Usrah Wave Corporation

Budaya Hedonisme Sebagai Satu Ancaman Baru Kepada Masyarakat
Contributed by mohd murtadha Wednesday, 02 January 2008 Last Updated Monday, 04 February 2008

Pendahuluan

Kemunculan aliran pemikiran dalam Islam berkembang pesat dengan kemasukan falsafah Greek pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah. Kemasukan aliran ini bukan sahaja meresap masuk dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam malah turut mewujudkan beberapa disiplin ilmu khususnya dengan kelahiran ilmu kalam. [1] Kesan dari kelahiran ilmu ini, maka terbentuklah dua aliran aqidah yang bententangan antara satu sama lain. Aliran tersebut merangkumi aliran al-Mu’tazilah dan al-Asyairah[2].

Walaupun pengaruh falsafah Greek atau lebih tepat lagi pemikiran barat dapat dimurnikan tokoh-tokoh Islam seperti Imam al-Ghazali, namun aliran pemikiran ini kemudiannya menular masuk dalam pelbagai bentuk selepas jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniah.[3] Aliran pemikiran barat ini bukan sahaja menjadikan akal sebagai tunjang utama malah cuba memisahkan agama dari kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan rosaknya agama Yahudi dan Nasrani apabila diresapi fahaman falsafah yang pelbagai sehingga menolak peranan wahyu. [4]

Pada masa kini, Kemunculan aliran sekularisme yang secara jelas bersifat anti agama dan berasaskan budaya hawa nafsu [5] sedikit banyak menghancurkan pemikiran umat Islam. Menurut Muhammad Naquib al-Attas Sekularisme bermaksud pembebasan manusia dari segi agama dan metafizik[6]. Ia juga dapat didefinisikaan sebagai satu ideologi atau ajaran yang membina seluruh pengarahan hidup manusia dalam setiap aspeknya selain dari ibadah keagamaan di atas asas kepentingan, keperluan, ukuran, dan nilaian duniawi semata-mata. Dalam erti kata lain ajaran ini menolak ukuran agama sebagai asas bermasyarakat dan bernegara disamping menjadikan pemenuhan tuntutan duniawi sebagai matlamat tertinggi dan sebenar manusia.[7] Akibat dari menjadikan akal sebagai tunjang utama kehidupan, timbul pelbagai aliran pemikiran dalam masyarakat mengikut acuan yang tersendiri seperti Komunisme, Kapitalisme, Libelisme, Pluralisme dan Hedonisme. 2. Budaya Hedonisme

Hedonisme menurut pengertian kamus dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup.[8] Manakala Drs Sudarsono dalam bukunya Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja terbitan Bina Aksara pula mengatakan Hedonisme sebagai doktrin yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Ia beranggapan bahawa sesuatu perbuatan yang baik adalah mendatangkan kelazatan atau nikmat.[9] Dalam Erti kata lain mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup[10]

Menyoroti sejarah, fahaman Hedonisme didokong Aristipus (433-355 B.C), salah seorang murid Socrates. Hal ini merujuk kepada pertanyaan Socrates kepada beliau tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia atau apa yang terbaik untuk manusia.
http://usrahwave.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June, 2010, 06:56

G. manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu akan dianggap buruk Prinsip terakhir pula menganggap majoriti masyarakat sebagai pemutus. Selain itu. Prinsip Hedonisme pula menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia akan dianggap baik .[15] Prinsip Vetalisme menekankan apa-apa yang berbentuk kuat dan menguntungkan dari segi kebenaran akan dianggap baik.baik&rsquo. Beliau dilihat masih berpegang kepada konsep &lsquo. Idea ini kemudiannya dikembangkan oleh Epicurus (341-270 B. hal ini terbukti kerana sudah sejak masa kecil manusia berasa tertarik akan kesenangan dan apabila telah menikmatinya. Keseronokan ini diputuskan sendiri oleh akal manusia. Epicurus menekankan bahawa &lsquo. yang bertitik tolak kepada keseronokan dan menegaskan tidak ada yang baik kecuali keseronokan dan keseronokan sahaja yang menjadikan kebaikan sebagai satu matlamat. Prinsip Kreativiti meletakkan sesuatu yang boleh mencetuskan daya kreativiti dan menghasilkan ciptaan baru akan dianggap sabagai baik dan bermutu.kebaikan&rsquo. keseronokan yang diputuskan oleh individu boleh menyebabkan penentangan antara satu-sama lain. tidak mungkin akan difahami andainya kita menolak unsur kelazatan dalam hidup kita termasuk kelazatan indera rasa. 2010. Ajaran Sekularisme telah meletakkan lima prinsip utama sebagai neraca dalam alirannya. Sebagai contoh seorang individu menganggap membunuh http://usrahwave. Prinsip Relative pula menekankan tidak ada sesuatu konsep dan pemahaman terhadap sesuatu fakta atau teori yang bersifat mutlak dan kekal.Dalam fahaman ini. Secara kesimpulannya.C) dengan mengatakan tujuan hidup untuk kesenangan dan kedamaian[12]. cinta serta kelazatan lain yang dapat dilihat dan didengar oleh penglihatan dan pendengaran. ia tidak mencari sesuatu yang lain dan menajauhkan diri dari ketidaksenangan.[14] Sekiranya diteliti hedonisme merupakan salah satu cabang fahaman Sekularisme. budaya. Aliran ini menganggap pilihan majoriti adalah baik. dan tamadun umat manusia mesti merujuk kepadanya. 06:56 .Usrah Wave Corporation Aristipus kemudiannya mengatakan yang terbaik untuk manusia adalah kesenangan.E Moore (1873) dilihat sebagai tokoh kontemporari hedonisme. kebijaksanaan. Sebaliknya semuanya boleh berubah mengikut perubahan zaman dan perkembagan ilmu pengetahuan. Bahkan asas kepada segala kabaikan adalah kelazatan yang dirasai perut sehinggakan ilmu. Manakala kelazatan minda pula dikatakan sinonim dengan proses berfikir tentang kelazatan-kelazatan yang dicapai oleh unsur fizikal tersebut[13] Dalam pemikiran terkini berkaitan Hedonisme. Hedonisme menggariskan keseronokan sebagai tunjang utama kehidupan. Hal ini sedikit sebanyak bertepatan dengan matlamat sekularisme yang mahu memastikan manusia bebas dari unsur ketuhanan.[11].com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.

Sekiranya tidak dibendung. amat malang sekali remaja Malaysia sekarang banyak terdedah dengan pemikiran ini samada sedar atau tidak.kebaikan di akhirat&rsquo.[17] Merujuk kepada defenisi diatas. di dunia tertapi juga mendapat &lsquo.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. terhadap individu.kebaikan&rsquo. Hal ini kerana sekiranya pemikiran-pemikiran ini tidak dikawal.. dalam Hedonisme. Jadi.kebaikan&rsquo.Kebaikan&rsquo.kebaikan&rsquo.Usrah Wave Corporation adalah perkara yang menyeronokkan manakala seorang individu lain menganggap ia sesuatu perkara yang menakutkan. ia mampu merosakkan aqidah umat Islam. Hal ini kerana budaya hedonisme mementingkan kebebasan fikiran sedangkan Aqidah Islam meletakkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai paksi pemikiran.[18] Pengenalan Majalah Mastika http://usrahwave. jelas sekali budaya hedonisme amat bertentangan dengan akidah umat Islam. Pandangan Islam amat bertentangan dengan konsep &lsquo. adalah melibatkan pembangunan ummah yang memberi fokus kepada aspek pembangunan berteraskan ketuhanan atau kerohanian berbanding dengan kemajuan yang berbentuk kebendaan agar manusia bukan sahaja mendapat &lsquo.[16] Lazimnya. 06:56 . Selain itu dalam pengertian &lsquo. perbincangan mengenai akidah akan turut melibatkan persoalan Iman. 2010. Manakala &lsquo. wujudnya unsure ketundukan yang tulus dalam sanubari manusia terhadap apa yang diimaninya dan yang terakhir adanya unsur cetusan atau ransangan dalaman dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di dalam diri individu tersebut untuk menterjemahkan seluruh prinsip keimanannya di alam kenyataan dengan berusaha untuk menyelaraskan seluruh aktiviti hidup hariannya berasaskan nilai-nilai keimanan tersebut. secara jelas konsep pemikiran hedonisme tidak relevan digunakan dalam hal ini kerana boleh mewujudkan pertentangan pemikiran. Akan tetapi.Konsep Keimanan adalah mengenai individu yang mempunyai akidah yang benar dan mempunyai tiga elemen penting merangkumi pegangan kuat berasaskan keyakinan. pemikiran ini akan menghancurkan masyarakat Malaysia suatu hari nanti. Islam Dan Hedonisme Islam sangat memandang berat pemikiran-pemikiran yang cuba menganggu umat Islam. Islam melihat konsep &lsquo. Ini kerana individu tersebut tidak boleh bersabar melihat segala aktiviti hidup dilangsungkan berasaskan bentuk dan kaedah yang bertentangan dengan asas-asas keimanan yang terpendam jauh dan kental dalam hati sanubarinya.Kebaikan&rsquo. Sedangkan Aqidah berfungsi sebagai tonggak seluruh perancangan hidup manusia khususnya yang menyentuh aspek perancangan ummah. yang dibawa hedonisme adalah apa-apa yang berbentuk keseronokan.

Sepanjang penerbitannya. Tokoh-tokoh tersebut merangkumi Abd Rahim Kajai sebagai pengarang pertama. Majalah Mastika telah dikemudi dan diperkemaskan oleh beberapa orang tokoh. A. Gadis ini dipercayai dirogol dan dibunuh oleh dua remaja berusia 16 dan 17 tahun . 06:56 . Salah satu kisah yang dipaparkan mastika adalah pengalaman pengurus skim cepat kaya yang mengaku berjaya menipu ramai masyarakat. Isu kedua yang disiarkan mastika adalah kes pembunuhan seorang gadis berusia 16 tahun.keseronokan&rsquo. ramai dikalangan masyarakat terpengaruh sehingga membelakangkan agama. Apa yang ditumpukan dalam pendedahan Black Metal keluaran ini adalah respon dari semua pihak yang tahu tentang isu ini samada. [22] Selain itu.[21] Hal ini mungkin kerana majalah ini memaparkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Samad Said dan Zainol Fakir. sehingga tahun 2007 majalah ini telah memegang rekod jualan tertinggi selama sepuluh tahun berturut-turut. Respon pertama yang dipaparkan adalah melalui sms pembaca. Disebabkan terlalu inginkan &lsquo. Majalah ini diterbitkan bermula 1 Jun 66 tahun yang lepas[19]. Mastika turut memaparkan pengalaman seorang lelaki yang terlibat secara langsung membanteras gejala ini. Majalah ini kemudiannya diterbitkan secara bulanan.[25] Isu Hedonisme yang diketengahkan Mastika Keluaran Jun-Ogos 2007 § Mastika Jun 2007 Isu yang diketengahkan Mastika pada bulan Jun 2007 tidak banyak melibatkan perbincangan yang jelas budaya hedonisme dikalangan remaja. Pengurus itu juga mengakui bahawa dia juga sangat inginkan kekayaan dengan jalan mudah sehingga sanggup menjalankan perniagaan secara menipu. Mastika telah membahaskan secara panjang lebar dalam keluarannya pada bulan Jun 2006. Bhd. Respon yang ketiga adalah berkenaan teks ucapan khutbah Jumaat dari sebuah masjid di Kuala Lumpur yang memberi penekanan terhadap keberhayaan Balck Metal kepada Umat Islam. Karya ini telah membincangkan secara terperinci ajaran Black Metal. Akan tetapi beberapa isu yang diketengahkan mempunyai sedikit sebanyak pengaruh keseronokan yang melampau yang melanda masyarakat. http://usrahwave. Menyedari kepentingan isu ini. kemudian diikuti oleh Tan Sri Abdul Samad Ismail. Mastika membentangkan sms dari pembaca yang berbentuk sokongan dan kritikan Respon kedua di bawah tajuk adalah berkenaan surat-surat yang dihantar pembaca berupa sokongan dan kritikan dari mereka yang pernah terlibat dengan gejala ini. Antara isu yang diketengahkan adalah Skim Cepat Kaya. Sebagai contoh negara pernah dikejutkan dengan bahaya Black Metal. Pendedahan ini kemudiannya berjaya membuka mata banyak pihak sehingga Ang Wang Seng selaku jawatankuasa persatuan saudar-saudara baru Islam menghasilkan sebuah buku Rahsia Black Metal yang diterbitkan pada September 2006.Usrah Wave Corporation Majalah Mastika merupakan salah satu majalah terbitan Utusan Karya Sdn. Isu ini diakhiri dengan pendedahan fakta-fakta mengenai keburukan Black Metal dengan memberi penumpuan kepada kewujudan gereja syaitan di Malaysia?[23] Dan pengembangan ajaran Black Metal di Malaysia[24].[20] Melihat kepada sambutan masyarakat. bersifat kebendaan. Munir Ghazali.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. Lelaki ini menceritakan pengalamannya menyelamatkan aqidah seorang yang pernah terlibat dalam gejala ini. 2010.

Mastika mengambil contoh kejadian yang berlaku di dalam konsert Gang Starz di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA). Budaya bertatu pada fikiran remaja adalah salah satu bentuk &lsquo.com/site . yang tenggelam dalam dunia keseronokan sehingga sanggup menggadai badan. Kebanyakan penonton yang datang mewarnakan rambut mereka dengan pelbagai fesyen dan warna. manakala sebahagian besar penonton wanita berpakaian seksi. Dalam keluaran ini. Dalam isu kali ini.[27] Selain itu. Pemerkosaan 3. Didalam temubual Mastika dengan remaja yang bertatu.Usrah Wave Corporation Isu ketiga yang diketengahkan Mastika adalah budaya bertatu dikalangan remaja. Gejala ini bukan sahaja merosakkan diri penagih malah turut menambah beban Kerajaan membasmi jenayah pengedaran dadah. Mastika juga turut memaparkan keseronokan remaja terhadap hiburan. dapat disimpulakan bahawa penagihan dadah banyak melibatkan remaja. Didapati wanita ini terjebak dalam kancah pelacuran disebabkan ingin seronoh dan hidup senang[26]. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan pemikiran hedonisme sangat mempengaruhi remaja ini. Isu kedua adalah melibatkan &lsquo. mastika memaparkan isu seksualiti sebagai isu utama.[28] Fokus kedua yang menjadi pilihan mastika adalah sikap penonton semasa persembahan. Mastika telah memfokuskan beberapa perkara dalam konsert tersebut..[30] Gam[31] dan kesan penagihan terhadap tubuh badan[32]. Mastika memparkan kisah mengenai detik seorang yang terjebak dalam kancah pelacuran.seni&rsquo. Sebagai kesimpulannya isu-isu yang diketengahkan Mastika diantara Keluaran Jun-Ogos adalah 1. Berdasarkan artikel-artikel ini. 06:56 http://usrahwave. Artikel-ertikel ini melibatkan penagihan Syabu. walaupun menyedari amalan bertatu adalah haram remaja tersebut secara jelas mengatakan punca dia melakukan perkara tersebut disebabkan mencari keseronokan. Dalam kes pelacuran. Mastika memaparkan tiga artikel berkaitan penyalahgunaan dadah. faktor utama yang mempengaruhinya adalah ingin mencari keseronokan dan tekanan yang melampau. Dalam artikel ini. § Mastika Julai 2007 Dalam edisi Julai 2007. Mereka menganggap apa yang terbaik untuk mereka adalah dapat menikmati keseronokan tanpa sempadan. Budaya Bertatu Powered by Joomla! Generated: 11 June.Bohsia&rsquo. [29] § Mastika Ogos 2007 Mastika Edisi Ogos 2007 telah mencetuskan satu perbincangan baru mengenai gelaja penagihan dadah yang berlaku dalam masyarakat. 2010. Sukakan Kebendaan dalam Skim Cepat Kaya 2. Antara kes yang terlibat dalam isu ini adalah berkaitan pelacuran. Mastika mendapati hampir keseluruhan penonton bertempik dan menari semasa persembahan sedang berlangsung. Perkara pertama yang menjadi sasaran mestika adalah personaliti penonton. Selain itu.

Manakalan modal sosila memberi maksud modal yang terhasil dari gabungan modal individu dan modal intelektual dimana hasilnya akan mengarah kepada pembentukan sebuah negara yang baik. Wanita dan Seks 5.insan&rsquo. Modal individu memberi fokus kepada perkara yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang itu seperti kemahiran. Diantara nilai-nilai yang dikenal pasti adalah didikan keluarga. dan keupayaan untuk menjadi manusia yang bermoral. Dalam melahirkan minda kelas pertama. Masyarakat harus sedar bahawa sekiranya budaya ini tidak dibendung bakal menjadikan negara ini musnah. Selain dari pemupukan minda kelas pertama. Islam sendiri meletakkan &lsquo. Kehidupan masyarakat akan menjadi terarah dan tepat dengan landasan Islam. budaya kerja cemerlang. dari sudut bahsa boleh diistilakan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapat atau mencapai sesuatu yang lain. bersih daripada noda yang menyumbang kepada pembentukan keinssanan atau kemanusiaan. dapat difahami sebagai manusia sempurna. baik.. intelktual dan Sosial. Penekanan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) terhadap pembangunan minda kelas pertama[33] seharusnya dimanfaatkan semua pihak. 2010.[37] Dengan mengambil kira prinsip yang pertama iaitu keimanan dan ketakwan kepada Allah dan prinsip kelapan Keutuhan Budaya dan Moral.. Makna dan pengisian &lsquo.insan&rsquo. ia membawa kepada pengertian yang memberi penumpuan kepada modal individu. Visi dan misi pemimpin .Sesungguhnya kami(Allah) telah menciptakan (jenis). gaya kepimpinan dan integriti[36]. itu sendiri sudah melambangkan kelas pertama sepertimana firman Allah dalam (surah al-Tin 95 : 4 yang ) yang membawa maksud &ldquo. daya usaha. Modal insan melibatkan pengabungan dua perkataan iaitu modal dan insan. penekanan terhadap modal insan harus dititik beratkan.Modal&rsquo. keberanian. nilai budaya yang tinggi. manusia itu dalam bentuk sebaikbaiknya&rdquo. Islam Hadhari adalah sepuluh gagasan yang dibuat kerajaan Malaysia yang berkonsepkan satu usaha yanh lebih menyeluruh dan bersepadu dengan berlatar belakangkan kepada usaha-usaha murni yang telah dilaksanakan oleh para ulama dan reformer Islam untuk mengembalikan kegemilangan umat Islam masa kini . Penagihan dadah Cadangan dan Saranan Melihat kepada ancaman hedonisme yang semakin menular di kalangan masyarakat Malaysia. http://usrahwave.[35] Apabila digandingkan bersama menjadi modal insan. [34] Manakala &lsquo. &lsquo. 06:56 . Modal intelektual puala merujuk kepada satu himpunan kolektif seseorang insan yang berhubung dengan semua jaringan di dalam satu kumpulan. Keprihatinan. Nilai yang bersifat kolektif ini akan menghasilkan kerjasama diantara seseorang insan dengan ahli dalam kelompok tersebut.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. pada tahap tinggi. Remaja dan Hiburan 6. beberapa tindakan seharusnya diambil pelbagai pihak.Usrah Wave Corporation 4. pendekatan yang digariskan dalam Islam Hadhari juga dilihat mampu membendung pengaruh Hedonisme. kerativiti.Insan&rsquo.

Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim. Universiti Malaya) 12. Kuala Lumpur : Universiti Malaya 14. Sdn.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.Ilm Al-Kalam Menurut AlMutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h. Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd 15. Selangor : Angkatan Edaran Ent. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. Bhd. Majalah Mastika edisi Ogos 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Majalah Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Bhd. Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd 16. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah. Azhar Hj Mad Aros. Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme. Bhd8. h. Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.176 [3] Ramli Omar (1999) Islam dan Falsafah Barat dalam Pemikir edisi Oktober-Disember 1999 Kuala Lumpur : Harian Sdn Bhd h. Budaya Hedonisme yang melanda masyarakat Malaysia adalah disebabkan oleh wujudnya sikap individualistic dalam diru masyarakat. Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 5. Bhd. Selangor : Angkatan Edaran 2. Selangor : Angkatan Edaran Ent.159 [5] Rahimin Afandi Abd. Kampung Kerinchi.Usrah Wave Corporation Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Dengan pendekatan baru Kerajaan membangunkan minda rakyat kearah minda kelas pertama dilihat mampu membina jatidiri masyarakat dari seterusnya dapat mengelakkan diri dari bahana Hedonisme. Bhd 6. Akademi Pengajian Islam.175 [2] Ibid h.7. [1] Mohd Fauzi Bin Hamat (1997) Pendekatan Falsafah Dalam Perbincangan &lsquo. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya 4. Majalah Mastika edisi Mac 2006 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Majalah Mastika edisi Julai 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Bhd9. Rahim (2004) Menangani Cabaran Globalisasi : Satu Analisis terhadap pemikiran reformis semasa dalam pemikiran Islam dan Cabaran Semasa. 2010.213 http://usrahwave. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Dali.139 [4] Zulkifli Haji Ismail (2002) Ancaman Bahaya sekularisme.Ilm Al-Kalam Menurut Al-Mutakallimun dalam Jurnal Usuluddin Bil 7 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 10. BIBLIOGRAFI 1.iyah Mohd Nor. Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya 11. 3. Universiti Malaya) 13. 06:56 . Akademi Pengajian Islam. Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal. Rahimin Afandi Abd. Azharudin Mohd. Saliha Hj. Sdn. Arba&rsquo.

44 [14] Ibid h. h.cit h.iyah Mohd Nor. Dali.cit h.50 [12]Mohd Ghazali Md Nor Op.216 [7] Zulkifli Haji Ismail Op. Azharudin Mohd. Akademi Pengajian Islam. Arba&rsquo.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June.cit h.Usrah Wave Corporation [6] Azhar Hj Mad Aros. 2010. Kuala Lumpur (Latihan Ilmiah.53 [15] Mohd Ghazali Md Nor Op.257 [8] Kementerian Pendidikan Malaysia (1994) Kamus Dewan Edisi ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka h. Kampung Kerinchi. 41 [10] Ibid h.cit h. Zainol (2000) Pertembungan Tamadun Islam dengan Kolonialisme Barat dalam TITAS Kertas 1 Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn Bhd. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Universiti Malaya) h.57 [16] Mohd Fauzi bin Hamat (2002) Peranan akidah dalam perancangan pembangunan ummah : Satu analisis dalam konteks masyarakat kini dalam jurnal Usuluddin Bil 16 Kuala Lumpur : Universiti Malaya h. Jabatan al-Quran dan al-Hadith. Saliha Hj.41 [11] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien (2006) Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam : Kajian Di Kalangan Penghuni Vista Angkasa. Akademi Pengajian Islam. 06:56 . Universiti Malaya) h.448 [9] Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latihan Ilmiah.42 [13] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op.13 http://usrahwave.

Kami Tak Pernah Ganggu Periuk Nasi Pelacur Tu!&rsquo. [26] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo. &ldquo. Bhd.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. &ldquo. dalam Mastika edisi. dalam Mastika edisi Julai 2007.cit h.Bermula Daripada Fatwa Euronymous Ajaran Gereja Syaitan Membiak Di Malaysia&rdquo. 36 [27] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo.9 [21] Ibid h.16 [18] Muhammad Raqi Bin Mohd Shapien Op.Benarkah Wujud Gereja Syaitan di Malaysia ?&rdquo. Bhd h.h. h 80 [23] Sahidan Jaafar (2006). Bhd. Mac 2006. 9 [22] Sahidan Jaafar. Bhd h. Zulkarnain Zakaria (2006) &ldquo.Wei&hellip.8 [20] Ibid h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Bhd. dalam Mastika edisi Julai 2007. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.edisi Mac 2006. h. 45 http://usrahwave. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 112 [25] Ann Wang Seng (2007) Rahsia Black Metal. 53 [19] Zulkarnain Zakaria (2007) Sudah 66 Tahun Usia Mastika dalam Mastika edisi Jun 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Mimbar Jumaat 6 Januari 2006 Berwaspada Terhadap Bahaya Black Metal&rdquo. Bhd. Selangor : Angkatan Edaran Enterprise Sdn.106 [24] Sahidan Jaafar (2006).Usrah Wave Corporation [17] Ibid h.Dia Oranglah Yang Rosakkan Industri Pelacuran Kita&rsquo. Bhd. 06:56 .dalam Mastika. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. dalam Mastika edisi Mac 2006. h. 2010.

Satu Taman Perumahan Datang Tengok Konsert&rsquo.16 [34] Ibid h. Bhd h. 40.22 [35] Ibid h. Wan Adli bin Wan Ramli (2006) Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim Kuala Lumpur : Universiti Malaya h.22 [36] Ibid h.com/site Powered by Joomla! Generated: 11 June. 46. 2010. dalam Mastika edisi Ogos 2007.&rdquo. [31] Zulkarnain Zakaria (2007) &ldquo. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. 06:56 .Usrah Wave Corporation [28] Zulkarnain Zakaria (2007) &lsquo. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.8 http://usrahwave. [33] Siti Hajar Che Man (2007) Dilihat Dari Perspektif Kesusasteraan Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Dalam Pemikir edisi Julai-September 2007 Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn Bhd h. 77 [29] Ibid h. [32] Zulkarnain Zakaria (2007) &ldquo. 79 [30] Zulkarnain Zakaria (2007) Kalaulah Budak Hisap Gam Ada&hellip.. dalam Mastika edisi Julai 2007. Bhd h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn. dalam Mastika edisi Ogos 2007. 40.24 [37] Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Halim.Tak Guna Punya Harun!&rdquo. Bhd h. Kuala Lumpur : Utusan Karya Sdn.Inilah Hukuman Yang Sebenar-Benarnya.Cis&hellip. dalam Mastika edisi Ogos 2007. Bhd h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful