PERBEZAAN ANTARA PEMBELAJARAN FORMAL, TIDAK FORMAL DAN NONFORMAL

Nama Pembentang Mohd. Asri bin Emin (07B0214) Mohd. Shahri bin Hj. Apong (07B0229)

Mesti ada perubahan dari segi tingkah laku. . kemahiran. Perubahan hendaklah stabil dan kekal. ‡ Stallings dan Hall menyatakan bahawa pembelajaran mestilah memenuhi tiga kriteria umum iaitu.PENGERTIAN PEMBELAJARAN ‡ Crow dan Crow berpendapat. 1. ‡ Ia berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. 3. 2. ‡ Dengan pemerolehan itu. tingkah laku seseorang itu juga akan turut berubah. ‡ Secara mudahnya dapatlah diertikan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperolehi pengetahuan. Perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. pengetahuan dan sikap. sikap dan nilai yang baru. pembelajaran adalah pemerolehan tabiat.

Pembelajaran tidak formal (informal). . Pembelajaran non-formal. 3. 2.JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ‡ Kebanyakan sarjana telah membahagikan pembelajaran itu kepada tiga jenis : 1. Pembelajaran formal.

PERBEZAAN ANTARA 1) PEMBELAJARAN FORMAL. 2) TIDAK FORMAL DAN 3) NON-FORMAL 1 2 3 .

pemerhatian. secara tidak langsung dan spontan) . secara tidak sedar. ‡ (diperolehi secara sedar. institusi tinggi. ‡ Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman. universiti-universiti dan sebagainya. maktabmaktab.PERBEZAAN DARI SEGI KONSEP Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan oleh agensiagensi atau institusi-institusi formal ‡ Misalnya seperti yang terdapat di sekolah-sekolah. perbualan. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh bukan agensiagensi atau institusi-institusi formal.

pembantu rumah. kepakaran dan sebagainya. ceramah yang berbentuk formal. . forum. ilmu baru. rakan sebaya. Pembelajaran non-formal ‡ Pembelajaran diadakan bagi memperbaiki lagi hasil pembelajaran yang diperolehi melalui sistem formal (lebih mendalam lagi). ‡ Kebiasaannya terlibat dalam aktiviti seperti bengkel. filem-filem.‡ Seseorang boleh belajar melalui ibu bapa. pengalaman baru. ‡ Pembelajaran diadakan untuk menambah. kursus-kursus pendek dan sebagainya. iklan-iklan dan sebagainya. bimbingan.

. ‡ Ditetapkan oleh penganjur. Pembelajaran non-formal ‡ Berkemungkinan ada atau tidak kewujudan kurikulum.PERBEZAAN DARI SEGI PERANAN KURIKULUM Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran ada berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat) yang sudah digubal oleh Kementerian Pendidikan. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran tanpa berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat). ‡ Tidak menetapkan isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang perlu dikuasai.

PERBEZAAN DARI SEGI UMUR/MASA (PEMBELAJARAN ILMU) Pembelajaran formal ‡ Ia berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu. Pembelajaran formal diwajibkan kepada semua kanak-kanak kebiasaannya mula bersekolah formal antara umur 5-7 tahun (mungkin lebih awal). ‡ Sekiranya lulus dapat melanjutkan ke peringkat yang seterusnya. . prasekolah memakan masa selama setahun. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran informal berlaku pada bila-bila masa. pendidikan rendah enam tahun dan pendidikan menengah antara enam atau tujuh tahun. ‡ Contohnya. ‡ Contohnya.

‡ Kursus-kursus ini mungkin berberapa jam atau berberapa hari .‡ Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Pembelajaran non-formal ‡ Kursus ini dilaksanakan secara berkala (tidak selalu) mengikut keperluan tertentu.

bilik komputer. makmal. .PERBEZAAN DARI SEGI TEMPAT PEMBELAJARAN Pembelajaran formal ‡ Institusi-institusi formal seperti sekolah-sekolah. universiti-universiti dan sebagainya. Pembelajaran tidak formal ‡ Tidak mempunyai tempat yang khusus. ‡ Siap dengan prasarananya seperti bilik darjah. bilik kuliah. di pejabat. hotel dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Tempat-tempat formal seperti dewan-dewan sekolah. pusat sumber (ada kerusi dan meja). dan sebagainya. di sekolah (selain dari pembelajaran formal). di kedai. di pusat latihan. maktabmaktab. di bilik darjah. ‡ Pelbagai tempat misalnya di rumah.

Pembelajaran tidak formal ‡ Lingkungan masyarakat seperti keluarga. ‡ Keterlibatan pihak yang diberi pembelajaran seperti murid-murid. ‡ Orang-orang yang mengikuti pendidikan non-formal misalnya seperti peserta-peserta bengkel. rakan sebaya. forum dan sebagainya (tidak kira sama atau tidak latarbelakang mereka). .PERBEZAAN DARI SEGI MASYARAKAT BIASA TERLIBAT Pembelajaran formal ‡ Dilaksanakan oleh guru-guru atau pensyarah yang terlatih dan bertauliah. Pembelajaran non-formal ‡ Orang yang berkemahiran dan pakar misalnya penceramah. pensyarah-pensyarah dan sebagainya. ceramah. ahli-ahli dalam kumpulan sosial dan sesiapa sahaja yang terlibat. pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswi.

A level dan sebagainya. ‡ misalnya ada ujian bulanan dan peperiksaan PMB. O level. langsung . Pembelajaran non-formal ‡ kurang ditekankan atau tidak secara melibatkan penilaian formatif dan sumatif. Pembelajaran tidak formal ‡ tidak melibatkan penilaian formatif dan sumatif.PERBEZAAN DARI SEGI PENILAIAN (FORMATIF DAN SUMATIF) Pembelajaran formal ‡ melibatkan penilaian pada setiap tahap yang dilalui sama ada dalam bentuk formatif atau sumatif.

Pembelajaran tidak formal ‡ Tiada pembayaran. ‡ Sesetengahnya juga tiada pembayaran.PERBEZAAN DARI SEGI PEMBAYARAN / YURAN Pembelajaran formal ‡ Terdapatnya pembayaran pendaftaran dan yuran pada setiap tahun pembelajaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu). Pembelajaran non-formal ‡ Sesetengahnya terdapat pembayaran pendaftaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu). .

informal dan nonformal. 1) Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dijalankan di suatu tempat yang khas dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan.KESIMPULAN ‡ Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku iaitu daripada tidak tahu kepada tahu. ‡ Secara umumnya. Ternyata ketiga-tiga jenis pembelajaran itu berbeza-beza. . pembelajaran itu ada 3 jenis iaitu pembelajaran formal.

. 3.2.Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang diperolehi secara spontan (tidak mengikut kurikulum / tidak dirancang). Pembelajaran non-formal pula pembelajaran yang dijalankan secara formal tetapi isi pembelajarannya mungkin terkait dengan kurikulum dan mungkin tidak.

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA Selamat Berpuasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful