TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Zaid bin Harithah. Rabiah dan isterinya. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah..Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. b. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad. Uthman bin Affan. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. Peranan di Madinah a. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. al-Arqam bin Abi al-Arqam. . kata nista. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. Zubair bin al-Awwam. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. d. Saad Abi Waqas. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. penghinaan.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. kemudian diikuti pula oleh Amir b. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Uthman bin Affan. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Talhah. Ali bin Ali Talib. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. harta benda . Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah. c. Zubair bin al-Awwam. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. penyiksaan dan pembunuhan. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. Umar dan Uthman. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. Abdul Rahman bin Auf. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. Contohnya Abu Bakar. e.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit.

Uhud dan Khandak.b. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. keselamatan. Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja.w. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah.a. Ali b Abi Talib dan lain-lain. [ SOKONG BLOG INI. SOALAN RAMALAN Monday. b. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Menyokong. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. Hamzah b Abdul Muttalib. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. 12 dan 13 Kerasulan.a. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. c. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab.a. makanan. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. 2. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah.w . Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. Latar Belakang Nabi Muhammad s. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya. menjemput. Peranan di Madinah a. 2. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1.

ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s. 2.a. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim. Islam menekankan Tauhid. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. · Pada zaman puak Jurhum.w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik.A. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat. · Menghina. yang diberkati Allah swt. · Setelah itu tiba puak Khuzaah. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah.W.aw. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba .a. ª Dari sudut akidah. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi. dikuti oleh puak Jurhum. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. 3. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5. bapa saudara Baginda.a.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. 3. 2. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza.w kerana keupayaannya yang luar biasa.aw.w dan Abd Mutalib. Nabi Ismail dilahirkan. · Dengan adanya Kaabah. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia. moyang Nabi Muhammad s. Baitullah Kaabah.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1.a. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah.

semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. pemulauan. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak. ª Seandainya mereka memeluk Islam. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca. 4. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat. ª Antara mereka ialah. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1. Definisi jahiliyah ( oleh P.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI………….w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1.w.K. merompak. bukan dari segi ilmu pengetahuan. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan. 5. 2. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja. 2. Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s.a. . Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka.w. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.penyiksaan. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw.a. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s. berzina.ª Pada pandangan Islam. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah. angkuh dan bongkak.a. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. 6. [ SOKONG BLOG INI.a. mencela agama berhala mereka. SOALAN RAMALAN Friday. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya.w sebagai Nabi dan Rasul.

• Tujuannya untuk mencari nama. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. 2. rempah ratus. • Barang dagangan utama ialah bijiran. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. • Contoh. wangi-wangian. • Aktiviti pertanian terhad. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. Hirah dan Ghassan. 3. kambing dan biri2. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. 6.4. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . Antara binatang ternak seperti unta. gaharu. kuasa. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. berhala dan sebagainya. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia.a. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1. 7. ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4. 5. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab.

Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya. • • . Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. SOALAN RAMALAN Tuesday. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. Oleh itu. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat .Mereka menanam anak perempuan hidup2 . Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. Oleh itu. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. menepati janji dsb. 8. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. Namun.w. [ SOKONG BLOG INI. Abu Bakar. 2. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. 10.a. Kesimpulan: 1. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. 9. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia.

Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut. semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun.SILA AMBIL NOTA INI. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan. Akhirnya. Namun kebanyakannya masih degil. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. Melalui cara ini. Rumusan Pelbagai masalah sosial. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. [ SOKONG BLOG INI. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. Oleh itu. Namun. Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Namun. Tambahan pula. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat.

a. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Tempat persinggahan. Perjanjian Aqabah 1. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah. Kesediaan mempertahankan Islam. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. Suku Aus di Selatan dan Timur. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. f. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Terletak di wilayah Hijjaz. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Laluan pedagang . d. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. dan tingkah laku. 5. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. 622M Perjanjian Aqabah 2. h. Nabi Muhammad s. Maksud perkataan Arab – berpindah. 4. 3. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. Dikenali juga dengan Yathrib. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). 2. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Madinah – Bandar bercahaya. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. b. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. c. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Syarat Perjanjian: a. Yahudi – Bani Quraizah. Nasrani dan Arab. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Dan Rasul b. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. d. 3. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. cara berfikir. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Bani Qunaiqa’ . Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. Syaratnya : a. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. Bani Nadhir. b. Membantu Nabi saw c. Arab – Aus dan Khazraj. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. 2. . Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Khazraj di tengah Madinah. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. 3. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Kesan Perjanjian: a. 4. 4. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Konsep Hijrah Maknanya: 1.

Sosial i.5. 5. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Dan dilakukan secara terangan. Aktiviti jual beli. Firman spt: Surah al. 7. 8. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. 2. Menggadai nyawa. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Wujud masjid Nabawi . Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. 5. Belajar c. Kepentingan Hijrah 1. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. Pusat tamadun Islam dan agama. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. ekonomi. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. Agama i. Perintah Allah swt menerusi wahyu. 4.berpandukan wahyu. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. 4. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Menjaga keselamatan b. 11.Anfal. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . 6. 14. Menyediakan modal untuk berniaga 6. 5. sosial spt a. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. Tidak boleh bermusuhan . 3. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Pentadbiran i. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. 10. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. c. 2. kegiatan agama. harta. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. 3. 15. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. 47 fasal . Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Keamanan dapat menjana ekonomi . Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. 12. 13. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a.Muhajirin bermaksud – berpindah. 2. 9. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. Beribadat b. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. Wujud takwim Hijrah. Di Makkah Islam diancam. Meneruskan penyebaran Islam. 3. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik.

7. iaitu a. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. Dilarang meroboh rumah ibadat. Mesir. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. Keadilan sosial b. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . Undang-undang Islam diguna pakai. Perang berpandukan aspek berikut: i. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Ekonomi i. Kepentingan Piagam Madinah 1. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. c. Parsi. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. b. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua.d. d. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. wanita. Perang Khandak 627M/5H d. 3. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. 4. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. agama dan negara. 4. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. iii. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. dan tanaman. Pertahanan i. b. Perang Badar 624M/2H i. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Rom Timur Timur. 2. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. Perundangan i. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. dan orang yang menyerah diri. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. e. Perang Uhud 625M/3H c. 5. kanak-kanak. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Menghantar utusan ke Rom. e. orang sakit. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Perang Tabuk 630M/8H 5. 9. 8. Tiada perbezaan taraf 6. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Dalam perang ini Islam menang. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. ii. Unsur tipu dan riba dihapuskan. Kedudukan kaum Yahudi i. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. Berperang apabila diserang oleh musuh. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. iii. bukan nafsu dan kekuatan kaum.

3. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. 5. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. 2. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. 5. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. Lemah lembut dan bertolak ansur. 4. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. 4. Diketuai oleh Khalid Al Walid. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . dan Zubair Al Awwam. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. 4. 3. 5. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. 3. 4. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. 3. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. 7. 6. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. 9. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Amru Al As. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. 8. 2. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. Cara: 1. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. Agama menyembah berhala dihapuskan. Peringkat awal tidak dipedulikan. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah.7 H. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. dan Uthman bin Talhah. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. 5. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. 7. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. Saad bin Ubadah. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. 4. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. . Tanpa kekerasan 2. Islam tersebar dengan aman 6. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Kesan 1. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. Abu Ubaidah Al Jarrah. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. 2.

Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad. Yamamah dan Hirah.. 2. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. Syria dan Mesir. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin. b. PERLUASAN WILAYAH ISLAM. c. B. [ SOKONG BLOG INI. Ini mempengaruhi corak masyarakat. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah.. 3. KOMPOSISI MASYARAKAT. Ansar dan Ahl – al – Ayyam. 9. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al.8. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. 4. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1.. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN .SELASA ) . Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor. Golongan Yang Enggan membayar zakat. A. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah. Khalifah Umar al – Khattab. Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq. PENDAHULUAN 1. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. . LATARBELAKANG MASYARAKAT. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Setiap orang Islam bersaudara b. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat.. iaitu : a. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. ORANG ARAB. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. · Mereka terdiri daripada tiga golongan.. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. 2.. GOLONGAN AR – RIDDAH..

iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. GOLONGAN BERKECUALI. Yahudi dan Majusi. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. 3. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Parsi. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. Terdiri daripada orang bukan Arab. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. · Di zaman Khalifah Uthman. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. Mereka mendakwa menerima wahyu. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. Mereka tinggal di Hijjaz. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali. 7. Syria dan Mesir. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. 8. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah.Khattab. ORANG BUKAN ISLAM. [SOKONG BLOG INI. · Mereka menganuti agama Kristian. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. GOLONGAN AL – QURRA. GOLONGAN KHAWARIJ. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. c. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. Golongan Murtad. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah.b. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. C. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. Qibti. 5. 000 orang yang berpusat di Yamamah. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. 6. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. 4.

Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009.. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M.... Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam.a.... Perang balas dendam sering berlarutan... Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj... Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk...w... ( Berikan contoh ) b. 2....... B.. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.... nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat......... majusi.. b.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama.a. Hubungan Masyarakat / Sosial : a... Isi : ( Sila buat rujukan lanjut........ Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain.... Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala.. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka.. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam.SELASA ) . Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh.... Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku...... Dalam masyarakat Arab Jahiliah ... 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY .. Peperangan : a. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.......... Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme... Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia... b.. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah....... Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam..Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Kepercayaan / Agama : a.... Pengenalan : 1. nasrani dan yahudi.. 4.... iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. 2.Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi.... Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1.... masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi.. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin.... SOALAN LATIHAN Wednesday......... Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa... A. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. di Madinah.... 3.. Kelas Masyarakat : a.. ..w. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. 3. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah.. Di samping itu.

Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Kedudukan Wanita : a. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. SOALAN RAMALAN Wednesday. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. minum arak dan berjudi. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. 8.a. Islam menekankan akhlak yang mulia. a. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Akhlak : a. 7.t [ SOKONG BLOG INI. berzina.ISNIN ) . Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka.w. 9.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009.patung berhala. dll. melacur. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. C.Quran. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. dan membunuh. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak. membunuh. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. 6. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I.w. b. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. pencurian dan penipuan.amalan perhambaan berlaku secara meluas. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Politik : a. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. b. b. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Jahiliyah amalkan riba. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. b. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. berpegang teguh kepada janji. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. Nilai-nilai Positif : a. SOALAN LATIHAN. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. 5. Amalan Ekonomi.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. b. Ada akad dalam urusan jual beli. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. b.

Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Nabi Muhammad s. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. 6. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. Mereka menyembah matahari dan api. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Antara yang popular ialah Al-Uzza. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. 2. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. 3. Pengenalan 1. 2. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah. 4. Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. dan menjamin keselamatan mereka. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. roh nenek moyang dan sebagainya.a. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Penganutnya digelar Hunafa”. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. 8.a. iaitu kitab Taurat.w sendiri.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. kayu atau emas. 5. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. 7. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. Jin. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Al-Manat. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. 5. dan Al-Hubal. 1. 3. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. 4. . iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu.

Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Golongan hamba.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. e. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. Percaya kepada ahli sihir.. 10. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil. dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. b. Tidak boleh membaca dan menulis.9. Najran merupakan pusat agama ini. Tidak mempunyai peradaban. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine. Wanita. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat. f.w. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s. A) Pengenalan : 1. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Oman dan Yaman. d. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. SOALAN LATIHAN. Tidak berakhlak.a. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. d. ini bermakna isterinya telah berlaku curang. e. c.. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup. e. Golongan agama ( pendeta ) . Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. a. c. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. Berhala. [ SOKONG BLOG INI.tukang tilik dan penyair. Mengikat tali pada mana-mana pokok.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan.. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a.. b. Nasrani. b. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain.. . Percaya kepada ahli nujum. Roh orang mati menjadi burung. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. Golongan bangswan .s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri. 2.w. B) Isi. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a. Yahudi dan Hanif. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. d. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Animisme dan Tahyul.t. c. Mereka membohongi masyarakat Arab. angkuh dan bongkak. SOALAN RAMALAN Sunday. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok.Jika ke kiri membawa kepada keburukan.

Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. Di samping mempercayai berhala. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. permata. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. struktur politik masyarakatnya agak jelas.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. Manakala berhala. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. sutera dan lain-lain diimport. Berlaku diskriminasi puak. Di Makkah. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. berekonomi dan bersosial. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. buah tamar. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab. . Barang rempah. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. memuja kuasa. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. bersifat agresif.t. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek.w. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan.a. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Habsyah. Perdagangan Arab turut terjejas.s sampai di Makkah lebih awal. emas. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. Yaman dan Parsi. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a.

sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. Penipuan dan riba turut berleluasa. . Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. pakaian. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . Barangan bijirin. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . Suku Badwi pula hidup berpuak . Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka.sifat positif dan mulia.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi. pelacuran dan pembunuhan. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian.Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya. Kaum wanita dipandang hina. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Sistem tukar barang diamalkan. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Golongan bangsawan wujud di bandar. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara . Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar. • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. buah-buahan.perkara kecil. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan.