Pendahuluan

Negara membangun merupakan satu istilah yang digunakan untuk men ggambarkan sebuah negara yang mempunyai satu aras yang menggambarkan keselesaan dari aspek kebendaan atau meterial. Selain itu, negara membangun juga boleh diketegorikan melalui tahap pembangunan sesebuah negara yang rendah. Walau bagaimanapun, terdapat juga perbezaan aras pembangunan yang telah dicapai oleh sesebuah negara yang sedang membangun. Hal ini kerana, terdapat juga negara membangun mempunyai prasarana yang baik. Sebagai contoh negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mempunyai prasarana dan tahap pembangunan yang baik berbanding negara membangun yang lain. Malaysia juga mempunyai tahap ekonomi dan politik yang stabil berbanding negara-negara membangun yang lain. Manakala, negara yang mundur dan tidak maju digelar sebagai Negara Dunia Ketiga. Negara Dunia Ketiga merupakan sebuah istilah yang dicipta oleh Alfred Sauvy ( 1952 ). Tujuan beliau mengemukakan istilah ini adalah bertujuan untuk membezakan antara negara yang bersekutu dengan barat dengan negara yang tidak bersekutu dengan barat semasa perang dingin yang berlaku di negara-negara Eropah. Perkataan Negara Dunia Ketiga ini berasal daripada perkataan Perancis ³ le ties monde ´. Negara Dunia Ketiga telah diletakkan dalam golongan negara yang mundur. Negara-negara berkenaan mempunyai pendapatan

perkapitanya yang rendah. Negara Dunia Ketiga bukan sahaja lemah daripada aspek pembangunan dan infrastruktur, malah negara berkenaan juga lemah daripada aspek ekonomi , politik dan masalah sosial. Taraf hidup yang rendah dan tahap kemiskinan hidup yang tinggi menyebabkan negara-negara Dunia Ketiga sering mendapat banyak masalah terutama sekali wabak penyakit berjangkit. Namun, selepas tahun 1987, negara-negara Dunia Ketiga terutama sekali negara yang berada di rantau Asia Pasifik mula mendapat perhatian daripada neg maju. Hal ini ara kerana, negara-negara Dunia Ketiga mempunyai potensi yang besar untuk dimajukan terutama sekali dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang lemah akan menyebabkan negara berkenaan sentiasa berada dalam tahap yang kurang maju atau mundur.

Walau bagaimanapun. . selain itu. Penduduk di Dunia pada bulan Julai 2008 telah mencatatkan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 6707035007 orang. Hal ini telah menyebabkan jumlah populasi penduduk dunia meningkat dengan banyak. Gambar 1: Pertumbuhan penduduk dinia pada hri ini meningkat pada kadar 2% setiap tahun. Harrison. 1998 . negara India juga mencatatkan jumlah penduduk yang tinggi iaitu sebanyak 1130 juta penduduk. populasi penduduk dunia pada ketika ini telah meningkat sebanyak dua peratus pada setiap tahun. dan Hutchings 42. pertumbuhan ini telah dicatatkan akan menurun pada masa yang akan datang. dan negara Afrika. Populasi penduduk terbesar adalah di negara China iaitu sebanyak 1320 juta penduduk.Populasi Penduduk Dunia Menurut Brown. terdapat pelbagai faktor yang akan menggangu dan akan mengakibatkan penurunan dalam populasi penduduk dunia. hal ini kerana. Sumber: Menghadapi Masa Depan. China. Negara yang mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang paling ramai adalah negara India.

Berikut adalah data jumlah penduduk teramai mengikut negara pada Julai 2008: Negara China India Amerika Serikat Indonesia Brazil Pakistan Bangladesh Nigeria Rusia Jepang Meksiko Filipina Vietnam Jerman Mesir Populasi (juta) 1.56% 3.31% 1.44% 2. Hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan dalam bidang perindustrian dan dalam bidang petanian.23% 1. Perkembangan ini telah menyebabkan tahap kemampuan penduduk yang tinggi dan mampu membentuk keluarga yang ramai.13% 1.96% 4. Hal ini telah menyebabkan kadar kehamilan yang tinggi kepada wanita di dunia ini.92% 1. peningkatan tahap kesihatan yan tinggi dan g bantuan perubatan yang mencukupi menyebabkan kesuburan wanita menjadi lebih tinggi. Faktor kesuburan wanita yang tinggi merupakan faktor utama yang menyebabkan peningkatan kadar pertumbuhan penduduk dunia.60% 1. semakin tinggi kadar kehamilan seseorang wanita berkenaan.80% 2. Selain itu.33% 1. Hal ini menyebabkan waktu kesuburan wanita adalah sebahagian besarnya waktu remaja dan awal dewasa. Kitaran haid bagi seseorang wanita adalah kira-kira 30 hari. Penciptaan vaksin dan ubat-ubatan yang canggih mampu untuk membantu manusia hidup dengan sihat.47% 2. Semakin subur seseorang wanita.320 1.84% 16.38% 2. Pada pertengahan abad ke-20.130 304 232 187 163 159 148 142 128 107 89 84 82 81 Penduduk Peratusan 19.13% Penyebab Pertumbuhan Pelbagai faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk dunia. masalah populasi penduduk bukanlah suatu masalah yang besar.22% 2. Hal ini kerana penduduk boleh . Kesuburan wanita yang paling optimum adalah semasa berusia lingkungan bawah 30 tahun.

Gambar 3: Peta penduduk dalam saiz pertumbuhan . mereka juga boleh keluar dari bandar ke kawasan luar bandar sekiranya kawasan bandar yang terhad. jumlah anak yang ramai digunakan untuk mencari nafkah bagi keluarga. Terdapat masalah lain yang timbul kerana populasi anak yang ramai dan tidak . negara berkenaan mempunyai teknologi untuk menyokong lebih banyak anak. ataupun peningkatan kesuburan manusia pada hari ini. Oleh. 1995 Ada banyak alasan mengapa penduduk yang hidup dalam kemiskinan mempunyai anak yang ramai. Hal ini kerana.migran atau berpindah ke benua lain. Selain itu. itu bukan masalah teknologi yang telah menyebabkan angka kematian yang menjad lebih rendah. Hal ini kerana. Kebimbangan mula dirasani terhadap masalah pertumbuhan penduduk yang berkembang dengan pesat di Asia dan Afrika. Masalah kependudukan Masalah kebanjiran penduduk di dunia menyebabkan kebimbangan yang tinggi terutama sekali kepada penyelidik dan ahli sejarah. namun tingkat kesuburan di sini berada di bawah kawalan kerana norma-norma budaya dan pembangunan ekonomi. Hal ini juga sering kali berlaku di negara mundur dan sebilangan besar berlaku di negara maju. gaya hidup di negara-negara yang besar dan tinggi menjadi akar umbi kepada masalah penduduk terutama sekali di negara maju. Sumber: Cartledge. Di Amerika Syarikat dan negara-negara industri lain.

Selain itu. mereka menggunakan anak yang ramai sebagai lambang untuk mencapai status sosial yang tinggi.terkawal. . Anak yang ramai akan memberikan keselamatan kepada wanita dan juga dapat meningkatkan ekonomi wanita. Oleh kerana gaya hidup yang rendah dan miskin. tugas mencari rezeki tetap diletakkan dibahu lelaki kerana tugas asas lelaki adalah untuk bekerja. faktor ekonomi dan politik di negara mundurlah yang menyebabkan rakyat negara mundur berkenaan masih lagi berada dibawah tahap kemiskinan yang tinggi. tanggungjawab untuk melahirkan anak yang ramai terpaksa dipikul oleh kaum wanita kerana anak yang ramai akan menbantu keluarga kelak. Pendidikan yang formal tidak diberikan dengan sewajarnya menyebabkan ramai wanita di negara mundur tidak dapat mengawal kelamilan mereka. Wanita di negara dunia ketiga rata-rata terpaksa bekerja untuk mencari pendapatan bagi membantu suami mereka untuk mencari pendapatan yang lebih untuk menampung perbelanjaan harian. Wanita yang mempunyai anak yang ramai mempunyai status sosial yang tinggi dan akan dipandang mulia oleh masyarakat. Hal ini digambarkan melalui andaian bahawa memiliki anak yang ramai akan menye babkan masa tua para ibu bapa akan lebih terjamin berbanding dengan memiliki anak yang sedikit. tahap ekonomi yang mundur di negara Dunia Ketiga menyebabkan anak-anak terpaksa untuk bekerja dalam bidang pertanian sahaja. Faktor kemiskinan juga menyebabkan ramai wanita tidak mendapat pendidikan sewajarnya dan nasib mereka tidak terbela. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Walaupun mempunyai anak yang ramai.