TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Uthman bin Affan. Contohnya Abu Bakar. b. Zubair bin al-Awwam. Ali bin Ali Talib. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental. Zubair bin al-Awwam. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. Abdul Rahman bin Auf. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Saad Abi Waqas. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah.. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. Uthman bin Affan. Talhah.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. . Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. e. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. c. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang. kemudian diikuti pula oleh Amir b. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. Peranan di Madinah a. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. kata nista. penghinaan.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. harta benda . penyiksaan dan pembunuhan. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. Umar dan Uthman. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah. Zaid bin Harithah. d. Rabiah dan isterinya. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. al-Arqam bin Abi al-Arqam. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam.

Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. 12 dan 13 Kerasulan.a. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. 2.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat. Uhud dan Khandak. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Latar Belakang Nabi Muhammad s. menjemput. SOALAN RAMALAN Monday. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. [ SOKONG BLOG INI. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal.a. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. 2. keselamatan. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1. c.b. Hamzah b Abdul Muttalib. makanan. Menyokong. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. Ali b Abi Talib dan lain-lain. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya. Peranan di Madinah a. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. b. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak.a.w . Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja.w.

w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. · Setelah itu tiba puak Khuzaah.w dan Abd Mutalib. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. 2. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah. Baitullah Kaabah. yang diberkati Allah swt. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. dikuti oleh puak Jurhum. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah.a. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’. Nabi Ismail dilahirkan.A. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. · Menghina. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat.a. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba . ª Dari sudut akidah. 2.aw.W.w kerana keupayaannya yang luar biasa. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam.a. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi.aw. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim. · Pada zaman puak Jurhum. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. moyang Nabi Muhammad s. Islam menekankan Tauhid. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. 3. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. bapa saudara Baginda. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba. 3.a. · Dengan adanya Kaabah.

.K. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri. 2. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan. berzina.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI…………. Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s.w. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. 6. angkuh dan bongkak. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. SOALAN RAMALAN Friday.a. bukan dari segi ilmu pengetahuan. merompak. [ SOKONG BLOG INI. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya.a. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah.w. 4. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak.w sebagai Nabi dan Rasul.penyiksaan. ª Antara mereka ialah. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1. 5. pemulauan. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3.ª Pada pandangan Islam.a.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw. Definisi jahiliyah ( oleh P. 2. ª Seandainya mereka memeluk Islam. mencela agama berhala mereka. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca.a.

Hirah dan Ghassan.a. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. kambing dan biri2. hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. berhala dan sebagainya. 5. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. 6. rempah ratus. • Contoh. • Tujuannya untuk mencari nama. 7. gaharu. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. kuasa. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy.4. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. wangi-wangian. • Aktiviti pertanian terhad. Antara binatang ternak seperti unta. 3. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. 2. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. • Barang dagangan utama ialah bijiran. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin.

Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. Oleh itu. Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Abu Bakar. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina.Mereka menanam anak perempuan hidup2 .a. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Oleh itu. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat . Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya.w. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. Kesimpulan: 1. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. • • . Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. 10. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. SOALAN RAMALAN Tuesday. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. 2. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Namun. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. 9. menepati janji dsb. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. [ SOKONG BLOG INI. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. 8. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang.

SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Akhirnya. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Oleh itu. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. [ SOKONG BLOG INI. Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun.SILA AMBIL NOTA INI. Melalui cara ini.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Akhirnya. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. Tambahan pula. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Namun. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan. Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. Namun. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. Namun kebanyakannya masih degil. politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Rumusan Pelbagai masalah sosial. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat.

Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. 4. dan tingkah laku. b. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. d. Tempat persinggahan. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Yahudi – Bani Quraizah. 622M Perjanjian Aqabah 2. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Kesediaan mempertahankan Islam. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Laluan pedagang . 5. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. d. 3. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. b. Arab – Aus dan Khazraj. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Dikenali juga dengan Yathrib. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. c. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. 4. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. 3.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Terletak di wilayah Hijjaz. Bani Qunaiqa’ . Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Membantu Nabi saw c. Suku Aus di Selatan dan Timur. Syarat Perjanjian: a. . Madinah – Bandar bercahaya. Nasrani dan Arab. cara berfikir. 3. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. h. Khazraj di tengah Madinah. Konsep Hijrah Maknanya: 1. Bani Nadhir. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Syaratnya : a.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Nabi Muhammad s. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah.a. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. Perjanjian Aqabah 1. 2. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Maksud perkataan Arab – berpindah. Kesan Perjanjian: a. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. 4. 2. f. Dan Rasul b. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.

7. 2. 2. 10. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. c. Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. 3. Di Makkah Islam diancam. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. 2. 13. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Belajar c. 8. 3. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. 15. 9. Firman spt: Surah al. Beribadat b. 47 fasal . Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. 12. Sosial i. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Aktiviti jual beli. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. Keamanan dapat menjana ekonomi . Pentadbiran i. Wujud takwim Hijrah. 11. Pusat tamadun Islam dan agama. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. 6. Tidak boleh bermusuhan . 4. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Menggadai nyawa. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. 5. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. sosial spt a. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam.5. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Agama i. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. harta. kegiatan agama. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. 3. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 5. Menjaga keselamatan b. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Dan dilakukan secara terangan. ekonomi. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. 4. 5.Anfal.Muhajirin bermaksud – berpindah. Kepentingan Hijrah 1. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. 14. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. Wujud masjid Nabawi . Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. Meneruskan penyebaran Islam. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka.berpandukan wahyu.

bukan nafsu dan kekuatan kaum. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Dalam perang ini Islam menang. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. agama dan negara. b. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Mesir. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Menghantar utusan ke Rom. 9. Pertahanan i. iii. dan orang yang menyerah diri. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. Perang Khandak 627M/5H d. Perang Tabuk 630M/8H 5. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. ii. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. 7. c. 8. orang sakit. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. wanita. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. dan tanaman. Ekonomi i. Parsi. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri.d. Kepentingan Piagam Madinah 1. Berperang apabila diserang oleh musuh. Kedudukan kaum Yahudi i. Perang berpandukan aspek berikut: i. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . 5. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Perundangan i. Unsur tipu dan riba dihapuskan. 3. d. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. e. e. kanak-kanak. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. iii. 2. Rom Timur Timur. iaitu a. 4. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. Perang Uhud 625M/3H c. Dilarang meroboh rumah ibadat. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. 4. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. Keadilan sosial b. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. b. Tiada perbezaan taraf 6. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. Undang-undang Islam diguna pakai. Perang Badar 624M/2H i. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri.

Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. Agama menyembah berhala dihapuskan. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. 2. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. 6. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. 5. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. dan Zubair Al Awwam. Peringkat awal tidak dipedulikan. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. 7. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. 4. 7. 5. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. 2. Amru Al As. Cara: 1. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Abu Ubaidah Al Jarrah. 5. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Saad bin Ubadah. Tanpa kekerasan 2. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. 4. 4. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. 3. 3. Islam tersebar dengan aman 6. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. 5. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. 2. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. 4. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. 9. 8.7 H. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Kesan 1. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. 4. Lemah lembut dan bertolak ansur. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. dan Uthman bin Talhah. Diketuai oleh Khalid Al Walid. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. 3. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. 3.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. .

3. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah.. A. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN . LATARBELAKANG MASYARAKAT. ORANG ARAB. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . B. 2. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1. [ SOKONG BLOG INI. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. Ini mempengaruhi corak masyarakat. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain.8.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor.SELASA ) . Setiap orang Islam bersaudara b. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti. Yamamah dan Hirah.. Golongan Yang Enggan membayar zakat. Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq. .. PENDAHULUAN 1.. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. b. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. PERLUASAN WILAYAH ISLAM. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad.. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. Syria dan Mesir. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. KOMPOSISI MASYARAKAT. 2. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday.. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. iaitu : a. 9. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin.. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. GOLONGAN AR – RIDDAH. Ansar dan Ahl – al – Ayyam. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. 4. c. Khalifah Umar al – Khattab. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN.

Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. Parsi. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij.Khattab. ORANG BUKAN ISLAM. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. GOLONGAN AL – QURRA. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. 6. [SOKONG BLOG INI. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. 8. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. GOLONGAN KHAWARIJ. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. Mereka mendakwa menerima wahyu. Terdiri daripada orang bukan Arab. · Mereka menganuti agama Kristian. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. c. Mereka tinggal di Hijjaz. 4. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. 7. Syria dan Mesir. Golongan Murtad. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. 3. GOLONGAN BERKECUALI. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali.b. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. · Di zaman Khalifah Uthman. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. 5. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. 000 orang yang berpusat di Yamamah. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. Yahudi dan Majusi. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. Qibti. C.

.. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. SOALAN LATIHAN Wednesday. majusi. Kelas Masyarakat : a.. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. 2..SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009. Perang balas dendam sering berlarutan. 2.. B.......... Peperangan : a..a..... Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.. di Madinah. ( Berikan contoh ) b..... ... Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj.......w..... nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat...w..Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama... iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin.Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi. Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1..... Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa.... Kepercayaan / Agama : a.. Pengenalan : 1.SELASA ) . Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M.Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1....... Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme.. nasrani dan yahudi. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab... Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka....... Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Dalam masyarakat Arab Jahiliah .. Hubungan Masyarakat / Sosial : a.... Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.. Isi : ( Sila buat rujukan lanjut...... Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah.. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. b.. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam.. 4. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh.... Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala.. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk.. 3... b..... masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi..... 3.............. A. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.... 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY ... Di samping itu.. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah..a...

Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. dan membunuh. membunuh.a. b. Jahiliyah amalkan riba. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009.w. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. 6. Politik : a. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. 9. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. melacur.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.t [ SOKONG BLOG INI. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. 8. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. b. berpegang teguh kepada janji. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. 7. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Kedudukan Wanita : a. minum arak dan berjudi. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Nilai-nilai Positif : a. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Akhlak : a. Islam menekankan akhlak yang mulia. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina.ISNIN ) . Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka.Quran.amalan perhambaan berlaku secara meluas. b. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. b. Ada akad dalam urusan jual beli. pencurian dan penipuan. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. a. Amalan Ekonomi. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. SOALAN RAMALAN Wednesday. Perdagangan hamba berlaku secara meluas.w. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing.patung berhala. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. berzina. b. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. dll. 5. C. SOALAN LATIHAN. b. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. 3. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). roh nenek moyang dan sebagainya. kayu atau emas. mempunyai keberkatan dan sebagainya. 5. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. 4. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. Nabi Muhammad s. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. dan Al-Hubal. Al-Manat. 2. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Pengenalan 1.a. 4. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi.w sendiri. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani.a. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. iaitu kitab Taurat. 1. 8. 3. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. 7. 6. . Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Mereka menyembah matahari dan api. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. 5. Antara yang popular ialah Al-Uzza. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Jin. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Penganutnya digelar Hunafa”. 2. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. dan menjamin keselamatan mereka.

Oman dan Yaman. Percaya kepada ahli sihir. d. Golongan hamba.tukang tilik dan penyair.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. 2.Jika ke kiri membawa kepada keburukan. d. e.w.9. e. SOALAN RAMALAN Sunday. . Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup. Tidak mempunyai peradaban. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain. b. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi.. Roh orang mati menjadi burung.a. 10. Golongan agama ( pendeta ) . a. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. c. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH. Berhala. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. ini bermakna isterinya telah berlaku curang.s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri. Wanita.t. Tidak boleh membaca dan menulis. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. Nasrani. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. b.w. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat. Tidak berakhlak. Yahudi dan Hanif. c. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine. dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi.. Percaya kepada ahli nujum.. e. A) Pengenalan : 1. b. B) Isi.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. SOALAN LATIHAN. [ SOKONG BLOG INI. angkuh dan bongkak. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. c. Golongan bangswan . Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas.. Mengikat tali pada mana-mana pokok. Animisme dan Tahyul. Mereka membohongi masyarakat Arab. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi. f. Najran merupakan pusat agama ini. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a. d. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil.. Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi.

Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan.s sampai di Makkah lebih awal. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Berlaku diskriminasi puak. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. buah tamar. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Di samping mempercayai berhala. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a. struktur politik masyarakatnya agak jelas. Perdagangan Arab turut terjejas. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. emas. berekonomi dan bersosial. . Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan.t. Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. Habsyah.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). Di Makkah. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya. Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. bersifat agresif. Barang rempah. Manakala berhala.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam.w. Yaman dan Parsi. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan.a. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. sutera dan lain-lain diimport. permata. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. memuja kuasa. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi.

Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Golongan bangsawan wujud di bandar. Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. Barangan bijirin. Penipuan dan riba turut berleluasa.sifat positif dan mulia. Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu.sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. pelacuran dan pembunuhan. pakaian. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . buah-buahan. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Sistem tukar barang diamalkan. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal.Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya.perkara kecil. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. Kaum wanita dipandang hina. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara . . Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. Suku Badwi pula hidup berpuak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful