Usrah Wave Corporation

Budaya Hedonisme Sebagai Satu Ancaman Baru Kepada Masyarakat
Contributed by mohd murtadha Wednesday, 02 January 2008 Last Updated Monday, 04 February 2008

Pendahuluan

Kemunculan aliran pemikiran dalam Islam berkembang pesat dengan kemasukan falsafah Greek pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah. Kemasukan aliran ini bukan sahaja meresap masuk dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam malah turut mewujudkan beberapa disiplin ilmu khususnya dengan kelahiran ilmu kalam. [1] Kesan dari kelahiran ilmu ini, maka terbentuklah dua aliran aqidah yang bententangan antara satu sama lain. Aliran tersebut merangkumi aliran al-Mu’tazilah dan al-Asyairah[2].

Walaupun pengaruh falsafah Greek atau lebih tepat lagi pemikiran barat dapat dimurnikan tokoh-tokoh Islam seperti Imam al-Ghazali, namun aliran pemikiran ini kemudiannya menular masuk dalam pelbagai bentuk selepas jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniah.[3] Aliran pemikiran barat ini bukan sahaja menjadikan akal sebagai tunjang utama malah cuba memisahkan agama dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan rosaknya agama Yahudi dan Nasrani apabila diresapi fahaman falsafah yang pelbagai sehingga menolak peranan wahyu. [4]

Pada masa kini, Kemunculan aliran sekularisme yang secara jelas bersifat anti agama dan berasaskan budaya hawa nafsu [5] sedikit banyak menghancurkan pemikiran umat Islam. Menurut Muhammad Naquib al-Attas Sekularisme bermaksud pembebasan manusia dari segi agama dan metafizik[6]. Ia juga dapat didefinisikaan sebagai satu ideologi atau ajaran yang membina seluruh pengarahan hidup manusia dalam setiap aspeknya selain dari ibadah keagamaan di atas asas kepentingan, keperluan, ukuran, dan nilaian duniawi semata-mata. Dalam erti kata lain ajaran ini menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara disamping menjadikan pemenuhan tuntutan duniawi sebagai matlamat tertinggi dan sebenar manusia.[7] Akibat dari menjadikan akal sebagai tunjang utama kehidupan, timbul pelbagai aliran pemikiran dalam masyarakat mengikut acuan yang tersendiri seperti Komunisme, Kapitalisme, Libelisme, Pluralisme dan Hedonisme. 2. Budaya Hedonisme

Hedonisme menurut pengertian kamus dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup.[8] Manakala Drs Sudarsono dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja terbitan Bina Aksara pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat.[9] Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup[10]

Menyoroti sejarah, fahaman Hedonisme didokong Aristipus (433-355 B.C), salah seorang murid Socrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia.
http://usrahwave.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June, 2010, 06:56

hal ini terbukti kerana sudah sejak masa kecil manusia berasa tertarik akan kesenangan dan apabila telah menikmatinya. cinta serta kelazatan lain yang dapat dilihat dan didengar oleh penglihatan dan pendengaran.Usrah Wave Corporation Aristipus kemudiannya mengatakan yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan. 06:56 . Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh Epicurus (341-270 B.[11]. dan tamadun umat manusia mesti merujuk kepadanya. budaya.kebaikan&rsquo. 2010. Prinsip Hedonisme pula menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik . ia tidak mencari sesuatu yang lain dan menajauhkan diri dari ketidaksenangan. Epicurus menekankan bahawa &lsquo. Hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia.[14] Sekiranya diteliti hedonisme merupakan salah satu cabang fahaman Sekularisme.E Moore (1873) dilihat sebagai tokoh kontemporari hedonisme. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekularisme yang mahu memastikan manusia bebas dari unsur ketuhanan. G. yang bertitik tolak kepada keseronokan dan menegaskan tidak ada yang baik kecuali keseronokan dan keseronokan sahaja yang menjadikan kebaikan sebagai satu matlamat. Prinsip Relative pula menekankan tidak ada sesuatu konsep dan pemahaman terhadap sesuatu fakta atau teori yang bersifat mutlak dan kekal. Secara kesimpulannya.baik&rsquo.C) dengan mengatakan tujuan hidup untuk kesenangan dan kedamaian[12].[15] Prinsip Vetalisme menekankan apa-apa yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebenaran akan dianggap baik. Manakala kelazatan minda pula dikatakan sinonim dengan proses berfikir tentang kelazatan-kelazatan yang dicapai oleh unsur fizikal tersebut[13] Dalam pemikiran terkini berkaitan Hedonisme. Aliran ini menganggap pilihan majoriti adalah baik. Sebagai contoh seorang individu menganggap membunuh http://usrahwave. Bahkan asas kepada segala kabaikan adalah kelazatan yang dirasai perut sehinggakan ilmu. Ajaran Sekularisme telah meletakkan lima prinsip utama sebagai neraca dalam alirannya. manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu akan dianggap buruk Prinsip terakhir pula menganggap majoriti masyarakat sebagai pemutus. keseronokan yang diputuskan oleh individu boleh menyebabkan penentangan antara satu-sama lain. Prinsip Kreativiti meletakkan sesuatu yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru akan dianggap sabagai baik dan bermutu.Dalam fahaman ini. Beliau dilihat masih berpegang kepada konsep &lsquo. Selain itu.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. tidak mungkin akan difahami andainya kita menolak unsur kelazatan dalam hidup kita termasuk kelazatan indera rasa. kebijaksanaan. Sebaliknya semuanya boleh berubah mengikut perubahan zaman dan perkembagan ilmu pengetahuan.

com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. yang dibawa hedonisme adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan.Kebaikan&rsquo. ia mampu merosakkan aqidah umat Islam. Pandangan Islam amat bertentangan dengan konsep &lsquo. di dunia tertapi juga mendapat &lsquo. Akan tetapi. jelas sekali budaya hedonisme amat bertentangan dengan akidah umat Islam. terhadap individu.Konsep Keimanan adalah mengenai individu yang mempunyai akidah yang benar dan mempunyai tiga elemen penting merangkumi pegangan kuat berasaskan keyakinan. pemikiran ini akan menghancurkan masyarakat Malaysia suatu hari nanti.kebaikan&rsquo.[16] Lazimnya. adalah melibatkan pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan atau kerohanian berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan agar manusia bukan sahaja mendapat &lsquo. perbincangan mengenai akidah akan turut melibatkan persoalan Iman. amat malang sekali remaja Malaysia sekarang banyak terdedah dengan pemikiran ini samada sedar atau tidak. dalam Hedonisme. secara jelas konsep pemikiran hedonisme tidak relevan digunakan dalam hal ini kerana boleh mewujudkan pertentangan pemikiran. Manakala &lsquo. Sekiranya tidak dibendung.[18] Pengenalan Majalah Mastika http://usrahwave. wujudnya unsure ketundukan yang tulus dalam sanubari manusia terhadap apa yang diimaninya dan yang terakhir adanya unsur cetusan atau ransangan dalaman dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di alam kenyataan dengan berusaha untuk menyelaraskan seluruh aktiviti hidup hariannya berasaskan nilai-nilai keimanan tersebut. Sedangkan Aqidah berfungsi sebagai tonggak seluruh perancangan hidup manusia khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah. Islam Dan Hedonisme Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba menganggu umat Islam.Kebaikan&rsquo. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan Aqidah Islam meletakkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai paksi pemikiran..[17] Merujuk kepada defenisi diatas. Ini kerana individu tersebut tidak boleh bersabar melihat segala aktiviti hidup dilangsungkan berasaskan bentuk dan kaedah yang bertentangan dengan asas-asas keimanan yang terpendam jauh dan kental dalam hati sanubarinya. 2010.kebaikan di akhirat&rsquo. Jadi.kebaikan&rsquo. Islam melihat konsep &lsquo. Selain itu dalam pengertian &lsquo.kebaikan&rsquo. 06:56 .Usrah Wave Corporation adalah perkara yang menyeronokkan manakala seorang individu lain menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan.

bersifat kebendaan. Pendedahan ini kemudiannya berjaya membuka mata banyak pihak sehingga Ang Wang Seng selaku jawatankuasa persatuan saudar-saudara baru Islam menghasilkan sebuah buku Rahsia Black Metal yang diterbitkan pada September 2006. Bhd. Respon yang ketiga adalah berkenaan teks ucapan khutbah Jumaat dari sebuah masjid di Kuala Lumpur yang memberi penekanan terhadap keberhayaan Balck Metal kepada Umat Islam. Majalah ini diterbitkan bermula 1 Jun 66 tahun yang lepas[19]. Apa yang ditumpukan dalam pendedahan Black Metal keluaran ini adalah respon dari semua pihak yang tahu tentang isu ini samada. Munir Ghazali. sehingga tahun 2007 majalah ini telah memegang rekod jualan tertinggi selama sepuluh tahun berturut-turut. Karya ini telah membincangkan secara terperinci ajaran Black Metal. [22] Selain itu. Isu ini diakhiri dengan pendedahan fakta-fakta mengenai keburukan Black Metal dengan memberi penumpuan kepada kewujudan gereja syaitan di Malaysia?[23] Dan pengembangan ajaran Black Metal di Malaysia[24].keseronokan&rsquo. 06:56 . Sebagai contoh negara pernah dikejutkan dengan bahaya Black Metal. Akan tetapi beberapa isu yang diketengahkan mempunyai sedikit sebanyak pengaruh keseronokan yang melampau yang melanda masyarakat.[20] Melihat kepada sambutan masyarakat. kemudian diikuti oleh Tan Sri Abdul Samad Ismail.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. Gadis ini dipercayai dirogol dan dibunuh oleh dua remaja berusia 16 dan 17 tahun .Usrah Wave Corporation Majalah Mastika merupakan salah satu majalah terbitan Utusan Karya Sdn. ramai dikalangan masyarakat terpengaruh sehingga membelakangkan agama. Mastika telah membahaskan secara panjang lebar dalam keluarannya pada bulan Jun 2006. Tokoh-tokoh tersebut merangkumi Abd Rahim Kajai sebagai pengarang pertama. Majalah ini kemudiannya diterbitkan secara bulanan. 2010. Salah satu kisah yang dipaparkan mastika adalah pengalaman pengurus skim cepat kaya yang mengaku berjaya menipu ramai masyarakat. Sepanjang penerbitannya. Samad Said dan Zainol Fakir. Majalah Mastika telah dikemudi dan diperkemaskan oleh beberapa orang tokoh. Menyedari kepentingan isu ini.[25] Isu Hedonisme yang diketengahkan Mastika Keluaran Jun-Ogos 2007 § Mastika Jun 2007 Isu yang diketengahkan Mastika pada bulan Jun 2007 tidak banyak melibatkan perbincangan yang jelas budaya hedonisme dikalangan remaja. Mastika membentangkan sms dari pembaca yang berbentuk sokongan dan kritikan Respon kedua di bawah tajuk adalah berkenaan surat-surat yang dihantar pembaca berupa sokongan dan kritikan dari mereka yang pernah terlibat dengan gejala ini. Respon pertama yang dipaparkan adalah melalui sms pembaca. A. Antara isu yang diketengahkan adalah Skim Cepat Kaya. Mastika turut memaparkan pengalaman seorang lelaki yang terlibat secara langsung membanteras gejala ini. Pengurus itu juga mengakui bahawa dia juga sangat inginkan kekayaan dengan jalan mudah sehingga sanggup menjalankan perniagaan secara menipu.[21] Hal ini mungkin kerana majalah ini memaparkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Lelaki ini menceritakan pengalamannya menyelamatkan aqidah seorang yang pernah terlibat dalam gejala ini. http://usrahwave. Isu kedua yang disiarkan mastika adalah kes pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun. Disebabkan terlalu inginkan &lsquo.

Budaya Bertatu Powered by Joomla! Generated: 11 June. Perkara pertama yang menjadi sasaran mestika adalah personaliti penonton. Budaya bertatu pada fikiran remaja adalah salah satu bentuk &lsquo. Mastika mengambil contoh kejadian yang berlaku di dalam konsert Gang Starz di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA).Usrah Wave Corporation Isu ketiga yang diketengahkan Mastika adalah budaya bertatu dikalangan remaja. Kebanyakan penonton yang datang mewarnakan rambut mereka dengan pelbagai fesyen dan warna. Gejala ini bukan sahaja merosakkan diri penagih malah turut menambah beban Kerajaan membasmi jenayah pengedaran dadah. Dalam isu kali ini. § Mastika Julai 2007 Dalam edisi Julai 2007.com/site . yang tenggelam dalam dunia keseronokan sehingga sanggup menggadai badan. Berdasarkan artikel-artikel ini.. Antara kes yang terlibat dalam isu ini adalah berkaitan pelacuran. 06:56 http://usrahwave. Isu kedua adalah melibatkan &lsquo. Mastika mendapati hampir keseluruhan penonton bertempik dan menari semasa persembahan sedang berlangsung. Dalam kes pelacuran. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan pemikiran hedonisme sangat mempengaruhi remaja ini. faktor utama yang mempengaruhinya adalah ingin mencari keseronokan dan tekanan yang melampau. dapat disimpulakan bahawa penagihan dadah banyak melibatkan remaja.seni&rsquo. Didapati wanita ini terjebak dalam kancah pelacuran disebabkan ingin seronoh dan hidup senang[26]. [29] § Mastika Ogos 2007 Mastika Edisi Ogos 2007 telah mencetuskan satu perbincangan baru mengenai gelaja penagihan dadah yang berlaku dalam masyarakat.[27] Selain itu. Mastika juga turut memaparkan keseronokan remaja terhadap hiburan. Didalam temubual Mastika dengan remaja yang bertatu. Sukakan Kebendaan dalam Skim Cepat Kaya 2. mastika memaparkan isu seksualiti sebagai isu utama. manakala sebahagian besar penonton wanita berpakaian seksi. Sebagai kesimpulannya isu-isu yang diketengahkan Mastika diantara Keluaran Jun-Ogos adalah 1. 2010. Artikel-ertikel ini melibatkan penagihan Syabu. Selain itu. Mastika telah memfokuskan beberapa perkara dalam konsert tersebut. Dalam artikel ini. Pemerkosaan 3.[30] Gam[31] dan kesan penagihan terhadap tubuh badan[32]. Mastika memaparkan tiga artikel berkaitan penyalahgunaan dadah. Mereka menganggap apa yang terbaik untuk mereka adalah dapat menikmati keseronokan tanpa sempadan. Mastika memparkan kisah mengenai detik seorang yang terjebak dalam kancah pelacuran. walaupun menyedari amalan bertatu adalah haram remaja tersebut secara jelas mengatakan punca dia melakukan perkara tersebut disebabkan mencari keseronokan.Bohsia&rsquo.[28] Fokus kedua yang menjadi pilihan mastika adalah sikap penonton semasa persembahan. Dalam keluaran ini.

Selain dari pemupukan minda kelas pertama. Keprihatinan. Diantara nilai-nilai yang dikenal pasti adalah didikan keluarga. [34] Manakala &lsquo. Dalam melahirkan minda kelas pertama. ia membawa kepada pengertian yang memberi penumpuan kepada modal individu.Usrah Wave Corporation 4. baik. dan keupayaan untuk menjadi manusia yang bermoral. dari sudut bahsa boleh diistilakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapat atau mencapai sesuatu yang lain. intelktual dan Sosial. Masyarakat harus sedar bahawa sekiranya budaya ini tidak dibendung bakal menjadikan negara ini musnah.. daya usaha. Visi dan misi pemimpin .Insan&rsquo. Modal insan melibatkan pengabungan dua perkataan iaitu modal dan insan.Sesungguhnya kami(Allah) telah menciptakan (jenis).com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. Islam sendiri meletakkan &lsquo. 06:56 . manusia itu dalam bentuk sebaikbaiknya&rdquo.insan&rsquo. Modal intelektual puala merujuk kepada satu himpunan kolektif seseorang insan yang berhubung dengan semua jaringan di dalam satu kumpulan. pada tahap tinggi. Penagihan dadah Cadangan dan Saranan Melihat kepada ancaman hedonisme yang semakin menular di kalangan masyarakat Malaysia. Islam Hadhari adalah sepuluh gagasan yang dibuat kerajaan Malaysia yang berkonsepkan satu usaha yanh lebih menyeluruh dan bersepadu dengan berlatar belakangkan kepada usaha-usaha murni yang telah dilaksanakan oleh para ulama dan reformer Islam untuk mengembalikan kegemilangan umat Islam masa kini . Wanita dan Seks 5. Penekanan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) terhadap pembangunan minda kelas pertama[33] seharusnya dimanfaatkan semua pihak. gaya kepimpinan dan integriti[36].Modal&rsquo. dapat difahami sebagai manusia sempurna. Modal individu memberi fokus kepada perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang itu seperti kemahiran. budaya kerja cemerlang. nilai budaya yang tinggi.. beberapa tindakan seharusnya diambil pelbagai pihak. itu sendiri sudah melambangkan kelas pertama sepertimana firman Allah dalam (surah al-Tin 95 : 4 yang ) yang membawa maksud &ldquo.[35] Apabila digandingkan bersama menjadi modal insan. Manakalan modal sosila memberi maksud modal yang terhasil dari gabungan modal individu dan modal intelektual dimana hasilnya akan mengarah kepada pembentukan sebuah negara yang baik. penekanan terhadap modal insan harus dititik beratkan. 2010. Makna dan pengisian &lsquo. Kehidupan masyarakat akan menjadi terarah dan tepat dengan landasan Islam. Nilai yang bersifat kolektif ini akan menghasilkan kerjasama diantara seseorang insan dengan ahli dalam kelompok tersebut. keberanian.insan&rsquo. Remaja dan Hiburan 6. http://usrahwave. &lsquo.[37] Dengan mengambil kira prinsip yang pertama iaitu keimanan dan ketakwan kepada Allah dan prinsip kelapan Keutuhan Budaya dan Moral. kerativiti. pendekatan yang digariskan dalam Islam Hadhari juga dilihat mampu membendung pengaruh Hedonisme. bersih daripada noda yang menyumbang kepada pembentukan keinssanan atau kemanusiaan.

Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Dengan pendekatan baru Kerajaan membangunkan minda rakyat kearah minda kelas pertama dilihat mampu membina jatidiri masyarakat dari seterusnya dapat mengelakkan diri dari bahana Hedonisme.7. 3. Akademi Pengajian Islam. Bhd. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Sdn. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Bhd. 06:56 . Kuala Lumpur : Universiti Malaya h. Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah. Azhar Hj Mad Aros.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. Majalah Mastika edisi Ogos 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.176 [3] Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd h.Ilm Al-Kalam Menurut AlMutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.159 [5] Rahimin Afandi Abd. Akademi Pengajian Islam. h. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Sdn.iyah Mohd Nor.213 http://usrahwave. Bhd. Bhd 6. Selangor : Angkatan Edaran 2. Kampung Kerinchi. Majalah Mastika edisi Mac 2006 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. BIBLIOGRAFI 1. Universiti Malaya) 12. Budaya Hedonisme yang melanda masyarakat Malaysia adalah disebabkan oleh wujudnya sikap individualistic dalam diru masyarakat. Bhd9. Kuala Lumpur : Universiti Malaya 14. Arba&rsquo. Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim. Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal. Universiti Malaya) 13. Selangor : Angkatan Edaran Ent.Usrah Wave Corporation Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Selangor : Angkatan Edaran Ent. Saliha Hj.Ilm Al-Kalam Menurut Al-Mutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 10. Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 11. Majalah Mastika edisi Julai 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Rahimin Afandi Abd. Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd 15. Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd 16. Dali. Bhd8. Jabatan al-Quran dan al-Hadith.139 [4] Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya 4. Azharudin Mohd. 2010. Majalah Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.175 [2] Ibid h. [1] Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 5.

cit h. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. 06:56 . Universiti Malaya) h.42 [13] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op.Usrah Wave Corporation [6] Azhar Hj Mad Aros. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Akademi Pengajian Islam. h. Universiti Malaya) h. Saliha Hj. Arba&rsquo.216 [7] Zulkifli Haji Ismail Op.41 [11] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa.cit h.57 [16] Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.448 [9] Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah.53 [15] Mohd Ghazali Md Nor Op. Azharudin Mohd. Jabatan al-Quran dan al-Hadith.13 http://usrahwave.cit h.cit h. 2010. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka h. 44 [14] Ibid h.257 [8] Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga.50 [12]Mohd Ghazali Md Nor Op.iyah Mohd Nor. 41 [10] Ibid h. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah. Akademi Pengajian Islam. Kampung Kerinchi. Dali.

dalam Mastika edisi. Bhd. Zulkarnain Zakaria (2006) &ldquo.Benarkah Wujud Gereja Syaitan di Malaysia ?&rdquo.h.16 [18] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op.106 [24] Sahidan Jaafar (2006).com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. 2010. Bhd. 36 [27] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo. Bhd. 112 [25] Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal. Mac 2006.8 [20] Ibid h. h. &ldquo. Bhd h.Dia Oranglah Yang Rosakkan Industri Pelacuran Kita&rsquo. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 53 [19] Zulkarnain Zakaria (2007) Sudah 66 Tahun Usia Mastika dalam Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Bermula Daripada Fatwa Euronymous Ajaran Gereja Syaitan Membiak Di Malaysia&rdquo. dalam Mastika edisi Julai 2007.Usrah Wave Corporation [17] Ibid h.9 [21] Ibid h.cit h. dalam Mastika edisi Julai 2007.dalam Mastika. 9 [22] Sahidan Jaafar. Bhd h. Selangor : Angkatan Edaran Enterprise Sdn. [26] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo.Mimbar Jumaat 6 Januari 2006 Berwaspada Terhadap Bahaya Black Metal&rdquo. &ldquo. h 80 [23] Sahidan Jaafar (2006). Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Wei&hellip. Bhd. 06:56 . Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. h. Bhd.edisi Mac 2006. dalam Mastika edisi Mac 2006. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 45 http://usrahwave.Kami Tak Pernah Ganggu Periuk Nasi Pelacur Tu!&rsquo.

Cis&hellip. 40. dalam Mastika edisi Ogos 2007. 2010. [32] Zulkarnain Zakaria (2007) &ldquo. [31] Zulkarnain Zakaria (2007) &ldquo. 46. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.22 [35] Ibid h. 06:56 .24 [37] Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim. [33] Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd h. dalam Mastika edisi Julai 2007.16 [34] Ibid h.&rdquo.Inilah Hukuman Yang Sebenar-Benarnya.Usrah Wave Corporation [28] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. dalam Mastika edisi Ogos 2007. dalam Mastika edisi Ogos 2007. Bhd h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Tak Guna Punya Harun!&rdquo. Bhd h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 77 [29] Ibid h.8 http://usrahwave.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.Satu Taman Perumahan Datang Tengok Konsert&rsquo.. 40.22 [36] Ibid h. 79 [30] Zulkarnain Zakaria (2007) Kalaulah Budak Hisap Gam Ada&hellip. Bhd h. Bhd h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful