PERBEZAAN ANTARA PEMBELAJARAN FORMAL, TIDAK FORMAL DAN NONFORMAL

Nama Pembentang Mohd. Asri bin Emin (07B0214) Mohd. Shahri bin Hj. Apong (07B0229)

PENGERTIAN PEMBELAJARAN ‡ Crow dan Crow berpendapat. 1. 2. Perubahan hendaklah stabil dan kekal. ‡ Ia berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. 3. ‡ Secara mudahnya dapatlah diertikan bahawa pembelajaran adalah satu proses memperolehi pengetahuan. pembelajaran adalah pemerolehan tabiat. . pengetahuan dan sikap. kemahiran. Mesti ada perubahan dari segi tingkah laku. ‡ Dengan pemerolehan itu. sikap dan nilai yang baru. Perubahan mestilah dihasilkan melalui pengalaman atau latihan. ‡ Stallings dan Hall menyatakan bahawa pembelajaran mestilah memenuhi tiga kriteria umum iaitu. tingkah laku seseorang itu juga akan turut berubah.

Pembelajaran formal. 3.JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ‡ Kebanyakan sarjana telah membahagikan pembelajaran itu kepada tiga jenis : 1. Pembelajaran tidak formal (informal). . Pembelajaran non-formal. 2.

PERBEZAAN ANTARA 1) PEMBELAJARAN FORMAL. 2) TIDAK FORMAL DAN 3) NON-FORMAL 1 2 3 .

institusi tinggi. maktabmaktab. secara tidak sedar. ‡ Semua pengetahuan dan kemahiran didapati dan dikuasai melalui pengalaman. secara tidak langsung dan spontan) . pemerhatian. Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan dilaksanakan oleh bukan agensiagensi atau institusi-institusi formal. ‡ (diperolehi secara sedar.PERBEZAAN DARI SEGI KONSEP Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran atau pendidikan yang dilaksanakan oleh agensiagensi atau institusi-institusi formal ‡ Misalnya seperti yang terdapat di sekolah-sekolah. perbualan. universiti-universiti dan sebagainya.

kepakaran dan sebagainya. pengalaman baru. iklan-iklan dan sebagainya. rakan sebaya. kursus-kursus pendek dan sebagainya. forum. ilmu baru. Pembelajaran non-formal ‡ Pembelajaran diadakan bagi memperbaiki lagi hasil pembelajaran yang diperolehi melalui sistem formal (lebih mendalam lagi).‡ Seseorang boleh belajar melalui ibu bapa. ‡ Pembelajaran diadakan untuk menambah. . pembantu rumah. filem-filem. bimbingan. ceramah yang berbentuk formal. ‡ Kebiasaannya terlibat dalam aktiviti seperti bengkel.

Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran tanpa berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat). ‡ Ditetapkan oleh penganjur. Pembelajaran non-formal ‡ Berkemungkinan ada atau tidak kewujudan kurikulum.PERBEZAAN DARI SEGI PERANAN KURIKULUM Pembelajaran formal ‡ Pembelajaran ada berasaskan sukatan pelajaran (kurikulum / matlamat) yang sudah digubal oleh Kementerian Pendidikan. ‡ Tidak menetapkan isi pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang perlu dikuasai. .

‡ Sekiranya lulus dapat melanjutkan ke peringkat yang seterusnya. Pembelajaran formal diwajibkan kepada semua kanak-kanak kebiasaannya mula bersekolah formal antara umur 5-7 tahun (mungkin lebih awal). Pembelajaran tidak formal ‡ Pembelajaran informal berlaku pada bila-bila masa. ‡ Contohnya. prasekolah memakan masa selama setahun. pendidikan rendah enam tahun dan pendidikan menengah antara enam atau tujuh tahun.PERBEZAAN DARI SEGI UMUR/MASA (PEMBELAJARAN ILMU) Pembelajaran formal ‡ Ia berlaku dalam satu tempoh masa yang tertentu. ‡ Contohnya. .

‡ Kursus-kursus ini mungkin berberapa jam atau berberapa hari . Pembelajaran non-formal ‡ Kursus ini dilaksanakan secara berkala (tidak selalu) mengikut keperluan tertentu.‡ Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berterusan sepanjang hayat.

Pembelajaran non-formal ‡ Tempat-tempat formal seperti dewan-dewan sekolah. di bilik darjah. ‡ Pelbagai tempat misalnya di rumah. di pusat latihan. hotel dan sebagainya. dan sebagainya. di kedai.PERBEZAAN DARI SEGI TEMPAT PEMBELAJARAN Pembelajaran formal ‡ Institusi-institusi formal seperti sekolah-sekolah. . di pejabat. maktabmaktab. makmal. universiti-universiti dan sebagainya. di sekolah (selain dari pembelajaran formal). Pembelajaran tidak formal ‡ Tidak mempunyai tempat yang khusus. bilik komputer. pusat sumber (ada kerusi dan meja). ‡ Siap dengan prasarananya seperti bilik darjah. bilik kuliah.

‡ Keterlibatan pihak yang diberi pembelajaran seperti murid-murid. pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswi. Pembelajaran non-formal ‡ Orang yang berkemahiran dan pakar misalnya penceramah. forum dan sebagainya (tidak kira sama atau tidak latarbelakang mereka). rakan sebaya. Pembelajaran tidak formal ‡ Lingkungan masyarakat seperti keluarga. ‡ Orang-orang yang mengikuti pendidikan non-formal misalnya seperti peserta-peserta bengkel. . ahli-ahli dalam kumpulan sosial dan sesiapa sahaja yang terlibat. pensyarah-pensyarah dan sebagainya.PERBEZAAN DARI SEGI MASYARAKAT BIASA TERLIBAT Pembelajaran formal ‡ Dilaksanakan oleh guru-guru atau pensyarah yang terlatih dan bertauliah. ceramah.

O level. Pembelajaran tidak formal ‡ tidak melibatkan penilaian formatif dan sumatif. A level dan sebagainya. Pembelajaran non-formal ‡ kurang ditekankan atau tidak secara melibatkan penilaian formatif dan sumatif. langsung .PERBEZAAN DARI SEGI PENILAIAN (FORMATIF DAN SUMATIF) Pembelajaran formal ‡ melibatkan penilaian pada setiap tahap yang dilalui sama ada dalam bentuk formatif atau sumatif. ‡ misalnya ada ujian bulanan dan peperiksaan PMB.

. Pembelajaran tidak formal ‡ Tiada pembayaran. ‡ Sesetengahnya juga tiada pembayaran.PERBEZAAN DARI SEGI PEMBAYARAN / YURAN Pembelajaran formal ‡ Terdapatnya pembayaran pendaftaran dan yuran pada setiap tahun pembelajaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu). Pembelajaran non-formal ‡ Sesetengahnya terdapat pembayaran pendaftaran (termasuk juga bayaran keperluan tertentu).

KESIMPULAN ‡ Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku iaitu daripada tidak tahu kepada tahu. . ‡ Secara umumnya. 1) Pembelajaran formal merupakan pembelajaran yang dijalankan di suatu tempat yang khas dan mengikut kurikulum yang telah ditetapkan. Ternyata ketiga-tiga jenis pembelajaran itu berbeza-beza. informal dan nonformal. pembelajaran itu ada 3 jenis iaitu pembelajaran formal.

Pembelajaran non-formal pula pembelajaran yang dijalankan secara formal tetapi isi pembelajarannya mungkin terkait dengan kurikulum dan mungkin tidak. .Pembelajaran informal merupakan pembelajaran yang diperolehi secara spontan (tidak mengikut kurikulum / tidak dirancang).2. 3.

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA Selamat Berpuasa .