PERJANJIAN AQABAH PERTAMA 1. Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Raul 2.

Membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w 3. Tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, meminum arak, dan membunuh bayi perempuan

PERJANJIAN AQABAH KEDUA 1. Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w 2. Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah. 3. Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah serta menyatakan kesediaan mempertahankan Islam.