PENGHARGAAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Alhamdulillah kerana dengan izin dan petunjukNya saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini. Sekalung terima kasih saya ucapkan kepada En. Mazlan bin Maming selaku pensyarah kursus bahan dan binaan kejuruteraan awam atas bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan telah banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan ini Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga yang memahami keadaan. Tanpa sokongan mereka, tidak mungkin saya akan berada di tahap yang dicapai sekarang. Penghargaan juga ditujukan kepada kawan – kawan kerana sedia memberi kerjasama dan banyak membantu dalam menyiapkan tugasan ini. Penghargaan juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih semua.

1

ia dinamakan cerucuk tanggung hujung (end bearing pile) 2 . beban – beban ini dipindahkan melalui geseran. cerucuk itu dinamakan cerucuk geseran (frictional pile). Jika beban ditahan oleh geseran kulit disepanjang permukaan cerucuk.PENGENALAN Cerucuk merupakan satu anggota stuktur yang memindahkan beban – beban yang dipikul ke lapisan yang keras. dan jika cerucuk – cerucuk itu ditahan oleh lapisan tanah keras atau batu. tanggung hujung atau kedua –duanya.

Mana kala bagi cerucuk konkrit atau keluli dalam tanah granular selang beberapa hari sahaja sudah mencukupi. geseran dalam tanah liat lembut mendapat lebih kurang 75% kekuatannya. ujian dilakukan dalam masa 3 minggu selepas ia ditanam. Bagi cerucuk kayu dalam tanah liat. Ujian akan dilakukan dengan memilih beberapa cerucuk yang akan memberi keputusan paling dikhuatiri sekali. untuk memastikan cerucuk yang ditanam boleh diterima dari sudut stuktur 3. contohnya seperti dari segi penembusan sendengan dan lain – lain.UJIAN CERUCUK Keupayaan cerucuk yang ditanam selalunya disahkan dengan membuat ujian cerucuk. 3 . untuk menentukan keupayaan tanggungan maksimum yang akan diperolehi 2. untuk menentukan kaitan antara pemendapan cerucuk dengan beban yang dibawa Usia cerucuk sebelum diuji Masa yang cukup hendaklah diberi kepada cerucuk yang sudah ditanam sebelum diuji bagi membenarkan tekanan air liang (pore water pressure) yang terjadi itu hilang. Dalam masa 3 – 4 minggu selepas cerucuk di tanam. Fungsi – fungsi utama ujian cerucuk ialah : 1.

Ujian dijalankan sehingga cerucuk tersebut mengalami kegagalan dan sekiranya sebarang beban tidak mencapai untuk mengagalkan cerucuk tersebut maka perlu dibiarkan selama 24 jam. Juga. ujian beban dijalankan bagi mendapatkan hubungan antara beban dengan enapan serta menentukan dan menyamakan mutu kerja. Secara amnya ujian ini dijalankan untuk mengesan dan membuktikan cerucuk tersebut tidak mengalami kegagalan ketika menagggung beban kerja. Cerucuk ujian selalunya diberikan tambahan beban sekurang – kurangnya 50% daripada beban yang sebenar. Selain itu. ia juga boleh digunakan untuk menyemak pengiraan dalam rekabentuk cerucuk dan menentukan keupayaan galas muktamad tanah.Ujian beban cerucuk Tujuan ujian ini adalah untuk memastikan enapan cerucuk pada beban kerja tidak melebihi had dan mempunyai keupayaan galas yang memuaskan Juga memsatikan bahawa rekabentuk dan perlaksanaan cerucuk yang dipilih adalah mencukupi. 4 .

ianya akan diperlukan untuk menyediakan 3 graf penting iaitu : . Dalam ujian ini beban akan ditambah dalam 8 peringkat hingga 2 kali ganda beban kerja (working load) dan kemudian dikekalkan selama 24 jam.Graf beban melawan masa (load vs. Jumlah pemendapan (total settlement) di bawah beban sepenuhnya melebihi 0.Graf masa melawan pemendapan (time vs. jumlah pemendapan (total settlement) di bawah 2 kali ganda beban kerja melebihi 1.50mm) 2.5 inci (38mm) atau pun melebihi 10 inci lebar cerucuk mana .25 inci (6. pemendapan baki (residual settlement) selepas beban diangkat melebihi 0.graf yang diplot akan digunakan di dalam pentafsiran status ujian. settlement graph) .50 inci (12. time graph) Kegagalan ujian cerucuk Graf . settlement graph) .Graf beban melawan Pemendapan (load vs.mana yang paling rendah. Rekod ujian dan keputusan segala bacaan perlu diisi di dalam borang rekodnya bagi setiap ujian.50mm) 3. ujian adalah dikira gagal sekiranya salah satu daripada syarat dibawah didapati : 1. 5 .UJIAN BEBAN DIPERTAHANKAN (MAINTAINED LOAD TEST) Ujian ini dijalankan untuk mendapatkan hubungan antara beban yang dikenakan dengan enapan yang berlaku.

beban diagihkan kepada cerucuk dengan menggunakan jack hidraulik yang boleh mengawal beban di dalam pecahan . satu sistem sokongan yang terdiri daripada rasuk rujukan rangka tindak balas dan lain . pemasangan pusat graviti kentledge mestilah berada pada paksi cerucuk ujian dan untuk mencapai keadaan ini. tekanan yang terhasil pula akan diukur dengan menggunakan tolok tekanan (pressure gauge) yang sesuai. jumlah beratnya mestilah melebihi 2 kali ganda beban kerja cerucuk.blok konkrit atau cerucuk yang pendek.Kentledge (beban mati) bahan yang sedia ada yang boleh digunakan sebagai kentledge adalah blok . Tolok dial (dial gauge) bilangan tolok dial sebanyak 2 atau 4 diperlukan untuk mengambil bacaan pemendapan di atas 2 atau 4 paksi.lain haruslah di pasang dengan stabil dan selamat. ia seharusnya mempunyai gerakan 1 inci diukur di dalam pecahan 0.pecahan kecil.001 6 . Jack hidrulik dan pressure gauge didalam ujian.

penahan untuk rasuk rujukan akan tenggelam sedikit oleh itu. Punca – punca kesilapan di dalam ujian 1.inci. 2. ini adalah untuk mengurangkan kesan pemendapan cerucuk ke atas tolok dial. tolok dial yang digunakan rosak. kepala cerucuk tidak disedikan dengan baik. keadaan ini perlu dikawal dengan menggunakan 'precise leveling. Tentu ukur kesemua tolok dial dan tolok tekanan haruslah ditentukan oleh pakar . 3.sijil pemeriksaan yang sah selama 6 bulan dari tarikh ditentu ukur. perlindungan yang sewajarnya perlulah disediakan. pekerja mestilah memastikan bahawa jangka masa yang lama tersebut tidak terbuang oleh kerana gangguan hujan dan panas. beban yang tidak diagihkan dengan baik menyebabkan cerucuk mendap dan menyendeng. ianya mestilah dipasang di atas rasuk rujukan yang ditanam ke dalam tanah sejauh 6 kaki dari pusat cerucuk. 4. Perlindungan dari hujan dan panas memandangkan ujian cerucuk adalah proses yang lama. oleh itu tidak dapat sentuhan yang rata antara cerucuk dan beban. 7 . oleh itu.pakar yang diluluskan yang akan mengeluarkan sijil . semasa cerucuk dibebankan.

Pertimbangan untuk pergerakan yang lebih besar iaitu sebanyak 1/10 daripada diameter diperlukan untuk cerucuk galas tanggung hujung dan kadar jet 1.8mm/min adalah sesuai untuk cerucuk geseran dalam tanah liat dimana jumlah penembusan untuk mencapai kegagalan adalah kurang daripada 25mm. Ini amat bermakna untuk menentukan sama ada terdapat atau tidak ‘plastic yield’ dalam tanah semasa beban kerja. Ujian CRP ini mempunyai kelebihan iaitu ia boleh dilakukan dengan cepat dan oleh itu ia amat berguna untuk ujian cerucuk di permulaan apabila beban kegagalan tidak diketahui dan rekabentuk adalah berdasarkan kepada faktor keseelamatan terhadap kegagalan muktamad. Ini dikekalkan sehingga titik kegagalan dicapai. cara ini juga mempunyai kelemahan dimana ia tidak memberikan enapan elastik di bawah tindakan beban kerja.UJIAN PENUSUKAN KADAR TETAP (CRP) Dalam ujian ini. Walaupun demikian. cerucuk dijet kedalam tanah. 8 . Penembusan dengan kadar 0. Beban akan diselaraskan untuk memberikan satu pergerakan ke bawah dengan kadar yang tetap kepada cerucuk.5mm/min adalah sesuai. Kegagalan didefinisi sama ada pergerakan cerucuk kebawah tanpa pertambahan beban atau penembusan mencapai satu nilai yang sama dengan 1/10 daripada diameter cerucuk pada bahagian asasnya.

Dua pasang tolok tekanan dan ‘accelerometer akan dipasangkan di sisi bertentangan pada cerucuk dibawah tukup cerucuk. 9 . Kaedah ujian ini adalah melibatkan penghentaman penukul ke atas tukup cerucuk untuk mendapatkan data ukuran dinamik (tenaga) yang terhasil.UJIAN ANALISIS DINAMIK CERUCUK (PDA) Ujian ini adalah jenis ujian beban dinamik dimana teknologi computer digunakan untuk mengambil dan merekodkan data. Kemudian tolok akan disambungkan dengan alat analisis pemacuan cerucuk (pile driving analyzer. rintangan tanah dan kelakunan cerucuk. PDA) untuk merekodkan pergerakan dinamik cerucuk dan menilai kualiti data.

menjimatkan masa dan mudah. Kelebihan ujikaji ini adalah ia dapat dijalankan dengan lebih cepat. Manakala kelemahannya pula adalah ia melibatkan kos yang tinggi. segala maklumat cerucuk dan penukul direkodkan oleh PDA. Selepas penukul dihentak. Pengukuran dinamik cerucuk dimulakan dengan jatuhan penukul pada tinggi yang tertentu.Semasa ujikaji. Semakan akan dibuat untuk menyemak sama ada tolok berfungsi dengan baik atau tidak. 10 . data hentakan tersebut akan dipamerkan dalam alat PDA. Data yang telah direkodkan pula akan terus dianalisis dengan menggunakan perisian CAPWAP.

kadangkala penggunaan asas biasa adalah tidak menjimatkan. cerucuk merupakan suatu elemen seperti tiang yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memindahkan beban ke lapisan tanah. dalam hal ini penggunaan salah satu jenis cerucuk dapat mengurangkan kos pembinaan. keadaan tanah dan kos yang terlibat.KESIMPULAN Kesimpulannya seperti yang diketahui. cerucuk dapat diperoleh dalam pelbagai bentuk dan bahan pembinaan. selain itu cerucuk juga sesuai digunakan apabila beban yang ditanggung tidak seragam. oleh itu bahagian yang menggalas beban yang lebih besar perlu disokong dengan mengguankan bilangan cerucuk yang lebih banyak untuk meluaskan permukaannya.hal yang demikian terjadi kerana lapisan tanah yang dapat menggalas beban terletak terlalu dalam dari permukaan bumi. pemilihan jenis cerucuk yang sesuai bergantung pada jumlah beban. 11 .

html#pos Static Load Tests SLT 5. http://www. Buku Modul Politeknik 12 . Ramli – UTM Skudai Johor 2.eu/services. http://www.foundation-specialists.RUJUKAN 1.pdf 3.htm 6. http://www.my/thesis/images/LI%20Report051/yusnita.utm.com/pile%20testing%20page%202. http://piletest.piletest. Laporan Latihan Industri Cik Yusnita B.efka.info/ 4.

LAMPIRAN CERUCUK CERUCUK KAYU 13 .

CONTOH REKOD HARIAN MELANTAK CERUCUK 14 .