A B C

Pengajaran Bunyi Huruf Menggunakan Kaedah Fonik Lagu tema ² London Bridge Is Falling Down

A a Anak ayam A a a A a a A a a Anak ayam A a a A a a a .

I i Ini I i I i I i itik i i i Ini itik I i i I i i i .

U u Ulat bulu U u u U u u U u u Ulat bulu U u u U u u u .