LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN HUTAN

LANGKAH PERUNDANGAN

LANGKAH PENGURUSAN HUTAN YANG STRATEGIK

KEMPEN KESEDARAN DAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

sumber hutan dan keberterusannya agar dpt memberi sumbangan yg bermakna kepada pembangunan sosio ekonomi negara. .LANGKAH PERUNDANGAN ‡ Kelestarian dlm pembangunan sektor perhutanan ditinjau melalui 2 aspek iaitu : a)langkah perundangan b) bukan perundangan ‡ Kedua.dua aspek ini terangkum dlm dasar Perhutanan negara 1978 ‡ Tujuan dasar ini dibentuk untuk memastikan pengekalan sumber. keluasan dan fungsi kawasan. ‡ Kerajaan telah mengisytiharkan beberapa kawasan yg sesuai sebagai hutan simpan kekal meliputi kedudukan.

d)melaksanakan usaha.tumbuhan. kesuburan tanah dan keadaan sekeliling yg memuaskan. c)dapat memberikan faedah sosio ekonomi dan keselesaan alam sekeliling dengan sepenuhnya. bekalan air bersih.usaha penyelidikan dan pembangunan(R&D). . pemulihan dan penghutanan semula e)menggalakkan usaha pengeluaran dan penggunaan kayu bagi semua jenis keluaran hutan. menjalankan penyelidikan serta pendidikan dan memelihara tumbuh. b)mewujudkan hutan lipur iaitu kawasan hutan untuk tujuan istirehat.‡ Pengisytiharan ini bertujuan : a)mewujudkan hutan perlindungan iaitu iklim dan rupa bumi yg sempurna.

‡ Akta Perhutanan Negara telah menggariskan beberapa larangan yang berkaitan dengan kawasan hutan simpan kekal. memotong. mengambil.mana tanah untuk tanaman e)menggunakan bahan beracun di dalam sungai atau tasik utk menangkap ikan . Antara larangannya ialah : a) memasuki hutan simpan kekal b) menebang. atau menoreh pokok c)mencari.dan memindahkan hasil hutan d)membersih atau membajak mana.

.LANGKAH PENGURUSAN HUTAN YANG STRATEGIK  Melaksankan sistem penebangan terpilih (SMS) dan sistem Sebaya Malaya (MUS) Kedua.dua sistem ini menitikberatkan kepada kaedah penebangan hutan secara sistematik dan berjadual.