Adab Menjaga Kemudahan Awam.

Siti Farah Jasmin Khalid

Definisi ‡ Kemudahan awam kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai. dan dewan orang ramai. tandas awam. . ‡ seperti telefon awam.

‡ Melapokarkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. ‡ Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam.Adab Manjaga Kemudahan Awam ‡ Menggunakannya mengikut peraturan yang telah disediakan. . ‡ Bertimbang rasa dengan pengguna lain.

Terbahagi kepada :1) Individu 2) Masyarakat 3) Negara ‡ .Faedah Kemudahan Awam ‡ Tujuannya ialah untuk memberi keselesaan hidup kepada kita.

Individu ‡ Memberi kemudahan kepada yang kurang mampu. . ‡ Membantu ketika kecemasan. ‡ Menjamin kesejahteraan hidup.

Masyarakat ‡ Menjamin hubungan silaturrahim yang erat. . ‡ Dapat menjalin semangat perpaduan ‡ Memupuk sikap toleransi.

‡ Meningkatkan ekonomi.Negara ‡ Dapat menarik minat pelancong ‡ Menjimatkan peruntukan kewangan. .

‡ Membuat panggilan palsu kepada pihak polis/bomba. .Penyalahgunaan Kemudahan Awam ‡ Menggunakan paip bomba untuk kegunaan peribadi. ‡ Membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya. ‡ Menconteng papan-papan tanda jalan raya.

‡ Mengadakan kempen kesedaran. . ‡ Menerapkan pendidikan awal kepada kepada kanak-kanak dalam menghargai kemudahan awam. ‡ Menguatkuasakan undang-undang.Cara Meningkatkan Tanggungjawab untuk Menjaga Kemudahan Awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful