P. 1
ALAT_TANGAN

ALAT_TANGAN

|Views: 2,475|Likes:
Published by amirramli

More info:

Published by: amirramli on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Alat-alat Tangan Biasa Objektif I Mengenab pelbagaijenis pemutar skru dan sepana dan menerangkan kegunaannya bagi

setiapjenis. 2 Mengenali pelbagaijenis ragumdan menerangkan kegunaannya bagi setiapjenis. 3 Mengenak pelbagaijenis kikir, gred mata pemotong dan menerangkan kegunaannya bagi setiapjenis. 4 Mengenali pelbagaijenis gergaji besi dan menerangkan kegunaannya. 5 Mengenali pelbagaijenis pahat dan pelbagai istilah berkaitan dengan mata pemotong dan menerangkan kegunaannya bagi setiapjenis. 6 Mengenali pelbagai tukul yang selalu digunakan datam kerja fabrikasi dan menerangkan cara-cara mengguna yang betul. Hanya alat-alat tangan biasa seperti pemutar skru, sepana, ragum, kikir, gergaji, pahat dan tukul akan dibincangkan dalam bab ml. Alat-alat ml diffldrkan sesuai untuk pelbagai peringkat kerja-kerja fabrikasi dan kimpalan. Anda mestilah menggunakan alat tangan dengan cermat dan betul dengan menggunakan alat tangan yang sesuai dan saiz yang betul untuk sesuatu kerja. Mat tangan yang tidak sesuai atau kegunaan saiz yang salah bukan saja rnerosakkan alat itu dan bendakerja, tetapi juga meniinbulkan masalah keselarnatan (Rajah 3.1).

Rajah 3.1 Kegunaan alat tangan yang tidak sesuai atau saiz alat tangan yang salah

3.1 Pemutar Skru dan Sepana Pemutar-pemutar skru yang selalu digunakan untuk keija biasa adalah pemutar skru biasa, pemutar skru Philip dan pemutar skru mata segienam atau kunci Allan (Rajah 3.2). Pemutar skru Philip digunakan pada skru yang

. Sepana digunakan untuk mengetatkan atau melonggarkan pengikat seperti pasak flat dan sebagainya. Pemutar skru mata segienam atau kunci Allan digunakan pada skru yang berlurah bentuk segienam.3).2 berlurah pangkah. Pemutar skru mata segienam atau kunci Allan digunakan juga bagi bentuk tanpa hulu seperti pada Rajah 3.2.Rajah 3. Berikut adalah sepana yang biasa digunakan (Rajah 3.

Selalu digunakan di dalam bengkel. Lebth kuat dan lebth ringan daripada sepana hujimg terbuka. Rajah 3. Cara menggunakan sepana hujung terbuka ditunjukkan pada Rajah 3. Sepana mi boleh memutarkan flat dalam ruang yang sempit kerana lubangnya mempunyai 12 sempadan.3 • Sepana hujung terbuka. Saiz sepana untuk BS (Sistem British) ialah saiz pasak atau diameter pasak.4(b). Ambil perhatian bahawa saiz sepana Al (Sistem Amerika Halus) dan Metrik ialah jarak di antara tepi rata yang bertentangan.4(a).Rajah 3. Kemungkinan sepana mi tergelincir ketika digunakan adalah kurang kerana alat mi mencengicarn sekeliling nat dengan sepenuhnya.4 • Sepana gelang. . Saizsaiznya ditandakan pada setiap hujungnya seperti pada Rajah 3.

Cara-cara menggunakan sepana boleh laras ditunjukkan pada Rajah 3. Mat lid mestilah dibersthkan. menggilap. Mat ml dapat mengelakkan kejadian kegunaan tegangan larapau yang boleh menyumbingkan benang atau merosakkan bahagian-bahagian yang diketatkan.• Sepana bergabung. Mempunyai rahang yang boleh dilaras untuk mencengkam nat dan pasak pelbagai saiz. Sepana bongkah yang berhulu untuk mengawal jumlah tepat daya guna yang sepatutnya digunakan untuk menegangkan suatu pasak atau flat. • Sepana boleh laras. Sepana ird hanya boleh digunakan apabila tidak terdapat alat-alat yang lain. Ragum meja (biasa~ . Sepana im biasanya digunakan pada tempat-tempat yang jauh ke dalarn kerana alat ml boleh muat pada flat segienam dengan tidak merosakkan nat atau tergelincir dan nat itu. Ragurn mesti dijaga dengan baik agar dapat berfungsi dengan balk. Mempunyai satu hujung terbuka dan berbentuk gelang yang saina saiz di hujung yang lain. sepana ml akan membulatkan penjuru— penjuru nat dan pasak. memasang dan sebagamya. Ada dua jenis hulu. mengikir. Serupa dengan tiub panjang dan terdapat lubang— lubang di sebelah tepi dan melalul lubang mi dirnasukkan sebatang keluli. menggerudi. Jika larasan yang dibuat tidak betul.5. rnembenglcok. iaitu hulu daya kilas tetap dan hulu daya kilas boleh laras. Sepaná mi lebih balk daripada sepana hujung terbuka atau sepana gelang. Mat ml kuat dan boleh dikenakan daya yang tinggi. • Sepana bongkah. dirninyak daft selalu disimpan di dalam keadaan yang balk.5 Cara-cara menggunakan sepana boleh laras 32 Ragum Ragurn ialah sejenis alat yang digunakan untuk mencengkain bendakerja pelbagai jenis keija seperti menggergaji. • Sepana soket berhulu daya kilas. Terdapat banyak jenis raguin. Rajah 3.

6 Rajak3. Ijntuk bendakerja yang lembut atau permukaan yang sudah dikilatkan. Keping pencengkam mi mempunyai gigi-gigi yang bersilang untuk menetapkan kedudukan. Bagi bendakerja yang bulat. Kilcir ialah sejenis alat tangan bagi mengurangkan tebal logam.6. membentuk . Im dapat mengelakkan gigi-gigi keping pencengkam itu daripada meningga]kan kesan atau merosakkan bendakei~ja itu. semasa bendake~a diapit dan dilekatkan kepada pencengkarn.Rajah3. Bagi jenis mi. aluminium atau kayu selalu digunakan. alas pencengkam yang diperbuat daripada kepingan yang lembut seperti kuprum.7 Bahagian-bahagian ragum mi adalah seperti pada Rajah 3.7 selalu digunakan Untuk mendapatkan kedudukan yang tepat. pergerakan pencengkarnnya rata dan boleh mencengkam bendaker]a dengan keseluruhan permukaannya. bungkah ‘V seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3.

Kikir mempunyai lima jems peringkat gigi misalnya kasar.dan melicirtkan permukaan logam yang rata atau cembung. barulah digunakan pada bendakerja yang lebih keras.4—0. Gunakan kikir mi pada bendakerja yang lembut dahulu seperti tembaga.1. Hanya untuk mendapatkan pellcman yang balk Bentuk kikir bergantung kepada jerus kerja yang dijalarikan. Rajah 3. halus dan sebagainya Jarak gigi dan keguna~n bagi setiap jenis peringkat gigi diberi dalam Jadual 3.65 Untuk pengasaran am Pengerat dua 1.11 Gigi-gigi kikir yang baru adalah tajam dan halus. Dengan merujuk kepada BS 498: 1960. gangsa atau besi lembut.45 Untuk pelicinan am Paling halus 0.1 Peringkat Jarak gigi Kegunaan Kasar 1.8—0. Kikir rata . Setiap kikir adalah khas untuk sejenis ker:ja yang tertentu.10.3 Bagi logam lembut atau plastik Bastard 1. Selepas itu. Ada banyak jenis.8—1. Jadual 3.25 Jarang digunakan.5—0. makiumat kikir dikenali mengikut: • panjang kikir • potongan • bentuk kilcir Bahagian-bahagian kikir yang lazun adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajali 3. bentuk potongan dan saiz kikir.60 Untuk pengasaran bahan liat atau melicinkan bahanbahan lembut Halus 0.6—0. Bentuk kikir yang biasa digunakan dan kegunaannya ditunjukkan pada Rajah 3.11.

Kikir segiempat Digunakan untuk mengikir lubang segiempat. Untuk jenis-jenis kikir yang lain. Mata gergaji mi diregang dengan tegang di antara dua stad pada pemidang besi. Kikir pisau Digunakan untuk mengikir atau membersthkan sudut-sudut yang sempit. Stad pada hulu ditetapkan dan stad yang lagi satu boleh diketatkan dengan cara memusing nat kepak supaya mata gergaji itu tegang. . sila rujuk kepada BS 498:1960 (Rajah 3. Rajah 3.Digunakan ke atas perrnukaan rata yang besar.8). Kikir segitiga Kikir ml digunakan untuk mengikir sudut-sudut yang runcing dan rnembentuk penjurupenjuru yang bersegi.12 Dua jerus birtgkai gergaji besi yang digunakan iaitu: • bingkai tetap • bingkai boleh laras.4 Gergaji Besi Gergaji ini digunakan untuk memotong logam. 3. Kikir separuh bulat atau kikir belah rotan Digunakan untuk mengikir lubang dan permukaan kikir segiempat yang melengkung. Kikir tangan Satu bahagian tepi tiada bergigi. Mat mi d&gunakan bagi mengikir bahu bendakerja atau bendakerja bersudut tanpa mengikirkan tepinya.

Bingkai tetap tidak boleh diubah panjangnya dan digunakan untuk ukuran panjang gergaji yang terhad sahaja Binglcai boleh laras boleh diubah panjangnya dart sesuai digunakan bagi sebarang ukuran panjang gergaji.13 Mata-rnata gergaji boleh didapati dalam ukuran panjang 8”. Rajali 3.i. dan digunakan bagi bendakerja yang mpis seperti memotorig kepingan logam atau tiub.L) dan digunakan bagi bendaker]a yang tebal dan lembut atau pekerjaan am. Gergaji halus mempunyai 24 atau 32 g. Bahagian-bahagian gergaji yang lazim ditunjukkan pada Rajah 3. Bilangan gigi untuk sesuatu jenis mata gergaji biasanya dikira sebagai bilangan gigi per mci. Secara arnalan am.p.p.12 menunjukkan tiga jenis bingkai yang biasa didapati. iaitu antara 14 hingga 32 gigL Biasanya gergaji gigi kasar mempunyai 14 atau 18 gigi per mci (g.13. 10” dan 12”.14 . Rajah 3. pastikan sekurang-kurangnya tiga gigi perlu bersentuh derigan bendakerja seperti yang ditunjukkan pada Rajah Rajah 3.

Walau bagaimanapun kita hanya akan mempelajari jenis-jenis pahat sejuk sahaja dalain bahagian mi. • kepala • batang bajak • tirus • mata rnemotong 1 kepala 2 bateng bajak 3 tirus 4 mata memoton~ Rajah 3.15).5 Pahat dan Memahat Terdapat dua jerus pahat iaitu. Pahat sejuk digunakan bagi keija sejuk. Pahat sejuk biasanya digunakan untuk memotong sesuatu permukaan logam atau logam mpis.15 Pahat mata pipih dan bahagian-bahagiannya (a) Jenis-jenis pahat (b) Kegunaan pahat . pahat panas dan pahat sejuk. Keija memahat adalah proses memotong yang agak cepat tetapi hasilnya kurang jitu dan mempunyai kemasan yang kasar. Pahat panas digunakan untuk memotong logarn panas. Pahat terdiri daripada bahagian-bahagian yang berikut (Rajah 3.3.

udut yang tidak betul akart . Sudut.Rajab 3.18 Kesan sudut kecondongan ~erhatilcan sudut di antara pahat dengart bendaker3a Sudut itu sangat entmg kerana ia mempengaruhi hasil kerja yang akan diperolehi. Sudut mata pemotong 8 Rajah 3. Jems-jerüs pahat yang lazun dan kegunaannya ditunjukkan pada Rajah 3. Sudut-sudut mata pemotong yang biasa digunakan untuk bahan-bahan kejuruteraan ditunjukkan dalam Jadual 32. Jadual 32 Bahan yang dipotong Sudut mata pemotong Südut kecondongan Besi tuang 60° 370 Keluli lembut 55° 3450 Keluli karbon tinggi 650 39.50 Aluminium 300 200 Sudut kecondongan Rajah 3.17).17 Semua mata pemotong pahat mempunyai sudut mata pemotong yang tertentu.16. Sudut liii lebih dikenali sebagai sudut baji (Rajah 3.5° Loyarig 50° 32° Tembaga 450 29.16 Kebanyakan pahat yang biasa diguriakan mempunyai batang bajak segilapan. Sudut mata pemotong itu mempunyai sudut yang berlainan bagi bahan-bahan bendakerja yang dipotong.

(a) Tukut bongkol turus (b) Tukut bonQkol bulat . membengkok dan meluruskan logam. tulcul boleh dibahagi kepada beberapa bahagian. menukui atau mengembangkan. Sudut pemotong itu mempunyai sudut yang erlainan bagi menyesuaikannya dengan bahan bendakeija. iaitu tukul bongkol bulat.n-bahan kejuruteraan biasa ditunjukkan dalam Jadual 3. Untuk pekeijaan fabrikasi am.6 Tukul Banyak jerus tukul yang digunakan di dalarn kerja logarn untuk mengetuk. misalnya rneribet. tukul bongkol lurus dart tukul bongkol tirus (Rajah 3.menghasilkan keadaan-keadaan seperti yang litunjukkan path Rajah 3. terdapat tiga jenis bentuk kepala. Sudutsudut penotong bagi baha. Secara am. Muka dan bongjcolnya dikeraskan dan dibaja. 3. Kepala tukul diperbuat daripada keluli tuang.2.19).17(b). iaitu • kepala • batang • lubang • muka • baji • bongkol.

19 • Tukul bongkol bulat ialah sejenis tukul yang biasa digunakan di dalam makrnal bagi mengancing atau merivet logam. Tukul jenis mi digunakan untuk bendakerja yang 11cm atau nipis bagi mengelakkan tanda atau calar semasa menukul. tukul 1 lb digunakan untuk rr~mahat besi dan tukul 14 lb digtmakan untuk kei]a-kerja berat. getah gabus dan lain-lain lagi. Semasa menukul nngan. seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. Apabila menukul pegang tukul itu hampir dengan hujung hulu dan tumpukan perhatian anda kepada benda atau tempat yang diketuk. loyang. iaitu untuk mengetuk penjuru-penjuru. mi boleh merosakkan muka tukul itu atau muka tukul itu mungldn terserpih dan mendatangkan kernalangan. Untuk menukul berat. • Tukul bongkol lurus digunakan untuk mengetuk bahagian-bahagian di penjuru. . tukul dihayun ke belakang. Apabila tukul diketuk di atas permukaan.tukul bongkol melintang menukul di tepi sudut yang semp)t (c) Tukut bongkol melintang Rajah 3. dan tidak di tepi mukanya.21). hampir semua pergerakan dibuat oleh pergerakan pergelangan tangan. Ada juga sejenis tukul yang diperbuat daripada bahan-bahan yang lernbut seperti plumbum. • Tukul bongkol melintang adalah sama dengan tukul bongkol lurus.20. muka tukul itu sepatutnya mengenai permukaan yang diketuk (Rajah 3. Biasanya tukul dijual mengikut beratnya iaitu daripada klb hingga 3 ib: Tukul 4 lb digunakan untuk meribet dan menebuk.

20 betul salah Rajah 3. 2 Apakah butir-butir yang perlu diketahui sebelurn membeli kildr dan ben contohnya.21 Latihan 3 1 Nyatakan empat jenis ragum jurutera yang biasa dilihat di woksyop jurugegas. .Rajah 3.

3 Nyatakan sejenis bentuk kikir bagi mengikir alur kunci. 7 Turi. sekurang-kurangnya berapakah gigi mata gergaji besi mesti bertemu dengan logarn yang sedang dipotong? 12 Senaraikan tiga jenis tukul yang digunakan di dalam kerja logam. 10 Bagairnanakah anda menerangkan mata gergaji besi? 11 Secara ainalan am. Jerus manakah yang selaiu digunakan? . 4 Nyatakan empat jenis pahat yang biasa digunakan.jukkan cara-cara menggunakan sepana yang betul dalarn keija fabrikasi. 8 Ragum jerus manakah akan anda gunakan untuk memegang sekeping logam nipis yang kecil semasa gerudi? 9 Lakarkan dan labelkan bahagian-bahagian kikir yang lazim. 5 Tulis perbezaan di antara sudut pemotong dengan sudut mata pemotong. 6 Narnakan tiga jenis pemutar skru yang selalu digunakan dalam woksyop dan berikan kegunaannya masing-masing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->