P. 1
Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

Teori Dan Model an Awal Kanak-kank

|Views: 15,989|Likes:
Published by onion_ring

More info:

Published by: onion_ring on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2014

pdf

text

original

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Dr. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Di samping itu. terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Locke. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Pada tahun 1899. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. Itard dan Sequin. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya. ketertiban. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor.. dan deria dari Itard dan Sequin. 2009).

teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. seperti Piaget dan Vygotsky.. Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. 2009). • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. • Semua kanak-kanak ingin belajar. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Wortham (2010) menyatakan. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Seperti Piaget. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. 7 . pendengaran dan sentuhan. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan.

Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan.. emosi dan intelek. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. sinki basuh tangan. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. almari. sosial. meja.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. Peralatan asas seperti kerusi. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 . 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah.

Aktiviti yang bercorak akademik. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu..berbentuk (self correcting).. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. motivasi intristik.    9 . 2009).. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut. Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria.. 2009). Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009). • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. teratur. 2009). Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 . • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga. Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .

Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. (2005) menyatakan.

imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. kuat. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. menulis. berkuasa”. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. kolaj. Edwards. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. keluarga dan komuniti tempatan. Walaubagaimanapun. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kanak-kanak. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. (2005) menyatakan. mewarna. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. (2005) menyatakan. pemikiran kanak-kanak. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. melukis. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. (2005) menerangkan. (2005) menyatakan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. Melalui pendekatan Reggio. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. permainan drama dan muzik. termasuklah bercakap. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. menari.

keluarga kanak-kanak dan komuniti.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. mendengar. (2005) menyatakan. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. (2005) menyatakan. dan mendengar. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. tanggungjawab. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu. 14 .  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. melihat. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. bergerak.

Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. dan kurikulum perancangan dan taksiran. sifat ingin tahu intelektual dihargai. guru dalam situasi belajar" (Hewett. sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. nota. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto. keprihatinan perkembangan anak. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. dan perbualan yang boleh dirakam. 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. mengajukan soalan untuk lebih memahami. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio. guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak. video. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. 15 .

Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Sebagai seorang pemuda. Pada tahun 1983. 16 .2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai. Pada tahun 1986. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. PA pada tahun 1943. dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik. dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Howard Gardner dilahirkan di Scranton. Howard Gardner Howard Gardner Dr.

Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al. Antaranya: 1. seorang psikologi perkembangan. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 2007). Sebenarnya. 5. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Mengikut Gardner. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. 6. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media. Kecerdasan boleh dipelajari. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. 3. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. dididik dan ditingkatkan. 4. Pada pandangan beliau. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. Menurut Gardner lagi. Kecerdasan boleh dipindahkan. Kecerdasan tidak berkembang seiring. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Kecerdasan boleh dirancang. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata.. Tambahan lagi. dan mempunyai empat anak dan satu cucu. 2008). Contohnya. daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik.

visual-ruang. gemar akan makna yang kompleks. bertutur.. logik matematik. perkaitan. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Mereka juga pastinya pandai berbicara. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al. pengacara. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia...(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ). intarpersonal. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. pembaca berita. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. penceramah. Oleh itu. iaitu verballinguistik. muzik. penulis. menaakul. kinestetik. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. mengenal pasti pola abstrak. 2008). dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. membaca serta menulis. interpersonal. naturalis dan eksistensialisme. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. 2008). Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 . pensyarah dalam bidang sastera. berucap secara formal. . berjenaka dan bercerita. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). Daripada sembilan kecerdasan tersebut. sebab dan akibat. 2008). Penyair. penyiar radio.

mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. Mereka dapat mengenali objek. pola abstrak. mensintesis. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. pengurusan grafik dan pengiraan. urutan nombor. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang.. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. 2008). mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. Contoh-contoh aktiviti yang 19 . Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. rumus.. dan corak dalam persekitaran. perkaitan sebab dan akibat (logik). Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. bentuk. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. penyelesaian masalah. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. menyoal. menganalisis. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. .. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. 2008). . 2008). . membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. warna. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. Lazimnya. Oleh itu.

orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 . Oleh itu.. Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Di samping itu. pemain bola sepak. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. menari. tentera. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. Biasanya. Artis.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. keseimbangan. peninju. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif.. aktiviti jasmani. 2008). 2008). Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. . Biasanya. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. permainan sukan dan seni pertahanan diri. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. mencipta gambaran mental. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. mengecat. penari. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. pelakon. main peranan. mengenali skema warna dan ruang. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. 2008). mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. latihan fizikal..

. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. fikiran. Penyanyi. nyanyian dan drama lagu. usahawan. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. 2008). perasaan. strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. Seterusnya. pengacara. jururawat. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza.. memberi maklum balas. guru. .. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. dan hasrat orang lain. bunyi vokal. motivasi. bunyi instrumental. Selain itu. . penggubah lagu.. 2008). tingkah laku dan harapan orang lain. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. jurujual. tabiat. 21 . Selain itu. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. 2008). Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. 2008). Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain.. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. Pada tahap yang mudah. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. latihan kolaboratif. ketukan. .

Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Selain itu. Secara keseluruhannya. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 . .. fauna. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun.. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. Lazimnya. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan.. pakar kaunseling. 2008). mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. ahli motivasi. proses emosi. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. penaakulan tahap tinggi. disiplin diri dan amalan pemusatan. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. . strategi pemikiran. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2008). ahli psikologi. penyajak. dan galian dengan mudah. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. asal-usul binatang. 2008). Dengan itu. . Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. contohnya terjadinya awan dan hujan. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.

dan Eggen.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas.. 23 . Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya..b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. perancang bandar. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Hal ini kerana. P. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. 2008). D. . Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. Ahli biologi. ahli botani. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. petani. 2008). P. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al.D. Dengan kata lain. nelayan.tengah kehidupan masyarakat. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah. zoologi. erti kehidupan. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. .

Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. N.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006).” Dalam definisi ini. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. A Contemporary Approach (ms. mereka menjelaskan 24 . Menurut Arends. Menurut Borich dan Tombari (1997). Justeru itu. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Lev Vygotsky. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Manakala mengikut Sushkin. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. Hal ini. R. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. I. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. dalam bukunya Educational Psychology. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut.

“Play. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Dewey. Seterusnya. 2009). Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. ahli falsafah konstruktivis yang pertama.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. 25 . Anderson. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. iaitu Giambatista Vico. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Oleh itu. misalnya. Von Glaserfeld. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. 2009). pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. Vygotsky.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Dalam keadaan yang sama. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Menurut Woolfolk (1998). ahli psikologi gestalt. Bruner. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Bartlett. pada tahun 1710. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan.

Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka. Dalam konteks tempatan. 2009). Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. 26 . Memberi perhatian kepada keperluan. kebolehan dan minat pelajar. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Namun. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Kesimpulannya. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada.

Bapanya bernama Arthur Piaget. 1981.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Switzerland pada 9 Ogos 1896. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. 2009). yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Semasa bekerja dengan Binet. . Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Dalam bidang Psikologi. Tidak lama kemudian. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Selepas tamat sekolah menengah. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun.

Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada pandangan Jean. sebaliknya. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. 2008). Di sini. 2008). 2008 : 85).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. Ekoran daripada itu. Menurut Jean Piaget. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. 2009).

proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. 2008). kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebaliknya. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . memperhalus. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. menyusun dan mengurus. Oleh itu. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Apabila seorang bayi dilahirkan. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. 2008). Seperti puting susu atau jari tangan. Oleh itu. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Skema adalah proses mencipta. jika ia tidak dapat diserap. Contohnya. 2008). membuat perubahan. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai.

maka tahap keseimbangan akan tercapai. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. 2008). 30 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. 2008). 2008). Di samping itu. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. pra operasi. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Bagaimanapun. 2008). Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Selepas dilahirkan selama dua bulan. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Apabila mencapai umur 4 tahun. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Dari kajian dan pemerhatiannya. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

tetap berbeza dari segi fizikal. kadar perkembangan setiap individu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Baka juga menetapkan had keupayaan. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. emosi dan sosial. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. warna mata dan lain-lain. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. 2008). Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Ciri-ciri seperti warna kulit. saiz fizikal. Di dalam peringkat ini. 2008). mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. kognitif. Oleh itu. 2008). Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. 31 . walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. 2008). Akan tetapi. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu.

2008). kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 . emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. sahsiah. Biasanya. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. makanan. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. khasnya dari perkembangan intelek. Adalah telah diketahui umum. Misalnya. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. status sosio-ekonomi. emosi dan sosial. Misalnya. Goddard (1890). Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. sumber teknologi. Contohnya. 2008). makanan. 2008). Di samping faktor-faktor seperti keluarga. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perbezaan suasana rumah. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. rakan sebaya.

emosi dan sosialnya. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan sosialnya. kuning atau kezaliman. perkembangan kanak. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. berakhlak mulia. majalah. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. rajin berusaha. iklan. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. berketrampilan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. filem. Misalnya. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. 2008). kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. radio. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). Sebaliknya. personaliti dan mental. televisyen dan komputer. intelek. 33 . Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. 2008). bermoral. 2008).

Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. kemahiran berbahasa. 2008). 2008). menghafal sajak atau doa. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. memahami. dan menceritakan pengalaman. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran 34 . Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. menganalisa. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. memecahkan soal-soal matematik. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. 2008). Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. rohani. 2008). pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Pada peringkat ini.

melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. 2008). Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. menunggang basikal dan meluncur (skating). melompat. mengikat tali kasut. Menurut Jean Piaget. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Misalnya. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. memanjat. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. 2008). Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. 35 . Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. berenang. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. memakai pakaian.

36 . kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. konsep ruang dan penyelesaian masalah. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Sebagai contoh. perbandingan dan diskriminasi. Dr. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. padanan satu dengan satu konsep nombor. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. ramalan. konsep masa. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. pengelasan. Selain itu. perkembangan emosi. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. Pada tahap ini juga. 2008). Pada tahap ini juga. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 3 Ketua Bidang Dasar. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. kerohanian moral. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Kesimpulannya ialah. 2008). Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perkembangan kognitif. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. operasi nombor dan pengukuran. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. 2008).

Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. Berperingkat-peringkat. b. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. c. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Mengadakan latih tubi. Imam AlGhazali. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Nur Hazwani. Menggunakan benda-benda maujud. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. d. Ini menyebabkan mereka: 37 . Nur Fatiha. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. • • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm.

seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. bersikap tegas dengan kanak-kanak. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Nur Hazwani. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Nur Hazwani. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Nur Fatiha. 2009). Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. Nur Fatiha. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . 2009).takut dan bekerja berlebih-lebihan. tingkah laku yang mulia. Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Imam Al.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Mencerca pengajaran yang diberi. meniru. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Nur Fatiha. Oleh sebab itu. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. 2009). memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Menurut karyanya. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Aktiviti bermain . Tidak mahu belajar b. Nur Hazwani.

Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Oleh itu. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. saiz dan warna. binatang dan gambar-gambar. Menurut beliau. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. kanak- 39 . Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. 2009). 2009). Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. merasa dan menyentuh. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang.. dipenuhi dengan taman-taman. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. 2009). Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. mengukur. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. (multiage grouping). Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. fizikal dan sosial kanak-kanak.

menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. personaliti.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. iaitu perkembangan dari segi fizikal. perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Beliau berpendapat. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Slavin. Don. Dr. Paul Eggan. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. 2009). kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Ia perlu diberi kebebasan. pengalaman dan kematangan. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Model Montessori 40 . Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. rohani. moral dan sosial. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). 2009). Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat.

dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . kestabilan emosi.koordinasi. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. Selain itu. daya cipta. keyakinan diri.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. 41 . dan ketangkasan seorang murid.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. Ketiga. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Kedua. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Pertama. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. Kanak-kanak Tahap I 42 . mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Sebagai kesimpulan. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. dalam kajian tersebut. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.1.

Dalam TahapIII.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap). Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). Walaupun demikian. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif.

Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Gerak balas peralihan. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. Dengan itu. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati.2. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. yang dinyatakan dalam jadual 2.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956). Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963).(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Dodwell 44 . Menurut Piaget dan Inhelder . Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan. Pada amnya. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung.

subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. bagi kanak-kanak yang sedang membesar. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Lazimnya. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. Dengan itu. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. 45 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan.

beza antara umur.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2.2 Bilangan subjek. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 . dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).

manakala di Tahap II. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Fry. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. tidak menyatakannya. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. Sebaliknya menurut Flavell.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Jika dirujuk dalam Jadual 2. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Dodwell (1963). Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11.2. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Botkin. Pertama. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek.

pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. Di antara dua komponen yang dikaji itu. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. 48 . Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. (b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu.

Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. ibu bapa. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu. Seterusnya. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak.tokoh falsafah ini. mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Di samping itu. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. makanan. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. 49 . mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. persekitaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. berkemahiran. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. pandai. Selain itu. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. Jean Piaget.

Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. guru. pendengaran dan sentuhan. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. melihat. 50 . dan kemampuan. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. menghidu. sekolah atau masa depan. Selain itu juga. minat. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Selain itu. mendengar. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. merasa dan keseimbangan (vestibular). Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.

com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. British: Heinemann Education Publishers.mypersonality. E. Pulau Pinang. 2009. Perkembangan manusia. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). 2004. Ladyzuely. L.scribd.scribd. Teori pembelajaran. Creative Thinking. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Selangor: Arah publications. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. New York: Longmans Green.blogspot. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.scribd. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib.com/doc/22087791/teori-pembelajaran. 2009. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. 2010. 2009. 2009. 51 . Educational psychology: A realistic approach. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Kanak-kanak.com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA. T. Diperoleh pada 28 Februari 2010. dipetik daripada http://ms.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.zetaboards. Jas Laile Suzana Jaafar. Howard Gardner. DreamDolphin Media.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Dragonizer. Multiple Intelligences. & Brophy.html Aminah Ayob. 2007. 2005. 2008. 1990. J.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Teori Kecerdasan Pelbagai. 2008. Advanced Early Yaers Care and Education. Howard Gardner.scribd. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. Latar belakang Jean Piaget.wikipedia.Brudenell. Good. Lain Macleod. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.info/multiple-intelligences/howard-gardner/. 2005.

2009. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. E.). “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka. Rumelhart. Teaching strategies for developing understanding in science. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Programming and plaining in early childhood settings.Maktab Perguruan Islam 52 .fp. 2006. dipetik daripada http://eprints. dipetik dari http://www.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR.pdf Nor Nurulhayati Aris. Nur Fatiha.mindamadani..my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Hilldale. Noor Azizah Ahmad. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. dipetik daripada http://www.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. J. Lee Nien Zee.utm. 2009.pdf.scribd. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. Sugunavathy. D. W. R. Sue DOCKETT. New York: Viking Press. 2009. A. (ed. R. Limited Mastura Badzis. Dalam Anderson. dan Norman. Australia: Nelson Australia Pty. dan Montague. 1978. tuning and restructuring: Three models of learning. Diperoleh pada 2Mac 2010.. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.gov. Bronwy BEECHER. Saayah Bt Abu.infosihat. Melaka”.com/doc/24902467/Model-Montessori. Semantic factors in cognition. Nur Hazwani. (1970). D. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Rangsangan Pelbagai Deria. Asitah Puniran. Needham. R.J. Spiro. Accretion. Sue FARMER.scribd. 2009.C. Elizabeth DEATH. Diperolehi pada 4 Mac 2010. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. Zalila Ismail.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP. 1994. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. 1987. Model Pendidikan Montessori. 2008.pdf. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.utm. 2005.E. Selangor. dipetik daripada http://www. Equilibration of cognitive structure.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. kalponah & Noorbaya Othman.

html. 2008. 20. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan.blogspot. Sue C Wortham. Abdul Aziz Abdul Shukor.2005. Suppiah nachappan.21-40. Psikologi pendidikan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam. Ramlah Jantan. 2009. 2005. 2009.perapi. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. 53 .html Zulkiply bin Hj Yaakob. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd Zul. 2010. Jil. Asas pendidikan awal kanak-kanak.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak. Pendidikan kanak-kanak Islam. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. United State of America: Pearson Education. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->