Pendidikan Seni Visual

Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Terhadap Seni
Tokoh Malaysia Tokoh Barat Tokoh Islam

NUR SYAZWANI BINTI SANUSI
‡ PPISMP PSV ‡ AMBILAN JULAI 2009

Tokoh-Tokoh Seni
Abdul Latiff ohidin ohd. Hoessin Enas S ed Ahmad Jamal Ahmad Khalid Yusof Harun okhtar

ala sia

NAMA SEBENAR : Abdul Latiff bin Haji Mohidin NAMA PENA : A. Latiff Mohidin dan Alma LAHIR : 20 Ogos 1938 di Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus

KARYA : Puisi Sungai Mekong Pesisir Waktu Lagu Kehidupan Kembara Malam Wayang Pak Dalang

Terjemahan Bantai Impian Gitanjali Lukisan Pago-Pago Mindscape Langkawi

Anugerah : Anugerah Puisi Putra Anugerah Penulis Asia Tenggara Anugerah Menteri Kebudayaan Perancis

Beliau pernah men ebut bahawa: ³Umumn a seniman moden dari Asia memang mempun ai kebolehan untuk mempelajari pengolahan teknik dari Barat, tetapi ang lebih penting ialah bagaimana memperlihatkan keaslian, kesungguhan, dan kesegaran berkar a´

NAMA : Mohammed Hossein Enas LAHIR : Bogor, Indonesi pada 1924 MENINGGAL : 14 Julai 1995 Hijrah ke Malaysia pada tahun 1947 KARYA : Morning Mist Pengantin Perempuan Iban Menegur ANUGERAH : Anugerah Pelukis Potret Diraja Selangor

y Figuratif ang berhubung dengan identiti

kebangsaan dan kehidupan mas arakat

ala sia.

TEMPAT LAHIR : Di Bandar Maharani, Johor TARIKH LAHIR : 19 September 1929 KARYA :

Catan Pohon Nipah Umpan Gunung Ledang Sirih Penang

Arca Pertumbuhan Perhubungan

Anugerah : Anugerah Pingat Ahli Mangku Negara Anugerah Kesatria Mangku Negara Anugerah Seniman Negara

Beliau berpendapat sesebuah kar a perlu dilihat sebagai sesuatu ang memiliki kewujudan, mistik dan makna tersendiri.

TEMPAT LAHIR : Kuala Lumpur KARYA : Alif Ba Ta Surat Cinta Bisikan Hati ANUGARAH : Anugerah Kecemerlangan bagi Kakitangan Akademik Institut Teknologi Mara 750 Hadiah Pertama dalam Painting Of All Art-Colleges Competition, Great Britain oleh Sons & Reeves

y Men atukan seni lukis dan sastera. y Penggunaan warna ±warna kontra dan garang ang

mampu menimbulkan kedudukan ruang dan ketegangan permukaan.

LAHIR : Di Sungai Besar, Selangor pada tahun 1963 KARYA : Mosque off Jalan Dato Keramat 1 Merah Saga Little India ANUGEARH : Anugerah Utama, Bakat Muda Sezaman, Balai Seni Lukis Negara Anugerah Utama, Art & Design Competition, Institut Teknologi Mara

y Ban ak meggambarkan tentang manusia dan

kebuda aan ang diwarisi melalui media catan. y Nilai-nilai murni ang ditonjolkan diwakili oleh watak-watak dalam keluarga dan jiran tetangga.

Tokoh-Tokoh Seni Barat
Plato Aristotle John Dewe Laura Chapman Leonardo da Vinci

TARIKH LAHIR : 29 Mei 427SM MENINGGAL : Pada usia 82 tahun pada 347SM KARYA : Apology Crito Euthyphro Protagoras Republic

y Mengatakan seni itu satu peniruan. y Pelukis atau pen air meniru rupa bentuk objek-

objek ang merupakan peniruan ang abadi. y Lukisan bukanlah objek ang sebenar tetapi han a gambaran seperti dalam cermin. y Lukisan adalah sesuatu ang tidak betul atau tidak benar.

LAHIR : Di Stagria, Greek pada 384SM MENIGGAL : Pada tahun 322SM ketika berusia 62 tahun KARYA : Organon Rhetoric

y Melihat seni sebagai satu imitasi kehidupan. y Bagi beliau keaslian sesuatu idea itu sepatutn a

menjadi pertimbangan dalam merit menilai seni. y Satu kesedaran dalam bentuk luaran idea ang benar lagi n ata dan sikap men ukai imitasi ang semula jadi dapat dikesan kembali pada karektor manusia ang gembira apabila dapat mengenali apa ang mereka tidak sukai atau sebalikn a.

TEMPAT LAHIR : Burlington, Vermont TARIKH LAHIR : 20 Oktober 1859 MENINGGAL : 1 Jun 1952 pada usia 92

y Teori Pengalaman Estetika y Tradisi pramitas ang menekankan komuniti. y Pelajaran tentang benda seni sebagai individu

tertanam dalam pengalaman buda a tempatan.

Tokoh-Tokoh Seni Islam Al-Faruqi Al-Ghazali Ibnu Khaldun Abdullah Mohammad

Nama Sebenar : Ismail Raji Al-Faruqi Tempat Lahir : Jaffa , Palestin Tahun Lahir : 1921

y Teori : Penerokaan y Aspek kehidupan dan kebuda aan y Konsep