Definisi/Pengertian Malaikat, Sifat dan Fungsi Iman Kepada Malaikat Allah SWT - Pendidikan Agama Islam

Sat, 26/01/2008 - 3:21pm — godam64 A. Arti Definisi dan Pengertian Malaikat Allah SWT Malaikat adalah kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk dan taat pada perintah serta ketentuan Allah SWT. Malaikat berasal dari kata malak bahasa arab yang artinya kekuatan. Dalam ajaran agama islam terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui dari banyak malaikat yang ada di dunia dan akherat yang tidak kita ketahui yaitu antara lain : 1. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki / rejeki pada manusia. 3. Malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat. 4. Malaikat Izrail yang bertanggungjawab mencabut nyawa. 5. Malikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. 6. Malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Malaikat Munkar. 7. Malaikat Raqib / Rokib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal baik manusia ketika hidup. 8. Malaikat Atid / Atit yang memiliki tanggungjawab untuk mencatat segala perbuatan buruk / jahat manusia ketika hidup. 9. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu sorga / surga. B. Malaikat Yang Ingin Kita Temui Yang pasti semua manusia ingin bertemu dengan malaikat izrail yang mencabut nyawa kita dengan lemah lembut tanpa rasa sakit, malaikat munkar dan nakir dengan penampakan yang baik serta lemah lembut dalam menginterogasi kita, malaikat rakib yang memiliki catatan amal baik kita yang tebal, malaikat atid yang hanya memiliki beberapa catatan buruk kita dan malaikat ridwan yang mempersilahkan masuk ke dalam surga yang kekal dan abadi. Jika anda mau seperti itu, saya yakin anda tahu apa yang anda harus lakukan di dunia. C. Sifat-Sifat Dasar Malaikat Allah SWT : 1. Pasti selalu patuh pada segala perintah Allah dan selalu tidak melaksanakan apa yang dilarang Allah SWT. 2. Tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih. 3. Dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang dia kehendaki.

3. Berupaya masuk ke dalam surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah SWT serta berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qodar. Jin yang jahat akan selalu senantiasa menentang dan menjalankan apa yang dilarang oleh Tuhan Allah SWT. cari Malaikat (Bahasa Arab: )(baca: malaa-ikah) adalah makhluk yang memiliki kekuatan-kekuatan yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. 5. D. Bagian dari serial dalam keyakinan Islam: ‫ملءكة‬ Aqidah . Malaikat Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai jin. 2. Yang kafir adalah syetan dan iblis yang akan terus menggona manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi. Iman Kepada Malaikat Allah Iman kepada Malaikat adalah yakin dan membenarkan bahwa Malaikat itu ada. E.4. Fungsi iman kepada Malaikat Allah : 1. Meningkatkan keikhlasan. Perbedaan Malaikat dengan Jin. keimanan dan kedisiplinan kita untuk mengikuti / meniru sifat dan perbuatan malaikat. sedangkan syetan dan iblik akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak akan mencelakakan manusia selama berbuat kebajikan. Ikut bahagia ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya / nur. Selalu melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan perbuatan buruk karena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. Selalu berfikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan karena tiap perbuatan baik yang baik maupun yang buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. 4. Setan / Syetan dan Iblis Malaikat terbuat dari cahaya atau nur sedangkan jin berasal dari api atau nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah sedangkan jin ada yang muslim dan ada yang kafir.

Melakukan serangkaian ibadah di Baitullah di Mekkah Rukun Iman (Sunni) Allāh .Syariat agama Hari Akhir .3 Sifat Malaikat o 2.Rukun Islam (Sunni) Syahādah .Pernyataan keyakinan Ṣhalāt .Hari Pembalasan Qada dan Qadar .Tawhīd Malaikat .2 Wujud Malaikat o 2.4 Tempat yang tidak disukai Malaikat 3 Malaikat di dalam ajaran Kristen o 3.Keberadaan dan tugasnya Kitab Allāh .1 Nama dan tugas para Malaikat o 2.Membayar sedekah wajib Ṣaum . Kotak ini: lihat • bicara • sunting Daftar isi [sembunyikan] • • • • • • 1 Etimologi 2 Malaikat di dalam ajaran Islam o 2.Shuhuf dan kitab Nabi dan Rasul .3 Malaikat dalam Perjanjian Baru 4 Lihat pula 5 Catatan kaki 6 Referensi [sunting] Etimologi .2 Malaikat dalam Tanakh o 3.Ketentuan dan takdir Lainnya Eskatologi Islam.Sembahyang Zakāh .Berpuasa selama bulan Ramadan Haji .1 Etimologi o 3.

walaupun kita tidak dapat melihat mereka. • • • • • • Atid . bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul.Pemimpin para malaikat penyiksa neraka (Zabaniyah). [sunting] Nama dan tugas para Malaikat Di antara para malaikat yang wajib setiap orang Islam ketahui sebagai salah satu Rukun Iman.Mencabut nyawa seluruh makhluk.Mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia.Meniup sangkakala (terompet) pada hari kiamat.Empat malaikat pembawa 'Arsy Allah. ‫ملك‬ [sunting] Malaikat di dalam ajaran Islam Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya (nuur). yang biasanya terjadi pada para Nabi dan Rasul.”[1] Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman.Pemimpin para malaikat.19 malaikat penyiksa dalam neraka yang bengis dan kasar. yang berasal dari kata mashdar “al-alukah” yang berarti risalah atau misi.Mencatat amal buruk manusia ketika hidup di dunia. * Raqib . Israfil .Malaikat penjaga surga dengan sikap lemah lembut.Menurut bahasa. Malik .Membagi rezeki kepada seluruh makhluk. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Mikail . Allah menciptakan mereka dari cahaya. kata “Malaikat” merupakan kata jamak yang berasal dari Arab malak ( ) yang berarti kekuatan. --> Izrail . Nama (panggilan) berserta tugas-tugas mereka adalah sebagai berikut: • • • • Jibril . kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan Ar-Rasul. Seperti terjadi kepada Nabi Ibrahim.[3] Harut dan Marut . Munkar dan Nakir .Malaikat Maut pencabut nyawa seluruh makhluk.Memeriksa amal manusia di alam barzakh. dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah.[2] Hamalat al 'Arsy . * Ridwan .Dua Malaikat yang turun di negeri Babil. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Ridwan . berdasarkan Al Qur'an dan hadits.Menjaga surga dengan lemah lembut. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada-Nya. berdasarkan salah satu hadist Muhammad. Malaikat selalu menampakan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Izrail . Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. mereka tidak pernah berdosa. • . “Malaikat telah diciptakan dari cahaya. pada hari kiamat jumlahnya akan ditambah empat menjadi delapan. hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Zabaniah .

Para malaikat yang mendoakan seorang mukmin untuk meneguhkan pendirian sang mukmin tersebut.[20] Penjaga 7 Pintu Langit .Malaikat yang mencari orang yang berdo'a. bertaubat.Para malaikat pencatat yang mulia.Para malaikat perang yang bertugas membantu nabi dalam peperangan.Pembagian hujan menurut kehendak Allah.• Darda'il .Pembawa roh orang-orang kafir.[22] Pemohon Ampunan Orang Beriman .Sembilan Malaikat yang menghujani matahari dengan salju.[7][8] o Mu’aqqibat .Para malaikat yang bertasbih memuji Allah dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. minta ampun dan lainnya pada bulan Ramadhan.[17] Malaikat `Adzab .[14] Penjaga Matahari .Para malaikat yang terdapat disekeliling 'Arsy yang memohonkan ampunan bagi kaum yang beriman. Mereka diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. zalim.[23] Pemohon Ampunan Manusia di Bumi .[21] Pemberi Salam Ahli Surga .Para malaikat yang ditugaskan untuk membedakan antara yang benar dan salah kepada manusia dan jin.Para malaikat yang selalu memelihara/ menjaga manusia dari kematian sampai waktu yang telah ditetapkan yang datang silih berganti.[11][12][13] Pengurus Hujan . rahmat.[15][16] Malaikat Rahmat . permohonan ampun dan pembawa roh orang-orang shaleh.[19] Penentram Hati . [24] • • • • • • • • • • • • • . ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat `Adzab.[18] Pembeda Haq dan Bathil .Malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan rejeki. keberuntungan.[4] Hafazhah (Para Penjaga):[5][6] o Kiraman Katibin .7 malaikat yang menjaga 7 pintu langit. Jundallah . ditugaskan mencatat amal manusia dan jin. ajal dan lainnya pada 4 bulan kehamilan.[9][10] Arham .Para malaikat yang memberikan salam kepada para penghuni surga. munafik. ia datang bersama dengan Malaikat Maut dan Malaikat Rahmat.Penyebar keberkahan.

ia juga disebut di banyak tempat dalam Al Qur'an dengan sebutan lain seperti Ruh al-Qudus. Munkar dan Nakir disebut dalam Hadits.98 dan QS 66 At Tahrim: 4). Malaikat mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. dimana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-'Arsy memiliki 2400 sayap dimana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap. tiga dan empat. Mikail (QS 2 Al Baqarah: 98) dan Malik (QS Al Hujurat) dan lain-lain. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Dalam ajaran Islam. Mereka dapat melintasi alam semesta secepat kilat atau bahkan lebih cepat lagi. yaitu Jibril (QS 2 Al Baqarah: 97. ibadah manusia dan jin lebih disukai oleh Allah dibandingkan ibadah para malaikat. [sunting] Sifat Malaikat Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut: .[26] Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Ruh al-Amin/ ArRuh Al-Amin dan lainnya. keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Sedangkan Israfil. Israfil memiliki 1200 sayap. [sunting] Wujud Malaikat Wujud para malaikat telah dijabarkan didalam Al Qur'an ada yang memiliki sayap sebanyak 2. Dalam Al Qur'an dia hanya disebut Malak al-Maut atau Malaikat Maut. Kemungkinan nama malaikat Izrail didapat dari sumber Israiliyat. (Faathir 35:1) ” Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. 3 dan 4. Mereka tidak berjenis lelaki atau perempuan dan tidak berkeluarga. walau namanya hanya disebut dua kali dalam Al Qur'an. Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang. bahkan Muhammad sendiri pun disebutkan secara jelas hanya mampu melihat wujud asli dari malaikat Jibril sebanyak dua kali. masing-masing (ada yang) dua. karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk[25] tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. surah Faathir 35:1 yang berbunyi: “ Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. tidak ditemukan sumbernya baik dalam Al Quran maupun Hadits. Dari nama-nama malaikat di atas ada beberapa yang disebut namanya secara spesifik didalam Al Qur'an. Malaikat Jibril. karena manusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain.Nama Malaikat Maut dikatakan Izrail.

[40] 4. Jin adalah makhluk yang dicipta oleh Allah dari 'api yang tidak berasap'. Islam tidak mengenal istilah "Malaikat Yang Terjatuh" (Fallen Angel). makan. pertanian dan berburu). [sunting] Tempat yang tidak disukai Malaikat Menurut syariat Islam ada beberapa tempat dimana para malaikat tidak akan mendatangi tempat (rumah) tersebut dan ada pendapat lain yang mengatakan adanya pengecualian terhadap malaikat-malaikat tertentu yang tetap akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu. Hambali. Tempat yang didalamnya terdapat anjing. Beberapa nabi dan rasul telah di tampakkan wujud malaikat yang berubah menjadi manusia.[41] Kesemuanya itu berdasarkan dalil dari hadits shahih yang dicatatat oleh para Imam. dicium dan dirasakan oleh manusia. Tidak sedikit nash hadits yang menyatakan bahwa malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan pahala pemilik anjing akan susut atau berkurang. 3. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap.[33] 8. seperti dalam kisah Ibrahim. lapar.[28][29] 4. seperti hawa nafsu. Selalu takut dan taat kepada Allah. Berbeda dengan ajaran Kristen dan Yahudi.[39] 3. dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Imam Al-Khaththabi. Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti. dan yang lainnya. penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini sebanyak 2 kali.[27] 2. Maryam. sakit.[38] 2. Sebagai makhluk ghaib. dan lainnya. Tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu diantara lain adalah: 1. diantaranya adalah Ahmad. . Tidak makan dan minum. Luth.[34] 9.[32] 7. tidur. Bukhari. (kecuali anjing untuk kepentingan penjagaan keamanan. Memiliki kekuatan[35][36] dan kecepatan[37] luar biasa Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. berdebat. bercanda. Tempat yang didalamnya ada seseorang muslim yang mengancungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkanNya. sedang malaikat dicipta dari cahaya. seperti rupa manusia. Mempunyai sifat malu. Tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Tirmidzy. wujud Malaikat tidak dapat dilihat. Muhammad dan lainnya. adalah nenek moyang Jin.1. anjing dan patung. Mampu merubah wujudnya. didengar. Muslim dan lainnya. seperti Adam nenek moyang Manusia. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Ada pengecualian terhadap kisah Muhammad yang pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya. Pendapat ini telah disampaikan oleh Ibnu Wadhdhah. diraba. Tempat yang terdapat patung (gambar).[31] 6. Azazil yang kemudian mendapatkan julukan Iblis.[30] 5. yaitu pada saat menerima wahyu dan Isra dan Mi'raj.

[43] Penjelasan Rukun Iman (2): Iman kepada Malaikat Allah Posted on April 25. ْ ‫خل ِقت ال ْمل َئ ِك َةِ من ن ُوْرٍِوَخل ِقَ الجا َن من ما َرِج من نا َرٍِوَخل ِقَ اد َم مماوُصف ل َك ُم‬ ُ ُ َ ِ ِ َ ُ ْ ّ ِ ُ ٓ َ ْ ِ ٍِ ْ ِ ّ ْ ِ ”Malaikat diciptakan dari cahaya. jumlah mereka tidak kurang dari 70. Seperti dalam kisah mi’raj-nya Nabi Muhammad Shallahu’alaihi wa sallam. misalnya Jibril. Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam pernah bersabda.”ii Beriman kepada malaikat mengandung empat unsur: 1. atau dongeng belaka. bahwa mereka benar-benar ada bukan hanya khayalan. tempat para malaikat shalat setiap hari. dan adam ’Alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Mautiv. dikarenakan ada seekor anak anjing di bawah tempat tidur. 2008 by maramis setiawan Malaikat adalah makhluk yang hidup di alam ghaib dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. tokoh fiksi. halusinasi.”i Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman. Setiap selesai shalat mereka keluar dan tidak kembali lagi.[42] Malaikat Rahmat pun tidak akan mendampingi suatu kaum yang terdiri atas orang-orang yang berteman dengan (memelihara) anjing. dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. kita mengimani keberadaan mereka secara global. Mengimani nama-nama malaikat yang kita kenali. Mikail.Malaikat Jibril pun enggan untuk masuk ke rumah Muhammad sewaktu ia berjanji ingin datang ke rumahnya. ”Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Adapun yang tidak diketahui namanya.000 malaikat. dan malaikatmalaikat yang di sisi-Nya. Mengimani wujud mereka. Dan mereka jumlahnya sangat banyak. Dan penamaan ini harus . Israfil.iii 2. imajinasi. Diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. bahwa ketika itu Nabi Shallahu’alaihi wa sallam diangkat ke Baitul Ma’mur di langit. jin diciptakan dari api yang menyala-nyala.

”vi • Malaikat bisa menjelma menjadi seorang laki-laki. seperti membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam tanpa merasa lelah. misalnya: • Memiliki sayap. Mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada Sebagian mereka ada yang memiliki tugas khusus. yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap. seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam: ”Jika Allah mencintai seorang hamba-Nya. ada yang dua. sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi Shallahu’alaihi wa sallam yang mempunyai 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk semesta alam. Nabi Luth. kemudian Jibril menyeru penghuni langit. Dan ini bukanlah satu-satunya tugas Malaikat Jibril. Juga saat diutusnya Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallahu’alaihi wa sallam ketika beliau berkumpul dengan para sahabat dalam satu mejelis untuk mengajarkan agama kepada para sahabat Nabi Shallahu’alaihi wa sallam. Nabi Ibrahim.vii mereka yang sudah kita ketahui. kemudian djadikan dirinya dapat di terima di muka bumi. ’sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia!’ Lalu seluruh penghuni langit mencintainya. Dan juga khususnya Malaikat Jibril. • Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para Nabi dan Rasul. Padahal selain tugas utama tersebut Malaikat Jibril juga mempunyai tugas lain. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. viii 1. ’Sesungguhnya Aku telah mencintai fulan. 3. Mengimani sifat-sifat malaikat yang kita kenali.sesuai dengan dalil dari al-Quran dan Hadist Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam yang shahih. masing-masing (ada yang) dua. maka cintailah dia!’ Lalu Jibril mencintainya. tiga dan empat. tiga atau empat. sehingga ada anggapan bahwa telah selesai tugas Malaikat Jibril dan nganggur setelah selesainya wahyu yang disampaikan kepada rasul terakhir Nabi Muhammad Shallahu’alaihi wa sallam. Sebagai contoh. ”Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi.”ix .v Allah berfirman. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. maka dipanggillah Jibril. seperti saat diutus oleh Allah kepada Maryam.

lalu yang datang kemudian. kebesaran. Setiap orang yang dijaga oleh dua malaikat.xi Para malaikat (Rokib dan ’Atid) yang diserahi menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Bersyukur kepada Allah atas perhatianNya yang diberikan kepada anak Adam dengan menugaskan beberapa malaikat yang menjaga. Malaikat yang ditugaskan meniupkan ruh pada janin dalam rahim. lalu meniupkan ruh padanya.• • • • • • Malaikat Mikail yang diserahi tugas menurunkan hujan dan meunmbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka masuk mendengarkan nasihar (dzikir).”xii • • Para Malaikat Mungkar dan Nakir yang diserahi tugas menanyai mayit.”xiii Buah Iman Kepada Malaikat Allah Beriman kepada Malaikat membuahkan pengaruh yang mulia diantaranya: 1. Malaikat Isrofil yang diserahi tugas meniup sangkakala tatkala terjadi peristiwa hari kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. Allah Azza wa Jalla berfirman: ”(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. celaka. malaikat berada di setiap pintu masjid mencatat amal orang yang hadir paling awal. Malaikat yang mencatat amal orang yang hadir paling awal saat shalat Jum’at. . Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat Pengawas yang selalu hadir. dan kebesaran makhluk menjadi bukti atas kebesaran Penciptanya. Malaikat Maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa seseorang.x Malaikat Ridwan dan Malik yang diserahi tugas menjaga Surga dan Neraka. Mengetahui dengan benar keagungan. 2. Rasulullah Shallahu’alaihi wa sallam bersabda: ‫إذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملئكة يكتبون الول فالول،فإذاجلس المام‬ ُ َ ِ ْ َ ََ َ ِ َ َ ّ َ ْ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ ُ ََ َ َ ِ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ٍ َ ْ ّ َ ْ ُ ِ َْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ّ ‫طوواالصحف وجاءوا يستمعون الذكر‬ ُّ ”Tatkala hari jum’at tiba. agamanya dan Nabinya. maka Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat untuk menuliskan rizki. yaitu apabila mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya. jika imam naik ke mimbar di tutuplah buku catatan tersebut. yaitu ketika janin telah mencapai usia 4 bulan di dalam rahim. ajal. amal. seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. kekuasaan malaikat. maka akan datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang Rabb-nya. dan bahagianya. yang satu pada sisi kanan dan yang satunya lagi pada sisi kiri.

3. .mencatat amal mereka dan tugas-tugas lainnya dalam kemaslahatan hidup manusia. Kecintaan kita kepada para malaikat atas tugas-tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful