TAMADUN ISLAM : TEMA 1 - KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN Perkataan manusia dalam Bahasa

Melayu adalah menyamai istilah yang disebutkan dalam al-Quran, iaitu al-Ins, al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. Nama-nama ini adalah merujuk kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, manusia adalah pemerintah, pemilik dan pengguna bagi semua kejadian sama ada di darat, di laut atau di udara. Sejak abad ke-4 M, orangorang Barat begitu terpengaruh dengan teori evolusi yang menyebutkan bahawa manusia berasal daripada beruk. Teori ini mula diperkenalkan oleh beberapa orang ahli falsafah Greek termasuklah Aristotle, Anazimander dan Epidocles. Namun demikian, teori ini dipertikaikan oleh saujana sains Islam dan juga Barat. Mereka menganggap ia bukanlah suatu kajian yang bersifat fakta sebaliknya merupakan satu ideologi sahaja. Manusia Menurut al-Quran Manusia menurut al-Quran adalah makhluk yang dikurniakan akal, roh, dan jasad. Ia adalah sebaik-baik kejadian berbanding dengan malaikat dan binatang. Malaikat hanyalah dikurniakan akal tetapi tidak dikurniakan nafsu sedangkan binatang hanya dikurniakan nafsu tanpa akal. Sungguhpun begitu kedudukan manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang jika mereka gagal menggunakan akal dengan baik sebaliknya menjadi hamba kepada nafsu. Menurut al-Quran, semua manusia adalah berasal dari keturunan Nabi Adam dan Adam pula dijadikan daripada tanah. Oleh itu, kaedah mantik atau logik manusia juga berasal daripada tanah. Kebanyakan ulama tafsir berpendapat proses pembentukan bayi dalam kandungan juga bermula dari saripati tanah atau disebut sebagai nutfah di dalam al-Quran. Pendapat ini ternyata benar kerana semua sumber makanan dan minuman adalah berpunca daripada tanah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaslah menunjukkan bahawa konsep manusia menurut Islam adalah berbeza dengan pandangan yang pernah dikemukakan oleh para pengkaji antropologi. Fungsi Manusia Menurut al-Quran Beribadat kepada Allah Menurut al-Quran, manusia berfungsi dan berperanan tersendiri. Fungsi utama manusia dicipta ialah untuk beribadat kepada Allah. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan beberapa jenis ibadat yang perlu dilaksanakan oleh manusia sama ada dalam bentuk fardu ain atau fardu kifayah. Ibadat fardu ain ialah ibadat yang perlu dilakukan oleh setiap individu yang menepati syarat- syarat yang telah ditentukan, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Ibadat fardu kifayah pula ialah ibadat yang jika dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, maka individu dan kumpulan yang lain tidak wajib lagi melakukannya, contohnya melakukan sembahyang jenazah, berniaga, mengajar dan sebagainya. Memelihara Alam Selain itu, manusia juga berperanan untuk memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya. Allah telah mencipta alam ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Oleh itu, manusia boleh menggunakan ciptaan ini untuk meneruskan kehidupan mereka di dunia. Sungguhpun begitu, manusia perlu menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah dengan menggunakan ciptaan tersebut hanya untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebaikan sahaja. Mereka tidat boleh melakukan kerosakan di muka bumi ini sehingga membawa keburukan kepada manusia atau makhluk lain termasuklah binatang. Mengenali di Antara Satu Sama Lain Manusia juga perlu berbaik-baik di antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan. Allah mencipta manusia dengan pelbagai puak supaya mereka dapat mengenali di antara satu sama lain. Mereka tidak boleh berbangga diri, sombong dan takbur. Sebaliknya mereka hendaklah sentiasa berbaik-baik dan bersatu-padu di dalam menghadapi sebarang masalah. Perbezaan agama juga tidak boleh dijadikan alasan untuk manusia bermusuhan. Islam hanya membenarkan penganutnya memusuhi orang bukan Islam sekiranya mereka dengan jelas menunjukkan penentangan atau cuba membahayakan orang-orang Islam. Dalam keadaan biasa hubungan baik perlu dikekalkan di antara mereka. Memakmurkan Muka Bumi Selain dari memelihara alam ini manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan pancaidera yang dianugerahkan kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir

bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada. Banyak rahsia kejadian Allah yang boleh disingkap oleh manusia dengan menggunakan akal yang ada. Di sebalik kejadian tumbuh-tumbuhan misalnya terdapat pelbagai jenis penawar, di dasar lautan juga terdapat pelbagai khazanah, begitu juga di dalam perut bumi. Hanya manusia yang menggunakan akal dengan sepenuhnya akan dapat menikmati semua ini. Selain untuk dirinya ia juga dapat memberi faedah kepada orang lain. Mentauhidkan Allah Manusia yang perlu mentauhidkan Allah, dalam konteks ini manusia ditegah sekeraskerasnya melakukan sebarang bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bagi mengelakkan berlakunya syirik, manusia perlu mengenali Allah. Manusia boleh mengenali Allah melalui sifat-sifatNya. Terdapat 20 sifat yang wajib diketahui oleh manusia. Mentadbir / Menjadi Khalifah di Muka Bumi Fungsi manusia yang seterusnya ialah mentadbir atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Fungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia hendaklah sentiasa bersikap adil sama ada terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Manusia hendaklah memastikan tidak berlaku kemungkaran di muka bumi sebaliknya hendaklah memastikan berlakunya kebaikan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diamanahkan oleh Allah iaitu Amar Makruf dan Nahi Mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas, jelas menunjukkan bahawa manusia mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Sekiranya manusia berjaya melaksanakan tanggungjawab tersebut sepenuhnya maka mereka akan dapat menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jika sebaliknya yang berlaku maka kemusnahan dan huruhara pasti tidak dapat dielakkan. Posted by Cikgu Rashman at 4/22/2010 06:56:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1, SOALAN RAMALAN Monday, 5 April 2010 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – PERANAN MUHAJIRIN DAN ANSAR Jelaskan peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. PENDAHULUAN: ( 3 Markah ) 1. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Mereka menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. 2. Golongan Muhajirin - Merupakan penduduk asal kota Makkah dan dikenali sebagai orang Quraisy. Golongan yang terawal menerima dan memeluk Islam. Kemudian berhijrah kerana penentangan oleh orang musyrikin Makkah. Di Madinah mereka ini digelar orang Muhajirin.Istilah Muhajirin berasal daripada perkataan hijrah. 3. Golongan Ansar - Penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam hasil pertemuan mereka dengan Rasulullah di Mekah melalui perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 . Apabila berjumpa dengan Rasulullah yang kemudiannya menyatakan kesediaan menerima, dan mempertahankan Islam di samping mempelawa Rasulullah dan orang Muhajirin berhijrah ke Madinah dan bersedia menjadikan Rasulullah pemimpin mereka. ISI: Peranan golongan Ansar dan Muhajirin dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w ( 7 Isi X 3 Markah = 21 Markah ) 1. Peranan Golongan Muhajirin Peranan di Makkah : a. Menerima dan mempertahankan agama Islam Ø Semasa berada di Makkah merekalah golongan umat Islam yang pertama menerima dan mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kekuatan iman. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad.

Contohnya : Orang pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Contoh : Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya yang kejam bernama Umayyah bin Khalaf. maka barulah dakwah terang-terangan dilakukan. Ø Sanggup berkorban dan melindungi diri Nabi Muhammad daripada diancam atau diapaapakan oleh orang musyrikin Mekah. sahabat handai dan penduduk Makkah yang lain ke arah agama yang benar. Ø Al-Arqam bin Abi al-Arqam pula sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah Islam yang pertama selepas rumah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengutus Mus’ab bin Umair sebagai guru agama dan pendakwah untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam. . Membantu Nabi Muhammad dalam hal keagamaan dan pentadbiran. Mereka bersama sahabat Nabi Muhammad yang lain dapat menjalan kegiatan dakwah dengan terbuka dan mendaulatkan Islam di Madinah. Misi Mus’ab ke Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. b. Ø Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan. Ø Mereka menerima pelbagai ejekan. Rabiah dan isterinya. Bermula dari sinilah usaha umat Islam Makkah penuh cabaran kerana usaha dakwah ditentang kuat oleh musyrikin Makkah. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar ke atas nilai keimanan umat Islam di Makkah.. Ø Pada peringkat awal seramai 70 orang Islam dari kota Makkah (Muhajirin) berketurunan Quraisy berhijrah ke Madinah.Ø Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Siddiq. Abdul Rahman bin Auf. Uthman bin Affan. Keimanan mereka sukar digugat dan mereka tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang. Sanggup berkorban nyawa dan harta Ø Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Contohnya selepas peristiwa Aqabah 1. e. Contohnya Saidina Ali yang telah tidur ditempat tidur Nabi Muhammad pada malam peristiwa hijrah dan Abu Bakar yang sentiasa menemani Nabi Muhammad sewaktu Hijrah. Uthman bin Affan. Umat Islam berjaya mendirikan Masjid di tengah-tengah kota Madinah dan dapat melakukan amal ibadat secara terbuka yang tidak dapat dilakukan sewaktu mereka berada di Makkah. al-Arqam bin Abi al-Arqam. Ali bin Ali Talib. dan lain-lain adalah pendukung Islam pada peringkat awal ketika dakwah dilakukan secara sulit. Saad Abi Waqas. Abu Ubaidah al-Jarrah dan al-Arqam bin al-Abi Arqam. Zubair bin al-Awwam. kata nista. Umar dan Uthman. Berhijrah ke Madinah Ø Mereka sanggup meninggalkan Makkah dan segala kekayaan yang dimiliki sematamata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Ø Sanggup meninggalkan kampung halaman. harta benda . Menjalankan usaha dakwah Ø Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman Makkiah. Contohnya keluarga Ammar b Yassir yang mati dibunuh dan penyiksaan teruk ke atas Bilal bin Rabah. Sanggup menghadapi rintangan dan penentangan Ø Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan yang sangat hebat daripada kaum Musyrikin Makkah sama ada secara fizikal atau pun mental. Mereka semuanya datang menemui Nabi untuk memeluk Islam. Ø Selepas tiga tahun berdakwah secara sulit dan melahirkan kaum Muslimin yang benarbenar beriman. Zubair bin al-Awwam.keluarga dan sebagainya demi cintakan Allah dan Rasulnya. Ø Mereka menyeru kepada kaum keluarga. Antara yang mereka banyak lakukan ialah membeli hamba-hamba yang menganut Islam yang diseksa oleh tuannya supaya dapat dibebaskan. d. penyiksaan dan pembunuhan. Kemudian selepas pengislaman Umar al-Khattab mereka berani melakukan dakwah secara terbuka.Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. penghinaan. Peranan di Madinah a. Talhah. c. Ø Golongan Muhajirin juga berperanan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Madinah. Contohnya Abu Bakar.Nabi dan para sahabatnya bermesyuarat di situ bagi membincangkan kedudukan dan cara-cara untuk menyebarkan Islam dengan cara yang lebih berkesan. Zaid bin Harithah. Mereka bukan sahaja terdiri daripada orang miskin tetapi termasuk juga golongan hartawan dan para pembesar Quraisy seperti Abu Bakar dan Uthman. kemudian diikuti pula oleh Amir b.

Membantu golongan Muhajirin Ø Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Makkah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Sesungguhnya perjanjian Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. Peranan di Madinah a. menjemput. Hamzah b Abdul Muttalib. [ SOKONG BLOG INI. c. 12 dan 13 Kerasulan. Ø Hasil usaha para naqib ( ketua ) yang gigih ini menyebabkan agama Islam cepat tersebar. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. 23 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – FAKTOR PENENTANGAN QURAISY MAKKAH Bincangkan faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah.b. Membantu menyebarkan agama Islam Ø Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. Ø Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosio-ekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. Merekalah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam dan menyampaikan berita tentang Nabi dan kaum Muslimin di Makkah kepada penduduk Madinah. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/05/2010 11:16:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Ø Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. makanan. dan menerima ajaran Nabi Muhammad s. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Menyumbangkan harta benda dan buah fikiran Ø Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam seperti semasa menghadapi peperangan . Latar Belakang Nabi Muhammad s. Ø Nabi Muhammad telah melantik 12 Naqib (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. Proses ini bermula selepas peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 pada tahun ke11. Menyokong. Ø Mereka berikrar untuk berjuang bersama-sama Nabi dan menjemput Nabi meninggalkan Kota Makkah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah. Ali b Abi Talib dan lain-lain.a. b.a.a. 2. keselamatan. Ø Mereka menjemput Nabi Muhammad ke Madinah dan kedatangan baginda bersama para sahabatnya telah disambut dengan begitu meriah sekali oleh golongan Ansar. Peranan Golongan Ansar Peranan di Makkah a.w Ø Dalam peristiwa Perjanjian Aqabah 1 dan 2 mereka menyatakan kesanggupan menerima Islam dalam keadaan di mana orang-orang Makkah menentangnya dengan hebat.w . Catatan : Markah maksimum untuk pendahuluan dan kesimpulan adalah 4 sama ada 3 – 1 @ 2 – 2 atau sebaliknya. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan yang mantap bagi memastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Uhud dan Khandak. SOALAN RAMALAN Monday. Mengukuhkan ketenteraan Islam Ø Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah menjadi sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh.w. PENGENALAN: [ 3 markah] 1. Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. 2. Ø Golongan Ansar juga menyumbangkan nyawa dan harta benda mereka dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. KESIMPULAN:( 1 Markah ) 1.

dari puak Quraisy · Baginda menerima wahyu pertama. 2.A. · Makkah merupakan kota yang bebas daripada kuasa dan pengaruh Byzantine dan Parsi. ª Dari sudut akidah. Surah al-Alaq melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadhan 610M di Gua Hira’. · Bertemu dengan Abu Talib supaya menasihatkan Nabi Muhammad menghentikan dakwah baginda. · Makkah merupakan tempat permulaan rumah ibadat.a. Aktiviti Dakwah Nabi Muhammad S. ialah agama tauhid yang menyeru kepada keadilan sosial dan persamaan taraf manusia. bapa saudara Baginda. Sewaktu Di Kota Mekah · Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. ª Besar kemungkinan kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s. kemudian diubah kepada Bakkah dan Makkah. Mereka memerintah Makkah selama 3 kurun sebelum ketibaan kaum Quraisy pimpinan Qusay bin Kilab pada permulaan kurun ke-5. ª Dengan terlaksananya ajaran Islam. · Dengan adanya Kaabah. · Nabi Ibrahim (as) dan anaknya Nabi Ismail (as) telah membina Kaabah.a. percayakan Allah yang Maha Esa dan menentang amalan syirik.aw. ª Hal ini amat bertentangan dengan sistem sosial Jahiliyah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan kaum Quraisy. Faktor Agama ª Ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a. ª Mereka masih berpegang dengan taraf dan kedudukan sosial yang berbeza.W. Baitullah Kaabah. Nabi Ismail dilahirkan. ª Setelah itu berpindah ke tangan Abu Talib.· Dilahirkan di kota Makkah pada hari Isnin 12 Rabiulawal tahun Gajah · Dari keturunan Bani Hasyim. · Makkah kekal sebagai suatu kawasan yang neutral hingga zaman Islam. 3. Bentuk2 Tentangan Orang-Orang Quraisy Makkah Terhadap Ajaran Nabi Muhammad Saw. ª Jika mereka memeluk Islam dan mengikut Baginda bermakna kepimpinan itu akan terus berada di tangan Bani Hasyim. · Setelah itu tiba puak Khuzaah. ª Agama berhala dianggap sebagai agama tradisi nenek moyang mereka yang mesti dipertahankan ª Oleh itu menentang Nabi Muhammad s. bermakna tidak ada lagi perbezaan antara ketua dan pengikut. Islam menekankan Tauhid.a. Persamaan Taraf ª Agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s.aw.w kerana keupayaannya yang luar biasa.w yang dianggap sebagai orang yang mahu meruntuhkan tradisi itu. ramai pengunjung datang ke Makkah untuk melakukan ibadat haji dan perdagangan. memperolok-olok dan mengganggu dengan perkataan dan perbuatan · Menyiksa · Tawaran Harta & Pangkat · Berkompromi Agama · Pemulauan Ekonomi Dan Sosial · Rancangan Membunuh Nabi 4. · Pada zaman puak Jurhum. · Penduduk terawal dikenali sebagai Amaliqah. moyang Nabi Muhammad s. yang diberkati Allah swt.w dan Abd Mutalib. itu bertentangan dengan agama berhala yang telah sebati menajadi darah daging orang-orang Makkah. 2. antara yang kaya dengan miskin dan antara tuan dengan hamba .w melalui 2 peringkat: (a) dakwah secara sulit (b) dakwah secara terang-terangan ISI: Faktor-faktor penentangan ajaran Islam oleh kaum Quraisy Makkah [5 isi X 4 markah=20 markah] 1. · Menghina. 3. Ingin Mengekalkan Kuasa Dan Pengaruh ª Sebelum ini kepimpinan kota Makkah terletak di tangan Hasyim. dikuti oleh puak Jurhum. Latar Belakang Masyarakat Kota Makkah · Nama asal Makkah ialah Makaroba.

Perasaan Iri hati ª Mereka menentang Nabi Muhammad s. berzina.a. • Alasannya ialah zaman tersebut tiada nabi dan kitab sebagai petunjuk. 2. . Takut Akan Hari Pembalasan ª Islam mengajar manusia tentang hari pembalasan atau hari kiamat ª Wajib percaya kepadanya dan merupakan satu daripada Rukun Iman ª Segala amalan di dunia sama ada baik atau jahat akan dikira pada hari pembalasan denganm saksama. ª Antara mereka ialah. ª Amalan membuat dan menjual patung pula merupakan warisan nenek moyang mereka.K. • Zaman masyarakatnya jahil kerana tidak boleh menulis dan membaca.w. SOALAN RAMALAN Friday.a. ii) Al-Walid bin al-Mughirah berasa terlalu kecewa apabila mendengar Nabi Muhammad s. Hitti): • hanya jahil dari segi agama sahaja.memujuk Nabi Muhammad dan bapa saudaranya Abu Talib sehingga rancangan untuk membunuh Nabi Muhammad saw. ª Orang-orang Quraisy mengamalkan penjualan atau berhala.a. i) Umayyah bin Abi al-Salt pernah menyatakan keinginan menjadi seorang nabi. 6.w. ª Berita hari kiamat telah menakutkan kaum Quraisy Mekah kerana mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan perkara keji yang ditegah oleh Islam seperti mencuri. Faktor Ekonomi/Mempertahankan Pusaka Nenek Moyang.BACA DAN FAHAMKAN NOTA INI………….a. • Zaman yang tidak mempunyai peradaban @ tamadun • Zaman masyarakatnya tidak berakhlak. 2. Terdapat pelbagai bentuk tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah seperti penghinaan.w menerima wahyu KESIMPULAN:[2 markah] 1. ª Seandainya mereka memeluk Islam. angkuh dan bongkak. 5. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/23/2009 11:19:00 PM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. maka sudah tentu punca rezeki mereka akan hilang kerana Islam tidak membenarkan pembuatan patung berhala dan menjualnya. Definisi jahiliyah ( oleh P. Ciri-ciri jahiliyah (mengikut al-Quran): • Zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. ª Oleh itu mereka begitu sensitif apabila Nabi Muhammad s. minum arak dan mengamalkan riba ª Perbuatan ini akan dibalas dengan seksaan api neraka ª Tetapi mengikut agama berhala. mencela agama berhala mereka. dan Islam kerana perasaan iri hati kedudukan Nabi Muhammad s. bukan dari segi ilmu pengetahuan. 13 November 2009 TAMADUN ISLAM : TEMA 1 – SOSIO-EKONOMI ARAB JAHILIYYAH PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY .w sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad saw dan umat Islam Makkah tabah dan sabar menghadapi tentangan daripada orang-orang Quraisy Makkah.penyiksaan. pemulauan. Definisi jahiliyah (dari segi bahasa): • Bererti bodoh dan sesat 3. 4. Bincangkan aspek sosio-ekonomi masyarakat arab pada zaman Jahiliyah Pendahuluan (3 Markah) 1. [ SOKONG BLOG INI.ª Pada pandangan Islam. semua manusia adalah sama sahaja kecuali bagi orang yang bertakwa. merompak. segala dosa itu dapat dihapuskan di dunia juga tanpa menerima apa-apa balasan pada hari kiamat.

Antara binatang ternak seperti unta. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka • Peperangan antara mereka sering melibatkan 2 atau banyak suku dan memakan masa yang lama walaupun disebabkan oleh perkara kecil sahaja. gaharu. • Binatang ternakan menjadi status kekayaan. • Contoh. 5. 2. • Mereka berpindah randah untuk mencari kawasan rumput dan air bagi binatang ternakan mereka.a. • Tujuannya untuk mencari nama. wangi-wangian. Hirah dan Ghassan. hanya tertumpu di kawasan subur yang mempunyai oasis seperti di Yaman. berhala dan sebagainya. Penternakan • Kegiatan utama kaum Badwi ialah menternak secara nomad. • Ekonomi masyarakat Quraisy tidak berkembang kerana permusuhan yang ketara antara golongan yang kaya dengan miskin. • Barang dagangan utama ialah bijiran. • Masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan (semangat asabiyah) • Mereka bermegah dengan kabilahnya dan memandang hina terhadap kabilah yang lain. 7. Pertanian • Selepas keruntuhan empangan Maarib di Yaman menyebabkan ketidakstabilan politik dan kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. Perdagangan • Oleh itu orang Arab menjalankan aktiviti perdagangan di kota Makkah. kambing dan biri2. Perang Basus antara kabilah Bakr dengan Rabi’ah.4.w pada tahun 610M ISI : Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Arab Jahiliyah (7 isi X 3 markah) 1. Kedudukan wanita • Kedudukan wanita tidak mendapat tempat yang sewajarnya dalam masyarakat @ keluarga . • Aktiviti pertanian terhad. 3. kuasa. • Terdapat rombongan perdagangan dalam bentuk kumpulan yang dikenali sebagai kafilah • Perdagangan dijalankan dalam sistem barter. Era/jangka masa zaman jahiliyah: • Berlaku selama 3 abad iaitu apabila berakhirnya kejatuhan kerajaan Saba’ peringkat ketiga @ peringkat akhir Himyar • Sekitar tahun 300M hingga turun Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. Rompakan • Puak Badwi melakukan rompakan ke atas kafilah2 perdagangan kaum bangsawan Quraisy. Struktur Masyarakat • Struktur masyarakat Arab boleh dibahagi kepada 2 iaitu Arab Hadari (yang tinggal di bandar) dan Arab Badwi (yang tinggal di padang pasir) • Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. Semangat Assabiyyah • Mereka ada perasaan setiakawan @ asabiyah yang sentiasa terjalin rapi. 6. rempah ratus. • Selalu berlaku peperangan antara kabilah. • Rompakan menjadi pekerjaan utama dan satu pekerjaan yang mulia. • Pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Tanah Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. • Aktiviti perdagangan berlaku antara selatan dengan utara – perdagangan dua musim iaitu musim sejuk di Yaman dan musim panas di Syam dan pada musim haji tertumpu di Makkah. ( Catatan : Ada pandangan ahli akademik yang tidak menerima merompak sebagai aktiviti ekonomi Arab Jahiliyyah ) 4.

• • . Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah. 10. 1 September 2009 TAMADUN ISLAM : MASALAH YANG DIHADAPI SELEPAS KEWAFATAN NABI MUHAMMAD Pengenalan Nabi Muhammad wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11 Hijrah di Madinah. Oleh itu. Namun perundingan yang dijalankan di kalangan masyarakat Islam di Madinah telah memutuskan untuk melantik Abu Bakar al-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama. Ada juga yang mahukan Nabi dimakamkan di Baitul Muqaddis. Oleh itu. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 11/13/2009 09:57:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Sebahagian pihak mahukan agar baginda dimakamkan di Mekah manakala pihak lain mahu baginda dimakamkan di Madinah. untuk melantikan Saad Bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. Mereka lebih suka mempunyai ramai anak lelaki kerana beranggapan anak perempuan apabila besar kelak boleh menimbulkan masalah social dan ekonomi. Allah Taala telah melantik Nabi Muhammad s. sebahagian besar golongan Ansar telah berkumpul di sebuah dewan bernama Saqifah Bani Saidah. Islam tetap kekal dan tidak akan mati. SOALAN RAMALAN Tuesday. berjudi dan minum arak yang merupakan kebiasaan kepada masyarakat Arab jahiliyah. 2. Masalah yang Dihadapi Terdapat Perselisihan Pendapat Mengenai Kewafatan Nabi Terdapat perselisihan tentang berita kewafatan Nabi Muhammad. Menyelesaikan Masalah Perlantikan Khalifah Selepas kewafatan Nabi Muhammad.w. Umar dan Abu Ubaidah al-Jarrah telah mendengar berita tersebut lalu menuju ke Saqifah Bani Saidah. sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh dunia.a. Perjuangan mereka terhadap Nabi dan agama Islam adalah tidak ternilai dan golongan Muhajirin adalah sebilangan kecil dari mereka dan mereka berada di Madinah dalam keadaan merantau atau menumpang. Perselisihan tersebut diselesaikan oleh Abu Bakar apabila dibacakan kepada mereka sepotong hadith di mana Nabi Muhammad pernah bersabda yang bermaksud "para nabi dikebumikan di mana mereka meninggal dunia". menepati janji dsb. Masalah pemilihan pengganti Nabi menjadi kusut apabila golongan Ansar bersungguhsungguh mahukan jawatan tersebut dengan alasan mereka adalah pembela Allah dan Islam. 9. Namun. 8. Abu Bakar. Perselisihan Tentang Tempat Pengebumian Nabi Umat Islam kemudiannya berselisih pendapat tentang tempat untuk mengebumikan jenazah baginda. Akhlak tidak bermoral • Mereka berzina. Baginda tidak pernah mengatakan secara lisan siapakah yang baginda pilih sebagai pemimpin umat Islam yang seterusnya. Penyelesaian dilakukan oleh Saidina Abu Bakar apabila beliau membacakan ayat alQuran yang antara lain bermakna bahawa Nabi Muhammad hanya seorang pesuruh Allah seperti rasul yang terdahulu yang pernah hidup dan kemudiannya akan mati. Akhlak mulia • Mereka juga mempunyai sifat terpuji seperti melayan tetamu yang datang walaupun musuhnya. Kesimpulan: 1. [ SOKONG BLOG INI. Kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan kesesatan.Mereka menanam anak perempuan hidup2 . Terdapat sebahagian daripada umat Islam termasuk Saidina Umar sendiri yang tidak dapat menerima berita tersebut. Umat Islam berada dalam keadaan yang penuh kekeliruan dan emosi. Kedudukan hamba • Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang terendah dalam kalangan masyarakat .

Ia berjaya menghindari umat Islam dari kemungkinan bahaya perpecahan politik yang amat membimbangkan. [ SOKONG BLOG INI.Abu Bakar telah memberikan hujah dan alasan yang sebaik-baiknya mengapa pemilihan bakal pengganti Nabi mestilah dari golongan Muhajirin. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 9/01/2009 09:24:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1 Thursday. Akhirnya. Ada yang berpendapat ia perlu dibatalkan kerana Mekah dan Madinah sendiri menghadapi ancaman dan pemberontakan dari kaum Absy dan Zubyan. Apabila Abu Bakar menjadi Khalifah beliau menghadapi masalah yang kritikal sama ada untuk meneruskan atau membatalkan sahaja gerakan ketenteraan tersebut. Tambahan pula. Melalui cara ini. Ia terdiri dari gerakan 3 golongan iaitu golongan-golongan nabi palsu. Kemenangan ini juga mengukuhkan kedudukan politik dan keselamatan umat Islam kerana tentera Usamah Bin Zaid ditugaskan untuk menjaga keselamatan Madinah. Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebanyak 11 pasukan tentera yang diketuai oleh panglima-panglima Islam yang terkenal dan dihantarkan ke seluruh Tanah Arab untuk memerangi gerakan al-Riddah. Menentang Gerakan al-Riddah Al-Riddah ialah gerakan anti kerajaan Islam atau gerakan mengingkari ajaran-ajaran Islam. umat Islam menunjukkan ciri-ciri perpaduan dan persefahaman dengan menyelesaikan setiap masalah secara kolektif dan perbincangan sehingga akhirnya semua masalah dapat diatasi demi untuk kebaikan ummah dan negara Islam itu sendiri. politik dan kepimpinan telah dihadapi oleh umat Islam sebaik sahaja wafatnya Nabi Muhammad. Usamah Bin Zaid masih dalam usia belasan tahun. Oleh itu. Akhirnya. Namun kebanyakannya masih degil. Hanya segelintir dari mereka menyahut seruan Khalifah Abu Bakar seperti Bani Abdul Qais di Bahrain. semua gerakan al-Riddah dapat dilenyapkan dan Islam kembali menjadi agama yang suci dan tunggal di Tanah Arab. Meneruskan Gerakan Ketenteraan Usamah Bin Zaid Sebelum Nabi Muhammad wafat. Namun. golongan yang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Kemenangan ke atas wilayah kekuasaan Rom ini memberikan kesan politik yang penting terhadap negara Islam. Rumusan Pelbagai masalah sosial. baginda telah membentuk sebuah angkatan tentera yang diketuai oleh Usamah Bin Zaid Bin Harithah untuk menentang penduduk Daerah Ghassan yang telah membunuh beberapa orang utusan Nabi. Langkah awal Khalifah Abu Bakar ialah menghantar utusan-utusannya kepada ketua golongan tersebut dan mengajak mereka kembali ke pangkal jalan. Golongan penentang Islam berjaya ditundukkan supaya mematuhi ajaran-ajaran Islam. Namun. krisis perlantikan Khalifah yang amat kritikal itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya. Hujahnya ini dapat menyedarkan golongan Ansar tentang kepentingan memilih golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi Muhammad. Ia menyedarkan kaum-kaum yang ingin menyerang Madinah bahawa masyarakat Islam bukan mudah diugut atau digugat.SILA AMBIL NOTA INI. Tentera Usamah mencapai kejayaan gemilang dalam tempoh 40 hari. 25 June 2009 TAMADUN ISLAM: TEMA 1 – 3 NOTA RINGKAS PELAJAR PRA-U (ATAS) SMKDARY . Beliau juga membacakan hadis Nabi yang bermaksud "Para imam adalah daripada golongan Quraisy". Kesemua golongan ini merupakan anasir yang membahayakan kerana boleh menghancurkan keutuhan Islam jika tidak dihadapi dan ditentang bersungguh-sungguh. Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam. BACA DAN FAHAMKAN Pengenalan . Khalifah Abu Bakar menunjukkan ketegasannya dengan meneruskan gerakan tersebut.

Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut: a. h. Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw. Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran. Penghantaran utusan dakwah ke Madinah b. Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal d. Dan Rasul b. 3.w hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Khazraj di tengah Madinah. Hijrah Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). b. Kehidupan kurang maju sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Nabi Muhammad s. 3. Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan 2. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M. Terletak di wilayah Hijjaz. 5. 2. Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Berlaku secara rahsia dan berperingkat. cara berfikir. Penduduknya terdiri daripada Yahudi.a. 2. Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela. Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah g. 3.Madinah terletak antara Makkah dan Syam. f. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi. d. Konsep Hijrah Maknanya: 1. b. c. Laluan pedagang . 622M Perjanjian Aqabah 2. Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia c. Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah. Bani Qunaiqa’ . Tempat persinggahan. Madinah – Bandar bercahaya. Mengembalikan keamanan dan persaudaraan masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam. 4. Nasrani dan Arab. 4. Suku Aus di Selatan dan Timur. Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw 1. Arab – Aus dan Khazraj. Syaratnya : a. Jaminan dan keselamatan orang Islam Makkah terjamin e. Perjanjian Aqabah 1. dan tingkah laku. . Perlindungan bagi orang Islam Makkah. d. Orang Islam Makkah diberi jaminan keselamatan dan diberi tempat tinggal. Umar secara sendirian dan terang-terangan. Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah. Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah. Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah c. Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah. Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda. 621M mengunjungi lagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. 4. Kesan Perjanjian: a. Syarat Perjanjian: a. Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish. Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap. Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah . Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qainuqa’. Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah e. Dikenali juga dengan Yathrib. Bani Nadhir. Membantu Nabi saw c. Maksud perkataan Arab – berpindah. Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Yahudi – Bani Quraizah. Kesediaan mempertahankan Islam. Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair untuk berdakwah.

Masyarakat sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara ii. Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Tempat bertemu dan berbincang akan masalah d. Wujud takwim Hijrah. Tidak boleh bermusuhan . 13. 5. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan. Di Makkah Islam diancam. 3. 2. Menjaga keselamatan b. 4.Anfal. Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya 4. kegiatan agama. 8. Peluang untuk mendamaikan masyarakat Arab di Madinah. Sebab dan Tujuan Hijrah 1. Kewujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah daripada Quraish. 2. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan. Nabi Muhamad pemimipin di Madinah ii. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah Al Munawarah . Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. ekonomi. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan Ansar membantu Muhajirin dengan cara: a. Belajar c. 5. Dan dilakukan secara terangan. Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam. 12. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur.Muhajirin bermaksud – berpindah. Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Makkah dan Madinah. 6. Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam. Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru. Menyediakan modal untuk berniaga 6. Dakwah Islamiah dapat dilakukan dengan aman. harta. c. Aktiviti jual beli. Sosial i. Kebijaksanaan nabi mengatur strategi untuk berhijrah. 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka.berpandukan wahyu. 11. dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara. Pentadbiran i. 10. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman. 9. 47 fasal . Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam b. Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi. Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran. 7. 15. Meneruskan penyebaran Islam.5. Agama i. Keamanan dapat menjana ekonomi . 14. 2. Kepentingan Hijrah 1. 3. Mula dicipta dan digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab. Bebas mengamalkan sebarang agama ii. sosial spt a. Fungsi masjid pelbagai seperti: a. Wujud golongan Muhajirin dan Ansar. Beribadat b. Firman spt: Surah al. 4. 5. Menggadai nyawa. Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah. 3. Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik. Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam. Pusat tamadun Islam dan agama. Perintah Allah swt menerusi wahyu. Wujud masjid Nabawi . Piagam Madinah atau Sahifah Madinah 1. Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka Nabi pada 622M.

kanak-kanak. Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu. Dalam perang ini Islam menang. 4. Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi: a. Tiada perbezaan taraf 6. Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undangundang syariah. Keadilan sosial b. Mesir. Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab. Perundangan i. e. Negara diwujudkan atas dasar perlembagaan terlebih dahulu. Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman. Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga. Berjaya membentuk masyarakat berasaskan ummah – hidup dalam bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Persamaan hak dan persaudaraan Islam c. iaitu a. Kerajaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya: a. iii. Berperang apabila diserang oleh musuh. b. Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat. bukan nafsu dan kekuatan kaum. Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Perang Uhud 625M/3H c. Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan. Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang. Parsi. Tidak dibenarkan membunuh binantang ternakan. 9. Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik f. Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. 4. dan orang yang menyerah diri. Perang berpandukan aspek berikut: i. agama dan negara. Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua. Perang Khandak 627M/5H d. 7. Perang Tabuk 630M/8H 5. 5. Dengan izin Allah swt setelah turunnya wahyu. Undan-undang Islam menekankan penginsafan dan bukannya jatuhan hukuman. Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian. Kepentingan Piagam Madinah 1. d. Menetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah. Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah g. Model kerajaan Islam yang unggul 2. Kedudukan kaum Yahudi i. Penyebaran Islam Strategi penyebaran Islam: 1. Undang-undang Islam diguna pakai. Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara ii. iii. Pertahanan i. dan tanaman. Perjanjian Hudaibiyah Latar Peristiwa . c. Peperangan – dengan izin atau bertujuan mempertahankan diri. tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam ii. Ekonomi i. 3. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan. e. Menghantar utusan ke Rom. Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum 3. orang sakit. Perang Badar 624M/2H i. Dilarang meroboh rumah ibadat. 8. Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara f. b. ii. Rom Timur Timur. 2.d. wanita. Unsur tipu dan riba dihapuskan. Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani.

4. dan Zubair Al Awwam. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar wakil iaitu Uthman bin Affan. Peringkat awal tidak dipedulikan. 3. Diketuai oleh Khalid Al Walid. Lemah lembut dan bertolak ansur. Maka wujud Perjanjian Hudaibiyah pada 628M/6H. 4. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam. 4. Tanpa kekerasan 2. Islam tersebar dengan aman 6. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. Pembukaan Makkah pada 630M berlaku setelah terjadi pencabulan terhadap gencatan senjata yang dipersetujui. Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan 3. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 1. 4. Agama menyembah berhala dihapuskan. Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid. 6. Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan. Amru Al As. Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul dan berpandangan jauh. Abu Ubaidah Al Jarrah. Kabilah Arab lain bebas memilih sama ada memihak kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah. 8. Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. 2. Kesan 1. Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M. 5. Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah. Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam. Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap. dan Uthman bin Talhah. Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah. Masuk Makkah melalui 4 penjaru. 5. tetapi apabila dapat tahu orang Islam melakukan sumpah setia untuk membela Uthman yang dikatakan mati dibunuh. Pengislaman Abu Sufian dan Al Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka selain jaminan keselamatan yang diberi kepada penduduk Makkah. 5. . Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang. Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah. Mempunyai ramai saudara mara di Makkah 2. Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan. Islam dapat berkembang berlipat kali ganda. 2. 7. Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam. 5. Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih? 1. Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun 2. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 1. 7. Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish. Cara: 1. 4.7 H. Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H. 3. Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam. Saad bin Ubadah. 3. Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Kepentingan Pembukaan Kota Makkah 1. Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya . Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan 2. 3. 2. Pembukaan Semula Kota Makkah Sebab 1. Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab. Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain 3. Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sufian tidak akan ditentang.628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish di Hudaibiyah. Berlaku apabila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. 9.

Ini mempengaruhi corak masyarakat. Terdiri daripada masyarakat Arab dan bukan Arab. Di Yamamah golongan ini diketuai oleh Abdul Malik bin Al – Mughirah. .SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 28/4/2009. · Rasulullah telah berjaya menyatukan padukan masyarakat Arab seperti kaum Muhajirin dengan Ansar. Golongan Yang Enggan membayar zakat.. 23 April 2009 GOLONGAN MASYARAKAT ZAMAN KHULAFA AR-RASHIDIN ( PELAJAR PRA-U SMKDARY . PENDAHULUAN 1. 4. Setiap orang Islam bersaudara b.Walid dan Amru Al – As merupakan panglima perang yang berjaya mengatasi golongan Ar – Riddah.. Khalifah Abu Bakar : Khalid Al.. Orang Arab termasuk golongan Muhajirin. · Mereka terdiri daripada tiga golongan. Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan. b. · Terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar kepada nabi Muhammad.. Ansar dan Ahl – al – Ayyam. Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. · Ia wujud di zaman Khalifah Abu Bakar al – Siddiq. Khutbah akhir Nabi menyatakan a. 2. Mereka menganut pelbagai kepercayaan dan menampilkan adat resam serta budaya masing – masing. iaitu : a. NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 3 Thursday. Melantik enam orang para sahabat seperti Ali bin Abu Talib. A. HURAIKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TERDAPAT PADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN . Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah yang menjadi panduan hidup manusia. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 6/25/2009 10:10:00 PM 1 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. LATARBELAKANG MASYARAKAT. Uthman bin Affan : Keluarga Bani Umaiyyah diberikan jawatan penting seperti Marwan al – Hakkam dan Muawiyyah bin Abu Sufyan sebagai Gabenor. Uthman bin Affan dan Zubir bin Al – Awwam sebagai ahli Majlis Syura. ORANG ARAB. 3. Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada negara Islam. Mereka terdiri daripada penduduk Bahrain. Wilayah Islam telah berkembang hingga ke Iraq. KOMPOSISI MASYARAKAT. · Di zaman Khalifah Ar – Rashidin orang Arab Madinah dan Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu pentadbiran negara contohnya: a.SELASA ) . ISI – ISI PENTING ( Buat Rujukan Lanjut ) 1. PENGENALAN KEPADA ZAMAN KHULAFA AR – RASHIDIN. 2..8. [ SOKONG BLOG INI. B. 9. PERLUASAN WILAYAH ISLAM.. Golongan bukan Arab terdiri daripada kaum Parsi dan Qibti. GOLONGAN AR – RIDDAH.. c. Khalifah Umar al – Khattab. Yamamah dan Hirah. Syria dan Mesir.

· Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini menggelar diri mereka sebagai golongan Khawarij. c. GOLONGAN BERKECUALI. · Mereka menganuti agama Kristian. GOLONGAN AHL – AL – AYYAM. 8. GOLONGAN KHAWARIJ. Terdiri daripada orang bukan Arab. 5. ORANG BUKAN ISLAM. Syria dan Mesir. SILA SIGN BUKU PELAWAT] Posted by Cikgu Rashman at 4/23/2009 10:48:00 PM 1 comments . Pemimpin mereka ialah Al – Ashtar. iaitu kaum Parsi yang telah memeluk agama Islam. Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan Khalifah Uthman. Mereka berpendapat perpecahan sepatutnya dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali. Nabi – nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab merupakan nabi palsu yang berpengaruh. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan Amru Al – As. [SOKONG BLOG INI. Malik al – Harith dan Hujr al – Kindi. · Mereka mendapat perlindungan politik dan layanan yang adil daripada kerajaan Islam dengan membayar cukai jizyah. Musailammah mempunyai pengikutnya seramai 40. Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan rundingan Majlis Tahkim. 7. Yahudi dan Majusi. · Terdiri daripada golongan yang tidak mahu terlibat dalam konflik antara Ali dan Muawiyyah. · Di zaman Khalifah Uthman. Tujuannya untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan peribadi. C. Mereka melancarkan gerakan untuk membunuh ketiga – tiga pemimpin tersebut. Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan jahiliah. Qibti. · Zaman Khalifah Umar al – Khattab terdapat lebih kurang 12000 orang.b. · Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin. Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan menentang kerajaan Bani Umaiyyah. Orang – orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad. 3. Di zaman ini mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah. GOLONGAN BUKAN ARAB ( ‘AJAM ) · Golongan Mawali. Parsi. Pasukan tentera Islam telah berjaya mengalahkan golongan ini dan mereka kembali semula kepada ajaran Islam. Mereka terdiri daripada kabilah – kabilah Arab yang menerima Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada negara Islam. sebahagian besar mereka memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah. Mereka mendakwa menerima wahyu. Golongan Nabi palsu dan Pengikutnya. · Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al. 6. Mereka tinggal di luar Semenanjung Tanah Arab. 000 orang yang berpusat di Yamamah. · Berasal daripada golongan ahl – al – Ayyam yang diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq. Golongan Murtad. Mereka menggelar diri mereka sebagai al – Qurra bagi menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl – al – Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad. Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq. · Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin. GOLONGAN AL – QURRA. KESIMPULAN Apa – apa sahaja yang berkaitan. Kebanyakan mereka tinggal di Iraq. 4. Mereka tinggal di Hijjaz.Khattab. · Terdiri daripada orang Arab dan bukan Arab seperti kaum Yahudi. · Golongan ini terdiri daripada suku Arab yang kecil seperti suku Syaiban dan bekas golongan Murtad. Mereka diberi kuasa mentadbir ladang dan tanah di wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa mereka dalam pentadbiran. Abu Bakar mengambil tindakan dengan menghantar pendakwah supaya mereka kembali kepada ajaran Islam.

3..... 15 April 2009 CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD ( PELAJAR PRA-U SMKDARY ..a. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah.. B. Perang balas dendam sering berlarutan. 3. Kelas Masyarakat : a.. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme... Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab.. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala.... di Madinah. nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. SOALAN LATIHAN Wednesday. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam...... masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah dan pengkhianatan orang Yahudi. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s..... Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. 2.. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam.... Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.... Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia.. Isi : ( Sila buat rujukan lanjut..... Isi mesti menunjukkan perbandingan ) 1...... Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat...... 2. b...Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama..... 4. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.... A.. Peperangan : a. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam.. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj..... Di samping itu... Hubungan Masyarakat / Sosial : a....... Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama..Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. majusi............ Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab..... nasrani dan yahudi. Dalam masyarakat Arab Jahiliah . Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s..SELASA ) ....... Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa...Saya ke Pulau Pangkor kerana urusan rasmi. ..SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 21/4/2009.... Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain...w.a. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk.. Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masing-masing. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M... Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah... b.... Pengenalan : 1..... ( Berikan contoh ) b... Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun...w.. Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan.. Kepercayaan / Agama : a..

Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Jua beli berhala adalah ekonomi yang penting dan menguntungkan. 7. b.SILA BUAT LATIHAN INI DAN HANTAR PADA 13/4/2009. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf. b. membunuh.a. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. C. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah.Bermula dengan perjanjian Al-Aqabah I.ISNIN ) . Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. 8 April 2009 AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT ARAB ZAMAN JAHILIAH ( PELAJAR PRA-U SMKDARY .w. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah. memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s. berpegang teguh kepada janji. Akhlak : a. b.Quran. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Kedudukan Wanita : a. Ada akad dalam urusan jual beli. pencurian dan penipuan. minum arak dan berjudi. SOALAN RAMALAN Wednesday. Islam menekankan akhlak yang mulia. Undangundang utama yang digunakan ialah Al. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Barangan yang diharamkan tidak boleh dijual beli seperti arak. dll.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah.t [ SOKONG BLOG INI.amalan perhambaan berlaku secara meluas. berzina. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami. 5. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Jahiliyah amalkan riba.patung berhala. menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. zaman jahiliyah berlandaskan nafsu dan dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina. Kesimpulan : Perbezaan yang ketara. b. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. melacur. Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Nilai-nilai Positif : a. dan membunuh. seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/15/2009 10:33:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Amalan Ekonomi. 9. Mereka perlu dipelihara maruah dan kebajikan mereka. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Politik : a. 6. 8. a. Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu. SOALAN LATIHAN. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah. b. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki.w. Keadaan ini menyebabkan suku bani Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. b. Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing.

Al-Manat. Antara yang popular ialah Al-Uzza. kepercayaan agama dan kepercayaan adat.a. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka menyembah matahari dan api. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 7. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. iaitu kitab Taurat. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. mempunyai keberkatan dan sebagainya. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. 3.a. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah. dan menjamin keselamatan mereka. 5. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. kayu atau emas. Isi-isi penting ( Buat Rujukan untuk huraian lanjut ) Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. 8. dan Al-Hubal. 6. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. roh nenek moyang dan sebagainya. Jin. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bincangkan bentuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. 1. 3. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. 5.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M.w sendiri. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. 2. 2. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa. 4. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. 4. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Pengenalan 1. . Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. Penganutnya digelar Hunafa”. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Nabi Muhammad s. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan.

A) Pengenalan : 1. d. Najran merupakan pusat agama ini. Tidak mempunyai peradaban.s telah dipinda berdasarkan kefahaman mereka sendiri.ahli perniagaan dan pemerintah tempatan.. SOALAN LATIHAN.Jika ke kiri membawa kepada keburukan. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.a. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. Masyarakat tidak ada nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. Agama Nasrani disebarkan oleh orang-orang Rom yang menjajah Hirah dan Ghassan di utara Semenanjung Tanah Arab. Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Roh orang mati menjadi burung. 5 April 2009 CIRI-CIRI JAHILIAH.. Zaman kegelapan yang tiada kesejahteraan hidup. Yahudi dan Hanif. Difinisi jahiliah : bodoh atau sesat. manakala ke kanan akan membawa kebaikan. Kesimpulan Masyarakat Jahiliah tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain. SOALAN RAMALAN Sunday. Kepercayaan Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. 2. Agama Yahudi disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestine. angkuh dan bongkak.. Kepercayaan tahyul Kepercayaan tangkal azimat a. Era Jahiliah : selepas keruntuhan Empangan Maarib hingga tahun 610 Masihi. . dengan menyatakan agama mereka benar daripada Allah s. d. sebaliknya menurut hawa nafsu semata-mata.tukang tilik dan penyair. Oman dan Yaman. Percaya kepada ahli sihir. Mengikat tali pada mana-mana pokok. b. Jelaskan Struktur Dan Ciri-Ciri Masyarakat Arab Pada Zaman Jahiliah. Tidak boleh membaca dan menulis. SILA SIGN BUKU PELAWAT ] Posted by Cikgu Rashman at 4/08/2009 09:42:00 AM 0 comments Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 1. Animisme dan Tahyul.t. c. e. Mereka mempunyai kitab suci tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. e. Masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana diamalkan oleh Masyarakat Parsi. f. Golongan bangswan . b.. Berhala. Penganut asal agama ini ialah Bani Israeil. Wanita. c.9.w. a. Mereka membohongi masyarakat Arab. Masyarakat awam dan rakyat biasa Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah : • Aspek agama dan kepercayaan : Terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di Semenanjung Tanah Arab termasuklah Majusi. Dalam Masyarakat Hadari terdapat lima golongan iaitu: a. e. ini bermakna isterinya telah berlaku curang. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan Madinah. Golongan agama ( pendeta ) .w. B) Isi. c. Golongan hamba. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. [ SOKONG BLOG INI. Tidak berakhlak. 10.. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing disamping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayaan dapat mengawai dan membantu kehidupan seharian. Percaya kepada ahli nujum. b. d. Nasrani.isi Penting : Struktur Masyarakat Arab Jahiliah Masyarakat Arab Jahiliah terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Badwi dan Hadari. penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad s.

Nasrani dan Yahudi dikalangan masyarakat Arab tidak ramai. Objek cakrawala dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. perdagangan dan ketenteraman yang amat penting. • Aspek Ekonomi : Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab bandar. Mereka mengeksport perdagangan satu hala dengan suku Badwi yang menternak binatang. memuja kuasa. struktur politik masyarakatnya agak jelas. Di bahagian selatan iaitu ketika kerajaan Himyar. Perdagangan Arab turut terjejas. Penyembahan berhala mucul selepas kewafatan Nabi Ismail a.s Masyarakat berkehendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah s. sutera dan lain-lain diimport. Cara hidup Badwi berpindah randah mendatangkan kesukaran kepada saudagar Makkah. Penganut agama-agama dari langit iaitu Hanif.s sampai di Makkah lebih awal. masyarakat Arab percaya kepada animisme dan tahyul. Manakala berhala. Hubungan perdagangan diantara bandar di Syiria dengan di Yaman di selatan memberi nafas kepada bangsa Arab. bersifat agresif. Musim sejuk pedagang Makkah akan ke Yaman dan pada musim panas mereka akan ke utara ( Syam ).t. Hirah dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom dan Yaman di selatan di kuasai oleh kuasa Rom dan Parsi. Di Makkah. Aspek Politik dan pentadbiran : Tidak terdapat struktur pentadbiran/politik yang tetap dan jelas dikalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan. . Ketika Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf.a. saudagar Arab Makkah menghadapi kesan itu dengan pelbagai cara. Kepelbagaian dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai rupa termasuk amalan berpolitik.s digelar Hunafa dan bertempat Makkah. anak tempatan diberi jawatan tetap tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsi. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail a. Sistem perniagaan bermusim juga diwujudkan bagi meneruskan kegiatan perdagangan. Suasana pentadbiran menjadi gawat dan tidak tenteram. permata. Suku Badwi sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan.w ) perjanjian perdagangan dua hala dengan Maharaja Byzantine dan Parsi diwujudkan. Habsyah. Perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir Jabatan Haji. berekonomi dan bersosial. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukan sesuatu objek. Di samping mempercayai berhala.Disamping itu terdapat segelintir orang Arab yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran lain. Pakatan dagangan juga diwujudkan dengan kabilah di Yaman dan Syam. Yaman dan Parsi. buah tamar. urusan perdagangan diagihkan tugas kepada anak-anaknya. Maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan Nasrani di Arab.w. mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. emas. Barang rempah. Di samping itu ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku iaitu Mala’ tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala’ dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. Terdapat Majlis Tindakan ( Darul Nadwah ) oleh jabatan-jabatan pentadbiran dan ada pemimpin yang bergelar Sheikh. Kecelaruan politik masyarakat Makkah berlaku apabila golongan bangsawan iaitu pentadbir lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan. pendendam dan ingin menguasai puak-puak lain. Mereka mencipta berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu dan diletakkan disekeliling Kaabah. Masyarakat Arab di kawasan ini bercelaru dari aspek pentadbiran. Namun ciri-ciri politiknya mempunyai unsur-unsur jahiliah. Berlaku diskriminasi puak. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan Yahudi. Pada zaman Hashim bin Abdul Manaf ( Moyang Nabi Muhammad s. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat. kulit binatang dan lain-lain dieksport melalui pelabuhan-pelabuhan. Misi-misi perdagangan dihantar ke Syiria. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Namun akibat penjajahan oleh Rom ke atas Syria oleh Parsi ke atas Yaman.

Hanya 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Peperangan mudah berlaku walaupun disebabkan oleh perkara . Sistem tukar barang diamalkan. • Nilai-nilai Positif Dan Mulia Masyarakat Arab Jahiliah : Walaupun orang . Peperangan dilakukan untuk menguji kekuatan dan mengejar nama. Kaum wanita dipandang hina. Mereka amat menghormati tetamu yang datang berkunjung ke tempatnya.sifat positif yang lain antaranya menghormati dan mentaati pemimpin. C) Kesimpulan : Apa-apa sahaja yang berkaitan. Kemahiran bersyair dan bersajak hanya digunakan untuk meluahkan perasaan melalui kata-kata yang terhasil melalui pemikiran yang sepontan. Faktor sikap saling membenci dan sering bertelagah dan juga berperang menyebabkan ruang untuk menimba ilmu pengetahuan menjadi tertutup. Selain keuntungan mereka mengejar keseronokan. terdiri daripada golongan bangsawan dan hamba. Golongan bangsawan wujud di bandar. Sistem berkabilah ini bermula dari satu keluarga dan kemudiannya bergabung menjadi keluarga besar disebut bani.perkara kecil. Di kalangan masyarakat Arab yang terkenal kerana kebijaksanaan berniaga. Adakalanya mereka sanggup berhutang semata . Suku Badwi pula hidup berpuak . Mereka akan melayan tetamu dengan memberikan jamuan yang hebat. Bayi perempuan ditanam hidup-hidup bagi mengelakkan kesempitan hidup atau menanggung malu. buah-buahan. Akhlak yang runtuh dan tingkah laku yang kasar dan menurut peraturan dan undangundang hawa nafsu menyebabkan tindakan mereka dilepas tanpa kawalan. Daya hafalan yang tinggi dan keupayaan berkhutbah hanya melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan lampau yang kurang berkualiti ilmiahnya. Hamba pula dibeli untuk dikerah bekerja. Semangat Assabiyyah menyuburkan ciri-ciri jahiliah. Mereka akan menunaikan janji walaupun melibatkan soal keselamatan nyawa. Golongan bangsawan menikmati kehidupan mewah dengan melibatkan kegiatan perjudian. Pernah berlaku peperangan yang berlangsung lama dan pihak yang kalah akan ditawan dan dijadikan hamba abdi.Pasar-pasar diadakan di Makkah dan sekitarnya. Orang orang Arab Jahiliah juga memiliki sifat . Barangan bijirin. Walaubagaimanapun terdapat keluarga yang menyayangi anak perempuan mereka. • Aspek Sosial : Struktur sosial masyarakat Arab agak mudah.mata ingin menghormarti tetamu yang datang walaupun tetamu itu adalah musuhnya. Penipuan dan riba turut berleluasa. Mereka berpuak-puak berdasarkan pertalian darah dan semangat assabiyah amat tebal.sifat positif dan mulia. namun orang Arab jahiliah memiliki sifat . Walaupun terdapat di kalangan mereka saudagar-saudagar atau pedagang luar lebih maju tetapi pedagang Arab tidak mengambil peluang untuk aktiviti perdagangan yang lebih menguntungkan. • Aspek Ilmu Pengetahuan : Kebanyakkan orang Arab Jahiliah buta huruf. Tingkah laku mereka kasar terhadap puak lain. hamba abdi yang tidak ditebus setelah mereka kalah berperang dan barangan lain dijual di pasar-pasar. . Di samping itu orang Arab amat berpegang teguh kepada janji yang telah dikotakan. pelacuran dan pembunuhan. Suku Badwi tidak wujud bani kerana kehidupan mereka yang sering berpindah randah dan mereka percaya semakin kecil sesuatu kelompok semakin kuat masyarakatnya. Setiap puaknya melantik seorang sheikh di kalangan mereka dan menjadi ketua bagi kabilah itu. pakaian.orang Arab jahiliah digambarkan dengan penuh kejahilan dan kesesatan. Darun Nadwah dijadikan tempat keramaian bagi mengisytiharkan anak perempuan mereka sebagai perempuan dewasa apabila sampai tempoh akil baligh. Dengan itu ciri-ciri kejahilan sangat ketara di kalangan mereka.puak dan ketua puak dipilih di kalangan anggota yang berpengaruh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful