PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4

TEMA 5 MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
‡ Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. ‡ Satu himpunan peraturan dan dasar negara kita. ‡ Digunakan sebagai alat atau sumber perundangan dan pemerintahan negara. ‡ Terkandung hal-hal tentang status, hak dan tanggungjawab individu hingga kepada institusi. ‡ Persetujuan dicapai melalui rundingan dan tolak ansur. ‡ Keutamaan diberi kepada perpaduan kaum untuk keamanan, kestabilan dan kemakmuran.

KRONOLOGI PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
TARIKH 1 APRIL 1946 11 MEI 1946 PERISTIWA Mengisytiharkan pentadbiran Malayan Union di Malaya Parti Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan CATATAN -Malayan Union telah ditentang oleh orang Melayu manakala orang Bukan Melayu pula ada yang menyokongnya -Penentangan orang Melayu telah melahirkan Parti UMNO yang dikertuai oleh Dato Onn Jaafar -Pentadbiran pelbagai kaum diperkenalkan untuk menyatupadukan rakyat dan menentang ancaman pengganas komunis. -Parti-parti politik berasaskan kaum muncul untuk menuntut kemerdekaan. -Parti-parti politik berasaskan kaum membentuk Parti Perikatan atas dasar tolak ansur dan rundingan.

1 FEBRUARI Kerajaan British 1948 menubuhkan Persekutuan Persekutuan Tanah Melayu

TARIKH 27 JULAI 1955

PERISTIWA Pilihanraya Majlis Perundangan Persekutuan yang pertama diadakan

CATATAN -Parti Perikatan menang 51 kerusi dan Parti Islam Semalaya (PAS) menang 1 kerusi -Parti Perikatan diberi mandat untuk merundingkan kemerdekaan daripada British. -Kerajaan British berjanji untuk memberi kemerdekaan dengan syarat satu perlembagaan mesti digubal. -Suruhanjaya Reid bermesyuarat beberapa kali dan menerima cadangan daripada pertubuhan dan orang perseorangan sebanyak 131 memorandum bertulis telah diterima. -Beberapa draf telah dikaji dan dipertimbangkan dengan asas tolak ansur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kaum. -Perlembagaan Persekutuan menetapkan pemerintahan yang berasaskan demokrasi berparlimen dan konsep raja berperlembagaan.

1956

Suruhanjaya Reid ditubuhkan

15 OGOS 1957

Perlembagaan Persekutuan diterima oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan

TARIKH 31 OGOS 1957

PERISTIWA Persekutuan Tanah Melayu mencapai Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Pertama, mengumumkan gagasan untuk menubuhkan Malaysia

CATATAN -Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada negeri-negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang dan Melaka -persekutuan Tanah Melayu yang sudah merdeka akan bergabung dengan Tanah Jajahan British, iaitu Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. -Gagasan ini diterima dengan pelbagai reaksi dari Dalam negara dan antarabangsa. -Suruhanjaya Cobbold meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak serta merangka perlembagaan yang sesuai. -Parlimen Persekutuan Tanah Melayu telah meluluskan Akta Malaysia untuk meminda Perkara 1 (1) dan (2) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

27 MEI 1961

APRIL 1962 Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan

TARIKH 16 SEPT 1963

PERISTIWA Negara Malaysia terbentuk (Pertsekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak)

CATATAN -Brunei tidak menyertai Malaysia. -Singapura keluar daripada Malaysia pada 9 OGOS 1965 dan sejak itu Malaysia terdiri daripada negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak -Sejak 16 SEPTEMBER 1963, Malaysia menggunakan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

PERUNTUKAN UTAMA PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Perlembagaan Persekutuan Malaysia terbahagi kepada 15 Bahagian dengan 183 Perkara. Peruntukan utama dan mesti difahami oleh setiap rakyat ialah: 1. 2. 3. 4. 5. Bahasa Agama Kewarganegaraan Kebebasan Asasi Kedududukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.

PERKARA Bahasa

PENERANGAN -penting menentukan identiti sesuatu bangsa . -Bahasa kebangsaan telah dipilih sebagai bahasa perhubungan umum, bahasa rasmi dan alat untuk menyatukan rakyat berbilang kumpulan etnik. -agama sebagai tunjang kehidupan dan memungkinkan pembentukan warganegara yang bertanggungjawab serta bermoral tinggi. -agama Islam diperuntukan sebagai sebagai agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. - tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan mengembangkan agamanya dengan syarat pengembangan agama selain Islam tidak dilakukan terhadap orang yang menganuti agama lain. -isu agama adalah perkara yang amat sensitif.

Agama