Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

‡ seperti telefon awam.Definisi ‡ Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. dan dewan orang ramai. . tandas awam.

Adab Manjaga Kemudahan Awam ‡ Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. ‡ Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. . ‡ Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. ‡ Bertimbang rasa dengan pengguna lain.

Faedah Kemudahan Awam ‡ Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita. Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara ‡ .

‡ Membantu ketika kecemasan.Individu ‡ Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. . ‡ Menjamin kesejahteraan hidup.

Masyarakat ‡ Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. . ‡ Dapat menjalin semangat perpaduan ‡ Memupuk sikap toleransi.

‡ Meningkatkan ekonomi.Negara ‡ Dapat menarik minat pelancong ‡ Menjimatkan peruntukan kewangan. .

‡ Menconteng papan-papan tanda jalan raya. ‡ Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba.Penyalahgunaan Kemudahan Awam ‡ Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. . ‡ Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.

‡ Menguatkuasakan undang-undang. . ‡ Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. ‡ Mengadakan kempen kesedaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful