PERBEZAAN ANTARA PEMBELAJARAN FORMAL, TIDAK FORMAL DAN NONFORMAL

Nama Pembentang Mohd. Asri bin Emin (07B0214) Mohd. Shahri bin Hj. Apong (07B0229)

‡ Ia berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. pembelajaran adalah pemerolehan tabiat. ‡ Stallings dan Hall menyatakan bahawa pembelajaran mestilah memenuhi tiga kriteria umum iaitu. ‡ Dengan pemerolehan itu. kemahiran. ‡ Secara mudahnya dapatlah diertikan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperolehi pengetahuan. 2. . pengetahuan dan sikap. sikap dan nilai yang baru. Perubahan hendaklah stabil dan kekal.PENGERTIAN PEMBELAJARAN ‡ Crow dan Crow berpendapat. 1. Mesti ada perubahan dari segi tingkah laku. 3. tingkah laku seseorang itu juga akan turut berubah. Perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman atau latihan.

JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ‡ Kebanyakan sarjana telah membahagikan pembelajaran itu kepada tiga jenis : 1. Pembelajaran tidak formal (informal). . 2. Pembelajaran non-formal. Pembelajaran formal. 3.

PERBEZAAN ANTARA 1) PEMBELAJARAN FORMAL. 2) TIDAK FORMAL DAN 3) NON-FORMAL 1 2 3 .

pemerhatian.PERBEZAAN DARI SEGI KONSEP Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan oleh agensiagensi atau institusi-institusi formal ‡ Misalnya seperti yang terdapat di sekolah-sekolah. ‡ (diperolehi secara sedar. secara tidak sedar. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh bukan agensiagensi atau institusi-institusi formal. perbualan. maktabmaktab. institusi tinggi. universiti-universiti dan sebagainya. ‡ Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman. secara tidak langsung dan spontan) .

iklan-iklan dan sebagainya. kepakaran dan sebagainya. ceramah yang berbentuk formal. forum. kursus-kursus pendek dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Pembelajaran diadakan bagi memperbaiki lagi hasil pembelajaran yang diperolehi melalui sistem formal (lebih mendalam lagi). . ‡ Kebiasaannya terlibat dalam aktiviti seperti bengkel. pengalaman baru. rakan sebaya. filem-filem. pembantu rumah.‡ Seseorang boleh belajar melalui ibu bapa. ‡ Pembelajaran diadakan untuk menambah. ilmu baru. bimbingan.

‡ Tidak menetapkan isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang perlu dikuasai.PERBEZAAN DARI SEGI PERANAN KURIKULUM Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran ada berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat) yang sudah digubal oleh Kementerian Pendidikan. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran tanpa berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat). Pembelajaran non-formal ‡ Berkemungkinan ada atau tidak kewujudan kurikulum. . ‡ Ditetapkan oleh penganjur.

Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran informal berlaku pada bila-bila masa. ‡ Contohnya. Pembelajaran formal diwajibkan kepada semua kanak-kanak kebiasaannya mula bersekolah formal antara umur 5-7 tahun (mungkin lebih awal). prasekolah memakan masa selama setahun. ‡ Sekiranya lulus dapat melanjutkan ke peringkat yang seterusnya. pendidikan rendah enam tahun dan pendidikan menengah antara enam atau tujuh tahun. .PERBEZAAN DARI SEGI UMUR/MASA (PEMBELAJARAN ILMU) Pembelajaran formal ‡ Ia berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu. ‡ Contohnya.

‡ Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Pembelajaran non-formal ‡ Kursus ini dilaksanakan secara berkala (tidak selalu) mengikut keperluan tertentu. ‡ Kursus-kursus ini mungkin berberapa jam atau berberapa hari .

bilik kuliah. di bilik darjah. Pembelajaran non-formal ‡ Tempat-tempat formal seperti dewan-dewan sekolah. makmal. . ‡ Siap dengan prasarananya seperti bilik darjah. di kedai. universiti-universiti dan sebagainya. pusat sumber (ada kerusi dan meja). ‡ Pelbagai tempat misalnya di rumah. dan sebagainya. di pusat latihan. hotel dan sebagainya. di pejabat. Pembelajaran tidak formal ‡ Tidak mempunyai tempat yang khusus. di sekolah (selain dari pembelajaran formal). maktabmaktab. bilik komputer.PERBEZAAN DARI SEGI TEMPAT PEMBELAJARAN Pembelajaran formal ‡ Institusi-institusi formal seperti sekolah-sekolah.

‡ Keterlibatan pihak yang diberi pembelajaran seperti murid-murid. ‡ Orang-orang yang mengikuti pendidikan non-formal misalnya seperti peserta-peserta bengkel. rakan sebaya. Pembelajaran tidak formal ‡ Lingkungan masyarakat seperti keluarga. . ceramah. ahli-ahli dalam kumpulan sosial dan sesiapa sahaja yang terlibat. pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Orang yang berkemahiran dan pakar misalnya penceramah. pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswi.PERBEZAAN DARI SEGI MASYARAKAT BIASA TERLIBAT Pembelajaran formal ‡ Dilaksanakan oleh guru-guru atau pensyarah yang terlatih dan bertauliah. forum dan sebagainya (tidak kira sama atau tidak latarbelakang mereka).

Pembelajaran non-formal ‡ kurang ditekankan atau tidak secara melibatkan penilaian formatif dan sumatif. Pembelajaran tidak formal ‡ tidak melibatkan penilaian formatif dan sumatif. ‡ misalnya ada ujian bulanan dan peperiksaan PMB. langsung . A level dan sebagainya. O level.PERBEZAAN DARI SEGI PENILAIAN (FORMATIF DAN SUMATIF) Pembelajaran formal ‡ melibatkan penilaian pada setiap tahap yang dilalui sama ada dalam bentuk formatif atau sumatif.

Pembelajaran tidak formal ‡ Tiada pembayaran.PERBEZAAN DARI SEGI PEMBAYARAN / YURAN Pembelajaran formal ‡ Terdapatnya pembayaran pendaftaran dan yuran pada setiap tahun pembelajaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu). . ‡ Sesetengahnya juga tiada pembayaran. Pembelajaran non-formal ‡ Sesetengahnya terdapat pembayaran pendaftaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu).

Ternyata ketiga-tiga jenis pembelajaran itu berbeza-beza. ‡ Secara umumnya. . informal dan nonformal. pembelajaran itu ada 3 jenis iaitu pembelajaran formal.KESIMPULAN ‡ Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku iaitu daripada tidak tahu kepada tahu. 1) Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dijalankan di suatu tempat yang khas dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan.

Pembelajaran non-formal pula pembelajaran yang dijalankan secara formal tetapi isi pembelajarannya mungkin terkait dengan kurikulum dan mungkin tidak.2.Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang diperolehi secara spontan (tidak mengikut kurikulum / tidak dirancang). 3. .

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA Selamat Berpuasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful