Usrah Wave Corporation

Budaya Hedonisme Sebagai Satu Ancaman Baru Kepada Masyarakat
Contributed by mohd murtadha Wednesday, 02 January 2008 Last Updated Monday, 04 February 2008

Pendahuluan

Kemunculan aliran pemikiran dalam Islam berkembang pesat dengan kemasukan falsafah Greek pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah. Kemasukan aliran ini bukan sahaja meresap masuk dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam malah turut mewujudkan beberapa disiplin ilmu khususnya dengan kelahiran ilmu kalam. [1] Kesan dari kelahiran ilmu ini, maka terbentuklah dua aliran aqidah yang bententangan antara satu sama lain. Aliran tersebut merangkumi aliran al-Mu’tazilah dan al-Asyairah[2].

Walaupun pengaruh falsafah Greek atau lebih tepat lagi pemikiran barat dapat dimurnikan tokoh-tokoh Islam seperti Imam al-Ghazali, namun aliran pemikiran ini kemudiannya menular masuk dalam pelbagai bentuk selepas jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniah.[3] Aliran pemikiran barat ini bukan sahaja menjadikan akal sebagai tunjang utama malah cuba memisahkan agama dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan rosaknya agama Yahudi dan Nasrani apabila diresapi fahaman falsafah yang pelbagai sehingga menolak peranan wahyu. [4]

Pada masa kini, Kemunculan aliran sekularisme yang secara jelas bersifat anti agama dan berasaskan budaya hawa nafsu [5] sedikit banyak menghancurkan pemikiran umat Islam. Menurut Muhammad Naquib al-Attas Sekularisme bermaksud pembebasan manusia dari segi agama dan metafizik[6]. Ia juga dapat didefinisikaan sebagai satu ideologi atau ajaran yang membina seluruh pengarahan hidup manusia dalam setiap aspeknya selain dari ibadah keagamaan di atas asas kepentingan, keperluan, ukuran, dan nilaian duniawi semata-mata. Dalam erti kata lain ajaran ini menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara disamping menjadikan pemenuhan tuntutan duniawi sebagai matlamat tertinggi dan sebenar manusia.[7] Akibat dari menjadikan akal sebagai tunjang utama kehidupan, timbul pelbagai aliran pemikiran dalam masyarakat mengikut acuan yang tersendiri seperti Komunisme, Kapitalisme, Libelisme, Pluralisme dan Hedonisme. 2. Budaya Hedonisme

Hedonisme menurut pengertian kamus dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup.[8] Manakala Drs Sudarsono dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja terbitan Bina Aksara pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat.[9] Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup[10]

Menyoroti sejarah, fahaman Hedonisme didokong Aristipus (433-355 B.C), salah seorang murid Socrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia.
http://usrahwave.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June, 2010, 06:56

Prinsip Hedonisme pula menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik . 06:56 . Ajaran Sekularisme telah meletakkan lima prinsip utama sebagai neraca dalam alirannya. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu akan dianggap buruk Prinsip terakhir pula menganggap majoriti masyarakat sebagai pemutus. Manakala kelazatan minda pula dikatakan sinonim dengan proses berfikir tentang kelazatan-kelazatan yang dicapai oleh unsur fizikal tersebut[13] Dalam pemikiran terkini berkaitan Hedonisme. tidak mungkin akan difahami andainya kita menolak unsur kelazatan dalam hidup kita termasuk kelazatan indera rasa. kebijaksanaan.Dalam fahaman ini. Hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. yang bertitik tolak kepada keseronokan dan menegaskan tidak ada yang baik kecuali keseronokan dan keseronokan sahaja yang menjadikan kebaikan sebagai satu matlamat.E Moore (1873) dilihat sebagai tokoh kontemporari hedonisme. Sebaliknya semuanya boleh berubah mengikut perubahan zaman dan perkembagan ilmu pengetahuan. keseronokan yang diputuskan oleh individu boleh menyebabkan penentangan antara satu-sama lain. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekularisme yang mahu memastikan manusia bebas dari unsur ketuhanan. Prinsip Relative pula menekankan tidak ada sesuatu konsep dan pemahaman terhadap sesuatu fakta atau teori yang bersifat mutlak dan kekal. Sebagai contoh seorang individu menganggap membunuh http://usrahwave. hal ini terbukti kerana sudah sejak masa kecil manusia berasa tertarik akan kesenangan dan apabila telah menikmatinya.C) dengan mengatakan tujuan hidup untuk kesenangan dan kedamaian[12].baik&rsquo. budaya. Epicurus menekankan bahawa &lsquo. Prinsip Kreativiti meletakkan sesuatu yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru akan dianggap sabagai baik dan bermutu.[11]. Bahkan asas kepada segala kabaikan adalah kelazatan yang dirasai perut sehinggakan ilmu.Usrah Wave Corporation Aristipus kemudiannya mengatakan yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.[15] Prinsip Vetalisme menekankan apa-apa yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebenaran akan dianggap baik. 2010. Aliran ini menganggap pilihan majoriti adalah baik. Secara kesimpulannya. dan tamadun umat manusia mesti merujuk kepadanya.kebaikan&rsquo. Selain itu. G. ia tidak mencari sesuatu yang lain dan menajauhkan diri dari ketidaksenangan. cinta serta kelazatan lain yang dapat dilihat dan didengar oleh penglihatan dan pendengaran. Beliau dilihat masih berpegang kepada konsep &lsquo. Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh Epicurus (341-270 B.[14] Sekiranya diteliti hedonisme merupakan salah satu cabang fahaman Sekularisme.

Islam melihat konsep &lsquo. di dunia tertapi juga mendapat &lsquo. Jadi.kebaikan&rsquo. Selain itu dalam pengertian &lsquo. yang dibawa hedonisme adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan. 2010. pemikiran ini akan menghancurkan masyarakat Malaysia suatu hari nanti. jelas sekali budaya hedonisme amat bertentangan dengan akidah umat Islam. ia mampu merosakkan aqidah umat Islam. Pandangan Islam amat bertentangan dengan konsep &lsquo. Islam Dan Hedonisme Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba menganggu umat Islam. wujudnya unsure ketundukan yang tulus dalam sanubari manusia terhadap apa yang diimaninya dan yang terakhir adanya unsur cetusan atau ransangan dalaman dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di alam kenyataan dengan berusaha untuk menyelaraskan seluruh aktiviti hidup hariannya berasaskan nilai-nilai keimanan tersebut. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan Aqidah Islam meletakkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai paksi pemikiran.[18] Pengenalan Majalah Mastika http://usrahwave. dalam Hedonisme. Sekiranya tidak dibendung.[16] Lazimnya. secara jelas konsep pemikiran hedonisme tidak relevan digunakan dalam hal ini kerana boleh mewujudkan pertentangan pemikiran.kebaikan&rsquo. Sedangkan Aqidah berfungsi sebagai tonggak seluruh perancangan hidup manusia khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah. Manakala &lsquo.Usrah Wave Corporation adalah perkara yang menyeronokkan manakala seorang individu lain menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June..kebaikan di akhirat&rsquo. perbincangan mengenai akidah akan turut melibatkan persoalan Iman. Ini kerana individu tersebut tidak boleh bersabar melihat segala aktiviti hidup dilangsungkan berasaskan bentuk dan kaedah yang bertentangan dengan asas-asas keimanan yang terpendam jauh dan kental dalam hati sanubarinya.Kebaikan&rsquo. adalah melibatkan pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan atau kerohanian berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan agar manusia bukan sahaja mendapat &lsquo.kebaikan&rsquo.[17] Merujuk kepada defenisi diatas.Kebaikan&rsquo. 06:56 .Konsep Keimanan adalah mengenai individu yang mempunyai akidah yang benar dan mempunyai tiga elemen penting merangkumi pegangan kuat berasaskan keyakinan. terhadap individu. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal. amat malang sekali remaja Malaysia sekarang banyak terdedah dengan pemikiran ini samada sedar atau tidak. Akan tetapi.

2010. Respon yang ketiga adalah berkenaan teks ucapan khutbah Jumaat dari sebuah masjid di Kuala Lumpur yang memberi penekanan terhadap keberhayaan Balck Metal kepada Umat Islam. Tokoh-tokoh tersebut merangkumi Abd Rahim Kajai sebagai pengarang pertama. Antara isu yang diketengahkan adalah Skim Cepat Kaya. Menyedari kepentingan isu ini. 06:56 . ramai dikalangan masyarakat terpengaruh sehingga membelakangkan agama. Munir Ghazali. Isu ini diakhiri dengan pendedahan fakta-fakta mengenai keburukan Black Metal dengan memberi penumpuan kepada kewujudan gereja syaitan di Malaysia?[23] Dan pengembangan ajaran Black Metal di Malaysia[24]. Disebabkan terlalu inginkan &lsquo.Usrah Wave Corporation Majalah Mastika merupakan salah satu majalah terbitan Utusan Karya Sdn. Bhd. Lelaki ini menceritakan pengalamannya menyelamatkan aqidah seorang yang pernah terlibat dalam gejala ini. Majalah ini kemudiannya diterbitkan secara bulanan. Samad Said dan Zainol Fakir. Mastika turut memaparkan pengalaman seorang lelaki yang terlibat secara langsung membanteras gejala ini. Salah satu kisah yang dipaparkan mastika adalah pengalaman pengurus skim cepat kaya yang mengaku berjaya menipu ramai masyarakat.[25] Isu Hedonisme yang diketengahkan Mastika Keluaran Jun-Ogos 2007 § Mastika Jun 2007 Isu yang diketengahkan Mastika pada bulan Jun 2007 tidak banyak melibatkan perbincangan yang jelas budaya hedonisme dikalangan remaja. Mastika membentangkan sms dari pembaca yang berbentuk sokongan dan kritikan Respon kedua di bawah tajuk adalah berkenaan surat-surat yang dihantar pembaca berupa sokongan dan kritikan dari mereka yang pernah terlibat dengan gejala ini. Respon pertama yang dipaparkan adalah melalui sms pembaca. Majalah ini diterbitkan bermula 1 Jun 66 tahun yang lepas[19]. Sebagai contoh negara pernah dikejutkan dengan bahaya Black Metal. kemudian diikuti oleh Tan Sri Abdul Samad Ismail. A. Akan tetapi beberapa isu yang diketengahkan mempunyai sedikit sebanyak pengaruh keseronokan yang melampau yang melanda masyarakat. Mastika telah membahaskan secara panjang lebar dalam keluarannya pada bulan Jun 2006.[21] Hal ini mungkin kerana majalah ini memaparkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. http://usrahwave. Sepanjang penerbitannya. Apa yang ditumpukan dalam pendedahan Black Metal keluaran ini adalah respon dari semua pihak yang tahu tentang isu ini samada. Gadis ini dipercayai dirogol dan dibunuh oleh dua remaja berusia 16 dan 17 tahun . Pendedahan ini kemudiannya berjaya membuka mata banyak pihak sehingga Ang Wang Seng selaku jawatankuasa persatuan saudar-saudara baru Islam menghasilkan sebuah buku Rahsia Black Metal yang diterbitkan pada September 2006. [22] Selain itu. Isu kedua yang disiarkan mastika adalah kes pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun. Majalah Mastika telah dikemudi dan diperkemaskan oleh beberapa orang tokoh. bersifat kebendaan.keseronokan&rsquo.[20] Melihat kepada sambutan masyarakat. sehingga tahun 2007 majalah ini telah memegang rekod jualan tertinggi selama sepuluh tahun berturut-turut. Karya ini telah membincangkan secara terperinci ajaran Black Metal.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. Pengurus itu juga mengakui bahawa dia juga sangat inginkan kekayaan dengan jalan mudah sehingga sanggup menjalankan perniagaan secara menipu.

manakala sebahagian besar penonton wanita berpakaian seksi.com/site . Dalam keluaran ini.[27] Selain itu. Dalam artikel ini. Mastika memaparkan tiga artikel berkaitan penyalahgunaan dadah. Dalam kes pelacuran. mastika memaparkan isu seksualiti sebagai isu utama. Isu kedua adalah melibatkan &lsquo. Mastika mendapati hampir keseluruhan penonton bertempik dan menari semasa persembahan sedang berlangsung.seni&rsquo.Usrah Wave Corporation Isu ketiga yang diketengahkan Mastika adalah budaya bertatu dikalangan remaja. Pemerkosaan 3. Budaya Bertatu Powered by Joomla! Generated: 11 June. Mastika mengambil contoh kejadian yang berlaku di dalam konsert Gang Starz di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Mastika memparkan kisah mengenai detik seorang yang terjebak dalam kancah pelacuran. Budaya bertatu pada fikiran remaja adalah salah satu bentuk &lsquo. Mereka menganggap apa yang terbaik untuk mereka adalah dapat menikmati keseronokan tanpa sempadan. walaupun menyedari amalan bertatu adalah haram remaja tersebut secara jelas mengatakan punca dia melakukan perkara tersebut disebabkan mencari keseronokan.. Kebanyakan penonton yang datang mewarnakan rambut mereka dengan pelbagai fesyen dan warna.[30] Gam[31] dan kesan penagihan terhadap tubuh badan[32]. Sebagai kesimpulannya isu-isu yang diketengahkan Mastika diantara Keluaran Jun-Ogos adalah 1. Selain itu. Antara kes yang terlibat dalam isu ini adalah berkaitan pelacuran. Artikel-ertikel ini melibatkan penagihan Syabu.Bohsia&rsquo. Mastika juga turut memaparkan keseronokan remaja terhadap hiburan. Sukakan Kebendaan dalam Skim Cepat Kaya 2. faktor utama yang mempengaruhinya adalah ingin mencari keseronokan dan tekanan yang melampau. Gejala ini bukan sahaja merosakkan diri penagih malah turut menambah beban Kerajaan membasmi jenayah pengedaran dadah. dapat disimpulakan bahawa penagihan dadah banyak melibatkan remaja. Perkara pertama yang menjadi sasaran mestika adalah personaliti penonton. Mastika telah memfokuskan beberapa perkara dalam konsert tersebut. [29] § Mastika Ogos 2007 Mastika Edisi Ogos 2007 telah mencetuskan satu perbincangan baru mengenai gelaja penagihan dadah yang berlaku dalam masyarakat. § Mastika Julai 2007 Dalam edisi Julai 2007. Berdasarkan artikel-artikel ini. 2010. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan pemikiran hedonisme sangat mempengaruhi remaja ini. Dalam isu kali ini. yang tenggelam dalam dunia keseronokan sehingga sanggup menggadai badan. Didalam temubual Mastika dengan remaja yang bertatu. 06:56 http://usrahwave. Didapati wanita ini terjebak dalam kancah pelacuran disebabkan ingin seronoh dan hidup senang[26].[28] Fokus kedua yang menjadi pilihan mastika adalah sikap penonton semasa persembahan.

Penekanan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) terhadap pembangunan minda kelas pertama[33] seharusnya dimanfaatkan semua pihak.. Islam sendiri meletakkan &lsquo. Kehidupan masyarakat akan menjadi terarah dan tepat dengan landasan Islam. ia membawa kepada pengertian yang memberi penumpuan kepada modal individu. bersih daripada noda yang menyumbang kepada pembentukan keinssanan atau kemanusiaan. Dalam melahirkan minda kelas pertama. Manakalan modal sosila memberi maksud modal yang terhasil dari gabungan modal individu dan modal intelektual dimana hasilnya akan mengarah kepada pembentukan sebuah negara yang baik. Islam Hadhari adalah sepuluh gagasan yang dibuat kerajaan Malaysia yang berkonsepkan satu usaha yanh lebih menyeluruh dan bersepadu dengan berlatar belakangkan kepada usaha-usaha murni yang telah dilaksanakan oleh para ulama dan reformer Islam untuk mengembalikan kegemilangan umat Islam masa kini . Modal intelektual puala merujuk kepada satu himpunan kolektif seseorang insan yang berhubung dengan semua jaringan di dalam satu kumpulan. Nilai yang bersifat kolektif ini akan menghasilkan kerjasama diantara seseorang insan dengan ahli dalam kelompok tersebut. Penagihan dadah Cadangan dan Saranan Melihat kepada ancaman hedonisme yang semakin menular di kalangan masyarakat Malaysia. pada tahap tinggi. Diantara nilai-nilai yang dikenal pasti adalah didikan keluarga.Sesungguhnya kami(Allah) telah menciptakan (jenis). Visi dan misi pemimpin . Remaja dan Hiburan 6. dari sudut bahsa boleh diistilakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapat atau mencapai sesuatu yang lain. nilai budaya yang tinggi.Insan&rsquo.[37] Dengan mengambil kira prinsip yang pertama iaitu keimanan dan ketakwan kepada Allah dan prinsip kelapan Keutuhan Budaya dan Moral. itu sendiri sudah melambangkan kelas pertama sepertimana firman Allah dalam (surah al-Tin 95 : 4 yang ) yang membawa maksud &ldquo. &lsquo. beberapa tindakan seharusnya diambil pelbagai pihak. 2010. Modal insan melibatkan pengabungan dua perkataan iaitu modal dan insan.insan&rsquo. Modal individu memberi fokus kepada perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang itu seperti kemahiran. Selain dari pemupukan minda kelas pertama..Usrah Wave Corporation 4. budaya kerja cemerlang. intelktual dan Sosial. pendekatan yang digariskan dalam Islam Hadhari juga dilihat mampu membendung pengaruh Hedonisme. baik. dapat difahami sebagai manusia sempurna. http://usrahwave. manusia itu dalam bentuk sebaikbaiknya&rdquo. Makna dan pengisian &lsquo. Masyarakat harus sedar bahawa sekiranya budaya ini tidak dibendung bakal menjadikan negara ini musnah. dan keupayaan untuk menjadi manusia yang bermoral.[35] Apabila digandingkan bersama menjadi modal insan. kerativiti.Modal&rsquo.insan&rsquo. Keprihatinan.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. 06:56 . [34] Manakala &lsquo. daya usaha. keberanian. gaya kepimpinan dan integriti[36]. penekanan terhadap modal insan harus dititik beratkan. Wanita dan Seks 5.

176 [3] Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd h.175 [2] Ibid h. Sdn. Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim. Majalah Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. BIBLIOGRAFI 1. Bhd 6. Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd 15. Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Bhd9. Azhar Hj Mad Aros.Ilm Al-Kalam Menurut AlMutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.iyah Mohd Nor.139 [4] Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme. Akademi Pengajian Islam.Ilm Al-Kalam Menurut Al-Mutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 10. Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. 2010. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme. Majalah Mastika edisi Julai 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Saliha Hj. [1] Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal. Selangor : Angkatan Edaran Ent.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. Majalah Mastika edisi Ogos 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 5. Arba&rsquo. 3. Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 11. Bhd. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Azharudin Mohd. Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd 16. Kuala Lumpur : Universiti Malaya h. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya 4. Bhd8. Akademi Pengajian Islam. Dengan pendekatan baru Kerajaan membangunkan minda rakyat kearah minda kelas pertama dilihat mampu membina jatidiri masyarakat dari seterusnya dapat mengelakkan diri dari bahana Hedonisme. Selangor : Angkatan Edaran Ent. Dali. 06:56 . Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Rahimin Afandi Abd. Jabatan al-Quran dan al-Hadith.7. Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. h. Bhd. Universiti Malaya) 12. Kampung Kerinchi. Majalah Mastika edisi Mac 2006 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.213 http://usrahwave. Sdn. Bhd. Budaya Hedonisme yang melanda masyarakat Malaysia adalah disebabkan oleh wujudnya sikap individualistic dalam diru masyarakat. Selangor : Angkatan Edaran 2. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Universiti Malaya) 13.Usrah Wave Corporation Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Kuala Lumpur : Universiti Malaya 14.159 [5] Rahimin Afandi Abd.

44 [14] Ibid h.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.cit h.Usrah Wave Corporation [6] Azhar Hj Mad Aros.53 [15] Mohd Ghazali Md Nor Op. Akademi Pengajian Islam.42 [13] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op. Saliha Hj. Jabatan al-Quran dan al-Hadith.cit h. 06:56 . Universiti Malaya) h.iyah Mohd Nor. Kampung Kerinchi.cit h. Jabatan al-Quran dan al-Hadith.216 [7] Zulkifli Haji Ismail Op.50 [12]Mohd Ghazali Md Nor Op.57 [16] Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.cit h.448 [9] Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. Universiti Malaya) h. Azharudin Mohd.13 http://usrahwave. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah.41 [11] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Dali. 41 [10] Ibid h.257 [8] Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka h. 2010. Arba&rsquo. Akademi Pengajian Islam. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. h.

Mac 2006. Bhd h. &ldquo. Zulkarnain Zakaria (2006) &ldquo.cit h. h. [26] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo. Bhd. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Usrah Wave Corporation [17] Ibid h.Bermula Daripada Fatwa Euronymous Ajaran Gereja Syaitan Membiak Di Malaysia&rdquo.Kami Tak Pernah Ganggu Periuk Nasi Pelacur Tu!&rsquo. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Wei&hellip. 06:56 . Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Bhd. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.16 [18] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op.Dia Oranglah Yang Rosakkan Industri Pelacuran Kita&rsquo. Bhd. 53 [19] Zulkarnain Zakaria (2007) Sudah 66 Tahun Usia Mastika dalam Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. h 80 [23] Sahidan Jaafar (2006). 36 [27] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. h.h. dalam Mastika edisi Julai 2007. 2010.Benarkah Wujud Gereja Syaitan di Malaysia ?&rdquo.9 [21] Ibid h. 45 http://usrahwave. Bhd. 112 [25] Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal.Mimbar Jumaat 6 Januari 2006 Berwaspada Terhadap Bahaya Black Metal&rdquo. dalam Mastika edisi Julai 2007. Bhd.dalam Mastika. &ldquo. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Bhd h. Selangor : Angkatan Edaran Enterprise Sdn.8 [20] Ibid h. 9 [22] Sahidan Jaafar.edisi Mac 2006. dalam Mastika edisi Mac 2006. dalam Mastika edisi.106 [24] Sahidan Jaafar (2006).

22 [36] Ibid h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 79 [30] Zulkarnain Zakaria (2007) Kalaulah Budak Hisap Gam Ada&hellip. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.Satu Taman Perumahan Datang Tengok Konsert&rsquo.24 [37] Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim. Bhd h. 46. [33] Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd h.8 http://usrahwave.16 [34] Ibid h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Bhd h. [32] Zulkarnain Zakaria (2007) &ldquo. 77 [29] Ibid h.22 [35] Ibid h. 2010. dalam Mastika edisi Ogos 2007. dalam Mastika edisi Ogos 2007. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. [31] Zulkarnain Zakaria (2007) &ldquo. Bhd h. 06:56 . dalam Mastika edisi Julai 2007.&rdquo.Inilah Hukuman Yang Sebenar-Benarnya.Tak Guna Punya Harun!&rdquo. 40. dalam Mastika edisi Ogos 2007.. 40. Bhd h. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.Cis&hellip.Usrah Wave Corporation [28] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo.