P. 1
kaedah simulasi

kaedah simulasi

|Views: 7,726|Likes:
Published by asyraf_asmali24466

More info:

Published by: asyraf_asmali24466 on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

Mumtazah md Ibrahim(09sp007

)

Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh g uru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah -kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan.

1 2

Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.

1

Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Sosiodrama. di dalam aktviti i main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami.Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Prinsip-prinsip menggunakan simulasi. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di b erikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. 2 . 3 Mok Soon Sang (2004). Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. Main peranan. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:1. hlm348. dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3. Biasanaya. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. di baca.

Sebelum menjalankan aktiviti lakonan. peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2. peneranagan yang ringkas tentnag masalah. Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan.Selepas sesi simulasi.Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4.Semasa sesi simulasi. Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. 8. murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar.Bagi sosiodrama. 5. sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon.Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan. 4 Mok Soon Sang (2004). 4.Jika perlu. 3 . Tujuan-tujuan simulasi. [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7. 3. 6. skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu. hlm349-350.

- Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral. 5 Mok Soon Sang (2006). - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. hlm57. murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. y Dengan menggunakan teknik simulasi. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5. ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik. y Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid. 4 . y y Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka. Kelebihan simulasi. y y y Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul.bakat lakonan murid dapat diasah. untuk menjelaskan konsep µdrmokrasi¶ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. konflik sosial itu dapat diselesaikan. y Secaratidak langsung. banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah. dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok.

Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. y Perlaksanaan aktiviti simulasi. hlm59. peringkat perlaksanaan simulasi. Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6. Penilaian. 6 Adakan set induksi untik menarik minat murid. Kemahiran. Mok Soon Sang (2006). dan peringkat selepas simulasi. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Alatan. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. Pengukiuhan dan pengayahan. Objektif pembelajaran. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. Peringkat perlaksanaan simulasi. y Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Penyerapan nilai. y Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. Peringkat sebelum simulasi. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. 5 . y Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Kelemahan simulasi. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan.

Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek -aspek lakonan yang tertentu. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Bacakan arahan dengan jelas. Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. Guru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. Menulis laporan tentang maslah itu. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. Peringkat selepas simulasi. Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan. Peringkat selepas sesi main peranan. Perlaksanaan sesi main peranan. 7 Ee Ah Meng (1999). dan peringkat selepas main peranan. Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7. 6 . Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. - Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. peringkat semasa main peranan. Peringkat sebelum main peranan. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Peringkat semasa sesi main peranan. Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. hlm167-168.

8 9 Ee Ah Meng (1999). siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. Ee Ah Meng (1999). Setelah selesai sesi main peranan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. y Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8. Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. hlm180-181. Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif. Membaiki kelemahan jika ada. - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: y y y y Mrnganalisis kesan main peranan. Kesimpulannya. Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. 7 . Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiran ada ya kekurangan dan jika perlu. peniaian pesrta hendaklah dibuat. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka. Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. hlm175-176. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9. Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini.

Bhd. Fajar Bakti Sdn. Kumpulan Budiman Sdn. 8 . 2004. Bhd. Bhd.2006.2001. Selangor Darul Ehsan.1999. Utusan Publication&Distributions Sdn. Multimedia-ES Resources Sdn. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran. Ee Ah Meng. Ang Huat Bin. Mok Soon Sang. Bhd. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Selangor Darul Ehsan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Bibliografi. Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah. Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. Kuala Lumpur. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->