SMK SERI JEMPOL 72120 BANDAR SERI JEMPOL, N.

SEMBILAN
NAMA GURU : EN RASIDI MOHAMED ZAIN

MINIT CURAI (MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS / SEMINAR / DLL)
Peringatan : Hendaklah diisi dalam 3 salinan. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada Pengetua, satu salinan kepada GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKu dan satu salinan fail unit berkenaan dalam tempoh 3 hari selepas menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus / seminar yang dihadiri. 1. NAMA MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : MESYUARAT PENTAFSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PEKA) SAINS. 2. TARIKH MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : 11 MEI 2009 3. TEMPAT : SMK BATU KIKIR (MODEL KHAS) 4. PENGANJUR : UPP, JABATAN PELAJARAN N. SEMBILAN 5. PERKARA YANG DIBINCANGKAN : a) Bagaimana untuk menyediakan manual fail guru, fail kelas dan fail pelajar. b) Maklumat yang perlu ada dalam setiap fail seperti carta alir, surat perlantikan, carta organisasi, minit mensyuarat dsbnya. c) Cara-cara melabelkan “science process skill – Element 1, 2 and 3” dengan betul mengikut format peperiksaan terkini. 6. TINDAKAN SAYA SELANJUTNYA : Akan berbincang dengan Ketua Bidang untuk mengadakan “in house-training” kepada semua guru-guru sains menengah rendah dalam masa yang terdekat ini. 7. TINDAKAN PENGETUA / GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKU : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. RUMUSAN MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : Setiap tahun cara-cara menanda kertas kerja amali pelajar sentiasa berubah mengikut trend terkini daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jadi di sini saya dapat mengaplikasikan pengetahuan berkenaan dengan proses penandaan PEKA SAINS PMR ini dengan lebih sistematik, efisien lagi mengikut apa yang diterangkan kepada saya.

TANDATANGAN :……………………………..

TARIKH SERAH : 12 MEI 2009

. 8. TEMPAT : MINES WELLNESS HOTEL. NAMA MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : MESYUARAT PENDEDAHAN DAN MAKLUM BALAS GURU PENYELARAS PROJEK INTERACTIVE EVALUATION SYSTEM (IES) 150 BUAH SEKOLAH SELURUH MALAYSIA 2. Pihak Globalnet pula menganjurkan pertandingan pembinaan perisian IES oleh guru-guru IES dalam masa 1 bulan bermula dari 1 Sept 09 hingga 30 Sept 09. SERI KEMBANGAN. 1. RUMUSAN MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : Kesimpulan dari mensyuarat berkenaan ialah pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) ingin mendapatkan maklum balas. Pihak BPK berharap agar IES dapat digunakan sepenuhnya di sekolah dan mereka akan sentiasa memantau penggunaannya dari masa ke semasa. PENGANJUR : BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM. TANDATANGAN :……………………………. 2 orang guru akan terlibat bersama dengan 10 orang pelajar yang diajar. 7. dan d) memberi taklimat Pertandingan Membina Bahan Menggunakan Perisian IES.SMK SERI JEMPOL 72120 BANDAR SERI JEMPOL. b) mendapat maklum balas penggunaan IES dalam p& p di sekolah. SELANGOR 4. SEMBILAN NAMA GURU : EN RASIDI MOHAMED ZAIN MINIT CURAI (MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS / SEMINAR / DLL) Peringatan : Hendaklah diisi dalam 3 salinan. GPK 1 perlu menyediakan relief untuk guru berkenaan. PERKARA YANG DIBINCANGKAN : a) memberi pendedahan dan bantuan kepada guru penyelaras dan guru yang telah menerima latihan IES dalam menyediakan bahan bantuan mengajar menggunakan perisian IES. masalah yang dihadapi dan perlaksanaan kajian impak IES semasa penggunaan IES dalam P&P di sekolah. 6. TINDAKAN SAYA SELANJUTNYA : Akan berbincang dengan Ketua Bidang untuk mengadakan “in house-training” kepada semua guru-guru yang telah menjalani latihan IES (seramai 6 orang) dalam masa yang terdekat ini. c) memberi taklimat perlaksanaan Kajian Impak IES. TINDAKAN PENGETUA / GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKU : Pemantauan “Routine Visit” akan di lakukan sama ada oleh pihak dari Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) dan Globalnetwork. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada Pengetua. Mereka akan memaklumkan terlebih dahulu bila mereka akan hadir. KEMENTERIAN PELAJARAN 5. TARIKH MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : 1 – 3 SEPTEMBER 2009 3. satu salinan kepada GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKu dan satu salinan fail unit berkenaan dalam tempoh 3 hari selepas menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus / seminar yang dihadiri. N. Pemantauan akan di lakukan pada bulan September dan Oktober. TARIKH SERAH : 4 September 2009 .

TINDAKAN PENGETUA / GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKU : Seperti di atas – memilih seorang atau kumpulan guru dalam panitia sains (terpulang kepada pihak sekolah untuk menyertai pertandingan ini) 8.00 ke RM10000. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada Pengetua. N. 1. Syarikat Penyelidikan dan pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia menghasilkan sesuatu yang baru agar boleh digunakan untuk kemajuan Sains dan Teknologi di negara ini TANDATANGAN :……………………………. SEMBILAN NAMA GURU : EN RASIDI MOHAMED ZAIN MINIT CURAI (MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS / SEMINAR / DLL) Peringatan : Hendaklah diisi dalam 3 salinan. satu salinan kepada GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKu dan satu salinan fail unit berkenaan dalam tempoh 3 hari selepas menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus / seminar yang dihadiri. bahan bantu mengajar yang inovatif dan berkesan. pegawai dan guru yang terlibat secara langsung di dalam meningkatkan kualiti dan pencapaian sains diperingkat sekolah dan universiti di negara ini. Syarikat ini adalah kerjasama Kementerian Sains dan Teknologi dan Japan Toray Science Foundation untuk menggalakkan semua Penyelidik (saintis). permainan pendidikan sains yang dapat membantu penyampaian ilmu sains dengan lebih menarik dan berkesan. PERKARA YANG DIBINCANGKAN : a) Berkaitan dengan anugerah khas yang diberikan kepada pensyarah. RUMUSAN MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) yang beralamat di Prai Pulau Pinang telah memperkenalkan anugerah ini semenjak tahun 1994. JABATAN PELAJARAN N. TINDAKAN SAYA SELANJUTNYA : Akan berbincang dengan Pengetua. hadiah yang ditawarkan ialah sebanyak RM6000. GPK 1 dan Ketua Bidang Sains dan Matematik untuk memilih seorang atau kumpulan guru daalam panitia sains untuk menyertai pertandingan ini. c) Untuk kategori guru berinovasi. SEMBILAN 5.00 termasuk sijil dan plak. PENGANJUR : UNIT SAINS DAN MATEMATIK.. SEREMBAN 4. TARIKH MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : 4 MAC 2010 3. 7. TEMPAT : SMK PENDETA ZAABA. TARIKH SERAH : 8 MAC 2010 . b) Pemberian anugerah ini diberikan kepada inovasi pendidikan sains seperti teknik pengajaran dan pembelajaran yang inovatif dan berkesan. NAMA MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : TAKLIMAT “ANUGERAH PENDIDIKAN SAINS” MALAYSIA TORAY SCIENCE FOUNDATION (MTSF) TAHUN 2010 2.SMK SERI JEMPOL 72120 BANDAR SERI JEMPOL. 6. TAMAN PAROI JAYA.

TARIKH SERAH : 8 MAC 2010 . Jadi beliau mencadangkan 4 sekolah (di atas) untuk melaksanakan program berkenaan. SMK Lui Barat dan SMK Bahau 2 untuk menyertai Program Lesson Study. 6. Tuntutan Perjalanan Guru Cemerlang akan ditanggung sepenuhnya oleh JPNS manakala 4 guru fizik berkenaan akan di tanggung oleh sekolah masing-masing. Disamping itu guru berkenaan boleh berhubung antara satu sama lain menggunakan teknologi terkini jika ada sebarang masalah mengenai subjek berkaitan. satu salinan kepada GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKu dan satu salinan fail unit berkenaan dalam tempoh 3 hari selepas menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus / seminar yang dihadiri. SMK Bandar Baru Serting. TARIKH MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : 4 MAC 2010 SELEPAS TAKLIMAT TORAY FOUNDATION 3. Oleh sebab itu ianya telah dikembangkan ke sekolah yang berhampiran. SEMBILAN 5. d) Guru fizik dari 4 sekolah berkenaan bersama-sama dengan Guru Cemerlang (akan dipilih oleh JPNS). SEMBILAN NAMA GURU : EN RASIDI MOHAMED ZAIN MINIT CURAI (MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS / SEMINAR / DLL) Peringatan : Hendaklah diisi dalam 3 salinan. Jadual waktu guru berkenaan akan dianjalkan mengikut hari yang guru berkenaan keluar dari kawasan sekolah. NAMA MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : PERBINCANGAN TERTUTUP DENGAN TIMBALAN PENGARAH SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK. Ada cadangan agar Guru Cemerlang yang mengajar manakala guru lain akan mengakses bagaimana P&P yang dilakukan oleh Guru Cemerlang berkenaan. SEREMBAN 4. TINDAKAN SAYA SELANJUTNYA : Akan berbincang dan memberikan penerangan ringkas dengan Pengetua. 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA – EN ABU HASHIM 2. RUMUSAN MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : En Abu Hashim mengatakan bahawa Lesson Study ini telah berjaya sepenuhnya dilaksanakan di negeri Terengganu dan Pahang. 8. Namun begitu ada cadangan untuk menambah satu lagi subjek iaitu Matematik Tambahan.SMK SERI JEMPOL 72120 BANDAR SERI JEMPOL. wakil PPD/JPN akan melakukan micro teaching sebanyak 2 kali seorang secara bergilir-gilir. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada Pengetua. c) Subjek yang dipilih ialah fizik kerana peratusan pencapaian pelajar dalam subjek berkenaan masih rendah jika dibandingkan dengan subjek lain. Perkara yang baik eloklah dicontohi. TAMAN PAROI JAYA. JABATAN PELAJARAN N. PERKARA YANG DIBINCANGKAN : a) Timbalan Pengarah – En Abu Hashim telah memilih 4 sekolah iaitu SMK Seri Jempol. b) Program berkenaan telah di jalankan di SMK Lui Barat sebelum ini tetapi tidak menampakkan kejayaan yang maksimum. N. GPK 1 dan Ketua Bidang Sains dan Matematik dan guru fizik mengenai program ini. TEMPAT : BILIK VIP SMK PENDETA ZAABA. PENGANJUR : UNIT SAINS DAN MATEMATIK. TANDATANGAN :………………………………. Pihak JPNS akan mengeluarkan surat Mesyuarat Penyelarasan Pertama kepada semua sekolah yang terlibat dalam masa yang terdekat ini. Kebaikan program ini ialah guru yang bukan ‘options’ atau guru baru berpeluang menimba ilmu daripada guru cemerlang yang dipilih oleh JPNS samaada dari Negeri Sembilan atau negeri lain. TINDAKAN PENGETUA / GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKU : Guru fizik berkenaan akan bergerak dari satu sekolah ke sekolah lain (mengikut sekolah yang disenaraikan) sebanyak 2 kali bagi melakukan micro teaching. 1.

TARIKH SERAH : 30 JULAI 2010 . SEMBILAN NAMA GURU : EN RASIDI MOHAMED ZAIN MINIT CURAI (MESYUARAT / TAKLIMAT / KURSUS / SEMINAR / DLL) Peringatan : Hendaklah diisi dalam 3 salinan. N. NAMA MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : TAKLIMAT PENDEDAHAN APLIKASI MARKAH KERJA KURSUS PMR 2010 ATAS TALIAN BERSAMA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN.SMK SERI JEMPOL 72120 BANDAR SERI JEMPOL.. RUMUSAN MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : Pengisian markah secara online akan dimulakan pada 2-6 Ogos 2010. 4 buah negeri terlibat sebagai perintis untuk program ini. PERKARA YANG DIBINCANGKAN : a) Panduan cara-cara mengisi markah secara online untuk Kerja Kursus PMR 2010./U PMR. Kata laluan akan diberikan nanti bermula pada 1 Ogos 2010. SEMBILAN DK 4. Pengisian markah boleh dilakukan oleh guru subjek sendiri atau dilakukan oleh S. TINDAKAN SAYA SELANJUTNYA : Akan berbincang dengan Setiausaha PMR sekolah bagaimana untuk mengisi markah secara online. SEREMBAN. 1. JABATAN PELAJARAN N. TINDAKAN PENGETUA / GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKU : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. SEMBILAN 5. 6. N. Satu salinan hendaklah diserahkan kepada Pengetua. TEMPAT : SK PUTERI. TANDATANGAN :……………………………. b) Pertama kali mula diperkenalkan pada tahun ini. satu salinan kepada GPK 1 / GPK HEM / GPK KOKu dan satu salinan fail unit berkenaan dalam tempoh 3 hari selepas menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus / seminar yang dihadiri. TARIKH MESY/TAKLIMAT/KURSUS/SEMINAR : 28 JULAI 2010 3. PEGAWAI PELAJARAN DAERAH DAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 2. 7. PENGANJUR : SUPP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful