Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

.Definisi ‡ Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. dan dewan orang ramai. tandas awam. ‡ seperti telefon awam.

‡ Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab.Adab Manjaga Kemudahan Awam ‡ Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. . ‡ Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam. ‡ Bertimbang rasa dengan pengguna lain.

Faedah Kemudahan Awam ‡ Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita. Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara ‡ .

‡ Menjamin kesejahteraan hidup. . ‡ Membantu ketika kecemasan.Individu ‡ Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu.

. ‡ Dapat menjalin semangat perpaduan ‡ Memupuk sikap toleransi.Masyarakat ‡ Menjamin hubungan silaturrahim yang erat.

. ‡ Meningkatkan ekonomi.Negara ‡ Dapat menarik minat pelancong ‡ Menjimatkan peruntukan kewangan.

Penyalahgunaan Kemudahan Awam ‡ Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. . ‡ Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. ‡ Menconteng papan-papan tanda jalan raya. ‡ Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.

‡ Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. . ‡ Menguatkuasakan undang-undang. ‡ Mengadakan kempen kesedaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful