Peringkat

Perkembangan Guru 

Konsep Belajar untuk

Mengajar Teori Keprihatian (Fuller, 1969) Guru permulaan (novice) Guru cekap (competent)

Konsep Belajar untuk Mengajar Perlu mengamalkan sikap belajar untuk pengalaman mengajar sebagai proses Pembelajaran ketelitian praktikaln Sepanjang Hayat pengetahuan. Seni Pengajaran refleksi terhadap amalan diri .

1986) Novis Novis lanjutan Cekap Mahir Pakar Teori peringkatperingkat perkembangan guru .Teori Keprihatian (Fuller. 1969) peringkat keperihatinan terhadap diri (guru) tugas (pengajaran) impak (pelajar) Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter.

Teori Keprihatian (Fuller. 1969) Keprihatinan tanggapan guru/ sesuatu yang dianggap sebagai masalah atau sesuatu yang selalu difikirkan oleh guru dan ingin membuat sesuatu terhadapnya Tiga peringkat keperihatinan Diri Tugas impak .

Peringkat Keprihatinan Terhadap Diri/Kemandirian Diri Kemandirian diri atau survival kemampuan untuk menghadapi sesi pengajaran dengan jayanya Apa yang mampu saya buat? Adakah pelajar saya sukakan saya? Bolehkan saya mengajar dengan baik apabila diselia nanti? Apakah yang akan dikatakan oleh ibu bapa pelajar ini tentang diri saya? Akan berkurangan bila guru tersebut mula lebih memberikan perhatian kepada cara-cara untuk mengendalikan tugas pengajarannya. .

Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas Guru memberi perhatian kepada cara-cara bagaimana beliau boleh mengendalikan tugas pengajarannya dengan baik Mula mempunyai keyakinan Perancangan pengajaran berfokuskan cara-cara memperbaiki strategi pengajaran dan penguasaan isi kandungan pelajaran Adakah bahan-bahan pengajaran yang saya gunakan bersesuaian? Adakah saya mempunyai masa yang mencukupi untuk menyampaikan isi kandungan ini? .

Bagaimanakah saya boleh wujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? Bagaimanakah saya boleh memenuhi keperluan emosi dan sosial pelajar saya? Apakah cara yang terbaik untuk memotivasikan pelajar saya? .Peringkat Impak Mula memberikan perhatian kepada kesan pengajarannya terhadap pembelajaran pelajarpelajarnya. Melihat pelajarnya sebagai individu yang mempunyai potensi.

guru akan berbalik ke peringkat diri Kekurangan pengetahuan dan sokongan emosi menyebabkan kegagalan atau melambatkan pergerakan dari peringkat kemandirian diri ke peringkat seterusnya Keprihatinan guru tidak ditentukan oleh urutan perkembangannya dan dipengaruhi oleh faktor kontekstual/ persekitaran Ketiga-tiga peringkat keprihatinan tidak semestinya berfungsi secara berasingan . Fuller & Bown (1975) dan Borich & Tombari (1997) mengkonsepsikan peringkat perkembangan guru praperkhidmatan sebagai proses semulajadi yang dilalui Jika diminta mengajar subjek baru/ tahap berlainan / bertukar ke sekolah baharu.Perkembangan Guru sebagai Proses Semulajadi Teori Fuller (1969).

Guru permulaan (novice) Bermula apabila mendaftar sebagai pelajar   pendidikan guru dalam program Ijazah Perguruan Mula mempelajari cara mengajar Mempelajari fakta. konsep dan peraturan asas pengajaran Masih belum dapat menangani tugas-tugas harian seorang guru Dapat membentuk satu peta kognitif tentang tugas am seorang guru profesional melalui kursus yang ditawarkan dalam program Ijazah Perguruan .

prinsip berkaitan pengajaran dan pembelajaran Pengalaman awal kepada amalan bilik darjah membantu membina keyakinan diri Bimbingan guru mentor amat penting dalam mengekalkan minat dan motivasi guru novis lanjutan . konsep.Guru novis lanjutan Menambah dan memantapkan kefahaman fakta.

Guru cekap (competent) Guru mencapai peringkat keterampilan dalam   bidang yang diceburi Memiliki kelayakan ikhtisas Fokus kepada pembelajaran murid Memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam pelbagai situasi yang khusus Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yang berbeza Bermula apabila menerima tawaran lantikan ke jawatan guru ( dua hingga lima tahun) .