BAB 3 KESELAMATAN

3.1

Pengenalan

Keselamatan merupakan aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam semua aktiviti seharian tidak kira di mana seseorang itu berada sama ada di darat, laut atau udara.Kesedaran tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan ketika bekerja.Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ”beringat sebelum kena”.Ini bermakna keselamatan perlu diutamakan.Sikap sentiasa berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri setiap indivdu supaya kemalangan dapat dielakkan.

22

Kesedaran tentang keselamatan diri adalah kriteria utama untuk mengelakkan kemalangan di tapak bina. penggalian. adalah penting mengutamakan keselamatan dan mengambil tindakan yang perlu sebelum berlaku perkara yang tidak diingini.3 Setatistik Kemalangan 23 .Keselamatan juga perlu diberi keutamaan semasa mengendalikan loji dan peralatan pembinaan. Oleh itu.Ini termasuklah kerja-kerja di tapak bina yang melibatkan penggunaan bahan-bahan letupan.3. 3. kemalangan dan kecederaan mungkin akan berlaku.Jika sikap ini diketepikan. pembinaan terowong dan bangunan tinggi.2 Kepentingan Keselamatan Di Tapak Bina Keutamaan keselamatan di tapak bina perlu dititikberatkan kerana terdapat banyak kerja-kerja pembinaan yang boleh membahayakan pekerja dan orang awam yang berada di sekitarnya.Semua pihak harus mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada di tapak bina.

kehilangan nyawa. samada kren bergerak atau kren menaranataupun apa sahaja yang berkaitan semasa menurunkan atau menaikkan objek. 3.4 Risiko Kemalangan dalam industri pembinaan I. dan kerugian harta benda. III. II. contohnya peranca jatuh tanpa disedari. ’loose hammer’ dimana ia akan menyebabkan kemalangan kepada pekerja yang berada dibawah. 3. Struktur jatuh.6 Punca Kemalangan 24 . Keruntuhan atau objek terjatuh dari kren. 3. sebanyak 200 kemalangan dicatatkan berlaku setiap hari. Ini bukan sahaja melibatkan kemalangan jiwa tetapi kerosakan dan kehilangan harta benda.5 Definisi kemalangan Kemalangan boleh disifatkan sebagai satu kejadian yang boleh mengakibatkan kecacatan fizikal dan mental kepada manusia.Mengikut statistik kemalangan industri di Malaysia.

IV. Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian . Tidak ada pengawasan atau penyeliaan.3. 3.3 3. Mesin hendaklah diuji terlebih dahulu II.1 1. Memakai pakaian yang sesuai ketika menggunakan mesin III. Mesin mempunyai penghadang keselamatan 3. III. II.2 2. Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang salah.6. III. Penyalahgunaan Loji I.6. Menggunakan alatan tangan yang telah rosak. Menggunakan alatan elektrik yang rosak. Penyalahgunaan Alatan dan Mesin I.6. Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. IV. Membawa pekerja lebih daripada had muatan. I. Tidak berfungsi dengan sempurna. Perhatian perlulah diberikan semasa menggunakan mesin kerana pekerja yang mengunakan mesin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi. II. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna. Penyalahgunaan Peranca 25 .

Ada penghalang di atas pelantar pada peranca. II. Mengendalikan mesin dengan cara yang betul dan selamat. Sambungan komponen peranca tidak kukuh. Bahan-bahan pembinaan seperti besi. II. 3. VI.I. Mematuhi peraturan keselamat ditapak binaan.6. III. IV. Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab pekerja itu sendiri yang akan mengakibatkan kemalangan semasa bekerja. Tidak dipasang pada tapak yang kukuh.I. V. II. III. 26 . Satu lagi faktor yang perlu diambil kira untuk menjamin keselamatan pekerja ditapak binaan ialah sikap pekerja itu sendiri. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pekerja mengikut peraturan-peraturan seperti berikut. kayu. 3. Jaring keselamatan tidak dipasang pada bangunan tinggi yang sedang dibina. Tiada papan tanda keselamatan pada tempat-tempat yang perlu. Keadaan Tapak Bina yang Tidak Teratur Di Luar Bangunan I.5 5. IV. bata dan sebagainya tidak tersusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang tidak sesuai. Tangga yang digunakan pada peranca tidak kukuh. Kelalaian Pekerja Keadaan dan suasana tempat kerja yang selamat selesa belum dapat menjamin keselamatan pekerja sepenuhnya.4 4.6. Bahan-bahan binaan menghalang kelancaran laluan pekerja. Pemunggahan alatan dan bahan dari jentera berat tidak diselia dengan baik. Kawalan lalu lintas tidak diurus dengan baik.

Kecederan pada tubuh badan atau kematian.7 Kesan kemalangan Kemalangan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. V. IV. Menjejaskan prestasi syarikat. keselamatan ditempat kerja amatlah perlu dititikberatkan setiap masa. menjejasakan keluaran atau kerugian akibat tuntutan ganti rugi dimahkamah. III. Produktiviti menurun. Mengetahui kemampuan diri sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. mahir. IV. VI. VII. Kemajuan kelancaran syarikat terganggu. I.III. Mengendalikan loji. 3. kecacatan kekal atau sementara kepada pekerja. Oleh itu. Segala kemalangan terpaksa ditnggung oleh syarikat. II. Perkara berikut boleh djadikan panduan untuk mengelankan atau mengurangkan kadar kemalangan. V. VIII. mesin dan alatan dengan mengetahui kaedah penggunaan yang betul . perlu mencari pekerja baru yang kurang Motivati pekerja lain akn menurun untuk meneruskan kerja. Memakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. Keosakan pada alat yang digunakan. 27 . Operasi terpaksa dberhentikan sementara waktu untuk menyiasat.

Jika pengadang tidak boleh digunakan. IX. Pekerja hendaklah sentiasa menggunakan tali keledar semasa berada dikedudukan yang tinggi. Pastikan objek yang berada ditempat yang tinggi berkeadaan 28 . IV. VII. V. Menggunakan peralatan dengan cara yang betul dan selamat. Elakkan memakai sebarang barang kemas(gelang dan cincin) Memastikan tempat kerja diselenggarakan dengan sempurna. 3. Mencegah pekerja dari jatuh bangunan.9 MENCEGAH KEMALANGAN DITAPAK BINA. II. Semua bahagian yang terbuka hendaklah dihadang peranca. baik. VI. Gunakan bahan yang sepatutnya semasa menjalankan kerja.3. Memakai pakaian yang sesuai semasa kerja. I.8 Syarat atau tanda amaran Apabila sesuatu projek dijalankan. Isyarat atau papan tanda amaran mestilah dipamerkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas supaya orang ramai menjauhi kawasan pembinaan tersebut. III. maka jaring keselamatan hendaklah dipasang. keselamatan orang ramai yang berdekatan mestilah dipertimbangkan. VIII.

XI. X. Memakai topi keselamatan jika perlu. Segala kerja yang berkaitan dengan struktur diluluskan oleh jurutera. V. VI. II. Memasang papan tanda amaran dan papan keselamtan ditapak bina. Memakai tali pinggang untuk memastikan keselamatan dari masa ke semasa ketika bekerja ditempat yang tinggi. IX.3. Wakil tapak perlu mengawasi sekitar tapak bina dan pekerja serta mengeluarkan arahan keselamatan sekiranya perlu. Wakil tapak hendaklah memberi taklimat kepada pekerja sebelum pekerja melakukan sebarang pekerjaan. IV. VII. 29 . III. VIII. Memasang jaring keselamatn bagi tapak bina yang berhampiran dengan jalan raya untuk mengelakkankemalangan keatas orang awam. pihak majikan hendaklah menyediakan topi keselamatn kepada pekerja. Setiap kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan untuk membolehkan tindakan susulan diambil. kaca mata keselamatan dan penutup hidung dikawasan yang berhabuk dan mengeluarkan bunyi yang bising. Memastikan jentera berat yang digunakan adalah diselenggarakan dengan baikndan dalam keadaan yang sempurna.10 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN I. Memakai kasut keselamatan. Memakai penutup telinga.

VI. 3. penyelia tapak ataupun pegawai keselamatan yang bertugas. II. Perkhidmatn dan segala baik pulih mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah direkodkan oleh tuen punya dan rekod tersebut disimpan olehnya. Setiap mesin jentera hendaklah dimaklumkan kepada ’inspektor’ dimana mesin dan jentera yang hendak melakukan kerja ditapak bina dan segala maklumat yang lengkap mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah diterangkan di dalam borang JKR 105.12 KAD HIJAU CIDB 30 . VIII. III. Peranca yang digunakan hendaklah kuat dan teguh semasa kerja ditapak bina dijalankan.O) yang dibuat oleh pegawai penguasa (P.3.11 PERATURAN AM DITAPAK BINA I. VII. Tidak seorangpun pekerja yang boleh bekerja ditapak bina yang berumur bawah 16 tahun. Setiap pindaan perubahan kerja (V.P) hendaklah tidak melebihi daripada tujuh hari jika ada apa-apa perubahan tersebut maka kerja yang dilakukan terdahulu hendaklah dilakukan. Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO mengenai pekerja yang menalami kecederaan ditapak bina. Segala kemalangan yag berlaku ditapak bina hendaklah dimaklumkan kepada Sub-kontraktor. IV. Seorang pegawai kesihatan boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki. V.

13 KOMEN DAN CADANGAN 31 . Semua personal binaan diwajibkan menghadiri kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk pekerja binaan selama satu hari. Tanpa Kad Hijau tersebut personal binaan tidak di benarkan memasuki tapak binaan.Kad Hijau CIDB (Construction Industry Development Board Malaysian) adalah perlu ada kepada setiap pekerja. Undang-undang ini telah berkuatkuasa pada tahun 2001. Kad Hijau CIDB memberi perlindungan Takaful kepada pemegangnya. Pelajar-pelajar Politeknik terutama dari Jabatan Awam telah diwajibkan untuk menjalani kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan sebalum menjalani Latihan Industri 3. Kad Hijau adalah sebagai bukti telah menghadiri kursus untuk layak memasuki tapak binaan.

14 KESIMPULAN Keselamatan adalah satu aspek yang perlu diutamakan dalam segala kerja terutama didalam bidang pembinaan yang banyak terdedah kepada berlakunya kemalangan. perlulah seoran pegawai keselamatn untuk mengawasi setiap pergerakan dan tindak tanduk pekerja ditapak bina. 32 . Pekerja juga hendaklah diberikan pendedahan yang sewajarnya mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada ditapak bina. III.Keselamatan adalah bermula dari diri kita sendiri. Oleh itu. Jika aspek keselamatan diambil perhatian dari semua bahagian ketika melakukan kerja ditapak bina mahupun dimana-mana ia akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua pihak. Semua data-data yang berkaitan dengan kemalangan ditapak bina dari kecil hinggalah besar seperti kematiaan hendaklah diambilkira dan dibuat kajian dan penyiasatan yang terperinci untuk mengetahui bagaimana kemalangan itu terjadi dan cara mengatasinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful