BAB 3 KESELAMATAN

3.1

Pengenalan

Keselamatan merupakan aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam semua aktiviti seharian tidak kira di mana seseorang itu berada sama ada di darat, laut atau udara.Kesedaran tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan ketika bekerja.Kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap ”beringat sebelum kena”.Ini bermakna keselamatan perlu diutamakan.Sikap sentiasa berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri setiap indivdu supaya kemalangan dapat dielakkan.

22

Oleh itu.Semua pihak harus mengamalkan sikap sentiasa berhati-hati dan berwaspada di tapak bina. pembinaan terowong dan bangunan tinggi.Ini termasuklah kerja-kerja di tapak bina yang melibatkan penggunaan bahan-bahan letupan.2 Kepentingan Keselamatan Di Tapak Bina Keutamaan keselamatan di tapak bina perlu dititikberatkan kerana terdapat banyak kerja-kerja pembinaan yang boleh membahayakan pekerja dan orang awam yang berada di sekitarnya.Jika sikap ini diketepikan.Keselamatan juga perlu diberi keutamaan semasa mengendalikan loji dan peralatan pembinaan. kemalangan dan kecederaan mungkin akan berlaku.3.3 Setatistik Kemalangan 23 . Kesedaran tentang keselamatan diri adalah kriteria utama untuk mengelakkan kemalangan di tapak bina. adalah penting mengutamakan keselamatan dan mengambil tindakan yang perlu sebelum berlaku perkara yang tidak diingini. 3. penggalian.

3. dan kerugian harta benda. 3. 3. samada kren bergerak atau kren menaranataupun apa sahaja yang berkaitan semasa menurunkan atau menaikkan objek. Ini bukan sahaja melibatkan kemalangan jiwa tetapi kerosakan dan kehilangan harta benda.6 Punca Kemalangan 24 .Mengikut statistik kemalangan industri di Malaysia.5 Definisi kemalangan Kemalangan boleh disifatkan sebagai satu kejadian yang boleh mengakibatkan kecacatan fizikal dan mental kepada manusia.4 Risiko Kemalangan dalam industri pembinaan I. II. ’loose hammer’ dimana ia akan menyebabkan kemalangan kepada pekerja yang berada dibawah. Keruntuhan atau objek terjatuh dari kren. contohnya peranca jatuh tanpa disedari. kehilangan nyawa. III. sebanyak 200 kemalangan dicatatkan berlaku setiap hari. Struktur jatuh.

Membawa pekerja lebih daripada had muatan. Tidak berfungsi dengan sempurna. II.3. Memastikan dawai elektrik mesin mudah alih dalam keadaan sempurna.2 2. Menggunakan alatan elektrik yang rosak. Mesin mempunyai penghadang keselamatan 3. I. Menggunakan alatan tangan yang tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. Tidak ada pengawasan atau penyeliaan. Memakai pakaian yang sesuai ketika menggunakan mesin III.6. Menggunakan alatan tangan yang telah rosak. II. III.6. 3.6. IV. Penyalahgunaan Peranca 25 . Penyalahgunaan Alatan dan Mesin I. IV. Penyalahgunaan Loji I. Berikut adalah perkara penting yang perlu diberi perhatian .1 1. Menggunakan alatan tangan dengan kaedah yang salah. III. Mesin hendaklah diuji terlebih dahulu II.3 3. Perhatian perlulah diberikan semasa menggunakan mesin kerana pekerja yang mengunakan mesin mempunyai risiko kemalangan yang lebih tinggi.

II.6. 3. Sambungan komponen peranca tidak kukuh. Mematuhi peraturan keselamat ditapak binaan.I. V. Bahan-bahan pembinaan seperti besi. Mengendalikan mesin dengan cara yang betul dan selamat. Jaring keselamatan tidak dipasang pada bangunan tinggi yang sedang dibina. Tangga yang digunakan pada peranca tidak kukuh.4 4. Satu lagi faktor yang perlu diambil kira untuk menjamin keselamatan pekerja ditapak binaan ialah sikap pekerja itu sendiri. Pemunggahan alatan dan bahan dari jentera berat tidak diselia dengan baik. Kemalangan dapat dielakkan sekiranya pekerja mengikut peraturan-peraturan seperti berikut. Tidak dipasang pada tapak yang kukuh. Tiada papan tanda keselamatan pada tempat-tempat yang perlu. IV. Ada penghalang di atas pelantar pada peranca. Sikap lalai dan tidak bertanggungjawab pekerja itu sendiri yang akan mengakibatkan kemalangan semasa bekerja. II.5 5. VI. 26 . Kawalan lalu lintas tidak diurus dengan baik. Bahan-bahan binaan menghalang kelancaran laluan pekerja.6. III. bata dan sebagainya tidak tersusun dengan kemas dan disimpan di tempat yang tidak sesuai. 3. kayu.I. Kelalaian Pekerja Keadaan dan suasana tempat kerja yang selamat selesa belum dapat menjamin keselamatan pekerja sepenuhnya. IV. Keadaan Tapak Bina yang Tidak Teratur Di Luar Bangunan I. II. III.

menjejasakan keluaran atau kerugian akibat tuntutan ganti rugi dimahkamah. kecacatan kekal atau sementara kepada pekerja. Segala kemalangan terpaksa ditnggung oleh syarikat. IV. III. VI. I. VII.III. 27 . Oleh itu. perlu mencari pekerja baru yang kurang Motivati pekerja lain akn menurun untuk meneruskan kerja. Perkara berikut boleh djadikan panduan untuk mengelankan atau mengurangkan kadar kemalangan. V. VIII. mahir.7 Kesan kemalangan Kemalangan boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Produktiviti menurun. Kecederan pada tubuh badan atau kematian. keselamatan ditempat kerja amatlah perlu dititikberatkan setiap masa. Memakai pakaian yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. II. Mengetahui kemampuan diri sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Keosakan pada alat yang digunakan. Menjejaskan prestasi syarikat. Kemajuan kelancaran syarikat terganggu. 3. V. mesin dan alatan dengan mengetahui kaedah penggunaan yang betul . IV. Mengendalikan loji. Operasi terpaksa dberhentikan sementara waktu untuk menyiasat.

VII. baik. Gunakan bahan yang sepatutnya semasa menjalankan kerja. IX. Pastikan objek yang berada ditempat yang tinggi berkeadaan 28 . V. II. maka jaring keselamatan hendaklah dipasang. VIII. VI. Isyarat atau papan tanda amaran mestilah dipamerkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat dengan jelas supaya orang ramai menjauhi kawasan pembinaan tersebut. Mencegah pekerja dari jatuh bangunan. keselamatan orang ramai yang berdekatan mestilah dipertimbangkan. Semua bahagian yang terbuka hendaklah dihadang peranca. IV. Jika pengadang tidak boleh digunakan.3. III. Elakkan memakai sebarang barang kemas(gelang dan cincin) Memastikan tempat kerja diselenggarakan dengan sempurna. I.8 Syarat atau tanda amaran Apabila sesuatu projek dijalankan. Menggunakan peralatan dengan cara yang betul dan selamat. Memakai pakaian yang sesuai semasa kerja. Pekerja hendaklah sentiasa menggunakan tali keledar semasa berada dikedudukan yang tinggi. 3.9 MENCEGAH KEMALANGAN DITAPAK BINA.

kaca mata keselamatan dan penutup hidung dikawasan yang berhabuk dan mengeluarkan bunyi yang bising. Segala kerja yang berkaitan dengan struktur diluluskan oleh jurutera.3.10 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN I. VIII. Memakai penutup telinga. IX. Memakai kasut keselamatan. IV. VII. 29 . Memakai tali pinggang untuk memastikan keselamatan dari masa ke semasa ketika bekerja ditempat yang tinggi. Wakil tapak perlu mengawasi sekitar tapak bina dan pekerja serta mengeluarkan arahan keselamatan sekiranya perlu. XI. Memasang papan tanda amaran dan papan keselamtan ditapak bina. Wakil tapak hendaklah memberi taklimat kepada pekerja sebelum pekerja melakukan sebarang pekerjaan. pihak majikan hendaklah menyediakan topi keselamatn kepada pekerja. VI. Memastikan jentera berat yang digunakan adalah diselenggarakan dengan baikndan dalam keadaan yang sempurna. Memasang jaring keselamatn bagi tapak bina yang berhampiran dengan jalan raya untuk mengelakkankemalangan keatas orang awam. III. V. X. II. Setiap kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan untuk membolehkan tindakan susulan diambil. Memakai topi keselamatan jika perlu.

VI. Tidak seorangpun pekerja yang boleh bekerja ditapak bina yang berumur bawah 16 tahun. Setiap pindaan perubahan kerja (V. II. 3. Majikan hendaklah melaporkan kepada PERKESO mengenai pekerja yang menalami kecederaan ditapak bina. VIII.O) yang dibuat oleh pegawai penguasa (P.12 KAD HIJAU CIDB 30 .11 PERATURAN AM DITAPAK BINA I. Segala kemalangan yag berlaku ditapak bina hendaklah dimaklumkan kepada Sub-kontraktor. VII. IV. Perkhidmatn dan segala baik pulih mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah direkodkan oleh tuen punya dan rekod tersebut disimpan olehnya. Setiap mesin jentera hendaklah dimaklumkan kepada ’inspektor’ dimana mesin dan jentera yang hendak melakukan kerja ditapak bina dan segala maklumat yang lengkap mengenai mesin dan jentera tersebut hendaklah diterangkan di dalam borang JKR 105. Seorang pegawai kesihatan boleh melakukan pemeriksaan kesihatan sekiranya dikehendaki. III.3.P) hendaklah tidak melebihi daripada tujuh hari jika ada apa-apa perubahan tersebut maka kerja yang dilakukan terdahulu hendaklah dilakukan. V. penyelia tapak ataupun pegawai keselamatan yang bertugas. Peranca yang digunakan hendaklah kuat dan teguh semasa kerja ditapak bina dijalankan.

13 KOMEN DAN CADANGAN 31 .Kad Hijau CIDB (Construction Industry Development Board Malaysian) adalah perlu ada kepada setiap pekerja. Kad Hijau CIDB memberi perlindungan Takaful kepada pemegangnya. Tanpa Kad Hijau tersebut personal binaan tidak di benarkan memasuki tapak binaan. Kad Hijau adalah sebagai bukti telah menghadiri kursus untuk layak memasuki tapak binaan. Semua personal binaan diwajibkan menghadiri kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk pekerja binaan selama satu hari. Undang-undang ini telah berkuatkuasa pada tahun 2001. Pelajar-pelajar Politeknik terutama dari Jabatan Awam telah diwajibkan untuk menjalani kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan sebalum menjalani Latihan Industri 3.

perlulah seoran pegawai keselamatn untuk mengawasi setiap pergerakan dan tindak tanduk pekerja ditapak bina. 32 . Oleh itu. Pekerja juga hendaklah diberikan pendedahan yang sewajarnya mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada ditapak bina.Keselamatan adalah bermula dari diri kita sendiri. Jika aspek keselamatan diambil perhatian dari semua bahagian ketika melakukan kerja ditapak bina mahupun dimana-mana ia akan mendatangkan kesejahteraan kepada semua pihak.14 KESIMPULAN Keselamatan adalah satu aspek yang perlu diutamakan dalam segala kerja terutama didalam bidang pembinaan yang banyak terdedah kepada berlakunya kemalangan. III. Semua data-data yang berkaitan dengan kemalangan ditapak bina dari kecil hinggalah besar seperti kematiaan hendaklah diambilkira dan dibuat kajian dan penyiasatan yang terperinci untuk mengetahui bagaimana kemalangan itu terjadi dan cara mengatasinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful