Hikmah pengharaman riba (melalui ayat surah Al-Baqarah

Riba di sisi syara ialah penambahan dalam perkara-perkara yang tertentu tanpa usaha. Amalan seperti ini jelas mendatangkan kesan negatif dalam kehidupan manusia dan ianya bertentangan dengan syariat islam. Pengharaman riba sepertimana yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran merupakan salah satu hikmah yang besar dalam islam. Islam mengharamkan amalan riba ini kerana amalan buruk ini akan menimbulkan kesan kepada sosial dan ekonomi. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 276 :Maksudnya:"Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba..."

Melalui aspek sosial, larangan amalan riba akan menyekat semua jalan yang boleh menimbulkan atau menyebabkan permusuhan, penganiayaan, kemarahan dan kebencian sesama manusia. Sikap sebegini sudah tentu akan menyebabkan sosial manusia tidak seimbang kerana sikap buruk dalam diri setiap manusia. Apabila amalan riba semakin meluas diamalkan maka akan lahir manusia yang pentingkan diri sendiri tanpa pedulikan hak dan rasa orang lain. Dengan pengharaman riba,dapat menjauhkan manusia dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan diri kerana pemakan riba adalah seorang yang zalim dan kesan daripada perbuatan zalim adalah kesusahan. Situasi ini dapat dilihat apabila amalan riba merenggangkan dan merosakkan perhubungan di antara orang kaya iaitu pemakan riba dengan orang miskin seterusnya akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat dan Negara. Jika kita lihat dari aspek ekonomi,amalan Riba boleh menghalang manusia daripada berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Riba akan mendorong pemakannya hidup senanglenang tanpa bekerja dan berusaha, sedangkan Islam menggalakkan umatnya untuk berusaha dan bekerja bagi memenuhi keperluan hidup. Apabila riba tidak diaplikasikan oleh manusia,maka manusia lebih fokus dalam mengembangkan harta. Akan tetapi,sikap tidak mahu berusaha dan bekerja akan mewujudkan pengangguran dalam masyarakat dan seterusnya memberi kesan buruk kepada ekonomi

Negara.keseimbangan ekonomi tidak akan dapat dicapai apabila manusia tidak menggunakan

dan yang kaya akan bertambah kaya dan senang.hutang yang semakin bertambah menyebabkan manusia tidak akan lari daripada masalah riba kerana mereka yang berhutang fikirannya bertambah bimbang kerana memikirkan tentang bagaimana hendak membayar hutangnya yang sentiasa bertambah bunganya apabila lambat dibayar. perkara ini juga telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. memenuhi sumber buruh yang tidak Nikmat harta dan pemilikan di dunia ini adalah anugerah daripada Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaiknya tanpa ada sebarang penindasan dan pemilikan secara haram. Jelaslah disini bahawa amalan riba ini bukanlah amalan yang akan berterusan menguntungkan malah akan lebih merugikan manusia.sumber dengan sepenuhnya. memberi kegembiraan serta menyayanginya kerana mengharapkan keredhaan Allah.dan selalu melakukan dosa. Kadar kemiskinan juga akan bertambah apabila manusia mengamalkan riba ini kerana. memberi tempoh kepada peminjam sehingga hutang dibayar. Kesemua itu dapat memutikkan rasa kasih sayang serta mewujudkan roh persaudaraan sesama manusia. amalan riba menyebabkan penindasan dan pemerasan terhadap orang-orang miskin . dan Ia pula mengembangkan(berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya.faktor sebegini akan memberi kesan negatif terhadap ekonomi.Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran.contohnya seperti mencukupi.yang miskin akan bertambah miskin. Apabila perkara ini berlaku ianya akan mewujudkan jurang hidup yang tinggi dalam masyarakat. Walhal hikmah pengharaman riba itu lebih menguntungkan manusia kerana pengharaman riba akan membuka beberapa pintu kebaikan kepada manusia agar beroleh keuntungan dengan memberi pinjaman kepada seseorang tanpa meminta wang faedah . Apabila wujud kemiskinan dalam masyarakat maka akan bertambah kadar pinjaman dan hutang. Firman Allah didalam surah Al-baqarah ayat 276:Maksudnya: Allah susutkan (kebaikkan harta yang dijalankan dengan mengambil)riba. .

Firman Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 :Maksudnya : wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu.kalua kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba).Oleh itu. Takutlah kalian kepada kezaliman kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Riwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Dan jika kamu bertaubat. akan adanya peperangan dari Allah dan Rasul-NYA (akibat kamu tidak menemui selamat).jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan agar kita menjauhi amalan negatif ini dan berubah kepada amalan yang lebih bermanfaat serta diredhai Allah seterusnya beroleh ganjaran yang mulia disisi Allah di dunia mahupun akhirat kelak.Dengan pengharaman riba ini banyaklah hikmah yang dapat kita perolehi. Dengan itu jauhilah diri kita daripada amalan riba supaya kita terhindar daripada segala keburukan yang hanya akan menyusahkan diri kita serta menghalang pertumbuhan ekonomi Negara kita. maka ketahuilah kamu. . membawa mereka kepada pertumpahan darah dan menghalalkan perkara yang diharamkan kepada mereka. Takutlah kalian kepada kebakhilan kerana kebakhilan telah memusnahkan orang sebelum kalian.maka hak kamu (yang sebenarnya)ialah pokok asal harta kamu. Pengharaman riba dapat memelihara harta agar tidak dieksploitasi dengan cara yang batil (salah) seterusnya akan terus dapat meningkatkan kualiti ekonomi Negara. dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa.