(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Di samping itu. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Locke. Pada tahun 1899. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome.. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. ketertiban. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. Itard dan Sequin. Dr. dan deria dari Itard dan Sequin.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. 2009).

7 . Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. pendengaran dan sentuhan. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Seperti Piaget.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. Wortham (2010) menyatakan. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. 2009). Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. seperti Piaget dan Vygotsky. • Semua kanak-kanak ingin belajar.. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan.

meja. sinki basuh tangan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan.. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 . almari. Peralatan asas seperti kerusi. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. sosial. emosi dan intelek.

Aktiviti yang bercorak akademik. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut.    9 . Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik.. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009).berbentuk (self correcting). sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009). 2009). motivasi intristik. teratur...(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu.. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. 2009). • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu.

Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 . • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja.

Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga. ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower.

Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 . (2005) menyatakan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. menari. permainan drama dan muzik. kolaj. (2005) menyatakan. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Walaubagaimanapun. (2005) menerangkan. model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. Melalui pendekatan Reggio. (2005) menyatakan. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. (2005) menyatakan. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. (2005) menyatakan. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. keluarga dan komuniti tempatan. termasuklah bercakap. kanak-kanak. berkuasa”. melukis. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. Edwards. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. menulis. imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. pemikiran kanak-kanak. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. kuat. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. mewarna.

keluarga kanak-kanak dan komuniti. 14 . Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. dan mendengar. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu. bergerak.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. (2005) menyatakan. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tanggungjawab. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik. melihat. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. (2005) menyatakan.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. mendengar. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat.

15 . sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. nota. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. sifat ingin tahu intelektual dihargai. mengajukan soalan untuk lebih memahami. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. video. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto. dan perbualan yang boleh dirakam. 2001). Dalam pendekatan Reggio. Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak. dan kurikulum perancangan dan taksiran. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. keprihatinan perkembangan anak. guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. guru dalam situasi belajar" (Hewett.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan.

Pada tahun 1983. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Pada tahun 1986. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. PA pada tahun 1943. dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Howard Gardner Howard Gardner Dr.2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai. Howard Gardner dilahirkan di Scranton. 16 . beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Sebagai seorang pemuda. sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni.

dan mempunyai empat anak dan satu cucu. kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. 3. 2008).. teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner. Antaranya: 1. seorang psikologi perkembangan. Mengikut Gardner. Tambahan lagi. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. 6. Menurut Gardner lagi. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. Kecerdasan boleh dirancang. kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media. Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Sebenarnya. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Contohnya. Kecerdasan boleh dipindahkan. 2007). Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Kecerdasan tidak berkembang seiring. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . 5. Pada pandangan beliau. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. 4. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. dididik dan ditingkatkan. Kecerdasan boleh dipelajari. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas.

kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al.. . Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. naturalis dan eksistensialisme. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 . perkaitan. pembaca berita. mengenal pasti pola abstrak. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. menaakul. sebab dan akibat. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ). membaca serta menulis. pensyarah dalam bidang sastera. interpersonal. Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). iaitu verballinguistik. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. visual-ruang. berucap secara formal. Mereka juga pastinya pandai berbicara. 2008). mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain.. gemar akan makna yang kompleks.. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. muzik. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia. penyiar radio. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. Oleh itu. 2008). kinestetik. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. berjenaka dan bercerita. 2008). Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. bertutur. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. penceramah. logik matematik. penulis. Penyair. intarpersonal. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. pengacara. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor.

Oleh itu. Selain itu. . rumus. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. menyoal. bentuk. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. . Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Mereka dapat mengenali objek. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. perkaitan sebab dan akibat (logik).. . mensintesis. pola abstrak. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. Contoh-contoh aktiviti yang 19 . penyelesaian masalah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. Lazimnya.. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. dan corak dalam persekitaran. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. menganalisis. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. 2008). Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. warna. urutan nombor. 2008). pengurusan grafik dan pengiraan.. 2008).

Di samping itu. keseimbangan. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan.. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Biasanya. 2008). 2008). mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia.. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. aktiviti jasmani. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. penari. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. . pemain bola sepak. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Biasanya. 2008). permainan sukan dan seni pertahanan diri. pelakon. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif.. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. menari. Oleh itu. latihan fizikal. mencipta gambaran mental. mengenali skema warna dan ruang. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. tentera. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 . Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. peninju. main peranan. Artis. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. mengecat. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.

kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. penggubah lagu. . bunyi instrumental. jururawat. usahawan.. jurujual. perasaan. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. guru. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Penyanyi. motivasi. Selain itu. 2008). Pada tahap yang mudah. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. Selain itu. fikiran. . Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. tabiat. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. . seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. 21 . pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. dan hasrat orang lain. ketukan. 2008). Seterusnya. tingkah laku dan harapan orang lain. 2008). Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. latihan kolaboratif. 2008). strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama.. pengacara. memberi maklum balas.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. . bunyi vokal. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. nyanyian dan drama lagu. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama.. Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al..

mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar.. Secara keseluruhannya. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. . 2008). prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. 2008). pakar kaunseling. ahli motivasi. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. penyajak. asal-usul binatang. dan galian dengan mudah. disiplin diri dan amalan pemusatan. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora.. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. . Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Lazimnya. 2008). mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. penaakulan tahap tinggi. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. contohnya terjadinya awan dan hujan. ahli psikologi. fauna.. proses emosi. Dengan itu. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 . Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. strategi pemikiran. .

Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. P. .tengah kehidupan masyarakat. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. Ahli biologi. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. dan Eggen. erti kehidupan. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. ahli botani. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. Dengan kata lain.. .Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. perancang bandar. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. P. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. D. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. 23 . Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. 2008). Hal ini kerana. 2008).D. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. nelayan. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. petani. zoologi.

seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught.” Dalam definisi ini. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. Justeru itu. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). N. Menurut Borich dan Tombari (1997). Lev Vygotsky. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. dalam bukunya Educational Psychology. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. A Contemporary Approach (ms. mereka menjelaskan 24 . Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. I. Hal ini. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. Manakala mengikut Sushkin. R.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Menurut Arends.

2009). Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Bruner. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Anderson. Oleh itu. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). ahli psikologi gestalt. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. Bartlett. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Seterusnya. Vygotsky. pembelajaran bermakna (meaningful learning). konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Menurut Woolfolk (1998). “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. iaitu Giambatista Vico. Von Glaserfeld. pelajar menerima maklumat dengan aktif. 2009). Dewey. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. misalnya. pada tahun 1710. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Dalam keadaan yang sama. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. “Play. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. 25 . kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan.

Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. Dalam konteks tempatan. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Namun. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. kebolehan dan minat pelajar. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Memberi perhatian kepada keperluan. 26 . di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. 2009). Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Kesimpulannya.

Dalam bidang Psikologi. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Tidak lama kemudian. Semasa bekerja dengan Binet. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Selepas tamat sekolah menengah. 2009). 1981. Bapanya bernama Arthur Piaget. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. . Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist".

2008 : 85). Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. 2008). tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Di sini. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . Pada pandangan Jean. Menurut Jean Piaget. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. 2009). sebaliknya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Ekoran daripada itu. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib.

Seperti puting susu atau jari tangan. jika ia tidak dapat diserap. menyusun dan mengurus. Oleh itu. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Apabila seorang bayi dilahirkan. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Oleh itu. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. 2008). proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Sebaliknya. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. Contohnya. memperhalus. 2008). Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. 2008). Skema adalah proses mencipta. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. membuat perubahan.

Selepas dilahirkan selama dua bulan. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Dari kajian dan pemerhatiannya. Bagaimanapun. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. maka tahap keseimbangan akan tercapai.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. 2008). 30 . kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. pra operasi. 2008). 2008). perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. 2008). keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di samping itu. Apabila mencapai umur 4 tahun. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

2008). emosi dan sosial. 2008). Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. tetap berbeza dari segi fizikal. kognitif. 31 . Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. 2008). kadar perkembangan setiap individu. saiz fizikal. Akan tetapi. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di dalam peringkat ini. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. 2008). Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. Oleh itu. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. Baka juga menetapkan had keupayaan. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Ciri-ciri seperti warna kulit. warna mata dan lain-lain. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama.

Contohnya. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. perbezaan suasana rumah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 . 2008). Goddard (1890). Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. sahsiah. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. status sosio-ekonomi. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Biasanya. rakan sebaya. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Misalnya. makanan. sumber teknologi. makanan. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. Adalah telah diketahui umum. 2008). Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. 2008). Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. khasnya dari perkembangan intelek. emosi dan sosial. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Misalnya.

bermoral. berketrampilan. Misalnya. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. perkembangan kanak. iklan. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. radio. 2008). Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. 2008). rajin berusaha. kuning atau kezaliman. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. 33 . perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. intelek. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. majalah. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. berakhlak mulia. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. Sebaliknya. emosi dan sosialnya. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. filem. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. televisyen dan komputer. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. emosi dan sosialnya. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. personaliti dan mental.

2008). merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. rohani.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan menceritakan pengalaman. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada peringkat ini. kemahiran berbahasa. memahami. Kemahiran 34 . Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. menganalisa. 2008). Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. memecahkan soal-soal matematik. 2008). dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. 2008). Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. menghafal sajak atau doa.

tulisan mereka semakin kecil dan kemas. 2008). dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. memakai pakaian. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. menunggang basikal dan meluncur (skating). Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. 2008). Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. memanjat. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Misalnya. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. 2008). melompat. Menurut Jean Piaget. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. mengikat tali kasut. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. berenang. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. 35 . Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa.

kerohanian moral. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. 2008). operasi nombor dan pengukuran. padanan satu dengan satu konsep nombor. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Selain itu. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kesimpulannya ialah. 36 . perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. perkembangan kognitif. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. 2008). Sebagai contoh. perbandingan dan diskriminasi. Pada tahap ini juga. ramalan. Dr. pengelasan. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. konsep masa. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. konsep ruang dan penyelesaian masalah. 3 Ketua Bidang Dasar. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Pada tahap ini juga. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. perkembangan emosi.

• • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. d. Menggunakan benda-benda maujud. b. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Nur Hazwani. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. c. Berperingkat-peringkat. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Nur Fatiha. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Mengadakan latih tubi. Ini menyebabkan mereka: 37 . Imam AlGhazali. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina.

meniru. Nur Fatiha. Imam Al. Nur Hazwani. Nur Hazwani. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. bersikap tegas dengan kanak-kanak. Menurut karyanya. 2009). dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Nur Fatiha. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. Oleh sebab itu. 2009). tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Nur Hazwani. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Aktiviti bermain . Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Nur Fatiha. Mencerca pengajaran yang diberi. 2009).hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Tidak mahu belajar b. tingkah laku yang mulia. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir.takut dan bekerja berlebih-lebihan.

Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. kanak- 39 . saiz dan warna. 2009). Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. dipenuhi dengan taman-taman. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak.. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. mengukur. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. (multiage grouping). Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. merasa dan menyentuh. binatang dan gambar-gambar. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. fizikal dan sosial kanak-kanak. Oleh itu. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. 2009).Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. 2009). Menurut beliau. 2009). Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria.

Model Montessori 40 . berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. personaliti. 2009). Ia perlu diberi kebebasan. pengalaman dan kematangan. rohani. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Beliau berpendapat. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Dr. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. Don. moral dan sosial. Paul Eggan. Slavin. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). 2009). Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul.

Selain itu. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. dan ketangkasan seorang murid. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. daya cipta.koordinasi. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. 41 . konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. keyakinan diri. kestabilan emosi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal .

1. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Pertama. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. Sebagai kesimpulan. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Kedua. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. Kanak-kanak Tahap I 42 . tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. dalam kajian tersebut. Ketiga.

Dalam TahapIII.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. Walaupun demikian. kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).

mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul. Menurut Piaget dan Inhelder . mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963).2. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Menurut Dodwell 44 . Pada amnya. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung. Gerak balas peralihan. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Dengan itu. yang dinyatakan dalam jadual 2. Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956). Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Laurendeau an Pinard (1970).(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.

beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. 45 . Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. bagi kanak-kanak yang sedang membesar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Lazimnya. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. Dengan itu. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.

dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2.2 Bilangan subjek. beza antara umur. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 .

di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pertama. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Dodwell (1963). kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Botkin.2. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. tidak menyatakannya. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . manakala di Tahap II. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. Sebaliknya menurut Flavell.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Fry. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. Jika dirujuk dalam Jadual 2. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956).

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. Di antara dua komponen yang dikaji itu. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. 48 . (b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu.

Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. makanan. Seterusnya. 49 . berkemahiran. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Selain itu. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak.tokoh falsafah ini. persekitaran. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Di samping itu. pandai. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Jean Piaget. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. ibu bapa. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya.

50 . mendengar. pendengaran dan sentuhan. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. dan kemampuan. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. menghidu. minat. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. guru. melihat. merasa dan keseimbangan (vestibular). Selain itu juga. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. sekolah atau masa depan. Selain itu. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh.

Creative Thinking. 2005. 2008. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja. New York: Longmans Green. Howard Gardner.mypersonality. British: Heinemann Education Publishers. L. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. & Brophy.scribd. Dragonizer.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. dipetik daripada http://ms. 2008. DreamDolphin Media. Lain Macleod. Diperoleh pada 28 Februari 2010. 2009. 2007.com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. Pulau Pinang. Kanak-kanak. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Advanced Early Yaers Care and Education. 2009. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. 2005. Latar belakang Jean Piaget.zetaboards. 51 . Teori pembelajaran. Teori Kecerdasan Pelbagai.Brudenell. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2004.scribd. Ladyzuely. E. J. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.html Aminah Ayob. 1990. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Perkembangan manusia.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Multiple Intelligences.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking.blogspot. 2010. Jas Laile Suzana Jaafar. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). 2009.scribd. Howard Gardner. T. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. 2009. Educational psychology: A realistic approach. Good.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking.scribd. Selangor: Arah publications. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/.com/doc/22087791/teori-pembelajaran.info/multiple-intelligences/howard-gardner/.wikipedia.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget.

Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . J. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Noor Azizah Ahmad. E. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Sue DOCKETT.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. tuning and restructuring: Three models of learning. A.com/doc/24902467/Model-Montessori. Saayah Bt Abu. Programming and plaining in early childhood settings. Rangsangan Pelbagai Deria. Diperolehi pada 4 Mac 2010.). Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. Teaching strategies for developing understanding in science.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR. 1978. R. 2006. 1994. Model Pendidikan Montessori. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP. Selangor. dan Norman. Australia: Nelson Australia Pty. New York: Viking Press. 2008. Diperoleh pada 28 Februari 2010. D. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Limited Mastura Badzis. Hilldale. 1987. dipetik daripada http://www.Maktab Perguruan Islam 52 . 2009.E.pdf Nor Nurulhayati Aris. Semantic factors in cognition. Accretion. dan Montague. Asitah Puniran. Rumelhart.pdf. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Needham. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. 2009. Elizabeth DEATH. dipetik daripada http://eprints. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka.J. dipetik daripada http://www.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah.C.scribd. R.mindamadani. Nur Fatiha. Dalam Anderson.gov. R. 2009. Diperoleh pada 1 Mac 2010. 2005. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Spiro. 2009.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. Lee Nien Zee. dipetik dari http://www. Diperoleh pada 2Mac 2010. Sue FARMER.infosihat. D. W. (ed. Melaka”. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.scribd. Zalila Ismail.. Nur Hazwani.fp.. (1970). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.utm. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak.utm. Equilibration of cognitive structure. Sugunavathy.pdf. Bronwy BEECHER.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. kalponah & Noorbaya Othman. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir.

Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. 20. 2009.21-40. 2008. United State of America: Pearson Education. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Ramlah Jantan.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam. Asas pendidikan awal kanak-kanak. Jil. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan.html.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak. Psikologi pendidikan. Sue C Wortham. Suppiah nachappan.perapi. 2005.html Zulkiply bin Hj Yaakob. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Bhd Zul. 53 . Selangor: Oxford Fajar Sdn. Pendidikan kanak-kanak Islam.blogspot. Abdul Aziz Abdul Shukor. 2009. 2010.2005. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful