3.1.1 Definisi,konsep teras pemasaran,sistem pemasaran dan peranan pemasaran.

DEFINISI Sistem aktiviti perniagaan yg dibentuk utk merancang dan melaksanakan konsepsi,penentuan harga,promosi,dan pengedaran produk utk menggalakkan pertukaran yg dpt memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objertif organisasi.

A)FUNGSI PEMASARAN
Fungsi pemasaran (pembelian dan penjualan) Fungsi pengedaran fizikal (penghantaran dan penstoran) Fungsi penggredan Fungsi pembiayaan Fungsi pengambilan risiko Fungsi penyelidikan pemasaran dan pembangunan.

B)KONSEP TERAS PEMASARAN KEPERLUAN KEHENDAK PERMINTAAN PRODUK TRANSAKSI/URUS NIAGA NILAI PASARAN

C )PENGURUSAN PEMASARAN
Menitik beratkan tentang keperluan bakat pengguna adalah mengintegrasikan semua aktivitiaktiviti pemasaran seperti pengiklanan,pembungkusan,jualan dan peragaan. Merangkumi aktiviti perancangan,pelaksaan dan pengawalan program progam/aktiviti pemasaran (strategi) dengan tujuan untuk menyesuaikan sumber-sumber dan objektif organisasi dengan peluang-peluang pasaran yabg sentiasa berubah.

D) SISTEM PEMASARAN MELIB T
EMBE L PESAI PE ANTARA PEMASARAN PASARAN KONSUMEN

: