FIQIH ( IBADAH PUASA

)
Pengisi Materi : Siti Toyibah, S.Pd.

Pesantren Ramadhan SMA Negeri 10 Tangerang Selatan Tahun 2010

Pengertian Puasa
‡ Secara Etimologis Puasa berarti : menahan diri ‡ Secara terminologis Puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah.

Dalil (Perintah berpuasa)

‡ Kewajiban berpuasa ditegaskan dalam AlQur an Surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa .

Yang Wajib berpuasa di bulan Ramadhan:
Setiap muslim yang telah akil balig. ‡ QS. Al-Baqarah:185, yang artinya: Barang siapa hadir pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan(lalu dia berbuka) maka dia wajib berpuasa pada hari-hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan .)

Yang tidak wajib berpuasa:
‡ Orang kafir, sampai dia masuk Islam (tidak mengqadha harihari sebelum ia masuk Islam) ‡ Anak kecil (tidak mengqadha tetapi orang tua harus melatihnya untuk berpuasa) ‡ orang sakit yang tak kunjung sembuh (keluarga membayarkan Fidyah) ‡ uzur / tua / pikun (keluarga membayarkan fidyah) ‡ Wanita haid dan nifas dan orang yang pingsan (wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkannya) ‡ Perjalanan jauh / ke luar daerah (wajib mengqadha) ‡ Wanita hamil dan menyusui (mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkan dan membayar fidyah) ‡ Berperang / bekerja keras untuk kepentingan orang banyak dan sangat darurat (Wajib mengqadha)

Hadits Nabi:
‡ Seorang muslim haram berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan tanpa uzur syar i, ini adalah dosa besar. ‡ Nabi bersabda dalam haditsnya: orang yang berbuka puasa satu hari di bulan Ramadahan tanpa rukhsah dan bukan karena sakit, dia takkan bisa mengqadha satu hari itu dengan puasa sepanjang masa, meskipun dia dapat melakukannya .

Yang membatalkan puasa:
A. Kodrati dan tidak dapat dihindari (haid dan nifas) = wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

B. Perbuatan manusiawi (dapat dihindari): Makan dan minum di siang hari dengan sengaja = tidak akan terbayar walau puasa sepanjang masa Infuse dan donor darah, karena bertujuan untuk menguatkan tubuh (mengqadha bila sudah sehat) Hubungan seksual (membebaskan budak / puasa 2 bulan berturut-turut / memberi makan fakir miskin) Mengeluarkan mani dengan sengaja selain bersetubuh (sentuhan, pegangan tangan, ciuman, menghayal, onani) Muntah dengan sengaja

Etika berpuasa:
‡ Berniat untuk puasa ‡ Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka setelah matahari tenggelam (makan minum tidak berlebihan) ‡ Berdo a terlebih dahulu ketika berbuka ‡ Memberi makan dan minum untuk orang yang berbuka puasa ‡ Memperbanyak ibadah dan menjauhkan perbuatan buruk ‡ Memperbanyak membaca Al-Qur an dan berzikir (membaca kalimat thoyyibah)

Keutamaan Bulan Ramadhan:
‡ Bulan yang lebih baik dari seribu bulan (Lailatul Qadar) ‡ Bulan diturunkannya Al-Qur an (Nuzulul Qur an) ‡ Dilipatgandakan pahala amal kebajikan ‡ Bulan dipenjarakannya para setan penggoda manusia ‡ Semua pintu syurga dibuka danditutupnya pintu neraka

Satu bacaan tasbih di bulan Ramadhan lebih baik daripada seribu bacaan tasbih di bulan lainµ.

´Sodaqoh di bulan Ramadhan diganjar 10 kebaikan
Lima kebaikan di dunia, diantaranya: ‡ Menyucikan harta ‡ Menyucikan badan dan hati dari dosa ‡ Mencegah marabahaya dan penyakit ‡ Membahagiakan orang miskin ‡ Harta diberkahi dan diganti dengan yang lebih baik Lima kebaikan di akhirat, diantaranya: ‡ Memberi keteduhan bagi pelakunya di tengah teriknya akhirat ‡ Meringankan hisab ‡ Memberatkan timbangan kebaikan ‡ Memberi kemudahan ketika melewati syirat ‡ Meninggikan derajat di syurga