BAB 3 KESELAMATAN

3.1

Pengenalan

Keselamatan merupakan aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam semua aktiviti seharian tidak kira di mana seseorang itu berada sama ada di darat, laut atau udara.Kesedaran tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan ketika bekerja.Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ”beringat sebelum kena”.Ini bermakna keselamatan perlu diutamakan.Sikap sentiasa berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri setiap indivdu supaya kemalangan dapat dielakkan.

22

Kesedaran tentang keselamatan diri adalah kriteria utama untuk mengelakkan kemalangan di tapak bina.Jika sikap ini diketepikan. penggalian.3.Semua pihak harus mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada di tapak bina.2 Kepentingan Keselamatan Di Tapak Bina Keutamaan keselamatan di tapak bina perlu dititikberatkan kerana terdapat banyak kerja-kerja pembinaan yang boleh membahayakan pekerja dan orang awam yang berada di sekitarnya. pembinaan terowong dan bangunan tinggi. kemalangan dan kecederaan mungkin akan berlaku.3 Setatistik Kemalangan 23 .Ini termasuklah kerja-kerja di tapak bina yang melibatkan penggunaan bahan-bahan letupan. 3. adalah penting mengutamakan keselamatan dan mengambil tindakan yang perlu sebelum berlaku perkara yang tidak diingini. Oleh itu.Keselamatan juga perlu diberi keutamaan semasa mengendalikan loji dan peralatan pembinaan.

Mengikut statistik kemalangan industri di Malaysia.4 Risiko Kemalangan dalam industri pembinaan I. II. Keruntuhan atau objek terjatuh dari kren. contohnya peranca jatuh tanpa disedari. Struktur jatuh. sebanyak 200 kemalangan dicatatkan berlaku setiap hari. 3. 3. dan kerugian harta benda. samada kren bergerak atau kren menaranataupun apa sahaja yang berkaitan semasa menurunkan atau menaikkan objek. ’loose hammer’ dimana ia akan menyebabkan kemalangan kepada pekerja yang berada dibawah. 3. kehilangan nyawa.5 Definisi kemalangan Kemalangan boleh disifatkan sebagai satu kejadian yang boleh mengakibatkan kecacatan fizikal dan mental kepada manusia. III. Ini bukan sahaja melibatkan kemalangan jiwa tetapi kerosakan dan kehilangan harta benda.6 Punca Kemalangan 24 .

Mesin hendaklah diuji terlebih dahulu II. IV. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna. Tidak ada pengawasan atau penyeliaan. II.1 1.6. Membawa pekerja lebih daripada had muatan. IV. III. Perhatian perlulah diberikan semasa menggunakan mesin kerana pekerja yang mengunakan mesin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi. II.2 2. Penyalahgunaan Loji I. 3. Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang salah. Menggunakan alatan tangan yang telah rosak. III.3 3. Tidak berfungsi dengan sempurna.3. Memakai pakaian yang sesuai ketika menggunakan mesin III. I. Menggunakan alatan elektrik yang rosak. Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian .6. Mesin mempunyai penghadang keselamatan 3. Penyalahgunaan Alatan dan Mesin I.6. Penyalahgunaan Peranca 25 .

Bahan-bahan binaan menghalang kelancaran laluan pekerja. III.4 4. Pemunggahan alatan dan bahan dari jentera berat tidak diselia dengan baik. II. Jaring keselamatan tidak dipasang pada bangunan tinggi yang sedang dibina. V. 3. Kelalaian Pekerja Keadaan dan suasana tempat kerja yang selamat selesa belum dapat menjamin keselamatan pekerja sepenuhnya. VI.6.I. Mengendalikan mesin dengan cara yang betul dan selamat. Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab pekerja itu sendiri yang akan mengakibatkan kemalangan semasa bekerja. III. Tidak dipasang pada tapak yang kukuh. 26 . Keadaan Tapak Bina yang Tidak Teratur Di Luar Bangunan I. IV. 3. Sambungan komponen peranca tidak kukuh. kayu. II. IV.I. bata dan sebagainya tidak tersusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang tidak sesuai. II. Tiada papan tanda keselamatan pada tempat-tempat yang perlu. Bahan-bahan pembinaan seperti besi. Ada penghalang di atas pelantar pada peranca.6. Tangga yang digunakan pada peranca tidak kukuh.5 5. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pekerja mengikut peraturan-peraturan seperti berikut. Mematuhi peraturan keselamat ditapak binaan. Satu lagi faktor yang perlu diambil kira untuk menjamin keselamatan pekerja ditapak binaan ialah sikap pekerja itu sendiri. Kawalan lalu lintas tidak diurus dengan baik.

IV. Perkara berikut boleh djadikan panduan untuk mengelankan atau mengurangkan kadar kemalangan. Mengendalikan loji. V. VI. Kemajuan kelancaran syarikat terganggu. Memakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. III. Segala kemalangan terpaksa ditnggung oleh syarikat. mesin dan alatan dengan mengetahui kaedah penggunaan yang betul . VIII. Oleh itu. I. Produktiviti menurun. mahir. 27 . II.7 Kesan kemalangan Kemalangan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. perlu mencari pekerja baru yang kurang Motivati pekerja lain akn menurun untuk meneruskan kerja. keselamatan ditempat kerja amatlah perlu dititikberatkan setiap masa.III. Menjejaskan prestasi syarikat. Kecederan pada tubuh badan atau kematian. V. Mengetahui kemampuan diri sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. menjejasakan keluaran atau kerugian akibat tuntutan ganti rugi dimahkamah. VII. Operasi terpaksa dberhentikan sementara waktu untuk menyiasat. 3. IV. kecacatan kekal atau sementara kepada pekerja. Keosakan pada alat yang digunakan.

VI. I. VII. 3. Jika pengadang tidak boleh digunakan. VIII.9 MENCEGAH KEMALANGAN DITAPAK BINA. Menggunakan peralatan dengan cara yang betul dan selamat. IX. maka jaring keselamatan hendaklah dipasang. Pastikan objek yang berada ditempat yang tinggi berkeadaan 28 . keselamatan orang ramai yang berdekatan mestilah dipertimbangkan. Gunakan bahan yang sepatutnya semasa menjalankan kerja. Mencegah pekerja dari jatuh bangunan. III.8 Syarat atau tanda amaran Apabila sesuatu projek dijalankan. IV.3. Memakai pakaian yang sesuai semasa kerja. Semua bahagian yang terbuka hendaklah dihadang peranca. Isyarat atau papan tanda amaran mestilah dipamerkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas supaya orang ramai menjauhi kawasan pembinaan tersebut. Elakkan memakai sebarang barang kemas(gelang dan cincin) Memastikan tempat kerja diselenggarakan dengan sempurna. baik. Pekerja hendaklah sentiasa menggunakan tali keledar semasa berada dikedudukan yang tinggi. V. II.

pihak majikan hendaklah menyediakan topi keselamatn kepada pekerja. Setiap kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan untuk membolehkan tindakan susulan diambil. Wakil tapak perlu mengawasi sekitar tapak bina dan pekerja serta mengeluarkan arahan keselamatan sekiranya perlu. X.3. II. Memakai kasut keselamatan. Memakai tali pinggang untuk memastikan keselamatan dari masa ke semasa ketika bekerja ditempat yang tinggi. IV.10 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN I. Memasang jaring keselamatn bagi tapak bina yang berhampiran dengan jalan raya untuk mengelakkankemalangan keatas orang awam. Wakil tapak hendaklah memberi taklimat kepada pekerja sebelum pekerja melakukan sebarang pekerjaan. 29 . III. kaca mata keselamatan dan penutup hidung dikawasan yang berhabuk dan mengeluarkan bunyi yang bising. VI. V. IX. Memastikan jentera berat yang digunakan adalah diselenggarakan dengan baikndan dalam keadaan yang sempurna. XI. VIII. VII. Memakai topi keselamatan jika perlu. Memakai penutup telinga. Memasang papan tanda amaran dan papan keselamtan ditapak bina. Segala kerja yang berkaitan dengan struktur diluluskan oleh jurutera.

III. 3. Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO mengenai pekerja yang menalami kecederaan ditapak bina. Perkhidmatn dan segala baik pulih mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah direkodkan oleh tuen punya dan rekod tersebut disimpan olehnya. Setiap pindaan perubahan kerja (V.3. IV. VI.O) yang dibuat oleh pegawai penguasa (P. V. Seorang pegawai kesihatan boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki. II. Segala kemalangan yag berlaku ditapak bina hendaklah dimaklumkan kepada Sub-kontraktor.11 PERATURAN AM DITAPAK BINA I. VIII.P) hendaklah tidak melebihi daripada tujuh hari jika ada apa-apa perubahan tersebut maka kerja yang dilakukan terdahulu hendaklah dilakukan.12 KAD HIJAU CIDB 30 . Tidak seorangpun pekerja yang boleh bekerja ditapak bina yang berumur bawah 16 tahun. Peranca yang digunakan hendaklah kuat dan teguh semasa kerja ditapak bina dijalankan. VII. Setiap mesin jentera hendaklah dimaklumkan kepada ’inspektor’ dimana mesin dan jentera yang hendak melakukan kerja ditapak bina dan segala maklumat yang lengkap mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah diterangkan di dalam borang JKR 105. penyelia tapak ataupun pegawai keselamatan yang bertugas.

Kad Hijau CIDB memberi perlindungan Takaful kepada pemegangnya. Kad Hijau adalah sebagai bukti telah menghadiri kursus untuk layak memasuki tapak binaan.13 KOMEN DAN CADANGAN 31 .Kad Hijau CIDB (Construction Industry Development Board Malaysian) adalah perlu ada kepada setiap pekerja. Tanpa Kad Hijau tersebut personal binaan tidak di benarkan memasuki tapak binaan. Undang-undang ini telah berkuatkuasa pada tahun 2001. Semua personal binaan diwajibkan menghadiri kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk pekerja binaan selama satu hari. Pelajar-pelajar Politeknik terutama dari Jabatan Awam telah diwajibkan untuk menjalani kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan sebalum menjalani Latihan Industri 3.

III. perlulah seoran pegawai keselamatn untuk mengawasi setiap pergerakan dan tindak tanduk pekerja ditapak bina. Oleh itu. 32 . Pekerja juga hendaklah diberikan pendedahan yang sewajarnya mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada ditapak bina. Semua data-data yang berkaitan dengan kemalangan ditapak bina dari kecil hinggalah besar seperti kematiaan hendaklah diambilkira dan dibuat kajian dan penyiasatan yang terperinci untuk mengetahui bagaimana kemalangan itu terjadi dan cara mengatasinya.Keselamatan adalah bermula dari diri kita sendiri. Jika aspek keselamatan diambil perhatian dari semua bahagian ketika melakukan kerja ditapak bina mahupun dimana-mana ia akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua pihak.14 KESIMPULAN Keselamatan adalah satu aspek yang perlu diutamakan dalam segala kerja terutama didalam bidang pembinaan yang banyak terdedah kepada berlakunya kemalangan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.