Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

‡ seperti telefon awam.Definisi ‡ Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. . tandas awam. dan dewan orang ramai.

‡ Bertimbang rasa dengan pengguna lain. . ‡ Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam.Adab Manjaga Kemudahan Awam ‡ Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. ‡ Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara ‡ .Faedah Kemudahan Awam ‡ Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

Individu ‡ Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. ‡ Membantu ketika kecemasan. ‡ Menjamin kesejahteraan hidup. .

Masyarakat ‡ Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. ‡ Dapat menjalin semangat perpaduan ‡ Memupuk sikap toleransi. .

. ‡ Meningkatkan ekonomi.Negara ‡ Dapat menarik minat pelancong ‡ Menjimatkan peruntukan kewangan.

‡ Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. ‡ Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya.Penyalahgunaan Kemudahan Awam ‡ Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. ‡ Menconteng papan-papan tanda jalan raya. .

. ‡ Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. ‡ Menguatkuasakan undang-undang.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam. ‡ Mengadakan kempen kesedaran.