Pendahuluan

Negara membangun merupakan satu istilah yang digunakan untuk men ggambarkan sebuah negara yang mempunyai satu aras yang menggambarkan keselesaan dari aspek kebendaan atau meterial. Selain itu, negara membangun juga boleh diketegorikan melalui tahap pembangunan sesebuah negara yang rendah. Walau bagaimanapun, terdapat juga perbezaan aras pembangunan yang telah dicapai oleh sesebuah negara yang sedang membangun. Hal ini kerana, terdapat juga negara membangun mempunyai prasarana yang baik. Sebagai contoh negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mempunyai prasarana dan tahap pembangunan yang baik berbanding negara membangun yang lain. Malaysia juga mempunyai tahap ekonomi dan politik yang stabil berbanding negara-negara membangun yang lain. Manakala, negara yang mundur dan tidak maju digelar sebagai Negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga merupakan sebuah istilah yang dicipta oleh Alfred Sauvy ( 1952 ). Tujuan beliau mengemukakan istilah ini adalah bertujuan untuk membezakan antara negara yang bersekutu dengan barat dengan negara yang tidak bersekutu dengan barat semasa perang dingin yang berlaku di negara-negara Eropah. Perkataan Negara Dunia Ketiga ini berasal daripada perkataan Perancis ³ le ties monde ´. Negara Dunia Ketiga telah diletakkan dalam golongan negara yang mundur. Negara-negara berkenaan mempunyai pendapatan

perkapitanya yang rendah. Negara Dunia Ketiga bukan sahaja lemah daripada aspek pembangunan dan infrastruktur, malah negara berkenaan juga lemah daripada aspek ekonomi , politik dan masalah sosial. Taraf hidup yang rendah dan tahap kemiskinan hidup yang tinggi menyebabkan negara-negara Dunia Ketiga sering mendapat banyak masalah terutama sekali wabak penyakit berjangkit. Namun, selepas tahun 1987, negara-negara Dunia Ketiga terutama sekali negara yang berada di rantau Asia Pasifik mula mendapat perhatian daripada neg maju. Hal ini ara kerana, negara-negara Dunia Ketiga mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan terutama sekali dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang lemah akan menyebabkan negara berkenaan sentiasa berada dalam tahap yang kurang maju atau mundur.

Populasi penduduk terbesar adalah di negara China iaitu sebanyak 1320 juta penduduk. hal ini kerana. . selain itu. dan Hutchings 42. Hal ini telah menyebabkan jumlah populasi penduduk dunia meningkat dengan banyak.Populasi Penduduk Dunia Menurut Brown. populasi penduduk dunia pada ketika ini telah meningkat sebanyak dua peratus pada setiap tahun. Sumber: Menghadapi Masa Depan. Harrison. Penduduk di Dunia pada bulan Julai 2008 telah mencatatkan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 6707035007 orang. pertumbuhan ini telah dicatatkan akan menurun pada masa yang akan datang. negara India juga mencatatkan jumlah penduduk yang tinggi iaitu sebanyak 1130 juta penduduk. Gambar 1: Pertumbuhan penduduk dinia pada hri ini meningkat pada kadar 2% setiap tahun. dan negara Afrika. China. 1998 . terdapat pelbagai faktor yang akan menggangu dan akan mengakibatkan penurunan dalam populasi penduduk dunia. Walau bagaimanapun. Negara yang mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang paling ramai adalah negara India.

47% 2. Hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan dalam bidang perindustrian dan dalam bidang petanian.38% 2. Hal ini menyebabkan waktu kesuburan wanita adalah sebahagian besarnya waktu remaja dan awal dewasa.Berikut adalah data jumlah penduduk teramai mengikut negara pada Julai 2008: Negara China India Amerika Serikat Indonesia Brazil Pakistan Bangladesh Nigeria Rusia Jepang Meksiko Filipina Vietnam Jerman Mesir Populasi (juta) 1. masalah populasi penduduk bukanlah suatu masalah yang besar.33% 1.320 1.80% 2.56% 3. Faktor kesuburan wanita yang tinggi merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan kadar pertumbuhan penduduk dunia.96% 4.44% 2. Hal ini kerana penduduk boleh . Kitaran haid bagi seseorang wanita adalah kira-kira 30 hari.60% 1. semakin tinggi kadar kehamilan seseorang wanita berkenaan.92% 1. Semakin subur seseorang wanita.23% 1.31% 1. Hal ini telah menyebabkan kadar kehamilan yang tinggi kepada wanita di dunia ini. Kesuburan wanita yang paling optimum adalah semasa berusia lingkungan bawah 30 tahun. Perkembangan ini telah menyebabkan tahap kemampuan penduduk yang tinggi dan mampu membentuk keluarga yang ramai. peningkatan tahap kesihatan yan tinggi dan g bantuan perubatan yang mencukupi menyebabkan kesuburan wanita menjadi lebih tinggi.84% 16. Penciptaan vaksin dan ubat-ubatan yang canggih mampu untuk membantu manusia hidup dengan sihat.22% 2.13% Penyebab Pertumbuhan Pelbagai faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk dunia.130 304 232 187 163 159 148 142 128 107 89 84 82 81 Penduduk Peratusan 19. Selain itu. Pada pertengahan abad ke-20.13% 1.

Gambar 3: Peta penduduk dalam saiz pertumbuhan . Kebimbangan mula dirasani terhadap masalah pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan pesat di Asia dan Afrika. Oleh. 1995 Ada banyak alasan mengapa penduduk yang hidup dalam kemiskinan mempunyai anak yang ramai. Di Amerika Syarikat dan negara-negara industri lain.migran atau berpindah ke benua lain. Hal ini kerana. namun tingkat kesuburan di sini berada di bawah kawalan kerana norma-norma budaya dan pembangunan ekonomi. negara berkenaan mempunyai teknologi untuk menyokong lebih banyak anak. itu bukan masalah teknologi yang telah menyebabkan angka kematian yang menjad lebih rendah. Sumber: Cartledge. gaya hidup di negara-negara yang besar dan tinggi menjadi akar umbi kepada masalah penduduk terutama sekali di negara maju. jumlah anak yang ramai digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Selain itu. Hal ini kerana. mereka juga boleh keluar dari bandar ke kawasan luar bandar sekiranya kawasan bandar yang terhad. Terdapat masalah lain yang timbul kerana populasi anak yang ramai dan tidak . Hal ini juga sering kali berlaku di negara mundur dan sebilangan besar berlaku di negara maju. ataupun peningkatan kesuburan manusia pada hari ini. Masalah kependudukan Masalah kebanjiran penduduk di dunia menyebabkan kebimbangan yang tinggi terutama sekali kepada penyelidik dan ahli sejarah.

Walau bagaimanapun. Walaupun mempunyai anak yang ramai. Wanita di negara dunia ketiga rata-rata terpaksa bekerja untuk mencari pendapatan bagi membantu suami mereka untuk mencari pendapatan yang lebih untuk menampung perbelanjaan harian. Pendidikan yang formal tidak diberikan dengan sewajarnya menyebabkan ramai wanita di negara mundur tidak dapat mengawal kelamilan mereka. tanggungjawab untuk melahirkan anak yang ramai terpaksa dipikul oleh kaum wanita kerana anak yang ramai akan menbantu keluarga kelak. Anak yang ramai akan memberikan keselamatan kepada wanita dan juga dapat meningkatkan ekonomi wanita. . tugas mencari rezeki tetap diletakkan dibahu lelaki kerana tugas asas lelaki adalah untuk bekerja. Walau bagaimanapun. Wanita yang mempunyai anak yang ramai mempunyai status sosial yang tinggi dan akan dipandang mulia oleh masyarakat. tahap ekonomi yang mundur di negara Dunia Ketiga menyebabkan anak-anak terpaksa untuk bekerja dalam bidang pertanian sahaja. faktor ekonomi dan politik di negara mundurlah yang menyebabkan rakyat negara mundur berkenaan masih lagi berada dibawah tahap kemiskinan yang tinggi. Hal ini digambarkan melalui andaian bahawa memiliki anak yang ramai akan menye babkan masa tua para ibu bapa akan lebih terjamin berbanding dengan memiliki anak yang sedikit. mereka menggunakan anak yang ramai sebagai lambang untuk mencapai status sosial yang tinggi. Selain itu. Oleh kerana gaya hidup yang rendah dan miskin.terkawal. Faktor kemiskinan juga menyebabkan ramai wanita tidak mendapat pendidikan sewajarnya dan nasib mereka tidak terbela.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful