TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Ali bin Ali Talib. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah. kata nista. c. Uthman bin Affan. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Abdul Rahman bin Auf. Peranan di Madinah a. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. d. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. . Saad Abi Waqas. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad.. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. kemudian diikuti pula oleh Amir b. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. Uthman bin Affan. Zubair bin al-Awwam. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Zaid bin Harithah. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. al-Arqam bin Abi al-Arqam. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Contohnya Abu Bakar. harta benda . Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Rabiah dan isterinya.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. Talhah. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Zubair bin al-Awwam. b. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. penyiksaan dan pembunuhan. Umar dan Uthman. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. e. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. penghinaan. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan.

Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. makanan. Menyokong. 2. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. Hamzah b Abdul Muttalib. 2. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. Peranan di Madinah a. menjemput. Ali b Abi Talib dan lain-lain. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Latar Belakang Nabi Muhammad s.a. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah.b. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. keselamatan. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya.a. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. b.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat.w . modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. 12 dan 13 Kerasulan. c. Uhud dan Khandak. SOALAN RAMALAN Monday. [ SOKONG BLOG INI. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.w.a. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1.

2.W. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat. dikuti oleh puak Jurhum. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik. 3. Islam menekankan Tauhid. ª Dari sudut akidah. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam.A.aw. · Dengan adanya Kaabah. bapa saudara Baginda. 2.aw. yang diberkati Allah swt. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s.w kerana keupayaannya yang luar biasa. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah. Nabi Ismail dilahirkan.a.a. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw. Baitullah Kaabah. · Menghina. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba . Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’.a.w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. 3. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. · Setelah itu tiba puak Khuzaah. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia.a. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. moyang Nabi Muhammad s. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim.w dan Abd Mutalib. · Pada zaman puak Jurhum. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.

• Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca. ª Antara mereka ialah. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1. Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s. . Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah. bukan dari segi ilmu pengetahuan. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. 2. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk.w. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri.ª Pada pandangan Islam. 2.w sebagai Nabi dan Rasul. 6. [ SOKONG BLOG INI.penyiksaan.a. pemulauan. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk. ª Seandainya mereka memeluk Islam. 5. SOALAN RAMALAN Friday.a.w. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. Definisi jahiliyah ( oleh P. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI…………. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi. angkuh dan bongkak. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. merompak.K.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak. berzina.a.a. mencela agama berhala mereka. 4.

Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. 2. 3. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. Hirah dan Ghassan. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. Antara binatang ternak seperti unta. kuasa. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. kambing dan biri2.4. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. 5. wangi-wangian. • Tujuannya untuk mencari nama. • Aktiviti pertanian terhad. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. 6. 7. • Contoh. gaharu. • Barang dagangan utama ialah bijiran. rempah ratus. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia.a. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. berhala dan sebagainya.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1.

• • . menepati janji dsb. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi.a. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. Abu Bakar. Kesimpulan: 1. Namun. 9. 10. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi.w. 2. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah.Mereka menanam anak perempuan hidup2 . Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. SOALAN RAMALAN Tuesday. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat . 8. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia. Oleh itu. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. [ SOKONG BLOG INI. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. Oleh itu. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan.

Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. Oleh itu. Namun. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Akhirnya. semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. Rumusan Pelbagai masalah sosial. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. Namun. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Melalui cara ini. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut.SILA AMBIL NOTA INI. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. Namun kebanyakannya masih degil. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. Akhirnya. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. [ SOKONG BLOG INI. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. Tambahan pula. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan.

Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Khazraj di tengah Madinah. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. 4. 3. 4. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Membantu Nabi saw c. Maksud perkataan Arab – berpindah. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Perlindungan bagi orang Islam Makkah. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Yahudi – Bani Quraizah. c. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Syarat Perjanjian: a. h. cara berfikir.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Bani Qunaiqa’ . Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). d. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Nabi Muhammad s. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. Arab – Aus dan Khazraj. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. d. Suku Aus di Selatan dan Timur. 5. b. f. . Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Laluan pedagang . Dan Rasul b. 3. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Bani Nadhir. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. 4. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. dan tingkah laku. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Konsep Hijrah Maknanya: 1. 2. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e.a. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Kesan Perjanjian: a. Tempat persinggahan. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Nasrani dan Arab. Madinah – Bandar bercahaya. b. 3. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Perjanjian Aqabah 1. Kesediaan mempertahankan Islam. 622M Perjanjian Aqabah 2. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. 2. Terletak di wilayah Hijjaz. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Dikenali juga dengan Yathrib. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Syaratnya : a.

Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab.Muhajirin bermaksud – berpindah. Pusat tamadun Islam dan agama. 2. Menjaga keselamatan b. Belajar c. kegiatan agama. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. sosial spt a. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan.berpandukan wahyu. Di Makkah Islam diancam. c. 2. 3. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Tidak boleh bermusuhan . Keamanan dapat menjana ekonomi . 8. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. 2. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. 4. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. Wujud takwim Hijrah. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. 5. 5. 3. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. 13. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. 14. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. harta. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. Pentadbiran i. 6. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Firman spt: Surah al. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. Meneruskan penyebaran Islam. Menggadai nyawa. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. ekonomi. 15. 47 fasal .Anfal. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . Dan dilakukan secara terangan. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. Aktiviti jual beli. 3. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. 5. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. 7. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. 12. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. 4. 11. 10. Beribadat b. 9.5. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Agama i. Sosial i. Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. Wujud masjid Nabawi . Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. Kepentingan Hijrah 1.

Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. b. 3. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Perang Tabuk 630M/8H 5. orang sakit. wanita. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. 4. Perundangan i. dan tanaman. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Parsi. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. iaitu a. Perang Badar 624M/2H i. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Pertahanan i. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Dilarang meroboh rumah ibadat. e. b. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. Kepentingan Piagam Madinah 1. Perang berpandukan aspek berikut: i. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Undang-undang Islam diguna pakai. Tiada perbezaan taraf 6. Perang Uhud 625M/3H c. kanak-kanak. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. 9. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Unsur tipu dan riba dihapuskan. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. iii. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. 2. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. 4. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. Menghantar utusan ke Rom. iii. d. e. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang.d. bukan nafsu dan kekuatan kaum. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. Keadilan sosial b. ii. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Rom Timur Timur. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. c. Dalam perang ini Islam menang. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. 8. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . Ekonomi i. agama dan negara. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. 7. Berperang apabila diserang oleh musuh. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. dan orang yang menyerah diri. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Mesir. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. 5. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. Kedudukan kaum Yahudi i. Perang Khandak 627M/5H d.

Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. dan Uthman bin Talhah. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. 3. Diketuai oleh Khalid Al Walid. 2. 7. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. 4.7 H. 2. 9. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. 4. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. 4. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. 6. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. Peringkat awal tidak dipedulikan. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. Cara: 1. 3. 4. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. 5. Islam tersebar dengan aman 6. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Amru Al As. Agama menyembah berhala dihapuskan. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. 3. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. Lemah lembut dan bertolak ansur. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. . Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. 8. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. 4. dan Zubair Al Awwam. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. Kesan 1. 5. Abu Ubaidah Al Jarrah. Saad bin Ubadah. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. 3. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. 2. 5. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. 7. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. 5. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Tanpa kekerasan 2.

KOMPOSISI MASYARAKAT. . Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN. 2. iaitu : a. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti.. 2. GOLONGAN AR – RIDDAH. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN . SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . B. Ansar dan Ahl – al – Ayyam. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. b. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. PERLUASAN WILAYAH ISLAM. 9.. Golongan Yang Enggan membayar zakat. Yamamah dan Hirah... Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq.. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. Setiap orang Islam bersaudara b.SELASA ) . · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1. Ini mempengaruhi corak masyarakat. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah. A. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah. [ SOKONG BLOG INI. Syria dan Mesir. 4. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. LATARBELAKANG MASYARAKAT. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor.. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. ORANG ARAB. 3. Khalifah Umar al – Khattab. PENDAHULUAN 1..8. c. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al.

Qibti. c. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. 4. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. 6.b. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. GOLONGAN KHAWARIJ. GOLONGAN BERKECUALI. Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Terdiri daripada orang bukan Arab. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. Mereka mendakwa menerima wahyu. GOLONGAN AL – QURRA. Mereka tinggal di Hijjaz. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. · Di zaman Khalifah Uthman. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. ORANG BUKAN ISLAM. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. Syria dan Mesir. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. 3. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad.Khattab. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. [SOKONG BLOG INI. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. C. 5. 8. Yahudi dan Majusi. 7. · Mereka menganuti agama Kristian. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . Parsi. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. Golongan Murtad. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. 000 orang yang berpusat di Yamamah. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam.

.... Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh..... Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s. Isi : ( Sila buat rujukan lanjut..... Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.. Perang balas dendam sering berlarutan.. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme..SELASA ) .. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat.. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. B.... di Madinah. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.. 4...... Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj.... ( Berikan contoh ) b. A.w. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam.. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam.Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Di samping itu. SOALAN LATIHAN Wednesday..Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia...a. majusi. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah.. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. 2... Kepercayaan / Agama : a. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin.... Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut..... Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa....... Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam.... b. 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY .. nasrani dan yahudi. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku... Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.. 3... Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab.... Kelas Masyarakat : a... b.... Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Peperangan : a...... .. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi............. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. 3. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala.. 2.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama..SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009.....w... Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun... Hubungan Masyarakat / Sosial : a...... Pengenalan : 1....... Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1....... Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan.. Dalam masyarakat Arab Jahiliah ......

Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. SOALAN LATIHAN. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. b. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . b.Quran. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. dan membunuh. 8. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. berzina. berpegang teguh kepada janji. Ada akad dalam urusan jual beli. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah.patung berhala. Islam menekankan akhlak yang mulia. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri.w. 7.w. SOALAN RAMALAN Wednesday. pencurian dan penipuan. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka.t [ SOKONG BLOG INI. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. dll. Kedudukan Wanita : a. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. membunuh.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. a. C. 9. b. b. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. minum arak dan berjudi. Akhlak : a. melacur. Amalan Ekonomi. b. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. Politik : a. b. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Jahiliyah amalkan riba. 6. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing.amalan perhambaan berlaku secara meluas.a. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Nilai-nilai Positif : a. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.ISNIN ) . seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. 5.

Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Al-Manat. Jin. 4.a. Nabi Muhammad s.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Mereka menyembah matahari dan api. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. 6. dan menjamin keselamatan mereka. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. . Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. 3. 3. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. 2. 5. Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). iaitu kitab Taurat. roh nenek moyang dan sebagainya. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. 5.a. 1. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. 4. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. dan Al-Hubal. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. 2. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. 8. Penganutnya digelar Hunafa”.w sendiri. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Antara yang popular ialah Al-Uzza. kayu atau emas. Pengenalan 1. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. 7.

2.w. Najran merupakan pusat agama ini. Golongan bangswan .tukang tilik dan penyair.t. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Yahudi dan Hanif. Mengikat tali pada mana-mana pokok.. dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup. Roh orang mati menjadi burung.a. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a. Animisme dan Tahyul. A) Pengenalan : 1. e.w. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi.. d. Oman dan Yaman. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. c. Berhala. c. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. d. 10. Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. a.Jika ke kiri membawa kepada keburukan.. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. Mereka membohongi masyarakat Arab. angkuh dan bongkak. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s. Tidak boleh membaca dan menulis. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. e. b. [ SOKONG BLOG INI. Nasrani. . Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat. b.. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH. Wanita. Tidak mempunyai peradaban. B) Isi. Golongan hamba. Percaya kepada ahli nujum. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. ini bermakna isterinya telah berlaku curang.9.. SOALAN LATIHAN. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. b.s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri. SOALAN RAMALAN Sunday. Golongan agama ( pendeta ) . f. Tidak berakhlak.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan. e. c. Percaya kepada ahli sihir. d.

Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. bersifat agresif. sutera dan lain-lain diimport. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab. buah tamar. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. permata. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Di Makkah. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. Manakala berhala. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara.t. Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. berekonomi dan bersosial. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah.w. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. emas.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. . Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). Habsyah. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. struktur politik masyarakatnya agak jelas. Berlaku diskriminasi puak. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah.s sampai di Makkah lebih awal. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. Perdagangan Arab turut terjejas. Di samping mempercayai berhala. Barang rempah.a. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Yaman dan Parsi. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. memuja kuasa. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji.

C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. pakaian. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang .Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. Penipuan dan riba turut berleluasa. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Sistem tukar barang diamalkan. • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. Golongan bangsawan wujud di bandar. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara .sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Kaum wanita dipandang hina. .sifat positif dan mulia. Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Barangan bijirin. Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. buah-buahan. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. Suku Badwi pula hidup berpuak . Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. pelacuran dan pembunuhan. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya.perkara kecil. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful