P. 1
Tamadun Islam

Tamadun Islam

|Views: 2,405|Likes:
Published by Adli Shinichi

More info:

Published by: Adli Shinichi on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. penyiksaan dan pembunuhan. Zaid bin Harithah. Talhah. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. Uthman bin Affan. Ali bin Ali Talib. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. d.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Rabiah dan isterinya. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya. harta benda . Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah. kemudian diikuti pula oleh Amir b. kata nista. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Umar dan Uthman. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. Contohnya Abu Bakar. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. e. . Zubair bin al-Awwam. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah. penghinaan. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. al-Arqam bin Abi al-Arqam. Peranan di Madinah a.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. c. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam.. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Zubair bin al-Awwam. b. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Uthman bin Affan.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. Saad Abi Waqas. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah.

Hamzah b Abdul Muttalib. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya.a. 2. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah.w .w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah. Menyokong. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. 2.a. [ SOKONG BLOG INI. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. Ali b Abi Talib dan lain-lain. Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. 12 dan 13 Kerasulan.a. b. Peranan di Madinah a. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. keselamatan. c. SOALAN RAMALAN Monday. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Latar Belakang Nabi Muhammad s. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar.b. makanan. menjemput.w. Uhud dan Khandak. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a.

ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. Baitullah Kaabah. 3. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. dikuti oleh puak Jurhum. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’.w kerana keupayaannya yang luar biasa. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. Islam menekankan Tauhid. 2. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah.a. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik.aw.aw. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1.a.w dan Abd Mutalib.a. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat. · Menghina. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. · Setelah itu tiba puak Khuzaah.W. · Pada zaman puak Jurhum. yang diberkati Allah swt. · Dengan adanya Kaabah. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba . · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. ª Dari sudut akidah. 3. 2. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia.A.a. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah.w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi. bapa saudara Baginda.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. Nabi Ismail dilahirkan. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. moyang Nabi Muhammad s.

2.K. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang.penyiksaan. angkuh dan bongkak.a. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. Definisi jahiliyah ( oleh P.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. mencela agama berhala mereka. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s. [ SOKONG BLOG INI. 4. 6. Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3.w. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. SOALAN RAMALAN Friday. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. berzina. merompak. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1.w sebagai Nabi dan Rasul. bukan dari segi ilmu pengetahuan. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka. . SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.w. 2. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw. pemulauan.a. ª Antara mereka ialah. ª Seandainya mereka memeluk Islam.ª Pada pandangan Islam.a. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja. Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI…………. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca. 5.a.

5. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. kambing dan biri2. • Barang dagangan utama ialah bijiran. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia.a. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. 6. 2. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad.4. • Aktiviti pertanian terhad. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. berhala dan sebagainya. Hirah dan Ghassan. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4. • Contoh. wangi-wangian. 7. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. Antara binatang ternak seperti unta. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. 3. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. gaharu. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. • Tujuannya untuk mencari nama. kuasa. rempah ratus.

Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. 8. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. Kesimpulan: 1. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Oleh itu. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. 10. 2.w. • • . Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. menepati janji dsb. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. Oleh itu.a. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. 9. SOALAN RAMALAN Tuesday. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Abu Bakar.Mereka menanam anak perempuan hidup2 . Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat . Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. Namun. [ SOKONG BLOG INI. Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya.

Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut. Melalui cara ini. Namun. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Namun. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Akhirnya. Namun kebanyakannya masih degil. Tambahan pula. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan. Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat. Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Akhirnya. Oleh itu. [ SOKONG BLOG INI.SILA AMBIL NOTA INI. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Rumusan Pelbagai masalah sosial.

4. Membantu Nabi saw c. Bani Qunaiqa’ . Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. 5. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. f. Nabi Muhammad s. Perjanjian Aqabah 1. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. Penduduknya terdiri daripada Yahudi.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Dikenali juga dengan Yathrib. Khazraj di tengah Madinah. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Tempat persinggahan. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. 4. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Laluan pedagang . Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. 3. Konsep Hijrah Maknanya: 1. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. d. Madinah – Bandar bercahaya. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. 4. Bani Nadhir. h. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Nasrani dan Arab. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Yahudi – Bani Quraizah. 2. 2. Suku Aus di Selatan dan Timur. 3. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. Dan Rasul b. Syaratnya : a. b. Arab – Aus dan Khazraj. cara berfikir. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. d. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. 622M Perjanjian Aqabah 2. c. Kesediaan mempertahankan Islam. Terletak di wilayah Hijjaz. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Maksud perkataan Arab – berpindah. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah. . Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. Kesan Perjanjian: a. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. dan tingkah laku. Syarat Perjanjian: a. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. b. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 3.a. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b.

5. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. Aktiviti jual beli.berpandukan wahyu. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. 4. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 6. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. 12. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. 15. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Menggadai nyawa. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Firman spt: Surah al. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. 4. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Meneruskan penyebaran Islam. 11. 2. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Dan dilakukan secara terangan. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Tidak boleh bermusuhan . Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. Sosial i. 8. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam.Muhajirin bermaksud – berpindah. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. kegiatan agama. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Pentadbiran i. 5. Belajar c. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. 3. ekonomi. sosial spt a. Menjaga keselamatan b. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Beribadat b. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. Sebab dan Tujuan Hijrah 1.Anfal. 47 fasal . Perintah Allah swt menerusi wahyu. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 9. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. 7. 3. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. 13. c. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. 3. 2. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. 14. Wujud masjid Nabawi .5. Kepentingan Hijrah 1. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . Pusat tamadun Islam dan agama. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. 2. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. Wujud takwim Hijrah. Di Makkah Islam diancam. Keamanan dapat menjana ekonomi . Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. Agama i. 5. 10. harta. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’.

Parsi. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. wanita. Mesir. 3. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. dan orang yang menyerah diri. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. b. Keadilan sosial b. 7. Kepentingan Piagam Madinah 1. c. orang sakit. e. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. Rom Timur Timur. iaitu a. e. Perundangan i. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Perang Tabuk 630M/8H 5. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu.d. Ekonomi i. Perang Khandak 627M/5H d. iii. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. Dalam perang ini Islam menang. iii. Berperang apabila diserang oleh musuh. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. 4. ii. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. d. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. agama dan negara. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. bukan nafsu dan kekuatan kaum. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Pertahanan i. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. Perang Uhud 625M/3H c. Perang berpandukan aspek berikut: i. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. Perang Badar 624M/2H i. Dilarang meroboh rumah ibadat. Menghantar utusan ke Rom. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. 5. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. Unsur tipu dan riba dihapuskan. 8. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. dan tanaman. 2. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Undang-undang Islam diguna pakai. kanak-kanak. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Kedudukan kaum Yahudi i. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. b. 9. 4. Tiada perbezaan taraf 6.

Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. 2. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. 5. Amru Al As. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. 3. 9. Islam tersebar dengan aman 6. 2. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. dan Uthman bin Talhah. 5. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. Peringkat awal tidak dipedulikan. dan Zubair Al Awwam. 5. 3. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. Saad bin Ubadah. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. Agama menyembah berhala dihapuskan. Cara: 1. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. 7. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. 4. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. 4. 7. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Kesan 1.7 H. 4. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Abu Ubaidah Al Jarrah. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Lemah lembut dan bertolak ansur. Diketuai oleh Khalid Al Walid. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. 3. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. 2. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. 5. 4. 4. Tanpa kekerasan 2. 3. . Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. 6. 8. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1.

Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. KOMPOSISI MASYARAKAT. 2. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. Ini mempengaruhi corak masyarakat. GOLONGAN AR – RIDDAH. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1.. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib.. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura..SELASA ) .. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al. 9. 4. A. Golongan Yang Enggan membayar zakat. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN . Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. Syria dan Mesir.. iaitu : a. Khalifah Umar al – Khattab. b. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. LATARBELAKANG MASYARAKAT. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad. Ansar dan Ahl – al – Ayyam.8. 3. Yamamah dan Hirah. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah.. [ SOKONG BLOG INI. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Khutbah akhir Nabi menyatakan a. . PERLUASAN WILAYAH ISLAM. Setiap orang Islam bersaudara b. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain. ORANG ARAB. B. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor. PENDAHULUAN 1. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah.. 2. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday. c.

Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam.b. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. · Di zaman Khalifah Uthman. GOLONGAN AL – QURRA. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. Mereka tinggal di Hijjaz. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. ORANG BUKAN ISLAM. [SOKONG BLOG INI. GOLONGAN KHAWARIJ. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. 5. 000 orang yang berpusat di Yamamah. Golongan Murtad. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali. · Mereka menganuti agama Kristian. C. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. Yahudi dan Majusi. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. Parsi. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. 7. Terdiri daripada orang bukan Arab. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. Mereka mendakwa menerima wahyu. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. Qibti. 3. Syria dan Mesir. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. 4. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. c. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah.Khattab. 8. 6. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. GOLONGAN BERKECUALI.

..... Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam...... Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab.. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Kepercayaan / Agama : a.....SELASA ) ... Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam..... Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa......a.... Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia... Isi : ( Sila buat rujukan lanjut.......... Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat.Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009... Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. 4. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing...... 3. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah.. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. Hubungan Masyarakat / Sosial : a.... nasrani dan yahudi...... Peperangan : a. 2. ( Berikan contoh ) b.. Dalam masyarakat Arab Jahiliah .... Di samping itu... Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.... Perang balas dendam sering berlarutan.w... Pengenalan : 1.... Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.... Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut... Kelas Masyarakat : a..... 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY ...Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi.. ... Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat... iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin... Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj.. 2..Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama.. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala...... 3...... Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain.w..a... SOALAN LATIHAN Wednesday... b. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk..... A. B. majusi.. b.... di Madinah..

Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. 8. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. berzina. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. C. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Perdagangan hamba berlaku secara meluas.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. 9.w. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. 5. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.patung berhala. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. membunuh. 7. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. b. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. 6. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka.Quran. Ada akad dalam urusan jual beli. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak. Amalan Ekonomi. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Akhlak : a. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. a. b. pencurian dan penipuan. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. dll.w. melacur. Islam menekankan akhlak yang mulia. b. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Politik : a. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. dan membunuh. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. b. minum arak dan berjudi. berpegang teguh kepada janji. SOALAN LATIHAN. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.ISNIN ) . b.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I.amalan perhambaan berlaku secara meluas.a. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. b. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Nilai-nilai Positif : a. SOALAN RAMALAN Wednesday. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. Kedudukan Wanita : a.t [ SOKONG BLOG INI. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Jahiliyah amalkan riba.

Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. 3. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. . Jin. Al-Manat.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Mereka menyembah matahari dan api. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. kayu atau emas. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ).w sendiri. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. 4. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. 5. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. 6. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. 3. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 4.a. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Pengenalan 1. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. Penganutnya digelar Hunafa”. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. 8. 2. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Nabi Muhammad s. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. roh nenek moyang dan sebagainya. dan Al-Hubal. 5. dan menjamin keselamatan mereka.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. 2. 7. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. Antara yang popular ialah Al-Uzza. iaitu kitab Taurat.a. 1.

Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. A) Pengenalan : 1. c. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Tidak mempunyai peradaban. Mengikat tali pada mana-mana pokok. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Tidak berakhlak. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup. angkuh dan bongkak. Animisme dan Tahyul.w. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Roh orang mati menjadi burung. Yahudi dan Hanif. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. Berhala. Golongan agama ( pendeta ) .a. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil. B) Isi. Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi. SOALAN RAMALAN Sunday.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s.Jika ke kiri membawa kepada keburukan.w. b. b. . d. Tidak boleh membaca dan menulis. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH. a. d..s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri.t. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Mereka membohongi masyarakat Arab. Golongan hamba. Percaya kepada ahli nujum. ini bermakna isterinya telah berlaku curang. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. c. b. f. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi.. e. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. d.. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat.tukang tilik dan penyair. c. Golongan bangswan . 2. e. Percaya kepada ahli sihir. [ SOKONG BLOG INI.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat.9. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine.. SOALAN LATIHAN. Wanita. dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. Oman dan Yaman. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain. Najran merupakan pusat agama ini. 10. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok.. Nasrani. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. e. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a.

Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. sutera dan lain-lain diimport. struktur politik masyarakatnya agak jelas. Yaman dan Parsi. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain.s sampai di Makkah lebih awal.t. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah. Barang rempah. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. Di samping mempercayai berhala. permata. buah tamar. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Di Makkah. emas.a. Manakala berhala. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi. bersifat agresif. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a. . memuja kuasa. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh.w. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. Berlaku diskriminasi puak. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan. Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. berekonomi dan bersosial. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. Perdagangan Arab turut terjejas. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Habsyah.

Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. . Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Suku Badwi pula hidup berpuak . pelacuran dan pembunuhan.sifat positif dan mulia. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. Barangan bijirin. Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Penipuan dan riba turut berleluasa. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi.sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. Sistem tukar barang diamalkan. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf.Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara .perkara kecil. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. Golongan bangsawan wujud di bandar. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal. Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. Kaum wanita dipandang hina. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar. buah-buahan. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . pakaian.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->