TAJUK 3

Penggambaran Melalui Video

Video adalah merupakan salah satu daripada media bergerak.Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan yang seharusnya disedari oleh guru supaya ia boleh mempergunakannya dalam bilik darjah. Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang begerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan masa. Pergerakkan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan. Pernahkan anda melihat proses bunga berkembang dalam rancangan televisyen? Sekiranya anda hendak melihat bunga sebenar berkembang tentulah mengambil masa yang lama. Tetapi melalui teknik rakaman masa sela, masa boleh dipendekkan di dalam bilik darjah. Murid -murid tidak perlu menonton begitu lama untuk melihat bunga berkembang dalam k eadaan sebenar. Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi. Adalah mustahil untuk membawa murid -murid melihat letupan gunung berapi dalam situasi yang sebanar. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel -sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh murid-murid, sementara murid -murid juga boleh melihat ruang angkasa melalui jarak jauh. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. Teknik ini memerlukan sedikit kemahiran bagi menghasilkan pergerakan yang biasanya akan menjadi tarikan kepada minat murid terhadap pelajaran. Setelah membaca tentang kelebihan -kelebihan video, anda mungkin teringin untuk menghasilkan sendiri bahan video untuk pengajaran dan pembelajaran. Sebelum anda memulakan kerja-kerja penggambaran adalah lebih baik anda ikuti terlebihi dahulu tentang beberapa aspek berkaitan dengan penerbitan video. Dalam bahagian seterusnya anda akan diterangkan tentang jenis -jenis kamera dan perakam video . Jenis-Jenis Kamera Video Anda mungkin pernah melihat orang menggunakan kamera video yang kecil dalam majlis-majlis seperti perkahwinan, harijadi atau aktiviti -aktiviti sosial. Dalam situasi lain pula anda mungkin melihat wartawan memikul kamera video di bahu. Anda mungkin tertanya-tanya apakah perbezaannya selain daripada saiz yang berbeza. Sebenarnya terdapat dua format video kamera yang utama iaitu kamera video analog dan kamera video digital. Kamera video analog Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Kamera ini menggunakan tape magnetik dalam bentuk kaset video dalam pelbagai

4-31

Saiz kaset ini berbeza-beza dan hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya sahaja. Hi 8 dan U-matic.format seperti format VHS. VHS -C. Imejnya boleh disunting dengan menggunakan perisian -perisian suntingan video secara digital melalui komputer. Sebuah kamera video digital Yang menggunakan DVC Gambar 1. Kamera video ini boleh disambungkan terus ke komputer dengan menggunakan kabel firewire. Cuba anda fikirkan Bolehkah immej yang dirakam dengan menggunakan kamera video analog dipindahkan dalam bentuk digital? Kalau boleh.2 : Kamera Video Digital (DVC) 4-32 . Kamera ini menggunakan kaset video dalam saiz yang kecil biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette) .1 : Kamera Video analog Kamera video digital Kamera video jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. bagaimana? Sebuah kamera video analog yang menggunakan kaset video VHS Gambar 1.

anda haruslah dapat mengenali bahagian-bahagian asas sebuah kemera video. Sebelum anda menggunakan sebuah kamera video. Rehat Syabas! Anda telah mempelajari beberapa jenis kamera video.3 : Bahagian kamera video Rajah 1. BAHAGIAAN-BAHAGIAN KAMERA VIDEO Pemidang Tilik Pelekap mata Butang Zoom Lensa Gelang Fokus Butang White balance Gambar 1.Cuba anda fikirkan Bolehkah hasil rakaman dari kamera video digital dipindahkan dalam bentuk VCD? Sekiranya boleh.4 : Gambar Bahagian Butang Butang rakaman 4-33 . dapatkah anda terangkan bagaimana proses it u dilakukan. Sila lihat gambarajah di bawah dan cuba kenal pasti fungsi bahagian -bahagian tersebut. Bincang dengan rakan anda kelebihan -kelebihan yang ada pada setiap jenis kamera tersebut.

Bayangkan semula filem-filem yang pernah anda tonton.S.L. Sekarang anda boleh berhenti seketika.U. Semasa menonton.) Full Length Shot (F. Semua perubahan-perubahan imej ini ada kaitan dengan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera.U. Cuba tonton beberapa rancangan televisyen sekiranya anda tidak dapat mengingatinya.Setelah anda m engenali bahagian -bahagian kamera video.S.S. lihat pertukaran -pertukaran imej dan pergerakan pergerakan kamera.) Knee Shot (K. Ini penting kerana pengetahuan ini dapat membantu anda menghasilkan bahan video yang lebih ba ik. Big Close-Up (B.S. anda mungkin ingin untuk terus merakam gambar.C. Tetapi nanti dulu. Sekarang teruskan membaca modul ini dan bandingkan imej -imej yang anda tonton dengan gambar -gambar di bawah.) Waist Shot (W.) Close-Up (C.) Long Shot (L.S. Anda perlu mengetahui sedikit tentang jenis -jenis shot. Semasa anda menonton anda akan dapati ada ketikanya sesuatu imej itu diambil dari jarak dekat dan ada ketikanya pula dari jarak jauh.) Bust Shot (B. Ada masanya kamera bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya.) 4-34 . Lihat pula bagaimana kedudukan kamera semasa ora ng sedang bercakap atau berbual.

5 : Jenis -jenis shot 4-35 . Seimbang Kepala terpotong Berat di bawah Berat ke kanan Gambar 1.Anda juga perlu mengetahui shot -shot yang baik dan shot -shot yang dilarang. Sekarang cuba anda perhatikan shot -shot di bawah.

6 : Pergerakan Kamera 4-36 .Setelah mengetahui serba s edikit tentang jenis -jenis shot. Sekarang cuba anda perhatikan gambar-gambar di bawah. Panning Pan ke kanan Pan ke kiri Tilting Tilt Up Tilt Down Dolly In Dolly Out Pergerakan Dolly Pergerakan Truck Truck ke kanan Truck ke kiri Gambar 1. anda juga perlu mengetahui tentang jenis -jenis pergerakan kamera.

Tetapkan Tujuan dan Objektif Pastikan anda tahu matlamat rancangan anda menghasilkan bahan video. Bandingkan gambar -gambar tadi dengan jenis-jenis shot dan pergerakan kamera yang terdapat dalam rancangan -rancangan yang anda tonton. Kumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat. 1. 4-37 . 3. Bersedia Membuat Penggambaran Sediakan jadual penggambaran. Pilih bahan -bahan yang difikirkan benar benar perlu. 4. gambar dan sebaginya yang anda fikirkan berguna untuk penggambaran. forum dan drama. tetapkan tugas masing masing. Berikut adalah proses tersebut. Siapakah kumpulan sasarannya dan bagaimana bahan itu akan digunakan dalam pengajaran. Apabila kita hendak membina rumah kita terpaksa melalui beberapa proses. dokumentari. Pilih Bahan-Bahan yang Sesuai Bahan yang anda kumpul mungkin terlalu banyak. 5. Merancang Penerbitan Bahan Video Untuk Pengajaran Merancang sesebuah bahan video untuk tujuan pengajaran adalah seperti kita membina rumah.Sekarang cuba tonton beberapa rancangan televisyen seperti Berita. Begitulah juga dengan penerbitan bahan video. Menulis Skrip Di sinilah anda mencurahkan idea anda secara berurutan dan berstruktur. Sekiranya anda bekerja dalam pasukan. Buat Penyelidikan dan Sediakan B ahan 2.

12. Kesan bunyi dan muzik latar. Menyunting Setelah membuat rakaman. Mulakan Penggambaran Anda mungkin akan membuat penggambaran luar dan dalam. 8. 13. Sediakan Bahan -Bahan Grafik Anda perlu menyediakan bahan -bahan grafik sebelum penggambaran dimulakan. 10. Fikirkan kemungkinan -kemungkinan yang akan berlaku dan bersedia dengannya.6. Sediakan Bahan dan Peralatan Pastikan bahan dan peralatan bersedia dan berfungsi. Prebiu Rancangan perlu dipratonton oleh satu kumpulan kecil dan kemudian perbaiki kesilapan sekiranya ada. 9. Membuat Rakaman Audio Langkah ini adalah untuk memasukkan narasyen. 4-38 . Penilaian Di sinilah anda per lu menilai bahan video itu dari segi kesesuaiannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Gunakan Dalam Pengajaran Di sinilah anda menggunakan program video yang telah dihasilkan. 11. suntingan perlu dibuat. Kalau tidak ia akan mengganggu kelancaran penggambaran 7.

Cuba anda perhatikan contoh skrip video di bawah. Bolehkan anda membuat perbezaannya? 4-39 . Sebenarnya konsep penyediaan skrip audio d an video adalah sama. Hanya terdapat sedikit perbezaan dari segi formatnya.Menyediakan Skrip Video atau Papan Cerita Anda telah pun melalui pengalaman menghasilkan skrip audio.

4-40 .

Ini boleh dikenalpasti dengan kehadiran butang Record yang biasanya berwarna merah . Tetapi ini tidaklah bermakna bahawa tanpa mesin mengedit anda tidak boleh melakukan pengeditan. Apakah perbezaan di antara pemain dan perakam video? Pemain video dan perakam video adalah sama. Perbezaannya ialah perakam video boleh merakam video. Sila lihat gambar di bawah dan cuba anda buat sambungannya dengan menggunakan kemudahan yang terdapat di sekolah anda. bahan-bahan rakaman boleh disusun semula dan akan menghasilkan program yang lebih licin dan sempurna. Mengedit Video Mengapa kita perlu mengedit video? Semasa anda membuat penggambaran.1 Hasilkan sebuah skrip video yang panjangnya diantara 5 hingga 10 minit. bolehkah anda menyediakan sebuah skrip? Cuba fikirkan suatu tajuk yang sesuai dalam mata pelajaran opsyen anda. Kedua-duanya perlu disambungkan. Latihan 1. Kerja mengedit memerlukan mesin mengedit.7 : Perakam video 4-41 . Untuk kerja -kerja mengedit yang mudah dan murah. Ada juga imej-imej yang dirakam terlalu panjang atau kurang berkaitan sehingga keseluruhan rancangan yang dirakam itu tidak berjalan dengan licin dan sempurna Dengan mengedit.Cuba anda fikirkan Setelah meneliti keperluan skrip video melalui contoh di atas. anda hanya memerlukan sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. kemungkinan rakaman-rakaman tidak dibuat dalam susunan yang sepatutnya. Butang Rakaman (Record) Butang pegun (Pause/ Still) Gambar 1. Tunjukkan hasil anda kepada pensyarah semasa sesi tutorial dan bincangkannya bersama sama rakan sekuliah.

Sekarang cuba mainkan sebuah rancangan video pada unit pemain dan tekan butang Record pada unit perakam.9 : Kabel AV Sudahkah anda membuat sambungan? Tahniah. 4-42 . Kemudian tekan semula Record pada unit perakam. tekan butang Pause pada unit perakam dan cari bahagian yang hendak dimasukkan pada unit pemain.2 Sunting sebuah rancangan dari mana -mana sumber seperti berita.8 : Cara membuat penyambunnan Kabel AV TV A menandakan audio V menandakan video Gambar 1. dokumentari atau drama untuk satu tajuk pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran opsyen anda.Cara-Cara Membuat Penyambungan Pemain Perakam A V in out A V in out A V in out Kabel AV A V in out TV Gambar 1. Bincangkan pengalaman anda ketika membuat kerja -kerja suntingan dalam sesi tutorial dengan pensyarah dan rakan -rakan. Latihan 1. Untuk menyunting bahagian yang tidak dikehendaki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful