Nota Kelas Tajwid Surau Kpg Jabai

Tajwid : Al-Fatihah
Tahukah anda ada berapa hukum tajwid dalam Surah Al-Fatihah? Sebelum tu kita lihat dulu hukum tajwid yang ada dalam bacaan Bismillah

Boleh dilihat di gambarajah, ada 9 tempat hukum tajwid kesemuanya yang nombor bulat-bulat tu. Dan jika kita senaraikan pendekkan nombor-nombor itu terdiri daripada : 7 - Idgham Syamsi Bila Ghunnah 16 - Mad Asli Mutlak 19 - Mad Arid Lissukun – mad thobie jumpa wakaf (2, 4, 6 harokat) 31 - Ro dibaca tebal 34 - Lam dibaca nipis Jumlah keseluruhan ialah 5 jenis hukum tajwid

*****Mad Lazim Kalimi Muthaqqal Iaitu selepas huruf Mad terdapat huruf bertasydid di dalam satu kalimah, hukumnya ia dibaca dengan enam harakat. Ia dinamakan Muthaqqal kerana berat atau susah untuk menyebutnya disebabkan terdapat tasydid pada Sukunnya.

1

Berikut kita ke Surah Al-Fatihah pula

Nota Kelas Tajwid Surau Kpg Jabai

Ada 39 tempat kesemuanya sebab ada pengulangan hukum. Dan jika disenarai pendekkan hukum tajwid yang ada di dalam Surah Al-Fatihah adalah seperti berikut : 124716 19 27 Izhar Halqi Izhar Syafawi Izhar Qamari Idgham Syamsi Bila Ghunnah Mad Asli Mutlak Mad Arid Lissukun – Mad thobie jumpa waqaf (2, 4, 6 harokat) Mad Lazim Kalimi Muthaqqal - Mat Berat / (6 harakat), Ketika

waqaf, Mad

31 - Ro dibaca tebal 32 - Ro dibaca nipis 34 - Lam dibaca nipis

A'ridh Lis Sukun (2,4,6 harakat)

Kesemuanya berjumlah 10 jenis hukum tajwid.

2