FALSAFAH DAN KRITIKAN SENI SSP2133 ISMAIL D20071029675

MOHD NASRO BIN

1

LATAR BELAKANG ARISTOTLE. 1.0 Riwayat Hidup Aristotle.

Gambar 1. Lukisan Aristotle. Aristotle dilahirkan pada 384SM di Stagria, Greek yang merupakan sebuah kota koloni Yunani di semenanjung Chalcidice yang berada di wilayah Macedonia. Beliau merupakan anak kepada Nichomachus yang merupakan sahabat dan doktor peribadi keluarga Kings Amyntas III of Macedonia. Sejak kecil Aristotle diasuh dan dididik oleh ayahnya sendiri di dalam bidang kedoktoran dengan harapan agar dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai doktor keluaga Kings Amyntas III of Macedonia. Aristotle berasal dari golongan keluarga menengah dan memiliki tingkah laku yang luar biasa. Beliau agak suka memakai cincin di jari dan berambut kemas mengikut fesyen semasa. Pada usia tujuh belas tahun, Aristotle berpindah ke Athens dan menuntut di akademi Plato. Beliau menuntut di sana lebih kurang lapan belas tahun dan menjadi anak murid kepada Plato. Di Akademi Plato beliau telah mempelajari ilmu Matematik, Politik, Etika dan berbagai ilmu pengetahuan lain. Selain itu beliau juga memiliki kegemaran mengumpulkan buku sehingga rumahnya menjadi seperti perpustakaan dan Plato mengatakan mengatakan bahawa rumahnya adalah perpustakaan.

1

FALSAFAH DAN KRITIKAN SENI SSP2133 ISMAIL D20071029675

MOHD NASRO BIN

2

Perwatakan dan peribadi Aristotle begitu diketahui umum iaitu beliau merupakan seorang pemidato yang begitu petah berhujah serta kaya dengan idea yang tidak pernah difikirkan oleh orang lain. Hujahan dan kata – katanya begitu sinis. Jika beliau tidak sependapat dengan sesuatu isu, beliau akan mengemukakan hujah – hujah yang begitu bernas dan logiknya tidak dapat disangkal oleh mana – mana pihak kebenarannya. Keadaan tersebut menbolehkan beliau menjadi terkenal dibandingkan dengan anak murid Plato yang lain. Hubungan beliau dengan Plato tidak begitu baik kerana sentiasa berbeza pendapat melalui hujahan – hujahan. Dalam tahun 342SM beliau mendapat tawaran menjadi guru dari King Philip Macedonia untuk mengajar puteranya Iskandar Zulkarnain. Aristotle telah meninggalkan pelbagai keistimewaan yang boleh medidik manusia seperti konsep kemurahan hati, cara berfikir serta perpandangan jauh. Selain itu beliau dianggap seorang yang pandai menghargai persahabatan dan percaya kepada kemampuan diri. Kebolehan beliau dalam pidato serta pengajaran menyebabkannya dihargai oleh masyarakat. Beliau telah memperolehi tempat dan membuka sebuah sekolah walaupun bukan penduduk asal Athens kerana beliau mempunyai hubungan baik dengan orang – orang Macedonia. Sekolah tersebut diberikan nama Lyceum kerana terletak di halaman Appolo Lykeios. pengajaran tidak boleh dipisahkan. Beliau percaya bahawa ilmu dan Beliau sentiasa menjalankan kajian untuk

pembuktian kebenaran. Semua dapatan kajiannya dikongsi bersama kerana beliau mempunyai prinsip ilmu perlu dikongsi untk perkembangan dan penyuburannya. Isteri pertamanya meninggal dunia selepas beberapa tahun mendirikan sekolah. Aristotle mempunyai seorang anak perempuan dan mempunyai nama yang sama dengan isterinya iaitu Pythias. Beliau juga mempunyai anak lelaki iaitu Nikomakhos dengan isteri keduanya iaitu Herpyllis. Pada 323SM Aristotle dituduh sebagai penderhaka yang menghina dewa – dewa orang Yunani oleh gerakan anti – Macedonia. Beliau meninggalkan Athens dan ke khalkis. Sekolahnya telah diserahkan kepada Theoprastus iaitu anak muridnya. Aristotle meninggal dunia pada tahun 322SM, ketika musim bunga berusia 62 tahun disebabkan oleh pekerjaannya yang tidak mengenal batas.

2

FALSAFAH DAN KRITIKAN SENI SSP2133 ISMAIL D20071029675

MOHD NASRO BIN

3

Beliau telah mencipta teorinya iaitu ‘mimesis’ iaitu menghasilkan peniruan dan imitasi. Baginya seni sama ada catan, lukisan, arca, muzik atau drama ialah sejenis peniruan. Iaitu peniruan yang menghasilkan semula kata – kata orang lain. 2.0 Sumbangan Karyanya.

Aristotle telah banyak memberi sumbangan melalui karya yang telah di hasilkan oleh beliau. Beberapa karya yang dihasilkan oleh Aristotle ialah dalam bentuk ilmiah iaitu dalam bidang zoologi, biologi, dan botani melalui pengkajiannya di pantai Asia dan Lyceum di Athens. Terdapat karya yang telah dilakukan. Iaitu W.D.Ross membahagi tiga bidang utama karya Aristotle. Ketiga – tiga bidang itu ialah Karya tulisan bersifat popular, Kumpulan data ilmiah, dan Bahan kuliah. Selain itu terdapat karya – karya yang berkualiti yang telah dihasilkan oleh Aristotle di dalam pecahan tiga bidang utama karya beliau. Contoh karya yang telah dihasilkan ialah Categoriae, Analytica Priora, Topica, Physica, Metaphysica, Meteorologica, Politica, Ethica Eudemia, Rhetorica, Poetica, Logika, dan beberapa lagi karya. Karya beliau yang terbaik dihasilkan ialah logika kerana beliau dikatakan sebagai penemu, pelopor atau bapa logika. Will Durant mengatakan:

“The first great distinction of Aristotle is that almost without predecessors, almost entirely by his own hard thinking, he created a new science”.

Ini kerana karya yang dihasilkan oleh Aristotle sudah begitu sempurna dan tidak perlu ditambah sedikit pun. Kebanyakkan karya beliau telah digunakan oleh manusia untuk rujukan serta kehidupan.

3

FALSAFAH DAN KRITIKAN SENI SSP2133 ISMAIL D20071029675

MOHD NASRO BIN

4

Bibliografi.

Rujukan Buku.

Dr.J.H.Rapar,Th.D.,Ph.D, 1988, Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali Pers.

Jonathan Barnes. Terjemahan oleh Kassim Ahmad, 1999, Aristotle Siri Pemikir. Kuala Lumpur: DBP

Mohd Johari Ab. Hamid, 2007, Falsafah dan Kritikan Seni. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rujukan Internet.

4

FALSAFAH DAN KRITIKAN SENI SSP2133 ISMAIL D20071029675

MOHD NASRO BIN

5

http://ms.wikipedia.org/wiki/Aristotle

5