P. 1
ALAT_TANGAN

ALAT_TANGAN

|Views: 2,445|Likes:
Published by amirramli

More info:

Published by: amirramli on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

Alat-alat Tangan Biasa Objektif I Mengenab pelbagaijenis pemutar skru dan sepana dan menerangkan kegunaannya bagi

setiapjenis. 2 Mengenali pelbagaijenis ragumdan menerangkan kegunaannya bagi setiapjenis. 3 Mengenak pelbagaijenis kikir, gred mata pemotong dan menerangkan kegunaannya bagi setiapjenis. 4 Mengenali pelbagaijenis gergaji besi dan menerangkan kegunaannya. 5 Mengenali pelbagaijenis pahat dan pelbagai istilah berkaitan dengan mata pemotong dan menerangkan kegunaannya bagi setiapjenis. 6 Mengenali pelbagai tukul yang selalu digunakan datam kerja fabrikasi dan menerangkan cara-cara mengguna yang betul. Hanya alat-alat tangan biasa seperti pemutar skru, sepana, ragum, kikir, gergaji, pahat dan tukul akan dibincangkan dalam bab ml. Alat-alat ml diffldrkan sesuai untuk pelbagai peringkat kerja-kerja fabrikasi dan kimpalan. Anda mestilah menggunakan alat tangan dengan cermat dan betul dengan menggunakan alat tangan yang sesuai dan saiz yang betul untuk sesuatu kerja. Mat tangan yang tidak sesuai atau kegunaan saiz yang salah bukan saja rnerosakkan alat itu dan bendakerja, tetapi juga meniinbulkan masalah keselarnatan (Rajah 3.1).

Rajah 3.1 Kegunaan alat tangan yang tidak sesuai atau saiz alat tangan yang salah

3.1 Pemutar Skru dan Sepana Pemutar-pemutar skru yang selalu digunakan untuk keija biasa adalah pemutar skru biasa, pemutar skru Philip dan pemutar skru mata segienam atau kunci Allan (Rajah 3.2). Pemutar skru Philip digunakan pada skru yang

2. Pemutar skru mata segienam atau kunci Allan digunakan juga bagi bentuk tanpa hulu seperti pada Rajah 3.2 berlurah pangkah. . Pemutar skru mata segienam atau kunci Allan digunakan pada skru yang berlurah bentuk segienam.3).Rajah 3. Sepana digunakan untuk mengetatkan atau melonggarkan pengikat seperti pasak flat dan sebagainya. Berikut adalah sepana yang biasa digunakan (Rajah 3.

4(b).3 • Sepana hujung terbuka. Selalu digunakan di dalam bengkel. Ambil perhatian bahawa saiz sepana Al (Sistem Amerika Halus) dan Metrik ialah jarak di antara tepi rata yang bertentangan. Kemungkinan sepana mi tergelincir ketika digunakan adalah kurang kerana alat mi mencengicarn sekeliling nat dengan sepenuhnya. . Saiz sepana untuk BS (Sistem British) ialah saiz pasak atau diameter pasak.4(a). Lebth kuat dan lebth ringan daripada sepana hujimg terbuka. Saizsaiznya ditandakan pada setiap hujungnya seperti pada Rajah 3. Cara menggunakan sepana hujung terbuka ditunjukkan pada Rajah 3. Rajah 3.Rajah 3.4 • Sepana gelang. Sepana mi boleh memutarkan flat dalam ruang yang sempit kerana lubangnya mempunyai 12 sempadan.

iaitu hulu daya kilas tetap dan hulu daya kilas boleh laras. Ragum meja (biasa~ . rnembenglcok. • Sepana bongkah. dirninyak daft selalu disimpan di dalam keadaan yang balk. Mat ml dapat mengelakkan kejadian kegunaan tegangan larapau yang boleh menyumbingkan benang atau merosakkan bahagian-bahagian yang diketatkan. • Sepana soket berhulu daya kilas. Ragurn mesti dijaga dengan baik agar dapat berfungsi dengan balk. Ada dua jenis hulu. menggilap.5. Rajah 3. Cara-cara menggunakan sepana boleh laras ditunjukkan pada Rajah 3.5 Cara-cara menggunakan sepana boleh laras 32 Ragum Ragurn ialah sejenis alat yang digunakan untuk mencengkain bendakerja pelbagai jenis keija seperti menggergaji. Serupa dengan tiub panjang dan terdapat lubang— lubang di sebelah tepi dan melalul lubang mi dirnasukkan sebatang keluli. memasang dan sebagamya. Sepaná mi lebih balk daripada sepana hujung terbuka atau sepana gelang. Mat ml kuat dan boleh dikenakan daya yang tinggi. sepana ml akan membulatkan penjuru— penjuru nat dan pasak. mengikir. Sepana bongkah yang berhulu untuk mengawal jumlah tepat daya guna yang sepatutnya digunakan untuk menegangkan suatu pasak atau flat. Jika larasan yang dibuat tidak betul. Terdapat banyak jenis raguin. menggerudi. • Sepana boleh laras. Mempunyai satu hujung terbuka dan berbentuk gelang yang saina saiz di hujung yang lain. Sepana ird hanya boleh digunakan apabila tidak terdapat alat-alat yang lain. Sepana im biasanya digunakan pada tempat-tempat yang jauh ke dalarn kerana alat ml boleh muat pada flat segienam dengan tidak merosakkan nat atau tergelincir dan nat itu.• Sepana bergabung. Mat lid mestilah dibersthkan. Mempunyai rahang yang boleh dilaras untuk mencengkam nat dan pasak pelbagai saiz.

Keping pencengkam mi mempunyai gigi-gigi yang bersilang untuk menetapkan kedudukan. semasa bendake~a diapit dan dilekatkan kepada pencengkarn. Bagi bendakerja yang bulat.Rajah3.6 Rajak3. Bagi jenis mi. membentuk . bungkah ‘V seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. alas pencengkam yang diperbuat daripada kepingan yang lembut seperti kuprum.7 selalu digunakan Untuk mendapatkan kedudukan yang tepat. Im dapat mengelakkan gigi-gigi keping pencengkam itu daripada meningga]kan kesan atau merosakkan bendakei~ja itu. Kilcir ialah sejenis alat tangan bagi mengurangkan tebal logam.6. Ijntuk bendakerja yang lembut atau permukaan yang sudah dikilatkan. pergerakan pencengkarnnya rata dan boleh mencengkam bendaker]a dengan keseluruhan permukaannya.7 Bahagian-bahagian ragum mi adalah seperti pada Rajah 3. aluminium atau kayu selalu digunakan.

4—0. bentuk potongan dan saiz kikir. Ada banyak jenis.1.6—0.45 Untuk pelicinan am Paling halus 0.65 Untuk pengasaran am Pengerat dua 1.3 Bagi logam lembut atau plastik Bastard 1. Kikir mempunyai lima jems peringkat gigi misalnya kasar. Bentuk kikir yang biasa digunakan dan kegunaannya ditunjukkan pada Rajah 3.8—1.5—0. Selepas itu.dan melicirtkan permukaan logam yang rata atau cembung. halus dan sebagainya Jarak gigi dan keguna~n bagi setiap jenis peringkat gigi diberi dalam Jadual 3.10. Setiap kikir adalah khas untuk sejenis ker:ja yang tertentu.11 Gigi-gigi kikir yang baru adalah tajam dan halus. gangsa atau besi lembut.1 Peringkat Jarak gigi Kegunaan Kasar 1.25 Jarang digunakan. Hanya untuk mendapatkan pellcman yang balk Bentuk kikir bergantung kepada jerus kerja yang dijalarikan.60 Untuk pengasaran bahan liat atau melicinkan bahanbahan lembut Halus 0. Rajah 3.8—0. makiumat kikir dikenali mengikut: • panjang kikir • potongan • bentuk kilcir Bahagian-bahagian kikir yang lazun adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajali 3. Jadual 3. Dengan merujuk kepada BS 498: 1960.11. Gunakan kikir mi pada bendakerja yang lembut dahulu seperti tembaga. barulah digunakan pada bendakerja yang lebih keras. Kikir rata .

Stad pada hulu ditetapkan dan stad yang lagi satu boleh diketatkan dengan cara memusing nat kepak supaya mata gergaji itu tegang. Kikir pisau Digunakan untuk mengikir atau membersthkan sudut-sudut yang sempit.4 Gergaji Besi Gergaji ini digunakan untuk memotong logam. sila rujuk kepada BS 498:1960 (Rajah 3. . Kikir segitiga Kikir ml digunakan untuk mengikir sudut-sudut yang runcing dan rnembentuk penjurupenjuru yang bersegi.Digunakan ke atas perrnukaan rata yang besar. Kikir segiempat Digunakan untuk mengikir lubang segiempat. Mat mi d&gunakan bagi mengikir bahu bendakerja atau bendakerja bersudut tanpa mengikirkan tepinya.8). Untuk jenis-jenis kikir yang lain. Kikir separuh bulat atau kikir belah rotan Digunakan untuk mengikir lubang dan permukaan kikir segiempat yang melengkung. Kikir tangan Satu bahagian tepi tiada bergigi. Rajah 3. Mata gergaji mi diregang dengan tegang di antara dua stad pada pemidang besi.12 Dua jerus birtgkai gergaji besi yang digunakan iaitu: • bingkai tetap • bingkai boleh laras. 3.

14 . Bilangan gigi untuk sesuatu jenis mata gergaji biasanya dikira sebagai bilangan gigi per mci.p. Rajah 3.L) dan digunakan bagi bendaker]a yang tebal dan lembut atau pekerjaan am. Rajali 3. iaitu antara 14 hingga 32 gigL Biasanya gergaji gigi kasar mempunyai 14 atau 18 gigi per mci (g. pastikan sekurang-kurangnya tiga gigi perlu bersentuh derigan bendakerja seperti yang ditunjukkan pada Rajah Rajah 3.Bingkai tetap tidak boleh diubah panjangnya dan digunakan untuk ukuran panjang gergaji yang terhad sahaja Binglcai boleh laras boleh diubah panjangnya dart sesuai digunakan bagi sebarang ukuran panjang gergaji.12 menunjukkan tiga jenis bingkai yang biasa didapati.p. Bahagian-bahagian gergaji yang lazim ditunjukkan pada Rajah 3.13.i. Gergaji halus mempunyai 24 atau 32 g. 10” dan 12”.13 Mata-rnata gergaji boleh didapati dalam ukuran panjang 8”. Secara arnalan am. dan digunakan bagi bendakerja yang mpis seperti memotorig kepingan logam atau tiub.

Pahat panas digunakan untuk memotong logarn panas.5 Pahat dan Memahat Terdapat dua jerus pahat iaitu. • kepala • batang bajak • tirus • mata rnemotong 1 kepala 2 bateng bajak 3 tirus 4 mata memoton~ Rajah 3. Walau bagaimanapun kita hanya akan mempelajari jenis-jenis pahat sejuk sahaja dalain bahagian mi. Pahat sejuk biasanya digunakan untuk memotong sesuatu permukaan logam atau logam mpis.15). Keija memahat adalah proses memotong yang agak cepat tetapi hasilnya kurang jitu dan mempunyai kemasan yang kasar.3. Pahat sejuk digunakan bagi keija sejuk. Pahat terdiri daripada bahagian-bahagian yang berikut (Rajah 3.15 Pahat mata pipih dan bahagian-bahagiannya (a) Jenis-jenis pahat (b) Kegunaan pahat . pahat panas dan pahat sejuk.

Sudut mata pemotong itu mempunyai sudut yang berlainan bagi bahan-bahan bendakerja yang dipotong. Jadual 32 Bahan yang dipotong Sudut mata pemotong Südut kecondongan Besi tuang 60° 370 Keluli lembut 55° 3450 Keluli karbon tinggi 650 39. Sudut liii lebih dikenali sebagai sudut baji (Rajah 3. Sudut-sudut mata pemotong yang biasa digunakan untuk bahan-bahan kejuruteraan ditunjukkan dalam Jadual 32.16.17 Semua mata pemotong pahat mempunyai sudut mata pemotong yang tertentu.50 Aluminium 300 200 Sudut kecondongan Rajah 3.16 Kebanyakan pahat yang biasa diguriakan mempunyai batang bajak segilapan.5° Loyarig 50° 32° Tembaga 450 29.17).18 Kesan sudut kecondongan ~erhatilcan sudut di antara pahat dengart bendaker3a Sudut itu sangat entmg kerana ia mempengaruhi hasil kerja yang akan diperolehi. Jems-jerüs pahat yang lazun dan kegunaannya ditunjukkan pada Rajah 3.udut yang tidak betul akart .Rajab 3. Sudut mata pemotong 8 Rajah 3. Sudut.

Sudut pemotong itu mempunyai sudut yang erlainan bagi menyesuaikannya dengan bahan bendakeija. Muka dan bongjcolnya dikeraskan dan dibaja. misalnya rneribet. Secara am. Kepala tukul diperbuat daripada keluli tuang. iaitu • kepala • batang • lubang • muka • baji • bongkol. tukul bongkol lurus dart tukul bongkol tirus (Rajah 3.2.17(b).menghasilkan keadaan-keadaan seperti yang litunjukkan path Rajah 3.19). (a) Tukut bongkol turus (b) Tukut bonQkol bulat . tulcul boleh dibahagi kepada beberapa bahagian.6 Tukul Banyak jerus tukul yang digunakan di dalarn kerja logarn untuk mengetuk. 3. Sudutsudut penotong bagi baha.n-bahan kejuruteraan biasa ditunjukkan dalam Jadual 3. terdapat tiga jenis bentuk kepala. iaitu tukul bongkol bulat. menukui atau mengembangkan. membengkok dan meluruskan logam. Untuk pekeijaan fabrikasi am.

muka tukul itu sepatutnya mengenai permukaan yang diketuk (Rajah 3. getah gabus dan lain-lain lagi. Apabila tukul diketuk di atas permukaan. Untuk menukul berat. mi boleh merosakkan muka tukul itu atau muka tukul itu mungldn terserpih dan mendatangkan kernalangan.20.21). Tukul jenis mi digunakan untuk bendakerja yang 11cm atau nipis bagi mengelakkan tanda atau calar semasa menukul. tukul dihayun ke belakang. Semasa menukul nngan. • Tukul bongkol lurus digunakan untuk mengetuk bahagian-bahagian di penjuru. hampir semua pergerakan dibuat oleh pergerakan pergelangan tangan. • Tukul bongkol melintang adalah sama dengan tukul bongkol lurus. seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. dan tidak di tepi mukanya. Apabila menukul pegang tukul itu hampir dengan hujung hulu dan tumpukan perhatian anda kepada benda atau tempat yang diketuk. . Ada juga sejenis tukul yang diperbuat daripada bahan-bahan yang lernbut seperti plumbum.tukul bongkol melintang menukul di tepi sudut yang semp)t (c) Tukut bongkol melintang Rajah 3. loyang. Biasanya tukul dijual mengikut beratnya iaitu daripada klb hingga 3 ib: Tukul 4 lb digunakan untuk meribet dan menebuk.19 • Tukul bongkol bulat ialah sejenis tukul yang biasa digunakan di dalam makrnal bagi mengancing atau merivet logam. tukul 1 lb digunakan untuk rr~mahat besi dan tukul 14 lb digtmakan untuk kei]a-kerja berat. iaitu untuk mengetuk penjuru-penjuru.

2 Apakah butir-butir yang perlu diketahui sebelurn membeli kildr dan ben contohnya.20 betul salah Rajah 3.Rajah 3. .21 Latihan 3 1 Nyatakan empat jenis ragum jurutera yang biasa dilihat di woksyop jurugegas.

3 Nyatakan sejenis bentuk kikir bagi mengikir alur kunci. sekurang-kurangnya berapakah gigi mata gergaji besi mesti bertemu dengan logarn yang sedang dipotong? 12 Senaraikan tiga jenis tukul yang digunakan di dalam kerja logam.jukkan cara-cara menggunakan sepana yang betul dalarn keija fabrikasi. 10 Bagairnanakah anda menerangkan mata gergaji besi? 11 Secara ainalan am. 4 Nyatakan empat jenis pahat yang biasa digunakan. 6 Narnakan tiga jenis pemutar skru yang selalu digunakan dalam woksyop dan berikan kegunaannya masing-masing. 8 Ragum jerus manakah akan anda gunakan untuk memegang sekeping logam nipis yang kecil semasa gerudi? 9 Lakarkan dan labelkan bahagian-bahagian kikir yang lazim. 7 Turi. 5 Tulis perbezaan di antara sudut pemotong dengan sudut mata pemotong. Jerus manakah yang selaiu digunakan? .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->