P. 1
Sejarah an Ilmu Linguistik

Sejarah an Ilmu Linguistik

|Views: 5,092|Likes:
Published by vaquishazlieyka

More info:

Published by: vaquishazlieyka on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK

TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. GHANI SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK
PERINGKAT AWAL

PERINGKAT PERKEMBANGAN

PERINGKAT PEMODENAN

PERINGKAT AWAL ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN .

B. W. V. R. J. K. V. F. J. BLOOMFIELD KENNETH L. Condillac. G. W. Grimm.PERINGKAT PERKEMBANGAN  Abad ke-18 Abad ke-19: E. A. F. PIKE NOAM CHOMSKY CHARLES FILLMORE . Rask. Humbold. Schlegel. Schlegel dan A. Herder. Bopp. Schleicher Golongan 80-an dan sesudahnya PERINGKAT PEMODENAN   FERDINAND DE SAUSSURE L.

  . Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.ZAMAN INDIA  Piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda.

ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Ini telah menimbulkan persoalan: Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini?  . Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi.

 . ZAMAN YUNANI Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. iaitu ciptaan Tuhan. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. regular dan logik. iaitu benda dengan nama benda. bersifat semula jadi. wujud secara konvensyen. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan.

Logos terbahagi dua.  . Bagi Plato. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. di samping memperkenalkan konsep neutral. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran.ZAMAN YUNANI Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. iaitu onoma (kata nama).

rhema (kata kerja). syndesmoi (kata hubung). iaitu nomen (kata nama). verbum (kata kerja). Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. Mereka membahagikan kata kepada empat. Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. prothesis (kata depan). epirrhema (kata keterangan). Semua kajian berasaskan teks kuno. iaitu onoma (kata nama). antonymia (kata ganti). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. metosche (partikel). dan syndesmoi (kata hubung). arthron (kata sandang).  .ZAMAN YUNANI Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. dan arthron (kata sandang).

daripada lapan menjadi sembilan. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Priscia dan Donatus. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Pada zaman Romawi. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. kelas kata telah ditambah. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. pengkodifikasian pemikiran. Ini bermakna. M.ZAMAN ROMAWI Wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. Terrentius Varro.  .

. > Penggunaan kategori morfologi. iaitu De Lingua Latina. M.  ZAMAN ROMAWI Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. situasi. Melalui bukunya yang terkenal. beliau telah merumuskan: > Bahasa itu seragam secara semula jadi. iaitu: > Senainon: tanda dan simbol > Semainomenon atau lekton: makna > Pragma atau tungchanon: hal luaran. > Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. sintaksis dan etimologi. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa.

verbum. adverbiu. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. praepositio. iaitu nomen.  . aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. pronomen. Selain fonologi. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif.ZAMAN ROMAWI Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. interjectio dan conjunctio. participium.

Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. Waktu pagi pengajaran.  . diskusi orang alim dan golongan aristokrat. waktu petang perdebatan. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu.ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Petanda zaman ini ialah sekolastik. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara.

Tatabahasa semua bahasa dianggap sama walaupun dapat berobah secara kebetulan. Golongan Spekulatif menganggap bahawa kata tidak mewakili rujukan secara langsung. Golongan Medistae mengagungkan semantik. dan golongan Spekulatif. Kata hanya mewakili benda dalam cara dan aksi.  . Mereka menganggap kunci analisis bahasa ialah peralihan fikiran ke dalam bunyi melalui kata dan ujaran.ZAMAN PERTENGAHAN Diskusi bahasa dipelopori oleh golongan Medistae.

Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. falsafah dan kesusasteraan.  . Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa.ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Latin dan Ibrani. iaitu Yunani.

Empat yang terbesar ialah Yunani. Romawi dan Slavia. Jerman. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian.ZAMAN PEMBAHARUAN Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. bahasa Cina. . Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. bahasa di India dan bahasa di Nusantara.

LINGUISTIK PERBANDINGAN  Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasabahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. dan leksikon. Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahanperubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. . Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. sistem-sistem morfologi. sintaksis.

sintaksis. dan perubahanperubahan sistematik. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistemsistem fonologi. Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. Pada dasarnya.  . dijangka amat tetap. Setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. dan leksikon. dijangka amat tetap. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. dan perubahan-perubahan sistematik. sistem-sistem morfologi.

 Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian.  . pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. selain daripada butir-butir yang sama dalam perbendaharaan kata yang dibandingkan. tidak terdapatlah pembuktian bahawa dua patah perkataan daripada bahasa-bahasa yang berbeza adalah berseketurunan. Kaedah-kaedah yang mendasarkan perbendaharaan kata ini hanya boleh menentukan tahap-tahap perkaitan dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh ciri-ciri sebuah bahasa proto. Pendekatan-pendekatan ini telah dicabar kerana masalahmasalah metodologinya ³ tanpa pembinaan semula atau sekurang-kurangnya satu senarai padanan fonologi yang terperinci.

 . serta jenis-jenis bahasa yang didapati di dunia dari segi mana-mana ciri yang tertentu (umpamanya. Tujuan utamanya ialah untuk memahami ciri kesejagatan bahasa yang menguasai sesuatu bahasa. urutan perkataan atau sistem vokal). Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri.

Linguistik bezaan membandingkan bahasa-bahasa biasanya untuk tujuan membantu pembelajaran bahasa dengan mengenal pasti perbezaan-perbezaan yang penting antara bahasa asli dengan bahasa sasaran pelajar. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman.  . Sebarang kajian empirik tentang kata-kata pinjaman adalah. Linguistik bezaan hanya terlibat dalam bahasa-bahasa kini. merupakan sebahagian linguistik sejarah. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. bersifat sejarah dalam tumpuannya dan oleh itu. menurut takrif.

kaedah perbandingan tidak begitu berguna. Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. percubaan untuk menghubungkan dua bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah perbandingan secara amnya tidak menghasilkan keputusan yang telah diterima secara meluas. . dan tidak rapat hubungannya. Khususnya.

 .LINGUISTIK KONTEKSTUAL Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia.

PERBEZAAN ANTARA LINGUISTIK GUNAAN DAN LINGUISTIK PERBANDINGAN .

Kaedah . Kaedah mengajar bahasa : kaedah terus. kaedah pandang sebut. mengajar dan sebagainya ASPEK kajian Linguistik perbandingan satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasabahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.Linguistik Gunaan / terapan Mengkaji kaedah mengajar bahasa. sistemsistem morfologi. kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. menguji kelahiran bahasa. sintaksis. berbentuk bahan. dan leksikon.

Awal abad ke20 masa .faktor dapat memastikan perbezaan yang nyata antara bentukbentuk yang diakui dengan bentukbentuk yang dibina semula FERDINAND DE SAUSSURE Fries dan Robert Lado Tokoh bahasa sebagai objek yang diajarkan.Bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi Faktor . iaitu sebagai media Mula berkembang akhir abad ke-19 Prinsip Linguistik perbandingan memandang bahasa sebagai bahasa.

Baca ayat al-quran mengikut sebutan asal adalah wajib hukumnya (al-quran. . 73:4) Mendapat makna yang tepat supaya dapat menjalankan dan dihayati segala ´al-Amrµ dan menjauhi segala ´al-Nahyiµ. Tujuan adalah untuk menjaga keaslian dari segi sebutan. makna mahupun teks tulisan al-quran itu sendiri. Orang Arab turut mengkaji bahasa terutama digunakan dalam al-quran dan hadis.

ilmu bayan. Terdapat pecahan-pecahan ilmu Bahasa Arab seperti lughah. . balaghah. ¶aruz. istiiqaq. qafiyah dan lain-lain. nahu badi·. Bagi mendapat makna yang tepat dalam alquran. timbul ¶Ulum al-quran· yang banyak pecahannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->