PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah kerana dengan izin dan petunjukNya saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini. Sekalung terima kasih saya ucapkan kepada En. Mazlan bin Maming selaku pensyarah kursus bahan dan binaan kejuruteraan awam atas bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan telah banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga yang memahami keadaan. Tanpa sokongan mereka, tidak mungkin saya akan berada di tahap yang dicapai sekarang. Penghargaan juga ditujukan kepada kawan – kawan kerana sedia memberi kerjasama dan banyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih semua.

1

tanggung hujung atau kedua –duanya. dan jika cerucuk – cerucuk itu ditahan oleh lapisan tanah keras atau batu. cerucuk itu dinamakan cerucuk geseran (frictional pile). beban – beban ini dipindahkan melalui geseran.PENGENALAN Cerucuk merupakan satu anggota stuktur yang memindahkan beban – beban yang dipikul ke lapisan yang keras. Jika beban ditahan oleh geseran kulit disepanjang permukaan cerucuk. ia dinamakan cerucuk tanggung hujung (end bearing pile) 2 .

Dalam masa 3 – 4 minggu selepas cerucuk di tanam. Bagi cerucuk kayu dalam tanah liat. geseran dalam tanah liat lembut mendapat lebih kurang 75% kekuatannya.UJIAN CERUCUK Keupayaan cerucuk yang ditanam selalunya disahkan dengan membuat ujian cerucuk. contohnya seperti dari segi penembusan sendengan dan lain – lain. untuk memastikan cerucuk yang ditanam boleh diterima dari sudut stuktur 3. 3 . Mana kala bagi cerucuk konkrit atau keluli dalam tanah granular selang beberapa hari sahaja sudah mencukupi. untuk menentukan keupayaan tanggungan maksimum yang akan diperolehi 2. untuk menentukan kaitan antara pemendapan cerucuk dengan beban yang dibawa Usia cerucuk sebelum diuji Masa yang cukup hendaklah diberi kepada cerucuk yang sudah ditanam sebelum diuji bagi membenarkan tekanan air liang (pore water pressure) yang terjadi itu hilang. ujian dilakukan dalam masa 3 minggu selepas ia ditanam. Fungsi – fungsi utama ujian cerucuk ialah : 1. Ujian akan dilakukan dengan memilih beberapa cerucuk yang akan memberi keputusan paling dikhuatiri sekali.

Ujian dijalankan sehingga cerucuk tersebut mengalami kegagalan dan sekiranya sebarang beban tidak mencapai untuk mengagalkan cerucuk tersebut maka perlu dibiarkan selama 24 jam. Juga. 4 . Secara amnya ujian ini dijalankan untuk mengesan dan membuktikan cerucuk tersebut tidak mengalami kegagalan ketika menagggung beban kerja. Selain itu.Ujian beban cerucuk Tujuan ujian ini adalah untuk memastikan enapan cerucuk pada beban kerja tidak melebihi had dan mempunyai keupayaan galas yang memuaskan Juga memsatikan bahawa rekabentuk dan perlaksanaan cerucuk yang dipilih adalah mencukupi. Cerucuk ujian selalunya diberikan tambahan beban sekurang – kurangnya 50% daripada beban yang sebenar. ia juga boleh digunakan untuk menyemak pengiraan dalam rekabentuk cerucuk dan menentukan keupayaan galas muktamad tanah. ujian beban dijalankan bagi mendapatkan hubungan antara beban dengan enapan serta menentukan dan menyamakan mutu kerja.

settlement graph) .UJIAN BEBAN DIPERTAHANKAN (MAINTAINED LOAD TEST) Ujian ini dijalankan untuk mendapatkan hubungan antara beban yang dikenakan dengan enapan yang berlaku. ianya akan diperlukan untuk menyediakan 3 graf penting iaitu : . Dalam ujian ini beban akan ditambah dalam 8 peringkat hingga 2 kali ganda beban kerja (working load) dan kemudian dikekalkan selama 24 jam.mana yang paling rendah. Rekod ujian dan keputusan segala bacaan perlu diisi di dalam borang rekodnya bagi setiap ujian.graf yang diplot akan digunakan di dalam pentafsiran status ujian. settlement graph) .Graf beban melawan masa (load vs.25 inci (6. ujian adalah dikira gagal sekiranya salah satu daripada syarat dibawah didapati : 1. jumlah pemendapan (total settlement) di bawah 2 kali ganda beban kerja melebihi 1.50 inci (12.5 inci (38mm) atau pun melebihi 10 inci lebar cerucuk mana .Graf beban melawan Pemendapan (load vs.Graf masa melawan pemendapan (time vs. pemendapan baki (residual settlement) selepas beban diangkat melebihi 0. Jumlah pemendapan (total settlement) di bawah beban sepenuhnya melebihi 0.50mm) 2.50mm) 3. 5 . time graph) Kegagalan ujian cerucuk Graf .

Tolok dial (dial gauge) bilangan tolok dial sebanyak 2 atau 4 diperlukan untuk mengambil bacaan pemendapan di atas 2 atau 4 paksi. satu sistem sokongan yang terdiri daripada rasuk rujukan rangka tindak balas dan lain . jumlah beratnya mestilah melebihi 2 kali ganda beban kerja cerucuk. pemasangan pusat graviti kentledge mestilah berada pada paksi cerucuk ujian dan untuk mencapai keadaan ini. tekanan yang terhasil pula akan diukur dengan menggunakan tolok tekanan (pressure gauge) yang sesuai.Kentledge (beban mati) bahan yang sedia ada yang boleh digunakan sebagai kentledge adalah blok .001 6 .blok konkrit atau cerucuk yang pendek. Jack hidrulik dan pressure gauge didalam ujian. ia seharusnya mempunyai gerakan 1 inci diukur di dalam pecahan 0.lain haruslah di pasang dengan stabil dan selamat. beban diagihkan kepada cerucuk dengan menggunakan jack hidraulik yang boleh mengawal beban di dalam pecahan .pecahan kecil.

perlindungan yang sewajarnya perlulah disediakan. oleh itu. oleh itu tidak dapat sentuhan yang rata antara cerucuk dan beban. pekerja mestilah memastikan bahawa jangka masa yang lama tersebut tidak terbuang oleh kerana gangguan hujan dan panas. 7 . 4. ianya mestilah dipasang di atas rasuk rujukan yang ditanam ke dalam tanah sejauh 6 kaki dari pusat cerucuk. Perlindungan dari hujan dan panas memandangkan ujian cerucuk adalah proses yang lama. penahan untuk rasuk rujukan akan tenggelam sedikit oleh itu. ini adalah untuk mengurangkan kesan pemendapan cerucuk ke atas tolok dial. keadaan ini perlu dikawal dengan menggunakan 'precise leveling. Punca – punca kesilapan di dalam ujian 1. Tentu ukur kesemua tolok dial dan tolok tekanan haruslah ditentukan oleh pakar .pakar yang diluluskan yang akan mengeluarkan sijil .sijil pemeriksaan yang sah selama 6 bulan dari tarikh ditentu ukur. 3.inci. kepala cerucuk tidak disedikan dengan baik. tolok dial yang digunakan rosak. 2. beban yang tidak diagihkan dengan baik menyebabkan cerucuk mendap dan menyendeng. semasa cerucuk dibebankan.

UJIAN PENUSUKAN KADAR TETAP (CRP) Dalam ujian ini.5mm/min adalah sesuai. Ini dikekalkan sehingga titik kegagalan dicapai. Pertimbangan untuk pergerakan yang lebih besar iaitu sebanyak 1/10 daripada diameter diperlukan untuk cerucuk galas tanggung hujung dan kadar jet 1. Beban akan diselaraskan untuk memberikan satu pergerakan ke bawah dengan kadar yang tetap kepada cerucuk. Ini amat bermakna untuk menentukan sama ada terdapat atau tidak ‘plastic yield’ dalam tanah semasa beban kerja. 8 . cara ini juga mempunyai kelemahan dimana ia tidak memberikan enapan elastik di bawah tindakan beban kerja. Penembusan dengan kadar 0. Walaupun demikian. cerucuk dijet kedalam tanah. Ujian CRP ini mempunyai kelebihan iaitu ia boleh dilakukan dengan cepat dan oleh itu ia amat berguna untuk ujian cerucuk di permulaan apabila beban kegagalan tidak diketahui dan rekabentuk adalah berdasarkan kepada faktor keseelamatan terhadap kegagalan muktamad.8mm/min adalah sesuai untuk cerucuk geseran dalam tanah liat dimana jumlah penembusan untuk mencapai kegagalan adalah kurang daripada 25mm. Kegagalan didefinisi sama ada pergerakan cerucuk kebawah tanpa pertambahan beban atau penembusan mencapai satu nilai yang sama dengan 1/10 daripada diameter cerucuk pada bahagian asasnya.

PDA) untuk merekodkan pergerakan dinamik cerucuk dan menilai kualiti data. Dua pasang tolok tekanan dan ‘accelerometer akan dipasangkan di sisi bertentangan pada cerucuk dibawah tukup cerucuk. Kaedah ujian ini adalah melibatkan penghentaman penukul ke atas tukup cerucuk untuk mendapatkan data ukuran dinamik (tenaga) yang terhasil. rintangan tanah dan kelakunan cerucuk. Kemudian tolok akan disambungkan dengan alat analisis pemacuan cerucuk (pile driving analyzer.UJIAN ANALISIS DINAMIK CERUCUK (PDA) Ujian ini adalah jenis ujian beban dinamik dimana teknologi computer digunakan untuk mengambil dan merekodkan data. 9 .

Semasa ujikaji. menjimatkan masa dan mudah. Manakala kelemahannya pula adalah ia melibatkan kos yang tinggi. Semakan akan dibuat untuk menyemak sama ada tolok berfungsi dengan baik atau tidak. Selepas penukul dihentak. Data yang telah direkodkan pula akan terus dianalisis dengan menggunakan perisian CAPWAP. data hentakan tersebut akan dipamerkan dalam alat PDA. Pengukuran dinamik cerucuk dimulakan dengan jatuhan penukul pada tinggi yang tertentu. Kelebihan ujikaji ini adalah ia dapat dijalankan dengan lebih cepat. 10 . segala maklumat cerucuk dan penukul direkodkan oleh PDA.

oleh itu bahagian yang menggalas beban yang lebih besar perlu disokong dengan mengguankan bilangan cerucuk yang lebih banyak untuk meluaskan permukaannya.KESIMPULAN Kesimpulannya seperti yang diketahui. 11 . kadangkala penggunaan asas biasa adalah tidak menjimatkan. dalam hal ini penggunaan salah satu jenis cerucuk dapat mengurangkan kos pembinaan.hal yang demikian terjadi kerana lapisan tanah yang dapat menggalas beban terletak terlalu dalam dari permukaan bumi. selain itu cerucuk juga sesuai digunakan apabila beban yang ditanggung tidak seragam. pemilihan jenis cerucuk yang sesuai bergantung pada jumlah beban. cerucuk dapat diperoleh dalam pelbagai bentuk dan bahan pembinaan. cerucuk merupakan suatu elemen seperti tiang yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memindahkan beban ke lapisan tanah. keadaan tanah dan kos yang terlibat.

eu/services.html#pos Static Load Tests SLT 5.utm. Ramli – UTM Skudai Johor 2. http://piletest.htm 6.piletest. Laporan Latihan Industri Cik Yusnita B.my/thesis/images/LI%20Report051/yusnita. http://www.pdf 3.RUJUKAN 1.info/ 4.foundation-specialists.efka. http://www. Buku Modul Politeknik 12 .com/pile%20testing%20page%202. http://www.

LAMPIRAN CERUCUK CERUCUK KAYU 13 .

CONTOH REKOD HARIAN MELANTAK CERUCUK 14 .