P. 1
Sejarah an Ilmu Linguistik

Sejarah an Ilmu Linguistik

|Views: 5,092|Likes:
Published by vaquishazlieyka

More info:

Published by: vaquishazlieyka on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK

TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. GHANI SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK
PERINGKAT AWAL

PERINGKAT PERKEMBANGAN

PERINGKAT PEMODENAN

PERINGKAT AWAL ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN .

Grimm. K. Rask. A. Schlegel dan A. R. J. BLOOMFIELD KENNETH L. Condillac. Humbold. PIKE NOAM CHOMSKY CHARLES FILLMORE .PERINGKAT PERKEMBANGAN  Abad ke-18 Abad ke-19: E. Herder. W.B. Schlegel. Schleicher Golongan 80-an dan sesudahnya PERINGKAT PEMODENAN   FERDINAND DE SAUSSURE L. Bopp. V. F. G. W. F. V. J.

ZAMAN INDIA  Piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda.  . Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda.

dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi.ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. Ini telah menimbulkan persoalan: Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini?  . Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi.

sama ada bersifat tabii atau kesepakatan. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. ZAMAN YUNANI Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. iaitu ciptaan Tuhan. regular dan logik. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. bersifat semula jadi. iaitu benda dengan nama benda. wujud secara konvensyen.  .

ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. di samping memperkenalkan konsep neutral. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja).ZAMAN YUNANI Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. Bagi Plato. iaitu onoma (kata nama).  . rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis. Logos terbahagi dua. Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran.

arthron (kata sandang). prothesis (kata depan). rhema (kata kerja). dan arthron (kata sandang). dan syndesmoi (kata hubung). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. metosche (partikel).  . epirrhema (kata keterangan). syndesmoi (kata hubung). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. iaitu onoma (kata nama).ZAMAN YUNANI Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. Mereka membahagikan kata kepada empat. antonymia (kata ganti). Semua kajian berasaskan teks kuno. verbum (kata kerja). Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan. iaitu nomen (kata nama).

iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Ini bermakna. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos.ZAMAN ROMAWI Wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. Terrentius Varro.  . daripada lapan menjadi sembilan. Pada zaman Romawi. kelas kata telah ditambah. pengkodifikasian pemikiran. M. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. Priscia dan Donatus. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus.

> Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. beliau telah merumuskan: > Bahasa itu seragam secara semula jadi.  ZAMAN ROMAWI Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. situasi. > Penggunaan kategori morfologi. Melalui bukunya yang terkenal. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. iaitu: > Senainon: tanda dan simbol > Semainomenon atau lekton: makna > Pragma atau tungchanon: hal luaran. sintaksis dan etimologi. iaitu De Lingua Latina. . M.

interjectio dan conjunctio. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Selain fonologi. praepositio. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. pronomen. participium.  . verbum. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini.ZAMAN ROMAWI Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. adverbiu. iaitu nomen.

 . bahasa diplomasi dan bahasa ilmu. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. Petanda zaman ini ialah sekolastik. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. waktu petang perdebatan. Waktu pagi pengajaran.ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja.

 . Tatabahasa semua bahasa dianggap sama walaupun dapat berobah secara kebetulan. Golongan Spekulatif menganggap bahawa kata tidak mewakili rujukan secara langsung. Kata hanya mewakili benda dalam cara dan aksi. Mereka menganggap kunci analisis bahasa ialah peralihan fikiran ke dalam bunyi melalui kata dan ujaran.ZAMAN PERTENGAHAN Diskusi bahasa dipelopori oleh golongan Medistae. dan golongan Spekulatif. Golongan Medistae mengagungkan semantik.

Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. iaitu Yunani.  . falsafah dan kesusasteraan. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa.ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Latin dan Ibrani.

Romawi dan Slavia. bahasa di India dan bahasa di Nusantara.ZAMAN PEMBAHARUAN Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. . bahasa Cina. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Jerman. Empat yang terbesar ialah Yunani. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah.

LINGUISTIK PERBANDINGAN  Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasabahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. sintaksis. Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahanperubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu. dan leksikon. . sistem-sistem morfologi.

 Pada dasarnya. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. sintaksis. dijangka amat tetap. sistem-sistem morfologi. Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistemsistem fonologi. dan perubahanperubahan sistematik.  . pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. dan leksikon. dan perubahan-perubahan sistematik. dijangka amat tetap. Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. Setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah.

tidak terdapatlah pembuktian bahawa dua patah perkataan daripada bahasa-bahasa yang berbeza adalah berseketurunan. Kaedah-kaedah yang mendasarkan perbendaharaan kata ini hanya boleh menentukan tahap-tahap perkaitan dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh ciri-ciri sebuah bahasa proto. selain daripada butir-butir yang sama dalam perbendaharaan kata yang dibandingkan. Pendekatan-pendekatan ini telah dicabar kerana masalahmasalah metodologinya ³ tanpa pembinaan semula atau sekurang-kurangnya satu senarai padanan fonologi yang terperinci. pembinaan semula ini mungkin mempunyai daya peramalan. Walaupun bahasa-bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah-kaedah perbandingan adalah andaian.  .

 . urutan perkataan atau sistem vokal). serta jenis-jenis bahasa yang didapati di dunia dari segi mana-mana ciri yang tertentu (umpamanya. Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri. Tujuan utamanya ialah untuk memahami ciri kesejagatan bahasa yang menguasai sesuatu bahasa.

Linguistik bezaan membandingkan bahasa-bahasa biasanya untuk tujuan membantu pembelajaran bahasa dengan mengenal pasti perbezaan-perbezaan yang penting antara bahasa asli dengan bahasa sasaran pelajar. bersifat sejarah dalam tumpuannya dan oleh itu. merupakan sebahagian linguistik sejarah. Linguistik bezaan hanya terlibat dalam bahasa-bahasa kini. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman.  . Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. menurut takrif. Sebarang kajian empirik tentang kata-kata pinjaman adalah.

kaedah perbandingan tidak begitu berguna. percubaan untuk menghubungkan dua bahasa proto yang dibina semula melalui kaedah perbandingan secara amnya tidak menghasilkan keputusan yang telah diterima secara meluas. Khususnya. dan tidak rapat hubungannya. . Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh.

linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. .LINGUISTIK KONTEKSTUAL Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain.

PERBEZAAN ANTARA LINGUISTIK GUNAAN DAN LINGUISTIK PERBANDINGAN .

Linguistik Gunaan / terapan Mengkaji kaedah mengajar bahasa. sistemsistem morfologi. berbentuk bahan. Kaedah mengajar bahasa : kaedah terus. menguji kelahiran bahasa. kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi. mengajar dan sebagainya ASPEK kajian Linguistik perbandingan satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasabahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. kaedah pandang sebut. sintaksis. dan leksikon. Kaedah .

faktor dapat memastikan perbezaan yang nyata antara bentukbentuk yang diakui dengan bentukbentuk yang dibina semula FERDINAND DE SAUSSURE Fries dan Robert Lado Tokoh bahasa sebagai objek yang diajarkan. Awal abad ke20 masa . iaitu sebagai media Mula berkembang akhir abad ke-19 Prinsip Linguistik perbandingan memandang bahasa sebagai bahasa.Bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi Faktor .

73:4) Mendapat makna yang tepat supaya dapat menjalankan dan dihayati segala ´al-Amrµ dan menjauhi segala ´al-Nahyiµ. . Baca ayat al-quran mengikut sebutan asal adalah wajib hukumnya (al-quran. Tujuan adalah untuk menjaga keaslian dari segi sebutan. makna mahupun teks tulisan al-quran itu sendiri. Orang Arab turut mengkaji bahasa terutama digunakan dalam al-quran dan hadis.

ilmu bayan. nahu badi·. qafiyah dan lain-lain. . Bagi mendapat makna yang tepat dalam alquran. timbul ¶Ulum al-quran· yang banyak pecahannya. balaghah. ¶aruz. Terdapat pecahan-pecahan ilmu Bahasa Arab seperti lughah. istiiqaq.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->