Matlamat

Matlamat Pendidikan Negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut :

Percaya dan patuh kepada Tuhan

Berilmu pengetahuan

Berakhlak mulia

Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara

Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu

Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum http://www.scribd.com/doc/27869595/Falsafah-Pendidikan-Kebangsaan-FPK-Lecturer