Sub tajuk : Write in numeral or words( menulis nombor dalam perkataan atau sebaliknya

)

Adakah anda menghadapi masalah mengajar tajuk Nombor Bulat iaitu menulis nombor dalam perkataan atau nombor ???????

Cadangan teknik pengajaran yang pernah dicuba dalam

kelas tahun 5 (sederhana tahap
Teknik Pengajaran :

)

1.Sebelum pengajaran guru perlu memastikan murid perlu mengikuti arahan menulis nombor dari awal pelajaran. 2.Semasa guru mengajar , guru juga perlu biasakan murid melukis garis nilai tempat ( seperti dalam slaid berikut) 3.Guru ingatkan selalu di manakah center dalam perkataan yang diberikan. 4.Bulatkan dua bulatan di hadapan center dan di belakang center berikut. 5.Sila rujuk slaid berikut. 6.Slaid berikut boleh digunakan dalam kelas sebagai pengajaran tajuk Nombor Bulat.

Q1: write “ twenty-three thousand and ten in numeral.
Step 1: tentukan center dalam perkataan sebagai thousand
center

twenty-three thousand and ten in numeral.

,

thousand Ingatkan : gariskan tiga nilai tempat dahulu dan tanda “ , ” sebagai thousand

Step 2: lukiskan dua bulatan sebelum dan selepas center

twenty-three thousand and ten in numeral.

23
Tuliskan nombor twenty –three di hadapan center/ thousand

,

0

1

0

Tuliskan nombor “0” untuk penuhkan tiga tempat

Tuliskan nombor “ten” dan ingatkan bahawa nilai tempat dibelakang center mesti tiga nilai tempat.

Answer : 23 010

Q 2: write five hundred seventeen thousand four hundred and two in numeral.

five hundred seventeen thousand four hundred and two

511
Answer : 511 402

,

4

0

2

Q 3: Write 12 549 in words

1 2,5 4 9
Twelve thousand five hundred forty-nine
Answer : twelve thousand five hundred forty-nine.

Q 4: write 30 001 in words.

3 0, 0 01
Thirty thousand one
Answer : thirty thousand one/ thirty thousand and one

Cuba latihan berikut:
Write the following in numeral: a)Two thousand and eleven b)Sixty-four thousand two hundred c) One hundred forty thousand six hundred and twelve. Write the following number in words. a)12 390 b)321 410 c) 899 110

Terima kasih kerana telah mencuba. Saya berharap semua guru dapat menyampaikan tajuk ini dengan lebih berkesan di dalam P&P . Daripada : Cikgu Wong ( Sabah)

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.