BAB 3 KESELAMATAN

3.1

Pengenalan

Keselamatan merupakan aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam semua aktiviti seharian tidak kira di mana seseorang itu berada sama ada di darat, laut atau udara.Kesedaran tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan ketika bekerja.Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ”beringat sebelum kena”.Ini bermakna keselamatan perlu diutamakan.Sikap sentiasa berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri setiap indivdu supaya kemalangan dapat dielakkan.

22

adalah penting mengutamakan keselamatan dan mengambil tindakan yang perlu sebelum berlaku perkara yang tidak diingini.Keselamatan juga perlu diberi keutamaan semasa mengendalikan loji dan peralatan pembinaan. Kesedaran tentang keselamatan diri adalah kriteria utama untuk mengelakkan kemalangan di tapak bina.3 Setatistik Kemalangan 23 . kemalangan dan kecederaan mungkin akan berlaku.Semua pihak harus mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada di tapak bina.2 Kepentingan Keselamatan Di Tapak Bina Keutamaan keselamatan di tapak bina perlu dititikberatkan kerana terdapat banyak kerja-kerja pembinaan yang boleh membahayakan pekerja dan orang awam yang berada di sekitarnya.Jika sikap ini diketepikan. pembinaan terowong dan bangunan tinggi.3.Ini termasuklah kerja-kerja di tapak bina yang melibatkan penggunaan bahan-bahan letupan. penggalian. 3. Oleh itu.

6 Punca Kemalangan 24 . sebanyak 200 kemalangan dicatatkan berlaku setiap hari. ’loose hammer’ dimana ia akan menyebabkan kemalangan kepada pekerja yang berada dibawah.4 Risiko Kemalangan dalam industri pembinaan I. 3. Keruntuhan atau objek terjatuh dari kren. III. contohnya peranca jatuh tanpa disedari. kehilangan nyawa. Ini bukan sahaja melibatkan kemalangan jiwa tetapi kerosakan dan kehilangan harta benda. samada kren bergerak atau kren menaranataupun apa sahaja yang berkaitan semasa menurunkan atau menaikkan objek. II. dan kerugian harta benda. Struktur jatuh. 3. 3.Mengikut statistik kemalangan industri di Malaysia.5 Definisi kemalangan Kemalangan boleh disifatkan sebagai satu kejadian yang boleh mengakibatkan kecacatan fizikal dan mental kepada manusia.

Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang salah. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna. III. II. Penyalahgunaan Peranca 25 . Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. Menggunakan alatan tangan yang telah rosak.3. Menggunakan alatan elektrik yang rosak.3 3. IV. Mesin mempunyai penghadang keselamatan 3. Memakai pakaian yang sesuai ketika menggunakan mesin III. Tidak berfungsi dengan sempurna. 3. Penyalahgunaan Loji I.6.2 2. Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian . Penyalahgunaan Alatan dan Mesin I. III.6. Mesin hendaklah diuji terlebih dahulu II. Perhatian perlulah diberikan semasa menggunakan mesin kerana pekerja yang mengunakan mesin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi. II. IV. Tidak ada pengawasan atau penyeliaan.6. Membawa pekerja lebih daripada had muatan. I.1 1.

Sambungan komponen peranca tidak kukuh. Mengendalikan mesin dengan cara yang betul dan selamat. Kawalan lalu lintas tidak diurus dengan baik. VI.5 5. 26 . III. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pekerja mengikut peraturan-peraturan seperti berikut.4 4. V. Ada penghalang di atas pelantar pada peranca. II. IV. Bahan-bahan pembinaan seperti besi. 3. III. Bahan-bahan binaan menghalang kelancaran laluan pekerja. Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab pekerja itu sendiri yang akan mengakibatkan kemalangan semasa bekerja. 3. II.6. kayu. Satu lagi faktor yang perlu diambil kira untuk menjamin keselamatan pekerja ditapak binaan ialah sikap pekerja itu sendiri. II. Jaring keselamatan tidak dipasang pada bangunan tinggi yang sedang dibina. Kelalaian Pekerja Keadaan dan suasana tempat kerja yang selamat selesa belum dapat menjamin keselamatan pekerja sepenuhnya. bata dan sebagainya tidak tersusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang tidak sesuai.I. Keadaan Tapak Bina yang Tidak Teratur Di Luar Bangunan I. Tangga yang digunakan pada peranca tidak kukuh. Mematuhi peraturan keselamat ditapak binaan.6. IV. Tidak dipasang pada tapak yang kukuh. Tiada papan tanda keselamatan pada tempat-tempat yang perlu. Pemunggahan alatan dan bahan dari jentera berat tidak diselia dengan baik.I.

Operasi terpaksa dberhentikan sementara waktu untuk menyiasat. perlu mencari pekerja baru yang kurang Motivati pekerja lain akn menurun untuk meneruskan kerja. II. mahir. VII. Memakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. kecacatan kekal atau sementara kepada pekerja. V. Keosakan pada alat yang digunakan. I. VI. Menjejaskan prestasi syarikat. Kecederan pada tubuh badan atau kematian. VIII. keselamatan ditempat kerja amatlah perlu dititikberatkan setiap masa. Mengendalikan loji. 27 . IV. Kemajuan kelancaran syarikat terganggu. menjejasakan keluaran atau kerugian akibat tuntutan ganti rugi dimahkamah. Produktiviti menurun. IV. III. V. Oleh itu. Segala kemalangan terpaksa ditnggung oleh syarikat. Mengetahui kemampuan diri sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Perkara berikut boleh djadikan panduan untuk mengelankan atau mengurangkan kadar kemalangan. 3.III.7 Kesan kemalangan Kemalangan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. mesin dan alatan dengan mengetahui kaedah penggunaan yang betul .

Jika pengadang tidak boleh digunakan. V. I. IX. II. Memakai pakaian yang sesuai semasa kerja. VII. Pekerja hendaklah sentiasa menggunakan tali keledar semasa berada dikedudukan yang tinggi. baik. III.3. Isyarat atau papan tanda amaran mestilah dipamerkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas supaya orang ramai menjauhi kawasan pembinaan tersebut. VI. Semua bahagian yang terbuka hendaklah dihadang peranca. Mencegah pekerja dari jatuh bangunan. Menggunakan peralatan dengan cara yang betul dan selamat. 3. IV.9 MENCEGAH KEMALANGAN DITAPAK BINA. keselamatan orang ramai yang berdekatan mestilah dipertimbangkan. Elakkan memakai sebarang barang kemas(gelang dan cincin) Memastikan tempat kerja diselenggarakan dengan sempurna. Pastikan objek yang berada ditempat yang tinggi berkeadaan 28 . maka jaring keselamatan hendaklah dipasang. VIII.8 Syarat atau tanda amaran Apabila sesuatu projek dijalankan. Gunakan bahan yang sepatutnya semasa menjalankan kerja.

Memakai penutup telinga. VI. Segala kerja yang berkaitan dengan struktur diluluskan oleh jurutera. Memasang jaring keselamatn bagi tapak bina yang berhampiran dengan jalan raya untuk mengelakkankemalangan keatas orang awam.10 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN I. Memakai topi keselamatan jika perlu. II. V. Memakai tali pinggang untuk memastikan keselamatan dari masa ke semasa ketika bekerja ditempat yang tinggi. IV. Memasang papan tanda amaran dan papan keselamtan ditapak bina. 29 . Setiap kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan untuk membolehkan tindakan susulan diambil. XI. Memastikan jentera berat yang digunakan adalah diselenggarakan dengan baikndan dalam keadaan yang sempurna. kaca mata keselamatan dan penutup hidung dikawasan yang berhabuk dan mengeluarkan bunyi yang bising. Wakil tapak perlu mengawasi sekitar tapak bina dan pekerja serta mengeluarkan arahan keselamatan sekiranya perlu. Memakai kasut keselamatan. IX. VIII. III. X. Wakil tapak hendaklah memberi taklimat kepada pekerja sebelum pekerja melakukan sebarang pekerjaan. pihak majikan hendaklah menyediakan topi keselamatn kepada pekerja. VII.3.

Perkhidmatn dan segala baik pulih mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah direkodkan oleh tuen punya dan rekod tersebut disimpan olehnya. Seorang pegawai kesihatan boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki. Tidak seorangpun pekerja yang boleh bekerja ditapak bina yang berumur bawah 16 tahun. Setiap mesin jentera hendaklah dimaklumkan kepada ’inspektor’ dimana mesin dan jentera yang hendak melakukan kerja ditapak bina dan segala maklumat yang lengkap mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah diterangkan di dalam borang JKR 105. III. 3. Setiap pindaan perubahan kerja (V. Peranca yang digunakan hendaklah kuat dan teguh semasa kerja ditapak bina dijalankan.P) hendaklah tidak melebihi daripada tujuh hari jika ada apa-apa perubahan tersebut maka kerja yang dilakukan terdahulu hendaklah dilakukan. VIII. penyelia tapak ataupun pegawai keselamatan yang bertugas. V.3.11 PERATURAN AM DITAPAK BINA I. Segala kemalangan yag berlaku ditapak bina hendaklah dimaklumkan kepada Sub-kontraktor. VI. II. IV.O) yang dibuat oleh pegawai penguasa (P.12 KAD HIJAU CIDB 30 . Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO mengenai pekerja yang menalami kecederaan ditapak bina. VII.

Kad Hijau CIDB (Construction Industry Development Board Malaysian) adalah perlu ada kepada setiap pekerja. Pelajar-pelajar Politeknik terutama dari Jabatan Awam telah diwajibkan untuk menjalani kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan sebalum menjalani Latihan Industri 3. Kad Hijau adalah sebagai bukti telah menghadiri kursus untuk layak memasuki tapak binaan. Semua personal binaan diwajibkan menghadiri kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk pekerja binaan selama satu hari. Tanpa Kad Hijau tersebut personal binaan tidak di benarkan memasuki tapak binaan. Kad Hijau CIDB memberi perlindungan Takaful kepada pemegangnya. Undang-undang ini telah berkuatkuasa pada tahun 2001.13 KOMEN DAN CADANGAN 31 .

32 . perlulah seoran pegawai keselamatn untuk mengawasi setiap pergerakan dan tindak tanduk pekerja ditapak bina. III. Semua data-data yang berkaitan dengan kemalangan ditapak bina dari kecil hinggalah besar seperti kematiaan hendaklah diambilkira dan dibuat kajian dan penyiasatan yang terperinci untuk mengetahui bagaimana kemalangan itu terjadi dan cara mengatasinya. Jika aspek keselamatan diambil perhatian dari semua bahagian ketika melakukan kerja ditapak bina mahupun dimana-mana ia akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua pihak.14 KESIMPULAN Keselamatan adalah satu aspek yang perlu diutamakan dalam segala kerja terutama didalam bidang pembinaan yang banyak terdedah kepada berlakunya kemalangan. Pekerja juga hendaklah diberikan pendedahan yang sewajarnya mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada ditapak bina. Oleh itu.Keselamatan adalah bermula dari diri kita sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful