(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Locke. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. ketertiban. Dr. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. Pada tahun 1899. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. Itard dan Sequin. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome.. Di samping itu. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. dan deria dari Itard dan Sequin. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya.

• Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. 2009). 7 . Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Seperti Piaget.. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. pendengaran dan sentuhan. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. • Semua kanak-kanak ingin belajar. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Wortham (2010) menyatakan. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. seperti Piaget dan Vygotsky. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis.

. sinki basuh tangan. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. almari. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. sosial. emosi dan intelek. meja. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 . papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. Peralatan asas seperti kerusi. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik.    9 . • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal.. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. 2009).. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian.. Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. 2009). 2009). Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. motivasi intristik. Aktiviti yang bercorak akademik. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut.. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. 2009). Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja.berbentuk (self correcting). Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. teratur.

Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 . • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga. ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .

Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. (2005) menyatakan. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.

mewarna. permainan drama dan muzik. Melalui pendekatan Reggio. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. berkuasa”. (2005) menyatakan. melukis. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. (2005) menyatakan. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. (2005) menyatakan. keluarga dan komuniti tempatan. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kanak-kanak. kuat. Edwards. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. termasuklah bercakap. menulis. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. kolaj. menari. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Walaubagaimanapun. (2005) menyatakan. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. (2005) menerangkan. idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. pemikiran kanak-kanak. dengan kekuatan pasangan antara pendidik.

(2005) menyatakan. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. (2005) menyatakan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. melihat.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. tanggungjawab. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. bergerak. Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. keluarga kanak-kanak dan komuniti. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. mendengar. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. 14 . dan mendengar.

Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. guru dalam situasi belajar" (Hewett. 2001). bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. 15 . Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. sifat ingin tahu intelektual dihargai. mengajukan soalan untuk lebih memahami. Dalam pendekatan Reggio. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. keprihatinan perkembangan anak. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. nota. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. video. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. dan perbualan yang boleh dirakam. guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. dan kurikulum perancangan dan taksiran.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Howard Gardner Howard Gardner Dr. dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. PA pada tahun 1943. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1983. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik. 16 . Howard Gardner dilahirkan di Scranton.2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai. Pada tahun 1986. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Sebagai seorang pemuda. dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero.

Kecerdasan boleh dipindahkan. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. 5. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. 6. Kecerdasan tidak berkembang seiring. Kecerdasan boleh dipelajari. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media.. Antaranya: 1. seorang psikologi perkembangan. daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. 2007). kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Contohnya. Mengikut Gardner. 2008). 4. Tambahan lagi. dididik dan ditingkatkan. Pada pandangan beliau. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Kecerdasan boleh dirancang. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . 3. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Menurut Gardner lagi. Sebenarnya.

mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. bertutur. 2008). gemar akan makna yang kompleks. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. logik matematik. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. intarpersonal. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. iaitu verballinguistik. Oleh itu. interpersonal. muzik. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia. naturalis dan eksistensialisme. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 . berjenaka dan bercerita.. penceramah. 2008).. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. sebab dan akibat. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. menaakul. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al. . penyiar radio. berucap secara formal. perkaitan. pengacara.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ). visual-ruang. 2008). Penyair. penulis. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al.. pensyarah dalam bidang sastera. pembaca berita. membaca serta menulis. kinestetik. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. mengenal pasti pola abstrak. Mereka juga pastinya pandai berbicara. Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al.

. mensintesis. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. Selain itu. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Contoh-contoh aktiviti yang 19 . membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul.. . Oleh itu. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. . Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. Mereka dapat mengenali objek. urutan nombor. dan corak dalam persekitaran. pengurusan grafik dan pengiraan. . 2008). Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. 2008). penyelesaian masalah. warna.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak. pola abstrak. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. Lazimnya. menyoal. perkaitan sebab dan akibat (logik).. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. 2008). bentuk. rumus. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. menganalisis. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang.

individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. . latihan fizikal. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. 2008). peninju. pemain bola sepak. menari. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 . Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini.. 2008). Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. mencipta gambaran mental. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. keseimbangan. pelakon. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. mengecat. Biasanya. Oleh itu. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. mengenali skema warna dan ruang. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. Di samping itu.. aktiviti jasmani. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. main peranan. penari. permainan sukan dan seni pertahanan diri.. tentera. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Biasanya. Artis.

tabiat. guru. . strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. jurujual. usahawan. tingkah laku dan harapan orang lain. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. nyanyian dan drama lagu. 2008). Pada tahap yang mudah. . doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al.. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. memberi maklum balas. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. 21 . perasaan. ketukan. . 2008). 2008). Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. fikiran. latihan kolaboratif.. Seterusnya. bunyi instrumental. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. . Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. 2008). Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. dan hasrat orang lain. Selain itu. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Selain itu. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik.. Penyanyi. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. pengacara. bunyi vokal. jururawat. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik.. penggubah lagu. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. motivasi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik.

corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. Dengan itu. strategi pemikiran. contohnya terjadinya awan dan hujan. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al.. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. pakar kaunseling. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. dan galian dengan mudah. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. ahli motivasi. penyajak. . proses emosi. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 .. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. penaakulan tahap tinggi. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. Lazimnya. 2008). guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.. 2008). . Selain itu. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. fauna. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Secara keseluruhannya. . 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. ahli psikologi. disiplin diri dan amalan pemusatan. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. asal-usul binatang.

masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. P. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. D. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. 2008). ahli botani. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas. petani. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan.D.. Dengan kata lain. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Ahli biologi. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. 2008). dan Eggen. perancang bandar. 23 . Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.tengah kehidupan masyarakat. . ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. zoologi. . P. erti kehidupan. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.. Hal ini kerana. nelayan. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah.

Manakala mengikut Sushkin. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. A Contemporary Approach (ms. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Menurut Arends. Hal ini. mereka menjelaskan 24 . I. Justeru itu. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. R. dalam bukunya Educational Psychology. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. N. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006).” Dalam definisi ini. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. Menurut Borich dan Tombari (1997).F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Lev Vygotsky.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru.

misalnya. 2009). 2009). Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Bartlett. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). Anderson. pembelajaran bermakna (meaningful learning). “Play. Dalam keadaan yang sama. Bruner. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. iaitu Giambatista Vico. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Oleh itu. pada tahun 1710. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Dewey. ahli psikologi gestalt. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. Vygotsky. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Von Glaserfeld. Menurut Woolfolk (1998). Seterusnya. 25 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya.

Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka. kebolehan dan minat pelajar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Memberi perhatian kepada keperluan. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. 26 . Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Kesimpulannya. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks tempatan. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Namun. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. 2009). kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar.

Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Selepas tamat sekolah menengah. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Dalam bidang Psikologi. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". 1981. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Bapanya bernama Arthur Piaget. . Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Semasa bekerja dengan Binet. Tidak lama kemudian. 2009). Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Switzerland pada 9 Ogos 1896.

Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Menurut Jean Piaget. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. sebaliknya. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. Di sini. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . Pada pandangan Jean. 2009). kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. 2008). Ekoran daripada itu. 2008 : 85). 2008). Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran.

perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). 2008). 2008). 2008). Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Oleh itu. Sebaliknya. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . Skema adalah proses mencipta. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Oleh itu. Seperti puting susu atau jari tangan. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. membuat perubahan. menyusun dan mengurus. jika ia tidak dapat diserap. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Contohnya. memperhalus. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Apabila seorang bayi dilahirkan. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman.

kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. 2008). Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Apabila mencapai umur 4 tahun. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. 2008). Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 30 . perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. pra operasi. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. Di samping itu. kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu. Dari kajian dan pemerhatiannya. Bagaimanapun. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. 2008). maka tahap keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Baka juga menetapkan had keupayaan. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. kadar perkembangan setiap individu. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. Ciri-ciri seperti warna kulit. tetap berbeza dari segi fizikal. emosi dan sosial. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. 31 . Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. saiz fizikal. Oleh itu. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di dalam peringkat ini. 2008). kognitif. 2008). 2008). warna mata dan lain-lain. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Akan tetapi. 2008). bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Biasanya. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. 2008). sumber teknologi. Goddard (1890). Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. khasnya dari perkembangan intelek. makanan. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. rakan sebaya. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 . emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. emosi dan sosial. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. Adalah telah diketahui umum. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. perbezaan suasana rumah. makanan. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. 2008). Misalnya. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. status sosio-ekonomi. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Misalnya. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. 2008). kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Contohnya. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. sahsiah. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak.

Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Misalnya. berketrampilan. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. radio. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. rajin berusaha. majalah. 2008). perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. iklan. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). personaliti dan mental. Sebaliknya. perkembangan kanak. emosi dan sosialnya. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. filem. bermoral. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). emosi dan sosialnya. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. berakhlak mulia. 33 . seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. kuning atau kezaliman. 2008). serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. televisyen dan komputer.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. intelek.

Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Pada peringkat ini. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. dan menceritakan pengalaman. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. memahami. memecahkan soal-soal matematik. kemahiran berbahasa. rohani.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. 2008). Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. menghafal sajak atau doa. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menganalisa. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. 2008). Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Kemahiran 34 . dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. 2008). pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan).

Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. menunggang basikal dan meluncur (skating). Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. berenang. memanjat. 35 . kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. mengikat tali kasut. memakai pakaian. Misalnya. 2008). dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. 2008). melompat. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. 2008). Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Menurut Jean Piaget. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun.

kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. perbandingan dan diskriminasi. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. Selain itu. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. konsep ruang dan penyelesaian masalah. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. 2008). pengelasan. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. 2008). ramalan. Sebagai contoh. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. Pada tahap ini juga. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. 2008). Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Pada tahap ini juga. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. kerohanian moral. operasi nombor dan pengukuran. perkembangan emosi. padanan satu dengan satu konsep nombor. 36 . 3 Ketua Bidang Dasar. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. perkembangan kognitif. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Kesimpulannya ialah. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Dr. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. konsep masa.

Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Ini menyebabkan mereka: 37 . Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. c. • • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Menggunakan benda-benda maujud. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Nur Hazwani. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Nur Fatiha. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Berperingkat-peringkat.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Mengadakan latih tubi. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. b. d. Imam AlGhazali. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah.

Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . Menurut karyanya. meniru. Nur Hazwani. 2009). Imam Al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. bersikap tegas dengan kanak-kanak. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Nur Fatiha. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. Nur Hazwani. Tidak mahu belajar b. Mencerca pengajaran yang diberi. 2009). seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. Nur Hazwani. Aktiviti bermain . • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa.takut dan bekerja berlebih-lebihan. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Oleh sebab itu. tingkah laku yang mulia. Nur Fatiha. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Nur Fatiha. 2009). dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”.

Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob.. saiz dan warna.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. dipenuhi dengan taman-taman. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Menurut beliau. Oleh itu. kanak- 39 .Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. binatang dan gambar-gambar. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. 2009). mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. merasa dan menyentuh. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. 2009). Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. (multiage grouping). Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. fizikal dan sosial kanak-kanak. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. 2009). mengukur. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak.

sosioemosional dan kognitif serta bahasa. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. 2009). Dr. pengalaman dan kematangan. Paul Eggan. iaitu perkembangan dari segi fizikal. Ia perlu diberi kebebasan. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. Slavin. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Beliau berpendapat. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. personaliti.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Model Montessori 40 . dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. moral dan sosial. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. rohani. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. Don. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. 2009).

41 . dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. daya cipta. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya.koordinasi. dan ketangkasan seorang murid. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . kestabilan emosi. Selain itu. keyakinan diri. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning.

Kedua. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pertama. dalam kajian tersebut. Sebagai kesimpulan. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Kanak-kanak Tahap I 42 .1. Ketiga. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun.

mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. Walaupun demikian. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Dalam TahapIII. ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif.

Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956). Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung. Gerak balas peralihan. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). Laurendeau an Pinard (1970).2. Dengan itu. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. yang dinyatakan dalam jadual 2. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Pada amnya. Menurut Dodwell 44 .

bagi kanak-kanak yang sedang membesar. Dengan itu. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. 45 . Lazimnya. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 . beza antara umur. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).2 Bilangan subjek.

Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Jika dirujuk dalam Jadual 2. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. manakala di Tahap II. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain.2. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Dodwell (1963). kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Botkin. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Fry. Sebaliknya menurut Flavell. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Pertama. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . tidak menyatakannya.

pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Di antara dua komponen yang dikaji itu. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. (b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. 48 .

kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. berkemahiran. Di samping itu. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Selain itu. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. 49 . pandai. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey.tokoh falsafah ini. makanan. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Seterusnya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. persekitaran. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. ibu bapa. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Jean Piaget. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu.

Selain itu. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. mendengar. 50 . Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. sekolah atau masa depan. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. merasa dan keseimbangan (vestibular). Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. melihat. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. menghidu. guru. minat. pendengaran dan sentuhan. dan kemampuan. Selain itu juga. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak.

Advanced Early Yaers Care and Education. 2008.scribd. & Brophy. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. 2009. Howard Gardner.blogspot. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Jas Laile Suzana Jaafar.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking. Educational psychology: A realistic approach.html Aminah Ayob. 2010. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.mypersonality. Creative Thinking.Brudenell. dipetik daripada http://ms.scribd. DreamDolphin Media. Selangor: Arah publications.zetaboards. British: Heinemann Education Publishers. Multiple Intelligences. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). 2008. Howard Gardner. 2009. Teori pembelajaran. 1990. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Good. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja.com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA. Diperoleh pada 28 Februari 2010.scribd. 2005. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. 2009. Latar belakang Jean Piaget. Kanak-kanak.com/doc/22087791/teori-pembelajaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget. J. Pulau Pinang. Teori Kecerdasan Pelbagai. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Dragonizer. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2009. 2004. T. Ladyzuely. 51 . L. 2005. E.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/.wikipedia. Perkembangan manusia. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. New York: Longmans Green.info/multiple-intelligences/howard-gardner/. 2007.scribd. Lain Macleod.

Australia: Nelson Australia Pty. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. R. dan Norman.pdf Nor Nurulhayati Aris. Programming and plaining in early childhood settings. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Needham. E. tuning and restructuring: Three models of learning.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR.utm. Teaching strategies for developing understanding in science.gov. (ed. Rangsangan Pelbagai Deria.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP. 1994. R. Model Pendidikan Montessori. Lee Nien Zee. dipetik daripada http://eprints. Noor Azizah Ahmad. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Diperoleh pada 28 Februari 2010.. dipetik dari http://www. J.pdf.com/doc/24902467/Model-Montessori. Sue FARMER. A. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah. W. Diperolehi pada 4 Mac 2010. Equilibration of cognitive structure. Dalam Anderson. Diperoleh pada 2Mac 2010.. New York: Viking Press. D. (1970). diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. dan Montague.scribd.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. Selangor.fp. Semantic factors in cognition. 2008. Sue DOCKETT.utm.Maktab Perguruan Islam 52 .my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Zalila Ismail. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman.mindamadani. Accretion. Saayah Bt Abu. Elizabeth DEATH. Diperoleh pada 1 Mac 2010.infosihat. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . dipetik daripada http://www.E.).J. Melaka”. 2009. dipetik daripada http://www. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Rumelhart. kalponah & Noorbaya Othman. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka. 1987. 2005. Sugunavathy. 2006. Limited Mastura Badzis. Nur Fatiha. Spiro.scribd. Asitah Puniran. D. 1978. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. 2009. Bronwy BEECHER. Nur Hazwani. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. 2009. Hilldale.C.pdf. 2009. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. R. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.

Ramlah Jantan. Jil.21-40.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak. 2010. 53 .2005.blogspot. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. Psikologi pendidikan. Bhd Zul.html Zulkiply bin Hj Yaakob.perapi. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah.html. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Abdul Aziz Abdul Shukor. Sue C Wortham. Asas pendidikan awal kanak-kanak. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2008. 2005. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. United State of America: Pearson Education. 2009. 2009. Pendidikan kanak-kanak Islam. Suppiah nachappan. 20.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam.