UNSUR PATRIOTISME

Soalan: Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ?

Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun dengan pesat menuju ke arah Wawasan 2020 seiring dengan era globalisasi. Malaysia adalah negara yang berdaulat di bawah pimpinan pemimpin-pemimpin yang berwibawa serta penduduk yang berbilang kaum. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum agama iaitu, Melayu, Cina dan India. Setiap rakyat Malaysia mengamalkan adat, tradisi, budaya dan kepercayaan yang tersendiri. Kaumkaum yang berbeza menyambut perayaan kaum masing-masing.

Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. Sejajar dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju, selamat dan makmur. Konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, adalah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat dalam usaha memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia.

Perpaduan merupakan agenda yang signifikan dalam memajukan negara kerana aspek ini merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara. Fokus dan matlamat kerajaan untuk mengekalkan perpaduan di negara kita berkait rapat dengan fokus utama kurikulum Sejarah bagi pelajar sekolah menengah yang bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid. Nilai-nilai murni yang dipupuk ialah unsur-

setiap rakyat mesti saling memahami budaya dan tradisi kaum lain. Untuk mengekalkan lagi perpaduan kaum di Malaysia yang berbilang kaum ini. Sebagai rakyat Malaysia. kita mempunyai adat dan budaya mengikut Selain itu. Menyambut perayaan tradisi pelbagai kaum tanpa mengira warna kulit merupakan salah satu tanggungjawab kita untuk menjamin dan mengekalkan perpaduan kaum.unsur patriotisme seperti berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kita sewajarnya menyambut perayaan tradisi kaum yang ada di Malaysia sebagai usaha memelihara dan mengamalkan tradisi budaya dan bangsa. Melalui unsur patriotisme yang pertama iaitu unsur berbangga sebagai rakyat Malaysia. berdisiplin serta berusaha dan produktif . Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum. bersemangat setia akan negara. semangat setia negara juga hendaklah disemai dalam setiap sanubari rakyat Malaysia supaya perpaduan kaum dapat dicapai. tolong-menolong dan hormat-menghormati perlu diterapkan supaya . semangat kekitaan perlu diamalkan oleh setiap rakyat dengan usaha bertolak ansur dan bertoleransi semasa menyambut sesuatu perayaan antara kaum. kita juga perlu berbangga sebagai rakyat Malaysia dan mestilah menghormati raja dan pemimpin negara. kita perlu memainkan peranan penting ke arah mengukuhkan perpaduan kaum. nilai bekerjasama. Di samping itu. kita mestilah menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa kita. Lantaran itu. Semangat cinta akan bangsa dan negara juga akan memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Untuk memperkukuh dan mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia semasa sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum. bersemangat kekitaan.

berdikari dan tabah menghadapi pancaroba hidup perlu dipupuk sejak kecil kerana. Perpaduan kaum akan tercapai jika rakyat berdisiplin dalam menjalankan sambutan perayaan tradisi heterogen kaum. ringan sama dijinjing. antaranya termasuklah mencuri. rakyat Malaysia perlu berganding bahu memperkukuh dan mengekalkan perpaduan kaum supaya perselisihan dan pertelingkahan antara kaum tidak tercetus sekali gus mengelakkan negara daripada dijajahi kuasa asing. . merompak. gigih. kita sebagai rakyat ibu pertiwi kita perlulah senantiasa berusaha dan produktif semasa menjalankan sesuatu peranan. Akhir sekali. Sebagai intiha. Sikap rajin. Rakyat yang berilmu dan berketerampilan mampu menjana usaha ke arah mengekalkan perpaduan kaum dan merealisasikan kemajuan negara. Tambahan pula. Sambutan perayaan tradisi tanpa mengira kaum membawa aspirasi untuk memperbaiki hubungan kaum bagi memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat berbanding dulu. Sikap bersopan. peraturan dan undang-undang perlu dipatuhi dan diamalkan supaya kes-kes jenayah tidak berlaku pada musim perayaan.pertelingkahan dan ketegangan kaum dapat dihindari. Bak kata peribahasa. berjudi dan lain-lain lagi. bertatasusila dan berhemah tinggi perlu ada semasa berinteraksi dengan kaum lain. kita sepatutnya bermuafakat dan tidak bersikap ego dalam melaksanakan sesuatu tugasan sebelum menyambut perayaan tradisi tertentu. melentur buluh. berat sama dipikul . biarlah dari rebungnya supaya Wawasan 2020 dapat dicapai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful