PERBEZAAN ANTARA PEMBELAJARAN FORMAL, TIDAK FORMAL DAN NONFORMAL

Nama Pembentang Mohd. Asri bin Emin (07B0214) Mohd. Shahri bin Hj. Apong (07B0229)

2. 3. ‡ Dengan pemerolehan itu. 1. Mesti ada perubahan dari segi tingkah laku.PENGERTIAN PEMBELAJARAN ‡ Crow dan Crow berpendapat. pembelajaran adalah pemerolehan tabiat. ‡ Secara mudahnya dapatlah diertikan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperolehi pengetahuan. ‡ Ia berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. ‡ Stallings dan Hall menyatakan bahawa pembelajaran mestilah memenuhi tiga kriteria umum iaitu. tingkah laku seseorang itu juga akan turut berubah. kemahiran. sikap dan nilai yang baru. pengetahuan dan sikap. . Perubahan hendaklah stabil dan kekal.

. Pembelajaran non-formal. Pembelajaran tidak formal (informal). 3.JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ‡ Kebanyakan sarjana telah membahagikan pembelajaran itu kepada tiga jenis : 1. Pembelajaran formal. 2.

PERBEZAAN ANTARA 1) PEMBELAJARAN FORMAL. 2) TIDAK FORMAL DAN 3) NON-FORMAL 1 2 3 .

‡ Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman. ‡ (diperolehi secara sedar. universiti-universiti dan sebagainya. maktabmaktab. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh bukan agensiagensi atau institusi-institusi formal. perbualan. pemerhatian. institusi tinggi. secara tidak sedar.PERBEZAAN DARI SEGI KONSEP Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan oleh agensiagensi atau institusi-institusi formal ‡ Misalnya seperti yang terdapat di sekolah-sekolah. secara tidak langsung dan spontan) .

rakan sebaya. kursus-kursus pendek dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Pembelajaran diadakan bagi memperbaiki lagi hasil pembelajaran yang diperolehi melalui sistem formal (lebih mendalam lagi). iklan-iklan dan sebagainya. pembantu rumah. ‡ Pembelajaran diadakan untuk menambah. ilmu baru.‡ Seseorang boleh belajar melalui ibu bapa. forum. pengalaman baru. bimbingan. ‡ Kebiasaannya terlibat dalam aktiviti seperti bengkel. kepakaran dan sebagainya. . filem-filem. ceramah yang berbentuk formal.

PERBEZAAN DARI SEGI PERANAN KURIKULUM Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran ada berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat) yang sudah digubal oleh Kementerian Pendidikan. Pembelajaran non-formal ‡ Berkemungkinan ada atau tidak kewujudan kurikulum. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran tanpa berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat). ‡ Ditetapkan oleh penganjur. ‡ Tidak menetapkan isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang perlu dikuasai. .

. ‡ Sekiranya lulus dapat melanjutkan ke peringkat yang seterusnya. Pembelajaran formal diwajibkan kepada semua kanak-kanak kebiasaannya mula bersekolah formal antara umur 5-7 tahun (mungkin lebih awal). prasekolah memakan masa selama setahun. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran informal berlaku pada bila-bila masa. ‡ Contohnya. pendidikan rendah enam tahun dan pendidikan menengah antara enam atau tujuh tahun.PERBEZAAN DARI SEGI UMUR/MASA (PEMBELAJARAN ILMU) Pembelajaran formal ‡ Ia berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu. ‡ Contohnya.

‡ Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat. Pembelajaran non-formal ‡ Kursus ini dilaksanakan secara berkala (tidak selalu) mengikut keperluan tertentu. ‡ Kursus-kursus ini mungkin berberapa jam atau berberapa hari .

hotel dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Tempat-tempat formal seperti dewan-dewan sekolah. . ‡ Siap dengan prasarananya seperti bilik darjah. pusat sumber (ada kerusi dan meja). makmal. dan sebagainya. universiti-universiti dan sebagainya. bilik komputer.PERBEZAAN DARI SEGI TEMPAT PEMBELAJARAN Pembelajaran formal ‡ Institusi-institusi formal seperti sekolah-sekolah. di bilik darjah. di sekolah (selain dari pembelajaran formal). maktabmaktab. bilik kuliah. di pejabat. ‡ Pelbagai tempat misalnya di rumah. di kedai. di pusat latihan. Pembelajaran tidak formal ‡ Tidak mempunyai tempat yang khusus.

‡ Keterlibatan pihak yang diberi pembelajaran seperti murid-murid. Pembelajaran tidak formal ‡ Lingkungan masyarakat seperti keluarga. pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswi.PERBEZAAN DARI SEGI MASYARAKAT BIASA TERLIBAT Pembelajaran formal ‡ Dilaksanakan oleh guru-guru atau pensyarah yang terlatih dan bertauliah. pensyarah-pensyarah dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ Orang yang berkemahiran dan pakar misalnya penceramah. forum dan sebagainya (tidak kira sama atau tidak latarbelakang mereka). ceramah. . ahli-ahli dalam kumpulan sosial dan sesiapa sahaja yang terlibat. ‡ Orang-orang yang mengikuti pendidikan non-formal misalnya seperti peserta-peserta bengkel. rakan sebaya.

Pembelajaran tidak formal ‡ tidak melibatkan penilaian formatif dan sumatif. O level. ‡ misalnya ada ujian bulanan dan peperiksaan PMB.PERBEZAAN DARI SEGI PENILAIAN (FORMATIF DAN SUMATIF) Pembelajaran formal ‡ melibatkan penilaian pada setiap tahap yang dilalui sama ada dalam bentuk formatif atau sumatif. Pembelajaran non-formal ‡ kurang ditekankan atau tidak secara melibatkan penilaian formatif dan sumatif. A level dan sebagainya. langsung .

Pembelajaran non-formal ‡ Sesetengahnya terdapat pembayaran pendaftaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu).PERBEZAAN DARI SEGI PEMBAYARAN / YURAN Pembelajaran formal ‡ Terdapatnya pembayaran pendaftaran dan yuran pada setiap tahun pembelajaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu). . Pembelajaran tidak formal ‡ Tiada pembayaran. ‡ Sesetengahnya juga tiada pembayaran.

KESIMPULAN ‡ Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku iaitu daripada tidak tahu kepada tahu. ‡ Secara umumnya. informal dan nonformal. Ternyata ketiga-tiga jenis pembelajaran itu berbeza-beza. 1) Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dijalankan di suatu tempat yang khas dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. . pembelajaran itu ada 3 jenis iaitu pembelajaran formal.

2.Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang diperolehi secara spontan (tidak mengikut kurikulum / tidak dirancang). 3. . Pembelajaran non-formal pula pembelajaran yang dijalankan secara formal tetapi isi pembelajarannya mungkin terkait dengan kurikulum dan mungkin tidak.

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA Selamat Berpuasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful