3.1.

Perkataan pinjaman dari bahasa Sanskrit Penghijrahan orang dari India ke Dunia Melayu telah mempengaruhi perubahan masyarakat tempatan berabad-abad lamanya sejak dari kurun pertama Masihi. Mereka membawa bukan sahaja agama Budha dan Hindu tetapi juga pemerintahan beraja, kesusasteraan, geografi,hukum,ilmu nujum,ubat,seni pahat,pengolahan logam,kain sutera dan sebagainya. Perkara itu memberi faedah yang penting kepada dunia Melayu. Oleh yang demikian,beberapa faktor yang berkaitan boleh dijumpai dalam perkataan bahasa Sanskrit yang dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Sebahagian perkataan berasal dari bahasa Sanskrit boleh dibahagikan kepada tiga bidang, iaitu ³konsep kewujudan´,´pembentukan pertubuhan sosial kelas´ dan ³permulaan perdagangan´. Mengenai ³konsep kewujudan´, banyak perkataan yang menyatakan agama ,alam dan falsafah boleh ditemui dalam kata-kata pimjaman dari bahasa tersebut. Oleh sebab itu kita mengagak bahawa masyarakat Melayu telah menerima pengetahuan seperti itu dari kebudayaan India. Tentang ³pembentukan pertubuhan sosial kelas´, ketika bahasa Sanskrit mendatangi dunia Melayu, perubahan penting terjadi dalam masyarakat Melayu.Pendek kata,kedua-dua kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah telah diformasi pada masa itu. Yang ketiga, berkaitan ³permulaan perdagangan´, perdagangan antarabangsa di kalangan dunia Melayu dan India bermula dan ramai pedagang dan tentera melawati ke sana. Sejak itulah dunia Melayu dikatakan mencebur diri ke zaman perdagangan. Untuk melakukan perdagangan tersebut, kota dan bandar dibentuk dan dibangunkan di beberapa tempat di kepulauan Melayu sebagai pengkalan pertukaran dengan negara luar Nusantara. Menurut perkembangan perdagangan,persalinan perseorangan pun semakin meningkat dan juga bukan sahaja dari segi material tetapi juga bahan perpustakaan dan kesusasteraan dibawa oleh orang India. Contoh : agama, syurga, neraka, dosa, bakti, manusia, udara, cuaca, negara, keluarga, raja, bendahara, kuasa, duli, beta, istana, pustaka, tentera, cerita, harga, kota, desa, merdeka, kerja

´perkembangan perniagaan´ dan ³peningkatan sains. Sifat yang didapati oleh penganalisa tentang golongan perkataan dari bahasa Arab adalah seperti yang berikut. nujum. Setelah agama Islam disebarkan ke seluruh dunia Melayu. masjid.perkahwinan. Kesannya terdapat dalam bahasa Melayu di mana perkataan yang mempunyai asal-usul dari bahasa Parsi digunakan dalam percakapan seharian.perubahan leksikal dilakukan sama ada kata umum mahupun istilah. syarikat. Terutamanya. Contoh : adat. ulama.bahasa Melayu bukan sahaja menjadi bahasa pengantar bagi bidang pendidikan dan pengajian tinggi tetapi juga bahasa umum di Nusantara.upacara dll). Salah satu kesan yang bekekalan merupakan agama Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. musim. murid. nafu.nilai moral. Melalui proses peminjaman dari bahasa Arab.3.undangundang.3. kisah 3. Oleh itu kebudayaan Islam memberi pelbagai pengaruh yang penting kepada masyarakat Melayu. Kebanyakan kata pinjaman dari bahasa Arab terdiri daripada tiga kategori seperti ³konsep berdasar ilmu Islam´(pandangan dunia. huruf. khabar. sejarah.perkataan Arab boleh dijumpai dalam golongan kata umum yang bermaksud hubungan antara Tuhan dan manusia. Sebagai kesimpulan.kesusasteraan dan seni´. Perkataan pinjaman dari bahasa Arab Untuk bahasa Melayu. riwayat.mereka membawa pelbagai pengaruh yang kesannya masih tinggal sehingga kini.2.Selain daripada itu.pedagang Parsi juga membawa kesusasteraan mereka dan memperkenalkan penggunaan tulisan jawi kepada orang Melayu. hikayat.dikatakan pengaliran masuk perkataan bahasa Arab beserta kedatangan agama Islam merupakan peristiwa yang sama penting dengan pengislaman kerajaan Melaka dalam sejarah dunia Melayu. salam.pemakaman dan sebagainya. kamus. . masyarakat. hukum. dunia. ilmu. Perkataan pinjaman dari bahasa Parsi Ketika pedagang Parsi berkunjung ke Dunia Melayu lebih 800 tahun lalu.perniagaan dan upacara sebagai kelahiran. perkataan-perkataan tersebut telah sebati dalam kehidupan harianan dan menggambarkan jiwa bangsa dunia Melayu.

4. paderi. Perkataan asal dari bahasa Portugis Orang Portugis menduduk Melaka selama satu abad sejak dari tahun Masihi 1511. serunai 3. bomba 3. Pada abad ke19 ramai orang Cina dan India dibawa masuk ke sana sebagai tenaga buruh di kawasan perlombongan dan estet. saudagar.khususnya di Semenanjung Tanah Melayu.´kedatangan agama Kristian´ dan ³tenaga tentera Eropah´. Perkataan pinjaman dari bahasa Cina. gereja.Oleh sebab itu ramai orang berpindah dari dua negara ke kepulauan Melayu. pahlawan. Berkaitan hal ini pengaruhnya boleh ditemui dalam beberapa perkataan yang diambil dari bahasa Portugis ke dalam bahasa Melayu. minggu. Akibat perkara itu. keju.perkataan berasal dari bahasa Cina. boneka. ketengahannya bermaksud makanan-makanan dan barang-barang hidup harian yang berasalumbi budaya masing-masing tetapi ia sudah menyerap di dalam masyarakat Malaysia walaupun kata-kata ini masih ada ciri-ciri budaya mereka sendiri. peluru. piala. . roda. Contoh : almari.Pendek kata ia menetap dalam bahasa Melayu dari segi kebendaan bukan kerohanian. meja. domba. nobat.Contoh : bandar. picu. dewan. kelasi. Latar-belakang perkara tersebut. medan. nakhoda. kahwin. pasar. Berdasarkan analisa tentang perkataan tersebut. kenduri. zaman itu orang Portugis berminat untuk menguasai perniagaan di antara India dan Nusantara tetapi kuasanya tidak kuat untuk memerintah seluruh dunia Melayu. jam. bendera. garpu. tinta.Tamil dan Hindi Kedudukan Dunia Melayu strategik sebagai pelabuhan transit di jalan perkapalan antarabangsa di antara India dan China sejak masa lampau. sepatu.Tamil dan Hindi telah dibawa oleh imigran ke sana.kita boleh mengagak hubungan antara masyarakat Melayu dan orang Portugis pada masa itu dan ia boleh dibahagikan kepada tiga bidang iaitu ³kedatangan barang-barang Eropah dari Portugis´.5. Unsur-unsur perkataan yang tergolong dalam kategori ini boleh ditemui dalam bahasa Melayu sekarang. kemdeja. meriam.Oleh sebab itu pengaruhnya kepada masyarakat Melayu tidak sampai ke jiwa bangsa dan ia hanya membawa masuk barang dan ilmu dari Eropah sebagai perkara baru. Melalui analisa kata-kata tersebut.

pingga. Contoh : Bahasa Inggeris : akaun. virus. Bahasa Hindi : acar. lada. tauge. insurans. Dengan analisa perkataan ini. kunci. dacing.perniagaan dan pendidikan. teknologi. Perkataan pinjaman dari bahasa Inggeris dan Belanda Penjajahan Inggeris di Tanah Melayu telah memberi banyak pengaruh kepada masyarakat Malaysia. tauke. tauhu. pecai.sebagai bahasa pentadbiran. toko. cawan. teko. kabinet. satelit. manikam. faktor. neraca. kari. motosikal. marmar. gobenor. mi. Oleh sebab perkataan itu dilabel IB(Indonesia Belanda) dalam Kamus tersebut. tong. tirai. tukang. hidrogen. cerpu. sempoa. Tetapi agaknya kebanyakan kata pinjaman dari bahasa Belanda dalam Kamus Dewan merupakan kata Belanda yang dipinjam melalui bahasa Indonesia. kapal.letrik dan teknologi tinggi´. radio. Contoh : Bahasa Cina : angpau. Salah satu pengaruh yang penting ialah penyerapan penggunaan bahasa Inggeris dalam masyarakat Malaya.Perkataan itu menjadi sebahagian dari kehidupan harian dan sudah sebati di kalangan masyarakat Malaysia sebagai unsur budaya umum meskipun ia dibawa masuk oleh imigran dari negara berasingan. roti. tocang Bahasa Tamil : batil.ekonomi dan akademik moden´ dan ³nama barang industri.6.sifatnya boleh didefinisikan bahawa perkataan bahasa Inggeris dimasukkan dalam bahasa Melayu sejak zaman penjajahan sampai sekarang terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. topi 3. Sebaliknya. beca. orang Belanda menjajah Indonesia setelah mereka meninggalkan Melaka pada 1924 Masihi. wayarles . parlimen. paip. tose. kamera. perisai. Kata pinjaman asal dari bahasa Inggeris boleh digolongkan kepada dua bidang iaitu ³istilah politik. stesen. Oleh itu orang Belanda juga memberi perkataannya kepada bahasa Indonesia dan sifatnya digolongkan dalam bidang yang hampir sama dengan perkataan dari bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. samseng. taksi. katil. badai. tala. filem. talam. pateri. arkitek. sains. elektronik. bakdul. dobi.

mumuk. lahar. welasan Bahasa Aceh : bangta.perkataan tersebut agaknya sudah menyerap sebagai sebahagian unsur bahasa Melayu sekarang dan kebanyakannya ialah kata yang bererti mengenai alam. kita boleh menemui banyak perkataan bahasa serumpun di kepulauan Indonesia terutamanya dari Jawa dan Sumatra. nol. perepat. warga. lontong Bahasa Minangkabau : acak. timburu Bahasa Palembang : anggan. pincut. supremasi.haiwan. Dalam jumlah kata tersebut. kantih. ngah. langdros. gerai. balong. uda Bahasa Jakarta : bandot. introdusir. studen. wisma. Palembang dan Padang). jamur.Bahasa Belanda : akademikus. toboh. bancet. genit. kuno. yuyu Bahasa Sunda : akang. nini. jaat.Aceh. kacang. universitas 3. bisa. ratu. bako. komponis. oncom. kubus. rudus .Kerana aliran masuk kata-kata dari bangsabangsa serumpun di sana kerapkali dilakukan terhadap bahasa Melayu. takol. perkataan dari bahasa Jawa dan Minangkabau dapat dijumpai lebih banyak dari kata-kata bahasa lain dari kawasan tersebut dalam bahasa Melayu. rektor.adat-istiadat dan sebagainya yang berdasarkan adat dan kebudayaan daerah masing-masing di kepulauan Indonesia. sandang. dodol. mebel. pigmen. rebon. kekas. rumbing. majikan.Oleh yang demikian. kila. jejaka. panjing. bangkir. satir.makanan. Perkataan pinjaman dari bahasa serumpun di kepulauan Indonesia Bahasa Melayu telah berkembang dan diguna sebagai ³Lingua Franca´ di Dunia Melayu sejak masa lampau.7. gerontang. Berikutnya ialah bahasa-bahasa Sumatra(bahasa Minangkabau. urik. banjir. Jakarta Melayu dan Sunda) melebihi dari 50 peratus. pelan. bagar. tangar. kelumun. omong. otobis. alimbubu. molor. Ia bermaksud adat-istiadat Bali yang unik di Indonesia. tempe. bengawan. Kalau dianalisa sifatnya. invalide. debitur. marsuse. mester. Contoh : Bahasa Jawa : alu. cengih. limbubu. perabot.pertanian. pondik. percis. tahapan. bancah. Di samping itu perkataan dari bahasa Bali terdapat dalam Kamus Dewan. Khususnya berhubung dengan akibat bahawa ramai petani berimigrasi ke Semenanjung Tanah Melayu dari Jawa dan Sumatra.bahasa-bahasa pertuturan di pulau Jawa (bahasa Jawa. peser. gotong.nama keluarga diraja. ani-ani. sapi. ekonomis.

harakiri. kanji. taiga.Bahasa Bali : lebu. heiho. Kebanyakannya ialah perkataan yang diguna pada zaman pendudukan Jepun dan juga kata yang bererti benda-benda tradisi dan moden dari Jepun yang terkenal di dunia. status quo Bahasa Turki : aga. Tetapi sesetengah perkataan ini jarang digunakan. Perkataan pinjaman dari bahasa Jepun Perkataan yang berasal dari bahasa Jepun terdapat sedikit dalam Kamus Dewan. efendid Bahasa Rusia : czar.9. syogun.Turki. kimono. takeyari 3.Perancis.Rusia. judo.Korea dan Thai. pedanda.Bilangannya sangat sedikit. romusya. ibid. senteng Bahasa Padang : marah 3. vodka Bahasa Prancis : kelonyor Bahasa Sepanyol : selva Bahasa Korea : tae kwan do Bahasa Thai : wat . kokang. samurai. interim. bokca.Sepanyol. sake. Contoh : ginko. Contoh : Bahasa Latin : ad. jibaku. Perkataan pinjaman dari bahasa lain Perkataan yang memasuki dari bahasa lain yang boleh ditemui ialah bahasa Latin.8. taiso.

Kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit Bahasa Sanskrit Bahasa Melayu dosa dukkha deva rupa samsara dosa duka dewa rupa sengsara rajaputera tatkala drohaka Kata pinjaman daripada bahasa Jawa Perkataan Andong Batok berangasan wedana adipati Maksudnya Kereta kuda(sewaan) tempurung mudah naik marah ketua daerah raja .

Bahasa Arab Bahasa Melayu Abi Kursiyun Shukran Abah Kerusi Shukur .Kata pinjaman daripada bahasa Arab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful