TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. d. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. Umar dan Uthman. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. Ali bin Ali Talib. harta benda . Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. kata nista.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. Zaid bin Harithah. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Abdul Rahman bin Auf. penyiksaan dan pembunuhan. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. kemudian diikuti pula oleh Amir b. penghinaan.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. Talhah. Zubair bin al-Awwam. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah. . Peranan di Madinah a. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. e.. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. Contohnya Abu Bakar. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Uthman bin Affan. Zubair bin al-Awwam. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Saad Abi Waqas. Rabiah dan isterinya. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya. b. c. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. Uthman bin Affan. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. al-Arqam bin Abi al-Arqam. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar.

w . SOALAN RAMALAN Monday. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Ali b Abi Talib dan lain-lain. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. 2. b. makanan. Hamzah b Abdul Muttalib. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. menjemput. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1.w. [ SOKONG BLOG INI.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. keselamatan. Uhud dan Khandak. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya. Latar Belakang Nabi Muhammad s. Menyokong.b. 12 dan 13 Kerasulan. 2. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab.a.a. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. c. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Peranan di Madinah a.a. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah.

w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. bapa saudara Baginda. · Pada zaman puak Jurhum. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. Islam menekankan Tauhid. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. 3. ª Dari sudut akidah. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. 2.w kerana keupayaannya yang luar biasa. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s. Nabi Ismail dilahirkan.A.a. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim.W. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba . ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan.a. dikuti oleh puak Jurhum. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi.w dan Abd Mutalib.a. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik. · Menghina. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’. 3. yang diberkati Allah swt. · Setelah itu tiba puak Khuzaah. Baitullah Kaabah. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy.aw.aw. 2. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. moyang Nabi Muhammad s. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s. · Dengan adanya Kaabah.a.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1.

2. Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1.a. SOALAN RAMALAN Friday.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat. ª Antara mereka ialah. [ SOKONG BLOG INI. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. 4. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca.ª Pada pandangan Islam. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan.w. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3. ª Seandainya mereka memeluk Islam. angkuh dan bongkak. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang. 6.penyiksaan.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI…………. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi. bukan dari segi ilmu pengetahuan. 5. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. 2. berzina.a. mencela agama berhala mereka. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah. Definisi jahiliyah ( oleh P. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw.K.a. .w sebagai Nabi dan Rasul.a. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk.w. merompak. pemulauan.

( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . kambing dan biri2. gaharu. wangi-wangian. kuasa. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. 5. 3.a. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah.4. • Tujuannya untuk mencari nama. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. 2. hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. Hirah dan Ghassan. • Contoh. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. • Barang dagangan utama ialah bijiran. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. 6. Antara binatang ternak seperti unta. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. rempah ratus.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1. 7. • Aktiviti pertanian terhad. berhala dan sebagainya.

Namun. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. 10. Abu Bakar. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. SOALAN RAMALAN Tuesday. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat . Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. 9. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. Oleh itu. menepati janji dsb. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Oleh itu.w. Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. [ SOKONG BLOG INI. Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya. 8. 2.Mereka menanam anak perempuan hidup2 .a. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. • • . Kesimpulan: 1.

Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. Melalui cara ini.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat. Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Namun kebanyakannya masih degil. Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Tambahan pula. Namun. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. Namun. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Akhirnya. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. Oleh itu. Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun. Akhirnya. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. [ SOKONG BLOG INI.SILA AMBIL NOTA INI. Rumusan Pelbagai masalah sosial.

4.a. 3. Terletak di wilayah Hijjaz. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Nabi Muhammad s. Yahudi – Bani Quraizah. 3. 2. Arab – Aus dan Khazraj. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Maksud perkataan Arab – berpindah. Khazraj di tengah Madinah. f. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. Perjanjian Aqabah 1. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. b. Dan Rasul b. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. . Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. 4. Kesediaan mempertahankan Islam. 4. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. b. 5. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. Dikenali juga dengan Yathrib. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. Membantu Nabi saw c. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. d. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. Bani Qunaiqa’ . Syarat Perjanjian: a. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Tempat persinggahan. dan tingkah laku. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. h. Konsep Hijrah Maknanya: 1. cara berfikir. Nasrani dan Arab. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Kesan Perjanjian: a. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. c. Laluan pedagang . Madinah – Bandar bercahaya. d. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Bani Nadhir. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Syaratnya : a. 622M Perjanjian Aqabah 2. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Suku Aus di Selatan dan Timur. 2. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. Perlindungan bagi orang Islam Makkah. 3. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’.

8. 10. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. Dan dilakukan secara terangan. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. 15. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. Wujud masjid Nabawi . Fungsi masjid pelbagai seperti: a. harta. Pusat tamadun Islam dan agama. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . 4.Muhajirin bermaksud – berpindah. Menjaga keselamatan b. 3. Agama i. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Di Makkah Islam diancam. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. Pentadbiran i. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. 4. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Perintah Allah swt menerusi wahyu.Anfal. 3. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. 5. Tidak boleh bermusuhan . Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. 3. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. 9. 14. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. Keamanan dapat menjana ekonomi . Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. 2. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. 2. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 6. Wujud takwim Hijrah. ekonomi. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. 5. 12. Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. 7. 5. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Aktiviti jual beli. kegiatan agama. Menggadai nyawa. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. Sosial i.berpandukan wahyu. 13. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. Beribadat b. Firman spt: Surah al.5. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. 2. Meneruskan penyebaran Islam. Kepentingan Hijrah 1. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 47 fasal . 11. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Belajar c. c. sosial spt a.

Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. b. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. bukan nafsu dan kekuatan kaum. Parsi. dan orang yang menyerah diri. Kepentingan Piagam Madinah 1. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. Mesir. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. 4. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Perang Tabuk 630M/8H 5. Keadilan sosial b. iaitu a. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Pertahanan i. c. Perundangan i. e. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Ekonomi i. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. ii. Menghantar utusan ke Rom. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Tiada perbezaan taraf 6. orang sakit. e. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . Unsur tipu dan riba dihapuskan. dan tanaman. 8. Dalam perang ini Islam menang. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. iii. Perang Uhud 625M/3H c. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. wanita. Perang Khandak 627M/5H d. b. Kedudukan kaum Yahudi i. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Undang-undang Islam diguna pakai. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. 2.d. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. Berperang apabila diserang oleh musuh. Perang Badar 624M/2H i. 9. d. 7. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. Perang berpandukan aspek berikut: i. 4. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. Dilarang meroboh rumah ibadat. 3. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. iii. 5. kanak-kanak. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. Rom Timur Timur. agama dan negara.

Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. 4. Agama menyembah berhala dihapuskan. 3. 3. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. . Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Amru Al As. 3. 2. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Lemah lembut dan bertolak ansur. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Kesan 1. 2.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Abu Ubaidah Al Jarrah. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. Tanpa kekerasan 2. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Peringkat awal tidak dipedulikan. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang.7 H. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. 5. 4. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. 3. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Islam tersebar dengan aman 6. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. 9. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. 5. 5. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. 5. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. 8. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. 7. dan Uthman bin Talhah. 2. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. 4. Diketuai oleh Khalid Al Walid. 7. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. Saad bin Ubadah. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. Cara: 1. 4. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. dan Zubair Al Awwam. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. 4. 6. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H.

Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. iaitu : a. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. [ SOKONG BLOG INI. Ansar dan Ahl – al – Ayyam. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. B. b. Setiap orang Islam bersaudara b. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin. A. Khalifah Umar al – Khattab. 9. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq.8. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN . Yamamah dan Hirah. c. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat.. Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq.. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday. KOMPOSISI MASYARAKAT. LATARBELAKANG MASYARAKAT. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1... 2. ORANG ARAB. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Syria dan Mesir.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam.. 3. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain.. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. GOLONGAN AR – RIDDAH.. 4. 2.SELASA ) . Khalifah Abu Bakar : Khalid Al. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. . PENDAHULUAN 1. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. PERLUASAN WILAYAH ISLAM. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN. Golongan Yang Enggan membayar zakat. Ini mempengaruhi corak masyarakat.

3. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah.b. c. [SOKONG BLOG INI. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. 8. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. 5. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. Mereka mendakwa menerima wahyu. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. C. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. Qibti. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. 7. 000 orang yang berpusat di Yamamah. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. 6. GOLONGAN BERKECUALI. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. Mereka tinggal di Hijjaz. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. GOLONGAN AL – QURRA. Parsi. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. Golongan Murtad. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Yahudi dan Majusi. · Mereka menganuti agama Kristian. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad.Khattab. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. ORANG BUKAN ISLAM. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. · Di zaman Khalifah Uthman. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. 4. Terdiri daripada orang bukan Arab. Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. Syria dan Mesir. GOLONGAN KHAWARIJ. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali.

.............. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. B.......SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009.. nasrani dan yahudi. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi...Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama.. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.... 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY ... Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain..... 2..... Di samping itu.. Kelas Masyarakat : a. Hubungan Masyarakat / Sosial : a... Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah. 4.. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku.... di Madinah... SOALAN LATIHAN Wednesday....... Isi : ( Sila buat rujukan lanjut. Kepercayaan / Agama : a.. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. majusi. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah..SELASA ) .. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka.a. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab... . Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme.. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Perang balas dendam sering berlarutan. b.. 3.......w. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah... Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama... Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin...... nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat.w. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala.... b.. Dalam masyarakat Arab Jahiliah . Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut... Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1.... Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam... Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk.... A.. Peperangan : a.. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun.... ( Berikan contoh ) b.... Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj.Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.... Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam..Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi..... Pengenalan : 1... 2.a. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh.. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.... Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.. 3...... Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan.

patung berhala. 6. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.t [ SOKONG BLOG INI. dll. Islam menekankan akhlak yang mulia. Perdagangan hamba berlaku secara meluas.a. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . Kedudukan Wanita : a. a. 8. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. 7. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. berpegang teguh kepada janji. b. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Akhlak : a. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. b. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah.ISNIN ) . berzina. pencurian dan penipuan. minum arak dan berjudi. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. b. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah.w. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. b.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Ada akad dalam urusan jual beli. Amalan Ekonomi. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. 9. SOALAN RAMALAN Wednesday.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Jahiliyah amalkan riba. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. membunuh. C. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Nilai-nilai Positif : a. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah.Quran.amalan perhambaan berlaku secara meluas. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.w. 5. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Politik : a. SOALAN LATIHAN. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. b. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. b. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. melacur. dan membunuh. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka.

Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. 3. Pengenalan 1. 3. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. 5. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. 1. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. 4. 4. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. 2. kayu atau emas. 2. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. Al-Manat. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab.a. Penganutnya digelar Hunafa”. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri.w sendiri. Jin. . Antara yang popular ialah Al-Uzza. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. Nabi Muhammad s. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. dan Al-Hubal. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. iaitu kitab Taurat. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. 7. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. roh nenek moyang dan sebagainya. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa.a. dan menjamin keselamatan mereka. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. 5. Mereka menyembah matahari dan api. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. 6. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab.

B) Isi. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a. Percaya kepada ahli sihir. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s. Tidak mempunyai peradaban. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. Animisme dan Tahyul. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. Mengikat tali pada mana-mana pokok. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. ini bermakna isterinya telah berlaku curang. Yahudi dan Hanif. Wanita. d. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine. c. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat. Golongan bangswan . Golongan hamba. c. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi.w. e.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. SOALAN LATIHAN.. angkuh dan bongkak. e. SOALAN RAMALAN Sunday.a. Nasrani.Jika ke kiri membawa kepada keburukan. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH.w. Tidak berakhlak. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab.. b.9.. Berhala. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan.. c. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. 10. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Roh orang mati menjadi burung. Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. 2. Oman dan Yaman. e. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil. [ SOKONG BLOG INI. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Percaya kepada ahli nujum. d. d. Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi.t. . dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. f. Mereka membohongi masyarakat Arab. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain. b. A) Pengenalan : 1. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. a. manakala ke kanan akan membawa kebaikan.tukang tilik dan penyair. Najran merupakan pusat agama ini.s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. Golongan agama ( pendeta ) . b. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan.. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata. Tidak boleh membaca dan menulis. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup.

Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. bersifat agresif. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik. Barang rempah. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah.a. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. permata. Yaman dan Parsi.s sampai di Makkah lebih awal. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan. buah tamar. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya. sutera dan lain-lain diimport. Perdagangan Arab turut terjejas. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Di samping mempercayai berhala. Manakala berhala. emas. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Berlaku diskriminasi puak. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. Habsyah. Di Makkah.w. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima.t. memuja kuasa. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. berekonomi dan bersosial. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. . struktur politik masyarakatnya agak jelas. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting.

.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. pelacuran dan pembunuhan. • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Kaum wanita dipandang hina. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. Penipuan dan riba turut berleluasa.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. pakaian.perkara kecil. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . Sistem tukar barang diamalkan. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan.sifat positif dan mulia. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara . Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. buah-buahan. C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka.sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Barangan bijirin. hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya. Suku Badwi pula hidup berpuak .Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa. Golongan bangsawan wujud di bandar. Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful