P. 1
Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

|Views: 16,102|Likes:
Published by onion_ring

More info:

Published by: onion_ring on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Dr. Di samping itu. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Itard dan Sequin. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Locke. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome.. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. dan deria dari Itard dan Sequin. 2009). Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Pada tahun 1899. ketertiban.

pendengaran dan sentuhan. seperti Piaget dan Vygotsky. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C.. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. 2009). Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. Seperti Piaget. Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. • Semua kanak-kanak ingin belajar. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Wortham (2010) menyatakan. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. 7 . Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”.

dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. emosi dan intelek. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 . Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. almari.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. sosial. sinki basuh tangan. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah.. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. meja. Peralatan asas seperti kerusi.

motivasi intristik.. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. 2009). Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria.. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. teratur. 2009). • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. Aktiviti yang bercorak akademik. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan.berbentuk (self correcting).    9 . Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut.. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik.. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran. 2009). Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al.

• Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 .

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga. ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .

Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 . Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel.

(2005) menerangkan. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Melalui pendekatan Reggio. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. menulis. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. melukis. menari. kolaj.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. (2005) menyatakan. berkuasa”. idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. mewarna. kuat. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. (2005) menyatakan. pemikiran kanak-kanak. Walaubagaimanapun. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. Edwards. keluarga dan komuniti tempatan. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. kanak-kanak. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. permainan drama dan muzik. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. termasuklah bercakap. (2005) menyatakan.

Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. keluarga kanak-kanak dan komuniti. (2005) menyatakan. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tanggungjawab.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. dan mendengar. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. melihat. mendengar.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu. 14 . Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. (2005) menyatakan.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. bergerak. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri.

Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. 15 . bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. 2001). guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. dan kurikulum perancangan dan taksiran. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. video. sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto. keprihatinan perkembangan anak. Dalam pendekatan Reggio. sifat ingin tahu intelektual dihargai. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. guru dalam situasi belajar" (Hewett. dan perbualan yang boleh dirakam. Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak. nota. mengajukan soalan untuk lebih memahami.

dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Sebagai seorang pemuda. Howard Gardner dilahirkan di Scranton. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Pada tahun 1986. Pada tahun 1983.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik. Howard Gardner Howard Gardner Dr. PA pada tahun 1943. 16 . Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni.2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai.

. Kecerdasan boleh dipindahkan. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. Antaranya: 1. Kecerdasan boleh dirancang. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas. 4. 2007). Kecerdasan boleh dipelajari. Contohnya. 3. Sebenarnya. daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan tidak berkembang seiring. Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Pada pandangan beliau. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Mengikut Gardner. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. seorang psikologi perkembangan. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Menurut Gardner lagi. 6. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Tambahan lagi. 5. kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. 2008). teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. dididik dan ditingkatkan.

kinestetik. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ).. Mereka juga pastinya pandai berbicara. membaca serta menulis. menaakul.. 2008). Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 . Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). sebab dan akibat. Daripada sembilan kecerdasan tersebut.. Oleh itu. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. . bertutur. penceramah. penulis. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. logik matematik. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia. naturalis dan eksistensialisme. pensyarah dalam bidang sastera. mengenal pasti pola abstrak. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. iaitu verballinguistik. pengacara. 2008). kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. visual-ruang. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. Penyair. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. penyiar radio. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. 2008). Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. pembaca berita. gemar akan makna yang kompleks. berucap secara formal. perkaitan. interpersonal. muzik. intarpersonal. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. berjenaka dan bercerita.

bentuk. mensintesis. pengurusan grafik dan pengiraan. Selain itu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. . Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. perkaitan sebab dan akibat (logik). warna. menyoal. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. Oleh itu. . 2008). mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. rumus.. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. Mereka dapat mengenali objek. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang.. . menganalisis. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. dan corak dalam persekitaran. 2008). pola abstrak. Contoh-contoh aktiviti yang 19 . urutan nombor. 2008). Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Lazimnya. penyelesaian masalah. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al..

Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. mencipta gambaran mental. 2008). aktiviti jasmani. permainan sukan dan seni pertahanan diri. pelakon. menari. keseimbangan. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 .. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. Oleh itu. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. Biasanya. 2008). pemain bola sepak. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. latihan fizikal. peninju. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan.. Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. main peranan. tentera. 2008). perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. penari. mengecat.. mengenali skema warna dan ruang. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. Di samping itu. Artis. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. . mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Biasanya. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia.

kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. motivasi. Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Penyanyi. fikiran. pengacara. Selain itu. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. dan hasrat orang lain. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. Seterusnya. strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. .. 2008). . tingkah laku dan harapan orang lain. Selain itu. 2008). mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. memberi maklum balas. 2008). bunyi vokal. Pada tahap yang mudah. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan.. . 2008). Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. . jururawat.. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. nyanyian dan drama lagu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. latihan kolaboratif. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. bunyi instrumental. ketukan. usahawan. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. penggubah lagu. 21 . jurujual. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. tabiat. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik.. perasaan. guru.

2008). . berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Dengan itu. ahli motivasi.. Lazimnya. Secara keseluruhannya. pakar kaunseling. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 . strategi pemikiran. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar.. fauna. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. proses emosi. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. 2008). penaakulan tahap tinggi.. . contohnya terjadinya awan dan hujan. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. dan galian dengan mudah. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. penyajak. . 2008). asal-usul binatang. Selain itu. ahli psikologi. disiplin diri dan amalan pemusatan. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al.

b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. ahli botani. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. Hal ini kerana. zoologi. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999.tengah kehidupan masyarakat. . mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah. P. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. 2008). D. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. Dengan kata lain. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. 23 . idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. P. . masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. Ahli biologi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. petani. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al.. nelayan.D.. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. erti kehidupan. dan Eggen. 2008). guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. perancang bandar.

pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. R. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Justeru itu. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. Manakala mengikut Sushkin. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Lev Vygotsky. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. I. Menurut Borich dan Tombari (1997). dalam bukunya Educational Psychology. Menurut Arends.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. N. A Contemporary Approach (ms.” Dalam definisi ini. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. mereka menjelaskan 24 . Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. Hal ini.

Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. pelajar menerima maklumat dengan aktif. misalnya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. Bartlett. Oleh itu. Vygotsky. Seterusnya. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. ahli psikologi gestalt. Dalam keadaan yang sama. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing).” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. pada tahun 1710. 2009). mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Von Glaserfeld. “Play. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Menurut Woolfolk (1998). 25 . iaitu Giambatista Vico. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. Bruner. Anderson. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. 2009). perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Dewey. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan.

Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Namun. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. kebolehan dan minat pelajar. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. 2009). 26 . Dalam konteks tempatan. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Memberi perhatian kepada keperluan. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Kesimpulannya. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner.

Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Tidak lama kemudian. Selepas tamat sekolah menengah. Bapanya bernama Arthur Piaget. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Dalam bidang Psikologi. 1981. . Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Semasa bekerja dengan Binet. Switzerland pada 9 Ogos 1896. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh.

Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. sebaliknya. Pada pandangan Jean. 2008). Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. 2008 : 85). Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Ekoran daripada itu. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. 2009). Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Menurut Jean Piaget. kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Di sini.

memperhalus. Seperti puting susu atau jari tangan. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . Sebaliknya. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. membuat perubahan. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. 2008). Skema adalah proses mencipta. jika ia tidak dapat diserap. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. menyusun dan mengurus. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Contohnya. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. 2008). Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Apabila seorang bayi dilahirkan. Oleh itu. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. 2008). Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai.

perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Di samping itu. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Apabila mencapai umur 4 tahun. Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Selepas dilahirkan selama dua bulan. maka tahap keseimbangan akan tercapai. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. 2008). Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Bagaimanapun. pra operasi. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Dari kajian dan pemerhatiannya. 2008). Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. 2008). Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. 30 . Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. 2008). kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu.

warna mata dan lain-lain. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. 2008). saiz fizikal. Akan tetapi. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. kadar perkembangan setiap individu. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. 2008). mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Di dalam peringkat ini. 2008). 31 . Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. kognitif. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Ciri-ciri seperti warna kulit. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. 2008). Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. emosi dan sosial. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Baka juga menetapkan had keupayaan. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. Oleh itu. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. tetap berbeza dari segi fizikal.

Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. perbezaan suasana rumah. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 . makanan. 2008). Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. status sosio-ekonomi. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. makanan. Biasanya. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. sahsiah. Adalah telah diketahui umum. khasnya dari perkembangan intelek. Contohnya. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. 2008). emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. sumber teknologi. emosi dan sosial.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). tingkah laku dan emosi dengan sempurna. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Goddard (1890). Misalnya. Misalnya. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. 2008). rakan sebaya. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

emosi dan sosialnya. 2008). kuning atau kezaliman. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. berakhlak mulia. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). perkembangan kanak. televisyen dan komputer. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. bermoral. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. berketrampilan. 2008). Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. intelek. personaliti dan mental. majalah. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. Misalnya. 33 . 2008). radio. rajin berusaha. emosi dan sosialnya. Sebaliknya. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. iklan. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. filem.

Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. memahami. menghafal sajak atau doa. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. 2008). perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. 2008). demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. memecahkan soal-soal matematik. Pada peringkat ini. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. 2008). Kemahiran 34 . Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. rohani. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. menganalisa. 2008). kemahiran berbahasa. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan menceritakan pengalaman. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa.

tulisan mereka semakin kecil dan kemas. berenang. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. memanjat. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. menunggang basikal dan meluncur (skating). Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. 2008). 35 . 2008). melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Menurut Jean Piaget. 2008). melompat. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. memakai pakaian. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Misalnya. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. mengikat tali kasut. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Kesimpulannya ialah. 2008). Dr. Pada tahap ini juga. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. padanan satu dengan satu konsep nombor. konsep ruang dan penyelesaian masalah. Sebagai contoh. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. Pada tahap ini juga. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. 2008). perkembangan emosi. Selain itu. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. ramalan. operasi nombor dan pengukuran. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. 2008). Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kerohanian moral. perbandingan dan diskriminasi. 36 . kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. 3 Ketua Bidang Dasar. pengelasan. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. konsep masa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. perkembangan kognitif.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Nur Hazwani. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. • • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Ini menyebabkan mereka: 37 . Nur Fatiha. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Mengadakan latih tubi. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. c. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Menggunakan benda-benda maujud.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. b. Imam AlGhazali. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Berperingkat-peringkat. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. d.

fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Nur Fatiha. Menurut karyanya. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Nur Fatiha. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. meniru. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Mencerca pengajaran yang diberi. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga.takut dan bekerja berlebih-lebihan. Tidak mahu belajar b. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. 2009). tingkah laku yang mulia. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Imam Al. Nur Hazwani. 2009). Nur Hazwani. Nur Hazwani. bersikap tegas dengan kanak-kanak. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. 2009). Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Nur Fatiha. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . Aktiviti bermain . Oleh sebab itu.

Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. 2009). pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. mengukur. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran. saiz dan warna. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Menurut beliau. merasa dan menyentuh. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. 2009). kanak- 39 . Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. 2009). ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. (multiage grouping). mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental.. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. fizikal dan sosial kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. binatang dan gambar-gambar. 2009). Oleh itu.

Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Don. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. 2009). mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Slavin. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. iaitu perkembangan dari segi fizikal. 2009). kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Paul Eggan. Model Montessori 40 . pengalaman dan kematangan. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. Beliau berpendapat. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. rohani. moral dan sosial. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Dr. Ia perlu diberi kebebasan. personaliti.

kestabilan emosi. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. dan ketangkasan seorang murid. 41 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. keyakinan diri. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. Selain itu. daya cipta. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal .koordinasi.

1. Kedua. Ketiga. Kanak-kanak Tahap I 42 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Sebagai kesimpulan. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. dalam kajian tersebut.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pertama. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun.

Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Walaupun demikian.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. Dalam TahapIII. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap). tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain.

Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. Menurut Dodwell 44 . Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan. Dengan itu. yang dinyatakan dalam jadual 2.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956). Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pada amnya. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder . Laurendeau an Pinard (1970). Gerak balas peralihan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung.2.

Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Dengan itu. Lazimnya. 45 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. bagi kanak-kanak yang sedang membesar. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 .2 Bilangan subjek. beza antara umur. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).

Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. Jika dirujuk dalam Jadual 2. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. tidak menyatakannya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Fry. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . Botkin. Pertama. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Dodwell (1963). telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. manakala di Tahap II. Sebaliknya menurut Flavell.2. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).

(b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. 48 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. Di antara dua komponen yang dikaji itu.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. pandai. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. berkemahiran. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. persekitaran. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu.tokoh falsafah ini. Selain itu. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. ibu bapa. Jean Piaget. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. makanan. Di samping itu. mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Seterusnya. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. 49 . mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain.

merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. menghidu. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Selain itu juga. merasa dan keseimbangan (vestibular). Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. mendengar. melihat. Selain itu. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. 50 . guru. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. dan kemampuan. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. pendengaran dan sentuhan. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. sekolah atau masa depan. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. minat.

2004.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. 2008. DreamDolphin Media. 2008. Educational psychology: A realistic approach. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6.zetaboards. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. 2009.scribd.html Aminah Ayob. Ladyzuely.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). dipetik daripada http://ms. Diperoleh pada 28 Februari 2010. 2009.info/multiple-intelligences/howard-gardner/. Teori pembelajaran. Perkembangan manusia. 2005.scribd. 2009.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja. & Brophy. Teori Kecerdasan Pelbagai. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Jas Laile Suzana Jaafar. L. 1990.scribd. 51 .com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking. 2009.Brudenell. Advanced Early Yaers Care and Education. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. 2007. British: Heinemann Education Publishers. Howard Gardner. Multiple Intelligences. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.blogspot. Good.mypersonality. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.wikipedia.com/doc/22087791/teori-pembelajaran. J. New York: Longmans Green. E. Latar belakang Jean Piaget. Kanak-kanak.scribd. Dragonizer. Selangor: Arah publications. Creative Thinking. Lain Macleod. Howard Gardner. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2010.com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA. T. Pulau Pinang. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. 2005.

New York: Viking Press. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. 2009. 2009. dipetik daripada http://www.Maktab Perguruan Islam 52 . Saayah Bt Abu. (1970). 1994. kalponah & Noorbaya Othman. Lee Nien Zee. Noor Azizah Ahmad. Rumelhart. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. 1978.scribd. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu.fp. R. R. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Limited Mastura Badzis. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . Elizabeth DEATH. 2008. R. Sue FARMER. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka. Melaka”.utm. 2009. Hilldale. Diperolehi pada 4 Mac 2010. Model Pendidikan Montessori.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. Asitah Puniran.com/doc/24902467/Model-Montessori. E. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperoleh pada 1 Mac 2010. 2006.infosihat. dan Norman.pdf.. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. tuning and restructuring: Three models of learning. dipetik daripada http://eprints. J. Accretion.utm.gov.. Equilibration of cognitive structure. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Dalam Anderson. A. Needham. Sugunavathy. D.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR. (ed. Spiro. Zalila Ismail. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. D. dan Montague. Nur Hazwani. Programming and plaining in early childhood settings. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah.C.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8.scribd. Sue DOCKETT.pdf Nor Nurulhayati Aris.). W. Selangor. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir.pdf.E. Teaching strategies for developing understanding in science.J. Nur Fatiha. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2009. dipetik dari http://www. Australia: Nelson Australia Pty. Semantic factors in cognition. Bronwy BEECHER. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Diperoleh pada 2Mac 2010. Rangsangan Pelbagai Deria.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP.mindamadani. 1987. dipetik daripada http://www. 2005.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina.

2009. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. 2010. Ramlah Jantan.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam. 2009. Psikologi pendidikan. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Suppiah nachappan.21-40. 2005. Abdul Aziz Abdul Shukor.html. United State of America: Pearson Education.blogspot. Sue C Wortham. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. 2008.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak. Pendidikan kanak-kanak Islam.perapi. Asas pendidikan awal kanak-kanak.2005. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. Jil.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd Zul. 53 . 20.html Zulkiply bin Hj Yaakob.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->