BAHASA MALAYSIA

TAJUK: ORANG GAJI ASING (PEMBANTU RUMAH WARGA ASING)

PERLUKAN ORANG GAJI ATAU TIDAK?
‡ Majoriti pekerja profesional wanita atau kaum ibu hanya ada dua cara untuk menangani masalah penjagaan anak mereka iaitu berhenti kerja atau memerlukan khidmat orang gaji. ‡ Pengambilan pembantu rumah warga asing,khususnya dari Indonesia dan filipina oleh keluarga yang bekerjaya,merupakan suatu fenomena biasa. ‡ Pengambilan pembantu rumah ini banyak membantu wanita malaysia berkerjaya mengurus rumah tangga mereka.

Dasar Pekerja Asing di Malaysia
Apakah model yang menjadi dasar pekerja asing di Malaysia? 1. Model Exclusionary -merujuk kepada dasar yang menerima kemasukan pekerja asing dalam sektor ekonomi yang terhad dalam kerja-kerja kasar dan sukar. Apa yang lebih penting lagi adalah pekerja asing tidak layak untuk diberikan hak kewarganegaraan dan mengundi dalam pilihanraya.

2.Model Asimilasi :merujuk kepada sebuah dasar yang menyokong pekerja asing atau imigran melepaskan asal usul budaya mereka dan mengasimilasikan diri mereka ke dalam masyarakat arus perdana. 3. Model Pelbagai Budaya :lebih cenderung menyokong dan menerima budaya para imigran atau pekerja asing dan wujud sebagai salah satu budaya dalam masyarakat arus perdana.

Berdasarkan ketiga-tiga model tersebut: 
Hanya menerima pekerja asing untuk tempoh tertentu sahaja dan bekerja dalam sektor yang telah ditetapkan .  Tidak dibenarkan berkahwin selama tempoh berkhidmat di Malaysia dan dilarang untuk membawa keluarga (anak-anak atau orang dibawah tanggungannya)  Maksima kontrak kerja selama dua tahun dan dapat disambung setiap tahun pada tahuntahun berikutnya bergantung kepada persetujuan pembantu rumah dan majikan

Fungsi- fungsi pembantu rumah 
Menjaga anak majikan
‡ Banyak ibu yang bekerja dari awal pagi hingga petang.Anak-anak mereka mungkin masih kecil.Memang tidak sesuai membiarkan anak-anak mereka bersendirian di rumah tanpa kawalan orang dewasa. ‡ Mereka akan menjaga makan minum anak-anak majikan ‡ Dengan adanya pembantu rumah ibu bapa tidak perlu risau akan keselamatan anak-anak mereka 

Mengurus kerja rumah ‡ Kerja rumah seperti membersikan rumah,membasuh pakaian,dan menyediakan makanan diuruskan oleh pembantu rumah. ‡ Kebiasaannya,pembantu rumah akan membuat kerja rumah berdasarkan apa yang disuruh oleh majikan. ‡ Selain itu,pembantu rumah harus bertanggungjawab melakukan segala urusan kerja rumah dengan sempurna agar tidak berlaku ketidakpuasan antara majikan. 

Menggalakkan wanita bergiat aktif ‡ Negara kita masih kekurangan tenaga kerja dalam sektor-sektor penting ‡ Antaranya:guru,doktor,pentadbir perniagaan dan sebagainya ‡ Banyak wanita berpendidikan tinggi,jika wanita profesional ini terpaksa menjadi suri rumah ,tenaga profesional mereka membazir. ‡ Sekiranya,pengambilan pembantu rumah asing,wanita dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan negara.

Kesan-kesan pengambilan pembantu rumah warga asing 
Kerajaan sukar untuk membanteras PATI ‡ Pihak polis dan Jabatan Imigresen terpaksa bekerja keras untuk mengurangkan pengambilan pembantu rumah terlalu ramai. ‡ Kedutaan asing kurang bekerjasama dan enggan mengeluarkan dokumen kepada rakyatnya supaya dapat dihantar balik. ‡ Kita terpaksa menangung kos penghantaran mereka. ‡ Banyak tenaga,wang,dan masa kerajaan membazir. 

Keselamatan sosial terancam ‡ Ada dikalangan mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah merupakan penjenayah yang dikehendaki oleh pihak berkuasa negara asal mereka. ‡ Mereka melarikan diri ke malaysia supaya terlepas daripada ditangkap oleh pihak berkuasa negara asal mereka. ‡ Malangnya,mereka melakukan jenayah di sini ‡ kes-kes kecuriaan,pembunuhan,penderaan,dan penganiayaan turut berlaku. 

Merebaknya penyakit berbahaya ‡ Pekerja warga asing yang bekerja sebagai pembantu rumah perlu dikenakan pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. ‡ Sebaliknya,ramai dikalangna mereka tidak berbuat demikian . ‡ Banyak antara mereka berasal dari kawasan mundur di negara asal mereka dan kesihatan kurang terjamin. ‡ Ini akan menyebabkan majikan yang mengambil pembantu rumah juga mempunyai penyakit 

Menjejaskan peluang ekonomi negara ‡ Hak rakyat kita juga sedikit banyak terjejas ‡ Pihak majikan ,lebih suka mengupah warga asing dalam sektor pembantu rumah kerana gaji mereka jauh lebih murah ‡ Selain itu,ada dikalangan mereka melibatkan diri dalam bidang perniagaan walaupun dalam masa yang sama mereka bekerja sebagai pembantu rumah. ‡ Aliran matawang negara akan ³overflow´.

Statistik Pembantu Rumah Asing Mengikut Warganegara Sehingga 31 Disember 2009
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Australia Bangladesh China Ethopia Fiji Filipina India Indonesia Moroco Myanmar Nepal Pakistan Rusia Sri Lanka Thailand Vietnam JUMLAH = 01 12 13 02 01 10.184 72 294.115 01 22 23 01 01 810 432 04 310.661

SEKIAN TERIMA KASIH