Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Γήϛ΍άϣ ϦγϮΗϮϔϛ
prelim.indd 1 10/11/2009 5:13:26 PM
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Γήϛ΍άϣ ϦγϮΗϮϔϛ
prelim.indd 3 10/11/2009 5:13:26 PM
BAHAGIAN PENGURUSAN FATWA
© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
www.islam.gov.my
Cetakan Pertama 2009
ISBN: 978-983-042-427-9
Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana
bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,
Pusat Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.
Aturhuruf:
Visual Print Sdn. Bhd.
A-1-7A, Jalan 12/144A,
Taman Bukit Cheras,
Cheras, 56000 Kuala Lumpur
prelim.indd 4 10/11/2009 5:13:27 PM
Mukasurat
Kata Alu-aluan Ketua Pengarah JAKIM xix
Bab 1
AqidAh 1
1. Tarekat Mufarridiah 1
2. Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Kadirun Yahya 1
3. Ajaran Hassan Anak Rimau 1
4. Penyelewengan Qadiani / Ahmadiah 2
5. Buku Karangan Dr. Rashad Khalifah 2
6. Ajaran Bahai 2
7. Buku Aurad Muhammadiah 3
8. Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan
Wajah Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah
Pimpinan Tuan Haji Ishak Bin Mohd ‘Arif, Kampung
Bengkeng, Dong, Raub, Pahang 3
9. Amalan Ilmu Hitam / Sihir 3
10. Fatwa Terhadap Kumpulan Al-Arqam Pimpinan
Haji Ashaari Muhammad 4
11. Mimpi Dari Perspektif Islam 6
12. Penggunaan Jin Menurut Islam 6
13. Khurafat Dan Azimat Menurut Perspektif Islam 7
ISI KANDUNGAN
prelim.indd 5 10/11/2009 5:13:27 PM
14. Syiah Di Malaysia 8
15. Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani 9
16. Wahdatul Wujud 9
17. Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan
Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam 10
18. Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang
Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Beserta
Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha,
Hindu, Sikh Dan Kristian) 12
19. Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day 13
20. Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah
Menanganinya 13
21. Kedudukan Air Musoffa 13
22. Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama
Berdoa Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis
Yang Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama 14
23. Kumpulan Tal Tujuh 14
24. Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada
Islam Di Malaysia 15
25. Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam
Misteri Serta Yang Berkaitan Dengannya 17
26. Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan
Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam 18
27. Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian
Tradisional Masyarakat Melayu 18
vi
prelim.indd 6 10/11/2009 5:13:27 PM
28. Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai Lambang
Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya 19
29. Ajaran Azhar bin Wahab
(Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn. Bhd) 19
30. Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui
Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat 19
31. Pergantungan Kaligraf Islam Di Premis Bukan Islam 25
32. Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap
Penggunaan Kalimah Allah 26
33. Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam 26
vii
prelim.indd 7 10/11/2009 5:13:27 PM
viii
Bab 2
ibAdAh 27
1. Azan Menggunakan Pembesar Suara 27
2. Sembahyang Jumaat Pelajar Malaysia Di Luar Negara 27 27
3. Sembahyang Jumaat Polis Dan Tentera Yang
Sedang Bertugas 27 27
4. Al-Fatihah Dan Bentuk-Bentuk Qiraat Yang Dibolehkan
Dalam Sembahyang 28
5. Sembahyang Jumaat Kakitangan Jabatan
Perkhidmatan Pos 28
6. Haji Lebih Daripada Sekali 28
7. Tragedi Terowong Al-Mu’aissim, Arab Saudi 29
8. Sembahyang Jamak Kerana Menjalani Rawatan
Penyakit-Penyakit Kronik Di Hospital-Hospital
Kerajaan / Swasta 29
9. Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan
Pembelajaran Semata-Mata 30
10. Pekerja-Pekerja Islam Di Kilang-Kilang Yang Tidak
Dapat Menunaikan Sembahyang Fardhu 30
11. Sembahyang Jumaat Banduan Di Dalam Penjara Dan
Seumpamanya 30
12. Hukum Kebenaran Mendirikan Solat Jumaat Di Kem
Bagi Peserta Latihan Khidmat Negara 31
13. Hukum Bermabit Di Mina Bagi Jemaah Haji Yang Tidak
Diperuntukkan Tempat Di Mina 31
prelim.indd 8 10/11/2009 5:13:28 PM
ix
14. Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit
Dalam Ibadat Korban 31
15. Pelaksanaan Ibadat Di International Space Station (ISS) 32
16. Hukum Bersuci Bagi Pekerja Di Loji Kumbahan 33
17. Hukum Menunaikan Haji Bagi Pesakit Yang Menjalani
Rawatan Hemodialisis 33
prelim.indd 9 10/11/2009 5:13:28 PM
x
Bab 3
SoSiAl/SyAriAh 35
1. Penamaan Saudara Baru 35
2. Bank Air Mani 35
3. Masalah Dadah Dan Penyelesaiannya 35
4. Pertukaran Jantina Daripada Lelaki Kepada Perempuan 36
5. Bayi Tabung Uji 36
6. Pengiriman Al-Quran Melalui Pos 37
7. Hukum Bunuh Ke Atas Pelaku Kesalahan Berkaitan
Dengan Senjata Api 37
8. Pemindahan Mayat 37
9. Kesabitan Anak Bulan Ramadhan Dan Syawal 38
10. Kedudukan Mak Nyah Dalam Islam 38
11. Penanaman Pokok Buah-Buahan Di Tanah Perkuburan 39
12. Pengebumian Mayat Dalam Peti Yang Tertutup 39
13. Lilitan Hitam Di Lengan Bagi Umat Islam 39
14. Pameran Khazanah Dari Kubur 40
15. Penulisan Ayat-Ayat Al-Quran Dengan Huruf Roman 40
16. Pengguguran Kandungan Kerana Kecacatan 40
17. Pindaan Kaedah Penetapan Hari Raya Aidil Adha
Di Malaysia 41
18. Tanah Perkuburan Dan Krematoria 41
19. Pelupusan Al-Quran 42
prelim.indd 10 10/11/2009 5:13:28 PM
xi
20. Menerima Dan Memakai Anugerah Yang Dipanggil
Grand Cross 42
21. Maksiat Dari Perspektif Islam 42
22. Al-Quran Diletakkan Di Hotel-Hotel Malaysia 43
23. Mayat Terdampar Menurut Perspektif Islam 44
24. Mayat Disimpan Lama Atau Dikorek Semula Untuk
Dijadikan Sebagai Bahan Kes Dalam Mahkamah 44
25. Lelaki Memakai Emas Putih 45
26. Hukum Mengguna Semula Tanah Perkuburan Islam 45
27. Hukum Peraduan SMS Dan Menyertainya Menurut
Pandangan Islam 45
28. Hukum Amalan Membawa Bunga Ketika Menziarahi Kubur 46
29. Hukum Menukar Status Jantina Di Mykad 46
30. Hukum Rakaman Lagu-Lagu Nasyid Berbentuk Doa 46
31. Hukum Menulis Ayat-Ayat Al-Quran Mengikut
Reka Bentuk Alat Permainan Seperti Wau, Tumbuhan,
Bunga-Bungaan Dan Seumpamanya 47
32. Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara
Kitar Semula (Recycle) 47
33. Hukum Orang Islam Bekerja Di Rumah Orang Bukan Islam 48
34. Had Tempoh Panggilan Muallaf 48
35. Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syari’e 49
36. Hukum Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan
Jenis-Jenis Dadah Baru Yang Lain 49
prelim.indd 11 10/11/2009 5:13:28 PM
xii
37. Hukum Melakukan Samak Najis Mughallazah
Menggunakan Sabun Tanah Liat 49
38. Hukum Penggunaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Dan
Laungan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin
Di Dalam Telefon Bimbit 50
39. Kajian Semula Hukum Penjualan Air Zam-Zam 50
40. Hukum Penggunaan Indelible Ink Dalam Pilihanraya Malaysia 50
41. Hukum Berjabat Tangan Dengan Wanita Ajnabi 51
42. Hukum Wanita Membotakkan Kepala Dan Berhias Secara Aneh 51
43. Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan
Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf 52
44. Cadangan Melaksanakan Pembangunan
Di Atas Tanah Kubur Islam 52
45. Hukum Wanita Menyerupai Lelaki (Pengkid) 52
46. Cadangan Mengenakan Kompaun Terhadap Kesalahan
Undang-Undang Syariah 53
47. Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah 53
48. Kajian Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Perbadanan
Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Berasaskan
Kontrak Ju’alah 55
49. Hukum Peraduan Celcom 100 Hari 100 Kereta 56
prelim.indd 12 10/11/2009 5:13:28 PM
xiii
Bab 4
muAmAlAt/Ekonomi 57
1. Wang Faedah 57
2. Insurans 57
3. Pembayaran Zakat Oleh Tabung Haji 58
4. Sistem Metrik Dalam Urusan Zakat 58
5. Hukuman Takzir Diganti Dengan Wang 58
6. Zakat Wang KWSP 59
7. Saham Wakaf Dan Wakaf Ganti (Wakaf Ibdal) 59
8. Harta Sepencarian 59
9. Zakat Koperasi Shamelin Dan Seumpamanya 60
10. Zakat Ke Atas MARA 60
11. Ganjaran Terbitan Dan Pencen Terbitan 60
12. Khairat Kematian 60
13. Skim Haji Perkhidmatan Tentera 61
14. Akaun Simpanan Yang Tidak Aktif Dalam Lembaga
Urusan Dan Tabung Haji 61
15. Skim Sijil Premium Menurut Syariat Islam 62
16. Zakat Ke Atas Syarikat 62
17. Zakat Gaji Dan Pendapatan Professional 62
18. Hukum Zakat Korban Dan Akikah Ke Atas Ternakan Rusa 63
19. Hukum Bermuamalat Dengan Bank-Bank Perdagangan 63
prelim.indd 13 10/11/2009 5:13:29 PM
xiv
20. Pewarisan Harta Dan Harta Sepencarian Yang Dilaksanakan
Di Rancangan Felda 64
21. Langkah-Langkah Membangunkan Hartanah Wakaf
MAIN Dari Perspektif Hukum 64
22. Hukum Menyerahkan Sebahagian Tanah Wakaf
Kepada Pihak Berkuasa 65
23. Wang Simpanan KWSP, SOCSO Dan Seumpamanya
Bagi Ahli Beragama Islam Yang Meninggal Dunia 66
24. Wang Pampasan Kematian Pekerja Yang Dianugerahkan
Oleh Kerajaan Atau Syarikat Swasta 66 66
25. Wanita Dan Orang Bukan Islam Sebagai Amil Zakat Gaji
Dan Pendapatan Di Lembaga Hasil Dalam Negeri 67 67
26. Zakat Ke Atas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan 67 67
27. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Berbagai
Jenis Pemegang Saham Yang Bercampur Muslim
Dan Non Muslim 67
28. Operasi Ke Atas Bank-Bank Dan Syarikat-Syarikat Perniagaan
Yang Berlandaskan Syariah Yang Syarikat Di Miliki
Oleh Orang Bukan Islam 68
29. Zakat Syarikat / Anak Syarikat Yang Dimiliki Oleh
Permodalan Nasional Berhad (PNB) 68
30. Pinjaman Pendidikan Mengikut Prinsip Syariah 68
31. Zakat Gaji Beserta Kadarnya 69
32. Penentuan Harga Zakat Fitrah Seluruh Malaysia 69
33. Zakat Ke Atas Syarikat Yang Dimiliki Oleh Tabung Haji 69
prelim.indd 14 10/11/2009 5:13:29 PM
xv
34. Zakat Fitrah Ke Atas Orang Tahanan Dan Banduan Islam
Di Institusi Penjara 70
35. Zakat Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) 70
36. Hukum Pembayaran Simpanan Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja (KWSP) Bagi Ahli Yang Memeluk Islam 71
37. Hukum Wakaf Bagi Tanah Bertaraf ‘’Hak Milik Terhad‘’ 71
38. Hukum Menjadikan Caruman Kumpulan Wang Simpanan
Pekerja (KWSP) Sebagai Harta Sepencarian 72
39. Cadangan Supaya Bayaran Zakat Yang Disalurkan Oleh
Badan-Badan Korporat Diselaraskan Pembayarannya
Mengikut Kelayakan Negeri-Negeri Di Malaysia 72
40. Hukum Skim Pinjaman Wang Daripada Koperasi Dan
Seumpamanya Untuk Menunaikan Fardhu Haji Atau Umrah 72
41. Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya 73
42. Zakat Ke Atas Pendapatan FELDA Dan Syarikat-Syarikatnya 73
43. Hukum Sistem Jualan Langsung (MLM) Menurut Islam 74
44. Bayaran Zakat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Sejurus Pengeluaran – Satu Alternatif 74
45. Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan
Qada Zakat 75
46. Hukum Ke Atas Produk Investment Link Menurut Islam 75
47. Kertas Makluman Mengenai Produk Amanah Hibah
Amanah Raya Berhad (ARB) 76
48. Hukum Pelaburan Ke Atas Syarikat Swiss Cash Mutual Fund 76
49. Hukum Berkaitan Pembangunan Tanah Wakaf di Bawah
Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9) 76
prelim.indd 15 10/11/2009 5:13:29 PM
xvi
50. Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan
Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahn) Di Malaysia 78
51. Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan
Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia
(Cadangan Kadar Upah Simpanan Barang Gadaian) 79
52. Hukum Memberi Zakat Kepada Orang Bukan Islam
Bagi Tujuan Dakwah 80
53. Kajian Hukum Insurans Am 80
54. Hukum Pelaksanaan Takaful di Malaysia 80
prelim.indd 16 10/11/2009 5:13:29 PM
xvii
Bab 5
PErubAtAn 81
1. Pemindahan Jantung Dan Mata 81
2. Derma Darah Dan Penggunaan Darah Orang Islam
Kepada Orang Bukan Islam Dan Sebaliknya 81
3. Penggunaan Alat Direct Current Shock 82
4. Penyuntingan Highly Purifed Insulin Daripada Babi 82
5. Penggunaan Ubat Penyakit Jantung Bagi Pesakit-Pesakit
Yang Sedang Berpuasa 82
6. Post-Mortem Mayat 82
7. Pelalian Rubela (Imunisasi Rubela) 83
8. Imunisasi Hepatitis B 83
9. Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Anak 83
10. Pandangan Islam Terhadap Imunisasi Campak, Tibi,
Batuk Kokol, Dipteria, Tetanus Dan Polio 84
11. Rawatan “Brain Death” 84
12. Menggugurkan Kandungan Atas Nasihat Doktor
Disebabkan Kecacatan 84
13. Kaedah Pengendalian Mayat Pesakit AIDS Di Malaysia 85
14. Mengawet Mayat 85
15. Fatwa Ke Atas Penggunaan Graf Tisu Dalam Amalan Perubatan 85
16. Pembiakan Manusia Dan Pengklonan Bagi Tujuan Perubatan
Dari Sudut Syarak 86
17. Menggugurkan Kandungan Mangsa Yang Dirogol 86
prelim.indd 17 10/11/2009 5:13:29 PM
xviii
18. Menggugurkan Janin Pembawa Atau Pengidap Penyakit
Thalassemia 87
19. Suntikan Pelalian Vaksin Meningococcal Meningitis
Oleh Orang Islam 87
20. Pencantuman Benih Untuk Mendapatkan Zuriat 88
21. Hukum Bedah Siasat Ke Atas Mayat Yang Bukan
Dikategorikan Kematian Kerana Kes Jenayah 88
22. Hukum Pengklonan Teraputik Dan Penyelidikan Sel Stem
(Stem Cell) 88
23. Hukum Menggunakan Kaedah Autopsi Maya Sebagai
Alternatif Kepada Bedah Siasat Mayat 90
24. Hukum Suntikan Botulinum Toxin Type A (BTA) 90
25. Hukum Penggunaan Anggota Atau Unsur Haiwan Yang
Haram Dimakan Selain Daripada Anjing Dan Babi Untuk
Tujuan Kosmetik 91
26. Isu Kekeliruan Jantina Congenital Adrenal Hyperplasia Dan
Testicular Feminization Syndrome 91
27. Hukum Khatan Bagi Pesakit Heamophilia Dan
Kanak-Kanak Cacat Akal 92
28. Hukum Pelaksanaan Ibadah Bagi Pesakit Yang
Menggunakan Beg Kolostomi 93
29. Hukum Penggunaan Vaksin Biothrax Dan Vaksin Rotateq Yang
Menggunakan Unsur Babi Dalam Proses Penghasilannya 93
30. Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk
Tujuan Perubatan Dan Kosmetik 94

prelim.indd 18 10/11/2009 5:13:29 PM
xix
Bab 6
mAkAnAndAnminumAn 95
1. Alkohol Sebagai Penstabilan Minuman Ringan 95
2. Penggunaan Agen Aktif Dalam Makanan 95
3. Keju Sebagai Bahan Makanan 95
4. Hukum Bahan Pewarna (Cochineal) Dalam Islam 96
5. Bioteknologi Dalam Makanan Dan Minuman 96
6. Penggunaan Air Baru (Newater) 96
7. Status Kesucian Ikan Yang Di Beri Makanan Tidak Halal 97
8. Hukum Memakan Sarang Burung Layang-Layang 97
prelim.indd 19 10/11/2009 5:13:30 PM
xx
Bab 7
hAiwAn/PEnyEmbElihAn 98
1. Gas Daripada Tahi Babi 98
2. Baja Daripada Tahi Babi 98 98
3. Penggunaan Bulu Babi 98 98
4. Pembiakan Siput Babi (Achatina Fulica) 99
5. Penggunaan Anjing Untuk Mengesan Kiriman
Dadah Melaui Pos 99
6. Penggunaan Electrical Stunning Dalam Penyembelihan Lembu 99
7. Penyembelihan Ayam Dengan Pelalian Water Stunner 99
8. Menternak Binatang Dualam 100
9. Penggunaan Hormon PSH-P (Otak Babi) Sebagai Bahan
Peningkatan Ternakan 100
10. Garis Panduan Mengenai Pengeluaran, Penyediaan,
Pengendalian Dan Penyimpanan Makanan Halal 101
11. Teknik Thoracic Sticking Dalam Penyembelihan Haiwan
Di Luar Negara 101
12. Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning Menurut
Pandangan Islam 102

prelim.indd 20 10/11/2009 5:13:30 PM
xxi
Bab 8
kEkEluArgAAn 103
1. Mengahwini Perempuan Yang Sedang Mengandung
Anak Luar Nikah 103
2. Rancangan Keluarga 103
3. Pernikahan Dengan Perempuan Kitabiah 104
4. Suami Isteri Bukan Beragama Islam Kemudian
Salah Seorang Daripadanya Memeluk Agama Islam 105
5. Penamaan Anak Tak Sah Taraf (Anak Luar Nikah) 105
6. Pernikahan Melalui Persetujuan (Lelaki Dan Perempuan) 106
7. Mengahwinkan Diri Sendiri 106
8. Pernikahan Menggunakan Wali Hakim (Wali Raja)
Dan Wali Tahkim 106
9. Sistem Susuk Norplant Dalam Perancangan
Keluarga Kebangsaan 107
10. Tuntutan Fasakh Nikah Isteri Kerana Suami Mengidap
Penyakit Aids Atau Penagih Dadah 107
11. Status (Identiti) Bayi (Kanak-kanak) Terdampar (Pungut)
Dan Penjagaannya Menurut Pandangan Islam 108
12. Kahwin Lari Di Selatan Thailand 108
13. Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Lebih Dua Marhalah
Mengikut Mazhab Al-Syafe 108
14. Menggabungkan Nama Angkat Dengan Bapa Angkat Dalam
Sijil Pengangkatan Dan Kad Pengenalan 109
15. Perceraian Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) 109
prelim.indd 21 10/11/2009 5:13:30 PM
xxii
16. Hukum Menggunakan Alat-Alat Bantuan Untuk Tujuan
Hubungan Kelamin 109
17. Hukum Suami yang Melakukan Hubungan Seksual
Secara Paksaan 110
18. Hukum Cerai Taklik Pilihan Kepada Isteri Sekiranya Suami
Berpoligami 110
19. Perlantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara Atas
Nama Jawatan 111
20. Hukum Menggunakan Kaedah Khidmat Ibu Tumpang
(Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat 111
prelim.indd 22 10/11/2009 5:13:30 PM
xxiii
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinanNya,
hasrat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk menerbitkan semula
buku Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berjaya
direalisasikan.
Buku ini merupakan ulang cetak buku-buku Keputusan Muzakarah
Jawatankuasa Fatwa (MKI) Siri 1, 2 dan 3 yang telah diterbitkan sebelum
ini dengan digabungkan ketiga-tiga siri tersebut serta ditambah dengan
beberapa lagi Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang baru.
Buku ini menghimpunkan keputusan-keputusan Muzakarah Jawatankuasa
Fatwa Kebangsaan yang terpilih bermula dari tahun 1980 sehingga 2008
yang merangkumi pelbagai bidang seperti aqidah, ibadah, sosial / syariah,
muamalat / ekonomi, perubatan, makanan / minuman, haiwan / penyembelihan
dan kekeluargaan.
Keputusan-Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa (MKI) yang diterbitkan
ini telah diputuskan berdasarkan kajian dan penyelidikan yang mendalam.
Hasil kajian tersebut terlebih dahulu diteliti dan dibincang oleh Panel Kajian
Akidah (PKA) atau Panel Kajian Syariah (PKS) JAKIM sebelum dikemukakan
kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk diputuskan.
Sesuatu keputusan / fatwa itu hanya akan diputuskan setelah Jawatankuasa
Fatwa berpuashati mengenainya. Keputusan Muzakarah Jawantankuasa
Fatwa Kebangsaan adalah keputusan yang dicapai secara bersama oleh Mufti-
Mufti Seluruh Malaysia yang menganggotai Jawatankuasa berkenaan.
Kata Alu-Aluan
kEtuAPEngArAh
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
prelim.indd 23 10/11/2009 5:13:31 PM
xxiv
Sehubungan itu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada
Pengerusi Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Ashabas Samahah
Mufti-Mufti, Ahli-Ahli Muzakarah, PKA dan PKS di atas sumbangan
keilmuan dan kepakaran mereka dalam permasalahan dan isu-isu agama
yang memerlukan fatwa. Sesungguhnya sumbangan yang dicurahkan itu
merupakan khazanah ilmu yang tinggi nilainya khususnya buat masyarakat
yang sangat memerlukan panduan hukum yang berkaitan dengan hukum
syarak.
Akhirnya, saya berdoa dan berharap segala usaha yang dicurahkan oleh semua
pihak dalam menjayakan penerbitan buku ini akan mendapat ganjaran dan
keredhaan daripada Allah SWT.
Sekian, terima kasih. Wassalam

dAto’hAJiwAnmohAmAdbindAto’ShEikhAbdulAZiZ
prelim.indd 24 10/11/2009 5:13:31 PM
1
2
1
AqidAh
bAb 1
G Tarekat Mufarridiah
14Mei1980•PersidanganJKFKaliKe-18
Keputusan :
Ajaran ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam dan orang-orang
yangterlibatdenganajaraninihendaklahbertaubat.
Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Kadirun Yahya
15-16November1981•MuzakarahKaliKe-3
Keputusan :
TarekatNaqsyabandiahKhalidiahyangdibawaolehKadirunYahyaadalah
menyelewengdaripadaajaranIslamdanmengamalkantarekatiniadalah
sesat.
Ajaran Hassan Anak Rimau
10Oktober1983•MuzakarahKaliKe-6
Keputusan :
JawatankuasamemutuskanbahawaolehkeranaajaranTokAyahHassan
ini hanya berlaku di negeri Kelantan dan Terengganu sahaja maka
terserahlahkepadakedua-duanegeriituuntukmengambiltindakanyang
sewajarnya bagi membendung ajaran Tok Ayah Hassan. Sementara itu
ianyahendaklahdiawasisupayatidakmerebakkenegeri-negerilain.

3
1 aqidah.indd 1 10/11/2009 5:14:04 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
2
Penyelewengan Qadiani/Ahmadiah
24-25September1984•MuzakarahKaliKe-8
Keputusan :
Puak Qadiani/Ahmadiah adalah puak yang terkeluar daripada Islam
dan tidak boleh menerima hak-hak sebagai seorang Islam termasuk
pengebumiandalamtanahperkuburanIslam.
Buku Karangan Dr. Rashad Khalifah
22-23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan :
Buku-bukukaranganDr.RashadKhalifahyangberjudulsepertidibawah
mestilah diharamkan pemilikan dan pengedarannya dalam negara ini
iaitu:
• Al-QuranTheUltimateMiracle
• Quran,HadithAndIslam
• QuranVersualPresentationOfTheMiracle
• QuranTheFinalScripture

Ajaran Bahai
22-23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan :
Ajaran Bahai adalah bukan ajaran Islam. Umat Islam yang terlibat
dengannya adalah murtad. Oleh itu, umat Islam adalah dilarang dan
harammelibatkandiridengannyadansiapayangtelahterlibathendaklah
segerakeluardanbertaubat.

5
6
4
1 aqidah.indd 2 10/11/2009 5:14:04 PM
BAB 1
Aqidah
3
Buku Aurad Muhammadiah
6Oktober1986•MuzakarahKaliKe-17
Keputusan :
BukuAuradMuhammadiahPeganganDarulArqam.SekaligusMenjawab
TuduhanTulisanAshaariMuhammadhendaklahditahanpenyebarannya
keranaiamengandungiajarandanfahamanyangbertentangandengan
syariatIslamdanmengelirukanmasyarakatIslam.

Amalan Suluk (Bertapa) Dan Rabitah (Menghadirkan Wajah
Guru) Dalam Tarekat Naqsyabandiah Khalidiah Pimpinan
Tuan Haji Ishak bin Mohd ‘Arif, Kampung Bengkeng, Dong,
Raub, Pahang
19Februari1992•MuzakarahKaliKe-29
Keputusan :
Amalan suluk dan rabitah dalam tarekat Naqsyabandiah Khalidiah
pimpinanTuanHajiIshakbinMohd‘Arifadalahterkeluardaripadasyariat
Islam.

Amalan Ilmu Hitam/Sihir
11Oktober1993•MuzakarahKaliKe-33
Keputusan :
a. Perbuatansihiradalahdosabesardanbolehmembawakepadasyirik
danhukummempelajarinyaadalahharam.
b. Pengamalsihiryangmendatangkanmudharatkepadamanusiaadalah
berdosabesardanpelakujenayah,makawajibdihukumqisas/hudud.
c. Pihakberkaitanhendaklahmenyediakanperuntukanundang-undang
bagimenghukumpengamal-pengamalyangsabitmelakukansihir.
8
9
7
1 aqidah.indd 3 10/11/2009 5:14:05 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
4
Fatwa Terhadap Kumpulan Al-Arqam
Pimpinan Haji Ashaari Muhammad
5Ogos1994•MuzakarahKhas
Keputusan :
a. Bahawa:
i) Bukuyangbertajuk“AuradMuhammadiahPeganganDarulArqam
SekaligusMenjawabTuduhan”yangditulisolehUstazHJ.ASHAARI
MUHAMMADdanisikandungannya;dan
ii) “Manaqib (riwayat hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah As
Suhaimi” yang ditulis oleh Muhamad Taha As Suhaimi dan juga
yang ditulis oleh pihak-pihak lain dalam semua bahasa dan isi
kandungannya,adalahmengandungiajaran-ajarandanfahaman-
fahamanyangbertentangandenganAqidahdanSyariahIslamiah
sertamengelirukandanbolehmenyesatkanmasyarakatIslam,oleh
ituadalahdiharamkan.
b. BahawaKumpulanDarulArqam@Al-Arqamyangberpegangkepada
ajaran-ajaran dan fahaman yang terkandung di dalam buku bertajuk
Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab
TuduhandanKitabManaqib(RiwayatHidup)SheikhMuhammadbin
Abdullahas-Suhaimiadalahdiharamkan.
c. Bahawapengharamaninimeliputi:
i) apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran-
ajarantersebutdi(a)diatas,dantermasuklahapa-apapegangan
ideologi,falsafahatauapa-apakumpulanatausistemamalandan
penunaian yang merangkumi bahawa tujuannya atau salah satu
daripadatujuan-tujuannyaialahpencapaianpengajarankebatinan,
perlindungan kebatinan atau kewujudan kebatinan; iaitu suatu
pegangan, ideologi, falsafah atau kumpulan atau sistem amalan
ataupenunaianyangtidakdiakuidanbertentangandengansyariat
IslamdanpeganganolehAhliSunnahWaljamaah;
10
1 aqidah.indd 4 10/11/2009 5:14:05 PM
BAB 1
Aqidah
5
ii) apa-apa jua bahan publisiti kumpulan Darul Arqam @ al Arqam
termasukmana-manaterbitan,ertinyaapa-apabahan,termasuklah
suatugambar,gambarfoto,poster,rajah,suratedaran,glansarflem,
iklandiakhbardanapa-apabentukiklanlain,yangbertujuanuntuk
memberipublisitikepadaterbitantersebutyangberkaitandengan
ajaran-ajaranataupegangan-pegangandi(a)diatas;
iii)apa-apa terbitan, ertinya apa-apa buku, majalah, pamplet, risalah
atau apa-apa bahan bacaan lain, sama ada dicetak, ditaip, ditulis
tangan, atau dikeluarkan dengan apa-apa cara lain dan apa-apa
bentukkeluaranulangannyadantermasuklahapa-apaflemiaitu
sebuah wayang gambar, sebuah pita rakam, atau sebuah rekod
walau bagaimanapun ianya dibuat dari suatu imej berdasarkan
penglihatan, yang mana adalah sebuah rekod yang mampu
digunakansebagaisuatualatmenayangkanrangkaianitusebagai
suatu gambar bergerak; rakaman audio iaitu apa-apa bahan
termasuk piring-piring hitam, fonograf, pita-pita rakaman, dan
cakera laser dan cakera padat, yang mana dirakamkan rakaman
suaramanusia,untukdibaca,dilihatataudidengaryangberkaitan
denganajaran-ajaranataupegangan-pegangandi(a)diatas;
Olehitu,orangIslamadalahdilarangmengamalajaran,pegangan
dan fahaman Kumpulan Darul Arqam @ al-Arqam, menjadi
ahli, mengetuai, memimpin, memberi ceramah, mengadakan
kelas pendidikan dan pembelajaran, mengadakan aktiviti-aktiviti
ekonomi, sosial, program persembahan kesenian dan kebudayaan
danlain-lainaktiviti-aktivitiyangbertujuanuntukmenghidupdan
mengembangkankumpulanini.
Orang-orang Islam adalah juga dilarang memiliki, menyimpan,
mencetak, menjual, termasuk mengedarkannya flem, rakaman
audio,pamplet,buku-buku,majalahatauapa-apaterbitan,risalah
dan apa-apa dokumen; menggunakan sebarang bentuk lambang,
rajah atau tanda-tanda yang boleh mengaitkan Kumpulan Darul
Arqam @ Al-Arqam kepada mana-mana harta alih atau tak alih,
dan semua pihak dilarang daripada memberi kemudahan dan
membantunya.
1 aqidah.indd 5 10/11/2009 5:14:05 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
6
Mimpi Dari Perspektif Islam
15Disember1994•MuzakarahKaliKe-36
Keputusan :
a. Mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu yang menjadi hukum
adalahbenar.
b. Mimpi orang ramai pada zaman Rasulullah S.A.W. seperti melihat
Baginda dalam tidur menyamai melihat Rasulullah S.A.W. dalam
masajagaadalahkhususpadazamansemasaBagindamasihhidup.
c. Mimpi orang Islam selepas wafat Rasulullah S.A.W. maka ia akan
berjumpa di akhirat nanti dan akan mendapat syafaat Rasulullah
S.A.W.
d. Mimpi orang Islam ada tiga peringkat, peringkat pertama bisikan
jiwa,yangkeduagodaansyaitandanyangketigaialahmimpikhabar
gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi orang bukan Islam
adalahditolak.
e. Mimpiorangawambukan“hujah”terhadapsatuhukumatauberita
atausatukenyataan.
Penggunaan Jin Menurut Islam
21September1995•MuzakarahKaliKe-39
Keputusan :
a. Bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan
dalamperkara-perkarayangditegaholehsyarakadalahharam.
b. Meminta pertolongan jin dalam rawatan perubatan sehingga
membawakepadasyirikadalahharam.
c. Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan
adalahharam.
d. Memintadanmenggunakankhidmatjinuntukilmusihirataunujum
adalahharam.
12
11
1 aqidah.indd 6 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Aqidah
7
Khurafat Dan Azimat Menurut Perspektif Islam
9Ogos1996•MuzakarahKaliKe-40
Keputusan :
Muzakarahbersetujudengangarispanduanyangtelahdisediakanuntuk
dijadikanpanduankepadaorangramai:
a. Khurafatialahsemuaceritaataurekaanataukhayalan,ajaran-ajaran,
pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau
kepercayaanyangmenyimpangdaripadaajaranIslam.Khurafatjuga
merangkumiceritadanperbuatanyangdirekadanbersifatkarutatau
dusta.
b. Azimat ialah satu bentuk permohonan untuk mendapatkan
pertolongan atau bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk
memudharatkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan
ayat-ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa
ghaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau
dipuja.
c. Islamsangatmenitikberatkansoalakidahdansyariat.Segalaamalan
dan kepercayaan yang tidak berdasarkan kepada sumber-sumber
yangasalsepertial-Quran,hadith,ijmakdanqiasadalahditolakoleh
Islam.
d. Amalan memuja dan memohon pertolongan darinya seperti yang
selalu dilakukan oleh setengah bomoh dan dukun adalah syirik
dan menyesatkan. Orang-orang yang bersahabat menggunakan jin,
tukangsihir,tukangtenungadalahtergolongdalamgolonganorang-
orangyangbodohdanmenzalimidirisendiri.
e. Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri
sepertiilmukebal,ilmupengasih,ilmupelemahhati,ilmupenjauhjin
dansebagainyayangdicampuradukkandengansihiradalahsihirdan
menyelewengdariajaranIslam.

13
1 aqidah.indd 7 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
8
Syiah Di Malaysia
5Mei1996•MuzakarahKhas
Keputusan :
a. Bersetuju supaya keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa yang
telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 [Kertas Bil. 2/8/84,
Perkara 4.2. (2)] mengenai aliran Syiah yang menetapkan seperti
berikut:
“Setelah berbincang dan menimbang kertas kerja ini
Jawatankuasa telah mengambil keputusan bahawa hanya
Mazhab Syiah dari golongan Al-Zaidiyah dan Jaafariah sahaja
yang diterima untuk diamalkan di Malaysia.” Dimansuhkan.
b. Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya
mengikutajaranIslamyangberasaskanpeganganAhliSunnahWal-
JamaahdarisegiAqidah,SyariahdanAkhlak.
c. Menyokong dan menerima cadangan pindaan Perlembagaan
PersekutuandanPerlembagaanNegeri-Negeribagimemperuntukkan
dengan nyata bahawa agama bagi Persekutuan dan Negeri-Negeri
hendaklahagamaIslamyangberasaskanpeganganAhliSunnahWal-
JamaahdarisegiAqidah,SyariahdanAkhlak.
d. Memperakukan pindaan kepada semua Undang-Undang Negeri
dan Hukum Syarak bagi menyelaraskan takrif “Hukum Syarak” atau
“Undang-UndangIslam”sepertiberikut:
“Hukum Syarak atau “Undang-Undang Islam” ertinya Undang-
Undang Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
dari segi Aqidah, Syariah dan Akhlak.”
e. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan
AhliSunnahWal-JamaahadalahbercanggahdenganHukumSyarak
danUndang-UndangIslam;dandengandemikianpenyebaranapa-
apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah
adalahdilarang.
14
1 aqidah.indd 8 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Aqidah
9
f. MenetapkanbahawasemuaumatIslamdiNegarainiadalahtertakluk
kepada Undang-Undang Islam Hukum Syarak yang berasaskan
pegangankepadaajaranAhliSunnahWal-Jamaahsahaja.
g. Menetapkanbahawapenerbitan,penyiarandanpenyebaranapa-apa
buku, risalah, flem, video dan lain-lain berhubung dengan ajaran
IslamyangbertentangandenganpeganganAhliSunnahWal-Jamaah
adalahdiharamkan.

Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Syeikh Nazim Al-Haqqani
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan :
a. TariqatNaqsyabandiahAl-AliyyahdibawahpimpinanSyeikhNazim
bertentangandenganfahamanakidahAhliSunnahWal-Jamaahdan
menyelewengdariajaranIslam.Pengamalajaraninihendaklahsegera
bertaubat.
b. Semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahawa
tariqatNaqsyabandiahAl-AliyyahdibawahpimpinanSyeikhNazim
diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana ia
bercanggahdenganajaranIslamyangsebenar.
Wahdatul Wujud
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan :
a. Fahaman Wahdatul Wujud menyalahi akidah Ahli Sunnah Wal-
JamaahdanbertentangandenganajaranIslam.Pengamalajaranini
hendaklahsegerabertaubat.
b. Bersetuju dangan Fatwa resmi Negeri Johor tahun 1948 oleh S. S.
Syed Alawi Tahir Al-Hadad seperti berikut: “Mengikut pendapat
ijmak ulama’ fahaman Wahdatul Wujud adalah kufur. Sesiapa yang
15
16
1 aqidah.indd 9 10/11/2009 5:14:06 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
10
mempercayai dan mengamalkan adalah murtad jika pengamal
fahaman tersebut mempunyai isteri, isterinya tertalak dan anaknya
adalah anak luar nikah dan hartanya hendaklah diserahkan kepada
Baitulmal.”
c. KitabKasyfAl-Asrar,Al-DarAn-Nafs,HidayahAs-Salikindankitab-
kitablainyangmempunyaielemenwahdatulwujudtidakdibenarkan
dipelajaridimasjid-masjiddandisurau-surau.
d. Semuanegeriakanmengambiltindakanmemfatwadanmewartakan
bahawaajaranWahdatulWujudbercanggahdenganajaranIslam.

Garis Panduan Orang Bukan Islam Turut Merayakan
Hari Kebangsaan Agama Orang Bukan Islam
12April2005•MuzakarahKaliKe-68
Keputusan :
DalammenentukanperayaanorangbukanIslamyangbolehdihadirioleh
orangIslambeberapakriteriautamaperludijadikangarispanduansupaya
ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kriteria-kriteria tersebut
adalahsepertiberikut;
1. Majlis tersebut tidak disertakan dengan upacara-upacara yang
bertentangandenganakidahIslam.
Maksud “bertentangan dengan akidah Islam” ialah sesuatu perkara,
perbuatan,perkataanataukeadaanyangjikadilakukanmenyebabkan
tercemarnyaakidahumatIslam.
Contohnya;
i. menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, memasang
lampu,lilin,pokokkrismasdansebagainya.
ii.menyanyikanlagu-lagubercirikanagama.
iii. meletakkan apa-apa tanda bercirikan agama pada dahi, atau
tanda-tandalainpadaanggotatubuh.
17
1 aqidah.indd 10 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Aqidah
11
iv. memberikan ucapan atau isyarat yang berbentuk pujian kepada
agamaorangbukanIslam.
v. tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati
upacaraagamaorangbukanIslam.
2. Majlistersebuttidakdisertakandenganperbuatanyangbertentangan
dengansyarak.
Maksud “bertentangan dengan syarak” ialah sesuatu perkara,
perbuatan, perkataan atau keadaan yang jika dilakukan akan
bertentangandenganajaranIslamyangdiamalkanolehmasyarakat
Islam.
Contohnya:
i. Memakaipakaianberwarnamerahsepertisantaclausataupakaian
lainyangmelambangkanagama;
ii.Menghidangkanminumanataumakananyangmemabukkandan
seumpamanya;
iii.Mengadakan bunyi-bunyian atau hiasan seperti loceng gereja,
pokokkrismas,kuilataumemecahkelapa;
iv. Mengadakan acara yang berunsur perjudian, penyembahan,
pemujaan,khurafatdansebagainya.
3. Majlistersebuttidakdisertakandengan“perbuatanyangbercanggah
denganpembinaanakhlakdanbudayamasyarakatIslam”dinegara
ini.
Maksud “bercanggah dengan pembinaan akhlak dan budaya
masyarakat Islam” ialah sesuatu perkara, perbuatan, perkataan
atau keadaan yang jika dilakukan akan bertentangan dengan nilai
dannormakehidupanmasyarakatIslamNegarainiyangberpegang
kepadaajaranIslamberdasarkanAhliSunnahWalJamaah.
Contohnya:
i. Percampuranbebastanpabatasdanadabsopan;
1 aqidah.indd 11 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
12
ii.Berpakaianyangmenjolokmata;
iii.Mendendangkan lagu-lagu yang mempunyai senikata berunsur
lucahsertapemujaan;
iv.Mengadakanprogramsepertipertandinganratucantik,lagaayam
dansebagainya.
4. Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang boleh
“menyentuhsensitivitimasyarakatIslam”.
Maksud “menyentuh sensitiviti masyarakat Islam” ialah sesuatu
perkara,perbuatan,perkataanataukeadaanyangjikadilakukanakan
menyinggungperasaanumatIslamtentangkepercayaandanamalan
mereka.
Contohnya:
i. Ucapan-ucapan atau nyanyian berbentuk dakyah keagamaan
bukanIslam;
ii.Ucapan-ucapanyangmenghinaumatIslam;
iii. Ucapan-ucapanyangmenghinaagamaIslam;
iv. Persembahanyangbertujuanmempersendakanpeganganagama
masyarakatIslam.
5. Pihakpenganjurdanorangramaidimintamendapatkanpandangan
pihak berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis
perayaanorangyangbukanberagamaIslam.
Hukum Menulis Dan Menerbit Bahan-Bahan Yang
Mengandungi Ayat-Ayat Al-Quran, Hadis Berserta
Pandangan-Pandangan Agama Lain (Cina, Buddha,
Hindu, Sikh Dan Kristian)
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan :
Menulis dan menerbit bahan-bahan yang mengandungi ayat-ayat
18
1 aqidah.indd 12 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Aqidah
13
al-Quran,Hadisbersertapandangan-pandanganagamalain(Cina,Buddha,
Hindu, Sikh Dan Kristian) adalah dilarang kecuali pandangan Islam dan
ayat-ayat al-Quran serta Hadis diasingkan daripada agama lain dan
agamaIslamperlumendominasikankeseluruhanpenerbitantersebut.
Hukum Orang Islam Menyambut Perayaan Valentine’s Day
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan :
Amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam.
Rohperayaantersebutmempunyaiunsur-unsurKristiandanamalannya
yang bercampur dengan perbuatan maksiat adalah bercanggah dan
dilarangolehIslam.
Kumpulan Black Metal Serta Langkah-Langkah Menanganinya
23Januari2006•MuzakarahKaliKe-72
Keputusan :
Amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan ber-
canggahdenganajaranIslamyangsebenar.Olehitu,umatIslamdiminta
menjauhiKumpulantersebutkeranaperbuatandanamalanmerekaboleh
menyebabkanseseorangituterkeluardaripadaIslam.
Kedudukan Air Musoffa
23Januari2006•MuzakarahKaliKe-72
Keputusan :
Penjualan air musoffa secara komersial adalah dilarang kerana ia boleh
membuka ruang kepada penyelewengan akidah, kepercayaan khurafat
danpenipuan.

19
20
21
1 aqidah.indd 13 10/11/2009 5:14:07 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
14
Hukum Meminta Orang Bukan Islam Sama-Sama Berdoa
Mengikut Anutan Masing-Masing Dalam Satu Majlis Yang
Dihadiri Oleh Penganut Pelbagai Agama
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan :
i. Doa tergolong di dalam perkara ibadah kepada Allah s.w.t dan ia
hendaklah dilakukan sebagai suatu acara yang tidak bertentangan
denganrohibadahdanrasatawadukkepadaAllahs.w.tkeranabagi
orang Islam memohon dan mendoakan sesuatu hanyalah kepada
Allahs.w.tsahaja.
ii. Oleh itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam tidak harus
meminta atau mengarahkan orang bukan Islam berdoa mengikut
agama mereka masing-masing. Walaubagaimanapun, jika mereka
berdoa atau memohon sesuatu mengikut ajaran mereka dengan
kehendak mereka sendiri tanpa diarahkan, perbuatan tersebut tidak
dilarang.
Kumpulan Tal Tujuh
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan :
i. Berdasarkan kajian dan penelitian yang telah dibuat, Kumpulan
Tal Tujuh didapati berpegang kepada ajaran dan fahaman yang
menyelewengdarisyariatIslam.Diantaraajaranmerekaialah:
a. MengakudanmendakwamendapatIlmuLadunni;
b. MengakumerekamendapatKasyaf;
c. Membuat keputusan sesuatu hukum berdasarkan mimpi dan
mendakwabolehmenta’birsegalamimpidengantepat;
d. Mendakwa amalan haji yang dilaksanakan sekarang tidak betul d. Mendakwa amalan haji yang dilaksanakan sekarang tidak betul
dantidaksah;
23
22
1 aqidah.indd 14 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Aqidah
15
e. Pengikut tidak dibenarkan berkahwin selain daripada sesama
pengikutnyasahaja;
f. Ahli-ahli yang keluar daripada kumpulan ini dianggap murtad
rohaniah;
g. Ahli-ahli yang tidak mengikut arahan hendaklah diperangi dan g. Ahli-ahli yang tidak mengikut arahan hendaklah diperangi dan
dipulaukan;dan
h. Ahli-ahliyangmenentang,halaldarahnya.
ii. Berdasarkan penyelewengan-penyelewengan tersebut, Muzakarah
memutuskanbahawaajarandanfahamanyangdibawadandipegang
olehKumpulanTalTujuhadalahmenyelewengdaripadaajaranIslam.
Aliran Pemikiran Liberal : Hukum Dan Implikasinya Kepada
Islam Di Malaysia
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan :
i. Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang
didapatimenyelewengdariaspekakidahdansyariahsepertiberikut:
Aspek Akidah
a. Berpegang Kepada Konsep Pluralisme
Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran Konseppluralismeadalahmenjadipeganganutamadalamaliran
pemikiranliberal.Pluralismeagamaberpendirianbahawasetiap
agamamempunyaikonsep,persepsidanresponyangtersendiri
terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama Semua agama
adalahsamatarafnyamerujukkepadaRealitiYangAgung.
b. Akal Manusia Adalah Wahyu
Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu
yangbertulisdanwahyuyangtidakbertulis.Wahyubertulisadalah
al-Qurandaniaadalahtekssemata-mata.Wahyutidakbertulis
adalahakalmanusiadanakallahyangsebenarnyamenghidupkan
teksal-Quranberdasarkantujuan,kontekssuasanazaman.
24
1 aqidah.indd 15 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
16
c. Meragui Ketulenan Al-Quran
Aliranpemikiraninimendakwaal-Qurandiresapidenganbudaya
Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan
pulakatanyaNabiMuhammadS.A.W.yangmenjadipembawa
risalahjugaterdiridariorangArab.Merekamenyatakanbahawa
kesahihanrisalahtersebuttidakadalagikeranasebenarnyayang
adahanyalahmessagebudayaArab.
Aspek Syariah
a. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-
Hadith
Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi
pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan
“membukadanmembebaskantafsiranal-Quran”,aliranpemikiran
inimenggunakanpendekatantakwilansendiriterhadapbeberapa
ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli
SunnahwalJamaah.Contohnya,merekamendakwasyurgadan
nerakatidakwujudmelainkankesanpsikologikegembiraandan
kesedihanmanusia.Hariakhiratditafsirkansebagaitidakwujud
melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan
kepadatingkatanyanglebihmatangdansempurna.
b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat
Aliranpemikiraninijugaberpegang‘membukadanmembebaskan’
tafsiranal-Quran,sebagaialasanuntukmemajukanumatIslam
dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses
dekonstraksibagimembolehkantafsiran-tafsiranbarudibuat.
c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian
AliranpemikiraninisecarasinismengkritiksifatNubuwwahyang
dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain
hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke
atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh
mempunyaisifatnubuwwahtersebutuntukmemimpinmanusia
1 aqidah.indd 16 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Aqidah
17
kearahciri-ciriyangbaik.MalahmukjizatsepertiperistiwaIsra’dan
Mikrajdianggapsebagaibahanceritayangsengajadiperbesarkan
(exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia
hanyalahsekadarmimpiyangtidakterjadidialamrealiti.
d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam
Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-
Hadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara
Ijma’ diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu, telah dikritik
oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan
hukumyangtelahqat’iedanhukumyangtidakqat’iemenurut
merekaperludinilaisemuladalamusahamerealisasikankonsep
membukadanmembebaskanIslammelaluitafsiransemulaajaran
Islam.
e. Sikap Terhadap Hukum
Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri
apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil
tujuanhukumbukanbentukhukum.
ii. Berdasarkankepadaciri-ciripenyelewengantersebut,Muzakarahme-
mutuskan bahawa Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan
menyelewengdaripadaSyariatIslam.

Pameran Jin, Hantu Dan Keranda, Pameran Alam Misteri
Serta Yang Berkaitan Dengannya
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan :
Pameran jin, hantu dan keranda serta alam misteri adalah ditegah oleh
IslamkeranaiabolehmendatangkanmudharatpadaakidahumatIslam.
Manusia tidak dapat mencapai hakikat sebenar alam misteri, jin, hantu
danumatIslamtidakperludididikdenganperkara-perkarakhurafatdan
tahyulseumpamaini.
25
1 aqidah.indd 17 10/11/2009 5:14:08 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
18
Hukum Orang Islam Mengucapkan Tahniah Dan Ucapan
Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam
12Jun2007•MuzakarahKaliKe-78
Keputusan :
i) Apa jua amalan atau perlakuan orang Islam dalam hal-hal yang
berkaitandenganperayaanorangbukanIslamsekiranyamelibatkan
akidah atau iktikad seperti mengiktiraf agama bukan Islam atau
menganggap semua agama adalah sama, maka ia ditegah oleh
Islam.
ii) Walaubagaimanapun sekiranya amalan atau perlakuan tersebut
hanyaatasdasarkemasyarakatanatauhubungansosialantaraIslam
dan bukan Islam untuk tujuan perpaduan, maka ia dibenarkan oleh
Islam.
iii) Memberi ucapan tahniah dan selamat atau mengirimkan ucapan
melaluikadataualat-alattelekomunikasisepertie-mailatausistem
pesanan ringkas (sms) dan sebagainya kepada orang bukan Islam
sempena dengan perayaan agama mereka adalah harus, dengan
syaratucapanitutidakmengiktiraf,memujiataumemuliakanagama
bukanIslamsertatidakmenggunakansebarangsimbolataulambang
keagamaanmerekadalamkirimanucapantersebut.

Amalan Kebatinan Dalam Persembahan Kesenian
Tradisional Masyarakat Melayu
6–8September2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan :
Amalan-amalankebudayaandankeseniantradisionalyangmengandungi
unsur-unsurmistikdankebatinan,tahyulsertakhurafatadalahditegah
olehajaranIslamkeranaiabolehmenjejaskanakidahumatIslam.

26
27
1 aqidah.indd 18 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Aqidah
19
Hukum Menggunakan Barangan Yang Mempunyai
Lambang Agama Lain Contohnya Salib Dan Seumpamanya
1–3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan :
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang
menggunakan barangan yang mempunyai lambang agama lain seperti
salib sekiranya lambang-lambang tersebut dinyatakan secara zahir dan
jelas.

Ajaran Azhar bin Wahab
(Pengasas Al-Mansur Holdings Sdn. Bhd)
10Jun2003•MuzakarahKaliKe-57
Keputusan :
a. Mengambil maklum bahawa ajaran Azhar bin Wahab mengamalkan
Aurad Muhammadiah pegangan kumpulan Al-Arqam yang telah
diharamkan.
b. Memutuskanbahawa:AjaranAzharbinWahabdidapatibertentangan
dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menyeleweng
dariajaranIslam.
c. Mana-manakumpulanatauorangperseoranganyangberpegangdan
mengamalAjaranAzharbinWahabdianggapmenyalahiHukumSyarak
danwajibbertaubat.
Usaha-Usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam Melalui Syarikat
Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. Dan Lain-Lain Syarikat
12September2006•MuzakarahKaliKe-75
Keputusan :
i. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM), ajaran dan pegangan yang dibawa dan
28
29
30
1 aqidah.indd 19 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
20
disebarkan oleh ahli jamaah Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd.
(SRC) dan rangkaian syarikat gabungannya mengandungi fahaman-
fahamanyangmenyamaiKumpulanal-Arqamyangtelahdiharamkan.
Ahli jamaah SRC juga didapati mengamalkan ajaran dan pegangan
baruyangtelahmenyelewengdaripadaajaranIslam.Penyelewengan-
penyelewengantersebutadalahsepertiberikut:
a) Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Aqidah Ahli Sunnah
Wal-Jamaah adalah berdasarkan kepercayaan bahawa -
i. HajiAshaaribinMuhammadadalahSahibulZaman(Mujaddid),
manakala Sheikh Muhammad al-Suhaimi pula sebagai Imam
Mahdi.
ii. Haji Ashaari bin Muhammad mempunyai kelebihan meramal
danmengetahuiperkarayangakanberlakupadamasahadapan.
SetiapramalantersebutdianggapolehahlijamaahSRCsebagai
sebahagiandaripadajadualTuhanuntukmemberikemenangan
kepadamereka.
iii. Haji Ashaari bin Muhammad mendapat ilmu secara langsung
daripada Sheikh Muhammad al-Suhaimi dan Rasulullah s.a.w.
berkenaanperkarayangakanberlakupadamasahadapan.
iv. Mujaddid atau Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad)
mendapat ilmu terus dari Allah (ilham, ilmu ladunni atau
kasyaf) yang meliputi soal agama, dunia, hal ehwal semasa,
pemerintahan, bina insan dan lain-lain. Ilham dari Tuhan Ilham dari Tuhan
datangkepadanyasepertiairsungaiyangmengalir.
v. AhlijamaahyangbanyakmenghayatimindaAbuya(HajiAshaari
binMuhammad)dandapatpulamelaksanakannyaadalahorang
yangpalingkuathubunganmentaldenganAbuya.
vi. Minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) itu sebenarnya
adalah wahyu dari Tuhan. Bagaimanapun, wahyu yang Bagaimanapun, wahyu yang
diturunkankepadaAbuyaadalah1/46daripadakenabian.
vii. AllahhendakmengangkatkembaliIslamdiakhirzamandengan
menghantar Sahibul Zaman (Haji Ashaari bin Muhammad),
1 aqidah.indd 20 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Aqidah
21
Imam Mahdi (Sheikh Muhammad al-Suhaimi) dan Nabi Isa
a.s. yang telah tersedia oleh Allah untuk melaksanakan jadual
Tuhan.
viii.Minda Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) difahami sebagai
intisariQurandanhadithdanAbuyaadalahorangTuhanyang
berupayamenyampaikanintisaritersebutkepadapengikutnya
untukdiamalkan.Dengan itu, tidak perlu lagi merujuk kepada Denganitu,tidakperlulagimerujukkepada
QurandanHadithkeranamindasudahlengkap.
ix. Perjuangan ahli jamaah SRC dibantu dan dilindungi oleh
para Rijal Ghaib yang terdiri daripada para malaikat, jin Islam
dan roh-roh muqaddas (roh suci para ahli jamaah yang telah
meninggaldunia).
x. BertawassulkepadaAbuya(HajiAshaaribinMuhammad)ketika
menghadapi sesuatu kesulitan atau kecemasan, Abuya akan
menghantar bantuan samaada menggunakan jin Islam atau
dengankaramahnya.
xi. Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) adalah manusia yang
hebat.Malahan,lebihhebatdaripadakitamempunyai10orang
ibu dan ayah kerana menurut mereka hubungan dengan ibu
bapa hanya terbatas di dunia sedangkan hubungan dengan
Abuyakekalsehinggakeakhirat.
xii. AllahakanmemberitahuAbuya(HajiAshaaribinMuhammad)
tentang musibah sakit yang dialami oleh ahli jamaah SRC.
Sekiranya sakit tersebut tidak tertanggung oleh ahli jamaah,
Abuya boleh meminta agar Allah meringankan derita pada
kadaryangmampuditanggungolehahlijamaah.
xiii.Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) mempunyai kelebihan
untukmenangguhkanajalsekiranyaahlijamaahyangsampai
ajalitumasihbanyakdosa.
xiv.Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) boleh meminta Allah
menggantikan ajal kepada ahli jamaah lain yang telah
sempurnaimandantaqwa.
1 aqidah.indd 21 10/11/2009 5:14:09 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
22
xv. Sewaktu ahli jamaah sedang nazak, Abuya (Haji Ashaari bin
Muhammad) akan hadir dan berada di sebelah kanan kepala
dengan mengajarkan talkin. Dengan itu, syaitan tidak akan Dengan itu, syaitan tidak akan
menyesatkanahlijamaahberkenaan.
xvi.Sewaktuahlijemaahsedangdisoalolehmalaikatdialamkubur,
Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) akan datang menemani
danmenjawabsoalanmalaikatbagipihakahlijamaah.Dengan
itu,ahlijamaahberkenaanterlepasseksaankubur.
xvii.Sewaktu di padang mahsyar, Abuya (Haji Ashaari bin
Muhammad) menunggu-nunggu untuk memberikan syafaat
kepadaparapengikutnya.
b) Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Syariah Islamiyyah adalah
berdasarkan kepada kepercayaan bahawa –
i. Ibadat sembahyang Jumaat pada mereka adalah tidak wajib
keranakerajaanyangadasekarangbukankerajaanImamMahdi.
ApabilaImamMahdimunculdanmembentukkerajaanbarulah
ibadatsembahyangJumaatmenjadiwajib.
ii. SahibulZaman(HajiAshaaribinMuhammad)tidakmemerlukan
kitabdalamprosespengajarandanpembelajarankeranailmunya
datangterusdariAllahdalambentukilham.
iii. Orang yang berjuang dengan mempunyai minda Abuya (Haji
AshaaribinMuhammad)adalahlebihtinggipahaladandarjatnya
jikadibandingkandenganmerekayangtidakmempunyaiminda
Abuyadalamperjuangan.
iv. Seorangahliibadah(‘Abid)hanyamampumenjadihambabiasa
kerana tidak mempunyai minda setaraf dengan wahyu dan
tidakbolehmenjadikhalifah.
v. Quranyang ada sekarang hanya tinggal mashaf danlafaz sahaja. v. Quranyangadasekaranghanyatinggalmashafdanlafazsahaja.
RohQurantelahditarikbalikolehTuhandanhanyadiberikan
kepadamujaddid(HajiAshaaribinMuhammad).
vi. Sembahyang sehari semalaman hanya tiga waktu sahaja
1 aqidah.indd 22 10/11/2009 5:14:10 PM
BAB 1
Aqidah
23
iaituSubuh,sembahyangjamakZohordanAsarsertajamak
MaghribdanIsyak.
vii. Segalaamalanbaikdiduniatidakdapatmenandingiamalan
pengikut Abuya (Haji Ashaari bin Muhammad) walaupun
seseorang itu bersembahyang, berpuasa dan berpuluh kali
menunaikanibadathaji.
viii.Duduk semajlis dengan Abuya (Haji Ashaari bin Muhamad)
pahalanya lebih tinggi daripada mengerjakan sembahyang
selama40tahunatausembahyangtahjudsepanjanghayat.
ix. Beramal dengan Aurad Muhammadiah sebagai satu cara
untuk menjaga hubungan hati atau rohani dengan Abuya
(Haji Ashaari bin Muhammad). Dengan mengamalkan Aurad
Muhammadiah, ahli jamaah akan sentiasa dipantau dan
dibimbingsecararohaniaholehAbuya.
x. Amalan Aurad Muhammadiah akan terbatal sekiranya ahli
jamaah melakukan dosa besar, tidak mengamalkannya tujuh
hari berturut-turut, tidak taat dan yakin serta mengaibkan
Abuya(HajiAshaaribinMuhammad).
xi. Mengamalkanzikiragung( )yangterkandungdi
dalamnyaunsurtawassul,menyerurohorangyangtelahmati
sertamendakwabahawaal-SheikhMuhammadbinAbdullah
al-SuhaimisebagaiImamMahdi.
c). Kesalahan Yang Bercanggah Dengan Akhlak Dan Etika
Bermasyarakat adalah berdasarkan kepada kepercayaan
bahawa-
i. Ulama yang ada sekarang adalah ulama kitab atau ulama
hafalan yang bergantung kepada kitab dan hafalan untuk
mengajar. Manakala Sahibul Zaman pula, ilmunya datang Manakala Sahibul Zaman pula, ilmunya datang
terusdariTuhan.
ii. Orang yang menuntut ilmu agama sehingga ke peringkat
Ph.D adalah tidak bermanfaat kerana ilmu yang dituntut itu
bersumberkankitablamadanketinggalanzaman.
1 aqidah.indd 23 10/11/2009 5:14:11 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
24
iii. Ilmu para ulama sekarang dengan mendakwa ilmu mereka
tidak setanding dengan ilmu orang Tuhan (Haji Ashaari bin
Muhammad).
iv. Allah melarang ulama yang berwatak Nabi berjuang melainkan iv. AllahmelarangulamayangberwatakNabiberjuangmelainkan
setelahmunculnyamujaddidyangberwatakRasul.
ii. Berdasarkankepadapenyelewengantersebut,MuzakarahJawatankuasa
FatwaMajlisKebangsaanBagiHalEhwalUgamaIslamMalaysiatelah
bersetuju memutuskan bahawa ajaran, pegangan dan fahaman yang
dibawadandipegangolehjamaahSyarikatRufaqa’CorporationSdn.
Bhd.(SRC)danrangkaiansyarikatgabungannyaadalahmenyeleweng
daripadaajaranIslam.
iii. Olehyangdemikian,MuzakarahJawatankuasaFatwaMajlisKebangsaan
BagiHalEhwalUgamaIslamMalaysiamengambilkeputusanbahawa:
a. Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan
melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang menjadi ahli
jamaahataupengikutSyarikatRufaqa’CorporationSdn.Bhd.(SRC)
danrangkaiansyarikatgabungannyaadalahmengamalkanajaran,
pegangandanfahamanyangmenyelewengdaripadaajaranIslam.
b.Mana-mana orang Islam secara individu atau berkumpulan
melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang menjadi ahli
jamaah atau pengikut Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd.
(SRC)danrangkaiansyarikatgabungannyadenganberselindungdi
sebalikapa-apaaktivitiekonomi,perniagaan,pendidikan,kesenian,
perubatan,pembinaan,pertanian,perladangan,telekomunikasiatau
apa-apaaktivitilainyangberhubungkaitdenganSRCdanapa-apa
ajaran yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan ajaran,
pegangandanfahamankumpulanAl-Arqamadalahmengamalkan
ajaran,pegangandanfahamanyangmenyelewengdaripadaajaran
Islam.
c. Mana-manaorangIslamsecaraindividuatauberkumpulanmelalui
pertubuhan, persatuan atau syarikat yang cuba menghidupkan
kembali ajaran dan fahaman Kumpulan al-Arqam samada
1 aqidah.indd 24 10/11/2009 5:14:11 PM
BAB 1
Aqidah
25
melalui Syarikat Rufaqa’ Corporation Sdn. Bhd. (SRC), rangkaian
syarikat gabungannya atau mana-mana pertubuhan, persatuan
atau syarikat yang mempunyai unsur-unsur persamaan dengan
ajaran, pegangan dan fahaman Kumpulan Al-Arqam adalah
mengamalkanajaran,pegangandanfahamanyangmenyeleweng
daripadaajaranIslam.
d. Mana-manaorangIslamsecaraindividuatauberkumpulanmelalui
pertubuhan, persatuan atau syarikat yang mengamalkan ajaran,
pegangan dan fahaman yang disebut di dalam subperenggan
iii(a),(b),(c)adalahmengamalkanajaran,pegangandanfahaman
yangbertentangandenganakidahAhliSunnahWalJamaah.
e. Apa-apa variasi, versi, bentuk atau cabang mana-mana ajaran,
pegangan atau fahaman kumpulan Al-Arqam dan ajaran,
pegangan atau fahaman ahli jamaah SRC atau apa-apa ajaran,
pegangan atau fahaman kumpulan baru yang mempunyai
persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan dan fahaman
Kumpulan Al-Arqam dan ahli jamaah SRC adalah bertentangan
dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menyeleweng
daripadaajaranIslam;atau
f. Apa-apajuabahanpublisitiyangmenonjolkanajaranKumpulan
Al-Arqam dan ajaran, pegangan atau fahaman ahli jamaah SRC
atauapa-apaajaran,peganganataufahamankumpulanbaruyang
mempunyai persamaan dengan unsur-unsur ajaran, pegangan
dan fahaman Kumpulan Al-Arqam dan ahli jamaah SRC dalam
apajuabentukpenerbitandancetakanadalahdiharamkan.
Pergantungan Kaligraf Islam Di Premis Bukan Islam
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan :
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa bagi menjaga kehormatan
dankemuliaanayat-ayatsucial-Qurandankalimah-kalimahsuciagama
Islam, perbuatan menggantung apa jua ayat-ayat suci al-Quran atau
31
1 aqidah.indd 25 10/11/2009 5:14:11 PM
BAB 1
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
26
kalimah-kalimah suci agama Islam di premis-premis bukan Islam atau
mana-mana tempat yang boleh mendedahkannya kepada penghinaan,
penipuanataupenyalahgunaanadalahdilarangolehIslam.
Muzakarahjugamemutuskanbahawapenjualandanpenyimpanankitab
sucial-Qurandikedai-kedaiyangdimilikiolehorangbukanIslamadalah
jugadilarangolehIslamkeranaiabolehmembawakepadapenghinaanke
ataskehormatandankesuciankitabsucitersebut.
Isu Tuntutan Penganut Kristian Terhadap Penggunaan
Kalimah Allah
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan :
MuzakarahbersetujumemutuskanbahawalafazAllahmerupakankalimah
suciyangkhususbagiagamadanumatIslamdaniatidakbolehdigunakan
ataudisamakandenganagama-agamabukanIslamlain.
Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik
dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan
terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan
undang-undangyangtelahtermaktubdalamPerlembagaanPersekutuan.
Kedudukan Senaman Yoga Di Kalangan Umat Islam
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan :
Muzakarahberpandanganbahawasenamanyogayangberasaldaripada
masyarakat Hindu sejak sebelum Masihi lagi menggabungkan amalan
fzikal, unsur-unsur keagamaan dan pemujaan bagi tujuan tertentu
adalahtidaksesuaidanbolehmerosakkanakidahumatIslam.
Oleh itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa apa jua jenis atau
bentuksenamanyangmengandungiunsur-unsurtersebutdiatasadalah
dilarangdanbertentangandengansyariatIslam.
32
33
1 aqidah.indd 26 10/11/2009 5:14:11 PM
27
ibadah
2
1
AzanMenggunakanPembesarSuara
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
Berdasarkanfaktor-faktoryangtersebutdiatasbahawaazanmenggunakan
pembesarsuaradimasjid,surau-suraudantempat-tempatibadatorang-
orang Islam belum lagi mengganggu ketenteraman orang-orang yang
bukan Islam. Maka jawatankuasa bersetuju bahawa rayuan bantahan
orang-orangyangbukanIslamitutidakbolehditerima.
SembahyangJumaatPelajarMalaysiaDiLuarNegara
22–23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan:
Sembahyang Jumaat pelajar-pelajar Malaysia di luar negara dengan
bertaklid kepada mana-mana mazhab Islam adalah sah. Hanya satu
sembahyangJumaatsahajadibenarkanbagisatu-satutempatkediaman
pelajartersebut.

SembahyangJumaatPolisDanTenteraYangSedangBertugas
22–23Oktober1985•MuzakarahKaliKe-14
Keputusan:
Adalah harus bagi polis dan tentera meninggalkan sembahyang Jumaat
keranamenjalankantugas-tugaskeselamatanyangdikirauzursyariekerana
merekaterpaksabertugasdengansyarattidakmeninggalkansembahyang
Jumaat3kaliberturut-turut.
bab 2
3
2_ibadah.indd 27 10/11/2009 5:15:15 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
28
Al-FatihahDanBentuk-BentukQiraatYangDibolehkan
DalamSembahyang
18–19Februari1986•MuzakarahKaliKe-16
Keputusan:
Mengikutkajiandanpandanganahlial-Quranbahawabacaanyangtelah
tersebarluaslagimasyhurdiseluruhdunia,dirantauAsia,khasnyadinegara
kita ialah mengikut bacaan Riwayat Hafs ‘an ‘Asim, maka sewajarnyalah
bacaan tersebut dimasyhurkan di negara ini. Walau bagaimanapun bagi
merekayanghendakmembacaal-QuranselaindaripadaRiwayatHafs‘an
‘Asim maka hendaklah terlebih dahulu diberitahu atau muafakat bacaan
di antara imam dan makmum supaya tidak menjadi kekeliruan ketika
menunaikansembahyang.

SembahyangJumaatKakitanganJabatanPerkhidmatanPos
6Oktober1986•MuzakarahKaliKe-17
Keputusan:
Muzakarah mengambil ketetapan dan keputusan bahawa perkhidmatan
dalamJabatanKerajaanyangtidakberkaitandengantugaskeselamatan
tidaklah termasuk dalam takrif uzur syarie. Maka pihak berkuasa jabatan
mana-manayangberkenaantidakharusmembuatperaturan-peraturan
bagimenghalangkakitanganlelakiyangberagamaIslamuntukmenunaikan
sembahyangJumaat.

HajiLebihDaripadaSekali
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Perspektif hukum bahawa kesan jemaah haji menunaikan haji lebih
daripadasekaliadalahberkebajikandiduniadanberolehganjaranyang
besardiakhirat.Terserahlahkepadaorangperseoranganbahawadiatelah
4
5
6
2_ibadah.indd 28 10/11/2009 5:15:16 PM
BaB 2
Ibadah
29
mendahulukan amalan yang wajib kemudian mengerjakan pula amalan
yangsunat.

TragediTerowongal-Mu’aissim,ArabSaudi
3Oktober1990•MuzakarahKaliKe-27
Keputusan:
Kehilangan 19 orang jemaah haji Malaysia akibat tragedi terowong al-
Mu’aissim dianggap sebagai mati mafqud berdasarkan perkara-perkara
berikut:-
i. Telahhabisusahamencarimereka
ii. Tidak ada bukti atau sangkaan bahawa mereka masih hidup dan
bersembunyi diri di mana-mana tempat di Arab Saudi atau keluar
darinegaraitukesebuahnegaralaindanbersembunyidisana;dan
iii. Bahawa mereka itu bukan orang yang mencari peluang untuk
melarikandiridarinegaraini.

SembahyangJamakKeranaMenjalaniRawatanPenyakit-
PenyakitKronikDiHospital-HospitalKerajaan/Swasta
19September2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
Hukum sembahyang jamak kerana rawatan penyakit kronik yang
memakan masa yang lama seperti menjalani rawatan hemodialisis bagi
penyakitbuahpinggangdanseumpamanyaadalahharus.
7
8
2_ibadah.indd 29 10/11/2009 5:15:16 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
30
WanitaHaidMemasukiMasjidUntukTujuanPembelajaran
Semata-Mata
19September2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
Perempuan yang dalam keadaan haid haram berada/duduk di dalam
masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program
keagamaan.

Pekerja-PekerjaIslamDiKilang-KilangYangTidakDapat
MenunaikanSembahyangFardhu
23Januari2003•MuzakarahKaliKe-54
Keputusan:
a. Sembahyang adalah wajib bagi setiap orang Islam yang cukup
syaratnya.Sembahyangfardhuhanyabolehdijamakkanjikaterdapat
keuzuranyangdibenarkanolehsyarak.
b. Menasihatkan kepada pihak berkuasa agar sentiasa berbincang
dengan pihak kilang untuk mencari jalan agar orang Islam boleh
menunaikansembahyangdalamwaktunya.
SembahyangJumaatBanduanDiDalamPenjaraDan
Seumpamanya
7Mei2003•MuzakarahKaliKe-56
Keputusan:
HukumsembahyangJumaatkeatasbanduandipenjaradanseumpamanya
adalahwajibdanJabatanPenjaraMalaysiahendaklahmembenarkanpara
banduan menunaikan sembahyang Jumaat kecuali bagi mereka yang
didapati boleh menimbulkan ancaman seperti ancaman keselamatan,
sosialdansebagainya.
9
10
11
2_ibadah.indd 30 10/11/2009 5:15:16 PM
BaB 2
Ibadah
31
HukumKebenaranMendirikanSolatJumaatDiKemBagi
PesertaLatihanKhidmatNegara
16Mac2004•MuzakarahKaliKe-62
Keputusan:
Muzakarah mendapatibahawa penyelarasan hukum bagi membenarkan
solat Jumaat didirikan adalah tidak dapat tercapai memandangkan
terdapatnya perbezaan keadaan tempat di antara satu kem dengan
kem yang lain. Maka Muzakarah bersetuju agar hukum dan kebenaran
mendirikanSolatJumaatdiKembagiPesertaKhidmatNegaradiserahkan
kepadaJabatanMuftiNegeri-negeriuntukmembuatkeputusan.
HukumBermabitDiMinaBagiJemaahHajiYangTidak
DiperuntukkanTempatDiMina
25November2004•MuzakarahKaliKe-66
Keputusan:
Jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat untuk bermabit di Mina
adalah digugurkan daripada melaksanakan kewajipan berkenaan dan
tidak dikenakan apa-apa dam, ibadat haji mereka adalah sah dan tidak
berdosakeranamerekaadalahtermasukgolongan samaseperti
yangdiberikanrukhsaholehNabis.a.wuntuktidakbermabit
diMina.
HukumWakalahDanBeberapaPerkaraBerbangkitDalam
IbadatKorban
25November2004•MuzakarahKaliKe-66
Keputusan:
Muzakarah bersetuju menerima keputusan yang diputuskan oleh Panel
Kajian Syariah dan meminta JAKIM menyediakan sighah at-taukil yang
merangkumi jenis ibadat korban dan keizinan muwakkil kepada wakil
untuk menyerahkan kepada pihak lain bagi menyempurnakan urusan
ibadatkorban.
12
13
14
2_ibadah.indd 31 10/11/2009 5:15:17 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
32
KeputusanMesyuaratPanelKajianSyariahadalahsepertiberikut;
a. Hukumasalwakalahadalahharus.
b. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dengan keizinan
muwakkil.
c. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain sekiranya tidak
mampuatautidaklayakmelakukansendiriperkarayangdiwakilkan
tersebut.
d. Harusmengagihkandagingkorbanketempatataunegaralain.
e. Tidak harus mengagih dan memberi makan daging korban kepada
orangbukanIslam.
PelaksanaanIbadatDiInternationalSpaceStation(ISS)
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
i. PenggunaantisuyangtelahdisediakandiInternational Space Station
(ISS)sebagaialatberistinja`adalahharus.
ii. Harus tayammum dengan apa sahaja yang berasal dari bumi
(contohnyaISS)sebagaikaedahmengangkathadas.
iii. Solat ditunaikan sebanyak lima kali untuk tempoh 24 jam (hari di
bumi)danbolehditunaikansecarajamakdanqasardantidakperlu
diqada.
iv. WaktusolatdanpuasadiISSadalahmengikutwaktutempatpelepasan.
v. Penentuan arah qiblat hendaklah dengan cara menghadap kaabah
dansekiranyasukar,bolehlahmenghadapkemana-manaarah.
15
2_ibadah.indd 32 10/11/2009 5:15:17 PM
BaB 2
Ibadah
33
HukumBersuciBagiPekerjaDiLojiKumbahan
5-7Mei2008•MuzakarahKaliKe-82
Keputusan:
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawabagiorang-orangIslamyang
bekerja di loji kumbahan sekiranya diyakini waktu atau tempoh bekerja
tidakakanmelebihiwaktusolat,makakaedahpelaksanaansolathendaklah
dilakukan seperti biasa setelah bersuci mengikut kaedah bersuci yang
ditetapkanolehsyaraksepertiberikut:
i. Menghilangkan‘ainnajispadabadandanpakaian;
ii. Membasuh dengan air yang suci sehingga peringkat yakin (hilang
bau,warnadanrasa);
iii. Bagimenyucikannajismughallazah,selaindaripadasyarat(i)dan(ii)
di atas, ia perlu dibasuh dengan tujuh kali air yang suci termasuk
sekaliairyangbercampurtanah.
Walau bagaimanapun sekiranya waktu atau tempoh bekerja tersebut
menjangkauwaktusolatdantimbulkesukaranuntukmembersihkandiri
sebelummelakukansolat,makamerekadiharuskanuntukmenjama’solat
berkenaansetelahsempurnabersucimengikutkaedah-kaedahyangtelah
ditetapkanolehsyaraksepertidiatas.

HukumMenunaikanHajibagiPesakitYangMenjalani
RawatanHemodialisis
15Disember2008•MuzakarahKaliKe-84
Keputusan:
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawa:
i. Pesakit yang menghidap penyakit kronik yang tidak ada harapan
sembuh seperti pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan
hemodialisisdanseumpamanyatidakwajibmenunaikanibadahhaji;
16
17
2_ibadah.indd 33 10/11/2009 5:15:18 PM
BaB 2
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
34
ii. Pesakit kronik adalah wajib melaksanakan badal haji sekiranya
berkemampuandaripadasudutkewangan;dan
iii. Sekiranyatelahsembuhdaripadasakitkronik,individutersebutwajib
menunaikanhajijikaberkemampuan.
2_ibadah.indd 34 10/11/2009 5:15:18 PM
35
2
SoSial / Syariah
bab 3
PenamaanSaudaraBaru
28-29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
Bagisaudarabaru(mualaf)namamerekahendaklahnamaIslam
mendahuluinamaasal,misalnyaAhmadChongAhKaw.

BankAirMani
28–29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
i. MengadakanbankairmaniadalahharamdalamIslam
ii. Sekiranyabankairmanitelahsediawujudmakakerajaanhendaklah
bertindakuntukmenghapuskannya.
iii. Permanian beradas yang dilakukan kepada manusia adalah haram
kecualijikaairmanidaripadasuamididapatisecaramuhtaram(yang
diluluskanolehsyarak),dibenarkanolehIslam.
iv. Penglibatan doktor pakar atau mana-mana pihak yang berkaitan
denganbankairmaniadalahharam.
MasalahDadahDanPenyelesaiannya
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-3
Keputusan:
i. Sebarang penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan dadah,
hukumnyaharam.
1
2
3
3_sosial n syariah.indd 35 10/11/2009 5:15:37 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
36
ii. Dadah hanya boleh digunakan bagi tujuan perubatan yang sah
mengikutsyarak.
PertukaranJantinaDaripadaLelakiKepadaPerempuan
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
i. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya
melaluipembedahanadalahharamdisegisyarak.
ii. Seseorangyangdilahirkanlelaki,hukumnyatetaplelakiwalaupunia
berjayaditukarkanjantinanyamelaluipembedahan.
iii. Seseorangyangdilahirkanperempuan,hukumnyatetapperempuan
walaupuniaberjayaditukarkanjantinanyamelaluipembedahan.
iv. Seseorang yang dilahirkan “khunsa musykil” iaitu manusia yang
dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan,
diharuskanpembedahanbagimengekalkansalahsatualatjantinayang
benar-benarberfungsidapatdigunakanmengikutkeadaanyangsesuai.
BayiTabungUji
10Oktober1983•MuzakarahKaliKe-6
Keputusan:
i. Bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara
“terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil
daribukansuamiisteriyangsahbayitabungituadalahtidaksah.
ii. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan
berhakmenerimahartapusakadarikeluargayangberhak.
iii. Sekiranyabenihdarisuamiatauisteriyangdikeluarkandengancara
yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai
caraterhormat.
4
5
3_sosial n syariah.indd 36 10/11/2009 5:15:37 PM
bab 3
Sosial / Syariah
37
PengirimanAl-QuranMelaluiPos
10Oktober1983•MuzakarahKaliKe-6
Keputusan:
i. Pengiriman Al-Quran melalui pos hendaklah dengan cara berdaftar
dandibungkussertadibalutdengansempurna.
ii. Untukmenjagakeselamatandankesucianal-Quran,makapengiriman
melaluipostidakdigalakkan.
HukumBunuhKeAtasPelakuKesalahanBerkaitan
DenganSenjataApi
20Februari1989•MuzakarahKalike-23
Keputusan:
Hukumanmatiataugantungataupenjaraseumurhidupdalamundang-
undangberkaitandengankesalahanpenggunaansenjataapiyangterpakai
dinegarainisekarangtidakbercanggahdenganIslam.Hukumaninisesuai
dengan kaedah dalam Islam. Ianya diadakan untuk tujuan menghalang
keburukanataukerosakanyangakanberlaku.

PemindahanMayat
24–25September1984•MuzakarahKaliKe-8
Keputusan:
Pemindahanmayatdarisatunegerikesatunegeriyanglainadalahharus
sekiranya keadaan memerlukan (darurat) tetapi mestilah dipastikan si
matidipindahkandengancarayangbaikdansempurna.

7
8
6
3_sosial n syariah.indd 37 10/11/2009 5:15:38 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
38
KesabitanAnakBulanRamadhanDanSyawal
14Julai1977•MuzakarahKaliKe-14
11dan12April1984•MuzakarahKaliKe-7
Keputusan:
a. “AnakBulanRamadhandanSyawalkiranyatidakkelihatandilindungi
awan(ghaim)padahalnyamengikutkiraanahli-ahlifalaksyarieanak
bulan itu tetap ada dan boleh nampak, maka kiraan ahli-ahli falak
syariebolehlahdigunakan.Tetapikiranyacuacabaikdananakbulan
tidak kelihatan maka hendaklah disempurnakan bilangan haribulan
itusebanyak30hari”.
b. “Majlis bersetuju supaya perkara menetapkan awal puasa atau Hari
RayaPuasahendaklahberdasarkankepadarukyahdanhisab”.

KedudukanMakNyahDalamIslam
13Disember1989•MuzakarahKaliKe-25
Keputusan:
MajlisRaja-Rajadalammesyuaratnyakalike-126pada24Februari1983
telah mempersetujui fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa
sepertiberikut:-
a. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya
melaluipembedahanadalahharamdarisegisyarak,dan
b. Seseorang yang dilahirkan ‘khunsa musykil’ iaitu manusia yang
dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan lelaki dan perempuan
diharuskanpembedahanbagimengekalsalahsatualatjantinayang
benar-benar berfungsi supaya dapat digunakan mengikut keadaan
yangsesuai.

9
10
3_sosial n syariah.indd 38 10/11/2009 5:15:38 PM
bab 3
Sosial / Syariah
39
PenanamanPokokBuah-BuahanDiTanahPerkuburan
11–12April1984•MuzakarahKaliKe-7
Keputusan:
Menanampokokbuah-buahandiatastanahyangdikhaskanbagikubur
(di Rancangan Felda) hukumnya harus dan hasil yang diperolehi adalah
halalasalkanianyadigunakanbagimaslahahumum.
PengebumianMayatDalamPetiYangTertutup
24–25September1984•MuzakarahKaliKe-8
Keputusan:
Pengebumian mayat dalam peti yang tertutup harus dilakukan dengan
syaratmukasimatidibukadantubuhnyadihadapkankearahkiblat.

LilitanHitamDiLenganBagiUmatIslam
6-7Oktober1987•MuzakarahKaliKe-19
Keputusan:
i. Memandangkanlilitankainhitamdilenganbajuyangberwarnaputih
merupakansuatuadatkebudayaanbagiorangkafr,makakelakuan
tersebut hukumnya haram dan dilarang sama sekali kepada umat
Islam.
ii. Setiapbentukpakaianbagitujuansosialatausebagainyayangdipakai
olehorangIslamhendaklahtidakmelibatkanunsur-unsuryangkhusus
denganadatataukeagamaanbagiagamalain.
11
12
13
3_sosial n syariah.indd 39 10/11/2009 5:15:38 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
40
PameranKhazanahDariKubur
20Februari1989•MuzakarahKaliKe-23
Keputusan:
i. “PameranKhazanahDariKubur“olehMuziumNegarayangmelibatkan
pameranbarang-barangpurbayangdijumpadidalamkuburdanjuga
kerandamumia(bukanmayatmumia)bolehditeruskan.
ii. Mayat mumia tidak harus dipamerkan sama ada ianya Islam atau
bukanIslam
iii. Pameran barang-barang purba penemuan daripada kubur adalah
harus,asalkaniatidakbercanggahdengansyariatIslam.
iv. Pameranpatung-patungadalahditegaholehIslam.

PenulisanAyat-AyatAl-QuranDenganHurufRoman
5-6Jun1989•MuzakarahKaliKe-24
Keputusan:
Muzakarah telah bersetuju mengambil keputusan bahawa adalah haram
menulis atau digunakan mana-mana bahagian daripada ayat al-Quran
dengantulisanyangbukanhurufArabataubukantulisanal-Quran.

PengguguranKandunganKeranaKecacatan
7–8Mac1990•MuzakarahKaliKe-26
Keputusan:
Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan, kecuali atas
sebab-sebabkecacatanyangterukyangbolehmembahayakannyawaibu.
14
15
16
3_sosial n syariah.indd 40 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Sosial / Syariah
41
PindaanKaedahPenetapanHariRayaAidilAdha
DiMalaysia
22Ogos1992•MuzakarahKaliKe-30
Keputusan:
Kaedah penetapan Aidil Adha di Malaysia yang berdasarkan tarikh hari
wukufdiArafahdipindakepadakaedahrukyahanakbulanZulhijjahkerana
kaedahrukyahanakbulanZulhijjahlebihsesuaidiamalkandinegaraini.

TanahPerkuburanDanKrematoria
19Februari1992•MuzakarahKaliKe-29
Keputusan:
a. Muzakarah bersetuju kawasan tanah perkuburan lama (lebih dari
90 tahun) digunakan semula secara berperingkat-peringkat. Ini
keranatidakterdapatnasal-Qurandanhadithyangmelarangtanah
perkuburanlamadigunakansemula.
b. Tidak bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan kubur
bertingkat sedalam 18 kaki yang dapat menempatkan 3 mayat
secarabertingkatkeranamasainimasihterdapatbanyakyangboleh
dijadikansebagaitanahperkuburandankeadaanyangadasekarang
ini masih belum sampai ke peringkat dharurat. Sekiranya keadaan
benar-benar mendesak maka cadangan ini boleh dipertimbangkan
berdasarkankaedahfqhiyah.
c. Bersetujusupayapihak-pihakberkenaanmencaritanah-tanahdiluar
WilayahPersekutuanuntuktujuantanahperkuburanumatIslam.

17
18
3_sosial n syariah.indd 41 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
42
PelupusanAl-Quran
22Ogos1992•MuzakarahKaliKe-30
Keputusan:
a. Al-Quran yang rosak, koyak, yang tidak lagi boleh dibaca dan yang
bukanRasmUthmanihendaklahdilupuskan.
b. Kaedahpelupusanialahdibakarditempatyangdikawaldanditanam
ditempatyangdikawal.
c. Kerja-kerja pelupusan hendaklah dipertanggungjawabkan kepada
Urusetia atau Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Ia
dilakukandengancaratersembunyidemimengelakkansalahfaham
orangramai.

MenerimaDanMemakaiAnugerahYangDipanggil
GrandCross
18Mac1993•MuzakarahKaliKe-31
Keputusan:
Menerima dan memakai anugerah yang dipanggil Grand Cross adalah
haram kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan yang boleh
membawadaruratkepadanegaradanrakyat.
MaksiatDariPerspektifIslam
21September1995•MuzakarahKaliKe-39
Keputusan:
a. Maksiat dari segi bahasa bermakna derhaka dan maksiat dari segi
istilahialahperbuatanyangmembawadosaiaituyangbertentangan
denganakidah,syariatdanajaranIslamsamaadadenganmelakukan
larangan Allah dan Rasul-Nya atau meninggalkan suruhan Allah
dan Rasul-Nya, dengan kata lain melakukan yang haram dan
19
20
21
3_sosial n syariah.indd 42 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Sosial / Syariah
43
meninggalkanyangwajib.Perbuatantersebutmemberikesankepada
kehidupanseseorangdalamakidah,syariatataupunakhlak.
b. Jenis-jenismaksiat:
i. MaksiatkepadaAllahdanRasuliaitumeninggalkanperintah-Nya
danmelakukanlarangan-Nya.
ii. Maksiatterhadapmakhlukiaitumaksiatterhadapmanusia,maksiat
terhadaphaiwandanalamsekitar,maksiatterhadaphartaawam.
c. Maksiat dalam apa jua bentuk sama ada kepada Allah dan Rasul,
kepadamanusiadanmakhlukbolehmerosakkanagama,iman,akhlak,
kemuliaan diri dan kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat,
negaradanumat.
Al-QuranDiletakkanDiHotel-HotelMalaysia
30Mei1997•MuzakarahKaliKe-42
Keputusan:
a. Bersetuju meletakkan al-Quran di hotel-hotel di Malaysia dengan
mematuhikaedahberikut:
i. Diletakkanditempatkhassupayatidakdicapaiolehkanak-kanak
sekiranyamerekaberadadisitu.
ii. SentiasadiawasiolehpenyeliahotelyangberagamaIslamsupaya
tidakdisalahguna.
b. Adalahlebihbaikkalaudisediakanal-Quranterjemahansupayamereka
bolehmemahamidenganlebihdekatlagiisikandunganal-Quran.
22
3_sosial n syariah.indd 43 10/11/2009 5:15:39 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
44
MayatTerdamparMenurutPerspektifIslam
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan:
a. Mayat yang tidak dikenalpasti identitinya termasuk kanak-kanak
terdamparbolehdianggappenduduknegaramayatitudijumpai.
b. Sekiranya mayat tersebut dijumpai di negara orang Islam, tanpa
bantuan pengenalan diri dan dokumen berkaitan, maka mayat itu
dianggap Islam dan sekiranya mayat itu dijumpai di negara bukan
Islam dan tidak ada dokumen atau tanda-tanda yang mayat itu
seorangIslam,makaiadianggapbukanIslam.
c. Mayat yang bercampur aduk antara orang Islam dan bukan Islam
dan tidak dapat dibezakan maka hendaklah dimandi, dikafan dan
disembahyangkan dengan niat kepada orang Islam sahaja. Mayat
tersebut pula tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan bukan
Islam.Sebaliknyamayatituhendaklahdikebumikandisuatukawasan
berasingan atau di bahagian yang berasingan di tanah perkuburan
orangIslam.

MayatDisimpanLamaAtauDikorekSemulaUntuk
DijadikanSebagaiBahanKesDalamMahkamah
19September2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
a. Pengebumian mayat hendaklah disegerakan. Perbuatan sengaja
melambat-lambatkanpengebumianadalahharam.
b. Pihak yang bertanggungjawab menjalankan siasatan dalam kes
kematianhendaklahmenyegerakansiasatannya.Tindakanmelambat-
lambatkansiasatansehinggamenyebabkanmayatlambatdikebumikan
adalahjugaharam.
23
24
3_sosial n syariah.indd 44 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Sosial / Syariah
45
c. Menyimpanataumengoreksemulamayatuntukdijadikanbahankes
dalammahkamahbagikemaslahatanumumadalahharus.

LelakiMemakaiEmasPutih
1Julai2002•MuzakarahKaliKe-52
Keputusan:
Harammemakaiemasputihkeatasgolonganlelaki.

HukumMenggunaSemulaTanahPerkuburanIslam
27Januari2004•MuzakarahKaliKe-61
Keputusan:
i. Adalahharusmenggalisemulatanahperkuburansekiranyaterdapat
keperluanyangmendesakataudharuratdengansebab-sebabtertentu
yangdiharuskanolehsyarak;dan
ii. Adalahharusmenggalisemulatanahperkuburansetelahdikenalpasti
mayat itu telah reput oleh pihak berkuasa untuk digunakan bagi
mengebumikanmayatyangbaru.

HukumPeraduanSMSDanMenyertainyaMenurut
PandanganIslam
27Julai2004•MuzakarahKaliKe-64
Keputusan:
PeraduankuizmelaluiSistemPesananRingkas(SMS)danseumpamanya
adalahmengandungiunsur-unsureksploitasikesamaran(tidakjelas),per-
taruhandannasibyangtergolongdalampengertianjudi.Dariituhukum
peraduankuiztersebutadalahharamdisisisyarak.
25
26
27
3_sosial n syariah.indd 45 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
46
HukumAmalanMembawaBungaKetikaMenziarahiKubur
13Oktober2004•MuzakarahKaliKe-65
Keputusan:
Amalanmembawabungaketikamenziarahikuburadalahtidakdigalakkan
dariperspektifagama.
HukumMenukarStatusJantinaDiMyKad
14April2005•MuzakarahKaliKe-68
Keputusan:
i. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani
pembedahanjantinayangdiharuskanolehSyarakadalahharus;dan
ii. Menukar status jantina dalam MyKad bagi pemilik yang menjalani
pembedahan jantina yang tidak dibenarkan oleh Syarak adalah
haram.

HukumRakamanLagu-LaguNasyidBerbentukDoa
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Lagu-lagu nasyid berbentuk doa diharuskan di dalam Islam selagimana
nyanyian tersebut mempunyai senikata yang baik yang memuji Allah
dan Rasul, keindahan makhluk Allah atau kepada tanggungjawab atau
mengenaisifatbertaqwakepadaAllahSWT,tidakbiadabdanmendorong
kepada maksiat, tidak bercampurgaul di antara lelaki dan wanita, tidak
membawa kepada ftnah, tidak mendedahkan aurat dan tidak memuji
makhlukAllahsecaraberlebihan.
28
29
30
3_sosial n syariah.indd 46 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Sosial / Syariah
47
HukumMenulisAyat-AyatAl-QuranMengikutRekaBentuk
AlatPermainanSepertiWau,Tumbuhan,Bunga-Bungaan
DanSeumpamanya
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
i. Penulisanayat-ayatal-Qurandalambentukhiasanyangketerlaluan
yangbolehmenimbulkankekeliruandankesukarankepadapembaca
adalahdilarang;
ii. Penulisan khat ayat al-Quran boleh dibuat dengan syarat ditulis
denganbetuldandapatdibaca;
iii. Tulisan khat ayat al-Quran tidak boleh dicampuradukkan dengan
ayat-ayatlainsehinggabolehmengelirukanpembaca;
iv. Tulisan khat ayat-ayat al-Quran mestilah ditulis dengan sempurna
dan susunan ayat-ayatnya tidak boleh terputus-putus sehingga
mencacatataumengelirukanataumengubahmaknanya;dan
v. Tulisan seni khat ayat-ayat al-Quran yang dibuat dalam pelbagai
bentuksehinggamenimbulkankekeliruandanmenghilangkantujuan
ayat-ayat al-Quran diturunkan iaitu untuk dibaca, difahami dan
dihayatiadalahdilarang.

HukumPelupusanBukuTeksPendidikanIslamSecaraKitar
Semula(Recycle)
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Hukum Pelupusan Buku Teks Pendidikan Islam Secara Kitar Semula
(Recycle)adalahharusdengansyarat-syaratberikut:
i. Kerja-kerja pengkitaran semula buku-buku teks Pendidikan Islam
seelok-eloknya dilakukan oleh syarikat-syarikat yang dimiliki oleh
orangIslam.
31
32
3_sosial n syariah.indd 47 10/11/2009 5:15:40 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
48
ii. Pekerja yang terlibat dalam proses pengkitaran semula hendaklah
terdiridaripadaorangIslam.
iii. KertasdanbukuteksPendidikanIslamyangdikitarsemulahendaklah
tidak digunakan untuk membuat bahan yang tidak sesuai seperti
kertastandasdansebagainya.
iv. Bahan-bahankimiayangdigunakandalamprosespengkitaransemula
hendaklahtidakmengandungibahannajis.
HukumOrangIslamBekerjaDiRumahOrangBukanIslam
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Orang Islam diharuskan bekerja di rumah orang bukan Islam dengan
syarat pekerjaan tersebut dihalalkan oleh syara’, sentiasa menjaga adab
dan batas-batas pergaulan dan pekerjaan tersebut tidak menghalang
ataumenjejaskantanggungjawabsebagaiorangIslam.

HadTempohPanggilanMuallaf
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
Di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang
barumemelukagamaIslamdipanggilsebagaiMuallaf.Sebutandanhad
tempohpanggilanMuallafinilebihbersifaturufsemata-mata.

34
33
3_sosial n syariah.indd 48 10/11/2009 5:15:41 PM
bab 3
Sosial / Syariah
49
HukumMelantikWanitaSebagaiHakimSyar’ie
4-6April2006•MuzakarahKaliKe-73
Keputusan:
Wanita harus dilantik menjadi Hakim Syar’ie dalam kes-kes selain kes
hudud dan qisas. Pemilihan dan perlantikan hendaklah dibuat dengan
penuhtelitidanteratur.
HukumPenyalahgunaanDadahJenisSyabuDan
Jenis-JenisDadahBaruYangLain
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
Dadahjenissyabudandadah-dadahjenisbaruyanglainmempunyaikesan
mudharatyangsamasepertiEcstasy,KataminedanGammaHyroxybutyric
Acid(GHB).
Oleh itu, penyalahgunaan dadah jenis syabu dan dadah-dadah jenis
baru yang lain adalah haram dan semua aktiviti yang berkaitan dengan
penyalahgunaan dadah ini seperti menanam, memproses, memiliki,
menjual,mengedar,membeliataumembenarkanpremisdigunakanuntuk
bersubahatdenganpenggunaannyaadalahjugadiharamkan.

HukumMelakukanSamakNajisMughallazah
MenggunakanSabunTanahLiat
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
Sabun yang mengandungi unsur tanah liat boleh digunakan untuk
melakukan samak najis mughallazah dengan syarat tanah tersebut suci
danperatusankandungantanahdalamsabunmelebihidaripadabahan-
bahanyanglainsertakaedahsamaktersebutdilakukanmengikutsyarak.
35
36
37
3_sosial n syariah.indd 49 10/11/2009 5:15:41 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
50
HukumPenggunaanAyat-ayatSucial-QuranDanLaungan
AzanDalamNadaDeringDanPaparanSkrinDiDalam
TelefonBimbit
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
PadaprinsipnyaIslamtidakmenghalangpenggunaannadaderingayat-
ayatsucial-Quraninidengansyaratpenggunaannyamenepatiadabyang
telahditetapkanolehIslamdandigunakanditempat-tempatyangtidak
mencemarkankesucianayat-ayatsucitersebutsepertididalamtandas.
KajianSemulaHukumPenjualanAirZam-Zam
10-12April2007•KeputusanKaliKe-77
Keputusan:
Berdasarkan nas-nas daripada hukum syarak, Islam membenarkan pen-
jualan, perdagangan atau urusniaga air zam-zam. Walaubagaimanapun
pihak pemerintah boleh mengenakan sekatan sekiranya terdapat pihak
yangmencemarkankesuciandankemuliaanairtersebut.
HukumPenggunaanIndelibleInkDalamPilihanrayaMalaysia
8Ogos2007•MuzakarahKhas
Keputusan:
Berdasarkanpenjelasandanhasilujikajiyangtelahdiberikanolehpakar-
pakar dalam bidang kimia serta hujah-hujah dan pandangan ahli-ahli
Jawatankuasa, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa Indelible Ink
tidak mengandungi bahan-bahan najis yang diharamkan oleh syarak,
tidakmendatangkanmudharatkepadakesihatandantidakmenghalang
airuntuksampaikekulitapabiladigunakan.OlehitupenggunaanIndelible
Ink adalah dibenarkan oleh syarak kerana ia tidak akan menimbulkan
masalahkepadaibadahumatIslam.
38
39
40
3_sosial n syariah.indd 50 10/11/2009 5:15:41 PM
bab 3
Sosial / Syariah
51
Walaubagaimanapun,keputusanJawatankuasaterhadapkandungandan
tahapketelapanIndelible Inkinihanyatertaklukkepadabahanyangsama
denganyangtelahdiujiolehpakar-pakarberkenaansahaja.

HukumBerjabatTanganDenganWanitaAjnabi
6–8September2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan:
Pada prinsipnya hukum berjabat tangan dengan wanita ajnabi adalah
haram. Walaubagaimanapun, dalam keadaan tertentu yang sukar di-
elakkan, ianya dibolehkan tetapi dalam keadaan terkawal supaya tidak
dijadikanbudayadalammasyarakatIslam.
HukumWanitaMembotakkanKepalaDanBerhiasSecaraAneh
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
MuzakarahberpandanganbahawalelakidanwanitaIslamadalahditegah
menampilkandiridenganpenampilanyangbertentangandengansifat-
sifatsemulajadimereka.
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawawanitadilarangmembotakkan
kepalakecualiuntuktujuanrawatanperubatanbagimengatasimasalah
ataupenyakityangtertentu.
Muzakarahjugamemutuskanbahawaperbuatanberhiassecaraanehdan
berlebih-lebihansepertibertindikanggotabadanselaindaripadacuping
telingaadalahdilarangolehIslam.

41
42
3_sosial n syariah.indd 51 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
52
HukumMembangunkanTanahWakafKhasDengan
PembangunanSelainDaripadaNiatAsalPewakaf
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawamembangunkantanahwakaf
khas khususnya wakaf masjid dengan tambahan projek pembangunan
ataubeberapapenambahbaikanbagimenjaminhartawakaftersebutkekal
adalahdiharuskanolehIslamdengansyaratpembangunaninihendaklah
berdasarkankeperluanyangbolehditentukanolehpemerintahdantidak
bercanggahdengansyariatIslam.
CadanganMelaksanakanPembangunanDiAtasTanah
KuburIslam
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum melaksanakan
pembangunan di atas tanah-tanah perkuburan Islam yang telah
tidak digunakan untuk mengebumikan mayat adalah diharuskan oleh
Islam dengan syarat pembangunan yang hendak dilaksanakan tidak
bertentangandengansyariatIslamdanmayat-mayatditanahperkuburan
tersebut hendaklah terlebih dahulu dipindahkan ke tapak perkuburan
Islamyanglainsecaraterhormat.

HukumWanitaMenyerupaiLelaki(Pengkid)
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan:
Muzakarahmemutuskanbahawapengkid,iaituwanitayangberpenampilan
danmempunyaigeraklakusertanaluriseksualsepertilelakiadalahharam
disisiagama.
43
44
45
3_sosial n syariah.indd 52 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Sosial / Syariah
53
CadanganMengenakanKompaunTerhadapKesalahan
Undang-UndangSyariah
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan:
Muzakarah berpandangan bahawa cadangan mengenakan kompaun
terhadapumatIslamyangmelakukankesalahandalamundang-undang
Syariah kurang memberi kesan dan keinsafan terhadap diri pesalah-
pesalah kerana kesalahan yang dilakukan boleh dibayar dengan wang
sahaja.
Oleh itu, sebagai satu kaedah kaunseling untuk memberi nasihat dan
kesedaran kepada pesalah-pesalah, Muzakarah memutuskan supaya
cadangan mengenakan kompaun terhadap kesalahan undang-undang
Syariah di dalam kes-kes takzir yang terpilih tidak dilaksanakan kerana
tindakanmahkamahyangsedangberkuatkuasadiyakinimampumemberi
kesanyanglebihbaik.

HukumPelaksanaanWasiatWajibah
22-24Oktober2008•MuzakarahKaliKe-83
Keputusan:
Muzakarah menegaskan bahawa Islam amat menitikberatkan kebajikan
dankesempurnaanhidupumatnya,terutamaanak-anakyangkehilangan
ahlikeluargamereka.Olehitu,Muzakarahberpandanganbahawadalam
melaksanakanWasiatWajibahadalahharusmengambilpandanganyang
menyatakanbahawaberwasiatkepadaahli-ahliwaris(seperticucu)yang
tidak mendapat pusaka disebabkan halangan-halangan tertentu adalah
merupakansuatukewajipanyangperludilaksanakan.
Oleh yang demikian, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa dalam
kes di mana seorang anak yang bapa atau ibunya mati terlebih dahulu
daripada datuk atau neneknya, anak tersebut iaitu cucu berhak untuk
menerima Wasiat Wajibah dengan mengambil bahagian faraid bapa
46
47
3_sosial n syariah.indd 53 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
54
atauibunyapadakadartidakmelebihi1/3daripadahartapusakadatuk
atau nenek. Sekiranya bahagian ibu atau bapa adalah 1/3 atau kurang
daripada1/3,makapembahagiantersebuthendaklahdilaksanakanpada
kadartersebut.Sekiranyabahagiantersebutmelebihi1/3makahendaklah
dikurangkanpadakadartidakmelebihi1/3.
PelaksanaanWasiatWajibahadalahtertaklukkepadasyarat-syaratseperti
berikut:
i. Anaklelakidanperempuandaripadaanaklelakidananakperempuan
(cucu)kebawahadalahlayakuntukmenerimaWasiatWajibah.
ii. Hendaklah kedua ibu atau bapa mereka meninggal dunia terlebih
dahulu daripada datuk atau nenek atau ibu atau bapa meninggal
duniaserentakdengandatukataunenekdalamkejadianyangsama
atauberlainan.
iii Cucu lelaki dan perempuan bukan merupakan waris kepada harta
pusakadatuk.Sekiranyamerekamerupakanwariskeatashartapusaka
secara fardu atau ta’sib maka mereka tidak layak untuk mendapat
Wasiat Wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding Wasiat
Wajibah.
iv. Sekiranyaanaklelakiatauanakperempuanberlainanagamadengan
ibuataubapaatauterlibatdenganpembunuhanibuataubapa,maka
dia tidak berhak untuk mendapat Wasiat Wajibah daripada harta
pusakadatuk.
v. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu
melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang
sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan mereka
sekiranyamerekamasihhidup,cucutidaklagiberhakuntukmendapat
Wasiat Wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang
daripadahakyangsepatutnyaditerimaolehcucudaripadabahagian
anak lelaki atau anak perempuan. Maka hendaklah disempurnakan
bahagiantersebut.
3_sosial n syariah.indd 54 10/11/2009 5:15:42 PM
bab 3
Sosial / Syariah
55
vi. Anakakanmengambilbahagianfaraidbapaatauibuyangmeninggal
duniaterlebihdahuludaripadadatukataunenekdankadartersebut
hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 daripada nilai harta pusaka.
Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 atau kurang daripada 1/3,
maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar
tersebut.Sekiranyabahagiantersebutmelebihi1/3makahendaklah
dikurangkanpadakadar1/3melainkansetelahmendapatpersetujuan
ahli-ahliwarisyanglain.
vii. PembahagianWasiatWajibahbolehdilaksanakansetelahdidahulukan
urusanberkaitanmayat,wasiatikhtiyariyyahdanhutangpiutang.
viii. PembahagianWasiatWajibahkepadacucu-cucuyangberhakadalah
berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima
bahagian2orangperempuan.

KajianPelaksanaanPembiayaanPendidikanPerbadanan
TabungPendidikanTinggiNasional(PTPTN)Berasaskan
KontrakJu’alah
28Julai2008•MuzakarahKhas
Keputusan:
a. BersetujudengancajperkhidmatanyangdikenakanolehPTPTNkepada
pelajarataskonsepupah(Ujrah)dengankadaryangmunasabahdan
tidakmembebankanpelajar.
b. Pihak PTPTN boleh mengenakan pampasan (ta’widh) kepada pelajar
yangtelahmendapatpekerjaantetapdanberkemampuandaripada
aspek kewangan tetapi sengaja tidak mahu membayar semula
pembiayaan PTPTN. Bagi pelajar yang tidak mempunyai kerja tetap
dantidakberkemampuandaripadaaspekkewangantidakdikenakan
pampasan.
48
3_sosial n syariah.indd 55 10/11/2009 5:15:43 PM
bab 3
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
56
c. PihakPTPTNhendaklahmemberikanrebat(ibra’)kepadapelajaryang
berjayamelangsaikanpembiayaanlebihawaldaripadatamattempoh
perjanjiandan;
d. Bersetuju supaya pembiayaan PTPTN berasaskan konsep upah ini
diaplikasikan kepada semua kategori pelajar di setiap peringkat
pengajiandanterpakaikepadaseluruhpelajartanpamengiraagama
danbangsa.
HukumPeraduanCelcom100Hari100Kereta
28Julai2008•MuzakarahKhas
Keputusan:
a. Peraduan ini adalah tidak patuh syariah kerana mengandungi
unsur judi, gharar (unsur tidak jelas), eksploitasi dan menggalakkan
pembaziran.
b. Menasihatkan Celcom supaya menyediakan konsep peraduan baru
yangselaridengantuntutansyarak.
49
3_sosial n syariah.indd 56 10/11/2009 5:15:43 PM
81
PemindahanJantungDanMata
23-24 Jun 1970, 1-2 Okt 1970 & 22 Feb 1973 • Muzakarah Kali 1 & Kali Ke-6
Keputusan:
Pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup
adalah dibenarkan (harus) dalam Islam, dan di atas kebenarannya
pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambilkira:
a. Di dalam keadaan mendesak dan mustahak, bahawa nyawa
penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan
pemindahannya adalah difkirkan berjaya.
b. Di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah
dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya.
c. Tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak
ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya.
d. Kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum
pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum
keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kemalangan.

DermaDarahDanPenggunaanDarahOrangIslamKepada
OrangBukanIslamdanSebaliknya
13-14 April 1982 & 10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-4 & Kali Ke-6
Keputusan:
i. Menderma darah hukumnya harus.
ii. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan
Islam.
iii. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah tidak
digalakkan.
1
Perubatan
bab 5
2
5_perubatan.indd 81 10/11/2009 5:16:20 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
82
5
6
PenggunaanAlatDirectCurrentShock
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6
Keputusan:
Penggunaan alat “Direct Current Shock” dalam bidang perubatan merupakan
pertolongan segera bagi memulihkan denyutan jantung manusia sebagai
ikhtiar terakhir menyelamatkan nyawa adalah satu cara pertolongan
cemas yang diharuskan oleh syarak. Dan tidaklah menyalahi syarak bagi
mereka yang melakukannya.

PenyuntinganHighlyPurifedInsulinDaripadaBabi
10 Oktober 1983 • Muzakarah Kali Ke-6
Keputusan:
Hukum menyuntikkan insulin daripada najis mughallazah (babi) bagi
tujuan perubatan pesakit kencing manis adalah harus kerana darurat.
Begitu juga hukum bagi mereka yang menjalankan penyuntikannya.
PenggunaanUbatPenyakitJantungBagiPesakit-pesakit
YangSedangBerpuasa
11–12 April 1984 • Muzakarah Kali Ke-7
Keputusan:
Ubat yang digunakan untuk merawat pesakit jantung yang sedang
berpuasa tanpa dimasukkan melalui rongga anggota, tidak membatalkan
puasanya dengan syarat diyakini air liurnya tidak masuk melalui rongga.
Post-MortemMayat
24–25 September 1984 • Muzakarah Kali Ke-8
Keputusan:
Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan
3
4
5_perubatan.indd 82 10/11/2009 5:16:20 PM
bab 5
Perubatan
83
benar-benar memerlukan (darurat) sahaja seperti terlibat di dalam kes-
kes jenayah yang sangat memerlukan post-mortem atau si mati tertelan
benda yang berharga atau si mati yang sedang mengandung sedangkan
kandungannya masih hidup.

PelalianRubela(ImunisasiRubela)
12 September 1988 • Muzakarah Kali Ke-21
Keputusan:
Vaksin Rubela yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada
masa ini tidak najis dan hukumnya harus digunakan untuk suntikan dalam
badan bagi mencegah penyakit rubela.

ImunisasiHepatitisB
24 November 1988 • Muzakarah Kali Ke-22
Keputusan:
Vaksin untuk imunisasi Hepatitis B yang dihasilkan daripada ragi adalah
tidak najis dan harus digunakan kerana ragi adalah suatu bahan yang suci.

PencantumanBenihUntukMendapatkanZuriat
8 April 2003 • Muzakarah Kali Ke-55
Keputusan:
Hukum memasukkan embrio ke dalam rahim isteri selepas berlaku
kematian suami atau perceraian adalah haram.
7
8
9
5_perubatan.indd 83 10/11/2009 5:16:20 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
84
PandanganIslamTerhadapImunisasiCampak,Tibi,Batuk
Kokol,Dipteria,TetanusDanPolio
5–6 Jun 1989 • Muzakarah Kali Ke-24
Keputusan:
Program imunisasi campak, tibi, batuk kokol, dipteria, tetanus dan polio
adalah harus di segi syarak.
Rawatan“BrainDeath”
13 Disember 1989 • Muzakarah Kali Ke-25
Keputusan:
Memisahkan rawatan antara pesakit-pesakit yang telah kematian otak
atau ‘brain death’ dengan pesakit-pesakit yang masih mempunyai peluang
untuk dipulih di Unit Rawatan Rapi adalah tidak bercanggah dengan Islam.
MenggugurkanKandunganAtasNasihatDoktor
DisebabkanKecacatan
7–8 Mac 1990 • Muzakarah Kali Ke-26
Keputusan:
Keputusan diambil kira dengan mengikut peringkat umur serta berdasarkan
syarat-syarat berikut :
i. Menurut Ijmak Fuqaha, haram menggugurkan janin yang telah
berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah
bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu
untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab-sebab kecacatan yang
teruk.
ii. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hari hingga 40
hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat
persetujuan daripada kedua-dua suami isteri.
12
10
11
5_perubatan.indd 84 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Perubatan
85
iii. Ijmak Fuqaha berpendapat pengguguran janin yang berumur sebelum
120 hari harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh
membahayakan nyawa ibu.

KaedahPengendalianMayatPesakitAIDSDiMalaysia
19 Februari 1992 • Muzakarah Kali Ke-29
Keputusan:
a. Mayat pesakit AIDS tidak termasuk dalam kategori yang diberi
pengecualian dari dimandikan dan dikapankan. Tidak termasuk dalam
kategori boleh diberi kelonggaran (rukhsah) dengan tayamum. Oleh
itu mayat pesakit AIDS wajib dimandi, dikapan, disembahyang dan
dikebumikan seperti mayat orang Islam yang lain.
b. Pengurusan mayat (jenayah) pesakit AIDS hendaklah mengikut
garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti
memakai sarung tangan, muka dan mencuci tangan dengan Clorox.

MengawetMayat
11 Oktober 1993 • Muzakarah Kali Ke-33
Keputusan:
Mengawet mayat atas sebab-sebab yang mendesak hukumnya adalah
harus.

FatwaKeAtasPenggunaanGrafTisuDalamAmalan
Perubatan
21 Jun 1995 • Muzakarah Kali Ke-38
Keputusan:
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa mengambil maklum pandangan dan
cadangan yang dikemukakan dan mengambil keputusan seperti berikut :-
13
14
15
5_perubatan.indd 85 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
86
a. Hukum penggunaan graf tisu dalam amalan perubatan adalah
harus.
b. Penggunaan graf tisu semata-mata untuk tujuan perubatan sahaja.
c. Penggunaan tersebut tidak disalahgunakan dengan tujuan untuk
diperdagangkan atau lain-lain.

PembiakanManusiaDanPengklonanTujuanPerubatan
DariSudutSyarak
11 Mac 2002 • Muzakarah Kali Ke-51
Keputusan:
a. Pengklonan manusia untuk apa-apa tujuan sekalipun adalah haram
kerana ianya bertentangan dengan ftrah kejadian manusia yang
ditentukan oleh Allah S.W.T.
b. Penggunaan ‘Stem Cell’ bagi tujuan perubatan dan kajian yang
diambil bukan proses pengklonan adalah diharuskan selagi ianya
tidak bercanggah dengan hukum syara’.
MenggugurkanKandunganMangsaYangDirogol
1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52
a. Haram menggugurkan kandungan janin yang berumur lebih 120
hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke
atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk
menyelamatkan nyawa ibu.
b. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus
sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang teruk yang boleh
membahayakan nyawa ibu.
16
17
5_perubatan.indd 86 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Perubatan
87
MenggugurkanJaninPembawaAtauPengidapPenyakit
Thalassaemia
1 Julai 2002 • Muzakarah Kali Ke-52
Keputusan:
a. Makruh menggugurkan janin yang berumur satu hingga 40 hari
sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat
persetujuan kedua-dua suami isteri.
b. Pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari adalah harus
sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan
nyawa ibu.
c. Pengguguran janin yang telah berumur 120 hari atau lebih adalah
haram kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah ke atas
janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk
menyelamatkan nyawa ibu atas sebab kecacatan yang teruk.
SuntikanPelalianVaksinMeningococcalMeningitisOleh
OrangIslam
27 November 2002 • Muzakarah Kali Ke-53
Keputusan:
Hukum menggunakan pelalian Meningococcal Meningitis Mencevax
yang diambil daripada sumber lembu adalah harus. Manakala vaksin
pelalian Meningococcal Meningitis Monumune yang mengandungi unsur
daripada babi adalah haram.
18
19
5_perubatan.indd 87 10/11/2009 5:16:21 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
88
PencantumanBenihUntukMendapatkanZuriat
7 Mei 2003 • Muzakarah Kali Ke-56
Keputusan:
a. Hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah
dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan
yang sah adalah haram.
b. Hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam
tempoh perkahwinan yang sah adalah harus.

HukumBedahSiasatKeAtasMayatYangBukan
DikategorikanKematianKeranaKesJenayah
27 Januari 2004 • Muzakarah Kali Ke-61
Keputusan:
Hukum asal pembedahan mayat adalah haram tetapi dibolehkan sekiranya
dalam keadaan darurat dan terdapat keperluan yang mendesak seperti
membuat kajian terhadap penyakit, mengenalpasti punca kematian dan
penyelidikan serta pendidikan khususnya dalam bidang perubatan.
HukumPengklonanTerapeutikDanPenyelidikanSelStem
(StemCell)
22 Februari 2005 • Muzakarah Kali Ke-67
Keputusan:
i. Pengklonan Terapeutik untuk tujuan rawatan perubatan seperti
mencipta sel-sel tertentu atau menggantikan organ yang telah rosak
dengan mengambil kira langkah-langkah sempadan yang dibenarkan
oleh syarak adalah diharuskan.
ii. Harus menggunakan embrio yang disimpanbeku atau lebihan
embrio dari proses persenyawaan di luar rahim (IVF) untuk tujuan
20
21
22
5_perubatan.indd 88 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Perubatan
89
penyelidikan dengan syarat mendapat persetujuan pasangan suami
isteri yang menerima rawatan dan kajian tersebut dilakukan sebelum
mencapai tahap ‘alaqah (blastocyst).
iii. Penyelidikan ke atas pra-embrio selain dari untuk tujuan terapeutik
hendaklah mendapat kebenaran daripada pasangan suami isteri dan
pra-embrio hasil penyelidikan ini, tidak boleh sama sekali ditanam
dalam rahim isteri atau mana-mana wanita yang lain;
iv. Harus melakukan penyelidikan ke atas pra-embrio untuk mengetahui
penyakit genetik bagi pasangan yang berisiko tinggi dan hanya
embrio yang dikenalpasti bebas dari penyakit sahaja boleh ditanam
dalam rahim ibunya dalam tempoh perkahwinan yang sah. Sebarang
penyelidikan yang berunsurkan komersial atau yang tiada kaitan
dengan kesihatan ibu atau janin adalah tidak dibenarkan;
v. Rawatan kejuruteraan genetik ke atas pra-embrio yang melibatkan
pengubahsuaian sifat semulajadi seperti rambut, warna rambut,
kebijaksanaan, ketinggian dan sebagainya, termasuk memilih jantina
adalah haram. Bagaimanapun pemilihan jantina diharuskan sekiranya
faktor jantina menatijahkan suatu penyakit genetik yang serius yang
boleh membawa kematian;
vi. Penyelidikan hendaklah dijalankan secara sah dan proposal penyelidikan
mestilah jelas, saintifk dan dikendalikan oleh penyelidik yang benar-benar
mempunyai kemahiran, amanah dan bertanggung-jawab; dan
vii. Sel stem daripada sumber-sumber berikut adalah harus digunakan
untuk tujuan rawatan perubatan dan kaji selidik :
a. Daripada seorang dewasa (sel stem dewasa) dengan izin dan
prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat;
b. Daripada seorang kanak-kanak dengan keizinan ibu bapanya dan
prosedurnya tidak mengakibatkan mudarat;
c. Daripada uri dan darah tali pusat bayi dengan keizinan ibu-
bapanya;
5_perubatan.indd 89 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
90
d. Daripada janin yang gugur secara spontan atau keguguran akibat
daripada rawatan perubatan yang dibenarkan syarak dengan syarat
mendapat keizinan ibu bapanya, bukan janin yang digugurkan
secara sengaja atau digugurkan tanpa sebab-sebab perubatan
yang dibenarkan oleh syarak; dan
e. Daripada lebihan embrio (excess embryos) yang disimpan
beku daripada teknologi bantuan kesuburan IVF dengan syarat
mendapat keizinan daripada ibubapanya. Sel stem daripada embrio
yang dihasilkan secara sengaja (created embryo) dengan teknologi
Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) adalah tidak dibenarkan
berdasarkan kaedah Sad al-zaraie’ (menutup pintu keburukan).
HukumMenggunakanKaedahAutopsiMayaSebagai
AlternatifKepadaBedahSiasatMayat
4 -6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73
Keputusan:
Penggunaan kaedah Autopsi Maya (Virtual Autopsy) dalam bedah siasat
mayat jika memenuhi keperluan, wajib diberi keutamaan berbanding
kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang.
HukumSuntikanBotulinumToxinTypeA(BTA)
4 - 6 April 2006 • Muzakarah Kali Ke-73
Keputusan:
i. Setelah meneliti laporan kajian dari dalam dan luar negara serta
hujah-hujah yang jelas dalam pengeluaran fatwa oleh beberapa
negara Islam lain, Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya
botox didapati mengandungi bahan-bahan yang meragukan, najis
dan diharamkan, antara bahan-bahannya ialah khinzir.
ii. Suntikan Botulinum Toxin Type A atau nama komersialnya botox ini
juga didapati boleh memberi mudharat kepada pengguna bagi jangka
23
24
5_perubatan.indd 90 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Perubatan
91
pendek, jangka panjang dan boleh dimanipulasikan untuk tujuan
penipuan.
iii Berdasarkan kepada penemuan-penemuan seperti yang dinyatakan
tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa suntikan Botulinum Toxin
Type A atau nama komersialnya botox adalah haram digunakan.
iv. Walaubagaimanapun untuk tujuan perubatan, suntikan Botulinum
Toxin Type A ini adalah dibenarkan dengan syarat penggunaannya
dalam keadaaan darurat dan mengikut keperluan serta dilakukan
oleh pakar yang bertauliah.
HukumPenggunaanAnggotaAtauUnsurHaiwanYang
HaramDimakanSelainDaripadaAnjingDanBabiUntuk
TujuanKosmetik
25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74
Keputusan:
i. Islam amat menitikberatkan kebersihan. Namun, produk-produk
yang dihasilkan atau diambil daripada anggota atau unsur haiwan
yang halal dimakan, tetapi sekiranya ia mendatangkan mudharat,
penggunaannya adalah dilarang oleh Islam.
ii. Oleh itu, sebarang produk kosmetik atau sebagainya yang
mengandungi bahan najis seperti anggota atau unsur haiwan yang
haram dimakan atau yang memberi kemudharatan kepada manusia
adalah haram digunakan.

IsuKekeliruanJantinaCongenitalAdrenalHyperplasiaDan
TesticularFeminizationSyndrome
21 - 23 November 2006 • Muzakarah Kali Ke-76
Keputusan:
i. Bagi kes Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) pembedahan
jantina untuk kembali kepada genetik asal iaitu perempuan adalah
25
26
5_perubatan.indd 91 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
92
diharuskan oleh Islam kerana ia boleh dilakukan melalui rawatan
hormon dan pembedahan.
ii. Manakala bagi kes Testicular Feminization Syndrome (TFS), untuk
kembali kepada genetik asal (lelaki) secara pembedahan atau rawatan
hormon adalah sukar. Sekiranya individu berkenaan bercadang untuk
melakukan pembedahan, ia adalah diharuskan selagimana perbuatan
tersebut tidak mendatangkan kemudharatan samada dari aspek
psikologi atau biologi kepada individu tersebut.
iii. Bagi kes Testicular Feminization Syndrome (TFS) yang dikesan ketika
dewasa, individu tersebut boleh menjalani kehidupan seperti biasa
dan jantina mereka diiktiraf berdasarkan fzikal dan genitalia zahir
mereka. Pembedahan untuk mengeluarkan testes (sekiranya ada)
adalah harus untuk mengelakkan risiko penyakit seperti mendapat
kanser. Perkahwinan dengan pasangan mengalami Testicular
Feminization Syndrome (TFS) tidak perlu dipisahkan.
iv. Pakar-pakar perubatan perlu memberi penjelasan, bimbingan dan
menasihati ibu-bapa serta individu-individu muslim yang terlibat
dengan kes-kes Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) dan Testicular
Feminization Syndrome (TFS) supaya menjalani rawatan bagi
mengelakkan permasalahan hukum agama di kalangan umat Islam.
HukumKhatanBagiPesakitHeamophiliaDan
Kanak-KanakCacatAkal
10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77 10 -12 April 2007 • Muzakarah Kali Ke-77
Keputusan:
i. Pesakit heamophilia tidak di wajibkan berkhatan kerana proses khatan
boleh membawa mudharat kepada pesakit. Walau bagaimanapun,
aspek taharah bagi pesakit heamophilia perlu dipelajari dan diberi
perhatian khusus oleh pesakit berkenaan untuk memastikan ke-
sempurnaan bersuci dan kesahihan ibadah.
27
5_perubatan.indd 92 10/11/2009 5:16:22 PM
bab 5
Perubatan
93
ii. Bagi kanak-kanak yang cacat akal, kewajipan berkhatan adalah
bergantung kepada tahap kecacatan otak yang dialaminya. Gugur
semua kewajipan melaksanakan ibadat termasuk berkhatan ke
atas kanak-kanak yang mengalami kecacatan otak yang teruk. Ahli
keluarga kanak-kanak berkenaan perlu memastikan kebersihan
anggota kanak-kanak tersebut dijaga dengan baik.

HukumPelaksanaanIbadahBagiPesakitYang
MenggunakanBegKolostomi
6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79 6 – 8 September 2007 • Muzakarah Kali Ke-79
Keputusan:
i) Pesakit yang menggunakan beg kolostomi dikategorikan sebagai
mereka yang mengalami masalah dharurat dan tidak dianggap sebagai
menanggung najis. Oleh itu, mereka tidak perlu mengosong atau
membersihkan beg kolostomi setiap kali berwudhu’ atau menunaikan
solat.
ii) Wudhu’ yang diambil oleh pesakit harus digunakan untuk
melaksanakan semua ibadah termasuk menunaikan solat fardhu
sehingga wudhu’ tersebut terbatal.
HukumPenggunaanVaksinBiothraxDanVaksin
RotateqYangMenggunakanUnsurBabiDalamProses
Penghasilannya
31 Mac 2008 • Muzakarah Kali Ke-81
Keputusan:
Muzakarah memutuskan bahawa penggunaan vaksin BioThrax dan
RotaTeg adalah tidak dibenarkan kerana:
a. Situasi kini dianggap tidak dharurat;
28
29
5_perubatan.indd 93 10/11/2009 5:16:23 PM
bab 5
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
94
b. Terdapat bahan atau ubat alternatif selain penggunaan unsur babi
dalam pemprosesan kedua-dua vaksin; dan
c. Tiada data sokongan yang kuat untuk membuktikan rakyat negara ini
memerlukan kedua-dua vaksin ini.
Muzakarah berpandangan bahawa sijil halal untuk kedua-dua vaksin ini
tidak wajar diberikan.

HukumMenternakDanMenjualLintahDanCacingUntuk
TujuanPerubatanDanKosmetik
31 Mac 2008 • Muzakarah Kali Ke-81
Keputusan:
Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa menggunakan lintah dan
cacing dalam perubatan dan sebagai bahan kosmetik adalah harus, dan
hukum menternak atau berjual beli atas dasar manfaat yang diperolehi
daripada kedua-dua haiwan tersebut juga adalah harus.
30
5_perubatan.indd 94 10/11/2009 5:16:23 PM
95
makanan / mInUman
bab 6
AlkoholSebagaiPenstabilMinumanRingan
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
Kordial yang mengandungi bahan citarasa (favour) yang dimasukkan
alkoholuntuktujuanpenstabilanadalahharus(boleh)digunakanuntuk
tujuanminumansekiranya:
a. Alkoholitubukandihasilkandariprosespembuatanarak.
b. Bahawakuantitialkoholdalamcitarasa(favour)ituadalahsedikitiaitu
tidakmemabukkan.

PenggunaanAgenAktifDalamMakanan
7–8Mac1990•MuzakarahKaliKe-26
Keputusan:
Penggunaanagenaktifpermukaandidalammakananadalahharusdengan
syaratsumber-sumberagenaktifpermukaantersebutdiperolehidaripada
tanamandansekiranyadaripadabinatanghendaklahbinatanghalalyang
disembelihmenurutsecaraIslam.
KejuSebagaiBahanMakanan
3Oktober1990•MuzakarahKaliKe-27
Keputusan:
Kejusebagaibahanmakananadalahharussamaadaenzimyangdigunakan
sebagaibahancampurandalampembuatankejuitudiperolehidaripada
tumbuhanataukulatataubinatangyanghalaldandisembelih.
1
2
3
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i95 95 10/11/2009 5:16:36 PM
96
HukumBahanPewarna(Cochineal)DalamIslam
23Mac1995•MuzakarahKaliKe-37
Keputusan:
Bersetuju dan meluluskan penggunaan pewarna (cochineal) dalam
makananberasaskankepadaukuranpiawaianyangtelahditetapkan,tidak
melebihdari0.003%-0.006%.

BioteknologiDalamMakanan&Minuman
12Julai1999•MuzakarahKhas
Keputusan:
a. Barangan,makanandanminumanyangdiprosesmelaluikaedahbio
teknologiDNAbabiadalahbercanggahdengansyarakdanhukumnya
adalahharam.
b. Penggunaan bioteknologi DNA babi dalam pemprosesan barangan,
makanan dan minuman belum lagi sampai ke tahap yang boleh
dikatakandaruratkeranamasihadapilihanbahanyanglain.
c. Ijtihadiniadalahberpegangkepadakaedahusulfqhsepertiberikut:
( ) “Mencegah perkara-perkara
yangkejiadalahlebihutamadaripadamengajakkepadakebajikan”.
PenggunaanAirBaru(Newater)
27November2002•MuzakarahKaliKe-53
Keputusan:
Airbaru(Newater)adalahbersihdanharusdigunakandarisuduthukum
syarak.
4
5
6
BAB 6
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i96 96 10/11/2009 5:16:36 PM
97
7
StatusKesucianIkanYangDiBeriMakananTidakHalal
4-6April2006•MuzakarahKaliKe-73
Keputusan:
Ikanyangdipeliharadidalamkolamternakandanseumpamanyaadalah
haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air
najisatausengajadiberimakanannajissepertidagingbabi,bangkaiatau
sebagainya.

HukumMemakanSarangBurungLayang-Layang
6–8September2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan:
Hukummemakansarangburunglayang-layangadalahharus.

8
BAB 6
Makanan / Minuman
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i97 97 10/11/2009 5:16:37 PM
98
haIwan / PenyembelIhan
bab 7
GasDaripadaTahiBabi
12–13Mei1981•MuzakarahKaliKe-2
Keputusan:
Gasyangdiprosesdaripadatahibabidenganmenggunakanapihukumnya
najisdanyangtidakmenggunakanapihukumnyasuci.

BajaDaripadaTahiBabi
12–13Mei1981•MuzakarahKaliKe-2
Keputusan:
i. Bahawabajayangdiperbuatdaripadatahibabiadalahnajismughallazah,
sementara hukum menggunakannya sebagai baja adalah harus serta
makruh.
ii. Bahawa makanan ayam yang diproses daripada bahan-bahan yang
bercampurdengannajissepertidarahlembu,darahbabidanlain-lain
adalahharusatauhalal.
PenggunaanBuluBabi
21–2Januari1985•MuzakarahKaliKe-12
Keputusan:
Penggunaanberusyangdiperbuatdaripadabulubabiadalahharam.
Sekiranya tidak pasti sama ada berus tersebut daripada bulu babi atau
tidakmakaharusdigunakan.

1
2
3
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i98 98 10/11/2009 5:16:37 PM
BAB 7
Haiwan / Penyembelihan
99
7
PembiakanSiputBabi(AchatinaFulica)
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Perusahaan menternak siput babi untuk eksport ke luar Negara sebagai
bahanmakananadalahharus.

PenggunaanAnjingUntukMengesanKirimanDadah
MelaluiPos
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
DenganbertaklidkepadamazhabMalikiMuzakarahJawatankuasaFatwa
telahmengambilkeputusansepertiberikut:
Kakitangan beragama Islam di Jabatan Pos yang menggunakan anjing
untuk mengesan kiriman dadah melalui pos adalah harus sekiranya
memakaisarungtanganketikabertugas.

PenggunaanElectricalStunningDalamPenyembelihanLembu
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
PenggunaanElectricalStunningDalamPenyembelihanLembuadalahharus.

PenyembelihanAyamDenganPelalianWaterStunner
24November1988•MuzakarahKaliKe-22
Keputusan:
Penggunaanpelalian‘WaterStunner’dalamprosespenyembelihanayam
adalahharus.
4
6
5
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i99 99 10/11/2009 5:16:38 PM
BAB 7
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
100
MenternakBinatangDualam
7–8Mac1990•MuzakarahKaliKe-26
Keputusan:
i. Perusahaan menternak ketam nipah untuk tujuan eksport adalah
haruskeranaiabukanbinatangdualam.
iii. Perusahaan menternak katak untuk tujuan eksport adalah khilaf
ulama:
a. Menurut jumhur ulama, perusahaan menternak katak untuk
tujuaneksportadalahharamkeranaiaadalahbinatangdualam.
b. MenurutmazhabMaliki,perusahaanmenternakkatakuntuktujuan
eksportadalahharus.

PenggunaanHormonPSH-P(OtakBabi)SebagaiBahan
PeningkatanTernakan
21September1995•MuzakarahKaliKe-39
Keputusan:
a. Hormon PSH-P (Otak Babi) bahan penggalak yang diperolehi dari
otak babi adalah najis mughallazah dan haram digunakan dalam
apapunbentuksamaadauntuktujuanpembiakandansebagainya.
Pengharamantersebutberasaskankepadasyubhah.
b. Anak-anakbinatangternakanyangdihasilkanpembiakannyadaripada
PSH-P(OtakBabi)diharamkanbahkandagingdansusunya.
c. PihakyangberkenaankhususnyaJabatanHaiwandiseluruhnegara
hendaklahmemberhentikansertamertadaripadamelakukanamalan
penyuntikan hormon PSH-P (Otak Babi) tersebut kepada binatang
ternakanyanghalaluntuktujuanpembiakandansebagainya.

8
9
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i100 100 10/11/2009 5:16:38 PM
BAB 7
Haiwan / Penyembelihan
101
GarisPanduanMengenaiPengeluaran,Penyediaan,
PengendalianDanPenyimpananMakananHalal
3April2000•MuzakarahKaliKe-48
Keputusan:
a. Pengendali pisau mekanikal hendaklah seorang Muslim. Pengendali
hendaklah membaca “Bismillah” ( ) sebelum memetik suis
pisau mekanikal dan hendaklah memerhati kepada binatang yang
disembelih.
b) Penyembelih Muslim yang memetik suis pisau mekanikal tidak boleh
meningalkan tempat sembelihan semasa penyembelihan sedang
dijalankan dan tidak boleh membuat kerja-kerja yang mengganggu
tumpuan.

TeknikThoracicStickingDalamPenyembelihanHaiwan
DiLuarNegara
29September2005•MuzakarahKaliKe-70
Keputusan:
Kaedah Thoracic Sticking iaitu prosedur tambahan yang digunakan selepas
sembelihan adalah dibenarkan dan daging haiwan tersebut adalah halal
tertaklukkepadasyarat-syaratberikut:
i. Telahberlakusembelihanyangsempurna(iaitutelahputuskeempat-
empaturatmari’, halkumdanwadajain);
ii. Kaedah tersebut dijalankan selepas berlaku pendarahan sempurna
(complete bleeding)atauselepas30saatpenyembelihanberlaku;
iii. Binatang tersebut disahkan mati akibat sembelihan dan kaedah
Thoracic Sticking hanya sekadar membantu mempercepatkan
kematian;dan
iv. Kaedahiniperludikawalseliaolehpetugasmuslimyangbertauliah.
10
11
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i101 101 10/11/2009 5:16:38 PM
BAB 7
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
102
Muzakarah juga memutuskan supaya keputusan ini hendaklah dipatuhi
sepenuhnya oleh semua pihak yang berurusan dengan pengimportan
daging dari luar Negara. Hanya daging sembelihan yang memenuhi
syarat-syarattersebutsahajadibenarkanmasukkeMalaysia.

PenggunaanPneumaticPercussiveStunningMenurut
PandanganIslam
13Mac2006•MuzakarahKhas
Keputusan:
Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning dalam sembelihan lembu
dan binatang halal seumpamanya adalah dibenarkan dengan syarat
tengkorak haiwan sembelihan yang dikenakan stunning dalam keadaan
tidakretakdanmatinyaadalahkeranasembelihan.

12
6 dan 7_makanan dan sembelihan.i102 102 10/11/2009 5:16:38 PM
103
kekeluargaan
bab 8
MengahwiniPerempuanYangSedangMengandungAnak
LuarNikah
21-22Januari1971•PersidanganJKFKaliKe-3
Keputusan:
Perempuanyangsedangmengandunganakluarnikahharusdinikahkan
tetapi anaknya tidak boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak dapat
pusakadaripadanya,tidakmenjadimahramkepadanyadanlelakiitutidak
bolehmenjadiwalinya.

RancanganKeluarga
22November1973•PersidanganJKFKaliKe-5
Keputusan:
Menggalakkanamalanrancangankeluargakepadaumumadalahharam,
tetapi bagi orang perseorangan atas sebab-sebab yang tertentu adalah
diharuskan.
ManakaladalamPersidanganKaliKe-12pada20Februari1977mengambil
keputusan:
RancanganKeluargamengandungitigabahagian,iaitu:
a. Memandulkanlelakiatauperempuanhukumnyaadalahharam
b. Mencegahkan beranak atau menghadkan bilangan anak hukumnya
adalahharammelainkandengansebab-sebabyangdiharuskanoleh
syarakbagiorang-orangperseorangan.
c. Menyusun keluarga dari segi kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan
keluarga dengan cara yang lain daripada (a) dan (b) di atas adalah
harus.
1
2
8_kekeluargaan.indd 103 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
104
PernikahanDenganPerempuanKitabiah
29–30April1975,14Julai1977&14Mei1980•
PersidanganKaliKe-10&KaliKe-14&PersidanganJKFKaliKe-18
Keputusan:
• PersidanganKaliKe-10pada29-30April1975
SeseorangperempuanberagamaKristianberkahwindenganlelakiIslam
makanikahnyatidaksahkecualikafrkitabi.
• Manakala Persidangan Kali Ke-14 pada 14 Julai 1977 memutuskan
takrifkafrkitabiialahorangYahudiatauNasrani:
i. Yang berketurunan Nabi Yaakub a.s., jika tidak diketahui datuk
neneknyamemelukagamaituselepasdinasakhkan(dibatalkan)oleh
agama yang berikutnya seperti agama Yahudi dinasakhkan oleh
agama Nasrani dan agama Nasrani dinasakhkan oleh agama Islam;
atau
ii. Yang bukan berketurunan Nabi Yaakub a.s., jika diketahui datuk
neneknyamemelukagamaitusebelumdinasakhkan.
Hukumnya halal nikah dengan perempuan kafr kitabi seperti di atas.
AdapunperempuanYahudiatauNasraniyangbukankitabisepertiyang
disebutkandiatasadalahharam.
• BagaimanapundalamPersidanganJKFKaliKe-18bersidangpada14
Mei1980mengambilkeputusanbahawa:
i. Pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah (bukan asal)
adalahtidaksahmengikutmazhabShafe.
ii. Pernikahan seperti itu (pernikahan orang Islam dengan perempuan
kitabiahbukanasli)yangtelahdilakukanpadamasayanglaluharus
mengikutpendapatsetengahulamadengansyaratjikapernikahanitu
diakadkanmengikutIslamdankeluargaituhendaklahhidupsecara
3
8_kekeluargaan.indd 104 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Kekeluargaan
105
Islamtermasukpendidikananak-anak.Jikatidakdilakukandemikian
makaperkahwinanituhendaklahdibatalkan.
iii. Pernikahan suami/isteri Kristian (kitabi) kemudian si suami masuk
Islam maka pernikahannya dikira sah dengan syarat kehidupannya
mengikutcaraIslam.
SuamiIsteriBukanBeragamaIslamKemudianSalah
SeorangDaripadanyaMemelukAgamaIslam
16Mac1976•PersidanganJKFKaliKe-11
Keputusan:
a. Nikah pasangan suami isteri yang bukan beragama Islam akan
terputusjikasalahseorangdaripadanyamemelukagamaIslamtetapi
jikayangseoranglagimemelukagamaIslamjugadalammasaiddah
makakekalnikahmereka.
b. Dalamkeadaandimanasalahseorangdaripadapasangansuamiisteri
yangbukanberagamaIslammemelukagamaIslammakahendaklah
diberipenerangankepadamerekamengenaiterpisahnyayangakan
berlaku (tertalak) jika seorang lagi tidak memeluk agama Islam dan
hendaklahdinasihatdandipujukyangseoranglagiitudenganhikmah
supayaiamemelukagamaIslamjuga.

PenamaanAnakTakSahTaraf(AnakLuarNikah)
28-29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
Anak zina atau anak luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti
denganperkahwinankeduapasanganibubapanyaatautidakhendaklah
dibinataudibintikankepadaAbdullah.
4
5
8_kekeluargaan.indd 105 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
106
PernikahanMelaluiPersetujuan(LelakiDanPerempuan)
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Adalah tidak sah pernikahan demikian kerana pernikahan ini tidak
mempunyaisaksidantidakmenggunakansighahijabdanqabulseperti
yangdiittifaqolehempatmazhabIslamiaituShafe,Hambali,Malikidan
Hanaf.
MengahwinkanDiriSendiri
2April1988•MuzakarahKaliKe-20
Keputusan:
Adalah tidak sah perkahwinan bagi pasangan mengahwinkan dirinya
sendiri kerana pernikahan ini tidak memenuhi syarat dan rukun yang
telahdiittifaqolehmazhabyangempatiaitutiadawalidansaksi.

PernikahanMenggunakanWaliHakim(WaliRaja)Dan
WaliTahkim
5-6Jun1989•MuzakarahKaliKe-24
Keputusan:
a. Pernikahan wanita-wanita yang tidak mempunyai wali nasab di
negeriSabahyangdilakukanolehjurunikahataukadiyangdilantik
olehTuanYangTerutamaadalahdikirapernikahansecarawalihakim
danpernikahanituadalahsahdisisisyarak.
b. MuftiNegeriSabahhendaklahmembuatkenyataanumumdinegeri
itumengenaikeputusansepertidiperengganatas.
c. Pernikahan pelajar atau rakyat Malaysia di luar negeri secara
wali tahkim atau tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah
ditetapkanolehkerajaanMalaysiaadalahdilarang.
6
7
8
8_kekeluargaan.indd 106 10/11/2009 5:16:54 PM
BAB 8
Kekeluargaan
107
SistemSusukNorplantDalamProgramPerancangan
KeluargaKebangsaan
29Disember1991•MuzakarahKaliKe-28
Keputusan:
SistemSusukNorplantiniadalahharusdigunakan.Penggunaansistemini
hendaklah tertakluk kepada keputusan Persidangan JKF Kali Ke-12 pada
20Januari1977bersamaan9Muharram1392yangmemutuskanhukum
mengenaiPerancangKeluargaadalahsepertiberikut:-
i. Memandullelakidanperempuanhukumnyaadalahharam
ii. Mencegahberanakataumenghadkanbilangananakhukumnyaadalah
haram melainkan dengan sebab yang diharuskan oleh syarak bagi
orangperseorangan.
iii. Menyusun keluarga dari kesihatan, pelajaran dan kebahagiaan
keluargadengancarayangselaindaripada(i)dan(ii)diatasadalah
harus.
TuntutanFasakhNikahIsteriKeranaSuamiMengidap
PenyakitAidsAtauPenagihDadah
23Mac1995•MuzakarahKaliKe-37
Keputusan:
Setelahmenelitipandangandancadanganyangdikemukakan,mengambil
keputusanbersetujusepertiberikut:
a. Meluluskanfatwatuntutanfasakhnikahisterikeranasuamimengidap
penyakit aids atau penagih dadah dengan perakuan dari pakar
perubatanyangadil.
b. Bersetujufatwainiditerimapakaidandiwartakandisemuanegeri-negeri.

9
10
8_kekeluargaan.indd 107 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
108
Status(Identiti)Bayi(Kanak-kanak)Terdampar(Pungut)
DanPenjagaannyaMenurutPandanganIslam
22April1999•MuzakarahKaliKe-46
Keputusan:
a. Bayi/kanak-kanakyangdijumpai,dipungutatauterdampardimana-
manatempatdiMalaysiadikategorikansebagaimuslim.
b. Bayi/kanak-kanak berkenaan di kategorikan sebagai anak jagaan
negaradansecaraautomatikmemelukagamaIslam.
KahwinLariDiSelatanThailand
1Julai2002•MuzakarahKaliKe-52
Keputusan:
Hukumpernikahandiluarnegaraadalahsahdengansyarat:
i. Pernikahanitumengikutrukunnikah.
ii. Pernikahanitudilakukanolehwalihakimyangdiiktirafolehwilayah
negaraberkenandandiakadnikahkandiwilayahberkenaandimana
iaditauliahkansebagaiwalihakim.

PerkahwinanLariMeninggalkanWaliLebihDuaMarhalah
MengikutMazhabAl-Syafe
1Julai2002•MuzakarahKaliKe-52
Keputusan:
Perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak
berkuasabagipasanganyangberjauhandariwalilebihdariduamarhalah
adalahsahmenurutmazhabAl-Syafe.
11
12
13
8_kekeluargaan.indd 108 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Kekeluargaan
109
MenggabungkanNamaAngkatDenganBapaAngkat
DalamSijilPengangakatanDanKadPengenalan
10Jun2003•MuzakarahKaliKe-57
Keputusan:
Mana-mana anak angkat yang diangkat oleh orang Islam tidak boleh
dinasabkankepadabapaangkatnya.

PerceraianMelaluiSistemPesananRingkas(SMS)
27Ogos2003•MuzakarahKaliKe-59
Keputusan:
a. Talakdalambentuktulisanyangjelasdaripadasuamiyangditujukan
kepadaisterinyasecarakhusussepertimelaluifaksimili,SMS,e-mail
dansebagainyamerupakantalaksecarakinayahdanianyaadalahsah
sekiranyadisertaidenganniat.
b. Semuapenceraianhendaklahdikemukakankepadamahkamahsyariah
untukmensabitkantalaktersebut.
c. Talakyangdilakukandenganmenggunakanalatkomunikasimoden
adalahkaedahpenceraianyangtidakmenetapiadabperceraianyang
digariskanolehsyarak.
HukumMenggunakanAlat-AlatBantuanUntukTujuan
HubunganKelamin
13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
Harusmenggunakanalatbantuanuntuktujuanhubungankelaminselagi-
manaiatidakmemudharatkandantidaknajis.
14
15
16
8_kekeluargaan.indd 109 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
110
HukumSuamiYangMelakukanHubunganSeksualSecara
Paksaan
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
Di dalam Islam hubungan di antara lelaki dan wanita adalah dihalalkan
setelahmelaluiakadIjabdanQabulyangsah.
Oleh itu Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa tiada istilah rogol
ataumelanggarhakasasimanusiadalamsebuahperkahwinanyangsah
dan keganasan rumahtangga yang berlaku adalah lebih bersifat dharar
yang boleh diambil tindakan melalui peruntukan undang-undang sedia
ada.
HukumCeraiTaklikPilihanKepadaIsteriSekiranyaSuami
Berpoligami
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
MuzakarahmengambilketetapanbahawadidalamIslampoligamiadalah
diharuskan.Olehitudenganmengambilkirahikmahpoligamiyangtelah
disyariatkan, Muzakarah memutuskan bahawa cadangan memasukkan
lafazceraitakliksekiranyasuamiberpoligamitidakperludilaksanakan.
Muzakarah juga berpandangan bahawa undang-undang Keluarga Islam
yangsediaadatelahlengkapdanmencakupisemuaisuberkaitaninstitusi
keluarga Islam. Sehubungan itu sebarang pindaan undang-undang bagi
tujuanpenambahanlafazceraitaklikiniadalahtidakdiperlukan.
17
18
8_kekeluargaan.indd 110 10/11/2009 5:16:55 PM
BAB 8
Kekeluargaan
111
PelantikanPendaftarNikahCeraiLuarNegara
AtasNamaJawatan
25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan:
i. Islam menyuruh umatnya mempermudahkan urusan perkahwinan
selagimana ia tidak melanggar Hukum Syarak dan mematuhi
peraturan negara. Walaubagaimanapun dalam urusan perkahwinan
diluarnegara,pelantikanPendaftarNikahCeraiperludipilihdaripada
mereka yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat wali yang
ditetapkan.
ii. Berdasarkan keperluan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa
pelantikan Pendaftar Nikah Cerai Luar Negara tidak boleh dibuat
atas nama jawatan, tetapi perlu dibuat atas nama individu yang
berkelayakanmenurutsyarak.

HukumMenggunakanKaedahKhidmatIbuTumpang
(SurrogateMotherhood)UntukMendapatkanZuriat
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
Muzakarah berpandangan bahawa prinsip pensyariatan Islam amat
menitikberatkan penjagaan lima (5) perkara (al-kuliat al-khamsah) yang
menjaditunjangkehidupanumatnyaiaitumenjagaagama,jiwa,maruah,
hartadanketurunan.
Muzakarahbersetujumemutuskanbahawamenggunakankaedahkhidmat
ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam
walaupun sperma dan ovum adalah diambil daripada pasangan suami
isteriyangsahkeranaiaakanmenyebabkanberlakunyakekeliruannasab
anakyangakandilahirkan.
19
20
8_kekeluargaan.indd 111 10/11/2009 5:16:56 PM
8_kekeluargaan.indd 112 10/11/2009 5:16:56 PM
57
WangFaedah
21-22Januari1971•MuzakarahKaliKe-3
Keputusan:
i. FaedahyangdiambildaripadawangsimpananolehinstitusiIslamatau
perniagaanataubadankebajikanyangdianggotaiolehorang-orang
Islam dalam mana-mana bank adalah harus atas alasan kecemasan
ekonomiorang-orangIslampadamasaini.
ii. Faedah yang diperolehi daripada wang simpanan oleh seseorang
Muslim dalam mana-mana bank adalah harus alasan kerana
kecemasan tetapi wang faedah itu hendaklah dimasukkan dalam
Baitulmalatauuntukkegunaanumum.

Insurans
1-2Oktober1970&15–16Februari1979•MuzakarahKaliKe-16
Keputusan:
Manakala persidangan ke-16 pada 15 – 16 Februari 1979, mengambil
keputusansepertiberikut;
Insurans nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan
syarikatinsuransyangadapadahariiniadalahharamdansebagaisuatu
muamalahyangfasadkeranaakadnyatidaksesuaidenganprinsip-prinsip
Islamiaitu;
a. Mengandungigharar(ketidaktentuan)
b. Mengandungiunsurjudi
c. Mengandungimuamalahriba
MuaMalat / ekonoMi
bab 4
1
2
4_muamalat.indd 57 10/11/2009 5:15:59 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
58
PembayaranZakatOlehTabungHaji
3Mei1979•PersidanganJKFKaliKe-17
Keputusan:
i. �embaga �rusan dan �abung �aji adalah diwajibkan membayar zakat �embaga�rusandan�abung�ajiadalahdiwajibkanmembayarzakat
bagipihakpenyimpan-penyimpandariwangsimpanannya,darihasil
pelaburandandarihartayangdiperniagakansertasegalakeuntungan
daripadanya.
ii. �etelah dikeluarkan zakat oleh �embaga �rusan dan �abung �aji bagi �etelahdikeluarkanzakatoleh�embaga�rusandan�abung�ajibagi
pihakpenyimpan-penyimpanitu,makabarulahkeuntunganbersihitu
dibahagidiantarapenyimpandengan�embaga�rusandan�abung
�ajimenurutperatusyangditentukan.
iii. �embaga �rusan dan �abung �aji sendiri tidak diwajibkan �embaga �rusan dan �abung �aji sendiri tidak diwajibkan
mengeluarkanzakatdarihartayangdidapatinyadari(ii)diatas.
iv. ZakattersebuthendaklahdibayarkepadaMajlisAgamaIslamNegeri-
negeri, mengikut kadar simpanan penyimpan-penyimpan di negeri
masing-masing.

SistemMetrikDalamUrusanZakat
28-29Januari1981•MuzakarahKaliKe-1
Keputusan:
i. �kuran nisab jenis-jenis zakat kepada sistem metrik adalah harus. �kurannisabjenis-jeniszakatkepadasistemmetrikadalahharus.
ii. �ukatan nisab zakat padi ialah 363 gantang. �ukatannisabzakatpadiialah363gantang.
HukumanTakzirDigantiDenganWang
16-17November1982•MuzakarahKaliKe-5
Keputusan:
�ukumantakzirbolehdigantihukumandendadenganwangpadakes-kes
tertentusahaja,tertaklukkepadabudibicaraKadiatau�akimPerbicaraan.
5
3
4
4_muamalat.indd 58 10/11/2009 5:16:00 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
59
ZakatWangKWSP
17 November 1982 • Muzakarah Kali Ke-5 17November1982 • Muzakarah Kali Ke-5 •MuzakarahKaliKe-55
Keputusan:
WangdaripadaKumpulanWang�impananPekerja,bagipekerja-pekerja
Islam wajib dikeluarkan zakat bila cukup haulnya iaitu setahun setelah
penerimaannyaberdasarkanMazhab�yafe.

SahamWakafDanWakafGanti(WakafIbdal)
13–4April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
i. Mengadakansahamwakafyangmusytarikdengansyarikat-syarikat
perniagaan melalui belian saham, kemudian diwakafkan dengan
tujuanmemajukanhartawakafadalahdiharuskanmengikutsyarat-
syaratwakaf.
ii. WakafGantian(wakafibdal)bermaksudmenukarhartawakafdengan
harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan
tujuanmengekalkanhartawakafadalahdiharuskanmengikuttaklid
pendapatImamAbu�anifah.
HartaSepencarian
13–14April1982•MuzakarahKaliKe-4
Keputusan:
i. �egalaapayangdiberiataudihibahkanolehsuamikepadaisteriatau
sebaliknyadenganbuktisecarasyarakataudenganpengakuandari
pihakyangmemberiadalahmenjadihakkepadayangmenerima.
ii. Mengenaitempattinggaldanperabotpadadasarnyaadalahmenjadi
hak suami kecuali bila ada kenyataan menunjukkan bahawa suami
menghibahkankepadaisterinya,atauisteriyangpunya.
7
6
8
4_muamalat.indd 59 10/11/2009 5:16:00 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
60
ZakatKoperasiShamelinDanSeumpamanya
2Julai1985 • Muzakarah Kali Ke-3 •MuzakarahKaliKe-33
Keputusan:
Koperasiwajibmengeluarkanzakatbagipihakahli-ahlinya.

Zakat ke atas M��� ZakatkeatasM���
25Februari1987 • Muzakarah Kali Ke-18 •MuzakarahKaliKe-18 18
Keputusan:
MARA tidak wajib mengeluarkan zakat kerana tidak memenuhi syarat
miliksempurnasepertimanayangdikehendakiolehsyariatIslam.
GanjaranTerbitanDanPencenTerbitan
12�eptember1988•MuzakarahKaliKe-21
Keputusan:
Ganjaran �erbitan dan Pencen �erbitan tidak termasuk sebagai harta
pusaka, maka kaedah pembahagiannya tidak tertakluk kepada kaedah
pembahagianhartapusaka.

KhairatKematian
25Februari1987•MuzakarahKaliKe-18
Keputusan:
Muzakarahtelahmengambilmaklumdanperhatianakanperkara-perkara
berikut:
a. Muzakarah mengambil keputusan kumpulan khairat kematian yang
dikendalikanoleh�embaga�etrikNegaraharusdisisisyarakdengan
syaratwangbantuanyangdikeluarkantidakdigunakanbagikegiatan
atauperbuatanbercorakkeagamaanbukanIslam.
9
11
12
10
4_muamalat.indd 60 10/11/2009 5:16:00 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
61
b. Penyertaan orang Islam dalam kumpulan khairat kematian yang
ahlinya bercampur antara orang Islam dengan bukan Islam adalah
harus dengan syarat mereka hendaklah meniatkan wang yang
disumbangkankeranatujuanbantuandanbukanmembantuperkara
yangberkaitandengankeagamaanbukanIslam.
SkimHajiPerkhidmatanTentera
25Februari1987•MuzakarahKaliKe-18
Keputusan:
Muzakarahtelahmengambilmaklumdanmengambilperhatianberikut:
1. �kiminimerupakansatuusahayangbaikbagimembantuanggota-
anggotatenterauntukmenunaikanfarduhaji.
2. �kim ini tidak bercanggah dengan Islam dengan syarat wang yang
dikeluarkanbagitujuaninihendaklahdaripadasumberpokoktabung
berkenaan.

�kaunSimpananYangTidak�ktifDalamLembagaUrusan
danTabungHaji
3Oktober1990•MuzakarahKaliKe-27
Keputusan:
Dari segi hukum syarak, �embaga �rusan dan �abung �aji tidak boleh
menyerahkanwangdaripadaakauntidakaktifbagipendeposit-pendeposit
�abung�ajikepadapendaftarwangtakdituntut.
Fatwainiadalahberdasarkanbahawatelahadaakadpersetujuandiantara
pendeposit dengan �embaga �rusan dan �abung �aji yang meletakkan
�embaga �rusan dan �abung �aji sebagai pemegang amanah untuk
menjalankan urusniaga wang simpanan pendeposit. �ak pendeposit ke
ataswangsimpananitumasihkekaldantidakterputuswalaupunakaun
itutidakaktifmelebihitujuh(7)tahun.
13
14
4_muamalat.indd 61 10/11/2009 5:16:01 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
62
SkimSijilPremiumMenurutSyariatIslam
29Disember1991•MuzakarahKaliKe-28
Keputusan:
�kim�ijil�impananPremiumadalahharusmengikut�yarak.
ZakatKe�tasSyarikat
9 Disember 1992 • Muzakarah Kali Ke-31 9Disember1992 • Muzakarah Kali Ke-31 •MuzakarahKaliKe-31 31
Keputusan:
�yarikat perniagaan diwajibkan zakat apabila mencukupi syarat-syarat
sepertiberikut:-
i. PerniagaanyangdimilikiolehorangIslam
ii. PerniagaanyangdimilikiolehorangIslamyangmerdeka
iii. �empurnamilik
iv. Cukupnisab
v. Cukuphaul(genapsetahunqamariah/354.3hari)
vi. Kadarzakatkeatassyarikattersebutadalah2.5%
vii. �yarikat yang dimiliki bersama antara orang Islam dan bukan Islam,
maka wajib ke atas jumlah saham yang dimiliki oleh orang Islam
sahajaberdasarkanpendapatanbersihyangdiperolehi.

ZakatGajidanPendapatanProfesional
9 Disem 9Disember1992• Muzakarah Kali Ke-31 •MuzakarahKaliKe-31 31
22Jun1997• M •MuzakarahKhas
Keputusan:
a. �matIslambolehmengeluarkanzakatdaripadapendapatangajidan
Jabatan �asil Dalam Negeri hendaklah memberi rebat zakat ke atas
jumlahyangdibayaritu.
15
16
17
4_muamalat.indd 62 10/11/2009 5:16:01 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
63
b. Pendapatan profesional diwajibkan zakat kerana ia termasuk dalam
zakatperniagaan.
MuzakarahKhaspada22Jun1997membuatkeputusansepertiberikut:-
Muzakarahbersetujubahawazakatkeataspendapatanpenggajianadalah
wajibbagiorangyanglayakmengeluarkanzakat.
HukumZakatKorbanDan�kikahKe�tasTernakan�usa
11Jun1993•MuzakarahKaliKe-32
Keputusan:
a. Rusatidakdiwajibkanzakatdantidakbolehdijadikanbinatangkorban
danakikah.
b. Jikasekiranyadiperniagakan,makadikenakanzakatperniagaandengan
kadar2.5%.

HukumBermuamalatDenganBank-BankPerdagangan
10–11Jun1993•MuzakarahKaliKe-32
Keputusan:
a. Bekerjadibankatauinstitusikewanganhukumnyaharus.
b. Pinjaman bank atau institusi kewangan adalah haram hukumnya
kecuali kerana terpaksa bagi memenuhi keperluan asas yang
mendesak.
c. Menyimpandibankdengantidakmengambilfaedahhukumnyaharus.
d. Wangfaedahyangdiperolehidaribankatauinstitusikewanganadalah
haram digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan
kepadaBaitulmal.
e. Menerima berbagai bentuk hadiah dan pemberian dari bank dan
institusikewangansepertibiasiswaadalahharushukumnya.
18
19
4_muamalat.indd 63 10/11/2009 5:16:01 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
64
21
f. Menyewabangunankepadabankadalahharam.
g. Memegangsahambankyangmengamalkanribaadalahharam.
PewarisanHarta&HartaSepencarianYangDilaksanakan
Di�ancanganFelda
21Jun1995•MuzakarahKaliKe-38
Keputusan:
Bersetuju bahawa amalan yang dilaksanakan di rancangan Felda
mengenai pewarisan harta yang berdasarkan Akta �anah 1960 adalah
tidakbertentangandenganhukumsyarakkeranapersetujuanmeletakkan
satupenamaitudibuatataspersepakatansemuapihakyangterlibat.
�ekiranya tidak mendapat persetujuan waris-waris untuk melantik
seseorangdaripadamerekasebagaiwakilmaka
i. �artasimatihendaklahdijual.
ii. Penjualanhartatersebuthendaklahdiberikeutamaankepadawaris
iii. �asil dari penjualan harta tersebut hendaklah dibahagikan kepada
warismengikutfaraid.
iv. Kalauhartasimatitidakhabisdibahagikanmakalebihanpembahagian
ituhendaklahdiserahkankepadaBaitulmal.
BersetujubahawaamalanyangdilaksanakandirancanganFeldamengenai
hartasepencariantidakbertentangandenganhukumsyarak.
Langkah-LangkahMembangunkanHartanahWakafM�IN
DariPerspektifHukum
3-4November1996•MuzakarahKaliKe-41
Keputusan:
WakafIstibdaldan�ahamWakafmerupakanperkarayangamatbaikdan
perlu diamalkan pada masa ini kerana pembangunan sedang berjalan
20
4_muamalat.indd 64 10/11/2009 5:16:02 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
65
dengan begitu pesat sedangkan tanah-tanah wakaf, tapak masjid lama
terbiar dengan begitu sahaja dan menyulitkan pihak berkuasa. Maka
sudahsampaimasanyasegalaamalandanurusanmengenaiwakafpada
keseluruhannya diubahsuai dengan tidak terikat kepada mazhab �yafe
sahaja manakala kaedah pengurusan didasarkan kepada mazhab �anaf
umpamanya atau mana-mana mazhab atau qaul yang sesuai dengan
keadaandanmasa.
�elain daripada itu, untuk amalan adalah perlu berhati-hati dan lebih
“Ihtiyat” (berhati-hati) supaya tidak dipergunakan dengan sewenang-
wenangnya. �ntuk pandangan sepintas lalu, bagi mewujudkan wakaf
ataumengimarahkanmana-manawakaftersebutlebihutamadiuruskan
melaluisahamwakafdanjikatidakdapatdiamalkanmelaluisahamwakaf
dengansebab-sebabtertentumakaamalanmelaluiistibdalitudilaksanakan
dengansyarat-syarattertentudanditadbirdengansempurna.

HukumMenyerahkanSebahagianTanahWakafKepada
PihakBerkuasa
22April1999•MuzakarahKaliKe-46
Keputusan:
i. �anah wakaf tidak boleh sama sekali dipindah milik kecuali kerana
daruratyangmemerlukandemikianberdasarkansyarat-syaratyang
tertentu.
ii. �anahwakafyangdiambil/dipindahmilikkepadakerajaan,hendaklah
dibayar pampasan mengikut nilai tanah yang diambil atau
menggantikan dengan tanah lain yang setara atau yang lebih baik
nilainya.
iii. �anah wakaf yang hendak dibangunkan hendaklah dikecualikan
syaratpenyerahantanahuntuktujuanpembinaankemudahanawam
sepertijalan,saliran,tapakpencawangelektrikdansebagainya.
22
4_muamalat.indd 65 10/11/2009 5:16:02 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
66
iv. Bagi tanah wakaf khas untuk tujuan-tujuan tertentu seperti
masjid, sekolah dan seumpamanya pihak yang mengambil tanah
itu hendaklah memperuntukkan bahagian-bahagian yang tertentu
sebagai gantian tanah wakaf yang diambil mengikut nilai semasa
bagi mengekalkan status wakaf tersebut. Contohnya bangunan
bertingkat-tingkatyangdidirikan,beberapaunittertentu(mengikut
nilai semasa) diperuntukkan untuk masjid, sekolah atau sebagainya
sepertiyangdiniatkanolehpewakaf.
WangSimpananKWSP,SOCSODanSeumpamanyaBagi
�hliBeragamaIslamYangMeninggalDunia
19�eptember2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
a. WangKW�Pdanwangdisimpanadalahpusakayangmestidibahagikan
mengikuthukumfaraid.
b. PenamaKW�Padalahwasiataupentadbirharta.Penamahendaklah
membahagikanwangKW�P(peninggalansimati)mengikutfaraid.

WangPampasanKematianPekerjaYangDianugerahkan
OlehKerajaan�tauSyarikatSwasta
19�eptember2000•MuzakarahKaliKe-49
Keputusan:
Wangpampasanyangdiperolehidarikematianpekerja,wangpampasan
melalui tuntutan mahkamah, wang �OC�O dan seumpamanya tidak
dianggaphartapusaka.
23
24
4_muamalat.indd 66 10/11/2009 5:16:02 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
67
WanitaDanOrangBukanIslamSebagai�milZakatGaji
DanPendapatanDiLembagaHasilDalamNegeri
10Mei2001•MuzakarahKaliKe-50
Keputusan:
Orang bukan Islam tidak boleh dilantik menjadi amil zakat dan wanita
Islambolehdilantikmenjadiamilzakatgajidanpendapatandi��DN.

Zakat Ke �tas Firma-Firma Dan Syarikat Konsultan ZakatKe�tasFirma-FirmaDanSyarikatKonsultan
10Mei2001•MuzakarahKaliKe-50
Keputusan:
Wajib zakat ke atas frma-frma dan syarikat konsultan, jika dimiliki
bersama antara orang Islam sahaja yang kena zakat dan tidak ke atas
milikbukanIslam.
ZakatKe�tasSyarikatYangDimilikiOlehBerbagaiJenis
PemegangSahamYangBercampurMuslimDanNonMuslim
10Mei2001•MuzakarahKaliKe-50
Keputusan:
Bahawa syarikat yang bercampur antara pemegang saham muslim dan
nonmuslim,dikenakanzakatbahagianmuslimsahaja.
25
26
27
4_muamalat.indd 67 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
68
30
OperasiKe�tasBank-BankDanSyarikat-Syarikat
PerniagaanYangBerlandaskanSyariahYangSyarikat
DiMillikiOlehOrangBukanIslam
16Ogos2001•MuzakarahKhas
Keputusan:
�emua perbankan Islam yang menjalankan pengurusan perniagaan
berlandaskansyarakwajibmengeluarkanzakatbegitujugasemuakaunter
yangmenjalankanperniagaanberlandaskansyarakyanginduknyabukan
Islam.

ZakatSyarikat/�nakSyarikatYangDimilikiOleh
PermodalanNasionalBerhad(PNB)
16Ogos2001•MuzakarahKhas
Keputusan:
Permodalan Nasional Berhad (PNB) memiliki anak-anak syarikat yang
tidakdisatukan.MasakinianaksyarikatmilikPNBtidakdikenakanpada
pelaburan perseorangan dan pemegang saham sahaja. Oleh itu menjadi
tanggungjawabPNBmemberikankesedarankepadapelaburperseorangan
supayamembayarzakatuntukmereka.PNBjugapemegangsahamsupaya
membayarzakat.
PinjamanPendidikanMengikutPrinsipSyariah
11Mac2002•MuzakarahKaliKe-51
Keputusan:
Mengikutkaedah�yariah,Perbadanan�abungPendidikan�inggiNasional
(P�P�N)bolehmenggunakankosperkhidmatanmengikutperkiraanyang
sebenarkeataspinjamanyangdiberikankepadapelajar.
29
28
4_muamalat.indd 68 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
69
ZakatGajiBesertaKadarnya
7Mei2003•MuzakarahKaliKe-56
Keputusan:
Asas pengiraan zakat gaji dan pendapatan adalah berdasarkan kepada
pendapatankasarsetahundankadarzakatyangdikenakanialahsebanyak
2.5%daripadajumlahpendapatantersebut.

PenentuanHargaZakatFitrahSeluruhMalaysia
10Jun2003•MuzakarahKaliKe-57
Keputusan:
a. �arga zakat ftrah bagi negeri-negeri di �emenanjung Malaysia
adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh BERNA�
bagiberas�uper�empatanGredAmengikuttimbangansatugantang
Baghdadbersamaan2.60kg.
b. �arga zakat ftrah bagi negeri-negeri �abah dan �arawak adalah
berdasarkanhargasetempatyangditetapkanolehBERNA�,masing-
masingbaginegeriVietnamWhiteRicebaginegeri�arawakmengikuti
timbangansatugantangBaghdadiaitubersamaan2.70kg.

ZakatKe�tasSyarikatYangDimilikiOlehTabungHaji
29Julai2003•MuzakarahKaliKe-58
Keputusan:
a. Anak-anaksyarikat�abung�ajiwajibmembayarzakatmasing-masing.
b. Dalammembuatperkiraanzakat,dividenyangdiisytiharkanolehanak-
anaksyarikatdandibayarkankepadasyarikatindukhendaklahditolak.
c. Zakatinihendaklahdibayarberlandaskanmodalasaldankeuntungan
sekiranyaada.
32
33
31
4_muamalat.indd 69 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
70
35
ZakatFitrahKe�tasOrangTahananDanBanduanIslam
DiInsititusiPenjara
23Oktober2003•MuzakarahKaliKe-60
Keputusan:
�ukumzakatftrahkeatasorangtahanandanbanduanIslamdiInstitusi
Penjaraadalahwajibsekiranyacukupsyaratwajibzakatftrahiaitu:
i. Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari
keperluantanggungannyapadamalamdanpagihariraya.
ii. AnakyanglahirsebelummataharijatuhpadaakhirbulanRamadhan
danhidupselepasterbenammatahari.
iii. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan
RamadhandanberkekalanIslamnya.
iv. �eseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir
Ramadhan.

Zakat�ngkatanKoperasiKebangsaanMalaysia(�NGK�S�)
23Oktober2003•MuzakarahKaliKe-60
Keputusan:
a. ANGKA�A wajib mengeluarkan zakat setelah ditolak semua
perbelanjaan perkhidmatan, pengurusan dan cukai pendapatan
kiranyacukuphauldannisabdengankadar2.5%.
b. Zakat hendaklah dibayar berdasarkan kepada pendapatan dan
keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan apabila
mendapatpertumbuhan,perkembangandanpembesaranberbanding
nilaidanmodal.

34
4_muamalat.indd 70 10/11/2009 5:16:03 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
71
HukumPembayaranSimpananKumpulanWangSimpanan
Pekerja(KWSP)Bagi�hliYangMemelukIslam
27Januari2004•MuzakarahKaliKe-61
Keputusan:
i. Mengikut hukum syarak, orang bukan Islam tidak berhak mewarisi
hartaorangIslamdanbegitulahsebaliknya;
ii. Jika seseorang bukan Islam memeluk Islam dan mempunyai
simpanan KW�P dan telah menamakan penama orang bukan Islam
makahendaklahmenukarpenamatersebutkepadaorangIslam.Jika
tiadapenamaorangIslamdantiadawarisIslamyangberhakkeatas
hartatersebutsetelahbeliaumeninggalduniamakahartaitutidak
menjadihakkepadapenamayangbukanIslam,sebaliknyahendaklah
diserahkankepadaBaitulmal;dan
iii. OrangIslambolehmembuatwasiatkepadaorangbukanIslamtidak
melebihi1/3daripadahartanya.
HukumWakafBagiTanahBertaraf“HakMilikTerhad”
13Oktober2004•MuzakarahKaliKe-65
Keputusan:
Mewakafkantanahhakmilikterhad(leasehold)adalahsahdanditerima
olehsyarak.

37
36
4_muamalat.indd 71 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
72
40
HukumMenjadikanCarumanKumpulanWangSimpanan
Pekerja(KWSP)SebagaiHartaSepencarian
22Februari2005•MuzakarahKaliKe-67
Keputusan:
WangcarumanKW�Ptidakbolehdianggapsebagaihartasepencariandan
menetapkanwangtersebutsebagaihartapusakayangperludibahagikan
mengikuthukumfaraid.

CadanganSupayaBayaranZakatYangDisalurkanOleh
Badan-BadanKorporatDiselaraskanPembayarannya
MengikutKelayakanNegeri-NegeriDiMalaysia
14April2005•MuzakarahKaliKe-68
Keputusan:
Isu perpindahan bayaran zakat oleh badan-badan korporat mengikut
kelayakannegeri-negeritidakmemerlukanfatwa.
Muzakarah berpendapat bahawa jika terdapat mana-mana negeri yang
masihmemerlukanbantuanagihanzakat,bolehlahmembuatpermohonan
terus kepada mana-mana Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) yang
mempunyaikutipanyangtinggi.PihakMAINberkenaanakanmenimbang
danseterusnyamembuatkeputusankeataspermohonantersebut.
HukumSkimPinjamanWangDaripadaKoperasiDan
SeumpamanyaUntukMenunaikanFarduHaji�tauUmrah
13-15 Jun 2005 • Muzakarah Kali Ke-69 13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
i. Adalah harus seseorang berhutang untuk menunaikan haji atau
umrah sekiranya diyakini mampu membayar balik hutang tersebut
daniatidakmenjejaskankehidupannormalnya;dan
39
38
4_muamalat.indd 72 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
73
ii. �kim pinjaman tersebut hendaklah diuruskan melalui badan atau
koperasi yang mementingkan prinsip ikhlas, ta’awun, adil dan telus
dalamoperasinyadisampingbebasdariunsur-unsurriba.
Hukum Skim Cepat Kaya Dan Seumpamanya HukumSkimCepatKayaDanSeumpamanya
13-15Jun2005•MuzakarahKaliKe-69
Keputusan:
�ukumterhadap�kimCepatKayaadalahharamkeranaiamengandungi
unsur-unsurjudi,riba,gharardantadlisdanumatIslamdilarangdaripada
terlibatdenganskimini.
ZakatKe�tasPendapatanFELD�DanSyarikat-Syarikatnya
22-24November2005•MuzakarahKaliKe-71
Keputusan:
i. FE�DAwajibmengeluarkanzakatkeatashasilpendapatannyadengan
mengambilkira pendapatan anak-anak syarikat, sekiranya semua
urusan ke atas pemilikan ekuiti dan akaun pendapatan anak-anak
syarikatdikawalolehFE�DAsendiri.
ii. Walaubagaimanapun, sekiranya pendapatan anak-anak syarikat
FE�DA diuruskan melalui akaun yang berasingan, maka anak-anak
syarikat tersebut wajib mengeluarkan zakat pendapatannya secara
berasingan.

41
42
4_muamalat.indd 73 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
74
HukumSistemJualanLangsung(MLM)MenurutIslam
23Januari2006•MuzakarahKaliKe-72
Keputusan:
Konsep,strukturdanundang-undangperniagaanMulti�evelMarketing
(M�M) yang diluluskan Kerajaan adalah harus dan tidak bercanggah
dengankonsepperniagaanIslam.
BayaranZakatKumpulanWangSimpananPekerja(KWSP)
SejurusPengeluaran-Satu�lternatif
25-27 Julai 2006 • Muzakarah Kali Ke-74 25-27Julai2006•MuzakarahKaliKe-74
Keputusan:
i. Mazhab �yafe menetapkan bahawa zakat harta wajib dikeluarkan
apabilacukupnisabdantempohhaulnya.WangKW�Padalahharta
simpanan.WangKW�Papabiladikeluarkanadalahdiwajibkanzakat
apabilasempurnakedua-duasyaratiaitucukupnisabdanhaulyang
ditetapkan. Walau bagaimanapun Jumhur �lama’ berpandangan
bahawazakathartabolehdikeluarkanlebihawaldaripadawaktuyang
sepatutnyadengansyarathartatersebuttelahmencukupinisabnya.
ii. Berdasarkan pandangan tersebut, Muzakarah memutuskan bahawa
KeputusanJawatankuasaFatwayangbersidangKaliKe-5pada16-17
November1982dipindasepertiberikut:
Pencarum KW�P digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima
ataumengeluarkanwangKW�Ptersebutjikacukupnisabnyatanpa
menungguhaul setahun.

44
43
4_muamalat.indd 74 10/11/2009 5:16:04 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
75
HukumMengagihkanZakatSecaraPersendirian
DanQadaZakat
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
i. Darisegisiasahdanmaslahah,zakatmerupakanpemangkinkepada
ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah
ditetapkanolehpemerintahatau�lilAmriadalahdemimenjagahak
dankepentinganzakattersebut.
Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian
tanpa melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada
asnafyanglayak,tetapiperbuatanmelanggarperaturandanundang-
undangpemerintahdalamperkarakebaikanadalahberdosa,keranadi
dalamIslampatuhdantaatkepadapemerintahatau�lilAmridalam
perkarakebaikanadalahwajib.
ii. Mengenai hukum Qada Zakat, ia wajib dilakukan bagi zakat yang
telahmemenuhisyaratwajibyangtidakditunaikanpadamasayang
sepatutnya.
HukumKe�tasProdukInvestmentLinkMenurutIslam
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
�mat Islam hari ini mempunyai banyak alternatif untuk membeli atau
melaburdalamproduk-produkinsuransyangberlandaskansyariah.
Olehitu,pembelianproduk-produkInvestment Linkyangditawarkanoleh
syarikat-syarikat insurans konvensional yang menggabungkan insurans
konvensionaldanpelaburansahamamanahdalamdana-danayangtidak
menepatisyarakperludielakkanolehumatIslam.
46
45
4_muamalat.indd 75 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
76
KertasMaklumanMengenaiProduk�manahHibah
�manah�ayaBerhad(��B)
21-23November2006•MuzakarahKaliKe-76
Keputusan:
JawatankuasaFatwaKebangsaanmemperakukanterlebihdahuluproduk
Amanah�ibahyangdiperkenalkanolehAmanahRayaBerhad.�ekiranya
terdapat mana-mana aspek operasi yang perlu diperhalusi ke arah
mematuhikehendaksyarak,bolehlahdikemukakankemudian.
HukumPelaburanKe�tasSyarikatSwissCashMutualFund
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
�ebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap seperti
ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara
seperti �wiss Cash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia
mengandungiunsurribadangharar.
Oleh itu, umat Islam dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini
keranabanyakalternatiflainberlandaskanIslamyangbolehdisertaioleh
umatIslam.

HukumBerkaitanPembangunanTanahWakafDiBawah
�ancanganMalaysiaKeSembilan(�MK-9)
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
i. StatusBangunanYangTelahSiapDibinaDi�tasTanahWakaf
a. Bangunan yang telah siap dibina di atas tanah wakaf tidak
menjadiwakafsecaraautomatik.�ekiranyapihakJabatanWakaf,
Zakatdan�ajiinginmewakafkannya,iatidakmenjadihalangan.
48
49
47
4_muamalat.indd 76 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
77
b.Bangunan tersebut perlu didaftarkan sebagai harta wakaf yang
baru dan perlu memenuhi rukun-rukun wakaf dan enakmen
negeri-negeri.
ii. Pembangunan Menggunakan Dana Program Pembangunan
HartaWakaf�MK9Di�tasTanahBaitulmalMilikM�IN
a.�anah Baitulmal milik MAIN dan bangunan yang dibina di atas
tanahtersebutyangmenggunakandanaprogrampembangunan
�artaWakafRMK9bolehdidaftarkansebagaihartawakaf.
b. �ntuk memenuhi dan mematuhi peraturan syariah, JWZ�
hendaklahmerujukkepadasyarat-syaratwakafyangsediaada.
iii. PemajakanTanahWakafKepadaPesuruhjayaTanahPersekutuan
�anahwakafbolehdipajaktetapitidakbolehdijual.
iv. Penjualan Pajakan Unit Kedai/Kediaman/�uang Pejabat Yang
TelahDibangunkanDiatasTanahWakaf
a. �nit-unit kediaman atau kedai yang dibina di atas tanah wakaf a. �nit-unit kediaman atau kedai yang dibina di atas tanah wakaf
bolehdipajakkepadaindividubagitempohjangkapanjang.
b. �yaratdankaedahyangperludipatuhisupayamenepatikeperluan
syarakadalahberdasarkanAkadPajakan(sewaan).
v. StatusKerajaanPersekutuanDalamPembangunanTanahWakaf
a. Kerajaan Persekutuan boleh dianggap sebagai pewakaf dengan
syaratperuntukanyangdisediakanuntukmembangunkantanah
wakafdiniatuntukwakaf.
b. �ebagaipewakaf,kerajaanberhakmenentukansyarat-syaratharta
yangdiwakafkan.�ungguhpunbegitu,perlantikannazirtidakdi-
benarkankeranabercanggahdenganEnakmensediaada.
vi. JWZHSebagaiPemegang�manahDanaProgramPembangunan
HartaWakaf�MK9
JWZ�bolehmenjadipemegangamanahdanaProgramPembangunan
�artaWakafRMK9melaluientitiwakafkebangsaanyangakandi-
tubuhkanmenerusiusahasamaekonomidenganMAINdengansyarat
4_muamalat.indd 77 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
78
mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak di antara MAIN dan
JWZ�.
vii.Pemegang�manahTunggalWakaf
IsuMAINsebagaipemegangamanahtunggalwakafbukanmerupakan
isusyariahsebaliknyaisudasaryangmelibatkanpentadbiran.
viii.WakafWangTunai
BerwakafdalambentukwangtunaiadalahdibolehkandidalamIslam.
ix. Pengecualianatau�emitanCukaiTanahTerhadapHartaWakaf.
�artawakafwajarmendapatpengecualiandaripadacukai.

PenentuanHukumSyarakDiDalamPelaksanaanSkim
PajakGadaiIslam(�r-�ahn)DiMalaysia
10-12April2007•MuzakarahKaliKe-77
Keputusan:
i. �umber modal kerja untuk pemegang pajak gadai Islam (al-Rahn)
hendaklahdiperolehidaripadaperbankanIslamatausumber-sumber
yang halal dan bebas dari amalan riba, judi, gharar dan aktiviti lain
yangtidakselarasdengankehendaksyarak;
ii. Pemegang al-Rahn hendaklah mengambil perlindungan insurans
Islam (takaful) dan tidak boleh terlibat dalam aktiviti insurans
konvensional;
iii. �ekiranya barang sandaran hilang atau dicuri atau musnah dan
sebagainya,pemegangal-Rahnhendaklahmembayarpampasanbagi
bakinilaibarangsandaransewaktuiaditaksirkan;dan
iv. Pemegang al-Rahn digalakkan melantik Panel Penasihat �yariah
dalamanbagimemantauoperasidanaktivitial-Rahn.
50
4_muamalat.indd 78 10/11/2009 5:16:05 PM
bab 4
Muamalat / Ekonomi
79
PenentuanHukumSyarakDiDalamPelaksanaanSkim
PajakGadaiIslam(�l-�ahn)DiMalaysia(Cadangan
KadarUpahSimpanBarangGadaian)
12Jun2007•MuzakarahKaliKe-78
Keputusan:
Muzakarah bersetuju menerima cadangan kadar upah simpan barang
gadaianuntukskimal-Rahnsepertiberikut:-
NIL�IB���NG
G�D�I�N
TEMPOH
(BUL�N)
K�D��UP�HY�NG
DITET�PK�N
(%sebulan)
RM100.00-
RM1,000.00
3Bulanpertama 0.60%sebulan
3Bulanberikutnya 0.70%sebulan
RM1,001.00-
RM5,000.00
3Bulanpertama 0.65%sebulan
3Bulanberikutnya 0.80%sebulan
RM5,001.00-
RM10,000.00
3Bulanpertama 0.80%sebulan
3Bulanberikutnya 0.95%sebulan
i) �ekiranya setelah tamat tempoh yang dinyatakan, barang gadaian
tersebut masih gagal ditebus, persetujuan kedua-dua belah pihak
perlu diperolehi bagi menentukan tempoh lanjutan dan kadar yang kadar yang
dikenakan.
51
4_muamalat.indd 79 10/11/2009 5:16:06 PM
bab 4
Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan
80
HHukumMemberiZakatKepadaOrangBukanIslamBagi
TujuanDakwah
6–8�eptember2007•MuzakarahKaliKe-79
Keputusan:
Pengagihan zakat perlu diberi keutamaan kepada umat Islam mengikut
asnaf-asnaf yang telah ditetapkan. Walaubagaimanapun, pemerintah
diharuskanmemberizakatkepadaorangbukanIslamberdasarkansiasah
dankeperluansecarahikmahbagitujuandakwah.

KajianHukumInsurans�m
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
�etelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang
dikemukakanolehsemuaahli,Muzakarahbersetujumemutuskanbahawa
hukumkeatasInsuransAmadalahtidakdiharuskanolehIslam.
HukumPelaksanaanTakafuldiMalaysia
1-3Februari2008•MuzakarahKaliKe-80
Keputusan:
�etelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang
dikemukakanolehsemuaahli,Muzakarahbersetujumemutuskanbahawa
konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan
syariahIslam.

52
53
54
4_muamalat.indd 80 10/11/2009 5:16:06 PM