P. 1
Tamadun Islam

Tamadun Islam

|Views: 2,384|Likes:
Published by Adli Shinichi

More info:

Published by: Adli Shinichi on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

kemudian diikuti pula oleh Amir b. Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. al-Arqam bin Abi al-Arqam. c. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. Talhah. Peranan di Madinah a. Zubair bin al-Awwam.. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Contohnya Abu Bakar. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. Uthman bin Affan. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka. penyiksaan dan pembunuhan. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. Zubair bin al-Awwam. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. harta benda . Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. b. Rabiah dan isterinya. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. e. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. Saad Abi Waqas. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. Umar dan Uthman. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. Zaid bin Harithah. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. penghinaan. Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Uthman bin Affan.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental. . Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. kata nista. Ali bin Ali Talib. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. d. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. Abdul Rahman bin Auf. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan.

keselamatan. Menyokong. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. Peranan di Madinah a. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah. SOALAN RAMALAN Monday. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1. b.b. [ SOKONG BLOG INI. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . c. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya.a. Hamzah b Abdul Muttalib. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak.w .a. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a. menjemput.a. Latar Belakang Nabi Muhammad s. 2. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Uhud dan Khandak. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Ali b Abi Talib dan lain-lain. makanan.w. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. 2. 12 dan 13 Kerasulan. Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar.

aw. ª Dari sudut akidah. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat. bapa saudara Baginda. · Dengan adanya Kaabah. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw. Baitullah Kaabah.w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. · Setelah itu tiba puak Khuzaah. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim.aw. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s.A. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5.a. 3. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama.a. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba . bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. Nabi Ismail dilahirkan. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah. · Menghina. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. dikuti oleh puak Jurhum. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4.W. 3. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda.w kerana keupayaannya yang luar biasa. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah. moyang Nabi Muhammad s. 2.w dan Abd Mutalib. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam.a. yang diberkati Allah swt.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. 2. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah.w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’. · Pada zaman puak Jurhum. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. Islam menekankan Tauhid. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba.

Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan. Definisi jahiliyah ( oleh P. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s.w sebagai Nabi dan Rasul. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya.a. SOALAN RAMALAN Friday. mencela agama berhala mereka. [ SOKONG BLOG INI. 2. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1.K. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw. . minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. bukan dari segi ilmu pengetahuan. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. berzina. 4. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3. ª Seandainya mereka memeluk Islam. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka. merompak.ª Pada pandangan Islam. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja.w. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala. 6. Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. 2. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI………….w. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s.a. 5.a.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . pemulauan. Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. angkuh dan bongkak. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi.penyiksaan. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s.a. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk. ª Antara mereka ialah. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri.

berhala dan sebagainya.4. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. 6. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. rempah ratus. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. kambing dan biri2. wangi-wangian. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga .w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1. hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. kuasa. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. 5. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. 3. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. • Tujuannya untuk mencari nama. • Aktiviti pertanian terhad. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4. • Contoh. gaharu. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. 2. 7.a. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. Antara binatang ternak seperti unta. Hirah dan Ghassan. • Barang dagangan utama ialah bijiran. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia.

Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi.Mereka menanam anak perempuan hidup2 .w. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. 2. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. Oleh itu.a. Oleh itu. Abu Bakar. • • . Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. 8. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. Namun. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat . sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia. menepati janji dsb. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan. SOALAN RAMALAN Tuesday. Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. 9. [ SOKONG BLOG INI. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". Kesimpulan: 1. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. 10. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah.

semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Rumusan Pelbagai masalah sosial. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Namun. Namun. Oleh itu. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. Melalui cara ini. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Akhirnya.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat.SILA AMBIL NOTA INI. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. Namun kebanyakannya masih degil. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun. Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. [ SOKONG BLOG INI. Tambahan pula. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Akhirnya. Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan.

Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. Kesan Perjanjian: a. 3. Bani Qunaiqa’ . Terletak di wilayah Hijjaz. Maksud perkataan Arab – berpindah. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . 3. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . 4. Nasrani dan Arab. cara berfikir. d. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Laluan pedagang . b. 5. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Khazraj di tengah Madinah. Kesediaan mempertahankan Islam. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. d. Konsep Hijrah Maknanya: 1. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. b. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. Syarat Perjanjian: a. 2. h. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. f. Syaratnya : a. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. Suku Aus di Selatan dan Timur. Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. Bani Nadhir. Arab – Aus dan Khazraj. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. 4. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. 3. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Tempat persinggahan. Madinah – Bandar bercahaya. Dan Rasul b. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g.a. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. 2. . Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 622M Perjanjian Aqabah 2. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Penduduknya terdiri daripada Yahudi. dan tingkah laku. Dikenali juga dengan Yathrib. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Membantu Nabi saw c. 4. Yahudi – Bani Quraizah. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. Nabi Muhammad s. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Perjanjian Aqabah 1. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. c. Perlindungan bagi orang Islam Makkah.

11. Sosial i. Menjaga keselamatan b. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. 9. Beribadat b. 2. 5. Di Makkah Islam diancam. harta. 12. Agama i. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. 3. Wujud masjid Nabawi . Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. 3. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. c. Kepentingan Hijrah 1. Pentadbiran i. kegiatan agama. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. Keamanan dapat menjana ekonomi .Anfal. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. 4. 10. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. Menggadai nyawa. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.Muhajirin bermaksud – berpindah. 15. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. Wujud takwim Hijrah. Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. 2. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Meneruskan penyebaran Islam. 3. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. 5. 2. 6. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M. 8. Pusat tamadun Islam dan agama. Dan dilakukan secara terangan. Perintah Allah swt menerusi wahyu. ekonomi. Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. 47 fasal . 13. sosial spt a. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. 4. Belajar c. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. 5. 7. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. Tidak boleh bermusuhan . Aktiviti jual beli. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara.berpandukan wahyu. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur. 14. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Firman spt: Surah al.5.

8. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. 9. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. c. e. Menghantar utusan ke Rom. Mesir. iaitu a. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. Berperang apabila diserang oleh musuh. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . iii. Parsi. Undang-undang Islam diguna pakai. 2. Perundangan i. Dalam perang ini Islam menang. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. Ekonomi i. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. 4. Kedudukan kaum Yahudi i. wanita. d. dan orang yang menyerah diri. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. Pertahanan i. 5. Perang Tabuk 630M/8H 5. Perang Khandak 627M/5H d. Perang Badar 624M/2H i. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Unsur tipu dan riba dihapuskan. b. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. ii. Kepentingan Piagam Madinah 1. Rom Timur Timur. agama dan negara. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. 7. Keadilan sosial b. dan tanaman. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. 3.d. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. b. Tiada perbezaan taraf 6. kanak-kanak. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. orang sakit. bukan nafsu dan kekuatan kaum. iii. Perang berpandukan aspek berikut: i. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. e. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Dilarang meroboh rumah ibadat. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Perang Uhud 625M/3H c. 4.

Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. 2. Tanpa kekerasan 2. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. 2. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. . Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. Abu Ubaidah Al Jarrah. Agama menyembah berhala dihapuskan. dan Uthman bin Talhah. 2. Cara: 1. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. 3. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. 4. Lemah lembut dan bertolak ansur. 3. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. Peringkat awal tidak dipedulikan. 3. Islam tersebar dengan aman 6. 3.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Saad bin Ubadah. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. 8. Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. 4. 4. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. 6. 5. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. Diketuai oleh Khalid Al Walid. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. 7. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. 5. 7. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. Amru Al As. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. Kesan 1. 4. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. 5. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3.7 H. dan Zubair Al Awwam. 5. 4. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. 9.

HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN .. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. Syria dan Mesir.. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah.. KOMPOSISI MASYARAKAT. [ SOKONG BLOG INI. Setiap orang Islam bersaudara b. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a. PENDAHULUAN 1. Ansar dan Ahl – al – Ayyam. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al. . Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab.. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib. b. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad. Yamamah dan Hirah.. Khalifah Umar al – Khattab. LATARBELAKANG MASYARAKAT. Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. ORANG ARAB. iaitu : a. 9. 4. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. 3. 2. A. Golongan Yang Enggan membayar zakat. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday.. PERLUASAN WILAYAH ISLAM. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. c. Ini mempengaruhi corak masyarakat. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin.8. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. 2. GOLONGAN AR – RIDDAH. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. B. ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1..SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN.SELASA ) . Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq.

Khattab. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. GOLONGAN KHAWARIJ. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. Terdiri daripada orang bukan Arab. 7. c. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. Mereka tinggal di Hijjaz. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. Golongan Murtad. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . GOLONGAN BERKECUALI. Parsi. 3. · Di zaman Khalifah Uthman. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. 4. Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. Qibti. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. [SOKONG BLOG INI. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. Syria dan Mesir. · Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. 5. Yahudi dan Majusi. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. Mereka mendakwa menerima wahyu. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. 6. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin.b. C. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. · Mereka menganuti agama Kristian. 000 orang yang berpusat di Yamamah. Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. GOLONGAN AL – QURRA. 8. ORANG BUKAN ISLAM.

iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah... Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka.. Kelas Masyarakat : a...... ( Berikan contoh ) b..... 3.... 2. B...a.... Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M....a. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY ..... Dalam masyarakat Arab Jahiliah ... Pengenalan : 1... 3. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia.w. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat... Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan... Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing.. Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk..... Hubungan Masyarakat / Sosial : a. b.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009.......... Peperangan : a..SELASA ) .. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin.... Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa.. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s... Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah..Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama. Isi : ( Sila buat rujukan lanjut.... masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi.... Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut.. nasrani dan yahudi........Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi.. A. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s...... Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Perang balas dendam sering berlarutan..... di Madinah.. Di samping itu. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku.....w.. majusi..... Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam.. . Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme.. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam. SOALAN LATIHAN Wednesday. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah... b.. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh... Kepercayaan / Agama : a........ Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat.. 2. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. 4... Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj........Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.

Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. melacur. b. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. Ada akad dalam urusan jual beli.w. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka. SOALAN LATIHAN. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. C.amalan perhambaan berlaku secara meluas. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Kedudukan Wanita : a. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Politik : a. 7. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. SOALAN RAMALAN Wednesday.patung berhala. Nilai-nilai Positif : a.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. 9. b. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. 8. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. minum arak dan berjudi. a. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I.w. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. b. 5. Akhlak : a. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. dll. Jahiliyah amalkan riba. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. b. Islam menekankan akhlak yang mulia. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. Amalan Ekonomi.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009.a. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah.ISNIN ) .Quran. pencurian dan penipuan. b. b. 6. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. membunuh.t [ SOKONG BLOG INI. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . berzina. berpegang teguh kepada janji. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. dan membunuh. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak.

Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Pengenalan 1. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. 3. Penganutnya digelar Hunafa”. 2. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah.a.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. roh nenek moyang dan sebagainya. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. dan menjamin keselamatan mereka. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Nabi Muhammad s. Antara yang popular ialah Al-Uzza.a. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. 2. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. 5. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan. Jin. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. 7. iaitu kitab Taurat. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. 4. 5. 8. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. 3. Mereka menyembah matahari dan api. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. 6. 1. 4. Al-Manat. kayu atau emas. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. . Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu.w sendiri. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. dan Al-Hubal. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah.

Tidak berakhlak.. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata.9. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup.. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi. d. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a. Animisme dan Tahyul. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat.w. f. Mengikat tali pada mana-mana pokok. b. Golongan hamba. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. Percaya kepada ahli nujum. dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. Yahudi dan Hanif. 10. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. b.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1.tukang tilik dan penyair.w. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine. e. c. Najran merupakan pusat agama ini.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan.a. Golongan agama ( pendeta ) . e. SOALAN LATIHAN. Golongan bangswan . Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi. Roh orang mati menjadi burung. d. . Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. [ SOKONG BLOG INI. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil. Tidak boleh membaca dan menulis. angkuh dan bongkak. SOALAN RAMALAN Sunday. Wanita. Berhala.s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri. c. B) Isi. Oman dan Yaman. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s. A) Pengenalan : 1. d. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain... Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. a. Mereka membohongi masyarakat Arab. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. ini bermakna isterinya telah berlaku curang.. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. c. Percaya kepada ahli sihir. b. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Nasrani. 2. Tidak mempunyai peradaban. e. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.Jika ke kiri membawa kepada keburukan.t. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a.

Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan.w. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. bersifat agresif. buah tamar. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik. berekonomi dan bersosial. permata. sutera dan lain-lain diimport. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi.s sampai di Makkah lebih awal. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Berlaku diskriminasi puak. Di Makkah. . Barang rempah.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Manakala berhala. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ). Habsyah. Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan.t. struktur politik masyarakatnya agak jelas. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Yaman dan Parsi. Perdagangan Arab turut terjejas. memuja kuasa.a. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Di samping mempercayai berhala. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a. emas. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah.

Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh. Sistem tukar barang diamalkan.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. pakaian.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan.sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya. Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat.Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Kaum wanita dipandang hina. buah-buahan.sifat positif dan mulia.perkara kecil. . Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara . terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Penipuan dan riba turut berleluasa. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. pelacuran dan pembunuhan. Barangan bijirin. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi. Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. Golongan bangsawan wujud di bandar. C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Suku Badwi pula hidup berpuak . hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->