Faedah Melancong

Dewasa ini, terdapat banyak destinasi yang menarik untuk dilawati di negara kita. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang kurang arif mengenai kebaikan yang akan mereka perolehi sekiranya mereka pergi melancong. Antara faedah melancong ialah kita boleh merapatkan hubungan sesama ahli keluarga.Tamsilnya, kita boleh mengadakan percutian keluarga di kawasan peranginan seperti di Cameron Highland, Genting Highland dan sebagainya. Impaknya, institusi kekeluargaan akan bertambah kukuh. Selain itu, melalui aktiviti ini juga, kita dapat meningkatkan ilmu Geografi khususnya kepada para pelajar.Impaknya, kita akan lebih mengetahui kedudukan dan latar masyarakat sesuatu tempat pelancongan. Bukan itu sahaja, aktiviti melancong juga berupaya merehatkan minda kita dari memikirkan soal pekerjaan semata-mata. Sebagai contoh, kita dapat menenangkan fikiran dengan bersantai di tepi pantai sambil menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Konklusinya, masyarakat perlulah diberitahu akan kebaikan melancong. Hal ini kerana aktiviti ini ternyata mendatangkan impak yang positif kepada kehidupan mereka.