ABP ialah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan

umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat serta minat murid.

€

Pendekatan kurikulum berfokus kepada hasil pembelajaran ( outcome-based learning) iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu tahu, faham dan buat serta amalkan, hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada apa yang harus diperoleh dan dicapai oleh murid.

€

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu, murid dapat menguasai dan memperoleh ciri-ciri berikut:
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Kecekapan berbahasa dan berkomunikasi Kemahiran berfikir Berakhlak mulia dan beretika Berkeyakinan dan berdisiplin Sihat dan cergas dan imaginatif, kreatif dan ekspresif.

€

Berbekalkan kecekapan dan kemahiran di atas, murid sudah bersedia untuk ke sekolah rendah

€

Apakah sari (inti) amalan yang bersesuaian (developmentally appropriate)? Profesional kanak-kanak perlu menghayati maksud amalan yang bersesuaian. Terdapat tiga prinsip amalan bersesuaian yang dapat diperjelaskan iaitu: 1. Amalan yang bersesuaian bermaksud mengambilkira tentang bagaimana perkembangan kanak-kanak, belajar dan berpadanan dengan kandungan dan strategi yang dirancang untuk kanak-kanak dalam program pendidikan awal kanakkanak.

2. Amalan yang bersesuaian bermaksud melayani kanak-kanak sebagai individu bukan sebagai sekumpulan kanak-kanak. 3. Amalan yang bersesuaian bermaksud melayani kanak-kanak dengan mengetahui terhadap - mengenalpasti perubahan keupayaan kanak-kanak dan berkeyakinan dengan keupayaan kanak-kanak untuk dibina dan kanak-kanak berupaya boleh belajar.

€

Rumusannya dengan perkataan mudah, kita mesti mulakan berfikir tentang apa yang kanak-kanak suka dikuti dengan membina aktiviti, rutin dan harapan (expectation) yang boleh memenuhi keperluan ciri-ciri yang dinyatakan di atas.

Apakah yang akan berlaku sekiranya penilaian dilakukan tanpa berpandukan Amalan Bersesuaian Perkembangan (ABP)?

€

Ciri Kanak-Kanak Kanak-kanak yang aktif belajar Amalan Guru(Profesional Kanak-Kanak) Menyediakan peluang kepada kanakkanak untuk aktitivi motor kasar setiap hari termasuk waktu pemilihan bebas (sama ada aktiviti dan peralatan) setiap hari dan kanak-kanak diberi kebebasan. Bina jadual berbentuk senyap, masa tidak aktif diikuti masa aktif yang panjang.

€

€

Ciri Kanak-Kanak Kanak-kanak ingin tahu Amalan Guru (Profesional Kanak-Kanak)
¾ Bina aktiviti berdasarkan minat kanak-kanak. ¾ Sediakan pelbagai peluang aktiviti

€

untukkanak-kanak meneroka bahan dan konsep. ¾ Menggalakkan kanak-kanak menyatakan masalah dan mencari penyelesaian.

€

Ciri Kanak-Kanak Kanak-kanak suka bermain-main (playful) Amalan Guru(Profesional Kanak-Kanak
¾ Menggabungjalinkan main sepanjang hari ¾ Menyediakan pelbagai props dan lain objek manipulatif. ¾ Menggalakkan kanak-kanak untuk membina dan

€

menggunakan idea sendiri semasa bermain. ¾ Bina rekabentuk bilik darjah dan jadual yang membolehkan kanak-kanak bergerak bebas. ¾ Pantau dan tingkatkan mutu mainan kanak-kanak sebagai pemerhati atau terlibat sama ¾ Menilai bunyi dan tahap aktiviti program dari segi mutu permainan kanak-kanak - kenalpasti permainan yang berkualiti selalunya bising dan aktif.

Mengetengahkan penilaian perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh € Kurikulum prasekolah digubal berdasarkan ABP € Meliputi kecerdasan pelbagai dalam kalangan kanak-kanak
€

€

Bagaimana amalan anda apabila membuat penilaian terhadap kanakkanak?