Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Satu laungan yang cukup untuk menggongcangkan hati pendekar -pendekar Melayu.

Mereka pernah menitiskan air mata, mereka pernah mengalirkan darah dan mereka segelintirnya syahid mempertahankan bangsa dan agama. Melihatkan Malaysia pada hari ini, andai kata Tok Janggut masih hidup, adakah beliau mampu tersenyum. Fikir fikirkan« Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis, Yang Aruf Lagi Bijaksana Barisan Hakim Yang Arif Dan Berpaksikan Keadilan Semestinya, Saudara Penjaga Masa Yang Set ia Dengan Randiknya, Seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang saya segani serta hormati sekelian. Assalamualaikum wrth Tanggal 31 Ogos 1957 masihi, detik jam 12 malam, turunya bendera Jack Union diiringi dengan laungan kemerdekaan oleh perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Al-Haj adalah detik bersejarah yang ditersemat kukuh dalam sanubari setiap warga Tanah Melayu ketika itu. Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!! Justeru, bicara perdana saya pada petang ini atas persoalan Sejauh manakah pencapaia n Malaysia Selepas Kemerdekaan. Saya kecilkan definisi dengan menumpukan sekitar persoalan pencapaian Malaysia selepas lebih 50 tahun kita merdeka. Frasa capai atau pencapaian mengikut kamus Dewan Edisi Terbaru adalah bermaksud prestasi. Tuntasnya, definisi pidato saya adalah tertumpu dalam skop prestasi Negara Malaysia selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Sidang Pendengar Yang Setia, Atas kata bicara ³ kestabilan ekonomi Negara yang jauh lebih baik berbanding 50 tahun yang lalu ³ adalah hujah saya yang per tama. Sebagai contoh Dasar Ekonomi Baru yang diperkenalkan sekitar atahun 80 -an mencatakan perkembangan positif yang dimangkinkan dengan pertumbuhan sektor pembuatan telah menukar parameter makro ekonomi Negara. Pertumbuhan yang pesat ini menunjukkan bahaw a ekonomi Malaysia telah mengalami transformasi struktur iaitu daripada bentuk ekonomi yang berasaskan pertanian kepada satu bentuk ekonomi yang pantas menuju ke taraf negara perindustrian. Misalnya, saya bawakan perbandingan angka pengeluaran sektor perta nian yang telah meningkat daripada RM10.2 bilion pada tahun 1980 kepada RM17.9 bilion pada tahun 2001. Justeru peningkatan ini menunjukkan bahawa negara kian menampakkan perkembangan yang positif.

Justeru. konsep sekolah integrasi dan dasar pembawakan pimpinan hari ini adalah bertepatan dengan penyatuan masyarakat majmuk dalam Negara pada hari ini. Dr Syeikh Muzzaffar Shukor Syeikh. Dato¶ Malik Maidin . atas kata bicara ³ sirnanya budaya dan tatasusila timur rakyat jika dibandingkan dengan zam an sebelum kemerdekaan ³. Kebejatan social anak anak muda. Orang Melayu misalnya bukan lagi penduduk tetap desa dan orang India pula sudah keluar daripada kepompong estet dan ladang. suka saya cadangkan agar ti ndakan segera dan serius dibuat oleh pihak berkuasa untuk memastikan generasi muda hari ini akan mampu mentadbir negara suatu masa nanti dengan baik. Isi saya yang keempat adalah bertitik tolak atas asas ³ Kemampuan rakyat untuk berdikari dan mengharaumkan nama Negara ³. Dalam pidato saya pada hari ini. Contoh nya kejayaan Saudara Najmil Faiz Mohamed Aris. Jika dulu kebanyakan rakyat Tanah Melayu buta huruf. dasar pecah dan perintah yang telah dilaksanakan oleh penjajah British telah merosakkan kesatuan tiga kelompok bangsa yang mendiami Tanah Melayu ketika itu. pelbagai program dan dasar dirangka oleh pihak k erajaan dalam memastikan integrasi kaum dapat dieratkan. namun pada hari ini kita mampu berbangga dengan pencapaian rakyat Malaysia hingga mampu mengharumkan nama Negara dalam bidang pendidikan. Perenang yang mengharumkan nama rakyat Malaysia ketika berenang merentasi selat Inggeris. selaku angkasawan pertama Malaysia dan ramai lagi wira kebanggaan yang telah mengharumkan nama Negara dipersada anatarabangasa. Justeru. Dasar Wawasan Negara. Sidang Dewan Yang budiman Kata kunci saya yang ketiga ³ Perkembangan sector pendidkan yang lebih baik berbanding 50 tahun yang lalu ³ adalah merupakan hujah penting dalam menampakkan prestasi negara Malaysia pada hari ini. . runtuhnya social kemasyarakatan dan hilangnya keperkasaan institusi kekeluargaan adalah bahana besar kepada rosaknya modal insan Negara. pelayar solo mengelilingi dunia. Saya bawakan nama -nama seperti Dato¶ Azhar Mansur. Pelajar PhD di bidang Nano Technology di Universiti Metropolitan di Leeds yang sebelum ini mendapat perhatian media Malaysia kerana kejayaan beliau mengharumkan nama negara menerusi pembentangan tesisnya di Pa rlimen Britain pada tahun 2005. Sidang audian yang dirahmati Allah Prestasi pembangunan modal insan. S emua ini adalah menunujukkan bahawa betapa rakyat Malaysia mampu berdikari diperingkat perdana.Hujah saya yang kedua adalah berpaksikan ³ Integrasi masyar akat majmuk yang semakin baik ³.

Sosial dan kemampuan rakyat. Prestasi Malaysia adalah lebih baik jika dilihat dari sudut Ekonomi. Walaubagaimanapun saya agak mahu memberikan hujah kontra berkenaan dengan kemerosotan tingkah laku anak -anak muda dan lunturnya tatasusila budaya timur hari ini. Dian tiga lilin pun tiga Tanglung tergantung rumah laksamana Diam juga sabar pu n juga Ada umur tidak ke mana Tuan puteri pergi ke Rasah Pulang semula sebelah pagi Kita bertemu akhirnya berpisah Diizin Tuhan bersua lagi . Pendidikan.Tuntasnya.