PERBEZAAN ANTARA PEMBELAJARAN FORMAL, TIDAK FORMAL DAN NONFORMAL

Nama Pembentang Mohd. Asri bin Emin (07B0214) Mohd. Shahri bin Hj. Apong (07B0229)

‡ Ia berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. ‡ Stallings dan Hall menyatakan bahawa pembelajaran mestilah memenuhi tiga kriteria umum iaitu. Perubahan hendaklah stabil dan kekal. 1. kemahiran. . tingkah laku seseorang itu juga akan turut berubah. pengetahuan dan sikap. Perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. pembelajaran adalah pemerolehan tabiat. 3.PENGERTIAN PEMBELAJARAN ‡ Crow dan Crow berpendapat. ‡ Dengan pemerolehan itu. ‡ Secara mudahnya dapatlah diertikan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperolehi pengetahuan. 2. sikap dan nilai yang baru. Mesti ada perubahan dari segi tingkah laku.

. Pembelajaran formal. 2.JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ‡ Kebanyakan sarjana telah membahagikan pembelajaran itu kepada tiga jenis : 1. Pembelajaran tidak formal (informal). 3. Pembelajaran non-formal.

PERBEZAAN ANTARA 1) PEMBELAJARAN FORMAL. 2) TIDAK FORMAL DAN 3) NON-FORMAL 1 2 3 .

institusi tinggi. ‡ Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman. universiti-universiti dan sebagainya. ‡ (diperolehi secara sedar. secara tidak sedar.PERBEZAAN DARI SEGI KONSEP Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan oleh agensiagensi atau institusi-institusi formal ‡ Misalnya seperti yang terdapat di sekolah-sekolah. maktabmaktab. secara tidak langsung dan spontan) . perbualan. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh bukan agensiagensi atau institusi-institusi formal. pemerhatian.

‡ Pembelajaran diadakan untuk menambah. Pembelajaran non-formal ‡ Pembelajaran diadakan bagi memperbaiki lagi hasil pembelajaran yang diperolehi melalui sistem formal (lebih mendalam lagi). . rakan sebaya.‡ Seseorang boleh belajar melalui ibu bapa. bimbingan. ‡ Kebiasaannya terlibat dalam aktiviti seperti bengkel. forum. pembantu rumah. filem-filem. kursus-kursus pendek dan sebagainya. pengalaman baru. kepakaran dan sebagainya. ceramah yang berbentuk formal. ilmu baru. iklan-iklan dan sebagainya.

Pembelajaran non-formal ‡ Berkemungkinan ada atau tidak kewujudan kurikulum. ‡ Tidak menetapkan isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang perlu dikuasai. . ‡ Ditetapkan oleh penganjur. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran tanpa berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat).PERBEZAAN DARI SEGI PERANAN KURIKULUM Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran ada berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat) yang sudah digubal oleh Kementerian Pendidikan.

Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran informal berlaku pada bila-bila masa. prasekolah memakan masa selama setahun.PERBEZAAN DARI SEGI UMUR/MASA (PEMBELAJARAN ILMU) Pembelajaran formal ‡ Ia berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu. pendidikan rendah enam tahun dan pendidikan menengah antara enam atau tujuh tahun. ‡ Contohnya. . Pembelajaran formal diwajibkan kepada semua kanak-kanak kebiasaannya mula bersekolah formal antara umur 5-7 tahun (mungkin lebih awal). ‡ Contohnya. ‡ Sekiranya lulus dapat melanjutkan ke peringkat yang seterusnya.

‡ Kursus-kursus ini mungkin berberapa jam atau berberapa hari .‡ Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Pembelajaran non-formal ‡ Kursus ini dilaksanakan secara berkala (tidak selalu) mengikut keperluan tertentu.

hotel dan sebagainya. makmal. bilik komputer. di pejabat. Pembelajaran non-formal ‡ Tempat-tempat formal seperti dewan-dewan sekolah. universiti-universiti dan sebagainya. di bilik darjah. bilik kuliah. Pembelajaran tidak formal ‡ Tidak mempunyai tempat yang khusus. dan sebagainya. di sekolah (selain dari pembelajaran formal). .PERBEZAAN DARI SEGI TEMPAT PEMBELAJARAN Pembelajaran formal ‡ Institusi-institusi formal seperti sekolah-sekolah. di kedai. maktabmaktab. di pusat latihan. ‡ Pelbagai tempat misalnya di rumah. pusat sumber (ada kerusi dan meja). ‡ Siap dengan prasarananya seperti bilik darjah.

pensyarah-pensyarah dan sebagainya. forum dan sebagainya (tidak kira sama atau tidak latarbelakang mereka). pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswi. rakan sebaya. ahli-ahli dalam kumpulan sosial dan sesiapa sahaja yang terlibat. . ceramah.PERBEZAAN DARI SEGI MASYARAKAT BIASA TERLIBAT Pembelajaran formal ‡ Dilaksanakan oleh guru-guru atau pensyarah yang terlatih dan bertauliah. Pembelajaran tidak formal ‡ Lingkungan masyarakat seperti keluarga. ‡ Keterlibatan pihak yang diberi pembelajaran seperti murid-murid. Pembelajaran non-formal ‡ Orang yang berkemahiran dan pakar misalnya penceramah. ‡ Orang-orang yang mengikuti pendidikan non-formal misalnya seperti peserta-peserta bengkel.

Pembelajaran non-formal ‡ kurang ditekankan atau tidak secara melibatkan penilaian formatif dan sumatif. ‡ misalnya ada ujian bulanan dan peperiksaan PMB. langsung .PERBEZAAN DARI SEGI PENILAIAN (FORMATIF DAN SUMATIF) Pembelajaran formal ‡ melibatkan penilaian pada setiap tahap yang dilalui sama ada dalam bentuk formatif atau sumatif. O level. Pembelajaran tidak formal ‡ tidak melibatkan penilaian formatif dan sumatif. A level dan sebagainya.

Pembelajaran non-formal ‡ Sesetengahnya terdapat pembayaran pendaftaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu).PERBEZAAN DARI SEGI PEMBAYARAN / YURAN Pembelajaran formal ‡ Terdapatnya pembayaran pendaftaran dan yuran pada setiap tahun pembelajaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu). ‡ Sesetengahnya juga tiada pembayaran. . Pembelajaran tidak formal ‡ Tiada pembayaran.

KESIMPULAN ‡ Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku iaitu daripada tidak tahu kepada tahu. ‡ Secara umumnya. Ternyata ketiga-tiga jenis pembelajaran itu berbeza-beza. pembelajaran itu ada 3 jenis iaitu pembelajaran formal. 1) Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dijalankan di suatu tempat yang khas dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. . informal dan nonformal.

.2. Pembelajaran non-formal pula pembelajaran yang dijalankan secara formal tetapi isi pembelajarannya mungkin terkait dengan kurikulum dan mungkin tidak. 3.Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang diperolehi secara spontan (tidak mengikut kurikulum / tidak dirancang).

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA Selamat Berpuasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful