Bidang 1 : Perkembangan Diri Nilai 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan Definisi Keyakinan wujudnya tuhan sebagai pencipta alam dan

mematuhi Segala Suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Kata kunci 1 : Keyakinan wujudnya Tuhan Kata kunci 2 : mematuhi segala suruhan-Nya Nilai 2 : Amanah Definisi : sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Kata kunci 1 : sikap bertanggungjawab Kata kunci 2 : boleh menimbulkan kepercayaan atau boleh menimbulkan keyakinan orang lain Nilai 3 : Harga diri Definisi : keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan. Kata kunci 1 : memulia maruah diri Kata kunci 2 : menjaga maruah diri nilai 4 : Bertanggungjawab Definisi : Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kata kunci 1 : memikul tugas serta kewajipan Kata kunci 2 : melaksanakan tugas serta kewajipan Nilai 5 : Hemah Tinggi Definisi : Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian . kata kunci 1 : beradab sopan Kata kunci 2 : berbudi pekerti mulia Nilai 6 : Toleransi Definisi : Kesanggupan bertolak ansur, sabar, dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Kata kunci 1 : bertolak ansur Kata kunci 2 : sabar Kata kunci 3 : mengawal diri Nilai 7 : Berdikari

kecekalan. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Kata kunci 1 : kebolehan melakukan sesuatu atau kesanggupan melakukan sesuatu Kata kunci 2 : tanpa bergantung kepada orang lain Nilai 8 : Kerajinan Definisi : Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan. Kata kunci 1 : cinta yang mendalam Kata kunci 2 : cinta yang berkekalan Nilai 10 : Keadilan Definisi : Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Kata kunci 1 : bersikap tidak keterlaluan Kata kunci 2 : tanpa mengabaikan kepentingan diri sendiri dan orang lain Bidang 2 : Kekeluargaan Nilai 1 : Kasih sayang terhadap keluarga Definisi : Perasaan cinta. Kata kunci 1 : boleh berfikir Kata kunci 2 : mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Nilai 12 : Kesederhanaan Definisi : Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. kasih dan sayang yang mendalam . dedikasi.Definisi : Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. dedikasi. kegigihan. Kata kunci 1 : usaha yang berterusan Kata kunci 2 : semangat ketekunan kecekalan. Nilai 9 : Kasih sayang Definisi : Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. kegigihan. dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Kata kunci 1 : tindakan yang saksama atau keputusan yang saksama Kata kunci 2 : tidak berat sebelah Nilai 11 : Rasional Definisi : Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

kasih dan sayang yang berkekalan Nilai 2 : Hormat dan taat kepada anggota keluarga Definisi : Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. adat dan kepercayaan Kata kunci 3 : diwarisi Nilai 4 : Tanggungjawab terhadap keluarga Definisi : Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga. menghormati dan mengamalkan Kata kunci 2 : kebiasaan. kasih dan sayang yang mendalam Kata kunci 2 : perasaan cinta. Kata kunci 1 : perasaan cinta. meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga. Bidang 3 : Alam Sekitar Nilai 1 : Menyayangi dan menghargai alam sekitar Definisi : Kesedaran tentang perlunya memelihara alam sekitar dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kata kunci 1 : hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling Kata kunci 2 : kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara Nilai 3 : Kemapanan alam sekitar Definisi : Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai . meningkatkan imej keluarga dan menjaga maruah keluarga.dan berkekalan terhadap keluarga. Kata kunci 1 : memelihara alam sekitar Kata kunci 2 : memulihara alam sekitar / sekeliling Nilai 2 : Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Definisi : Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam terpelihara. Kata kunci 1 : memuliakan setiap anggota keluarga Kata kunci 2 : dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yanga harmonis Nilai 3 : Mengekalkan tradisi kekeluargaan Definisi : Menerima. Kata kunci 1 : kewajipan terhadap keluarga Kata kunci 2 : untuk melahirkan keluarga bahagia. Kata kunci 1 : menerima. menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.

Kata kunci 1 : pengekalan keseimbangan alam sekeliling Kata kunci 2 : tanggungjawab bersama Nilai 4 : Peka terhadap isu-isu alam sekitar Definisi : Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Kata kunci 1 : perasaan sayang dan bangga Kata kunci 2 : meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri Nilai 2 : Taat setia kepada raja dan negara Definisi : Kepatuhan yang berkekalan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara. Kata kunci 1 : kepatuhan yang berkekalan Kata kunci 2 : kesetiaan yang berkekalan Nilai 3 : Sanggup berkorban untuk Negara Definisi : Kerelaan melakukan atau kerelaan menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. memberi naungan. Kata kunci 1 : prihatin terhadap persoalan alam sekeliling Kata kunci 2 : berusaha menyelesaikannya Bidang 4 : Patriotisme Nilai 1 : Cinta akan negara Definisi : Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Kata kunci 1 : membela kanak-kanak Kata kunci 2 : memberi naungan kanak-kanak Kata kunci 3 : memelihara hak kanak-kanak . Kata kunci 1 : kerelaan melakukan / kerelaan menyerahkan Kata kunci 2 : tanda kebaktian untuk negara Bidang 5 : Hak asasi manusia Nilai 1 : Melindungi hak kanak-kanak Definisi : Membela.

Kata kunci 1 : menerima peraturan dan undang-undang Kata kunci 2 : mematuhi peraturan dan undang-undang Nilai 2 : Kebebasan bersuara Definisi : Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman . Kata kunci 1 : menghormati perkhidmatan. jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. jasa dan sumbangan Bidang 6 : demokrasi Nilai 1 : Mematuhi peraturan dan undang-undang Definisi : Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. masyarakat dan negara. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. jasa dan sumbangan Kata kunci 3 : mengiktiraf perkhidmatan. Kata kunci 1 : melindungi wanita kata kunci 2 : mengiktirafkan wanita Nilai 3 : Menghormati hak golongan kurang berupaya Definisi : memberi layanan secara bersopan kepada golongan kurang upaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktirafkan mereka sebagai insan ciptaan Tuhan kata kunci 1 : memberi layanan secara bersopan kata kunci 2 : mengiktirafkan mereka sebagai insan ciptaan Tuhan nilai 4 : melindungi hak pengguna Definisi : Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu.Nilai 2 : Menghormati hak wanita Definisi : Melindungi dan mengiktirafkan wanita sebagai individu yang boleh memberi dan sumbangan dalam pembangunan keluarga. jasa dan sumbangan Kata kunci 2 : menghargai perkhidmatan. kata kunci 1 : kebebasan berucap . Kata kunci 1 : membela hak individu Kata kunci 2 : memelihara hak individu nilai 5 : melindungi hak pekerja Definisi : Menghormati.

Kata kunci 1 : kebebasan menganuti Kata kunci 2 : mengamalkan agamanya Kata kunci 3 : yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia Nilai 4 : Penglibatan diri dalam pembangunan negara Definisi : Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti Pembangunan negara dengan mematuhi peraturan.kata kunci 2 : mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu Nilai 3 : Kebebasan beragama Definisi : Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam perlembangaan Malaysia. Kata kunci 1 : memberi pandangan. bangsa dan budaya. pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta norma masyarakat Malaysia. Kata kunci 1 : menghargai hubungan antara negara Kata kunci 2 : memuliakan hubungan antara negara . Kata kunci 1 : hidup berbaik-baik Kata kunci 2 : mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup Nilai 2 : Saling membantu dan bekerjasama Definisi : Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. Kata kunci 1 : usaha yang baik atau usaha membina Kata kunci 2 : dilakukan bersama Nilai 3 : Saling menghormati antara negara Definisi : Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. Kata kunci 1 : Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara Kata kunci 2 : mematuhi peraturan. pembaharuan dan kritikan Bidang 7 : Keamanan dan keharmonian Nilai 1 : hidup bersama secara aman Definisi : Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. undang-undang dan perlembangaan Malaysia. Nilai 5 : Sikap keterbukaan Definisi : Bersedia memberi dan menerima pandangan. undang-undang dan perlembangaan Malaysia. pembaharuan dan kritikan Kata kunci 2 : menerima pandangan .