P. 1
Pusat Pemulihan Dalam Komuniti

Pusat Pemulihan Dalam Komuniti

|Views: 2,489|Likes:
Published by Rud Gonzalez

More info:

Published by: Rud Gonzalez on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

AHMAD RUZAINY BIN ROSLAN PISMP PK2

PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI ( PDK )

Definisi Pemulihan Dalam Komuniti Pendekatan baru yang menekankan penglibatan lebih aktif Ibubapa, keluarga dan komuniti tempatan terhadap usaha mencegah dan memulihkan Kanak- kanak Kurang Upaya, khususnya di peringkat tempatan dalam konteks stuktur perkhidmatan dan rancangan pembangunan yang sedia ada.

Pengenalan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community -Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksaan program ini. Pada tahun 1984, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit, Kuala Terengganu yang melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU). Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu mengalakkan daripada masyarakat dari semasa ke semasa.

kesedaran pemulihan kepada golongan orang kurang upaya. murah dan efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. Objektif Pelaksanaan Program PDK y Meningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya ke tahap maksimum y Memberikan kesedaran kepada msyarakat setempat bahawa golongan masyarakat yang tidak berupaya perlukan bantuan y Memberi pengetahuan. sukarelawan dan komuniti tempatan dalam merencanakan program untuk golongan kurang upaya .Objektif PDK Mengalakkan sikap prihatin. y y Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan. golongan profesional. y y Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan OKU. berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan OKU. y Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU. Mengalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima. ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam pemulihan y Membentuk jawatankuasa bertindak di kalangan ahli keluarga.

Pra-menulis. kebudayaan dan psikologi yang wujud antara ahli masyarakat dan golongan OKU y Menggalakkan penggunaan kaedah teknik pemulihan yang berkesan yang diterima masyarakat. Perkembangan sosial. . Kreativiti . sesuai dengan keadaan tempatan dan kemampuan Aktiviti PDK y y y y y y y y y Kemahiran motor kasar. Kemahiran motor halus. Terapi muzik. rekreasi dan lain-lain. Pengurusan diri sendiri. Latihan Vokasional. sosial. Perkembangan bahasa.y Memulihkan OKU supaya boleh berfungsi sebagai orang biasa y Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti y Mengurangkan penempatan jangka panjang yang menyebabkan OKU disisih atau dijauhkan dari keluarga dan masyarakat y Menyediakan peluang bagi OKU untuk membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi mereka melalui sumber-sumber yang ada y Membolehkan integrasi sosial bagi golongan OKU yang mengurangkan sekatan fizikal.permainan. membaca. mengira dan melukis.

Bertugas 4 jam sehari - Pelaksanaan PDK di rumah dapat dilaksanakan sekiranya lebih 15 OKU yang tidak hadir ke PDK kerana kecacatan atau masalah pengangkutan 3. Centre-Home Based. PDK di Pusat (Centre Based) Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4 jam sehari OKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan 2. - PDK di Pusat dan di Rumah (Kombinasi) Dijalankan di pusat PDK selama 4 hari selama 4 jam sehari Dalam seminggu.y Bersukan Program PDK Berteraskan Kepada 3 Model y y y Home Based. Pelaksanaan program PDK boleh dilaksanakan dalam tiga kaedah iaitu: 1. - PDK di Rumah (Home Based) Program pemulihan dijalankan di rumah OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan - Pekerja PDK akan ke rumah OKU untuk menjalankan latihan pemulihan. Centre Based. satu hari selama 4 jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah OKU untuk melihat perkembangan OKU setelah menjalani program pemulihan .

Pusat Sumber maklumat OKU. Peranan PDK 'One Stop Centre'' : y y y y y Pusat Intervensi Awal OKU. Pusat Advokasi. khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian.Konsep PDK 'One Stop Centre'' PDK 'One Stop Centre'' sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri. Pusat Rujukan OKU. perkhidmatan kepada OKU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat. Melalui PDK 'One Stop Centre''. Konsep PDK y y y y y Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti tempatan Memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial OKU dalam keluarga dan komuniti Mengurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang menyebabkan OKU disisihkan dari keluarga dan komuniti Menyediakan peluang untuk OKU membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka Membantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan OKU . Pusat Pendaftaran OKU.

Kajian itu dijalankan dengan kerjasama semua peringkat penduduk dan Jabatan Kerajaan di mukim tersebut dan melibatkan penduduk daripada sembilan (9) buah kampung sejumlah 17. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual tersebut ini apabila pada tahun 1983 Malaysia telah diwakili oleh seorang Pegawai Kebajikan Masyarakat dan seorang Pegawai Perubatan untuk meneliti draf manual berkenaan dan seterusnya memberikan peluang menilai dan mengubahsuaikan pelaksanaan kaedah ini di suatu Mesyuarat Kumpulan Pakar (Expert Group Meeting) anjuran WHO di Manila.65% daripada penduduk mukim berkenaan. Hasilnya ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu khususnya. menjalankan satu projek perintis PDK di Batu Rakit berasaskan hasil kajian ke atas profile orang kurang upaya yang terdapat di Mukim Batu Rakit. P.149 orang.Hasil kajian menunjukkan sejumlah 275 orang kurang upaya dikenalpasti dan merupakan 1. Pada peringkat awal pelancaran. Mendis dan G. Hasil daripada kajian tersebut telah meyakinkan Jabatan untuk dengan ramainya melancarkan program PDK pada tahun 1984 oleh YB. Nelson yang telah menghasilkan sebuah manual yang pada peringkat drafnya setebal hampir 300 muka. Kaedah PDK ini telah dipelopori oleh tiga pakar perubatan dan juga physiotherapist WHO yang terdiri daripada E. Helandar.Sejarah PDK Salah satu kaedah pemulihan yang diterima pakai oleh WHO dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ialah kaedah Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) berasaskan terjemahan asalnya Community Based Rehabilitation System (CBR). Batu Rakit telah dikenalpasti memandangkan mukim tersebut mempunyai faktor-faktor yang sesuai untuk kajian dan juga disebabkan insiden kurang upayaan yang ramai di Daerah Kuala Terengganu . Menteri Kebajikan Masyarakat ketika itu.

CBR adalah strategi dalam pembangunan masyarakat umum untuk pemulihan. kesamaan peluang dan inklusi sosial untuk semua kanak-kanak dan orang dewasa yang kurang upaya. CBR ini diwujudkan selepas perang dunia kedua dimana ramai askar-askar yang terlibat dalam peperangan tersebut yang mengalami kecacatan anggota badan ditempatkan untuk menjalani pemulihan terhadap anggota fizikal mereka. keluarga dan masyarakat. Sejarah Pemulihan Dalam Komuniti di luar Negara Pemulihan dalam komuniti atau PDK lenih dikenali sebagai Community Base Rehabilitation atau singkatannya CBR. Namun ia tidak cukup untuk membantu keseluruhan mangsa di negara tersebut kerana ia hanya diwujudkan di ibu negeri sahaja di mana mangsa perang yang berada di kawasan kampung dan pedalaman tidak dapat merasai perkhidmatan ini. Pada tahun 1960. Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan kumpulan berkaitan yang lain untuk membincangkan tentang cara untuk memastikan CBR dapat disebarkan kesemua negara termasuk negara miskin. CBR dilaksanakan melalui usaha bersama orang kurang upaya.PErtubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ). Asia dan untuk satu takat lebih . Pada tahun 1951 sebuah Unit Pemulihan Bangsa Bersatu telah ditubuhkan dengan berpandukan kepada dengan berpandukan kepada kemahiran dan menggunakan kemudahan yang sama seperti CBR. CBR cuba disebarkan kepada negara-negara membangun untuk membantu mangsa perang yang mengalami kecacatan. Pada lewat 1970s dan sepanjang 1980s dan 1990s projek-projek perintis banyak telah dilancarkan di negara membangun di Afrika. Pada tahun 1969 dan 1970 beberapa pertemuan telah diadakan oleh International Rehabilitation . Ianya bertujuan untuk membantu mereka suapaya dapat menjalani kehidupan mereka bersama masyarakat seperti biasa. dan perkhidmatan kesihatan pendidikan.ketika itu. vokasional dan perkhidmatan sosial. PDK ketika di peringkat pelaksanaan awalnya hanya melibatkan seramai 55 kes orang kurang upaya kini telah meningkat perkembangannya dengan berlipat kali ganda dan melambangkan satu kaedah pemulihan orang kurang upaya di negara ini.

maka tidak mungkin ada satu model CBR untuk dunia.´ adalah ditulis oleh penulis utama manual WHO CBR iaitu Einar Helander. sebilangannya mengikuti buku panduan yang dibangunkan oleh WHO.berkurangan di Amerika Latin.´ lainnya disokong oleh ILO. Dua puluh tahun selepas pengenalannya. Satu sejarah terperinci dan penjelasan evolusi CBR. Diadakan pada Mei 25-28. Kertas kerja pertemuan itu menyatakan : y Oleh kerana semua masyarakat adalah berbeza dari segi sosioekonomi. y umpuan CBR telah berkembang dari pemulihan perubatan ke arah sektor pelbagai yang lebih komprehensif pendekatan-pendekatan seperti akses untuk penjagaan kesihatan. UNESCO atau UNICEF. pendidikan. di bawah naungan CBR. budaya dan sistem politik. NGOs. program penjanaan pendapatan dan penyertaan masyarakat dan inklusi dan. ³Training in the community for people with disabilities. y CBR sekarang ialah dilihat sebagai satu komponen penting pembangunan masyarakat . dengan selebihnya yang dimulakan oleh NGOs telah pun bekerja dengan orang kurang upaya dalam projek-projek bantuan teknikal. latihan vokasional. satu perundingan global bagi semakan semula negeri CBR telah dipanggil oleh WHO dalam kerjasama dengan pertubuhanpertubuhan PBB. 2003 di Helsinki. ³Prejudice and Dignity: An Introduction to Community Based Rehabilitation. tanah. ia telah dihadiri oleh kira-kira 100 dijemput pengamal-pengamal CBR dan penyelidik-penyelidik dari seluruh dunia. dihoskan oleh Kerajaan Finland. Organizations Disabled People.

Teori Perkembangan Ekologikal ± ‡ ‡ ‡ Dipelopori oleh Bronfenbenner 1979 Perkembangan organisma dipengeruhi oleh persekitaran. kerja dan hubungan sosial ( seorang dewasa ) Kanak-kanak sistem meso hubungan rumah. sekolah dan jiran Sistem Ekso ‡ Suasana tidak melibatkan individu secara langsung . Intraksi berlaku antara hubungan 2 ekologikal Terbahagi kepada 5 sistem Sistem Meso ‡ ‡ ‡ Hubungan individu dengan individu lain Hubungan antara keluarga. Intraksi berlaku antara hubungan 2 ekologikal Terbahagi kepada 5 sistem Sistem Mikro ± ‡ ‡ ‡ Dipelopori oleh Bronfenbenner 1979 Perkembangan organisma dipengeruhi oleh persekitaran.

sistem pendidikan dan keselamatan negara . sistem perundangan.‡ Peristiwa yang berlaku dalam persekitaran mempengaruhi individu dan keluarga Sistem Makro ‡ ‡ ‡ Persekitaran abstrak Merangkumi sistem kepercayaan dan idealogi yang mendokong sesuatu budaya Contoh:Budaya. agama.persepktif dunia.

Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) . Orang diperhatikan sebagai model. Orang diperhatikan sebagai model. Teori Pemodelan : Bandura ± 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). y y y y Prinsip Pelaksanaan y y y Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).Teori Pembelajaran Sosial Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik) Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Ciri-Ciri Teori y y y y y Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Implikasi Teori y y y y y Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. . Hasilan guru dpt kraftangan. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. misalan dan teladan. ± dengan memberi peneguhan positif. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model.y y Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. peringatan. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. diakhiri dengan peneguhan positif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->