BAB 3 KESELAMATAN

3.1

Pengenalan

Keselamatan merupakan aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam semua aktiviti seharian tidak kira di mana seseorang itu berada sama ada di darat, laut atau udara.Kesedaran tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan ketika bekerja.Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ”beringat sebelum kena”.Ini bermakna keselamatan perlu diutamakan.Sikap sentiasa berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri setiap indivdu supaya kemalangan dapat dielakkan.

22

Semua pihak harus mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada di tapak bina. penggalian.2 Kepentingan Keselamatan Di Tapak Bina Keutamaan keselamatan di tapak bina perlu dititikberatkan kerana terdapat banyak kerja-kerja pembinaan yang boleh membahayakan pekerja dan orang awam yang berada di sekitarnya. Kesedaran tentang keselamatan diri adalah kriteria utama untuk mengelakkan kemalangan di tapak bina.Keselamatan juga perlu diberi keutamaan semasa mengendalikan loji dan peralatan pembinaan. adalah penting mengutamakan keselamatan dan mengambil tindakan yang perlu sebelum berlaku perkara yang tidak diingini.Jika sikap ini diketepikan. kemalangan dan kecederaan mungkin akan berlaku.Ini termasuklah kerja-kerja di tapak bina yang melibatkan penggunaan bahan-bahan letupan. pembinaan terowong dan bangunan tinggi.3 Setatistik Kemalangan 23 . 3. Oleh itu.3.

samada kren bergerak atau kren menaranataupun apa sahaja yang berkaitan semasa menurunkan atau menaikkan objek. Struktur jatuh. ’loose hammer’ dimana ia akan menyebabkan kemalangan kepada pekerja yang berada dibawah. Ini bukan sahaja melibatkan kemalangan jiwa tetapi kerosakan dan kehilangan harta benda. 3. 3. 3.Mengikut statistik kemalangan industri di Malaysia. III. II.6 Punca Kemalangan 24 . sebanyak 200 kemalangan dicatatkan berlaku setiap hari. kehilangan nyawa.4 Risiko Kemalangan dalam industri pembinaan I.5 Definisi kemalangan Kemalangan boleh disifatkan sebagai satu kejadian yang boleh mengakibatkan kecacatan fizikal dan mental kepada manusia. contohnya peranca jatuh tanpa disedari. Keruntuhan atau objek terjatuh dari kren. dan kerugian harta benda.

Membawa pekerja lebih daripada had muatan. I.6. Tidak ada pengawasan atau penyeliaan. Penyalahgunaan Peranca 25 . IV.3. Perhatian perlulah diberikan semasa menggunakan mesin kerana pekerja yang mengunakan mesin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi.3 3. III. Menggunakan alatan tangan yang telah rosak. II. IV. Penyalahgunaan Loji I. Tidak berfungsi dengan sempurna.6. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna. Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang salah. Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. Penyalahgunaan Alatan dan Mesin I.1 1. Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian . III. II. Memakai pakaian yang sesuai ketika menggunakan mesin III. Menggunakan alatan elektrik yang rosak. 3.2 2. Mesin hendaklah diuji terlebih dahulu II.6. Mesin mempunyai penghadang keselamatan 3.

Kawalan lalu lintas tidak diurus dengan baik. IV. Bahan-bahan pembinaan seperti besi. Mengendalikan mesin dengan cara yang betul dan selamat. Sambungan komponen peranca tidak kukuh. Bahan-bahan binaan menghalang kelancaran laluan pekerja. 3. bata dan sebagainya tidak tersusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang tidak sesuai. II. Keadaan Tapak Bina yang Tidak Teratur Di Luar Bangunan I. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pekerja mengikut peraturan-peraturan seperti berikut.4 4. Satu lagi faktor yang perlu diambil kira untuk menjamin keselamatan pekerja ditapak binaan ialah sikap pekerja itu sendiri.6. IV. Tidak dipasang pada tapak yang kukuh. Tiada papan tanda keselamatan pada tempat-tempat yang perlu. VI. II. 3. III.I. kayu.6. II. V. III. Pemunggahan alatan dan bahan dari jentera berat tidak diselia dengan baik. Tangga yang digunakan pada peranca tidak kukuh.I. Mematuhi peraturan keselamat ditapak binaan. 26 . Kelalaian Pekerja Keadaan dan suasana tempat kerja yang selamat selesa belum dapat menjamin keselamatan pekerja sepenuhnya. Ada penghalang di atas pelantar pada peranca. Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab pekerja itu sendiri yang akan mengakibatkan kemalangan semasa bekerja.5 5. Jaring keselamatan tidak dipasang pada bangunan tinggi yang sedang dibina.

Operasi terpaksa dberhentikan sementara waktu untuk menyiasat.7 Kesan kemalangan Kemalangan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. VIII. V. Produktiviti menurun. II. IV. Memakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. perlu mencari pekerja baru yang kurang Motivati pekerja lain akn menurun untuk meneruskan kerja. Oleh itu. Keosakan pada alat yang digunakan. Kemajuan kelancaran syarikat terganggu. I. mahir. IV. menjejasakan keluaran atau kerugian akibat tuntutan ganti rugi dimahkamah. Menjejaskan prestasi syarikat. VII. III. Segala kemalangan terpaksa ditnggung oleh syarikat. V. Perkara berikut boleh djadikan panduan untuk mengelankan atau mengurangkan kadar kemalangan. 3. Mengetahui kemampuan diri sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Mengendalikan loji. VI. 27 . keselamatan ditempat kerja amatlah perlu dititikberatkan setiap masa. Kecederan pada tubuh badan atau kematian.III. kecacatan kekal atau sementara kepada pekerja. mesin dan alatan dengan mengetahui kaedah penggunaan yang betul .

IX. III. Isyarat atau papan tanda amaran mestilah dipamerkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas supaya orang ramai menjauhi kawasan pembinaan tersebut.3. IV. 3. Elakkan memakai sebarang barang kemas(gelang dan cincin) Memastikan tempat kerja diselenggarakan dengan sempurna. VII. Semua bahagian yang terbuka hendaklah dihadang peranca. Mencegah pekerja dari jatuh bangunan. V. Memakai pakaian yang sesuai semasa kerja. keselamatan orang ramai yang berdekatan mestilah dipertimbangkan. VIII. Pekerja hendaklah sentiasa menggunakan tali keledar semasa berada dikedudukan yang tinggi. Gunakan bahan yang sepatutnya semasa menjalankan kerja. baik. maka jaring keselamatan hendaklah dipasang.8 Syarat atau tanda amaran Apabila sesuatu projek dijalankan. Menggunakan peralatan dengan cara yang betul dan selamat.9 MENCEGAH KEMALANGAN DITAPAK BINA. Pastikan objek yang berada ditempat yang tinggi berkeadaan 28 . II. VI. Jika pengadang tidak boleh digunakan. I.

IV. Memakai kasut keselamatan. VII. III. Setiap kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan untuk membolehkan tindakan susulan diambil. Memasang papan tanda amaran dan papan keselamtan ditapak bina. Memasang jaring keselamatn bagi tapak bina yang berhampiran dengan jalan raya untuk mengelakkankemalangan keatas orang awam. VI.3. X. II. Segala kerja yang berkaitan dengan struktur diluluskan oleh jurutera. Wakil tapak perlu mengawasi sekitar tapak bina dan pekerja serta mengeluarkan arahan keselamatan sekiranya perlu. Memakai topi keselamatan jika perlu.10 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN I. V. VIII. IX. kaca mata keselamatan dan penutup hidung dikawasan yang berhabuk dan mengeluarkan bunyi yang bising. Memakai penutup telinga. 29 . XI. pihak majikan hendaklah menyediakan topi keselamatn kepada pekerja. Memakai tali pinggang untuk memastikan keselamatan dari masa ke semasa ketika bekerja ditempat yang tinggi. Wakil tapak hendaklah memberi taklimat kepada pekerja sebelum pekerja melakukan sebarang pekerjaan. Memastikan jentera berat yang digunakan adalah diselenggarakan dengan baikndan dalam keadaan yang sempurna.

Setiap pindaan perubahan kerja (V. Perkhidmatn dan segala baik pulih mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah direkodkan oleh tuen punya dan rekod tersebut disimpan olehnya. Seorang pegawai kesihatan boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki. Tidak seorangpun pekerja yang boleh bekerja ditapak bina yang berumur bawah 16 tahun. Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO mengenai pekerja yang menalami kecederaan ditapak bina. VI. VII. III. penyelia tapak ataupun pegawai keselamatan yang bertugas. Setiap mesin jentera hendaklah dimaklumkan kepada ’inspektor’ dimana mesin dan jentera yang hendak melakukan kerja ditapak bina dan segala maklumat yang lengkap mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah diterangkan di dalam borang JKR 105.P) hendaklah tidak melebihi daripada tujuh hari jika ada apa-apa perubahan tersebut maka kerja yang dilakukan terdahulu hendaklah dilakukan.12 KAD HIJAU CIDB 30 . IV.O) yang dibuat oleh pegawai penguasa (P.11 PERATURAN AM DITAPAK BINA I. VIII.3. Segala kemalangan yag berlaku ditapak bina hendaklah dimaklumkan kepada Sub-kontraktor. V. Peranca yang digunakan hendaklah kuat dan teguh semasa kerja ditapak bina dijalankan. II. 3.

Kad Hijau CIDB (Construction Industry Development Board Malaysian) adalah perlu ada kepada setiap pekerja. Kad Hijau CIDB memberi perlindungan Takaful kepada pemegangnya. Pelajar-pelajar Politeknik terutama dari Jabatan Awam telah diwajibkan untuk menjalani kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan sebalum menjalani Latihan Industri 3. Undang-undang ini telah berkuatkuasa pada tahun 2001. Semua personal binaan diwajibkan menghadiri kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk pekerja binaan selama satu hari. Kad Hijau adalah sebagai bukti telah menghadiri kursus untuk layak memasuki tapak binaan. Tanpa Kad Hijau tersebut personal binaan tidak di benarkan memasuki tapak binaan.13 KOMEN DAN CADANGAN 31 .

Pekerja juga hendaklah diberikan pendedahan yang sewajarnya mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada ditapak bina.14 KESIMPULAN Keselamatan adalah satu aspek yang perlu diutamakan dalam segala kerja terutama didalam bidang pembinaan yang banyak terdedah kepada berlakunya kemalangan. 32 . Oleh itu. Semua data-data yang berkaitan dengan kemalangan ditapak bina dari kecil hinggalah besar seperti kematiaan hendaklah diambilkira dan dibuat kajian dan penyiasatan yang terperinci untuk mengetahui bagaimana kemalangan itu terjadi dan cara mengatasinya. perlulah seoran pegawai keselamatn untuk mengawasi setiap pergerakan dan tindak tanduk pekerja ditapak bina. Jika aspek keselamatan diambil perhatian dari semua bahagian ketika melakukan kerja ditapak bina mahupun dimana-mana ia akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua pihak. III.Keselamatan adalah bermula dari diri kita sendiri.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.