukup untuk mendidik murid pendidikan khas. Mereka menganggap murid-murid pendidikan khas tidak berpotensi untuk berjaya dan dianggap sebagai beban kepada mereka. Ini penting kerana sudah menjadi kebiasaan pada kanak-kanak istimewa ini dalam meniru perbuatan melalui pemerhatian orang-orang disekeliling mereka. Tetapi malangnya. Selain.

Hadis di atas jelas menunjukkan betapa pentingnya didikan dan bimbingan dari ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Rasulullah S. Ini termasuklah menyalahgunakan pemberian wang saraan diri anak mereka untuk kepentingan diri sendiri. Ini menunjukkan peranan ibu bapa amat penting dalam membangunkan sahsiah individu dalam masyarakat. Ibu bapa wajar komited dan pastikan anak 4 . peranan ibu bapa dan penjaga juga amat penting kerana apa yang diajar di sekolah seharusnya dipraktikkan dengan pengawasan ibu bapa di rumah. Mereka tidak mengambil peduli kebajikan anak-anak mereka tetapi bijak mengambil kesempatan terhadap keistimewaan yang diterima oleh anak mereka.4. atau Majusi”. kebanyakan ibu bapa tidak memberi kerjasama yang sewajarnya kepada guru-guru. kelas pendidikan khas hanyalah seperti pusat asuhan kanak-kanak dan guru-guru pendidikan khas adalah pengasuhnya. Ibu bapa melepaskan tanggungjawab menjaga anak mereka kepada guru seperti melepaskan batuk di tangga. Kerjasama mereka sangat diperlukan oleh guru-guru pendidikan khas bagi memastikan kesinambungan pembelajaran di sekolah dan di rumah.0 IBU BAPA Selain dari itu.A.W bersabda yang bermaksud: “seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan ibu bapanyalah yang mencorakkan sama ada ia menjadi seorang Yahudi . Pada pandangan mereka. Nasrani . Dalam satu hadis. Tetapi realitinya.

0 MASYARAKAT Satu lagi masalah yang agak besar ialah teladan yang didapati dari masyarakat sama ada melalui media massa mahu pun melalui contoh sebenar agak berlawanan juga dengan apa yang cuba diajar kepada mereka. 5. mereka mungkin perlu peka terhadap kemajuan . 5 . buku -buku serta latihan . Malah . Adalah juga disyorkan supaya paduan antara ibu bapa dan guru di sekolah dieratkan lagi supaya ibu bapa juga memainkan peranan yang sama pentingnya dengan sekolah atau para guru. Ibu bapa haruslah bijak mengenal pasti kekuatan dan kelemahan anak mereka dan mengetahui strategi-strategi berkesan yang boleh digunakan untuk memaksimumkan potensi anak. Konflik seperti inilah amat merbahaya sekali kerana gejala yang negatif itulah yang paling pantas ditiru. sedangkan contoh teladan yang baik amat sukar dihayati.latihan khas untuk melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan -pengetahuan yang boleh digunakan bagi melatih anak mereka.mereka mendapat intervensi sewajarnya melalui kerjasama yang mantap antara rumah dengan sekolah.kemajuan dalam teknologi pendidikan khas (special aducation ) melalui majalah . cermin mata rawatan perubatan atau terapi. Ibu bapa yang terlibat perlu mengorbankan masa mereka untuk menjalani latihan -latihan dan membelanjakan wang ringgit untuk mendapatkan keperluan keperluan seperti alat pendengaran .majalah .

masyarakat hanya memperlekehkan golongan orang kurang upaya ini. Pendedahan mengenai golongan istimewa yang tertindas di kalangan masyarakat adalah kurang. Seperti yang tertulis di dalam surat khabar baru-baru ini. 6. di mana Ini menunjukkan bahawa seorang murid lembam telah dirogol di Ampang.Selain itu ada juga masyarakat yang tidak berhati perut menindas murid kurang upaya. Malah pelbagai persoalan timbul iaitu "apakah tindakan masyarakat?. Apa yang penting di sini ialah setakat mana peranan masyarakat dalam mengintegrasikan diri mereka dengan kanak-kanak istimewa ini. Apakah yang dilakukan oleh dunia luar untuk menyayangi dan mengintegrasikan diri mereka dengan kanak-kanak istimewa ini? " Apa yang banyak berlaku sekarang ialah golongan istimewa ini yang terpaksa medekatkan diri mereka dengan masyarakat. tiada apa yang boleh 6 . Jadi apa yang penting sekarang ialah masyarakat perlu membuat sesuatu dalam membantu dan membela nasib golongan ini agar kanak-kanak istimewa ini tidak rasa terpinngir dan dihargai.0 PELAJAR Dalam kalangan murid-murid pendidikan khas pula. Murid-murid ini mengaggap bahawa pelajaran tidak penting bagi mereka kerana pada pendapat mereka. terdapat murid yang terus meninggalkan dunia pendidikan kerana masalah kecacatan atau masalah kesihatan yang dialami.

7. Walaubagaimanapun. masih wujud faktor-faktor negatif dari aspek pengasingan bagi kanak-kanak istimewa ini.0 PENGASINGAN Pengasingan membawa maksud kanak-kanak pendidikan khas diasingkan dari kanak-kanak normal di dalam sistem pendidikan dan juga dari aspek pengajaran dan pembelajaran.disumbangkan dalam menjana ekonomi keluarga. Kebanyakan dari mereka berhenti sekolah kerana tidak mahu membebankan ibu bapa. bahawa murid-murid pendidikan khas ini juga ada maruah diri. perlu dihormati dan perlu berkomunikasi dengan rakan-rakan. • Interaksi dan komunikasi yang terhad boleh menjejaskan perkembangan sosial kanak-kanak ini. murid-murid pendidikan khas ini juga mempunyai sifat malu. Mereka mula mempunyai perasaan sedemikian apabila ada segelintir murid-murid dari aliran perdana sering mengejek mereka. Selain itu. 7 . Ini berlaku kerana murid-murid aliran perdana tidak diberikan kesedaran tentang murid-murid pendidikan khas. Antaranya ialah: • Kanak-kanak istemewa tidak berpeluang berinteraksi dengan kanakkanak yang lain.

2 Kekurangan kakitangan khas dari disiplin lain. 8.0 INTEGRASI Integrasi bagi kanak-kanak istimewa ini Integrasi bermaksud percantuman.1 Kekurangan tenaga pengajar atau guru-guru khas yang terlatih untuk mengajar kanak-kanak ini.0. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam program integrasi ini. terdapat kekangan guru untuk mengajar murid-murid bermasalah pembelajaran di sekolah. Sekarang. Guru-guru yang sedia ada tidak dapat menampung jumlah murid bermasalah pembelajaran. 8 . • Pergaulan yang terbatas menyebabkan peluang untuk memperkembangkan diri juga amat terhad. Antara masalah yang wujud ialah:- 8. adalah rancangan percantuman merujuk kepada kanak-kanak luar biasa yang menerima pendidikan khas di sekolah biasa. • Peluang pekerjaan juga amat terhad memandangkan mereka ini hanya menguasai kemahiran di dalam bidang-bidang yang tertentu sahaja.• Guru-guru tidak ada peluang untuk mengikuti program lain kerana kemahiran yang ada akan digunakan untuk mengajar kanak-kanak tersebut secara berterusan.0. 8.

9. Walaubagaimanapun.0 KESIMPULAN Pelbagai isu yang perlu ditangani dengan bijak dan profesional.Kakitangan khas dari disiplin lain dikenali sebagai khidmat sokongan. 8.0.0.4 Jurang komunikasi antara murid normal Wujud jurang dalam perhubungan diantara murid-murid khas dengan murid-murid normal. Kakitangan disiplin ini tersendiri dalam mempunyai kemahiran atau kepakaran dan berfungsi untuk bidang-bidang murid tertentu bagi mengenalpasti masalah memastikan keberkesanan program pendidikan tersebut. 8.3 Kurang keyakinan diri Timbul sifat rendah diri dan kurang yakin diri dikalangan murid-murid khas apabila bercampur dengan murid-murid normal. masih terdapat kekurangan kakitangan khas dalam membantu untuk menjayakan program ini. Antara isu yang memberi kesan besar kepada keberkesanan program Pendidikan Khas ialah komitmen pelbagai pihak yang signifikan dengan pendidikan murid berkeperluan 9 .

dalam memastikan kejayaan dan keberkesanan pendidikan khas dan lebih ramai anak istimewa yang berjaya di negara ini. memberi sokongan kepada tenaga pendidik kanak-kanak istimewa. Banyak cabaran yang harus dihadapi oleh golongan ini dan secara tidak langsung juga melibatkan keluarga serta golongan yang mendidik mereka. Ibu bapa dan masyarakat perlu diperjelaskan agar mereka ini lebih memahami tentang peluang dan keperluan pendidikan murid tersebut. 10 . tetapi termasuklah menyediakan prasarana yang khusus untuk golongan berkenaan di samping. Dalam proses pembentukan ini. Justeru. keluarga memainkan peranan penting dalam memberi sokongan dan dorongan di samping terdapatnya pendidikan yang diterapkan oleh pihak sekolah. Individu ini mesti dibentuk dalam membolehkan mereka berdikari seterusnya mempunyai kehidupan sendiri yang mana tidak perlu bergantung kepada bantuan atau belas kasihan dari orang lain. ia bukan saja tertumpu merangka program pembelajaran.khas. Malah keprihatinan masyarakat sekitar juga sama pentingnya dalam membolehkan golongan ini mempunyai keyakinan diri dalam melakukan sesuatu kerja. Dalam isu ini semua pihak wajar memainkan peranan dengan lebih berkesan. Kesabaran membimbing dan mengajar anak-anak istimewa ini amat penting agar mereka terus berkeyakinan dan bersemangat mempelajari sesuatu perkara yang diminati.

blogspot.my/2236/1/7_9. http://cputsungai.pdf 2.BIBLIOGRAFI SUMBER INTERNET:- 1.my/staffpublications/datuk/SistemPendidikanKebangs aan. http://eprints.unitar.eyenursery.utm.edu.html 4.html 3.com/2008/12/isu-dan-cabaran-pendidikankhas. http://elib.com/pendidikan-kanak-kanak/69-peranan-ibubapa-dalam-meningkatkan-potensi-anak-anak.pdf 11 . http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful