PERBEZAAN ANTARA PEMBELAJARAN FORMAL, TIDAK FORMAL DAN NONFORMAL

Nama Pembentang Mohd. Asri bin Emin (07B0214) Mohd. Shahri bin Hj. Apong (07B0229)

Perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. Mesti ada perubahan dari segi tingkah laku. tingkah laku seseorang itu juga akan turut berubah. Perubahan hendaklah stabil dan kekal. sikap dan nilai yang baru. ‡ Ia berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. ‡ Stallings dan Hall menyatakan bahawa pembelajaran mestilah memenuhi tiga kriteria umum iaitu. kemahiran. . ‡ Secara mudahnya dapatlah diertikan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperolehi pengetahuan.PENGERTIAN PEMBELAJARAN ‡ Crow dan Crow berpendapat. 3. pengetahuan dan sikap. 1. 2. pembelajaran adalah pemerolehan tabiat. ‡ Dengan pemerolehan itu.

. Pembelajaran non-formal.JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ‡ Kebanyakan sarjana telah membahagikan pembelajaran itu kepada tiga jenis : 1. Pembelajaran formal. 2. 3. Pembelajaran tidak formal (informal).

2) TIDAK FORMAL DAN 3) NON-FORMAL 1 2 3 .PERBEZAAN ANTARA 1) PEMBELAJARAN FORMAL.

‡ (diperolehi secara sedar. ‡ Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman. universiti-universiti dan sebagainya. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh bukan agensiagensi atau institusi-institusi formal. secara tidak langsung dan spontan) .PERBEZAAN DARI SEGI KONSEP Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan oleh agensiagensi atau institusi-institusi formal ‡ Misalnya seperti yang terdapat di sekolah-sekolah. secara tidak sedar. pemerhatian. maktabmaktab. perbualan. institusi tinggi.

ilmu baru. . iklan-iklan dan sebagainya. kepakaran dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Pembelajaran diadakan bagi memperbaiki lagi hasil pembelajaran yang diperolehi melalui sistem formal (lebih mendalam lagi). rakan sebaya. pembantu rumah.‡ Seseorang boleh belajar melalui ibu bapa. forum. bimbingan. filem-filem. kursus-kursus pendek dan sebagainya. ‡ Pembelajaran diadakan untuk menambah. pengalaman baru. ceramah yang berbentuk formal. ‡ Kebiasaannya terlibat dalam aktiviti seperti bengkel.

Pembelajaran non-formal ‡ Berkemungkinan ada atau tidak kewujudan kurikulum. ‡ Ditetapkan oleh penganjur. . Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran tanpa berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat).PERBEZAAN DARI SEGI PERANAN KURIKULUM Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran ada berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat) yang sudah digubal oleh Kementerian Pendidikan. ‡ Tidak menetapkan isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang perlu dikuasai.

pendidikan rendah enam tahun dan pendidikan menengah antara enam atau tujuh tahun. . Pembelajaran formal diwajibkan kepada semua kanak-kanak kebiasaannya mula bersekolah formal antara umur 5-7 tahun (mungkin lebih awal). ‡ Sekiranya lulus dapat melanjutkan ke peringkat yang seterusnya. prasekolah memakan masa selama setahun. ‡ Contohnya. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran informal berlaku pada bila-bila masa.PERBEZAAN DARI SEGI UMUR/MASA (PEMBELAJARAN ILMU) Pembelajaran formal ‡ Ia berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu. ‡ Contohnya.

‡ Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Pembelajaran non-formal ‡ Kursus ini dilaksanakan secara berkala (tidak selalu) mengikut keperluan tertentu. ‡ Kursus-kursus ini mungkin berberapa jam atau berberapa hari .

hotel dan sebagainya. di pejabat. Pembelajaran non-formal ‡ Tempat-tempat formal seperti dewan-dewan sekolah. universiti-universiti dan sebagainya. pusat sumber (ada kerusi dan meja). bilik komputer. makmal.PERBEZAAN DARI SEGI TEMPAT PEMBELAJARAN Pembelajaran formal ‡ Institusi-institusi formal seperti sekolah-sekolah. di sekolah (selain dari pembelajaran formal). ‡ Siap dengan prasarananya seperti bilik darjah. di kedai. dan sebagainya. maktabmaktab. di pusat latihan. . di bilik darjah. ‡ Pelbagai tempat misalnya di rumah. Pembelajaran tidak formal ‡ Tidak mempunyai tempat yang khusus. bilik kuliah.

‡ Keterlibatan pihak yang diberi pembelajaran seperti murid-murid. pensyarah-pensyarah dan sebagainya. ‡ Orang-orang yang mengikuti pendidikan non-formal misalnya seperti peserta-peserta bengkel. rakan sebaya. pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswi. ahli-ahli dalam kumpulan sosial dan sesiapa sahaja yang terlibat. .PERBEZAAN DARI SEGI MASYARAKAT BIASA TERLIBAT Pembelajaran formal ‡ Dilaksanakan oleh guru-guru atau pensyarah yang terlatih dan bertauliah. Pembelajaran non-formal ‡ Orang yang berkemahiran dan pakar misalnya penceramah. ceramah. forum dan sebagainya (tidak kira sama atau tidak latarbelakang mereka). Pembelajaran tidak formal ‡ Lingkungan masyarakat seperti keluarga.

A level dan sebagainya. ‡ misalnya ada ujian bulanan dan peperiksaan PMB.PERBEZAAN DARI SEGI PENILAIAN (FORMATIF DAN SUMATIF) Pembelajaran formal ‡ melibatkan penilaian pada setiap tahap yang dilalui sama ada dalam bentuk formatif atau sumatif. Pembelajaran tidak formal ‡ tidak melibatkan penilaian formatif dan sumatif. langsung . O level. Pembelajaran non-formal ‡ kurang ditekankan atau tidak secara melibatkan penilaian formatif dan sumatif.

. Pembelajaran tidak formal ‡ Tiada pembayaran. ‡ Sesetengahnya juga tiada pembayaran. Pembelajaran non-formal ‡ Sesetengahnya terdapat pembayaran pendaftaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu).PERBEZAAN DARI SEGI PEMBAYARAN / YURAN Pembelajaran formal ‡ Terdapatnya pembayaran pendaftaran dan yuran pada setiap tahun pembelajaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu).

1) Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dijalankan di suatu tempat yang khas dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. ‡ Secara umumnya. pembelajaran itu ada 3 jenis iaitu pembelajaran formal. Ternyata ketiga-tiga jenis pembelajaran itu berbeza-beza.KESIMPULAN ‡ Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku iaitu daripada tidak tahu kepada tahu. . informal dan nonformal.

Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang diperolehi secara spontan (tidak mengikut kurikulum / tidak dirancang).2. 3. Pembelajaran non-formal pula pembelajaran yang dijalankan secara formal tetapi isi pembelajarannya mungkin terkait dengan kurikulum dan mungkin tidak. .

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA Selamat Berpuasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful