Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Darul Aman 06000, Kedah Darul Aman

PISMP SEM 1 Ambilan Januari 2010

BINA INSAN GURU
NAMA: NGO KIAH NEE KUMPULAN: PL (BC)/MT/BI NAMA MENTOR : TN.HJ.GHAZALI BIN OMAR TARIKH SERAHAN: 19 APRIL 2010 K/P: 891019-02-5868

Isi kandungan

BIODATA DIRI

Bil
1. BIODATA DIRI 2. PENGHARGAAN 3. LAPORAN

Tajuk

y 1.0 PENGENALAN y 2.0 OBJEKTIF y 3.0 LAPORAN REFLEKSI 3.1 HARI PERTAMA 3.2 HARI KEDUA 3.3 HARI KETIGA 3.4 HARI KEEMPAT 4. LAMPIRAN

Nama: NGO KIAH NEE K/P : 891019-02-5868 Kursus: PISMP SEM 1 PL(BC)/MT/BI Alamat Kediaman: Kolej Kediaman IPDA Alamat Tetap: N8, Kampung Min Terk, 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. No. Telefon: 016-4311961

Penghargaan

Di sini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tertentu atas sokongan dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. Pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya.. Beliau telah memberi banyak tunjuk ajar dan pandangan kepada saya dalam proses menyiapkan tugasan ini. Selain itu, sokongan daripada ahli keluarga dan rakan-rakan saya juga ingin saya ucapkan terima kasih. Bapa saya telah memberi sokongan kepada saya dari segi kewangan seperti memberi kertas A4,ink printer dan sebagainya, jika tiada sokongan daripada bapa saya, saya tidak dapat menyiapkan kerja Kursus ini dengan sempurna,jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapa saya. Seterusnya , rakan-rakan saya juga ingin saya ucapkan terima kasih. Mereka telah memberi banyak pandangan dan tunjuk ajar kepada saya semasa dalam proses tugasan ini.Saya amat hargai dengan sokongan mereka.Di sini, saya juga ingin terima kasih kepada pihakpihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus ini.

PEMULIHAN(BC)/MT/BI

SENARAI NAMA KUMPULAN PL(BC)/MT/BI

Mentor: Tn.Hj.Ghazali bin Omar Ketua Kumpulan: NGO KIAH NEE P.Ketua Kumpulan: JUDY TAN CHIEW EE Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nama Choah Mong Wei Chong Tzer Sheng Chuah Jia Hui Chuah Sheang Ping Eng Wei Chien Judy Tan Chiew Ee Kweek Chiaw Huei Lee Chew Hun Leong Mi Theng Liw Sze Yuen Low Yee Ning Ngo Kiah Nee Ooi Jiayun Tan Shi Yun Tham Hou Yin Tiau Huei Cheng Wong Chia Ci Yoong Soo May No. KP 900421-07-5478 890121-09-5083 881122-08-5982 900506-08-5018 880812-07-5058 900627-08-6260 900204-02-5108 900124-07-5148 890811-08-5886 890425-02-5324 900619-07-5174 891019-02-5868 900209-07-5526 900926-02-5308 900502-06-5212 881224-02-5518 880825-02-5504 900522-03-5504 No. Telefon 017-5089832 017-4963821 016-5399668 016-5352986 012-4205850 016-4100253 017-4052425 016-4237504 016-5570881 012-4249585 012-4149344 016-4311961 012-4576609 012-4299904 017-4880557 017-4098168 012-4481234 010-9095526

SENARAI NAMA KUMPULAN AKTIVITI 4

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NAMA WAN HANISAH BT MEOR ABD AZIZ ATIKAH BT QAMARUL AZAD MOHAMAD NAZMI B. ABD SAMAD MUHAMAD SYAFIK B. YAKOP AHMAD LUTFI B. MUHAMAD ALI CHUAH SHEANG PING LEE CHEW HUN NGO KIAH NEE TIAU HUEI CHENG NURUL FAZLIN BT RAMLI HAFIZAH BT. MUSTAFFA MOHAMAD NABIL B. MOHD YUSOFF MUHAMAD IZZAT B. BADRUL SHAIBATUL HAMDI B. ISMAIL

MESYUARAT KALI PERTAMA

MESYUARAT AJK

BRIEFING

SEDIAKAN BARANGAN

1.0 PENGENALAN

Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan satu program yang dirangka khas bagi memenuhi keperluan dan memenuhi syarat bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) khususnya bagi kumpulan Pendidikan Jasmani (PJ), Pengajian Islam dan Al- Quran (PIAQ) dan Pemulihan Bahasa Cina (Pem BC). Melalui penyertaan dan penglibatan guru-guru pelatih, matlamat program dalam menerapkan nilai-nilai hidup bermoral dan beragama sebagai fokus utama dalam proses pembinaan insan guru dapat dipenuhi. Segala pengisian program tersebut juga selaras dengan asas pembinaan insan guru yang berpaksikan kepada pegangan Prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidkan Kebangsaan sekaligus menjadi asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara bangsa. Proses pembinaan insan guru terbina berlandaskan kepada aspek kesedaran bahawa profession perguruan adalah mulia. Insan guru dilihat sebagai golongan yang dapat membina generasi yang cemerlang di samping menjadi µrole model¶ kepada masyarakat. Justeru, guru memerlukan kekuatan dan kemantapan dalam diri mereka dari semua aspek sama ada jasmani, emosi, rohani atau intelek. Sebagai insan yang bergelar guru juga adalah suatu kewajipan untuk menampilkan peribadi dan jati diri yang baik di samping meningkatkan kualiti dan keterampilan diri. Oleh itu, pengisianpengisian positif , penerapan nilai-nilai murni dan pengamalannya juga perlu dalam diri guru agar ia menjadi contoh dan ikutan kepada anak didik khususnya dan masyarakat amnya dalam mengharungi cabaran pada era globalisasi.

2.0 OBJEKTIF

Setelah tamat program BIG ini, para peserta diharapkan akan dapat mencapai objektif berikut:

1. Meningkatkan kemahiran berfikir pada aras yang tinggi dalam masalah untuk membuat keputusan yang jitu bagi berterusan.

menganalisis

penambahbaikan secara

2. Menunjukkan sikap keprihatinan dan kesedaran terhadap kepentingan. 3. Memupuk gerak balas secara positif tidak kira dalam apa jua keadaan sekalipun. 4. Dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi mengikut persekitaran dan kepelbagaian budaya dalam sesuatu komuniti. 5. Melahirkan modal insan yang mantap dari aspek kerohanian, nilai etika dan akhlak keguruan yang selaras dengan norma-norma kehidupan. 6. Meningkatkan sifat kepimpinan dengan kemahiran menguruskan dan

mengendalikan sesuatu program dengan baik. 7. Meningkatkan daya ketahanan dan kekuatan individu dari aspek fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

3.0 LAPORAN REFLEKSI

Pada 29 Mac 2010 sehingga 1 April 2010 yang baru-baru ini, saya sudah pun menyertai program Bina Insan Guru (BIG) yang dilaksanakan oleh Institut Perguruan Darulaman yang bertempat di Kem Sri Banai, IPG Kampus Darulaman. Kumpulan kami merupakan program BIG siri ke 3. Program ini mengambil masa sepanjang 4 hari 3 malam, iaitu bermula pada hari Isnin bertarikh 29 Mac 2010 hingga pada hari Khamis bertarikh 1 April 2010. Seramai 57 orang guru-guru pelatih PISMP semester 1 tahun 2010 yang mengambil bahagian dalam program ini. Antara guru-guru pelatih yang terlibat ialah dari PISMP Sem 1 Pengajian Islam dan Al-Quran(PIAQ), Pendidikan Jasmani(PJ) dan Pemulihan Bahasa Cina(PL(BC)). Pelbagai aktiviti disediakan kepada pelatih, antaranya termasuk mendirikan khemah dengan tunjuk ajar oleh Pak Yahya dari Stor Unit dan Bahagian Kokurikulum, aktiviti ikatan asas, aktiviti sesi moral, LDK, ceramah, aktiviti darat iaitu kembara hutan, dan aktiviti air seperti kayak dan µwater confidence¶. Banyak pengalaman dan pengetahuan baru telah saya dapat sepanjang program ini dijalankan.

3.1

Hari Pertama (29 Mac 2010, Isnin)

Aktiviti 1: Mendirikan khemah dan membersihkan tapak perkhemahan Pada pukul 8 pagi, semua guru pelatih telah bersiap sedia dengan berpakaian berwarna merah dan menuju ke destinasi, iaitu Kem Sri Banai. Kumpulan kami yang bersiri 3 berpakaian berwarna merah adalah untuk menujukan semangat dan kerjasama kami. Kami berkumpul di hadapan Stor Unit dan Bahagian Kokurikulum untuk membuat pengiraan ahli kumpulan yang hadir. Selepas ahli kumpulan mencukupi, kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan dipertanggungjawab untuk mengambil peralatan persendirian dan kumpulan seperti alat memasak, air, khemah dan peralatan lain yang dipinjam dari Stor Unit dan Bahagian Kokurikulum ke kem kami. Kemudian, kami dikehendaki membuat gotong-royong untuk membersihkan kawasan di sekitar Kem Sri Banai. Kami membahagikan tugas mengikut kumpulan aktiviti masing-masing. Antara tugas yang diberi adalah seperti membersihkan tapak perkhemahan, membersihkan dewan membersihkan tandas dan sebagainya. Selepas itu, Pak Yahya dari Stor Unit dan Bahagian Kokurikulum memberi tunjuk ajar untuk mendirikan khemah. Dengan itu, kami diberitahu lokasi khemah dan mula mendirikan khemah kumpulan masing-masing sementara menunggu AJK makanan menyediakan makan tengah hari. Proses mendirikan khemah ini berjalan dengan agak lancar tanpa sebarang masalah yang besar kerana kami telah diberi taklimat dan tunjuk ajar oleh Pak Yahya dari Stor Unit dan Bahagian Kokurikulum. Pak Yahya dari Stor Unit dan Bahagian Kokurikulum. Sepanjang perjalanan mendirikan khemah, Pak Yahya juga membantu dan memberi tunjuk ajar kepada kami sekiranya kami menghadapi masalah semasa mendirikan khemah. Semua ahli telah menunjukkan semangat kerjasama yang mantap dan semua kerja telah siap dalam masa yang ditetapkan. Ahli kumpulan bertoleransi dan dapat bekerjasama dengan baik tanpa mengira kelas dan bangsa. Semua peserta mengamalkan kata pepatah Melayu ³berat sama dipikul, ringan sama dijinjing´. Selepas mendirikan khemah, kami juga membuat ampaian untuk menyidai pakaian di luar khemah dan membersihkan khemah untuk meletakkan barang-barang.

Saya telah belajar teknik untuk memasang khemah dengan betul dan perkara yang perlu diberi perhatian semasa mendirikan khemah melalui aktiviti ini. Semua ini merupakan satu pengalaman yang baru bagi saya dan banyak pengetahuan telah saya peroleh dan mungkin dapat digunakan pada masa depan.

Kumpulkan semua pelatih

Gotong-Royong

Menbawa Barang ke Kem

Mendirikan Khemah

Aktiviti 2: Aktiviti Ikatan Asas Dalam aktiviti ini, kami dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk belajar ikatanikatan asas. Setiap kumpulan akan diketuai oleh seorang pelatih dari kumpulan pendidikan jasmani yang bertanggungjawab untuk memberi tunjuk ajar kepada kami. Ketua kumpulan saya adalah pelatih dari kelas pendidikan jasmani yang bernama Aqmalhakim bin Abdul Rahim. Dia memberi tunjuk ajar yang amat teliti kepada kami tentang bebrapa ikatan asas. Contohnya, ikatan badak, ikatan buku sila, ikatan mati, ikatan fisherman, ikatan tindih kasih dan sebagainya. Selepas itu, kami diberi satu pertandingan untuk mengikat ikatan asas yang telah kami belajar. Saya belajar dengan banyak dan saya berasa aktiviti ini amat berguna untuk aktiviti harian kami.

Pembelajaran Ikatan Asas

Aktiviti 3: Sesi Moral 1 Selepas makan malam, non-muslim telah diatur untuk menjalankan aktiviti sesi moral sementara menunggu muslim bersembahyang. AJK Kerohanian dan Moral bertindak sebagai fasilitator di bahagian ini dan para peserta dikehendaki duduk dalam kumpulan masing-masing untuk berbincang dan mengemukakan idea berdasarkan tajuk yang diberi di sesi ini. Sesi moral bermula pada pukul 8 malam setiap hari. Tajuk pada hari pertama ialah ³Bagaimana untuk memperbaiki masalah-masalah

(Menghormati OKU/Menghormati orang tua/ ).´ Sebagai seorang guru, bagaimanakah kami memainkan peranan untuk menangani masalah ini. Kami dibahagikan kepada 3 kumpulan, dan diminta lakarkan idea kami dalam bentuk peta minda dalam kertas yang disediakan untuk dibentangkan kepada kumpulan lain. Tajuk kumpulan saya adalah mengenai ³ bagaimana menghormati Orang Kurang Upaya´. Selepas aktiviti sesi moral ini, saya mendapati saya lebih memahami apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang Orang Upaya. Saya juga belajar untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk mengumpul idea bersama dengan ahli kumpulan saya. Melalui sesi moral ini, saya belajar untuk menghormati dan menerima pandangan sama ada positif atau negatif dari rakan sekumpulan saya.

Aktiviti 4: Ujian Psikologi Selepas sesi moral, kami telah mulakan aktiviti ³ice breaking´ tepat pada pukul 9 malam. Oleh sebab kebanyakan kami belajar di kelas yang berlainan dan mungkin tidak berkenalan antara satu sama lain, jadi sesi ³ice breaking´ dijalankan untuk membolehkan kami mengenali semua peserta BIG. Sesi ini dibawa oleh Ustazah Che Nazrah Yusof, Cik Nadzirah binti Ibrahim dan Cik Shuhada binti Samsudin. Kami diminta duduk dalam kumpulan aktiviti masing-masing. Kemudian satu set kertas yang penuh dengan soalan-soalan dibahagikan kepada kami untuk menjalankan satu ujian kecil. Kertas ini terdapat sebanyak 100 soalan. Kami diminta menjawab dengan ikhlas dan isikan jawapan dalam ruang jawapan yang disediakan. Kami diberi sepanjang 35 minit untuk menjawab semua soalan ini. Selepas itu, kami diminta mengira jawapan kita dan isikan jawapan kami dalam ruang yang disediakan di bawah yang terbahagi kepada ruang emas, ruang hijau, ruang biru dan ruang jingga. Akhirnya baru saya mengetahui bahawa ujian ini adalah ujian psikologi mengenai sifat sendiri. Selepas habis isikan ruang jawapan yang disediakan, Ustazah Che Nazrah Yusof pun mula memberi penjelasan kepada kami mengikut kategori kami. Melalui penjelasan yang diberi oleh Ustazah, baru saya mengetahui bahawa sebenarnya saya adalah betul-betul sesuai untuk menjadi seorang guru iaitu berwarna biru. Jawapan berwarna biru merupakan warna yang majoriti yang dimiliki oleh pelatih kami. Ini menunjukan bahawa kebanyakan pelatih kami adalah betul-betul sesuai dengan profesion guru ini. Manakala ada sesetengah pelatih yang akhir ujiannya ialah berwarna emas bermaksud dia merupakan seorang yang bertanggungjawab dan bersifat lurus. Warna jingga merupakan orang yang bijak dan berkreativiti. Ujian ini membantu saya lebih mengenali diri sendiri dan memahami personaliti sendiri. Akhir sekali, pensyarah mengumpulkan kami semua dan menayangkan video yang bermakna sebagai penamatan hari tersebut. Pensyarah telah menyediakan slid powerpoint yang mengandungi banyak kata-kata hikmah untuk merangsangkan minda kami selepas aktiviti sepanjang hari.

Ujian Psikologi Mengenali Sifat Sendiri

3.2

Hari Kedua (30 Mac 2010, Selasa)

Aktiviti 1: Sesi Moral 2 Pada hari kedua, semua non-muslim berkumpul dan mulakan aktiviti sesi moral tepat pada pukul 5 suku pagi. Tajuk sesi moral hari kedua ialah saling membincangkan kebaikan dan keburukan masing-masing. Kami dibahagikan 2 orang dalam satu kumpulan, Pada mulanya, setiap orang dikehendaki memikirkan keburukan kawan dan seterusnya kebaikan yang ada pada kawan. Selepas itu, diminta untuk berbincang bersama-sama kawan. Selain itu, kami juga dikehendaki untuk bercerita tentang sikap positif dan negatif yang ada dalam diri sendiri dengan sukarela. Aktiviti ini membantu saya untuk menerima pendapat dan pandangan orang lain terhadap saya. Selain itu, saya juga belajar untuk menghormati dan menerima kelebihan dan kekurangan rakan sekumpulan yang seadanya kerana tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Melalui aktiviti sesi moral ini, saya dapat belajar untuk berfikiran secara positif dalam semua perkara. Aktiviti 2: Aktiviti Air Selepas bersarapan pagi, kami mengemaskan barang dan bersedia untuk bertolak ke Tasik Darulaman, Jitra untuk menjalankan aktiviti air. Kami bekerjasama untuk memunggah barang-barang keperluan dan peralatan dapur ke atas bas. Kami akan dibahagikan kepada dua kumpulan untuk menjalankan aktiviti air pada petang nanti kerana bot sekolah terhad. Kumpulan aktiviti 2 dan 4 akan menjalankan aktiviti water confident dahulu manakala Kumpulan aktiviti 1 dan 3 akan memasak dahulu, kemudiannya bertukar antara satu sama lain. Setelah sampai di destinasi kami, perempuan tolong untuk memunggah peralatan dapur dan barang-barang keperluan ke pulau manakala lelaki pula tolong untuk memunggah bot dan kayak dari lori. Cuaca pada hari itu adalah begitu panas terik dan kami semua sudah berpeluh-peluh sebelum mulakan aktiviti air. Saya merupakan ahli kumpulan 4, jadi kumpulan kami bermulakan aktiviti air dahulu.

Kumpulan kami mulakan dengan kayak dahulu. Encik Abdul Shukor bin Zainal Abidin dan Encik Azemi bin Abdullah yang bertanggungjawab untuk membuat penjelasan kepada kami tentang teori berkayak. Pada mulanya, kami diajar cara untuk memakai baju berapung yang bernama B.A, kemudian beliau menjelaskan bahagianbahagian bot dan membuat penjelasan dengan teliti. Kemudian kami diminta mencari pasangan masing-masing untuk berkayak. Selain itu, kami juga diajar antaranya bagaimana hendak mengayuh, bagaimana hendak mengundur ke belakang dan memberi arahan kepada orang hadapan. Kami diberi petunjuk oleh jurulatih untuk berkayak ke destinasi yang berlainan. Dengan penjelasan yang jelas, kami pun mulakan berkayak. Disebabkan saya merupakan orang yang pertama kali berkayak, pasangan kayak saya telah member banyak tunjuk ajar kepada saya semasa berkayak. Nasib baiknya dia merupakan seorang yang berpengalaman. Selain itu, semasa kami berkayak, jurulatih menaiki bot ke sekeliling kami dan membuat ombak untuk melihat tindak balas dan cara kami mengawal bot daripada tenggelam. Nasib baik saya dan ahli kumpulan saya dapat bekerjasama dengan baik dan dapat mengawal situasi cemas ini. Selepas berkayak, kami pun mulakan aktiviti µwater confidence¶. Pelbagai ekspresi muka dapat dilihat dari mimik muka peserta, ada yang cemas, ada yang gembira, ada yang risau dan ada juga yang kelihatan tenang sahaja. Sebenarnya, saya berasa sangat cemas dan takut untuk menjalankan aktiviti air kerana saya tidak pernah menyertai atau melibatkan diri dalam aktiviti air. Saya juga takut pada lintah yang hidup dalam air kerana terdapat beberapa peserta cedera akibat digigit lintah. Namun begitu, saya begitu beria-ria untuk mencuba kerana ini merupakan satu pengalaman yang baharu bagi saya dan tidak sentiasa terdapat peluang macam ini. Jurulatih air kami, Puan Choong Sook Khim telah menerangkan cara dan teknik untuk berapung di atas permukaan air dengan menggunakan baju pelampung kepada kami. Terlebih dahulu, beliau hendak kami memegang tangan rakan sekumpulan dan berapung di atas air dalam satu bulatan. Selepas itu, kami dikehendaki untuk melepaskan tangan rakan dan berapung sendiri di permukaan air dengan bantuan baju pelampung sahaja. Kami juga mengadakan satu pertandingan bola di permukaan air.

Selepas itu, kami diberi rehat sekejap, kemudian perlu berenang ke sebelah pulau. Ini memanglah memenatkan kami kerana kami kena berenang sambil melihat ke belakang dan menggerakkan tangan mengikut lawan air. Cuaca yang terik pada hari tersebut telah menyebabkan segelintir peserta termasuk saya mengalami ³sun burn´. Selain itu, terdapat juga segelintir peserta yang digigit oleh lintah semasa berenang. Selepas sampai di seberang pulau, kami bertukar dengan kumpulan lain dan mulakan memasak. Manakala kumpulan memasak yang tadi pergi ke aktiviti air. Kerjasama antara kumpulan dapat dipupuk di sini dan kami semua dapat bekerjasama dengan baik untuk menyediakan makanan tanpa sebarang masalah. Ada yang dipertanggungjawab untuk memasak air, ada yang memasak nasi, ada yang memotong sayur-sayuran dan ada juga yang menolong untuk membersihkan kawasan untuk menjamu selera nanti. Selepas siap dimasak kami pun mulakan makan tengah hari kami. Sementara menunggu kumpulan lain dalam aktiviti air, kumpulan kami menerima satu berita yang buruk iaitu kumpulan kami selepas makan dikehendaki berenang balik semula ke tempat asal. Saya berasa sangat takut dan gelisah kerana tadi berenag ke pulau ini telah amat memenatkan saya, sekarang kena berenang balik semula.

Walaubagaimanapun, saya kena berenang balik kerana pulau ini tiada jalan untuk berjalan balik. Satu cara sahaja yang dapat balik ialah berenang. Akhirnya saya pun mengikut beramai-ramai berenang semula balik ke tempat asal. Dengan malunya, saya merupakan pelatih yang terakhir sampai ke destinasinya, kerana saya memang sangat penat. Nasib baiknya, dapat juga saya sampai ke destinasi. Secara keseluruhannya, walaupun belajar berkayak serta aktiviti air amat meletihkan, namun begitu ia merupakan suatu pengalaman yang cukup hebat, bermakna dan menyeronokkan. Banyak pengetahuan yang dapat saya dapat dan ini merupakan satu cabaran yang baru bagi saya.

Membawa Barang Masakan ke Tasik Darulaman

Menurunkan Bot

Briefing Berkayak

Aktiviti Brkayak

¶Water Confidence·

Masakan dan Makan Tengah Hari di Pulau
Aktiviti 3: Sesi Moral 3 Sesi moral hari kedua mula pada pukul 7.45 malam selepas minum petang dan berehat. Sama seperti hari yang lepas, peserta non-muslim diberi satu topik perbincangan untuk bincang dalam kumpulan masing-masing. Tajuk sesi moral pada hari itu ialah ³Berdasarkan PBS yang telah dilaksanakan, apakah nilai yang patut pada seorang guru.´ Kami dibahagikan 3 kumpulan. Kemudian kami dikehendaki bincangkan sesama ahli kumpulan dan lakarkan pada kertas yang disediakan. Peserta dikehendaki melakarkan hasil perbincangan dalam bentuk peta minda dan kemudian dibentangkan kepada kumpulan lain. Melalui sesi moral ini, saya telah belajar untuk menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Selain itu, saya juga dapat berkongsi ilmu dan idea saya dengan kumpulan lain, pada masa yang sama menerima pendapat yang berlainan dari kumpulan lain. Oleh sebab itu, aktiviti sesi moral memang banyak membawa faedah kepada kami.

Aktiviti 4: Latihan Dalam Kumpulan (LDK) Selepas makan malam, kami telah menjalankan aktiviti Latihan Dalam Kumpulan (LDK). Permainan kecil pertama yang dijalankan ialah guru kaunselor bagi kami semua mengambil sekeping kertas kecil dan dalam kertas kecil itu telah tulis haiwan yang berlainan seperti kambing, katak, anjing, kucing kuda dan sebagainya. Kami dikehendaki untuk mencari peserta-peserta yang sama haiwan dengan kami tanpa menyatakan nama tersebut. Kami hanya boleh mengeluarkan bunyi haiwan tersebut tanpa beri apa-apa petunjuk kepada peserta lain. Pada masa itu saya telah menghadapi kesukaran kerana haiwan yang saya dapat ialah kambing, saya tidak tahu mendemakan bunyi kambing. Nasib baik saya dapat mencari ahli kumpulan saya juga pada saat akhir. Selepas itu, dalam kumpulan masing-masing. Kami dikehendaki membuat satu logo yang bersifat perpaduan dan criteria guru, kemudian menciptakan sebuah lagu yang bersesuian dengan logo kami. Kami hanya memberi masa sepanjang satu jam sahaja untuk mensiapkan tugas kami dan dipersembahkan kepada kumpulan lain.

Dalam proses perbincangan dalam kumpulan kami, kami masing-masing menghasilkan idea dan kreativiti kami. Kami juga membahagikan tugas iaitu ada orang yang mencipta lagu manakala ada orang yang bertanggungjawab untuk mencipta logo. Kami bekerjasama untuk menghasilkan tugasan kami dengan lancarnya. Selepas itu, kumpulan kami merupakan kumpualan yang pertama untuk mempersembahkan hasilan kami. Saya berasa amat bangga terhadap kumpulan saya. Persembahan semua kumpulan memanglah menarik dan menyeronokkan. Melalui permainan ini, saya telah mengenali lebih banyak kawan dari kelas yang berlainan. Secara keseluruhannya, permainan ini amat menarik dan bermakna, melalui permainan tersebut, saya dapat menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih erat dengan ahli kumpulan saya atas kerjasama kumpulan yang dikehendaki dalam setiap permainan.

3.3

Hari Ketiga ( 31 Mac 2010, Rabu)

Aktiviti 1: Sesi Moral 4 Pada hari ketiga, kami telah menjalankan aktiviti sesi moral pada pukul 5 setengah pagi. Hari ini kami dikehendaki untuk bincang tentang topik³Membincangkan nilai-nilai yang ada pada aktiviti air yang dilaksanakan pada hari sebelumnya. Seterusnya membincangkan kelemahan-kelemahan yang harus dibaiki.´ Kami

dibahagikan kepada 2 orang dalam satu kumpulan. Kami saling memberitahu kelemahan-kelemahan yang ada pada pasangannya. Nilai-nilai yang harus dipupuk dalam menjalani aktiviti air dan juga memasak juga disebut dan membuat perbincangan bersama-sama. Dengan menjalani sesi moral ini, saya baru tahu kenapa apabila saya dalam air merasa begitu takut. Pada halnya, pasangan saya memberitahu kepada saya bahawa saya kurang keyakinan diri. Dia memberitahu saya perlu meningkatkan keyakinan saya dengan apahal sahaja. Selain daripada itu, aktiviti air dan memasak juga memerlukan kerjasama kumpulan. Dengan itu hanya boleh melaksanakan sesuatu perkara dengan sempurna. Melalui sesi moral ini, saya telah belajar untuk menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Selain itu, saya juga dapat berkongsi ilmu dan idea saya dengan kumpulan lain, pada masa yang sama menerima pendapat yang berlainan dari kumpulan lain. Oleh sebab itu, aktiviti sesi moral memang banyak membawa faedah kepada kami.

Aktiviti 2: Aktiviti Darat Pada hari seterusnya, kami telah menjalankan aktiviti darat dalam hutan iaitu kembara hutan. Selepas kemas barang persendirian dan memunggah peralatan yang diperlukan ke dalam bas, kami pun bertolak ke Rimba Rekreasi Bukit Wang, Jitra. Aktiviti darat ini telah dibimbing oleh pensyarah kami yang lebih berpengalaman. Sebelum aktiviti kembara ini dijalankan, Encik Azman bin Aris, ketua jurulatih kami telah

memberi taklimat kepada kami. Seterusnya, ketua renjer hutan Rimba Rekreasi Bukit Wang telah memberi penerangan mengenai keselamatan, laluan kembara dan sedikitsebanyak sejarah hutan rimba tersebut kepada kami. Selepas itu, beliau telah mengatur satu renjer hutan untuk membawa satu kumpulan dan menjelaskan kepada kami tentang pelbagai jenis flora dan fauna yang terdapat di sepanjang hutan rimba tersebut. Jadi ada empat renjer yang masing-masing membawa 4 kumpulan. Penerangan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh renjer hutan saya dengar dengan teliti. Saya juga mencatatkan maklumat tentang kegunaan pelbagai jenis flora yang diulaskan oleh renjer hutan dalam buku catatan saya kerana ini merupakan maklumat yang berharga serta bernilai. Tiga stesen telah disediakan sebagai track point untuk kami berehat sambil duduk untuk mendengar penerangan yang lebih mendalam daripada ketua renjer hutan. Banyak pengetahuan baru yang telah saya peroleh dalam kembara hutan ini. Sebagai contoh, saya lebih mengenali spesies flora yang berlainan dan memahami tentang kegunaannya selepas aktiviti kembara hutan ini. Seperti pokok yang berdarah semasa kita mengupis sedikit kulit daripada pokok tersebut. Tambahan pula, sepanjang perjalanan dalam hutan rimba didapati terdapat banyak pokok tongkat ali, kami pun cuba rasanya.Selain itu, saya juga berpeluang untuk mencuba rasa beberapa jenis tumbuhan yang didapati di hutan rimba itu. Sepanjang aktiviti kembara ini berlangsung, kami dalam satu kumpulan telah belajar erti kerjasama dengan berganding bahu, tolong-menolong antara satu sama lain memikul segala peralatan yang dibawa. Semasa kembara hutan dijalankan, peserta akan menghulurkan tangan kepada mereka yang menghadapi kesukaran untuk menaik jalan hutan yang cerun. Kami sentiasa berhati-hati menjaga keselamatan sendiri dan rakan sekumpulan supaya tidak cedera semasa menjalankan aktiviti kembara hutan di jalan yang cerun dan licin. Kumpulan kami dikira nasib yang baik kerana tiada sesiapa pun yang cedera ataupun sesat. Semasa mencapai stesen yang terakhir, baru kami tahu sebenarnya

ada kumpulan yang sesat dan juga ada sesetengah ahli kumpulan digigit oleh pacat dalam hutan. Seterusnya,Aktiviti darat yang dijalankan ini juga telah memberi kesedaran kepada kami semua mengenai betapa peri pentingnya menjaga alam sekitar. Alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar di sepanjang kawasan membolehkan spesies flora dan habitat fauna dapat membiak dengan baiknya. Sesampainya kami di stesen terakhir, para pensyarah telah berkumpul menunggu kehadiran kami. Kemudian, kami telah diberi tugasan untuk membersihkan kawasan di situ sebelum mula memasak. Setelah selesai membersihkan kawasan dan menghamparkan tikar di situ, kami telah bekerjasama menyiapkan makanan pada hari itu. Saya telah menggunakan peluang yang ada untuk mempelajari cara memasak dengan menggunakan bahan yang terhad. Selepas makan tengah hari, kami pun bertolak balik ke kem. Sebelum bertolak balik ke kem, kami pun mengambil beberapa gambar secara berkumpulan untuk menjadi satu kenangan. Ilmu yang saya peroleh ini sememangnya amat berguna pada masa akan datang. Melalui kembara hutan itu, saya mula dapat menghayati betapa peri pentingnya menjaga dan memelihara alam sekitar. Secara keseluruhannya, aktiviti ini telah mengajar saya erti persahabatan, nilai kerjasama, tolong menolong, berdikari dan bertanggungjawab yang tidak dapat dipelajari di buku teks.

Briefing Merimba Hutan

Marimba Hutan di Bukit Wang

Renjer Memberi Penerangan tentang Jenis-Jenis Pokok

Masakan dan Makan Tengah Hari di Bukit Wang

Ambil Gambar sebagai Kenangan di Rimba Rekreasi Bukit Wang

Aktiviti 3: Malam Kebudayaan Pada malam tersebut, kami telah bekerjasama menyediakan makanan BBQ untuk malam kebudayaan pada pukul 6 setengah malam. Majlis malam kebudayaan mula tepat pada pukul 9 malam. Majlis mula dengan ucapan daripada pengerusi bagi siri ini, selepas itu ucapan daripada ketua Komandan kami dan akhir sekali adalah pengarah kami. Dalam ucapan beliau, BIG merupakan satu proses untuk membina ketahanan kita dari segi mental, fizikal dan rohani. Selain itu, beliau juga berkata persembahan tidak mementingkan kualiti, tetapi telah membuktikan semua peserta berani untuk berdiri di atas pentas. Beliau menasihati kami cuba mengekalkan akhlak sebagai seorang guru yang berkualiti. Selepas itu, kami mulakan makan malam bersama pensyarah dan mentor sambil menjalankan aktiviti malam kebudayaan iaitu persembahan kumpulan masing-masing pada masa yang sama. Setiap kumpulan telah menunjukkan kreativiti dan keyakinan masing-masing. Pelbagai jenis persembahan yang menarik telah diaturkan dan dirancangkan. Antaranya termasuklah sketsa, nyanyian dan lain-lain. Kumpulan kami turut mengambil bahagian untuk membuat persembahan pada malam kebudayaan. Kumpulan kami telah merancang untuk membuat lakonan yang menceritakan pengalaman aktiviti air pada hari yang kedua. Ketua kumpulan berbincang dan mengatur setiap ahli kumpulan memegang satu peranan dalam lakonan tersebut. Kumpulan kami berjaya

mempersembahkan lakonan tersebut dengan lancar dan mendapat sambutan yang hangat daripada penonton pada malam tersebut. Suasana pada ketika itu amat hangat dan rancak. Semua peserta kelihatan gembira pada malam itu. Selepas persembahan daripada keempat-empat kumpulan, majlis malam kebudayaan juga hampir sampai ke penamatnya. Majlis menjemput pengarah untuk merasmikan majlis penutupan dan menyampaikan cenderahati kepada kumpulan yang membuat persembahan dan juga kepada semua jurulatih serta mentor. Selepas itu, majlis bersurai dan kami mengambil gambar secara keseluruhan dan

bersama mentor masing-masing. Dengan kecewanya, mentor bagi kumpulan kami tidak dapat hadir kerana badan tidak sihat. Melalui majlis malam kebudayaan ini, saya telah belajar nilai kerjasama dan komitmen amat diperlukan dalam menjayakan suatu aktiviti yang susah. Keyakinan saya juga bertambah dan saya menjadi lebih berani untuk menghadapi cabaran yang akan datang.

Ucapan Pengarah

Persembahan Kumpulan

Hidangan Malam Kebudayaan

Penyampaian Hamper

Sesi Pengambaran

3.4

Hari Keempat (1 April 2010, Khamis)

Aktiviti 1: Mengemaskan dan meruntuhkan khemah Hari itu merupakan hari terakhir bagi program Bina Insan Guru. Selepas senaman pagi dan bersarapan, kami mula mengemaskan dan membersihkan kawasan di sekitar khemah. Kami mengemaskan barang peribadi dan memunggah ke dewan Sri Banai. Selepas itu, kami bekerjasama dan membahagikan kerja pembersihan mengikut kumpulan aktiviti. Ada yang dipertanggungjawab untuk mengutip sampah-sarap di seluruh kawasan, ada yang membersihkan dewan dan juga dapur, ada yang membersihkan tandas dan ada yang bertanggungjawab untuk meruntuhkan khemah dan membersihkan khemah. Kita menjalankan tugas kami masing-masing. Selepas kerja pembersihan diselesaikan, kami bekerjasama untuk mengangkat barang-barang peralatan dapur dan juga mengangkat khemah pulang ke setor. Selepas itu, kami pun duduk bersama untuk membahagikan hamper kumpulan kami yang dapat.

Membersihkan Kawasan Kem

Meruntuhkan Khemah

Aktiviti 2: Refleksi Mentor Tepat pada pukul 10 pagi, kami mengadakan satu program bersama mentor kami, iaitu Tuan Haji Ghazali Bin Omar. Kami telah menyuarakan pendapat dan pandangan kami di sepanjang program BIG ini kepada beliau. Kami diberi peluang untuk menyatakan refleksi masing-masing selepas bermalam 4 hari 3 malam di kem ini. Selepas mendengar suara hati kami, beliau memberi banyak nasihat dan cadangan kepada kami. Selain itu, beliau juga mencerita dan berkongsi pengalaman beliau dengan kami. Banyak pengetahuan yang dapat kami pelajari daripada beliau kerana beliau merupakan seorang yang berpengalaman. Nasihat dan tunjuk ajar yang diberi oleh beliau memanglah bermanfaat kepada kita. Sebelum tamatnya refleksi bersama mentor, mentor meminta maaf dengan kami kerana tidak dapat hadir pada malam kebudayaan sebab badan kurang sihat. Kami telah pun memahami beliau. Disebabkan pada malam kebudayaan kami tidak dapat mengambil gambar bersama beliau, jadi kami pun mengambil gambar bersama beliau pada masa tersebut untuk menjadi satu kenangan. Melalui program BIG ini, saya telah memperolehi banyak kebaikan. Antaranya termasuklah aktiviti yang dilaksanakan seperti aktiviti air dan kembara hutan telah memberi peluang kepada kita untuk mempelajari berbagai-bagai kemahiran seperti berenang, cara berkayak dan lain-lain. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang BIG ini, aktiviti yang saya paling suka ialah aktiviti darat iaitu rimba hutan. Ia memberi satu cabaran yang amat seronok kepada saya. Manakala dengan sebaliknya, aktiviti yang saya paling takut adalah aktiviti air terutamanay µwater confidence¶ kerana saya kurang keyakinan diri. Akhir sekali, aktiviti perkhemahan di luar melatih daya ketahanan kita untuk menyesuaikan diri dengan apa jua keadaan sekeliling. Saya telah belajar cara untuk membaiki dan memotivasikan diri sendiri sebagai guru pada masa depan. Sekian terima kasih.

Refleksi dengan Mentor

Majlis Meruntuhkan Bendera

Membawa Barang Balik Ke Stor

Pembahagi Hamper