Definisi Integrasi Program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di sekolah biasa.

Definisi Inklusif Pendekatan pendidikan dimana murid-murid pendidikan khas dan biasa belajar bersama di dalam satu bilik darjah dan di ajar oleh guru kelas biasa Penempatan Setiap kanak-kanak berkeperluan khas ditempatkan ke dalam hierarki mengikut tahap berat aras kecacatannya. Murid-murid berkeperluan khas ditempatkan ke dalam program-program mengikut tahap kebolehan dan kecekapan mereka memperoleh kemahiran pendidikan Penglibatan ibubapa adalah di peringkat awal kemasukan murid ke program pendidikan khas.

Prosedur kemasukan

budaya.Perbezaan antara Individu dan Penyesuaian Papalia (2001). dapat dirumuskan bahawa aspekaspek perbezaan individu adalah seperti berikut: 1. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas. Personaliti 4. ketinggian. kelas sosial. manusia berbeza dari segi jantina. Bangsa/Bahasa . gaya kognitif atau gaya pembelajaran. etnik. bahasa di rumah. berat. Sosial 7. Slavin (1997) pula lebih menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. Gaya Kognitif dan Gaya Belajar 5. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. dan bentuk tubuh badan. Jantina 2. Kesihatan 6. Fizikal 3. kadar belajar. Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi. jantina. bakat dan minat.

survey.Pengumpulan Maklumat Rekod Lama = latar belakang Sample Kerja = hasil kerja. lembaran kerja. kolaborasi. surat doktor Soal Selidik = pemerhatian. temubual. inventori Keberkesanan Sekolah-sekolah Khas Murid: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ menguasai asas 3m mampu untuk menguruskan diri berkeyakinan diri mempunyai aspek kendiri positif membantu perkembangan sosial dan komunikasi ibubapa ‡ ‡ ‡ ‡ memberi peluang pendidikan yang sama seperti anak-anak normal lain mempunyai rasa tanggungjawab untuk mendidik anak-anak ini tidak malu mempunyai anak-anak istimewa Mendedahkan ibubapa dengan intervensi awal yang boleh dilakukan di rumah Masyarakat ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak memandang serong kepada anak-anak istimewa Membantu meningkatkan motivasi kanak-kanak dan ibubapa Menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh melibatkan murid-murid khas Membantu murid-murid dalam perkembangan sosial . lisan. bertulis. buku latihan Pengujian = ujian diagnostik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful