TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Zubair bin al-Awwam. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Peranan di Madinah a. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. c. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Ali bin Ali Talib. harta benda . Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. b. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. Talhah. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. kemudian diikuti pula oleh Amir b. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Abdul Rahman bin Auf. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Uthman bin Affan. Contohnya Abu Bakar. . Uthman bin Affan. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. Zubair bin al-Awwam. Rabiah dan isterinya. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah.. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. Umar dan Uthman. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. penyiksaan dan pembunuhan. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad. d.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. e. al-Arqam bin Abi al-Arqam. penghinaan.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. kata nista. Saad Abi Waqas. Zaid bin Harithah. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang.

a.w . Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. 12 dan 13 Kerasulan. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1. Uhud dan Khandak.w. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. Menyokong. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. makanan. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. menjemput. Peranan di Madinah a. SOALAN RAMALAN Monday. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. 2. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. b. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Ali b Abi Talib dan lain-lain.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat. [ SOKONG BLOG INI. 2. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. c. Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. keselamatan. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya.b. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. Latar Belakang Nabi Muhammad s.a. Hamzah b Abdul Muttalib. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah.a. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak.

percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik. yang diberkati Allah swt. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S.w kerana keupayaannya yang luar biasa. moyang Nabi Muhammad s. ª Dari sudut akidah. 3.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah.a.w dan Abd Mutalib. · Setelah itu tiba puak Khuzaah.a. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. dikuti oleh puak Jurhum. · Menghina.aw.a. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. Islam menekankan Tauhid. 3. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba . · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah.A. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s.w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib.aw. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’. 2. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat.W. · Dengan adanya Kaabah.a. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. · Pada zaman puak Jurhum. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim. Nabi Ismail dilahirkan. Baitullah Kaabah. 2. bapa saudara Baginda.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw.

Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk.w. pemulauan. angkuh dan bongkak. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. ª Seandainya mereka memeluk Islam.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat.w sebagai Nabi dan Rasul. berzina. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s. .BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI…………. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi. ª Antara mereka ialah. SOALAN RAMALAN Friday. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala.K.penyiksaan.ª Pada pandangan Islam. Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan. mencela agama berhala mereka. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca. 2. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Definisi jahiliyah ( oleh P. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. bukan dari segi ilmu pengetahuan.a. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3. 6. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah.a. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s. 2. [ SOKONG BLOG INI. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. merompak. 4. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak.a.a. 5.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya.w.

3. berhala dan sebagainya. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. kambing dan biri2. gaharu. 6. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. wangi-wangian. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia. • Tujuannya untuk mencari nama. • Aktiviti pertanian terhad. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. Hirah dan Ghassan. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. 2. rempah ratus. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. • Barang dagangan utama ialah bijiran. ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4. 7. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. • Contoh. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. kuasa. 5. Antara binatang ternak seperti unta. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1.a.4.

a. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. Oleh itu. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. Namun. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Kesimpulan: 1. Abu Bakar. Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam.w. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. SOALAN RAMALAN Tuesday. Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. 9. [ SOKONG BLOG INI. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. 2. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat . Oleh itu. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. 8. Islam tetap kekal dan tidak akan mati.Mereka menanam anak perempuan hidup2 . untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia. 10. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. • • . menepati janji dsb. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya.

Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Rumusan Pelbagai masalah sosial. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun.SILA AMBIL NOTA INI. Tambahan pula. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Namun kebanyakannya masih degil. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Akhirnya. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. Namun. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. [ SOKONG BLOG INI. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Oleh itu. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. Melalui cara ini. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. Akhirnya. Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Namun. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari.

Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Arab – Aus dan Khazraj. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. 4. 4. Bani Qunaiqa’ . 5. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. 2. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. Kesediaan mempertahankan Islam. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. f. 622M Perjanjian Aqabah 2. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Kesan Perjanjian: a. 3. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Yahudi – Bani Quraizah. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. Khazraj di tengah Madinah. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. Membantu Nabi saw c.a. Konsep Hijrah Maknanya: 1. dan tingkah laku. Perjanjian Aqabah 1. Bani Nadhir. 3. Syaratnya : a. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. . c. cara berfikir. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. 2. h. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Laluan pedagang . Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. b. 4. d. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Maksud perkataan Arab – berpindah. Nasrani dan Arab. Syarat Perjanjian: a. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. Dan Rasul b. Tempat persinggahan. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Terletak di wilayah Hijjaz. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Madinah – Bandar bercahaya.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Nabi Muhammad s. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. b. Suku Aus di Selatan dan Timur. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. d. 3. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. Dikenali juga dengan Yathrib.

Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. sosial spt a.berpandukan wahyu.Anfal. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Pentadbiran i. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. 15. 4. kegiatan agama. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. Agama i. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. 3. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. ekonomi. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. 7. Pusat tamadun Islam dan agama. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. 10. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. Wujud masjid Nabawi . Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1.Muhajirin bermaksud – berpindah. Sosial i. 2.5. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. Beribadat b. 13. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . 8. 5. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. 12. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. 6. Meneruskan penyebaran Islam. Menggadai nyawa. 4. Keamanan dapat menjana ekonomi . Firman spt: Surah al. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. Aktiviti jual beli. Kepentingan Hijrah 1. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. 2. 2. 3. Tidak boleh bermusuhan . Belajar c. 11. harta. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. Dan dilakukan secara terangan. 47 fasal . Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. 14. 9. 5. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. Di Makkah Islam diancam. c. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Menjaga keselamatan b. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. Wujud takwim Hijrah. 3. 5. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.

Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. Rom Timur Timur. iii. agama dan negara. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. Ekonomi i. e. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. iii. 2. Perang Khandak 627M/5H d. b. Dalam perang ini Islam menang.d. Dilarang meroboh rumah ibadat. ii. Menghantar utusan ke Rom. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. 9. Perang Tabuk 630M/8H 5. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Perang Uhud 625M/3H c. Tiada perbezaan taraf 6. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. dan orang yang menyerah diri. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Keadilan sosial b. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. 4. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. Mesir. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Undang-undang Islam diguna pakai. Perang Badar 624M/2H i. 5. Kepentingan Piagam Madinah 1. orang sakit. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. Unsur tipu dan riba dihapuskan. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. dan tanaman. e. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. d. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Pertahanan i. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. wanita. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. iaitu a. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. 3. c. kanak-kanak. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. 7. bukan nafsu dan kekuatan kaum. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. 4. 8. Perang berpandukan aspek berikut: i. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. Kedudukan kaum Yahudi i. Parsi. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. Perundangan i. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. b. Berperang apabila diserang oleh musuh. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa .

3. 2. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. 4. Amru Al As. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. 3. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. 9. 7. Cara: 1. 2. Agama menyembah berhala dihapuskan. Islam tersebar dengan aman 6. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. Diketuai oleh Khalid Al Walid. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Abu Ubaidah Al Jarrah.7 H. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. 3. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. 7. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Peringkat awal tidak dipedulikan. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. 4. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. 5. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. 4. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. 4. dan Zubair Al Awwam. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. 2. . 8. 5. 6. Lemah lembut dan bertolak ansur. dan Uthman bin Talhah. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. 4. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. Tanpa kekerasan 2. Saad bin Ubadah. 3. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. 5. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. Kesan 1. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. 5. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan.

Ansar dan Ahl – al – Ayyam. B. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY .. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al. ORANG ARAB. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1. Golongan Yang Enggan membayar zakat. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq. 2. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. 2.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009... PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib. LATARBELAKANG MASYARAKAT. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN .. b. PENDAHULUAN 1. Khalifah Umar al – Khattab. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah..SELASA ) .8. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. 3.. Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq. A. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain. . Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti. 4. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. 9. GOLONGAN AR – RIDDAH. Setiap orang Islam bersaudara b. Yamamah dan Hirah.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. Ini mempengaruhi corak masyarakat. c. PERLUASAN WILAYAH ISLAM. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. KOMPOSISI MASYARAKAT. iaitu : a. [ SOKONG BLOG INI. Syria dan Mesir.

[SOKONG BLOG INI. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. 000 orang yang berpusat di Yamamah. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. 7. 8. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. Golongan Murtad. Syria dan Mesir. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. 3. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. · Di zaman Khalifah Uthman. Mereka mendakwa menerima wahyu. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. Mereka tinggal di Hijjaz. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab.Khattab. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah.b. GOLONGAN AL – QURRA. C. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. Terdiri daripada orang bukan Arab. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. ORANG BUKAN ISLAM. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. GOLONGAN BERKECUALI. Yahudi dan Majusi. Parsi. c. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. · Mereka menganuti agama Kristian. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. Qibti. 6. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. 5. GOLONGAN KHAWARIJ. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. 4.

.. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s..SELASA ) . Dalam masyarakat Arab Jahiliah ... iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab.. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M..... Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. A. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama........... Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk.. 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . majusi. ...... Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj.Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama.... 3... Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah.. Perang balas dendam sering berlarutan....... Pengenalan : 1..... Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain.. nasrani dan yahudi. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh..w... Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. Kelas Masyarakat : a. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala......... Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. 2.. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut... Hubungan Masyarakat / Sosial : a. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. ( Berikan contoh ) b. 2.... b..w.... Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1........ Peperangan : a..... Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1. 3. Isi : ( Sila buat rujukan lanjut... masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. b... Di samping itu.. B.... Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun....a..SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009....... Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s... SOALAN LATIHAN Wednesday. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme.. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab......... Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa.... nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat.. 4. di Madinah....Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi.a.... Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah.. Kepercayaan / Agama : a.

b.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009.patung berhala.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. melacur. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Akhlak : a. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. 8. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. b. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. 5. SOALAN LATIHAN. 7. Nilai-nilai Positif : a. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka.w.Quran. minum arak dan berjudi. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. b. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . b. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. 6. Ada akad dalam urusan jual beli. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. pencurian dan penipuan. a. b. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. berpegang teguh kepada janji. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. dll. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Jahiliyah amalkan riba.a. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Kedudukan Wanita : a. Islam menekankan akhlak yang mulia. b. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Politik : a. C. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. 9. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.w. berzina.ISNIN ) . dan membunuh. Amalan Ekonomi. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki.t [ SOKONG BLOG INI. SOALAN RAMALAN Wednesday. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. membunuh. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita.amalan perhambaan berlaku secara meluas. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak.

Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. 7. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. 2. 4. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Jin. Antara yang popular ialah Al-Uzza. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. 1. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. roh nenek moyang dan sebagainya. dan Al-Hubal. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. 3. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. 8. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. kayu atau emas. iaitu kitab Taurat. dan menjamin keselamatan mereka. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Nabi Muhammad s. Mereka menyembah matahari dan api.a.a. Al-Manat. Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. 5. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. 2. 5. . 6. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. 4. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. 3.w sendiri. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Pengenalan 1.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Penganutnya digelar Hunafa”. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu.

Percaya kepada ahli nujum. Wanita. Animisme dan Tahyul. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup. c. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok.9. b. a.w. b.a. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat.s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri. Mengikat tali pada mana-mana pokok. 2. Golongan agama ( pendeta ) . Berhala. Nasrani. ini bermakna isterinya telah berlaku curang. d. B) Isi. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Golongan hamba. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s. Golongan bangswan . Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Roh orang mati menjadi burung. c. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Yahudi dan Hanif. e. e. SOALAN LATIHAN. dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. [ SOKONG BLOG INI. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. b. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil.Jika ke kiri membawa kepada keburukan. e. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk.tukang tilik dan penyair.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari.t.. A) Pengenalan : 1. d.. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH. Najran merupakan pusat agama ini. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a. angkuh dan bongkak. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain. Tidak boleh membaca dan menulis. Mereka membohongi masyarakat Arab. d. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a. Percaya kepada ahli sihir. f.w.. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. Tidak berakhlak. c. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. SOALAN RAMALAN Sunday. Tidak mempunyai peradaban.. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan.. Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi. 10. . jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine. Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. Oman dan Yaman.

Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). buah tamar. Di samping mempercayai berhala. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. emas.a.s sampai di Makkah lebih awal. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. Di Makkah. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. bersifat agresif. Habsyah. Berlaku diskriminasi puak. . Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. struktur politik masyarakatnya agak jelas. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram.t. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. memuja kuasa. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. permata. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul.w. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan. Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. Barang rempah.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. sutera dan lain-lain diimport. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. Perdagangan Arab turut terjejas. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. Yaman dan Parsi. berekonomi dan bersosial. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Manakala berhala. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab.

mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja.sifat positif dan mulia. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. pakaian. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. pelacuran dan pembunuhan. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu.Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya. • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu.sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. . Penipuan dan riba turut berleluasa. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara . Barangan bijirin.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. Golongan bangsawan wujud di bandar. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian.perkara kecil. Suku Badwi pula hidup berpuak . hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar. Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan. Sistem tukar barang diamalkan. buah-buahan. Kaum wanita dipandang hina. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful