BAHAN CONTOH FORMAT ASAS PELAN STRATEGIK UNTUK PENINGKATAN PRESTASI SEKOLAH

Editor MUHAMMAD BUSTAMAN HJ ABDUL MANAF KETUA JABATAN (PUSAT) JABATAN PENGURUSAN KUALITI/INOVASI IAB KPM

(Kertas ini adalah hasil kerja pelajar NPQEL 2009/2010)

1

Proses utama Pembinaan Pelan Strategik 2010 - 2014 Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa 5 Pra Perancangan Hala tuju: Mandat, Misi, Visi & Nilai & Piagam Analisis Persekitaran Organisasi Isu Strategik, Matlamat Strategik (KRA), Objektif, KPI & Sasaran Pencapaian Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi

2

FASA 2 : HALATUJU : MANDAT, MISI, VISI, NILAI DAN PIAGAM PELANGGAN

1.1

MANDAT KERAJAAN

Mandat Kerajaan menjadi tempat mula proses pembinaan strategik organisasi awam. Ia berbeza dengan organisasi swasta dimana Visi organisasi menjadi titik mula atau kemuncak outcomes bila membina KPI dan sasaran prestasiorganisasi. Kamus Dewan- DBP (2005) telah mendefinisikan mandat seperti berikut: 1. Amanah yang diberikan oleh orang ramai. 2. Kuasa yang diberikan oleh oleh pihak yang lebih tinggi. 3. Surat kuasa, surat perintah 4. Kuasa yang diberikan untuk mentadbir

Mandat kerajaan ini wajib difahami, didokong dan tentukan penuh semangat pelaksanaannya bagi setiap kakitangan kerajaan. Ianya meliputi -

1. 2.
3. 4. 5.

Akta Pendidikan 1996 Misi Nasional dan NKRA Dasar Pendidikan Kebangsaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Arahan-arahan Perbendaharaan MKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

6. 7.

3

8. 9. 10.

Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas Pekeliling-Pekeliling Kerajaan Surat Siaran PPD dan JPN

* Nota: Dalam dokumen Pelan strategik, kedudukan penulisan Mandat Kerajaan adalah teratas. Oleh kerana mandat begitu banyak, cukup meletakkan pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mewakili Akta Pendidikan yang merupakan mandat tertinggi sekali yang peru dipatuhi.

1.3

CONTOH MISI

MISI
Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

1.4

CONTOH VISI

VISI
sekolah unggul penjana genersi terbilang

4

1.5

NILAI-NILAI

Baik hati Berdikari Hormat-menghormati Kasih-sayang Keadilan Kebebasan Semangat 1 Malaysia

5

1.6

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN

Kami SMK Muhamad Bustaman dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk: PELAJAR: 1. Memastikan sukatan pelajaran dihabiskan tiga bulan sebelum peperiksaan. 2. Memeriksa buku latihan murid selewat-lewatnya tiga hari selepas dikumpulkan. 3. Memastikan markah ujian dan peperiksaan diserahkan kepada murid dalam tempoh tiga minggu selepas tarikh akhir peperiksaan. STAF/KAKITANGAN 1. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholder berkaitan dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya tiga hari pada tarikh surat diterima. 2. Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-kurangnya empat kali setahun 3. Semua peruntukan perjalanan diproses dalam masa seminggu selepas borang dihantar. IBUBAPA/PENJAGA

6

1. Segala aduan dan rayuan hendaklah diambil tindakan dalam masa tujuh hari. 2. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum dihantar kepada pihak yang berkenaan. 3. Memastikan ibubapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan anak mereka seminggu sebelum cuti persekolahan KOMUNITI 1.Semua aduan yang dipohon akan dilayan dalam tempoh 1 hari dari masa aduan 2. Memberi maklumbalas kepada semua surat arahan dari stakeholder selewat lewatnya tiga hari selepas surat diterima.

1.7

FASA 3 : ANALISIS PERSEKITARAN

(TIPS: Pembinaan SWOC yang lengkap membantu dalam menyediakan maklumat untuk membina isu strategik, objektif,sasaran prestasi, strategi dan taktik) . Ia tidak perlu di sertakan dalam dokumen edaran pelan strategik, ia boleh dibuat lampiran sahaja.
1.7.1 ANALISIS SWOC PERINGKAT ORGANISASI
KELEMAHAN (Berdasarkan 8 Bidang) W1 Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid W2 Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum W3 Kurang kemandirian murid W4 Peruntukan untuk pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi. W5 Tenaga kerja untuk proses penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi. W6 Tugas guru yang banyak dan bersifat perkeranian membebankan guru W7 Kekangan masa untuk mengadakan program Permuafakatan KEKUATAN (Berdasarkan 8 Bidang) S1 Gred Purata Sekolah PMR dan SPM semakin baik S2 Pencapaian kokurikulum meningkat sehingga ke peringkat kebangsaan S3 Masalah disiplin murid di peringkat minima. S4 Sijil audit tanpa teguran 3 tahun berturut-turut S5 Layanan kaunter yang cekap dan mesra S6 Kelengkapan dan kemudahan fizikal telah mencapai tahap mencukupi. S7 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah berpengalaman dan kompeten

7

PELUANG (Berdasarkan PEST) O1 Jalinan hubungan baik dengan institusi pendidikan dan badanbadan korporat dalam negara. O2 Mendapat pelbagai kemudahan dan bantuan dalam bidang ICT daripada agensi luar O3 Hubungan baik pemimpin masyarakat dengan sekolah

CABARAN (Berdasarkan PEST) C1 Pembiayaan kewangan dari pihak luar masih rendah C2 Pengaruh elemen negatif persekitaran luar C3 Kebanyakan ibu bapa berpendapatan rendah

1.7.2

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (1) KURIKULUM
KELEMAHAN W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu. W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru W5 Motivasi murid rendah

KEKUATAN S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun. S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan

8

PELUANG O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum O2 Kemudahan mengakses internet. O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan

CABARAN C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan sekolah C2 Masalah pengangkutan (pergi dan balik sekolah C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri dalam aktiviti sekolah/mesyuarat PIBG C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah

1.7.3

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG : (2) KOKURIKULUM

9

KEKUATAN S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi/pertandingan S2 Kemudahan prasarana mencukupi S3 96.7% guru siswazah terlatih S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan S6 Ada padang dan gelanggang yang baik S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masing-masing S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti kokurikulum

KELEMAHAN W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluasluasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi. W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik. W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen – ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri. W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama. W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah. W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum

PELUANG O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar O2 Pelajar sering dipelawa untuk menyertai pertandingan anjuran swasta O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA

CABARAN C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah.

1.7.4

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (3) HAL EHWAL MURID

10

KEKUATAN S1 Kaunselor dan pasukan guru disiplin yang komited S2 Pengawas yang berdisiplin dan mantap S3 Jaga sekolah sentiasa berada dalam kawasan sekolah S4 80% pelajar berdisiplin S5 Program HEM yang berjaya (Pengurusan baik) S6 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi S7 Bahan bacaan di Pusat Sumber yang agak lengkap S8 Semangat kerja berpasukan yang tinggi S9 Mempunyai Bilik Kesihatan yang lengkap PELUANG O1 Sokongan padu daripada Polis, PPD, JPNS dan PIBG O2 Sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin dan kemajuan anak mereka O3 Masyarakat sekeliling yang prihatin O4 NGO yang sering membantu O5 YB prihatin terhadap sekolah O6 Hubungan baik dengan komuniti

KELEMAHAN W1 8% guru tidak cekap mengurus pelajar bermasalah W2 Keceriaan kurang diberi perhatian W3 20 % murid kurang berdisiplin W4 Program UBK terganggu (Kaunselor selalu tiada di sekolah sering dipanggil berkursus/ mesyuarat PPD, JPNS) W5 Murid kurang menepati masa W6 Guru menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar murid sakit

CABARAN C1 Ada pusat siber bebas yang dekat dengan sekolah C2 Sikap ibu bapa yang defensif terhadap anak-anak C4 Pengaruh negatif persekitaran luar

1.7.5

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (4) PENGURUSAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN PENTADBIRAN

11

PEJABAT

KEKUATAN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Laporan audit tanpa syarat selama 5 tahun Kerani kewangan cekap dan celik komputer Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan. Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbir 85 % penggunaan sistem fail berkesan Kemudahan alatan serba lengkap 87 % pengedaran surat / edaran sistematik Sekolah bertaraf PTJ

KELEMAHAN W1 W2 W3 Peruntukan kewangan terhad Kekurangan tenaga kerja Kurang dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkat. W4 Sudut info diletakkan di lokasi yang kurang sesuai. W5 Ruang pejabat terhad

PELUANG O1 O2 Kemudahan fizikal yang mencukupi . Lokasi sekolah berhampiran dengan pejabat pos, bank dan JPNS / pejabat kerajaan

CABARAN C1 Peruntukan kadang-kadang lewat diterima daripada KPM C2 Segelintir ibu bapa yang mengharapkan layanan segera C3 Masyarakat luar kurang prihatin

1.7.6

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (5) PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL
KELEMAHAN W1 Kos penyelenggaraan yang tinggi W2 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi W3 Kekerapan penyelenggaraan kurang dilakukan

KEKUATAN S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kukuh S2 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh S3 Guru dan staf bekerjasama dalam membangunkan sekolah S4 Prasarana sekolah yang selesa S5 Makmal komputer yang serba lengkap S6 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap

12

S7 Pusat Sumber yang selesa dan lengkap. S8 Terdapat kemudahan Dewan, Dewan Kuliah, Surau dan Astaka. PELUANG O1 Kewangan PIBG yang kukuh O2 Agensi luar seperti JKR sering memberi bantuan CABARAN C1 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak oleh pihak luar .

1.7.7

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG : (6) PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

13

KEKUATAN S1 Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat S2 96.7 % guru adalah siswazah S3 Lebih 78% guru berpengalaman lebih 10 tahun S4 Lebih 10% guru penanda kertas S5 98% guru celik komputer, komited dan bersemangat S6 Majoriti staf sokongan celik komputer, komited dan mesra S7 Setiap guru dan staf sokongan berpeluang menghadiri kursus atau latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

KELEMAHAN W1 Agihan tugas guru tidak seimbang W2 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen W3 P& P terganggu (Guru sering dipanggil untuk menghadiri mesyuarat atau kursus ) W4 Bilangan guru lelaki kurang W5 Penguasaan Bahasa Inggeris sebilangan guru Sains & Matematik dan Teknikal belum memuaskan W6 Kekangan masa guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran CABARAN C1 Ibu bapa kurang mementingkan pendidikan anak-anak.

PELUANG O1 PIBG sangat komited dalam membantu sekolah O2 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru sekolah ini dan guru-guru sekolah berhampiran

1.7.8

ANALISIS SWOC PERINGKAT BIDANG: (7) PERHUBUNGAN LUAR

14

KEKUATAN S1 Hubungan baik guru-guru dengan ibu bapa S2 Terdapat padang dan dewan untuk kegunaan komuniti luar S3 Perpustakaan yang lengkap sebagai pemangkin ilmu kepada masyarakat setempat. PELUANG O1 PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah O2 Hubungan baik dan saling berkerjasama dengan sekolah berhampiran. 03 Hubungan baik dengan jabatan-jabatan kerajaan dan bukan kerajaan dalam membantu menjalankan aktiviti sekolah. 04 Hubungan baik dan bantuan daripada IPTS. 05 KPM/JPN memberi sokongan/galakan kepada sekolah.

KELEMAHAN W1 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W2 Tiada Alumni pelajar.

CABARAN C1 Ibu bapa tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya memandangkan jarak kediaman yang jauh. C3 Kemudahan pengangkutan (bas) yang tidak memuaskan.

15

1.8

FASA 4 :PERKEMBANGAN DARI I PROSES DARISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN 1.8.1 BIDANG KURIKULUM [ Pengurusan Akademik}

Isu Strategik

Matlamat (KRA)

Objektif

KPI
% pelajar yang lulus semua mata pelajaran Peratus pelajar mendapat semua A GPS

Sasaran TOV
98.3 4% 3.58

2009
98.6 6 3.0

2010
99 10 2.9

2011
99.5 12 2.8

2012
100 15 2.7

1. Meningkatkan pencapaian UPSR

Tahap pencapaian kecemerlangan akademik tidak memuaskan

Meningkatkan tahap pencapaian akademik

16

1.8.2 : KOKURIKULUM
Bidang Kokurikulum Isu Strategik Matlamat Objektif 1.Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan KPI Peratus pasukan yang menjuarai (i) Peringkat Daerah 2 3 2 Bilangan pelajar yang mewakili 3 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 Sasaran TOV 2009 2010 2011 2012

Tahap pencapaian Meningkatkan kokurikulum masih kecemerlangan kurang kokurikulum memuaskan

1.

Peringkat Negeri : 2. Kebangsaan

3 1 1

4 2 2

5 3 3

6 4 4

7 5 5

Bilangan Pingat emas dalam sukan olahraga peringkat: 1. zon 2. Daerah 3. Negeri & kebangsaan % pelajar aktif dalam lebih dari satu permainan /acara

17

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2009 2010 2011 2012

Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Daerah : Johan Naib Johan Ketiga Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Negeri : Johan Naib Johan Ketiga Bilangan aktiviti badan beruniform mencapai peringkat Kebangsaan : Johan Naib Johan Ketiga 3.Meningkatkan pencapaian dalam kelab dan persatuan Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Daerah : Johan Naib Johan Ketiga

1 1 2

1 2 2

2 3 3

3 4 4

4 5 5

2.Meningkatkan pencapaian dalam badan beruniform

3 0 0

3 0 1

4 1 2

5 2 2

6 3 3

3 0 0

3 0 1

3 0 1

4 1 1

4 1 2

4 5 3

4 5 4

5 5 5

6 6 5

6 6 6

18

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2009 2010 2011 2012

Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Negeri : Johan Naib Johan Ketiga Bilangan aktiviti kelab dan persatuan mencapai peringkat Kebangsaan : Johan Naib Johan Ketiga % Kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum % Pelajar Yang Mendapat gred A dalam CGPA. % Pelajar Yang Mendapat gred B dalam CGPA.

0 1 1

0 1 1

1 1 2

2 2 2

3 3 3

0 0 0 98 8 36

0 0 1 99 10 40

0 0 2 100 12 44

0 1 2 100 14 50

1 2 2 100 16 55

4.Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum.

19

1.8.3 HAL EHWAL MURID

20

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI % kes disiplin & salahlaku berat % kes disiplin & salahlaku sederhana % kes disiplin & salahlaku ringan Peratus pelaksanaan aktiviti berdasarkan program yang dirancang Peratus yang menggunakan perkhidmatan : I . Pelajar ii. Staf iii. Ibubapa Peratus pelaksanaan tugas kaunselor (Berdasarkan 26 bidang tugas yang ditetapkan) Skor berasaskan instrumen bilik BOSS Bilangan semakan status buku Menggunakan Aplikasi Sisteks dan eMateks(%) Bilangan Operasi pemeriksaan buku teks Jangkamasa memproses permohonan biasiswa dan bantuan

TOV 0.3 2.0 2.0 90

Sasaran 2009 2010 2011 0.2 1.5 1.5 94 0.1 1.0 1.0 96 0.5 0.5 98 0.1

2012

1. Meningkatkan tahap disiplin pelajar

0.1 0.5 100

Hal Ehwal Murid

Pengurusan HEM masih belum mantap

Memantapkan pengurusan HEM

2. Memantapkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

80 7 5 98 1 90 2

90 30 10 100 1 100 3

100 30 20 100 1 100 3

100 40 30 100 1 100 3

100 40 50 100 1 100 4

3. Memantapkan pengurusan SPBT

4. Meningkatkan kecekapan pengurusan kebajikan pelajar Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif

7 hari

6 hari

5 hari

5 hari

4 hari

Sasaran KPI Gred penarafan kualiti kantin berdasarkan standard Jabatan Kesihatan Bilangan aduan dalam setiap enam bulan Peratus kelas melepasi gred kebersihan dan keceriaan yang ditetapkan Bilangan kes kemalangan dalam kelas TOV B 3 83 1 2009 B 2 90 0 2010 A 1 95 0 2011 A 0 100 0 2012 A 0 100 0

5. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kantin sekolah

21
6. Mewujudkan kelas yang kondusif

1.8.4 PENGURUSAN PEJABAT DAN KEWANGAN
Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Bilangan aduan pelanggan 1. Mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kaunter Peratus kepuasan staf Peratus kepuasan pelajar Tempoh menunggu untuk mendapat perkhidmatan Tempoh mengesan fail Tempoh kemasukan surat ke dalam fail berkenaan Jangka masa surat diedar untuk tindakan Bilangan ketidakpatuhan Sasaran TOV 3 60 65 10 min 10 min 2 hari 2 hari 3 2009 2 75 75 5 min 5 min. 2 hari 1 hari 1 2010 0 85 85 5 Min 5 min. 1 hari 1 hari 1 2011 0 95 95 5 min 4 min. 1 hari 1 hari 0 2012 0 100 100 5 Min 3 min. 1 hari 1 hari 0

Kecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan lagi

Meningkatkan kecekapan pengurusan pejabat.

2. Mempertingkatan keberkesanan pengurusan fail

Pengurusan Pejabat dan Kewangan

1. Memastikan semua pembelian mematuhi peraturan Pengurusan kewangan belum efisyen sepenuhnya Memastikan pengurusan kewangan lebih efisyen. 2. Mempercepatkan pembayaran 3. Mengurangkan tempoh pembayaran balik perbelanjaan runcit. 4. Memastikan tiada audit berteguran

Bilangan hari

14

10

7

7

7

Bilangan hari bekerja

7

5

4

3

2

Bilangan Audit Berteguran

0

0

0

0

0

22

1.8.5 PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI

Sasaran TOV 2009 2010 2011 2012

1. Menambah taman bertema ilmu dan kawasan bermaklumat untuk pelajar Meningkatkan kualiti pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal sekolah bagi mewujudkan iklim sekolah yang konduksif

Bilangan taman bertema ilmu yang ada di kawasan sekolah dan asrama

1

2

4

6

7

Kekerapan penyelenggaraan setahun Bilangan kekerapan penyeliaan setahun Bilangan aduan kerosakan Kekerapan peralatan yang diselenggara

3

6

8

10

12

Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal

Pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal masih belum memuaskan

11 60 8 8 4

12 50 10 10 3

12 45 12 12 2

12 40 12 12 1

12 20 12 12 1

2. Meningkatkan kualiti pengurusan penyelenggaraan

Kekerapan bangunan diselenggara Purata masa diambil untuk tindakan(Bil. hari) Bilangan tindakan diambil selepas aduan

60 3

50 1

45 0

40 0

20 0

3. Memastikan

Bil kes kemalangan

23

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif kemudahan fizikal selamat untuk digunakan warga sekolah

KPI Bilangan aduan

Sasaran TOV 3 2009 2 2010 1 2011 0 2012 0

4. Menaik taraf kemudahan fizikal sekolah

Bilangan program yang berkaitan dengan keselamatan fizikal Bilangan kemudahan yang dinaiktaraf Bilangan sistem siaraya yang ada di sekolah Bilangan bilik-bilik khas yang boleh dihubungi secara intercom

2

3

4

4

4

8

5

3

2

1

5. Menyediakan sistem perhubungan telekomunikasi di seluruh kawasan sekolah.

5

8

8

8

8

6

8

9

10

11

24

1.8.6 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
Bidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI Peratus staf Melepasi tahap 80% SKPM. Peratus staf cemerlang berdasarkan LNPT(85 % ke atas ) Peratus staf mengikuti kursus dalam perkhidmatan. ( Sijil ) Bilangan guru yang menghasilkan inovasi. 2. Meningkatkan motivasi 3. Meningkatkan pengetahuan Indeks kepuasan staf(%) Skor pencerapan(%) Sasaran TOV 100 2009 100 2010 100 2011 100 2012 100

Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia

Pengurusan dan pembangunan sumber manusia belum memuaskan

Membangunkan Modal Insan berkualiti

1. Meningkatkan kompetensi

1.4

5

10

15

20

79.2

85

95

100

100

2 83 75

3 85 78

5 90 80

7 93 85

10 95 90

25

1.8.7 PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI Peratus kehadiran ibubapa dalam setiap aktiviti yang dianjurkan Jumlah jam khidmat sukarela dalam seminggu Bilangan Agensi Kekerapan khidmat sukarela dalam setahun

Sasaran TOV 30 2009 42 2010 54 2011 66 2012 78

1. Meningkatkan lagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa pelajar Jalinan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi Mewujudkan perkongsian pintar antara pihak sekolah dengan komuniti luar

1

2

2

3

3

Pengurusan Perhubungan Luar

2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar

5

5

5

6

7

3

4

5

5

6

3. Meningkatkan hubungan serta kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi dalam negara

Bilangan institusi

3

3

3

3

3

26

1.9

FASA 5 : STRATEGI, TAKTIK DAN OPERASI 1.9.1 PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN COWS MATRIKS BAGI KURIKULUM [ dilampirkan]
KEKUATAN S1 Tenaga pengajar adalah 96.7% guru siswazah S2 78 % guru berpengalaman lebih 10 tahun. S3 10% guru penanda kertas PMR dan SPM S4 Budaya menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah dalam kalangan warga sekolah memuaskan S5 Budaya membaca dalam kalangan murid memuaskan S6 Terdapat 4 orang guru cemerlang S7 Terdapat Jurulatih Utama bagi GSP dan Kajian Tindakan S-O S1 : S3 + S6 + S7+W2+O1 Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG S2 : S1+S2+W5+O1+O2 Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat S3 : S6+S7+W3+W4+C1+O2+O3 KELEMAHAN W1 Pengajaran dan pembelajaran terganggu (Guru-guru sering berkursus atau terlibat dengan program di luar sekolah di peringkat PPD,JPNS dan KPM ) W2 Pencapaian dalam PMR dan SPM masih rendah W3 Masih terdapat guru mengajar tidak mengikut opsyen W4 Murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru W5 Motivasi murid rendah W-O S4 : W3+O2+O3 Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan S5 : W1+C3+S5+O2 Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran

DALAMAN

LUARAN

PELUANG O1 PIBG, ibu bapa dan komuniti sedia menyokong program peningkatan kurikulum O2 Kemudahan mengakses maklumat peperiksaan terdapat di laman Web Kementerian dan Jabatan O3 Kursus jangka pendek untuk guru anjuran Kementerian dan Jabatan

27

Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices CABARAN C1 Terdapat cyber café berdekatan dengan Sekolah C2 Masalah pengangkutan pergi dan balik sekolah (Menggangu perjalanan kelas bimbingan) C3 Guru sering menjalankan tugas jabatan C4 Sebilangan besar ibubapa kurang berminat menghadirkan diri dalam aktiviti sekolah/mesyuarat PIBG C5 Tahap kesedaran sebilangan kecil ibu bapa terhadap pencapaian akademik murid masih rendah S-C S6: S1+S6+S7+O1+C1 Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik S7 :S6+S7+O1+O2+C3 Pebelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM W-C S8 : W5 +O1+C4 Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG S9: W2+O1+C5 Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

1.9.2 PEMILIHAN STRATEGI
Jenis Strategi

Strategi-Strategi Yang Telah Dijana
S1 - Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG S2 - Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat S3 - Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices S4 - Meningkatkan kualti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan

SO
S3 + S6 + S7+W2+O1

WO

S5 - Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran S6 - Kepelbagaian teknik P&P supaya pengajaran lebih menarik

SC WC

S7- Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM S8 - Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG

28

S9 - Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

1.9.3 TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

‘COWS deduction rearrange and group’ 1 2 3 4 6 5 7 8 9 Meningkatkan pencapaian murid dalam peperiksaan awam melalui Program Bestari Ting 3 dan 5 dengan sokongan PIBG Meningkatkan motivasi murid melalui Kem Kemahiran Belajar dengan sokongan komuniti setempat Pengajaran berkualiti melalui Bengkel Best Practices Meningkatkan kualiti pengajaran guru melalui kursus jangka pendek kelolaan jabatan Kepelbagaian teknik P& P supaya pengajaran lebih menarik Pembelajaran kendiri berasaskan Modul dan CD Pembelajaran Pembelajaran kendiri berasaskan Modul/CDROM Mengiktiraf kejayaan murid melalui Program Hari Pengiktirafan anjuran PIBG Meningkatkan pencapaian murid dengan penglibatan ibu bapa dalam Program Mari Cemerlangkan Sekolah

‘Broad area or strategy’ 1. Membangunkan motivasi dan kemahiran belajar murid

2. memperkasakan kualiti guru

3.membangun kemahiran pembelajaran kendiri 4. mewujudkankan jalinan strategik dengan pihak komuniti dalam program sekolah

29

1.9.4 ANALISA PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan Skala Likert
1 – Amat Rendah 2 – Rendah 3 – Sederhana 4 – Tinggi 5 – Amat Tinggi

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan

Strategi 1 1 5 3 4 5 5 5 4 4 36 1

Strategi 2 1 5 1 4 4 5 5 5 5 35 2

Strategi 3 1 5 1 3 3 4 4 3 4 28 4

Strategi 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 33 3

Strategi 1 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

30

1.9.5

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

STRATEGI 1 2 3 4

KEDUDUKAN KEUTAMAAN Meningkatkan pencapaian dan motivasi murid menggunakan kepakaran dalaman dengan sokongan PIBG Pengajaran berkualiti guru menggunakan kepakaran dalaman dan luar sekolah Menganjurkan Program Hari Pengiktirafan dan Program Mari Cemerlangkan Sekolah bersama PIBG Pembelajaran kendiri menggunakan Modul dan CDROM

31

TOWS/COWS BIDANG : (3) KOKURIKULUM
KEKUATAN S1 Set uniform yang mencukupi untuk aktiviti rasmi pertandingan S2 Kemudahan prasarana mencukupi S3 96.7% guru siswazah terlatih S4 Ada 2 orang guru lulusan Ijazah Sains Sukan S5 Terdapat 3 orang guru yang mempunyai sijil kejurulatihan S6 Ada padang dan gelanggang yang baik S7 85% Ketua Guru Penasihat Pasukan Beruniform menghadiri kursus pengurusan pasukan beruniform masing-masing S8 Mempunyai barisan pelapis pemain bagi acara sukan tertentu. S9 Dasar sekolah untuk kegiatan kokurikulum tersurat dengan jelas S10 Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum memuaskan S11 Mempunyai buku pengurusan untuk mengendalikan aktiviti Kokurikulum. KELEMAHAN W1 Kemahiran guru dalam bidang kejurulatihan kurang W2 Pelajar kurang diberi peluang dan pendedahan seluas- luasnya untuk terlibat ke peringkat tertinggi. W3 Peralatan dan penyelenggarannya masih kurang dinaik taraf W4 Penyelenggaraan prasarana kurang cekap ekoran kekurangan pekerja W5 Tiada sukatan lengkap untuk melaksanakan aktiviti Kokurikulum W6 Beban kerja guru menyebabkan guru tidak mampu merancang dan melaksana aktiviti kokurikulum pada tahap yang terbaik. W7 Pengurusan kewangan untuk pembiayaan sesuatu aktiviti kurang efisyen – ada kalanya guru terpaksa mendahulukan duit sendiri. W8 Kawasan padang terhad untuk menampung lebih daripada satu permainan pada masa yang sama. W9 Kebolehan pelajar mengurus kegiatan kokurikulum agak lemah. W10 Pelajar kurang komited dengan kegiatan kokurikulum WO W1+W7+O1+O3+O4 Meningkatkan komitmen guru dengan bantuan jurulatih, Badan Kerajaan dan PIBG.

Dalaman

Luaran

PELUANG O1 Ada jurulatih luar/bekas pelajar yang sudi melatih pelajar O2 Pelajar sering dipelawa untuk

S-O S1+S2+S6+O1+O2 Meningkatkan minat pelajar untuk menyertai pertandingan dengan adanya kemudahan

32

menyertai pertandingan anjuran swasta O3 Sering menerima bantuan Badan Kerajaan dan NGO O4 PIBG sedia membantu dan menyumbang O5 Markah penglibatan pelajar dalam kokurikulum diambil kira bagi kemasukan ke IPTA CABARAN C1 Penglibatan ibu bapa terhad dan kurang memberi galakan C2 Program akademik dan aktiviti kokurikulum anjuran PPD dan JPN menggangu kelicinan perjalanan aktiviti sekolah C3 Masyarakat setempat kurang terlibat dalam aktiviti sekolah. C4 Banyak aktiviti kokurikulum dijalankan secara serentak dan berturutan

prasarana mencukupi dan jurulatih. S8+S9+S10+O2+O3+O5 Meningkatkan kesedaran pelajar kepentingan melibatkan diri dalam kokurikulum dan pertandingan dengan bantuan NGO dan PIBG. W9+W10+O1+O2+O5 Memastikan pelajar bermotivasi untuk menyertai pertandingan.

SC S8+S10+C2 Memastikan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dengan mempunyai barisan pelapis.

WC W1+W6+C4+O1+O4 Meningkatkan kemahiran guru untuk melatih pelajar dengan bantuan jurulatih dan sumbangan PIBG

TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS Bil 1 3 7 2 4 6 5 TOWS deduction rearrange and group Aktiviti kokurikulum secara berterusan Pemilihan bakat secara berterusan. Seorang pelajar satu permainan Mengunakan jurulatih luar untuk aktiviti kokurikulum secara berfokus Bantuan luar untuk menambah kemudahan sukan Program meningkatkan kemahiran mengurus bagi guru Program penerangan kepada pelajar, ibubapa dan komuniti kepentingan aktiviti sukan dan permainan Broad area or strategy 1.Menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum 2.Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopentensi guru. 3.Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti

33

kokurikulum melalui program khas ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN Menggunakan skala likert 1 2 3 4 5 Amat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Amat tinggi Strategi 1 3 5 5 5 4 4 Strategi 2 3 4 4 4 3 5 Strategi 3 5 3 3 5 5 3

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan

5 4 3 3 5 4 4 5 3 38 37 34 1 2 3 Strategi 1menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

Ulasan

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN
1 ST 1-Menggalakkan penyertaan semua pelajar dalam aktiviti kokurikulum

34

2 3

ST 2- Gabungan kepakaran luar dan dalam untuk meningkatkan kopetensi guru ST 3-Penerangan kepada penjaga kepentingan dan pengiktirafan aktiviti kokurikulum melalui program khas

ANALISIS SWOT
KEKUATAN
K1.Kerja berpasukan dalam organisasi K2.Komitmen guru yang tinggi terhadap kecemerlangan akademik pelajar. K3.Suasana persekitaran yang selesa K4.Mempunyai kemudahan makmal sains, perpustakaan,Pusat Sumber,Makmal Komputer, bengkel dan bilik sakit yang memuaskan K5.Padang sekolah yang luas dan dipertingkatkan untuk dijadikan mini stadium K6.Imej sekolah yang baik K7.Pengurusan dan perekodan sumber kewangan adalah sistematik. K8.96 % guru lepasan ijazah K9.Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum. K10.Suasana pembelajaran dibilik darjah agak Kondusif. K11.Suasana bekerja berpasukan menyeronokkan kakitangan sekolah K12.Latihan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan secara berperingkat K13.Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel

KELEMAHAN
W1. 60% murid masih bermotivasi rendah W2. Sistem pengurusan fail yang perlu dipertingkat W3. Penempatan guru tidak mengikut keperluan opsyen W4. Masih terdapat kelas kurang kondusif dari segi kelengkapan perabot dan kemudahan. W5 .Keceriaan dan kebersihan masih kurang menjadi amalan pelajar. W6. 7% pelajar lemah dalam penguasaan 3 M W7. Masalah bekalan air di sekolah sering terputus W8 Self-esteem murid rendah W9. Pekerja swasta yang kurang berkesan W10 Tandas tidak digunakan dengan baik W11.Sebahagian besar murid tidak mampu untuk memiliki bahan rujukan pembelajaran W12.Penglibatan murid dalam kegiatan ko kurikulum kurang menggalakkan W13.Sumber kewangan sekolah adalah terhad kepada peruntukan yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia. W14.40% pelajar menengah rendah mempunyai sikap sambil lewa dalam menyiapkan tugasan W15.Sebarang kelemahan atau kesalahan kecil kerap diperbesarkan oleh segelintir staff W16. Guru kurang komited dalam ko kurikulum W17. Tekanan kepada pihak pengurusan dan guru kerana kedudukan sekolah sebagai Sekolah Sukan Negeri. W18.5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap hari atau tidak hadir sekolah. W19 Ibubapa sibuk dengan pekerjaan dan tiada masa dengan aktiviti sekolah

PELUANG

CABARAN

35

O1.Penglibatan bekas pelajar dalam aktiviti Ko kurikulum seperti perkhemahan Agung O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan di sekolah. O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah. O5.Mempunyai YDP PIBG yang komited dengan program-program yamg dilaksanakan oleh pihak Sekolah O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar.

T1.Berhampiran dengan kawasan Bandar T2.Kawalan keselamatan sekolah masih kurang memuaskan T3.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa T4.Kedudukan dewan sekolah diluar kawasan sekolah agak jauh. T5.Laluan jalan ke sekolah agak sibuk memandangkan kawasan tersebut mempunyai empat buah sekolah menengah dan dua buah sekolah rendah. T6.Pertukaran guru agak kerap dan jarang menepati keperluan sekolah. T7.Penglibatan pelajar sukan dalam latihan dan pertandingan menjejaskan pembelajaran di bilik darjah. T8.Ibu bapa kurang memotivasikan anak-anak kearah kecemerlangan akademik.

PELAN STRATEGIK

Misi: Melahirkan modal insan yang berketrampilan melalui pendidikan berkualiti Visi: Pelajar berakhlak mulia generasi gemilang Isu strategik: Jalinkan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagi Matlamat: Mewujudkan perkongsian pintar di antara pihak sekolah dengan komuniti luar

36

2010

2011

2012

2013

TOV

Objektif
.1. Meningkatkan tahap disiplin dan sahsiah murid

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
% kes disiplin dan salahlaku berat % kes disiplin dan salahlaku sederhana % kes disiplin dan salahlaku ringan Bilangan Laporan polis mengenai salah laku murid 5

Sasaran 2014 Inisiatif S1- Meningkatkan kesedaran murid dan
ibu bapa

4
12 25 30

3
10 20

0
7 15

0
5 10

0
3

15


0

MMengadakan program peningkatan disiplin murid MMeningkatkan motivasi dan jati diri murid Melaksanakan program keibubapaan


5

0

0

0

0

2. Meningkatkan perkhidmatan Bimbangan dan Kaunseling

% kepuasan murid dalam program yang dilaksanakan 80 90 95 100 100 100

S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain

MMenggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid

% peratus klien yang menggunakan khidmat bimbingan dan kaunseling % penurunan salah laku murid

80

90

95

100

100 100 100

80

90

95

100

100

S3- Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling. S2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain

3. Meningkatkan kualiti perkhidmatan kantin 4. Meningkatkan kualiti pengurusan SPBT

Skor gred penarapan kualiti kantin mengikut standard jabatan kesihatan Bilangan kes keracunan makanan % Skor berdasarkan instrumen penarapan bilik BOSS

B

A 3
0

A
0

A
0

A
0

A
0 100

37
85 90 95 100 100

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

ANALISIS TOWS MATRIKS : BIDANG HAL EHWAL MURID
KEKUATAN (S) S1. Kerja berpasukan dalam organisasi S2. Imej sekolah yang baik S3. Sekolah mendapat bantuan KPM seperti KWAPM, SPBT,dan BKP S4- Program SSDM memudahkan guru disiplin mengesan rekod salah laku murid S5- Disiplin sekolah masih terkawal S6 -Pengurusan biasiswa yang baik S7- Kawasan persekitaran yang kondusif . K8. Sekolah Berjaya menggondol berbagai anugerah dan penghargaan bagi pencapaian cemerlang dalam bidang akademik, disiplin dan kokurikulum. S9 Gaya pengurusan terbuka dan fleksibel KELEMAHAN (W) W1 . 60% murid tidakmencapai tahap yang ditetapkan. W2. Terdapat 10% murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah W3. Keceriaan dan kebersihan boleh dipertingkatkan W4 Kemudahan asas tidak mencukupi W5 Self-esteem murid rendah W6. Terdapat jawatankuasa yang masih belum mantap dalam pengurusan HEM W7- Tandas tidak digunakan dengan baik W8. 5 hingga 8 peratus murid ponteng sekolah setiap hari atau tidak hadir sekolah. W9- Pengawas kurang cekap dalam menjalankan tugas W10-Aktiviti pengukuhan disiplin kurang berkesan W11-Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O)

38

O1-Sumber kewangan daripada PIBG dan agensi luar untuk menampung aktiviti sekolah O2.Hubungan 2 hala yang berkesan antara pemimpin komuniti setempat dengan sekolah O3.Hubungan rapat dengan pihak polis untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan di sekolah. O4.Hubungan baik pihak Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah dengan sekolah. O6.PIBG amat prihatin dengan masalah disiplin dan kecemerlangan akademik pelajar. O7-Ibubapa mudah diajak berbincang jika berlaku masalah diisplin O8-Kerjasama yang baik dengan pihak sekolah membatu dalam proses pengurusan HEM CABARAN (C) C1.Berhampiran dengan kawasan Bandar C2-Pengaruh gejala sosial di sekitar sekolah C3-Wujud cyber café berdekatan kawasan sekolah C5.Masalah disiplin pelajar masih kurang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa C6-Segelintir wars bergantung 100% kepada sekolah bagi kejayaan dan pembentukan sahsiah murid. C7-Penyalahgunaan telefon bimbit di kalngan pelajar

S1+S5+W1+W2+O6+O7+C1 1.Mengadakan program peningkatan disiplin murid S3+S5+C1+C2+C3+O2+O3+O6+W8+W10 2.Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid S3+S5+O4+O8+C5+W5+W9 3.Mengadakan program pemantapan kerohanian

W1+W2+W5+S2+S5+O1+O6 4.Meningkatkan motivasi dan jati diri murid W6+W10+W11+O1+O4+O6 5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin

S1+S5+S9+C2+C5+C6 6. Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.

W3+W4+W7+C5+C6+C7 7. Melaksanakan program keibubapaan

TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS
TOWS deduction rearrange and group Broad area or strategy

39

1 4 7 2. 5. 6

Mengadakan program peningkatan disiplin murid Meningkatkan motivasi dan jati diri murid Melaksanakan program keibubapaan Menggerakkan Jawatankuasa Permuafakatan Sekolah-Komuniti bagi menangani disiplin murid Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam pengurusan disiplin Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan bimbngan dan kaunseling.

1.Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa 2. Kerjasama sekolah dengan agensi lain 4.Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan skala likert

1 3 5

-

Amat Rendah Sederhana Amat tinggi

2 4 Strategi 1 3 3 3 3 3 3

-

Rendah Tinggi Strategi 2 3 4 4 5 4 3 Strategi 3 2 3 1 2 3 4

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan Andaian keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan

3 3 2 2 3 3 2 4 4 25 33 24 2 1 3 Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu

40

Ulasan

kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

13.

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN
1 2 3 ST1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa ST2 - Kerjasama sekolah dengan agensi lain ST3 - .Meningkatkan kemahiran guru mengendalikan kes disiplin.

PELAN TAKTIKAL HEM
Strategi 1 Meningkatkan kesedaran murid dan ibu bapa Program-program sahsiah dan disiplin Bil 01. Pelan Taktikal 1. Mesyuarat J/kuasa Permufakatan Sekolah 2. Rondaan kawasan sekolah Pelaksana/ Tanggungjawab Pengetua AJK J/Kuasa Permuafakatan Sekolah PK HEM PK HEM Tempoh Jan, April, Julai, Okt Anggaran Kos Output/outcomes AJK tahu peranan, tugasan, perkembangan terkini Pelajar tidak merayau-rayau tanpa tujuan di kawasan sekolah atau ponteng kelas. Pelajar tidak ponteng kelas Pelajar tidak KPI % kehadiran guru % guru faham peranan % pelajar merayaurayau di kawasan sekolah % ponteng menurun. % ponteng % kes Vandalisme Sasaran 100% 100% 0% 0% 0% 0% Pelan kontigensi

Jan-Nov

3. Buku Kawalan Kelas 4. Spot Check di

PK HEM

Jan-Nov Jan-Nov

41

kelas

PK HEM

5. Kad Disiplin

PK HEM

Jan-Nov

RM100

6. Ceramah PDRM

AJK Unit B

Mac, Julai

RM200

membawa barang larangan ke sekolah dan tiada kes vandalisme. Mudah mengesan pelajar yang bermasalah untuk tindakan susulan. Kesedaran tentang pentingnya disiplin meningkat

% kes kecurian menurun. % pemegang kad Bilangan tempoh mengesan % pelajar yang cemerlang sahsiah.

0%

100% 2 jam 100%

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh: Sasaran Kos Langkah 1 : : : Januari : : Program peningkatan sahsiah dan disiplin Meningkatkan tahap pengurusan bidang HEM Meningkatkan disiplin, sahsiah dan budi bahasa pelajar - November Pelajar Status/Pelan Kontigensi Aggihkan Kertas Kerja kepada J/Kuasa yang dilantik Edarkan surat pemberitahuan

Proses Kerja Mesyuarat Jawatankuasa: -Bentang kertas kerja -Lantikan J/Kuasa -Tetapkan tarikh -Anggaran kos -Aggihan tugas Taklimat kepada pelajar Surat jemputan kepada penceramah jemputan/luar Penyediaan bahan

Tanggungjawab Pengetua GPK HEM

KPI Bilangan Mesyuarat

Sasaran 1 kali/program

2 3 4

Kaunselor Kaunselor Jawatankuasa kerja

Bilangan Taklimat % Bilangan hadir tempoh masa tempoh masa

1 kali 100% 1 minggu 1 minggu

42

5 6 7

Penyediaan tempat peralatan Pelaksanaan Program Penilaian,Pelaporan dan Post Mortem

dan

Jawatankuasa kerja Jawatankuasa Pelaksana Setiausaha Kaunselor

tempoh masa tempoh masa Bilangan penilaian (pencapaian objektif) Bil. tempoh masa

sebelum program 1 hari sebelum program 2 jam/program 1 kali 1 hari

43

44

Hak Cipta 2010 © MBUSTAMAN/IAB/KPM Hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian slide/nota ini boleh diterbit semula, dicetak, disalin dan disiar bagi tujuan komersial dalam apa-apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis daripada pemegang hak cipta.

45

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.