TAJUK 3

Penggambaran Melalui Video

Video adalah merupakan salah satu daripada media bergerak.Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan yang seharusnya disedari oleh guru supaya ia boleh mempergunakannya dalam bilik darjah. Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang begerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan masa. Pergerakkan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan. Pernahkan anda melihat proses bunga berkembang dalam rancangan televisyen? Sekiranya anda hendak melihat bunga sebenar berkembang tentulah mengambil masa yang lama. Tetapi melalui teknik rakaman masa sela, masa boleh dipendekkan di dalam bilik darjah. Murid -murid tidak perlu menonton begitu lama untuk melihat bunga berkembang dalam k eadaan sebenar. Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi. Adalah mustahil untuk membawa murid -murid melihat letupan gunung berapi dalam situasi yang sebanar. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel -sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh murid-murid, sementara murid -murid juga boleh melihat ruang angkasa melalui jarak jauh. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. Teknik ini memerlukan sedikit kemahiran bagi menghasilkan pergerakan yang biasanya akan menjadi tarikan kepada minat murid terhadap pelajaran. Setelah membaca tentang kelebihan -kelebihan video, anda mungkin teringin untuk menghasilkan sendiri bahan video untuk pengajaran dan pembelajaran. Sebelum anda memulakan kerja-kerja penggambaran adalah lebih baik anda ikuti terlebihi dahulu tentang beberapa aspek berkaitan dengan penerbitan video. Dalam bahagian seterusnya anda akan diterangkan tentang jenis -jenis kamera dan perakam video . Jenis-Jenis Kamera Video Anda mungkin pernah melihat orang menggunakan kamera video yang kecil dalam majlis-majlis seperti perkahwinan, harijadi atau aktiviti -aktiviti sosial. Dalam situasi lain pula anda mungkin melihat wartawan memikul kamera video di bahu. Anda mungkin tertanya-tanya apakah perbezaannya selain daripada saiz yang berbeza. Sebenarnya terdapat dua format video kamera yang utama iaitu kamera video analog dan kamera video digital. Kamera video analog Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai

4-31

Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette) . Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja.2 : Kamera Video Digital (DVC) 4-32 .1 : Kamera Video analog Kamera video digital Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. Cuba anda fikirkan Bolehkah immej yang dirakam dengan menggunakan kamera video analog dipindahkan dalam bentuk digital? Kalau boleh. VHS -C. Kamera video ini boleh disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire. Hi 8 dan U-matic.format seperti format VHS. bagaimana? Sebuah kamera video analog yang menggunakan kaset video VHS Gambar 1. Sebuah kamera video digital Yang menggunakan DVC Gambar 1. Imejnya boleh disunting dengan menggunakan perisian -perisian suntingan video secara digital melalui komputer.

3 : Bahagian kamera video Rajah 1. Sila lihat gambarajah di bawah dan cuba kenal pasti fungsi bahagian -bahagian tersebut. dapatkah anda terangkan bagaimana proses it u dilakukan.Cuba anda fikirkan Bolehkah hasil rakaman dari kamera video digital dipindahkan dalam bentuk VCD? Sekiranya boleh. Rehat Syabas! Anda telah mempelajari beberapa jenis kamera video. Bincang dengan rakan anda kelebihan -kelebihan yang ada pada setiap jenis kamera tersebut. anda haruslah dapat mengenali bahagian-bahagian asas sebuah kemera video. BAHAGIAAN-BAHAGIAN KAMERA VIDEO Pemidang Tilik Pelekap mata Butang Zoom Lensa Gelang Fokus Butang White balance Gambar 1.4 : Gambar Bahagian Butang Butang rakaman 4-33 . Sebelum anda menggunakan sebuah kamera video.

U.) Knee Shot (K.) Close-Up (C. Cuba tonton beberapa rancangan televisyen sekiranya anda tidak dapat mengingatinya.S. Sekarang anda boleh berhenti seketika.) Long Shot (L. lihat pertukaran -pertukaran imej dan pergerakan pergerakan kamera. Sekarang teruskan membaca modul ini dan bandingkan imej -imej yang anda tonton dengan gambar -gambar di bawah. Semasa menonton.) 4-34 . Ini penting kerana pengetahuan ini dapat membantu anda menghasilkan bahan video yang lebih ba ik.S. Semasa anda menonton anda akan dapati ada ketikanya sesuatu imej itu diambil dari jarak dekat dan ada ketikanya pula dari jarak jauh.C. Semua perubahan-perubahan imej ini ada kaitan dengan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera. Bayangkan semula filem-filem yang pernah anda tonton.) Waist Shot (W. Anda perlu mengetahui sedikit tentang jenis -jenis shot.) Full Length Shot (F.S.S.S. Tetapi nanti dulu. Ada masanya kamera bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Big Close-Up (B.Setelah anda m engenali bahagian -bahagian kamera video.) Bust Shot (B. Lihat pula bagaimana kedudukan kamera semasa ora ng sedang bercakap atau berbual.U.L. anda mungkin ingin untuk terus merakam gambar.

5 : Jenis -jenis shot 4-35 . Seimbang Kepala terpotong Berat di bawah Berat ke kanan Gambar 1. Sekarang cuba anda perhatikan shot -shot di bawah.Anda juga perlu mengetahui shot -shot yang baik dan shot -shot yang dilarang.

Panning Pan ke kanan Pan ke kiri Tilting Tilt Up Tilt Down Dolly In Dolly Out Pergerakan Dolly Pergerakan Truck Truck ke kanan Truck ke kiri Gambar 1. Sekarang cuba anda perhatikan gambar-gambar di bawah.Setelah mengetahui serba s edikit tentang jenis -jenis shot.6 : Pergerakan Kamera 4-36 . anda juga perlu mengetahui tentang jenis -jenis pergerakan kamera.

Tetapkan Tujuan dan Objektif Pastikan anda tahu matlamat rancangan anda menghasilkan bahan video. Berikut adalah proses tersebut. gambar dan sebaginya yang anda fikirkan berguna untuk penggambaran. Siapakah kumpulan sasarannya dan bagaimana bahan itu akan digunakan dalam pengajaran. 5. Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran Merancang sesebuah bahan video untuk tujuan pengajaran adalah seperti kita membina rumah. Bandingkan gambar -gambar tadi dengan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera yang terdapat dalam rancangan -rancangan yang anda tonton. tetapkan tugas masing masing. Sekiranya anda bekerja dalam pasukan. 4. 4-37 . dokumentari. Apabila kita hendak membina rumah kita terpaksa melalui beberapa proses. forum dan drama. 1. Pilih bahan -bahan yang difikirkan benar benar perlu. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai Bahan yang anda kumpul mungkin terlalu banyak.Sekarang cuba tonton beberapa rancangan televisyen seperti Berita. Menulis Skrip Di sinilah anda mencurahkan idea anda secara berurutan dan berstruktur. Bersedia Membuat Penggambaran Sediakan jadual penggambaran. Buat Penyelidikan dan Sediakan B ahan 2. Kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat. Begitulah juga dengan penerbitan bahan video. 3.

Penilaian Di sinilah anda per lu menilai bahan video itu dari segi kesesuaiannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Fikirkan kemungkinan -kemungkinan yang akan berlaku dan bersedia dengannya. suntingan perlu dibuat. Sediakan Bahan -Bahan Grafik Anda perlu menyediakan bahan -bahan grafik sebelum penggambaran dimulakan. 12.6. 9. 8. 11. Sediakan Bahan dan Peralatan Pastikan bahan dan peralatan bersedia dan berfungsi. Gunakan Dalam Pengajaran Di sinilah anda menggunakan program video yang telah dihasilkan. 13. Kesan bunyi dan muzik latar. Mulakan Penggambaran Anda mungkin akan membuat penggambaran luar dan dalam. Membuat Rakaman Audio Langkah ini adalah untuk memasukkan narasyen. Menyunting Setelah membuat rakaman. 10. Kalau tidak ia akan mengganggu kelancaran penggambaran 7. 4-38 . Prebiu Rancangan perlu dipratonton oleh satu kumpulan kecil dan kemudian perbaiki kesilapan sekiranya ada.

Menyediakan Skrip Video atau Papan Cerita Anda telah pun melalui pengalaman menghasilkan skrip audio. Sebenarnya konsep penyediaan skrip audio d an video adalah sama. Hanya terdapat sedikit perbezaan dari segi formatnya. Bolehkan anda membuat perbezaannya? 4-39 . Cuba anda perhatikan contoh skrip video di bawah.

4-40 .

Cuba anda fikirkan Setelah meneliti keperluan skrip video melalui contoh di atas. Kerja mengedit memerlukan mesin mengedit.7 : Perakam video 4-41 . Ada juga imej-imej yang dirakam terlalu panjang atau kurang berkaitan sehingga keseluruhan rancangan yang dirakam itu tidak berjalan dengan licin dan sempurna Dengan mengedit. Butang Rakaman (Record) Butang pegun (Pause/ Still) Gambar 1. Perbezaannya ialah perakam video boleh merakam video. Apakah perbezaan di antara pemain dan perakam video? Pemain video dan perakam video adalah sama. Untuk kerja -kerja mengedit yang mudah dan murah. Kedua-duanya perlu disambungkan. bolehkah anda menyediakan sebuah skrip? Cuba fikirkan suatu tajuk yang sesuai dalam mata pelajaran opsyen anda. Ini boleh dikenalpasti dengan kehadiran butang Record yang biasanya berwarna merah . Sila lihat gambar di bawah dan cuba anda buat sambungannya dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di sekolah anda. bahan-bahan rakaman boleh disusun semula dan akan menghasilkan program yang lebih licin dan sempurna.1 Hasilkan sebuah skrip video yang panjangnya diantara 5 hingga 10 minit. Latihan 1. Tetapi ini tidaklah bermakna bahawa tanpa mesin mengedit anda tidak boleh melakukan pengeditan. Tunjukkan hasil anda kepada pensyarah semasa sesi tutorial dan bincangkannya bersama sama rakan sekuliah. kemungkinan rakaman-rakaman tidak dibuat dalam susunan yang sepatutnya. Mengedit Video Mengapa kita perlu mengedit video? Semasa anda membuat penggambaran. anda hanya memerlukan sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen.

Untuk menyunting bahagian yang tidak dikehendaki. 4-42 .9 : Kabel AV Sudahkah anda membuat sambungan? Tahniah.2 Sunting sebuah rancangan dari mana -mana sumber seperti berita. Latihan 1. tekan butang Pause pada unit perakam dan cari bahagian yang hendak dimasukkan pada unit pemain. Sekarang cuba mainkan sebuah rancangan video pada unit pemain dan tekan butang Record pada unit perakam.8 : Cara membuat penyambunnan Kabel AV TV A menandakan audio V menandakan video Gambar 1. Kemudian tekan semula Record pada unit perakam.Cara-Cara Membuat Penyambungan Pemain Perakam A V in out A V in out A V in out Kabel AV A V in out TV Gambar 1. Bincangkan pengalaman anda ketika membuat kerja -kerja suntingan dalam sesi tutorial dengan pensyarah dan rakan -rakan. dokumentari atau drama untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran opsyen anda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful