Definisi Integrasi Program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di sekolah biasa.

Definisi Inklusif Pendekatan pendidikan dimana murid-murid pendidikan khas dan biasa belajar bersama di dalam satu bilik darjah dan di ajar oleh guru kelas biasa Penempatan Setiap kanak-kanak berkeperluan khas ditempatkan ke dalam hierarki mengikut tahap berat aras kecacatannya. Murid-murid berkeperluan khas ditempatkan ke dalam program-program mengikut tahap kebolehan dan kecekapan mereka memperoleh kemahiran pendidikan Penglibatan ibubapa adalah di peringkat awal kemasukan murid ke program pendidikan khas.

Prosedur kemasukan

Bangsa/Bahasa . manusia berbeza dari segi jantina. berat. Gaya Kognitif dan Gaya Belajar 5. Jantina 2. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas.Perbezaan antara Individu dan Penyesuaian Papalia (2001). Kesihatan 6. budaya. dapat dirumuskan bahawa aspekaspek perbezaan individu adalah seperti berikut: 1. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. Fizikal 3. etnik. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. Beliau mengatakan kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi. Sosial 7. jantina. bakat dan minat. Slavin (1997) pula lebih menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. kadar belajar. kelas sosial. dan bentuk tubuh badan. gaya kognitif atau gaya pembelajaran. ketinggian. bahasa di rumah. Personaliti 4.

lembaran kerja. lisan. surat doktor Soal Selidik = pemerhatian. bertulis.Pengumpulan Maklumat Rekod Lama = latar belakang Sample Kerja = hasil kerja. survey. buku latihan Pengujian = ujian diagnostik. temubual. kolaborasi. inventori Keberkesanan Sekolah-sekolah Khas Murid: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ menguasai asas 3m mampu untuk menguruskan diri berkeyakinan diri mempunyai aspek kendiri positif membantu perkembangan sosial dan komunikasi ibubapa ‡ ‡ ‡ ‡ memberi peluang pendidikan yang sama seperti anak-anak normal lain mempunyai rasa tanggungjawab untuk mendidik anak-anak ini tidak malu mempunyai anak-anak istimewa Mendedahkan ibubapa dengan intervensi awal yang boleh dilakukan di rumah Masyarakat ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak memandang serong kepada anak-anak istimewa Membantu meningkatkan motivasi kanak-kanak dan ibubapa Menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh melibatkan murid-murid khas Membantu murid-murid dalam perkembangan sosial .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful